Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.534

Rīgā 2001.gada 18.decembrī (prot. Nr.61, 53.§)

Noteikumi par pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2002.gadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu" 5.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka katrai pašvaldībai aprēķināto no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda (turpmāk - izlīdzināšanas fonds) izmaksājamo dotāciju vai izlīdzināšanas fondā veicamās iemaksas un kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas izlīdzināšanas fondā un izmaksāta dotācija no tā, kā arī finansu nepieciešamību katrā pašvaldībā, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi un nekustamā īpašuma nodokļa prognozi.

2. Saskaņā ar pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķinu 2002.gadā izlīdzināšanas fonda ieņēmumi ir 36802186 lati, un tos veido:

2.1. dotācija izlīdzināšanas fondā no valsts budžeta - 7152897 lati;

2.2. pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā - 29649289 lati (1.pielikums).

3. Izlīdzināšanas fonda izdevumi ir 36802186 lati, un tos veido dotācijas pašvaldībām (2.pielikums).

4. Pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķina vajadzībām tiek noteikta vērtēto ieņēmumu prognoze (iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm un nekustamā īpašuma nodokļa par zemi prognoze) sadalījumā pa pašvaldībām (3.pielikums).

5. Lai aprēķinātu pašvaldības finansu nepieciešamību, ņem vērā pašvaldības teritorijā pierakstīto iedzīvotāju skaitu un struktūru (4.pielikums).

6. Pašvaldības (izņemot šo noteikumu 8.punktā minētās pašvaldības) iemaksas izlīdzināšanas fondā saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu veic ar Valsts kases starpniecību no prognozētās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas.

7. Valsts kase attiecīgās summas ietur no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu procentu apmērā. Iemaksas izlīdzināšanas fondā tiek pārskaitītas reizi nedēļā atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalei. Kopējās pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā nepārsniedz šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu summu.

8. Pašvaldības, ar kurām Finansu ministrija ir noslēgusi līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu iekasēšanas īpašu kārtību, iemaksas izlīdzināšanas fondā veic patstāvīgi (bez Valsts kases starpniecības) divas reizes mēnesī, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša desmitajam un divdesmitajam datumam šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu procentu apmērā no šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozētajiem ieņēmumiem. Iemaksām izlīdzināšanas fondā jāatbilst šo noteikumu 1.pielikumā norādītajai kopējo iemaksu summai.

9. Ja iemaksas izlīdzināšanas fondā nav veiktas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu, mēneša laikā tiek izbeigts līgums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu iekasēšanas īpašu kārtību un tiek piemērota vispārējā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kārtība.

10. Valsts budžeta dotācija izlīdzināšanas fondā ieskaitāma likumā "Par valsts budžetu 2002.gadam" apstiprinātajā apmērā saskaņā ar Finansu ministrijas apstiprinātu finansēšanas plānu.

11. Dotāciju no izlīdzināšanas fonda izmaksā Valsts kase, divas reizes mēnesī atskaitot no rajonu, pilsētu, novadu un pagastu budžetiem 1/12 daļu no kopējiem fonda izdevumiem, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša piecpadsmitajam un divdesmit piektajam datumam.

12. Ja pašvaldības administratīvi teritoriālās reformas gaitā apvienojas, pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķins tiek veikts katrai jaunizveidotās pašvaldības sastāvā esošajai bijušās pašvaldības teritorijai, un kopējā dotācija no izlīdzināšanas fonda vai iemaksa šajā fondā tiek aprēķināta kā atsevišķo dotāciju un iemaksu summa.

13. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Finansu ministra vietā - zemkopības ministrs A.Slakteris

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 18.decembra noteikumiem Nr.534

Pašvaldību iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā

Rajons

Pilsēta, novads, pagasts

Iemaksas pašvaldību

Iemaksas pašvaldību

finansu izlīdzināšanas

finansu izlīdzināšanas

fondā no iedzīvotāju

fondā no iedzīvotāju

ienākuma nodokļa

ienākuma nodokļa

ieņēmumiem (latos)

ieņēmumiem (%)

Rīga

20963616

20,8312

Jelgava

238499

3,5772

Jūrmala

756341

12,6491

Ventspils

2487607

33,7871

Republikas pilsētās kopā:

24446063

Aizkraukles rajons

Aizkraukles novads

281386

21,0461

Bauskas rajons

Bauska

22199

2,1979

Cēsu rajons

Cēsis

229840

11,1501

Daugavpils rajons

Šēderes pagasts

37985

20,6111

Dobeles rajons

Dobele

216704

14,5309

Jelgavas rajons

Ozolnieku pagasts

26010

7,2412

Kuldīgas rajons

Rendas pagasts

7918

14,2659

Rumbas pagasts

5961

3,8858

Liepājas rajons

Grobiņa

38228

7,9856

Limbažu rajons

Limbaži

100525

9,8403

Salacgrīva ar lauku teritoriju

40081

6,9371

Madonas rajons

Madona

30435

3,2768

Kalsnavas pagasts

11055

5,1373

Ogres rajons

Ogre

369180

12,1021

Ikšķile ar lauku teritoriju

63919

9,1927

Ķegums ar lauku teritoriju

85544

25,2440

Lielvārde ar lauku teritoriju

26350

3,6296

Jumpravas pagasts

510

0,2836

Ogresgala pagasts

3804

1,6833

Rīgas rajons

Baloži

107867

19,4018

Olaine

160566

11,0084

Salaspils ar lauku teritoriju

625130

23,0635

Saulkrasti ar lauku teritoriju

120562

18,3755

Sigulda

197002

14,6923

Ādažu pagasts

197575

21,1524

Babītes pagasts

147183

20,0271

Carnikavas pagasts

122065

20,0506

Garkalnes pagasts

113392

25,5132

Inčukalna pagasts

176257

26,8962

Krimuldas pagasts

8138

2,3583

Ķekavas pagasts

378348

22,2385

Mārupes pagasts

280099

26,3236

Olaines pagasts

94438

18,7254

Salas pagasts

20085

14,2348

Sējas pagasts

5895

3,0490

Siguldas pagasts

12358

3,9203

Stopiņu pagasts

214250

21,6408

Saldus rajons

Brocēni ar lauku teritoriju

8008

1,8539

Zvārdes pagasts

210

2,0700

Talsu rajons

Talsi

82078

6,5294

Kolkas pagasts

1935

1,7549

Virbu pagasts

5141

5,1793

Tukuma rajons

Tukums

24187

1,3663

Lapmežciema pagasts

5178

2,5730

Valkas rajons

Launkalnes pagasts

9351

7,9554

Valkas rajons

Valka

12692

2,0169

Seda ar lauku teritoriju

4596

2,6679

Smiltene

38961

5,7856

Strenči

8170

5,0456

Valmieras rajons

Valmiera

379802

11,8195

Ventspils rajons

Tārgales pagasts

32186

17,4781

Užavas pagasts

3772

6,7854

Vārves pagasts

5041

2,7506

Ziru pagasts

3074

7,8398

Rajonu pilsētās, novados un pagastos kopā:

5203226

Pavisam:

29649289

Finansu ministra vietā -

zemkopības ministrs A.Slakteris

 

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 18.decembra noteikumiem Nr.534

Dotācijas pašvaldībām no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda

Rajons

Pilsēta, novads, pagasts

Nepieciešamais

Dotācija no pašvaldību

nodrošinājums no

finansu izlīdzināšanas

pašvaldību finansu

fondā iemaksātajiem

izlīdzināšanas

līdzekļiem (%)

fonda (latos)

Daugavpils

891805

2,4232392

Rēzekne

135798

0,3689944

Republikas pilsētās kopā:

1027603

2,7922336

Aizkraukles rajons

613667

1,6674743

Alūksnes rajons

424357

1,1530755

Balvu rajons

601004

1,6330660

Bauskas rajons

810353

2,2019154

Cēsu rajons

911866

2,4777496

Daugavpils rajons

624555

1,6970595

Dobeles rajons

747636

2,0314989

Gulbenes rajons

258826

0,7032897

Jelgavas rajons

725981

1,9726573

Jēkabpils rajons

1032682

2,8060344

Krāslavas rajons

453228

1,2315247

Kuldīgas rajons

550450

1,4956992

Liepājas rajons

542764

1,4748146

Limbažu rajons

761625

2,0695102

Ludzas rajons

475284

1,2914559

Madonas rajons

773751

2,1024593

Ogres rajons

815719

2,2164961

Preiļu rajons

460843

1,2522164

Rēzeknes rajons

554820

1,5075735

Rīgas rajons

1576299

4,2831668

Saldus rajons

610153

1,6579260

Talsu rajons

814357

2,2127952

Tukuma rajons

1079527

2,9333230

Valkas rajons

472901

1,2849807

Valmieras rajons

758231

2,0602879

Ventspils rajons

172310

0,4682059

Rajonos kopā:

