Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. panta tekstu šādā redakcijā:

«Administratīvo pārkāpumu likumdošanas aktus veido šis kodekss un citi likumi, kā arī Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti Satversmes 81. panta kārtībā.»

2. Izslēgt 29.1, 30., 31. un 39. pantā vārdu «tautas».

3. 90. pantā:

izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

«90. pants. Bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu un elektroiekārtu ekspluatācijas drošības noteikumu pārkāpšana»;

izteikt panta pirmo daļu šādā redakcijā:

«Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu bīstamo iekārtu valdītājiem vai amatpersonām līdz simt piecdesmit latiem.»;

aizstāt otrās daļas sankcijā vārdus «līdz divdesmit pieciem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz simt divdesmit pieciem latiem».

4. Izteikt 91. pantu šādā redakcijā:

«91. pants. Sprāgstvielu glabāšanas, izlietošanas un uzskaites noteikumu pārkāpšana

Par sprāgstvielu glabāšanas, izlietošanas un uzskaites noteikumu pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt piecdesmit latiem.»

5. 93. pantā:

aizstāt vārdus «tautas saimniecībai» ar vārdu «tautsaimniecībai»; izteikt sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz divdesmit pieciem latiem un amatpersonām - līdz simt piecdesmit latiem.»

6. 94: pantā:

aizstāt vārdus «tautas saimniecībai» ar vārdu «tautsaimniecībai»; izteikt sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz piecdesmit latiem un amatpersonām - līdz divsimt latiem.»

7. 95. pantā:

aizstāt vārdu «orgānu» ar vārdu «iestāžu»;

aizstāt sankcijās vārdus «līdz vienam tūkstotim rubļu» ar vārdiem «līdz pieciem latiem».

8. Aizstāt 101. panta sankcijā vārdus «vienam tūkstotim rubļu» ar vārdiem «pieciem latiem» un vārdus «diviem tūkstošiem rubļu» - ar vārdiem «simt latiem».

9. Aizstāt 102. panta sankcijā vārdus «pieciem tūkstošiem rubļiem» ar vārdiem «divdesmit pieciem latiem» un vārdus «desmit tūkstošiem rubļu» - ar vārdiem «simt piecdesmit latiem».

10. Papildināt kodeksu ar šāda satura 102.1 pantu:

«102.1 pants. Selekcionāra tiesību pārkāpšana:

Par selekcionāra tiesību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz simt piecdesmit latiem un

amatpersonām - līdz divsimt piecdesmit latiem.»

11. Izteikt 103. pantu šāda redakcijā:

«103. pants. Zemes lietotāju (īpašnieku) atbildība, ja viņi neveic nezāļu, lauksaimniecības augu kaitēkļu un slimību apkarošanas pasākumus

Zemes lietotājiem (īpašniekiem), ja viņi savlaicīgi neveic nepieciešamos nezāļu, lauksaimniecības augu kaitēkļu un slimību apkarošanas pasākumus, -

uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz pieciem latiem un amatpersonām - līdz desmit latiem.

Par šiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz divdesmit pieciem latiem un amatpersonām - līdz simt piecdesmit latiem.»

12. Aizstāt 103.3 panta sankcijā vārdus «līdz pieciem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz simt piecdesmit latiem».

13. Izteikt 105. panta tekstu šādā redakcijā:

«Par normatīvajos aktos vai pašvaldību lēmumos noteikto karantīnas vai citu veterināro noteikumu pārkāpšanu dzīvnieku lipīgo slimību skartā punktā vai apdraudētā joslā, -

uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz septiņdesmit pieciem latiem un amatpersonām - līdz simt piecdesmit latiem.»

14. 126.2 pantā:

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus «viena tūkstoša rubļu» ar vārdiem «desmit latu»;

papildināt otro daļu pēc vārda «ir» ar vārdiem «vai bez atļaujas aizbrauc ar robežkontrolē esošu transportlīdzekli»;

aizstāt otrās daļas sankcijā vārdus «divdesmit tūkstošu rubļu» ar vārdiem «simt latu».

15. Papildināt 155.1 pantu ar šāda satura otro daļu: «Par tām pašām darbībām, ja tās saistītas ar jēlspirtu, spirtu vai alkoholiskajiem dzērieniem, -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem.»

