Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2009. gada 8. aprīļa likumu: Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu
I NODAĻA
VĀRDA VAI UZVĀRDA MAIŅA

1. pants. Vārda vai uzvārda maiņas iemesli

Vārdu vai uzvārdu var mainīt, ja tam ir viens no šādiem svarīgiem iemesliem:

1) vārds vai uzvārds ir grūti izrunājams, nav labskanīgs vai tam ir nievājoša nozīme;

2) vārds vai uzvārds neatbilst pieteicēja tautībai;

3) pieteicējam ir dubults uzvārds;

4) pieteicējs vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam otra laulātā uzvārdu, ja tas nav izdarīts, reģistrējot laulību;

5) pieteicējs vēlas iegūt sava faktiskā audzinātāja uzvārdu;

6) pieteicējs vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību;

7) pieteicējs vēlas atgūt savu pirmslaulības uzvārdu, ja laulība atzīta par spēkā neesošu un ar tiesas spriedumu nav atjaunots pirmslaulības uzvārds;

8) pieteicējs vēlas iegūt savas dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;

9) cits iemesls, ja to par svarīgu atzīst Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktors.

2. pants. Vārda vai uzvārda maiņas atteikuma iemesli

Vārda vai uzvārda maiņa nav atļauta, ja:

1) tā aizskar trešo personu intereses;

2) tā ir pretrunā labiem tikumiem;

3) pieteicējs izvēlējies grūti izrunājamu vai nelabskanīgu vārdu vai uzvārdu;

4) pieteicējs tiek apsūdzēts nozieguma izdarīšanā;

5) pieteicējs ir sodīts par nozieguma izdarīšanu un sodāmība nav noņemta vai dzēsta.

3. pants. Vārda vai uzvārda maiņas pieteikums

(1) Ja 16 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis vai persona, kura nav Latvijas Republikas vai citas valsts pilsonis, bet kurai ir Iedzīvotāju reģistra piešķirts personas kods un pastāvīga dzīvesvieta Latvijā, vēlas mainīt vārdu vai uzvārdu, šis pilsonis vai persona iesniedz dzimtsarakstu nodaļai pēc dzīvesvietas pieteikumu, norādot tajā vārda vai uzvārda maiņas iemeslu.

(2) Nepilngadīgie vecumā no 16 līdz 18 gadiem vārda vai uzvārda maiņas pieteikumu drīkst iesniegt ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu. Ja vecāki laulību ir šķīruši, piekrišanu vārda vai uzvārda maiņai dod tas no vecākiem, pie kura bērns dzīvo. Ja vecāki vai aizbildņi bez svarīga iemesla piekrišanu nedod, jautājumu izlemj bāriņtiesa.

(3) Ja persona ar tiesas spriedumu atzīta par rīcības nespējīgu, tās vietā ar bāriņtiesas piekrišanu pieteikumu iesniedz aizgādnis.

(4) Vārda vai uzvārda maiņas pieteikumu nepieņem no personām, kuras izcieš sodu.

4. pants. Vārda vai uzvārda maiņas pieteikumam pievienojamie dokumenti

(1) Vārda vai uzvārda maiņas pieteikumam jāpievieno:

1) pieteicēja dzimšanas apliecība vai tās noraksts;

2) laulības apliecība vai tās noraksts, ja pieteicējs ir laulībā;

3) nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības vai to noraksti, ja pieteicējam ir nepilngadīgi bērni;

4) izraksts no pieteicēja pases vai cita personu apliecinoša dokumenta ar Iedzīvotāju reģistra piešķirto personas kodu;

5) iesniegums, kas apliecina vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas piekrišanu vārda vai uzvārda maiņai, ja pieteicējs ir nepilngadīgs vai ar tiesas spriedumu atzīts par rīcības nespējīgu;

6) pieteicēja fotokartīte (4,5X3,5).

(2) Ja 16 gadu veca persona iesniedz vārda vai uzvārda maiņas pieteikumu, pirms tā saņēmusi pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu, pases vietā pieteikumam pievienojama dzimšanas apliecība vai tās noraksts ar Iedzīvotāju reģistra piešķirto personas kodu.

5. pants. Vārda vai uzvārda maiņas pieteikuma izskatīšana

(1) Dzimtsarakstu nodaļas pārzinis atbilstoši pieteicēja iesniegtajiem dokumentiem pieprasa no dzimtsarakstu iestādēm nepieciešamos reģistru norakstus un citus vārda vai uzvārda maiņai vajadzīgos dokumentus.

(2) Lai novērstu vārda vai uzvārda maiņas izmantošanu ļaunprātīgos nolūkos, dzimtsarakstu nodaļa vārda vai uzvārda maiņas dokumentus nosūta pārbaudei valsts policijas teritoriālajai pārvaldei (nodaļai), kas 30 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas dod atzinumu par pārbaudes rezultātiem.

(3) Pēc dokumentu pārbaudes dzimtsarakstu nodaļas pārzinis nosūta tos kopā ar savu atzinumu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.

(4) Vārda vai uzvārda maiņas pieteikuma izskatīšanas termiņš ir trīs mēneši.