17623189

47,8862560

Aizkraukles rajons

Aiviekstes pagasts

8514

0,0231345

Bebru pagasts

38524

0,1046786

Daudzeses pagasts

21130

0,0574151

Iršu pagasts

26355

0,0716126

Klintaines pagasts

23880

0,0648874

Kurmenes pagasts

27251

0,0740472

Mazzalves pagasts

17756

0,0482471

Neretas pagasts

49910

0,1356169

Pilskalnes pagasts

11141

0,0302727

Seces pagasts

36709

0,0997468

Sērenes pagasts

2817

0,0076544

Staburaga pagasts

9979

0,0271152

Sunākstes pagasts

14754

0,0400900

Valles pagasts

24709

0,0671400

Vietalvas pagasts

27089

0,0736070

Zalves pagasts

18336

0,0498231

Alūksnes rajons

Ape ar lauku teritoriju

67297

0,1828614

Alsviķu pagasts

44755

0,1216096

Annas pagasts

24167

0,0656673

Gaujienas pagasts

15983

0,0434295

Ilzenes pagasts

20998

0,0570564

Jaunalūksnes pagasts

50203

0,1364131

Jaunannas pagasts

21850

0,0593715

Jaunlaicenes pagasts

17745

0,0482172

Kalncempju pagasts

16842

0,0457636

Liepnas pagasts

34337

0,0933015

Malienas pagasts

26948

0,0732239

Mālupes pagasts

35896

0,0975377

Mārkalnes pagasts

18451

0,0501356

Pededzes pagasts

55639

0,1511840

Trapenes pagasts

33999

0,0923831

Veclaicenes pagasts

3015

0,0081924

Virešu pagasts

29084

0,0790279

Zeltiņu pagasts

11542

0,0313623

Ziemera pagasts

44087

0,1197945

Balvu rajons

Viļaka

54854

0,1490509

Baltinavas pagasts

76191

0,2070285

Balvu pagasts

27956

0,0759628

Bērzkalnes pagasts

28872

0,0784519

Bērzpils pagasts

54968

0,1493607

Briežuciema pagasts

41239

0,1120558

Krišjāņu pagasts

24374

0,0662298

Kubuļu pagasts

67690

0,1839293

Kupravas pagasts

23475

0,0637870

Lazdukalna pagasts

57768

0,1569689

Lazdulejas pagasts

18473

0,0501954

Medņevas pagasts

37559

0,1020564

Rugāju pagasts

84262

0,2289592

Susāju pagasts

36140

0,0982007

Šķilbēnu pagasts

82711

0,2247448

Tilžas pagasts

65070

0,1768101

Vectilžas pagasts

31795

0,0863943

Vecumu pagasts

47726

0,1296825

Vīksnas pagasts

43338

0,1177593

Bauskas rajons

Bārbeles pagasts

30499

0,0828728

Brunavas pagasts

63492

0,1725224

Ceraukstes pagasts

26456

0,0718870

Codes pagasts

48925

0,1329405

Dāviņu pagasts

47682

0,1295630

Īslīces pagasts

26680

0,0724957

Mežotnes pagasts

50167

0,1363153

Rundāles pagasts

44926

0,1220743

Skaistkalnes pagasts

39445

0,1071811

Stelpes pagasts

36294

0,0986191

Svitenes pagasts

42540

0,1155910

Vecsaules pagasts

94803

0,2576015

Vecumnieku pagasts

3910

0,0106244

Viesturu pagasts

53055

0,1441626

Cēsu rajons

Līgatne

28861

0,0784220

Amatas novads

26102

0,0709251

Drustu pagasts

38648

0,1050155

Dzērbenes pagasts

17793

0,0483477

Inešu pagasts

38235

0,1038933

Jaunpiebalgas pagasts

60977

0,1656885

Kaives pagasts

18278

0,0496655

Liepas pagasts

18044

0,0490297

Līgatnes pagasts

64302

0,1747233

Mārsnēnu pagasts

34751

0,0944265

Mores pagasts

16601

0,0451087

Nītaures pagasts

24974

0,0678601

Raiskuma pagasts

30345

0,0824543

Raunas pagasts

79016

0,2147046

Skujenes pagasts

31417

0,0853672

Stalbes pagasts

39278

0,1067274

Straupes pagasts

25544

0,0694089

Taurenes pagasts

12932

0,0351392

Vaives pagasts

49437

0,1343317

Vecpiebalgas pagasts

54688

0,1485999

Veselavas pagasts

26841

0,0729332

Zaubes pagasts

31077

0,0844434

Zosēnu pagasts

22114

0,0600888

Daugavpils rajons

Ilūkste

4882

0,0132655

Subate ar lauku teritoriju

62721

0,1704274

Ambeļu pagasts

51198

0,1391167

Bebrenes pagasts

65456

0,1778590

Biķernieku pagasts

56214

0,1527464

Demenes pagasts

114608

0,3114163

Dubnas pagasts

52453

0,1425269

Dvietes pagasts

29397

0,0798784

Eglaines pagasts

54905

0,1491895

Kalkūnes pagasts

70526

0,1916354

Kalupes pagasts

76217

0,2070991

Laucesas pagasts

60787

0,1651723

Līksnas pagasts

16873

0,0458478

Maļinovas pagasts

57855

0,1572053

Medumu pagasts

52764

0,1433719

Naujenes pagasts

66493

0,1806768

Nīcgales pagasts

26657

0,0724332

Pilskalnes pagasts

49460

0,1343942

Salienas pagasts

35335

0,0960133

Skrudalienas pagasts

70864

0,1925538

Sventes pagasts

51398

0,1396602

Tabores pagasts

51825

0,1408204

Vaboles pagasts

42566

0,1156616

Vecsalienas pagasts

28649

0,0778459

Višķu pagasts

73044

0,1984773

Dobeles rajons

Annenieku pagasts

46813

0,1272017

Augstkalnes pagasts

47039

0,1278158

Auru pagasts

42866

0,1164768

Bēnes pagasts

36928

0,1003419

Bērzes pagasts

1013

0,0027526

Bikstu pagasts

48838

0,1327041

Bukaišu pagasts

45688

0,1241448

Dobeles pagasts

33778

0,0917826

Īles pagasts

17664

0,0479971

Jaunbērzes pagasts

14092

0,0382912

Lielauces pagasts

19233

0,0522605

Naudītes pagasts

12162

0,0330469

Penkules pagasts

22329

0,0606730

Tērvetes pagasts

46712

0,1269272

Ukru pagasts

11066

0,0300689

Vītiņu pagasts

45989

0,1249627

Zebrenes pagasts

13584

0,0369109

Gulbenes rajons

Beļavas pagasts

81493

0,2214352

Daukstu pagasts

41607

0,1130558

Druvienas pagasts

26595

0,0722647

Galgauskas pagasts

30173

0,0819870

Jaungulbenes pagasts

74057

0,2012299

Lejasciema pagasts

56851

0,1544772

Līgo pagasts

18707

0,0508312

Litenes pagasts

46821

0,1272234

Lizuma pagasts

62816

0,1706855

Rankas pagasts

62946

0,1710388

Stāmerienas pagasts

57497

0,1562326

Stradu pagasts

9755

0,0265066

Tirzas pagasts

49776

0,1352528

Jelgavas rajons

Kalnciems ar lauku teritoriju

42707

0,1160447

Cenu pagasts

19999

0,0543419

Elejas pagasts

32011

0,0869812

Jaunsvirlaukas pagasts

37281

0,1013010

Lielplatones pagasts

14347

0,0389841

Līvbērzes pagasts

27636

0,0750934

Sesavas pagasts

62222

0,1690715

Sidrabenes pagasts

56856

0,1544908

Svētes pagasts

29256

0,0794953

Valgundes pagasts

30114

0,0818267

Vilces pagasts

82457

0,2240546