16. Papildināt 155.2 pantu ar šāda satura otro dalu: «Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo alkoholiskos dzērienus, -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības (realizācijas) vietās esošos alkoholiskos dzērienus.»

17. Izteikt 155.4 panta tekstu šādā redakcijā:

«Par tirdzniecību neatļautās vietās -

konfiscē tirdzniecībai neatļautajās vietās esošās preces.»

18. 156. pantā: aizstāt pirmās daļas sankcija vārdus «no viena tūkstoša līdz

desmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «no pieciem līdz piecdesmit latiem»;

papildināt pantu ar šāda satura jaunu otro daļu:

«Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo alkoholiskos dzērienus, -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības (realizācijas) vietās esošos alkoholiskos dzērienus.»;

uzskatīt panta līdzšinējo otro daļu par trešo daļu un aizstāt tās sankcijā vārdus «desmit tūkstošiem līdz divdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «no piecdesmit līdz simt latiem»;

uzskatīt panta līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu un aizstāt tajā vārdus «otrajā daļā» ar vārdiem «trešajā daļā», bet sankcijā vārdus «divdesmit tūkstošiem līdz trīsdesmit tūkstošiem rubļu» - ar vārdiem «no simt līdz simt piecdesmit latiem».

19. Papildināt 156. pantu ar šāda satura otro daļu: «Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo alkoholiskos dzērienus, -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības (realizācijas) vietās esošos alkoholiskos dzērienus.»

20. Papildināt 156.2 pantu ar šāda satura otro daļu:

«Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo alkoholiskos dzērienus, -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības (realizācijas) vietās esošos alkoholiskos dzērienus.»

21. Papildināt kodeksu ar šāda satura 156.3 pantu:

«156.3 pants. Noteiktās norēķinu kārtības neievērošana

Par bezskaidras naudas norēķinu kārtības neievērošanu, ja tā noteikta ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem, -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.»

22. Izteikt 166.2 panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu saistītos rīkus un priekšmetus.»

23. Izteikt 166.6 pantu šādā redakcijā:

«166.6 pants. Grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu neievērošana

Par uzņēmumam, uzņēmējsabiedrībai, iestādei vai organizācijai likumos noteikto grāmatvedības kārtošanas nosacījumu, gada pārskatu un statistikas pārskatu sastādīšanas kārtības neievērošanu, gada pārskatu, statistikas pārskatu un statistiskas informācijas savlaicīgu neiesniegšanu vai nepilnīgu iesniegšanu attiecīgajām valsts institūcijām -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit lati.

Par izvairīšanos iesniegt šā panta pirmajā daļā norādīto informāciju vai dokumentus -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.»

24. Papildināt 166.14 pantu ar šāda satura otro daļu: «Par viltotu vai normatīvi tehnisko dokumentu prasībām neatbilstošu alkoholisko dzērienu uzglabāšanu vai tirdzniecību -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot uzglabāšanas vai tirdzniecības (realizācijas) vietās esošos attiecīgā veida (nosaukuma) alkoholiskos dzērienus.

25. Aizstāt 166.15 panta sankcijā vārdus «no pieciem tūkstošiem līdz desmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem» un papildināt pantu ar šāda satura otro daļu:

«Par alkoholisko dzērienu uzglabāšanu bez to kvalitāti apliecinošiem dokumentiem un atbilstoša marķējuma realizācijas vietās un ar tām saistībā esošajās telpās, kā arī par atbilstoši noteikumiem nemarķētu alkoholisko dzērienu realizāciju vai nodošanu realizācijai -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot alkoholiskos dzērienus.»

26. Aizstāt 166.16 panta sankcijā vārdus «no pieciem tūkstošiem līdz desmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem» un papildināt pantu ar šāda satura otro dalu:

«Par tām pašām darbībām, ja tās saistītas ar alkoholiskajiem dzērieniem, -

uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ražošanas vietā esošos attiecīgā veida vai nosaukuma (receptūras) alkoholiskos dzērienus.»

27. Izteikt 173. pantu šādā redakcijā:

«173. pants. Bērnu audzināšanas un izglītošanas pienākumu nepildīšana

Par nepilngadīgo bērnu audzināšanas un izglītošanas pienākumu nepildīšanu, ko izdarījuši vecāki vai personas, kas viņus aizstāj, -

vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tādu pašu nodarījumu, ja tā rezultātā nepilngadīgais vecumā līdz 16 gadiem izdarījis sīko huligānismu vai lietojis narkotiskās vielas bez ārsta atļaujas, vai atradies sabiedriskā vietā dzērumā, -

vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz astoņdesmit latiem.»

28. Papildināt 175. pantu pēc vārda «sargāšanas» ar vārdiem «vai dienesta» un aizstāt sankcijā vārdus «pieciem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «divdesmit pieciem latiem».

29. Papildināt kodeksu ar šāda satura 187.1 pantu:

«187.1 pants. Diplomātiskās pases nenodošana glabāšanā

5) Par diplomātiskās pases nenodošanu glabāšanā Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā likumā noteiktajā termiņā --uzliek naudas sodu līdz simt latiem.»

30. Papildināt kodeksu ar šāda satura 194.1 pantu:

«194.1 pants. Pierobežas režīma noteikumu pārkāpšana

Par ieceļošanas, uzturēšanās un darbu veikšanas noteikumu pārkāpšanu pierobežas zonā -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem, vai piemēro administratīvo arestu līdz piecpadsmit diennaktīm.»

31. 200. pantā:

izslēgt vārdus «citāda veida Latvijas Republikas Ministru Padomes»;

aizstāt sankcijā vārdus «no piecdesmit līdz simt rubļiem» ar vārdiem «līdz piecdesmit latiem».

32. Izteikt 201.1 pantu šādā redakcijā:

«201.1 pants. Izvairīšanās no obligātā valsts dienesta

Par obligātajam valsts dienestam vai tā uzskaitei pakļautas personas izvairīšanos ierasties pēc valsts dienesta pārvaldes uzaicinājuma -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem, vai piemēro administratīvo arestu līdz piecām diennaktīm.

Par neierašanos bez attaisnojoša iemesla norīkojumā norādītajā organizācijā noteiktajā laikā obligātā valsts dienesta pildīšanas uzsākšanai -

uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz desmit diennaktīm.

Par darba dienestā esošas personas neierašanos darbā līdz desmit dienām pēc kārtas bez attaisnojoša iemesla vai atrašanos darbā alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz piecpadsmit diennaktīm.»

33. 201.6 pantā:

izslēgt vārdus «Ministru Padomes»;

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus «līdz pieciem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz divdesmit pieciem latiem»;

aizstāt otras daļas sankcija vārdus «līdz septiņiem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz trīsdesmit pieciem latiem».

34. 201.40 pantā:

aizstāt vārdu «tautas» ar vārdu «tiesas»;

aizstāt sankcijā vārdus «līdz pieciem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz divdesmit pieciem latiem».

35. Izteikt 204.2 pantu šādā redakcijā:

«204.2 pants. Aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšana

Par likumā noteiktās vēlēšanu aģitācijas kārtības pārkāpšanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem. Par likumā noteikto aģitācijas ierobežojumu pārkāpšanu - uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem.»

36. 205. pantā:

izslēgt 5. punktā vārdu «tautas»;

papildināt 6. punktu pēc vārdiem «Valsts ieņēmumu dienesta iestādes ar vārdiem «robežapsardzības spēku amatpersonas»; papildināt pantu ar šāda satura 7. punktu:

«7) Spirta monopola pārvalde.»

37. 210. pantā:

izslēgt pirmajā un otrajā daļā skaitļus «89.-89.5»;

izslēgt pirmajā daļā skaitļus «101., 102.»;

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa «155.» ar šāda satura tekstu: «155.5 pantā, 156. panta pirmajā un trešajā daļā»;

izslēgt pirmajā un otrajā daļā vārdus «(izņemot lietas par nepilngadīgo vecākiem un personām, kas viņus aizstāj)»;

papildināt pirmo un otro daļu pēc skaitļa un vārda «172. pantā» ar skaitli un vārdiem «173. panta pirmajā daļā».

38. 211. pantā:

izslēgt vārdus «Tautas deputātu»;

izslēgt skaitli «89»;

izslēgt vārdus «(izņemot lietas par nepilngadīgo vecākiem un personām, kas viņus aizstāj)»;

papildināt pantu pēc skaitļa un vārda «172. pantā» ar skaitli un vārdiem «173. panta pirmajā daļā».

39. 213. pantā:

izslēgt vārdu «tautas»;

papildināt aiz skaitļa «178.» ar skaitli «187.1».

40. Papildināt 215.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa «155.2» ar skaitli un vārdiem «156. panta otrajā daļā», pēc vārdiem «156.2 pantā (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgo administratīvā pārkāpuma lietu)» - ar skaitli «156.3», pēc skaitļa «166.6» - ar šāda satura tekstu: «166.14-166.16 pantā (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas)».

41. 215.3 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa un vārda «41. pantā» ar skaitļiem un vārdiem «90. panta pirmajā daļā un 91. pantā»;

izteikt otrās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

«1) Valsts darba inspekcijas direktors un galvenie valsts darba inspektori -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem;

2) valsts darba inspektori -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt latiem.»

42. Papildināt 215.4 panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem «156. panta pirmajā» ar vārdiem «otrajā un trešajā daļā (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas)».

43. Papildināt kodeksu ar šāda satura 215.5 pantu:

«215.5 pants. Spirta monopola pārvalde

Spirta monopola pārvalde izskata šā kodeksa 155. panta otrajā un trešajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 156. panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta otrajā daļā un 166.14-116.16 panta otrajā daļā paredzētās administratīvo pārkāpumu lietas (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas).

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Spirta monopola pārvaldes vārdā ir tiesīgi:

1) Spirta monopola pārvaldes direktors un viņa vietnieki - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Spirta monopola pārvaldes citas amatpersonas -

naudas sodu līdz divsimt latiem.»

44. Papildināt kodeksu ar šāda satura 215.6 pantu:

«215.6 pants. Valsts statistikas komitejas iestādes

Valsts statistikas komitejas iestādes izskata šā kodeksa 166.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas par statistiskās

informācijas jautājumiem (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajā pantā minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas).

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts statistikas iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts statistikas komitejas priekšsēdētājs un viņa vietnieki - naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) pilsētu un rajonu valsts statistikas nodaļu priekšnieki - naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.»

45. Izslēgt 223. pantu.

46. Papildināt kodeksu ar šāda satura 226.1 pantu:

«226.1 pants. Robežapsardzības spēki

Robežapsardzības spēki izskata šā kodeksa 126.2 panta pirmajā daļā (par pārkāpumiem, kas izdarīti uz valsts robežas un pierobežas joslā) un 194.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus robežapsardzības spēku vārdā ir tiesīgi Aizsardzības spēku Robežapsardzības pārvaldes priekšnieks un viņa vietnieki, robežsargu bataljonu komandieri un viņu vietnieki.»

47. Izteikt 230.1 panta otrās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

«1) Zemkopības ministrijas Pārtikas produkcijas kvalitātes valsts inspekcijas priekšnieks - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem;

2) Zemkopības ministrijas Pārtikas produkcijas kvalitātes valsts inspekcijas inspektori un rajonu lauksaimniecības pārvalžu (departamentu) produkcijas kvalitātes valsts inspektori - naudas sodu līdz simt latiem.»

48. Izteikt 230.5 panta tekstu šādā redakcijā:

«Augu aizsardzības valsts iestādes izskata šā kodeksa 101., 102. un 103. pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus augu aizsardzības valsts iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts augu aizsardzības stacijas direktors un viņa vietnieki - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem;

2) rajonu augu aizsardzības agronomi inspektori un augu karantīnas inspektori - naudas sodu līdz simt latiem.»

49. Papildināt kodeksu ar šāda satura 230.7 pantu:

«230.7 pants. Valsts augu šķirņu salīdzināšanas centrs

Valsts augu šķirņu salīdzināšanas centrs izskata šā kodeksa 102.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts augu šķirņu salīdzināšanas centra vārdā ir tiesīgi:

Valsts augu šķirņu salīdzināšanas centra direktors - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

Valsts augu šķirņu salīdzināšanas centra galvenie agronomi - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.»

50. Papildināt kodeksu ar šāda satura 231.1 pantu:

«231.l pants. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Valsts kultūras

pieminekļu aizsardzības inspekcija izskata šā kodeksa 89.-89.5 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas priekšnieks un viņa vietnieki - naudas sodu līdz piecdesmit latiem;

rajonu, republikas pilsētu un pilsētu rajonu valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektori - naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas amatpersonas par to kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda protokolu. Naudas sodu līdz pieciem latiem, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu, šīs amatpersonas var iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vai atklāšanas vietā.»

51. Izteikt 238. panta pirmo daļu šādā redakcijā: «Lietvedības kārtību administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā nosaka šis kodekss un citi likumi.»

52. Izteikt 247. panta tekstu šādā redakcijā:

«Amatpersonu un speciāli pilnvaroto personu sarakstu, kurām ir tiesības sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu, nosaka likumdošanas akts, kurā paredzēta administratīvā atbildība par attiecīgo noteikumu pārkāpšanu.

Ja aktā tas nav paredzēts, tad šo sarakstu nosaka Ministru kabinets vai attiecīgā ministrija.

Protokolu ir tiesīgas sastādīt arī tam pilnvarotas pašvaldību amatpersonas.»

53. 254. pantā:

izteikt nosaukumu šādā redakcija:

«Institūcijas (amatpersonas), kurām ir tiesības izdarīt administratīvo aizturēšanu»;

aizstāt tekstā vārdu «orgāni» ar vārdu «institūcijas»;

izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

«2) robežapsardzības spēki - ja ir pārkāpts Latvijas valsts robežas vai pierobežas režīms;».

54. Izteikt 255. panta otro daļu šāda redakcija:

«Personas, kuras pārkāpušas Latvijas valsts robežas vai pierobežas režīmu, var aizturēt uz laiku līdz trim stundām, lai sastādītu protokolu, bet, ja nepieciešams noskaidrot pārkāpēja personu un pārkāpuma apstākļus, - uz laiku līdz trim diennaktīm, divdesmit četru stundu laikā no aizturēšanas brīža rakstveidā paziņojot par to prokuroram; ja pārkāpējam nav personas dokumenta, ar prokurora sankciju viņu var aizturēt uz laiku līdz desmit diennaktīm.»

55. Izslēgt 279. un 280. pantā vārdu «tautas».

56. 287. pantā:

izslēgt vārdu «tautas»;

papildināt pēc skaitļa «178.» ar skaitli «187.1».

57. 304. pantā:

izslēgt vārdu «tautas»;

papildināt trešo rindkopu pēc vārdiem «šā kodeksa» ar šāda satura tekstu: «155.1 panta trešajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā», bet pēc skaitļa «155.4» - ar šāda satura tekstu: «155.5 pantā, 156. panta otrajā daļā, 156.2 panta otrajā daļā, 166.14-166.16 panta otrajā daļā».

58. Izslēgt 314. un 316. pantā vārdu «tautas». .59. Aizstāt 1., 7., 21., 33.-35. pantā, IV sadaļas nosaukumā, 239., 243.-245., 249., 256., 257., 259., 264.-268., 270., 271., 272.- 274., 275., 277., 278., 280., 288., 290.-292., 294., 295., 297., 298., 300., 302., 303., 307. un 311. pantā vārdu «orgāns» (attiecīgos locījumos) ar vārdu «institūcija» (attiecīgos locījumos).

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Satversmes 81. panta kārtībā izdotos Ministru kabineta noteikumus Nr. 36 «Par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā» (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3).

2. Ar šā likuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Satversmes 81. panta kārtībā izdotos Ministru kabineta noteikumus Nr. 17 «Par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā» (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3).

Likums Saeima pieņemts 1994. gada 28. jūlijā.

Valsts prezidents G.ULMANIS

Rīgā 1994. gada 18. augustā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 28.07.1994.Stājas spēkā: 01.09.1994.Zaudē spēku: 01.07.2020.Tēma: Tiesu vara; Administratīvais process; Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 96, 18.08.1994.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
57513
01.09.1994
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)