6. pants. Atļauja vārda vai uzvārda maiņai

(1) Atļauju vārda vai uzvārda maiņai dod Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments. Šī atļauja ir dokuments, kas apliecina vārda vai uzvārda maiņas likumīgumu.

(2) Par vārda vai uzvārda maiņas atļauju vai atteikumu dzimtsarakstu nodaļas pārzinis paziņo pieteicējam.

(3) Vārda vai uzvārda maiņas atteikumu mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas var pārsūdzēt tiesā.

7. pants. Civilstāvokļa aktu reģistru papildināšana

(1) Pamatojoties uz atļauju vārda vai uzvārda maiņai, tās dzimtsarakstu nodaļas pārzinis, kurai iesniegts vārda vai uzvārda maiņas pieteikums, izdara atzīmi par vārda vai uzvārda maiņu pieteicēja pasē vai citā personu apliecinošā dokumentā. Ar šo brīdi pieteicēja vārds vai uzvārds ir mainīts.

(2) Papildinājumus civilstāvokļa aktu reģistros izdara likuma «Par civilstāvokļa aktiem» 21., 33. un 42. pantā noteiktajā kārtībā.

(3) Ja papildināmie civilstāvokļa aktu reģistri atrodas citās dzimtsarakstu nodaļās Latvijas Republikas teritorijā, attiecīgās dzimtsarakstu nodaļas pārzinis ne vēlāk kā 10 dienu laikā no brīža, kad vārds vai uzvārds mainīts, nosūta paziņojumu par vārda vai uzvārda maiņu šīm dzimtsarakstu nodaļām.

(4) Ja papildināmie civilstāvokļa aktu reģistri atrodas citas valsts teritorijā, attiecīgās dzimtsarakstu nodaļas pārzinis paziņojumu par vārda vai uzvārda maiņu nosūta ar Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta starpniecību.

(5) Papildinājumus civilstāvokļa aktu reģistru otrajos eksemplāros izdara likuma «Par civilstāvokļa aktiem» 39. pantā noteiktajā kārtībā.

(6) Ja pieteicēja laulība likumā noteiktajā kārtībā noslēgta pie garīdznieka, dzimtsarakstu nodaļas pārzinis 10 dienu laikā no brīža, kad vārds vai uzvārds mainīts, nosūta paziņojumu par vārda vai uzvārda maiņu šim garīdzniekam.

(7) Dzimtsarakstu nodaļas pārzinis ne vēlāk kā 10 dienu laikā no brīža, kad vārds vai uzvārds mainīts, par vārda vai uzvārda maiņu paziņo Valsts dienesta pārvaldei, valsts policijas teritoriālajai pārvaldei (nodaļai) un Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļai pēc pieteicēja dzīvesvietas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.01.1997. likumu, kas stājas spēkā 12.02.1997.)

8. pants. Personu apliecinoša dokumenta izsniegšana

Personai, kurai mainīts vārds vai uzvārds, mēneša laikā jāgriežas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, kur tai izsniedzama jauna pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.01.1997. likumu, kas stājas spēkā 12.02.1997.)

II NODAĻA
TAUTĪBAS IERAKSTA MAIŅA

9. pants. Tautības ieraksta maiņas iemesli

(1) Tautības ierakstu var mainīt, ja pieteicējs vēlas ierakstīt pasē vai citā personu apliecinošā dokumentā savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās un ja viņš var pierādīt savu piederību pie šīs radniecības.

(2) Tautības ierakstu uz šā likuma pamata var mainīt tikai vienu reizi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.05.1996. likumu, kas stājas spēkā 21.06.1996.)

10. pants. Tautības ieraksta maiņas pieteikums

(1) Ja 16 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis vai persona, kura nav Latvijas Republikas vai citas valsts pilsonis, bet kurai ir Iedzīvotāju reģistra piešķirts personas kods un pastāvīga dzīvesvieta Latvijā, vēlas mainīt tautības ierakstu, šis pilsonis vai persona iesniedz dzimtsarakstu nodaļai pēc dzīvesvietas pieteikumu, norādot tajā tautības ieraksta maiņas iemeslu.

(2) Nepilngadīgie vecumā no 16 līdz 18 gadiem tautības ieraksta maiņas pieteikumu drīkst iesniegt ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu. Ja vecāki laulību šķīruši, piekrišanu tautības ieraksta maiņai dod tas no vecākiem, pie kura bērns dzīvo. Ja vecāki vai aizbildņi bez svarīga iemesla piekrišanu nedod, jautājumu izlemj bāriņtiesa.

(3) Ja persona ar tiesas spriedumu atzīta par rīcības nespējīgu, tās vietā ar bāriņtiesas piekrišanu pieteikumu iesniedz aizgādnis.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.01.1997. un 22.10.1998. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1999.)