Vircavas pagasts

46981

0,1276582

Zaļenieku pagasts

22712

0,0617137

Jēkabpils rajons

Jēkabpils

152401

0,4141086

Aknīste ar lauku teritoriju

49144

0,1335355

Viesīte ar lauku teritoriju

68424

0,1859237

Asares pagasts

33708

0,0915924

Atašienes pagasts

33232

0,0902990

Ābeļu pagasts

16048

0,0436061

Dignājas pagasts

42794

0,1162811

Dunavas pagasts

46409

0,1261039

Elkšņu pagasts

25297

0,0687378

Gārsenes pagasts

22347

0,0607219

Kalna pagasts

23271

0,0632327

Krustpils pagasts

25859

0,0702648

Kūku pagasts

70967

0,1928337

Leimaņu pagasts

29621

0,0804871

Mežāres pagasts

47728

0,1296879

Rites pagasts

30994

0,0842178

Rubenes pagasts

64528

0,1753374

Saukas pagasts

26813

0,0728571

Sēlpils pagasts

42700

0,1160257

Variešu pagasts

59918

0,1628110

Vīpes pagasts

46268

0,1257208

Zasas pagasts

35751

0,0971437

Krāslavas rajons

Krāslavas novads

80577

0,2189463

Dagda

42781

0,1162458

Andrupenes pagasts

81303

0,2209189

Andzeļu pagasts

46048

0,1251230

Asūnes pagasts

33374

0,0906848

Aulejas pagasts

40743

0,1107081

Bērziņu pagasts

38824

0,1054937

Dagdas pagasts

40028

0,1087653

Ezernieku pagasts

43775

0,1189467

Grāveru pagasts

40065

0,1088658

Indras pagasts

84410

0,2293614

Izvaltas pagasts

46148

0,1253947

Kalniešu pagasts

55812

0,1516540

Kaplavas pagasts

43842

0,1191288

Kastuļinas pagasts

57928

0,1574037

Kombuļu pagasts

33516

0,0910707

Konstantinovas pagasts

38254

0,1039449

Ķepovas pagasts

19286

0,0524045

Piedrujas pagasts

45212

0,1228514

Robežnieku pagasts

62266

0,1691910

Skaistas pagasts

39177

0,1064529

Svariņu pagasts

27691

0,0752428

Šķaunes pagasts

24051

0,0653521

Šķeltovas pagasts

55314

0,1503009

Ūdrīšu pagasts

72764

0,1977165

Kuldīgas rajons

Skrunda ar lauku teritoriju

15828

0,0430083

Alsungas pagasts

40098

0,1089555

Ēdoles pagasts

22747

0,0618088

Gudenieku pagasts

37486

0,1018581

Īvandes pagasts

5416

0,0147165

Kabiles pagasts

20436

0,0555293

Kurmāles pagasts

26952

0,0732348

Laidu pagasts

64887

0,1763129

Nīkrāces pagasts

24764

0,0672895

Padures pagasts

33014

0,0897066

Pelču pagasts

8291

0,0225286

Raņķu pagasts

24310

0,0660559

Rudbāržu pagasts

42476

0,1154171

Snēpeles pagasts

38116

0,1035699

Turlavas pagasts

55489

0,1507764

Vārmes pagasts

36033

0,0979099

Liepājas rajons

Durbes novads

43467

0,1181098

Pāvilosta

31171

0,0846988

Priekule

37719

0,1024912

Aizputes pagasts

28925

0,0785959

Bārtas pagasts

18825

0,0511519

Bunkas pagasts

38958

0,1058578

Cīravas pagasts

46035

0,1250877

Dunalkas pagasts

24871

0,0675802

Dunikas pagasts

15574

0,0423181

Embūtes pagasts

12399

0,0336909

Gaviezes pagasts

23130

0,0628495

Gramzdas pagasts

24508

0,0665939

Grobiņas pagasts

35705

0,0970187

Kalētu pagasts

27819

0,0755906

Kalvenes pagasts

11861

0,0322291

Kazdangas pagasts

54367

0,1477276

Lažas pagasts

3724

0,0101190

Medzes pagasts

31109

0,0845303

Nīcas pagasts

30572

0,0830712

Otaņķu pagasts

24816

0,0674308

Priekules pagasts

6494

0,0176457

Rucavas pagasts

38526

0,1046840

Sakas pagasts

9572

0,0260093

Vaiņodes pagasts

65151

0,1770302

Vecpils pagasts

20667

0,0561570

Vērgales pagasts

29642

0,0805441

Virgas pagasts

27138

0,0737402

Limbažu rajons

Aloja

5313

0,0144366

Staicele ar lauku teritoriju

68628

0,1864781

Braslavas pagasts

49525

0,1345708

Brīvzemnieku pagasts

74691

0,2029526

Katvaru pagasts

30195

0,0820468

Lēdurgas pagasts

52465

0,1425595

Liepupes pagasts

45962

0,1248893

Limbažu pagasts

20823

0,0565809

Pāles pagasts

20372

0,0553554

Skultes pagasts

21679

0,0589068

Umurgas pagasts

31248

0,0849080

Vidrižu pagasts

35825

0,0973448

Viļķenes pagasts

38494

0,1045970

Ludzas rajons

Kārsava

60626

0,1647348

Zilupe

44871

0,1219248

Ciblas novads

58062

0,1577678

Blontu pagasts

24233

0,0658466

Briģu pagasts

43643

0,1185881

Cirmas pagasts

30979

0,0841771

Goliševas pagasts

25426

0,0690883

Isnaudas pagasts

41822

0,1136400

Istras pagasts

48262

0,1311389

Lauderu pagasts

31229

0,0848564

Malnavas pagasts

68753

0,1868177

Mērdzenes pagasts

48378

0,1314541

Mežvidu pagasts

46137

0,1253648

Nirzas pagasts

21522

0,0584802

Ņukšas pagasts

25767

0,0700149

Pasienes pagasts

39628

0,1076784

Pildas pagasts

41215

0,1119906

Pureņu pagasts

29884

0,0812017

Pušmucovas pagasts

26105

0,0709333

Rundēnu pagasts

42826

0,1163681

Salnavas pagasts

46599

0,1266202

Zaļesjes pagasts

52135

0,1416628

Zvirgzdenes pagasts

36558

0,0993365

Madonas rajons

Cesvaine ar lauku teritoriju

41790

0,1135530

Varakļāni

73577

0,1999256

Aronas pagasts

49620

0,1348289

Barkavas pagasts

36403

0,0989153

Bērzaunes pagasts

48950

0,1330084

Dzelzavas pagasts

34353

0,0933450

Ērgļu pagasts

16326

0,0443615

Indrānu pagasts

21031

0,0571461

Lazdonas pagasts

14537

0,0395004

Liezēres pagasts

48666

0,1322367

Ļaudonas pagasts

51024

0,1386439

Mārcienas pagasts

44956

0,1221558

Mētrienas pagasts

41123

0,1117406

Murmastienes pagasts

50445

0,1370707

Ošupes pagasts

61496

0,1670988

Praulienas pagasts

49763

0,1352175

Sarkaņu pagasts

51491

0,1399129

Sausnējas pagasts

25996

0,0706371

Varakļānu pagasts

52310

0,1421383

Vestienas pagasts

28175

0,0765580

Ogres rajons

Birzgales pagasts

45064

0,1224492

Krapes pagasts

23484

0,0638114

Ķeipenes pagasts

31284

0,0850058

Lauberes pagasts

23092

0,0627463

Lēdmanes pagasts

40636

0,1104174

Madlienas pagasts

52465

0,1425595

Mazozolu pagasts

24292

0,0660069

Meņģeles pagasts

29848

0,0811039

Rembates pagasts

30059

0,0816772

Suntažu pagasts

30260

0,0822234

Taurupes pagasts

17507

0,0475705

Preiļu rajons

Preiļu novads

71122

0,1932548

Līvānu novads

340173

0,9243282

Aglonas pagasts

129086

0,3507563

Galēnu pagasts

67480

0,1833587

Jersikas pagasts

33187

0,0901767

Pelēču pagasts

49482

0,1344540

Riebiņu pagasts

76005

0,2065231

Rožkalnu pagasts

46359

0,1259681

Rudzātu pagasts

44422

0,1207048

Rušonas pagasts

87599

0,2380266

Saunas pagasts

62908

0,1709355

Silajāņu pagasts

32891

0,0893724

Sīļukalna pagasts

42066

0,1143030

Stabulnieku pagasts

59333

0,1612214

Sutru pagasts

38354

0,1042166

Upmalas pagasts

55895

0,1518796

Vārkavas pagasts

36970

0,1004560

Rēzeknes rajons

Viļāni

99820

0,2712339

Audriņu pagasts

54890

0,1491487

Bērzgales pagasts

33917

0,0921603

Čornajas pagasts

90684

0,2464093

Dekšāres pagasts

52362

0,1422796

Dricānu pagasts

54984

0,1494042

Feimaņu pagasts

64768

0,1759895

Gaigalavas pagasts

57744

0,1569037

Griškānu pagasts

54134

0,1470945

Ilzeskalna pagasts

46587

0,1265876

Kantinieku pagasts

44302

0,1203787

Kaunatas pagasts

59382

0,1613545

Lendžu pagasts

33786

0,0918043

Lūznavas pagasts

29241

0,0794545

Mākoņkalna pagasts

34247

0,0930570

Maltas pagasts

116756

0,3172529

Nagļu pagasts

19455

0,0528637

Nautrēnu pagasts

90656

0,2463332

Ozolaines pagasts

57312

0,1557299

Ozolmuižas pagasts

51499

0,1399346

Pušas pagasts

23281

0,0632598

Rikavas pagasts

51636

0,1403069

Sakstagala pagasts

99874

0,2713806

Silmalas pagasts

207846

0,5647654

Sokolku pagasts

52131

0,1416519

Stoļerovas pagasts

35179

0,0955894

Stružānu pagasts

37969

0,1031705

Vērēmu pagasts

34010

0,0924130

Viļānu pagasts

89456

0,2430725

Rīgas rajons

Allažu pagasts

5913

0,0160670

Daugmales pagasts

4949

0,0134476

Saldus rajons

Blīdenes pagasts

34290

0,0931738

Ezeres pagasts

52792

0,1434480

Gaiķu pagasts

36146

0,0982170

Jaunauces pagasts

13127

0,0356691

Jaunlutriņu pagasts

42580

0,1156996

Kursīšu pagasts

36752

0,0998636

Lutriņu pagasts

31547

0,0857205

Nīgrandes pagasts

68292

0,1855651

Novadnieku pagasts

5253

0,0142736

Pampāļu pagasts

5737

0,0155887

Remtes pagasts

24359

0,0661890

Rubas pagasts

51882

0,1409753

Šķēdes pagasts

35855

0,0974263

Vadakstes pagasts

29349

0,0797480

Zaņas pagasts

39449

0,1071920

Zirņu pagasts

54479

0,1480320

Talsu rajons

Sabiles novads

120212

0,3266436

Stende

20123

0,0546788

Valdemārpils ar lauku teritoriju

76103

0,2067893

Balgales pagasts

38567

0,1047954

Dundagas pagasts

63519

0,1725957

Ģibuļu pagasts

37071

0,1007304

Īves pagasts

17819

0,0484183

Ķūļciema pagasts

15627

0,0424622

Laucienes pagasts

22538

0,0612409

Lībagu pagasts

23451

0,0637218

Lubes pagasts

22841

0,0620642

Rojas pagasts

71664

0,1947276

Strazdes pagasts

18806

0,0511002

Valdgales pagasts

52873

0,1436681

Vandzenes pagasts

46004

0,1250034

Tukuma rajons

Kandavas novads

176684

0,4800910

Degoles pagasts

16295

0,0442773

Džūkstes pagasts

13574

0,0368837

Engures pagasts

8940

0,0242920

Irlavas pagasts

52176

0,1417742

Jaunpils pagasts

57142

0,1552680

Jaunsātu pagasts

46251

0,1256746

Lestenes pagasts

13471

0,0366038

Pūres pagasts

45910

0,1247480

Sēmes pagasts

24115

0,0655260

Slampes pagasts

30160

0,0819517

Vānes pagasts

33672

0,0914946

Viesatu pagasts

16320

0,0443452

Zantes pagasts

22835

0,0620479

Zentenes pagasts

9426

0,0256126

Valkas rajons

Bilskas pagasts

52047

0,1414237

Blomes pagasts

40792

0,1108412

Brantu pagasts

510

0,0013858

Ērģemes pagasts

35532

0,0965486

Ēveles pagasts

19493

0,0529670

Grundzāles pagasts

44444

0,1207646

Jērcēnu pagasts

654

0,0017771

Kārķu pagasts

27122

0,0736967

Palsmanes pagasts

26510

0,0720338

Smiltenes pagasts

25570

0,0694796

Trikātas pagasts

7017

0,0190668

Valkas pagasts

27850

0,0756749

Variņu pagasts

26622

0,0723381

Vijciema pagasts

20777

0,0564559

Zvārtavas pagasts

19008

0,0516491

Valmieras rajons

Mazsalaca ar lauku teritoriju

54289

0,1475157

Rūjiena

19126

0,0519697

Bērzaines pagasts

30242

0,0821745

Burtnieku pagasts

50665

0,1376685

Dikļu pagasts

39164

0,1064176

Ipiķu pagasts

17629

0,0479020

Jeru pagasts

50943

0,1384238

Kauguru pagasts

30616

0,0831907

Kocēnu pagasts

10870

0,0295363

Ķoņu pagasts

38974

0,1059013

Matīšu pagasts

39868

0,1083305

Naukšēnu pagasts

19519

0,0530376

Ramatas pagasts

21390

0,0581215

Rencēnu pagasts

50948

0,1384374

Sēļu pagasts

25327

0,0688193

Skaņkalnes pagasts

24210

0,0657841

Vaidavas pagasts

43034

0,1169333

Vecates pagasts

33299

0,0904810

Vilpulkas pagasts

31151

0,0846444

Zilākalna pagasts

32917

0,0894431

Ventspils rajons

Piltene ar lauku teritoriju

2218

0,0060268

Jūrkalnes pagasts

1755

0,0047687

Popes pagasts

895

0,0024319

Ugāles pagasts

6058

0,0164610

Usmas pagasts

7392

0,0200858

Zlēku pagasts

2469

0,0067088

Rajonu pilsētās, novados un pagastos kopā:

18151394

49,3215104

Pavisam:

36802186

100,0000000

 

Finansu ministra vietā -

zemkopības ministrs A.Slakteris

 

 

3.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 18.decembra noteikumiem Nr.534

Pašvaldību vērtēto ieņēmumu (iedzīvotāju ienākuma nodokļa

un nekustamā īpašuma nodokļa) prognoze

Rajons

Pilsēta, novads, pagasts

Iedzīvotāju

Nekustamā

Nekustamā

Vērtētie

ienākuma

īpašuma

īpašuma

ieņēmumi

nodoklis

nodoklis

nodoklis

kopā

(latos)

par ēkām un

par zemi

(latos)

būvēm (latos)

(latos)

Rīga

100635536

10769464

6934605

118339605

Daugavpils

8043752

470562

414457

8928771

Jelgava

6667286

248118

204279

7119683

Jūrmala

5979395

309688

1459487

7748570

Liepāja

7687852

476521

399151

8563524

Rēzekne

3127299

127940

126705

3381944

Ventspils

7362595

1861221

952425

10176241

Republikas pilsētās kopā:

139503715

14263514

10491109

164258338

Aizkraukles rajons

Aizkraukles novads

1336999

212399

45861

1595259

Jaunjelgava ar lauku teritoriju

188314

6204

3189

197707

Pļaviņas

350261

11011

10281

371553

Aiviekstes pagasts

51220

2134

20648

74002

Bebru pagasts

74492

1412

15627

91531

Daudzeses pagasts

58617

1904

20784

81305

Iršu pagasts

21470

961

9548

31979

Klintaines pagasts

34685

1911

13453

50049

Kokneses pagasts

374583

10551

27829

412963

Kurmenes pagasts

31447

264

13125

44836

Mazzalves pagasts

62162

408

20625

83195

Neretas pagasts

104358

13673

15092

133123

Pilskalnes pagasts

20043

11770

11485

43298

Seces pagasts

42316

2666

22599

67581

Sērenes pagasts

46719

2740

16170

65629

Skrīveru pagasts

343308

4819

26758

374885

Staburaga pagasts

26210

370

8113

34693

Sunākstes pagasts

23343

370

11471

35184

Valles pagasts

58710

1481

21226

81417

Vietalvas pagasts

42902

2018

16751

61671

Zalves pagasts

38848

497

20331

59676

Alūksnes rajons

Alūksne

824101

40758

22962

887821

Ape ar lauku teritoriju

83740

7610

15751

107101

Alsviķu pagasts

75531

2544

25078

103153

Annas pagasts

20098

533

6566

27197

Gaujienas pagasts

66218

1211

13391

80820

Ilzenes pagasts

15512

142

7088

22742

Jaunalūksnes pagasts

50179

3029

18136

71344

Jaunannas pagasts

20937

738

9795

31470

Jaunlaicenes pagasts

18430

3014

5110

26554

Kalncempju pagasts

8477

322

5598

14397

Liepnas pagasts

47908

1078

22446

71432

Malienas pagasts

9865

336

7077

17278

Mālupes pagasts

24222

108

11951

36281

Mārkalnes pagasts

13146

276

9345

22767

Pededzes pagasts

13024

316

10958

24298

Trapenes pagasts

31327

1229

15968

48524

Veclaicenes pagasts

15003

22606

5668

43277

Virešu pagasts

25907

2223

14934

43064

Zeltiņu pagasts

16882

867

6489

24238

Ziemera pagasts

28673

585

11565

40823

Balvu rajons

Balvi

651190

23561

12253

687004

Viļaka

90236

1898

1227

93361

Baltinavas pagasts

48079

1238

15652

64969

Balvu pagasts

26695

1208

11227

39130

Bērzkalnes pagasts

15209

835

11233

27277

Bērzpils pagasts

27057

737

9731

37525

Briežuciema pagasts

17120

509

7258

24887

Krišjāņu pagasts

13638

248

5573

19459

Kubuļu pagasts

60382

3095

18402

81879

Kupravas pagasts

31762

175

477

32414

Lazdukalna pagasts

28251

1053

13879

43183

Lazdulejas pagasts

6027

449

6513

12989

Medņevas pagasts

34504

498

8511

43513

Rugāju pagasts

48420

2123

28216

78759

Susāju pagasts

25169

1533

18284

44986

Šķilbēnu pagasts

35773

979

10412

47164

Tilžas pagasts

45292

205

8229

53726

Vectilžas pagasts

9904

205

6152

16261

Vecumu pagasts

18319

378

9331

28028

Vīksnas pagasts

24276

595

11164

36035

Žīguru pagasts

75615

945

9360

85920

Bauskas rajons

Bauska

1009990

45989

40658

1096637

Bārbeles pagasts

37739

895

16901

55535

Brunavas pagasts

60506

12227

22686

95419

Ceraukstes pagasts

98428

8031

19319

125778

Codes pagasts

147152

14455

30245

191852

Dāviņu pagasts

27559

800

14338

42697

Gailīšu pagasts

235099

14733

27050

276882

Iecavas pagasts

690841

20036

73723

784600

Īslīces pagasts

283645

11542

34986

330173

Mežotnes pagasts

83524

3078

23796

110398

Rundāles pagasts

124625

7811

27285

159721

Skaistkalnes pagasts

69002

811

17200

87013

Stelpes pagasts

36818

2188

13275

52281

Svitenes pagasts

33580

706

16384

50670

Vecsaules pagasts

72722

1532

29402

103656

Vecumnieku pagasts

317470

9986

54545

382001

Viesturu pagasts

26330

3602

24521

54453

Cēsu rajons

Cēsis

2061335

147687

119921

2328943

Līgatne

86185

1724

2175

90084

Amatas novads

206675

27786

35913

270374

Drustu pagasts

39251

1511

18767

59529

Dzērbenes pagasts

52272

2703

17387

72362

Inešu pagasts

23927

1063

9367

34357

Jaunpiebalgas pagasts

114357

4829

25703

144889

Kaives pagasts

11661

227

11519

23407

Liepas pagasts

229935

7563

16276

253774

Līgatnes pagasts

149255

9377

26072

184704

Mārsnēnu pagasts

31626

889

12268

44783

Mores pagasts

28541

2562

13779

44882

Nītaures pagasts

48102

3856

21645

73603

Priekuļu pagasts

443895

21607

22536

488038

Raiskuma pagasts

105990

1207

26184

133381

Raunas pagasts

161322

11116

29107

201545

Skujenes pagasts

40916

1161

21772

63849

Stalbes pagasts

55076

1548

23078

79702

Straupes pagasts

73659

7806

21748

103213

Taurenes pagasts

63353

3588

13036

79977

Vaives pagasts

54663

2643

25485

82791

Vecpiebalgas pagasts

72119

5216

11591

88926

Veselavas pagasts

23874

1349

10071

35294

Zaubes pagasts

45533

1889

19504

66926

Zosēnu pagasts

20205

691

7278

28174

Daugavpils rajons

Ilūkste

217262

5983

4783

228028

Subate ar lauku teritoriju

32966

1103

10866

44935

Ambeļu pagasts

14900

470

6171

21541

Bebrenes pagasts

42564

704

10259

53527

Biķernieku pagasts

11034

340

6889

18263

Demenes pagasts

36129

1730

22248

60107

Dubnas pagasts

20993

951

9311

31255

Dvietes pagasts

25855

114

11359

37328

Eglaines pagasts

33937

344

8412

42693

Kalkūnes pagasts

126058

14738

17546

158342

Kalupes pagasts

55451

2451

12763

70665

Laucesas pagasts

43240

8947

16630

68817

Līksnas pagasts

64954

5319

20608

90881

Maļinovas pagasts

21392

2516

12591

36499

Medumu pagasts

39681

1320

10905

51906

Naujenes pagasts

355206

35085

23543

413834

Nīcgales pagasts

46054

1739

12238

60031

Pilskalnes pagasts

45277

3397

16692

65366

Salienas pagasts

19961

7800

11153

38914

Skrudalienas pagasts

43836

13845

12254

69935

Sventes pagasts

37697

11532

16079

65308

Šēderes pagasts

184294

55629

11183

251106

Tabores pagasts

21376

548

13832

35756

Vaboles pagasts

31176

1171

10811

43158

Vecsalienas pagasts

20326

9679

9963

39968

Višķu pagasts

106681

17044

15061

138786

Dobeles rajons

Dobele

1491337

76955

27811

1596103

Auce ar lauku teritoriju

360457

10850

17960

389267

Annenieku pagasts

39846

1207

17955

59008

Augstkalnes pagasts

44785

1007

19735

65527

Auru pagasts

189689

2548

26850

219087

Bēnes pagasts

123582

3497

17943

145022

Bērzes pagasts

134891

5735

26348

166974

Bikstu pagasts

35807

1755

17787

55349

Bukaišu pagasts

23578

210

17270

41058

Dobeles pagasts

32507

548

20993

54048

Īles pagasts

26348

417

12509

39274

Jaunbērzes pagasts

53497

5681

25372

84550

Krimūnu pagasts

87091

251

24331

111673

Lielauces pagasts

21666

569

10396

32631

Naudītes pagasts

55853

538

16254

72645

Penkules pagasts

53155

420

20629

74204

Tērvetes pagasts

141568

5179

27316

174063

Ukru pagasts

23698

348

18976

43022

Vītiņu pagasts

46217

911

25067

72195

Zebrenes pagasts

26018

602

13849

40469

Gulbenes rajons

Gulbene

823428

49530

21756

894714

Beļavas pagasts

60775

3505

25314

89594

Daukstu pagasts

45917

711

25162

71790

Druvienas pagasts

21525

122

9004

30651

Galgauskas pagasts

26134

1116

13849

41099

Jaungulbenes pagasts

76194

1588

14103

91885

Lejasciema pagasts

76980

2334

34856

114170

Litenes pagasts

39673

531

12873

53077

Lizuma pagasts

66300

3035

14644

83979

Līgo pagasts

16018

983

10141

27142

Rankas pagasts

63044

3848

22906

89798

Stāmerienas pagasts

39687

446

16486

56619

Stradu pagasts

146004

5743

23585

175332

Tirzas pagasts

26024

2979

16655

45658

Jelgavas rajons

Kalnciems ar lauku teritoriju

147583

6604

6772

160959

Cenu pagasts

253038

30389

32957

316384

Elejas pagasts

150593

9781

21358

181732

Glūdas pagasts

177761

11664

40302

229727

Jaunsvirlaukas pagasts

185768

4721

40728

231217

Lielplatones pagasts

48875

352

16679

65906

Līvbērzes pagasts

122280

4701

35426

162407

Ozolnieku pagasts

359197

9707

6352

375256

Platones pagasts

118898

7199

27743

153840

Sesavas pagasts

78045

793

31713

110551

Sidrabenes pagasts

72188

1534

31876

105598

Svētes pagasts

82573

5771

22225

110569

Valgundes pagasts

105784

2772

32320

140876

Vilces pagasts

57661

1585

32461

91707

Vircavas pagasts

64474

9356

36234

110064

Zaļenieku pagasts

95028

1855

35146

132029

Jēkabpils rajons

Jēkabpils

1886597

70941

47690

2005228

Aknīste ar lauku teritoriju

105865

5200

17962

129027

Viesīte ar lauku teritoriju

143353

6707

39095

189155

Asares pagasts

11789

603

9651

22043

Atašienes pagasts

27223

226

14273

41722

Ābeļu pagasts

43285

3288

17837

64410

Dignājas pagasts

10610

71

9642

20323

Dunavas pagasts

25839

570

13029

39438

Elkšņu pagasts

18903

657

15270

34830

Gārsenes pagasts

48065

152

8978

57195

Kalna pagasts

22560

111

22188

44859

Krustpils pagasts

35947

6478

15747

58172

Kūku pagasts

83918

5481

21177

110576

Leimaņu pagasts

18487

172

12397

31056

Mežāres pagasts

25351

1226

17926

44503

Rites pagasts

22447

7296

10075

39818

Rubenes pagasts

36144

553

20241

56938

Salas pagasts

258804

7827

30083

296714

Saukas pagasts

30452

1241

11673

43366

Sēlpils pagasts

42198

2480

15739

60417

Variešu pagasts

41830

2073

21663

65566

Vīpes pagasts

14901

1952

11247

28100

Zasas pagasts

46727

584

13705

61016

Krāslavas rajons

Krāslavas novads

777892

32716

24599

835207

Dagda

175631

5295

3117

184043

Andrupenes pagasts

38319

1131

13573

53023

Andzeļu pagasts

13731

43

8256

22030

Asūnes pagasts

17727

419

6534

24680

Aulejas pagasts

17329

64

7297

24690

Bērziņu pagasts

7878

519

8326

16723

Dagdas pagasts

25779

3557

7797

37133

Ezernieku pagasts

37055

1614

9209

47878

Grāveru pagasts

11965

40

5143

17148

Indras pagasts

36172

435

11836

48443

Izvaltas pagasts

27472

1506

7657

36635

Kalniešu pagasts

16974

414

11527

28915

Kaplavas pagasts

15867

838

9616

26321

Kastuļinas pagasts

24522

258

8229

33009

Kombuļu pagasts

25987

203

8188

34378

Konstantinovas pagasts

13516

747

7767

22030

Ķepovas pagasts

8010

32

6253

14295

Piedrujas pagasts

11086

1158

5414

17658

Robežnieku pagasts

24805

100

10551

35456

Skaistas pagasts

25463

2062

10836

38361

Svariņu pagasts

10965

216

6679

17860

Šķaunes pagasts

25060

210

10260

35530

Šķeltovas pagasts

13651

441

6518

20610

Ūdrīšu pagasts

45298

9879

12776

67953

Kuldīgas rajons

Kuldīga

1168060

54791

39102

1261953

Skrunda ar lauku teritoriju

252783

6392

54341

313516

Alsungas pagasts

103318

3496

28655

135469

Ēdoles pagasts

31972

1738

27079

60789

Gudenieku pagasts

25421

1011

17523

43955

Īvandes pagasts

19561

760

13932

34253

Kabiles pagasts

23895

2423

32898

59216

Kurmāles pagasts

141329

4085

22073

167487

Laidu pagasts

34531

2876

21836

59243

Nīkrāces pagasts

19920

1769

23217

44906

Padures pagasts

40159

1893

22933

64985

Pelču pagasts

63466

2206

11640

77312

Raņķu pagasts

17364

346

9393

27103

Rendas pagasts

55503

42404

46802

144709

Rudbāržu pagasts

45726

1597

19967

67290

Rumbas pagasts

153404

3510

33251

190165

Snēpeles pagasts

24991

793

14671

40455

Turlavas pagasts

21467

1871

23060

46398

Vārmes pagasts

33962

3069

28687

65718

Liepājas rajons

Aizpute

442195

16334

9724

468253

Durbes novads

118871

4635

32573

156079

Grobiņa

478714

9414

23215

511343

Pāvilosta

62871

2149

8502

73522

Priekule

162172

7377

5052

174601

Aizputes pagasts

44729

2644

17016

64389

Bārtas pagasts

30644

1213

22643

54500

Bunkas pagasts

32426

837

22031

55294

Cīravas pagasts

61753

1438

22461

85652

Dunalkas pagasts

40725

513

17085

58323

Dunikas pagasts

25608

1214

27277

54099

Embūtes pagasts

17409

449

21350

39208

Gaviezes pagasts

34743

663

25703

61109

Gramzdas pagasts

31201

471

15050

46722

Grobiņas pagasts

148396

9415

31622

189433

Kalētu pagasts

31818

891

11736

44445

Kalvenes pagasts

38971

2946

21020

62937

Kazdangas pagasts

66806

2608

26364

95778

Lažas pagasts

27245

977

32429

60651

Medzes pagasts

62027

1310

26573

89910

Nīcas pagasts

157129

3135

37129

197393

Otaņķu pagasts

35245

1152

22648

59045

Priekules pagasts

27328

1439

31432

60199

Rucavas pagasts

57723

2037

23168

82928

Sakas pagasts

15951

893

36139

52983

Vaiņodes pagasts

129360

3365

32143

164868

Vecpils pagasts

15701

1215

14202

31118

Vērgales pagasts

72330

2662

33710

108702

Virgas pagasts

43516

809

15006

59331

Limbažu rajons

Limbaži

1021562

47339

34197

1103098

Ainaži ar lauku teritoriju

152280

7023

21049

180352

Aloja ar lauku teritoriju

175333

13018

28171

216522

Salacgrīva ar lauku teritoriju

577775

45064

76794

699633

Staicele ar lauku teritoriju

83234

1868

27439

112541

Braslavas pagasts

14989

1466

12151

28606

Brīvzemnieku pagasts

56120

893

14598

71611

Katvaru pagasts

67672

852

20806

89330

Lēdurgas pagasts

62141

2434

23671

88246

Liepupes pagasts

129725

6161

27008

162894

Limbažu pagasts

137078

3611

37461

178150

Pāles pagasts

38878

313

19914

59105

Skultes pagasts

107780

3830

35357

146967

Umurgas pagasts

58565

902

28300

87767

Vidrižu pagasts

73156

11458

19295

103909

Viļķenes pagasts

69519

3278

32662

105459

Ludzas rajons

Ludza

793311

23457

13498

830266

Kārsava

149172

4048

3551

156771

Zilupe

104767

1942

2796

109505

Blontu pagasts

14444

532

8123

23099

Briģu pagasts

14622

2715

11059

28396

Ciblas novads

55100

3325

17788

76213

Cirmas pagasts

22184

1296

9616

33096

Goliševas pagasts

12947

661

5822

19430

Isnaudas pagasts

42482

2489

14484

59455

Istras pagasts

25505

582

10046

36133

Lauderu pagasts

2587

490

5858

8935

Malnavas pagasts

73717

3604

23233

100554

Mežvidu pagasts

38106

1358

12607

52071

Mērdzenes pagasts

23529

766

9858

34153

Nirzas pagasts

20862

702

8399

29963

Ņukšas pagasts

15621

546

6934

23101

Pasienes pagasts

17690

365

10310

28365

Pildas pagasts

16699

502

10023

27224

Pureņu pagasts

11488

145

6209

17842

Pušmucovas pagasts

23797

2294

8818

34909

Rundēnu pagasts

13400

471

8874

22745

Salnavas pagasts

28177

928

15367

44472

Zaļesjes pagasts

9491

2728

11579

23798

Zvirgzdenes pagasts

32058

821

9970

42849

Madonas rajons

Madona

928805

43429

19781

992015

Cesvaine ar lauku teritoriju

209426

7292

30908

247626

Lubāna

179406

2260

4095

185761

Varakļāni

115836

2631

4051

122518

Aronas pagasts

61809

2141

20268

84218

Barkavas pagasts

76678

1377

21774

99829

Bērzaunes pagasts

80275

4911

16093

101279

Dzelzavas pagasts

67988

819

18221

87028

Ērgļu pagasts

202570

2718

20759

226047

Indrānu pagasts

44706

2020

35211

81937

Jumurdas pagasts

18258

5054

14539

37851

Kalsnavas pagasts

215189

14729

19631

249549

Lazdonas pagasts

42966

1225

4217

48408

Liezēres pagasts

59493

1779

30503

91775

Ļaudonas pagasts

76213

1506

28831

106550

Mārcienas pagasts

46014

4858

12026

62898

Mētrienas pagasts

27505

318

14050

41873

Murmastienes pagasts

19029

570

16333

35932

Ošupes pagasts

39472

1281

23800

64553

Praulienas pagasts

80120

1237

29558

110915

Sarkaņu pagasts

58700

3156

23880

85736

Sausnējas pagasts

21411

539

16168

38118

Varakļānu pagasts

22699

728

13856

37283

Vestienas pagasts

28558

633

13022

42213

Ogres rajons

Ogre

3050541

89820

99438

3239799

Ikšķile ar lauku teritoriju

695327

12144

47475

754946

Ķegums ar lauku teritoriju

338869

120075

32863

491807

Lielvārde ar lauku teritoriju

725966

24959

33992

784917

Birzgales pagasts

84277

1689

39737

125703

Jumpravas pagasts

179836

5515

19167

204518

Krapes pagasts

38264

639

10772

49675

Ķeipenes pagasts

63360

1050

13168

77578

Lauberes pagasts

36942

657

11473

49072

Lēdmanes pagasts

64803

2346

15840

82989

Madlienas pagasts

110953

3313

24200

138466

Mazozolu pagasts

28851

732

11411

40994

Meņģeles pagasts

29732

206

10941

40879

Ogresgala pagasts

225988

10935

25224

262147

Rembates pagasts

60732

2058

18339

81129

Suntažu pagasts

123052

5428

30132

158612

Taurupes pagasts

64003

555

17099

81657

Preiļu rajons

Preiļu novads

708326

32480

39167

779973

Līvānu novads

574665

26634

54603

655902

Aglonas pagasts

98585

3427

10407

112419

Galēnu pagasts

21250

1014

11004

33268

Jersikas pagasts

31592

13136

12994

57722

Pelēču pagasts

18246

1250

9176

28672

Riebiņu pagasts

48449

1176

17931

67556

Rožkalnu pagasts

20288

2651

12562

35501

Rudzātu pagasts

32184

204

14217

46605

Rušonas pagasts

46419

5067

17901

69387

Saunas pagasts

28866

1956

18421

49243

Silajāņu pagasts

7420

2276

8646

18342

Sīļukalna pagasts

13538

567

10173

24278

Stabulnieku pagasts

16438

733

9904

27075

Sutru pagasts

17879

481

11600

29960

Upmalas pagasts

27556

1358

11774

40688

Vārkavas pagasts

14714

879

11419

27012

Rēzeknes rajons

Viļāni

198400

7929

5004

211333

Audriņu pagasts

29929

1964

12061

43954

Bērzgales pagasts

28552

634

6488

35674

Čornajas pagasts

32363

920

14019

47302

Dekšāres pagasts

17281

832

14250

32363

Dricānu pagasts

33265

813

11842

45920

Feimaņu pagasts

20918

917

11204

33039

Gaigalavas pagasts

31259

438

15492

47189

Griškānu pagasts

68513

5110

18176

91799

Ilzeskalna pagasts

28618

1023

10204

39845

Kantinieku pagasts

9864

142

6167

16173

Kaunatas pagasts

59403

2574

12579

74556

Lendžu pagasts

29280

438

6968

36686

Lūznavas pagasts

64070

1263

8353

73686

Maltas pagasts

167738

5213

11189

184140

Mākoņkalna pagasts

20728

555

12091

33374

Nagļu pagasts

24347

230

7236

31813

Nautrēnu pagasts

28872

766

18662

48300

Ozolaines pagasts

64109

4282

14943

83334

Ozolmuižas pagasts

29207

817

9978

40002

Pušas pagasts

20699

472

6250

27421

Rikavas pagasts

21670

421

11307

33398

Sakstagala pagasts

34059

2040

12362

48461

Silmalas pagasts

73589

2589

26628

102806

Sokolku pagasts

17545

597

8254

26396

Stoļerovas pagasts

22036

1682

7206

30924

Stružānu pagasts

49745

350

2448

52543

Vērēmu pagasts

91933

11594

15644

119171

Viļānu pagasts

56405

2365

20879

79649

Rīgas rajons

Baldone ar lauku teritoriju

369512

8281

57306

435099

Baloži

555965

3595

37820

597380

Olaine

1458575

46081

32562

1537218

Salaspils ar lauku teritoriju

2710475

459721

121239

3291435

Saulkrasti ar lauku teritoriju

656101

25925

117920

799946

Sigulda

1340854

63893

74752

1479499

Vangaži

377844

6204

7537

391585

Allažu pagasts

108506

1915

30968

141389

Ādažu pagasts

934054

65209

92560

1091823

Babītes pagasts

734921

20727

96974

852622

Carnikavas pagasts

608784

12969

103627

725380

Daugmales pagasts

54203

2945

16625

73773

Garkalnes pagasts

444444

46187

106953

597584

Inčukalna pagasts

655322

77508

42074

774904

Krimuldas pagasts

345081

54040

50923

450044

Ķekavas pagasts

1701319

79918

124136

1905373

Mālpils pagasts

347704

9395

46011

403110

Mārupes pagasts

1064059

278865

111020

1453944

Olaines pagasts

504332

61187

128812

694331

Ropažu pagasts

494006

20702

73527

588235

Salas pagasts

141098

4620

20722

166440

Sējas pagasts

193345

5608

47371

246324

Siguldas pagasts

315234

8263

32608

356105

Stopiņu pagasts

990027

100489

69576

1160092

Saldus rajons

Saldus

1059039

44415

54999

1158453

Brocēni ar lauku teritoriju

431956

33875

28881

494712

Blīdenes pagasts

25483

1962

23415

50860

Ezeres pagasts

51941

1747

18955

72643

Gaiķu pagasts

24395

489

20069

44953

Jaunauces pagasts

16391

138

15081

31610

Jaunlutriņu pagasts

24991

680

22193

47864

Kursīšu pagasts

26181

811

26074

53066

Lutriņu pagasts

75632

2746

19054

97432

Nīgrandes pagasts

79352

2080

17860

99292

Novadnieku pagasts

128918

10978

21706

161602

Pampāļu pagasts

58315

770

19310

78395

Remtes pagasts

29728

474

25901

56103

Rubas pagasts

39220

490

14527

54237

Saldus pagasts

121201

8926

15433

145560

žķēdes pagasts

19499

1586

16512

37597

Vadakstes pagasts

19044

206

14261

33511

Zaņas pagasts

21887

1381

15132

38400

Zirņu pagasts

62131

1959

39224

103314

Zvārdes pagasts

10145

275

31360

41780

Talsu rajons

Talsi

1257049

62800

54805

1374654

Sabiles novads

141355

6171

35389

182915

Stende

120065

11835

7489

139389

Valdemārpils ar lauku teritoriju

123738

3988

27067

154793

Balgales pagasts

37693

720

14078

52491

Dundagas pagasts

201899

7456

74968

284323

Ģibuļu pagasts

133961

3080

46212

183253

Īves pagasts

26605

160

11803

38568

Kolkas pagasts

110265

16301

8233

134799

Ķūļciema pagasts

22918

170

9063

32151

Laidzes pagasts

131100

2712

15398

149210

Laucienes pagasts

81557

40095

31415

153067

Lībagu pagasts

125065

2259

26534

153858

Lubes pagasts

17871

191

15232

33294

Mērsraga pagasts

126052

24832

15793

166677

Rojas pagasts

279947

11988

26928

318863

Strazdes pagasts

16887

1454

8150

26491

Valdgales pagasts

43883

9611

28936

82430

Vandzenes pagasts

100653

1269

25303

127225

Virbu pagasts

99260

15499

7536

122295

Tukuma rajons

Tukums

1770191

102202

58402

1930795

Kandavas novads

427219

27285

86757

541261

Degoles pagasts

32223

2375

15131

49729

Džūkstes pagasts

81306

15773

34366

131445

Engures pagasts

192193

7356

26145

225694

Irlavas pagasts

63657

7409

23250

94316

Jaunpils pagasts

132539

4107

33168

169814

Jaunsātu pagasts

36068

671

18764

55503

Lapmežciema pagasts

201244

4402

13093

218739

Lestenes pagasts

30706

10358

16704

57768

Pūres pagasts

76472

2056

22064

100592

Sēmes pagasts

55489

2395

27039

84923

Slampes pagasts

109282

2383

36414

148079

Smārdes pagasts

196457

8997

39547

245001

Tumes pagasts

130963

15460

30136

176559

Vānes pagasts

47715

7503

25083

80301

Viesatu pagasts

14333

130

9917

24380

Zantes pagasts

19937

309

16561

36807

Zentenes pagasts

33064

1832

17504

52400

Valkas rajons

Valka

629296

17480

11689

658465

Seda ar lauku teritoriju

172271

3807

5706

181784

Smiltene

673418

23499

14796

711713

Strenči

161923

6199

3343

171465

Bilskas pagasts

61475

855

21152

83482

Blomes pagasts

37712

1538

11857

51107

Brantu pagasts

40747

1392

12652

54791

Ērģemes pagasts

37458

1015

23109

61582

Ēveles pagasts

25568

115

12632

38315

Grundzāles pagasts

28246

2407

16970

47623

Jērcēnu pagasts

34774

8971

12511

56256

Kārķu pagasts

32890

373

15528

48791

Launkalnes pagasts

117543

9777

27532

154852

Palsmanes pagasts

50833

2162

12816

65811

Plāņu pagasts

35950

3572

28705

68227

Smiltenes pagasts

67577

2781

14698

85056

Trikātas pagasts

71751

4019

19183

94953

Valkas pagasts

63698

1969

36249

101916

Variņu pagasts

37781

2325

13761

53867

Vijciema pagasts

31735

908

19961

52604

Zvārtavas pagasts

15510

416

15446

31372

Valmieras rajons

Valmiera

3213352

151131

102428

3466911

Mazsalaca ar lauku teritoriju

139485

2040

14246

155771

Rūjiena

256736

11723

10809

279268

Bērzaines pagasts

18723

750

9897

29370

Brenguļu pagasts

65597

1615

18171

85383

Burtnieku pagasts

63290

1480

26669

91439

Dikļu pagasts

55551

1802

21599

78952

Ipiķu pagasts

7292

144

8595

16031

Jeru pagasts

48892

1266

16493

66651

Kauguru pagasts

76200

6187

18829

101216

Kocēnu pagasts

189186

16901

36287

242374

Ķoņu pagasts

19057

1684

14510

35251

Lodes pagasts

25952

190

8535

34677

Matīšu pagasts

38866

811

12404

52081

Naukšēnu pagasts

98326

2548

27472

128346

Ramatas pagasts

12856

330

17542

30728

Rencēnu pagasts

69179

4988

26429

100596

Sēļu pagasts

16312

297

7959

24568

Skaņkalnes pagasts

38241

3414

13882

55537

Vaidavas pagasts

45249

2337

12073

59659

Valmieras pagasts

278875

7409

20852

307136

Vecates pagasts

8420

106

12440

20966

Vilpulkas pagasts

22183

1124

11969

35276

Zilākalna pagasts

35504

1783

4164

41451

Ventspils rajons

Piltene ar lauku teritoriju

104677

3416

32530

140623

Ances pagasts

39045

959

37287

77291

Jūrkalnes pagasts

17120

2583

14866

34569

Popes pagasts

68441

3630

24879

96950

Puzes pagasts

71629

1915

25098

98642

Tārgales pagasts

184150

20297

61365

265812

Ugāles pagasts

149823

20259

44030

214112

Usmas pagasts

23364

5263

18396

47023

Užavas pagasts

55590

1345

15218

72153

Vārves pagasts

183270

3212

26604

213086

Ziru pagasts

39210

659

27944

67813

Zlēku pagasts

29305

1778

17614

48697

Rajonu pilsētās, novados un pagastos kopā:

81919285

4930231

11691510

98541026

Pavisam:

221423000

19193745

22182619

262799364

Finansu ministra vietā -

zemkopības ministrs A.Slakteris

 

 

4.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 18.decembra noteikumiem Nr.534

Pašvaldības teritorijā pierakstīto iedzīvotāju skaits un struktūra,

pašvaldībai aprēķinātā finansu nepieciešamība

Iedzīvotāju skaits

Bērnu

Iemītnieku

Pašvaldībai

vecuma grupās

skaits

skaits

aprēķinātā

Rajons

Pilsēta,

Iedzī-

līdz 6

no 7

darbspējas

bērnu-

pansio-

finansu

novads,

votāju

gadiem

līdz 18

vecumu

namos

nātos

nepiecie-

pagasts

skaits

gadiem

pārsnie-

un

šamība

gušie

centros

kopā (latos)

Rīga

755007

35706

117027

179742

189

370

65230721

Daugavpils

114295

5523

19482

24579

29

141

10337449

Jelgava

64363

3650

11010

13754

97

5990623

Jūrmala

55646

2944

9295

12877

123

72

5516193

Liepāja

88308

5331

15174

20021

65

8136477

Rēzekne

38641

1882

6668

8195

28

87

3702885

Ventspils

43786

2586

7387

9374

35

73

4225660

Republikas pilsētās kopā:

1160046

57622

186043

268542

566

743

103140008

Aizkraukles rajons

41735

2725

8241

9147

30

49

613667

Alūksnes rajons

26239

1894

5122

5883

12

51

424357

Balvu rajons

30213

1922

5492

7489

10

103

601004

Bauskas rajons

52847

3542

10816

10311

51

58

810353

Cēsu rajons

60358

3983

12461

13113

32

87

911866

Daugavpils rajons

42447

2535

7683

10553

49

36

624555

Dobeles rajons

40078

2879

8189

8110

78

50

747636

Gulbenes rajons

28267

2020

5644

6153

0

0

258826

Jelgavas rajons

37276

2579

7487

7590

47

83

725981

Jēkabpils rajons

55778

3601

10601

12433

48

132

1032682

Krāslavas rajons

36519

2170

6221

9346

22

25

453228

Kuldīgas rajons

37812

2726

7564

8065

15

54

550450

Liepājas rajons

46446

3329

9067

10376

4

37

542764

Limbažu rajons

40059

2571

8298

8737

68

64

761625

Ludzas rajons

34890

1966

5831

8862

36

24

475284

Madonas rajons

46068

3081

9070

10239

44

76

773753

Ogres rajons

63019

3993

11763

12622

34

52

815719

Preiļu rajons

41483

2614

7700

9827

0

31

460843

Rēzeknes rajons

43165

2984

7843

10423

33

26

554820

Rīgas rajons

144664

8943

26415

28161

72

29

1576299

Saldus rajons

38543

2880

8033

7500

30

55

610152

Talsu rajons

49408

3476

10091

10358

22

99

814357

Tukuma rajons

54597

3939

10907

11356

37

159

1079527

Valkas rajons

33985

2142

6443

7831

31

26

472901

Valmieras rajons

59884

3667

11648

12876

23

50

758231

Ventspils rajons

14568

1022

2948

2831

13

0

172310

Rajonos kopā:

1200348

79183

231578

260192

841

1456

17623190

Aizkraukles rajons

Aizkraukles novads

10365

578

1981

1876

884513

Jaunjelgava ar

lauku teritoriju

2382

126

452

571

213128

Pļaviņas

4025

231

715

1099

16

367550

Aiviekstes pagasts

978

69

198

227

91684

Bebru pagasts

1487

133

388

199

144506

Daudzeses pagasts

1216

100

233

272

113816

Iršu pagasts

627

59

177

102

30

64814

Klintaines pagasts

904

57

157

237

82143

Kokneses pagasts

4333

290

902

949

402226

Kurmenes pagasts

839

53

189

193

80097

Mazzalves pagasts

1239

66

228

324

112168

Neretas pagasts

2169

176

403

516

203370

Pilskalnes pagasts

629

54

139

124

60488

Seces pagasts

1183

117

256

235

115879

Sērenes pagasts

860

50

180

157

76051

Skrīveru pagasts

4123

249

770

1069

33

379277

Staburaga pagasts

529

43

116

96

49636

Sunākstes pagasts

588

57

100

140

55487

Valles pagasts

1256

86

245

315

117917

Vietalvas pagasts

1101

68

205

251

98622

Zalves pagasts

902

63

207

195

86679

Alūksnes rajons

Alūksne

9479

603

1695

2074

51

835229

Ape ar lauku teritoriju

2055

143

416

495

193776

Alsviķu pagasts

1792

141

333

391

164341

Annas pagasts

593

36

146

124

57071

Gaujienas pagasts

1136

88

241

241

12

107559

Ilzenes pagasts

497

53

99

104

48599

Jaunalūksnes pagasts

1437

104

288

337

135051

Jaunannas pagasts

620

45

146

120

59244

Jaunlaicenes pagasts

500

49

116

90

49222

Kalncempju pagasts

350

36

75

73

34711

Liepnas pagasts

1206

106

229

315

117520

Malienas pagasts

521

40

97

132

49139

Mālupes pagasts

819

69

172

197

80196

Mārkalnes pagasts

512

34

87

125

45798

Pededzes pagasts

956

68

170

251

88818

Trapenes pagasts

998

71

196

218

91692

Veclaicenes pagasts

540

37

132

99

51436

Virešu pagasts

823

68

185

175

80164

Zeltiņu pagasts

414

22

95

104

39755

Ziemera pagasts

991

81

204

218

94343

Balvu rajons

Balvi

8538

493

1618

1583

732754

Viļaka

1849

101

281

546

164683

Baltinavas pagasts

1672

96

307

490

156845

Balvu pagasts

817

55

138

217

74540

Bērzkalnes pagasts

678

51

131

147

62388

Bērzpils pagasts

1091

76

194

307

102770

Briežuciema pagasts

759

65

140

203

73473

Krišjāņu pagasts

522

31

115

115

48704

Kubuļu pagasts

1791

105

266

605

10

103

166187

Kupravas pagasts

744

40

131

140

62099

Lazdukalna pagasts

1235

98

188

325

112168

Lazdulejas pagasts

402

24

67

94

34957

Medņevas pagasts

967

57

172

282

90080

Rugāju pagasts

1920

146

371

467

181134

Susāju pagasts

1005

56

141

322

90140

Šķilbēnu pagasts

1498

120

278

407

144306

Tilžas pagasts

1309

96

306

339

131996

Vectilžas pagasts

561

41

130

109

53396

Vecumu pagasts

891

63

160

249

84172

Vīksnas pagasts

954

53

172

273

88192

Žīguru pagasts

1010

55

186

269

92070

Bauskas rajons

Bauska

10836

628

2078

2231

31

952096

Bārbeles pagasts

1017

70

217

224

95593

Brunavas pagasts

1908

139

376

423

176567

Ceraukstes pagasts

1877

138

360

375

169148

Codes pagasts

2926

208

608

567

27

267529

Dāviņu pagasts

1052

82

242

200

100422

Gailīšu pagasts

2929

180

710

402

263379

Iecavas pagasts

9372

676

1772

1868

838330

Īslīces pagasts

4326

324

994

653

20

9

396503

Mežotnes pagasts

1989

114

407

413

178406

Rundāles pagasts

2495

165

522

495

227385

Skaistkalnes pagasts

1509

93

317

348

140509

Stelpes pagasts

1045

72

222

234

98417

Svitenes pagasts

1131

77

227

242

103567

Vecsaules pagasts

2368

155

555

429

220511

Vecumnieku pagasts

4749

322

945

959

22

428790

Viesturu pagasts

1318

99

264

248

119453

Cēsu rajons

Cēsis

18667

1059

3398

4356

26

54

1652895

Līgatne

1457

72

230

461

8

132162

Amatas novads

3502

270

745

716

329418

Drustu pagasts

1171

68

224

317

25

109086

Dzērbenes pagasts

1072

77

217

242

100172

Inešu pagasts

823

70

196

158

80658

Jaunpiebalgas pagasts

2414

205

469

549

228740

Kaives pagasts

482

43

96

109

46317

Liepas pagasts

3386

220

634

727

302020

Līgatnes pagasts

3008

191

672

572

6

276673

Mārsnēnu pagasts

902

68

211

198

88370

Mores pagasts

693

64

148

156

68315

Nītaures pagasts

1138

86

253

248

109530

Priekuļu pagasts

5496

326

1486

916

526981

Raiskuma pagasts

1843

137

443

405

181918

Raunas pagasts

3368

242

687

715

311734

Skujenes pagasts

1107

103

231

217

105852

Stalbes pagasts

1380

99

323

277

132201

Straupes pagasts

1571

101

309

350

143063

Taurenes pagasts

1100

80

263

183

103232

Vaives pagasts

1580

97

340

349

146920

Vecpiebalgas pagasts

1698

129

355

360

159571

Veselavas pagasts

753

52

165

137

69039

Zaubes pagasts

1154

68

252

274

108891

Zosēnu pagasts

593

56

114

121

55876

Daugavpils rajons

Ilūkste

2955

163

466

787

258789

Subate ar

lauku teritoriju

1285

74

230

375

119618

Ambeļu pagasts

859

49

135

294

80821

Bebrenes pagasts

1376

72

311

357

132203

Biķernieku pagasts

905

59

158

238

82752

Demenes pagasts

2104

131

423

493

194128

Dubnas pagasts

1008

64

193

250

93009

Dvietes pagasts

785

43

168

200

74139

Eglaines pagasts

1188

66

219

315

108442

Kalkūnes pagasts

2770

204

528

615

254297

Kalupes pagasts

1779

113

311

480

16

163203

Laucesas pagasts

1644

94

294

372

144005

Līksnas pagasts

1325

61

234

381

119727

Maļinovas pagasts