11. pants. Tautības ieraksta maiņas pieteikumam pievienojamie dokumenti

(1) Tautības ieraksta maiņas pieteikumam jāpievieno:

1) pieteicēja dzimšanas apliecība;

2) tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai Jās noraksts, kas pierāda pieteicēja radniecību ar tiešiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kas apstiprina pieteicēja radinieku tautību;

3) laulības apliecība vai tās noraksts, ja pieteicējs ir laulībā;

4) nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības, ja pieteicējam ir nepilngadīgi bērni;

5) izraksts no pieteicēja pases vai cita personu apliecinoša dokumenta ar Iedzīvotāju reģistra piešķirto personas kodu;

6) vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida piekrišana tautības ieraksta maiņai, ja pieteicējs ir nepilngadīgs vai ar tiesas spriedumu atzīts par rīcības nespējīgu;

7) (izslēgts ar 23.05.1996. likumu).

(2) Ja pieteicējs vēlas, lai pasē vai citos personu apliecinošos dokumentos tiktu ierakstīta tautība "latvietis", tautības ieraksta maiņas pieteikumam jāpievieno izglītības dokuments vai cits dokuments, kas apliecina pieteicēja augstāko (trešo) valsts valodas prasmes pakāpi, bet gadījumos, kad pieteicējs ir 1.grupas invalīds, kuram invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāks par 75 gadiem, — izglītības dokuments vai cits dokuments, kas apliecina viņa vidējo (otro) valsts valodas prasmes pakāpi.

(3) Ja pieteicējs vēlas, lai pasē vai citos personu apliecinošos dokumentos tiktu ierakstīta tautība "lībietis (līvs)", un ar šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem dokumentiem to nav iespējams pierādīt, tautības ieraksta maiņas pieteikumam pievienojams Ministru kabineta noteiktas lībiešu (līvu) organizācijas atzinums par viņa etnisko izcelsmi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.05.1996. likumu, kas stājas spēkā 21.06.1996.)

12. pants. Tautības ieraksta maiņas pieteikuma izskatīšana

(1) Pēc pieteikuma dokumentu pārbaudes dzimtsarakstu nodaļas pārzinis nosūta tos kopā ar savu atzinumu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.

(2) Tautības ieraksta maiņas pieteikuma izskatīšanas termiņš ir viens mēnesis.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.01.1997. un 22.10.1998. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1999.)

13. pants. Atļauja tautības ieraksta maiņai

(1) Atļauju pieteicēja tautības ieraksta maiņai dod Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments. Šī atļauja ir dokuments, kas apliecina tautības ieraksta maiņas likumīgumu.

(2) Par atļauju vai atteikumu mainīt tautības ierakstu dokumentos dzimtsarakstu nodaļa paziņo pieteicējam.

(3) Tautības ieraksta maiņas atteikumu mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas var pārsūdzēt tiesā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.01.1997. un 22.10.1998. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1999.)

14. pants. Personu apliecinoša dokumenta izsniegšana

(1) Personai, kura saņēmusi atļauju tautības ieraksta maiņai, mēneša laikā jāgriežas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, kur tai izsniedzama jauna pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

(2) Dzimtsarakstu nodaļa, kurā iesniegts tautības ieraksta maiņas iesniegums, 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemta atļauja tautības ieraksta maiņai, paziņo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par tautības ieraksta maiņu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.01.1997. un 22.10.1998. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1999.)

15. pants. Civilstāvokļa reģistru papildināšana

(1) Pamatojoties uz atļauju tautības ieraksta maiņai, tās dzimtsarakstu nodaļas pārzinis, kurā iesniegts tautības ieraksta maiņas pieteikums, izdara papildinājumus šādos civilstāvokļa aktu reģistros:

1) ierakstā par pieteicēja laulību;

2) ierakstos par pieteicēja bērnu (nepilngadīgo) piedzimšanu.

(2) Papildinājumus civilstāvokļa aktu reģistru otrajos eksemplāros izdara likuma «Par civilstāvokļa aktiem» 39. pantā noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.10.1998. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1999.)

III NODAĻA
VALSTS NODEVA

16. pants. Valsts nodeva

Par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ņemama valsts nodeva 20 latu apmērā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.05.1996. likumu, kas stājas spēkā 21.06.1996.)

Pārejas noteikums

Līdz pagasttiesu un bāriņtiesu atjaunošanai tām likumā paredzētās funkcijas pilda pašvaldības.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1994.gada 15.jūnijā.
Valsts prezidents G.ULMANIS
Rīgā 1994.gada 5.jūlijā
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 15.06.1994.Stājas spēkā: 06.07.1994.Zaudē spēku: 13.05.2009.Tēma:  Dokumenti, lietvedība, datu aizsardzība; Bērnu un ģimenes tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 77, 05.07.1994.
Tulkojums:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
57418
{"selected":{"value":"01.01.1999","content":"<font class='s-1'>01.01.1999.-02.03.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.02.2004","iso_value":"2004\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2004.-12.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2003","iso_value":"2003\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2003.-31.01.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.03.1999","iso_value":"1999\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.1999.-02.07.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.1999","iso_value":"1999\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.1999.-02.03.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.1997","iso_value":"1997\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.1997.-31.12.1998.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.06.1996","iso_value":"1996\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.1996.-11.02.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.1994","iso_value":"1994\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.1994.-20.06.1996.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.1999
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva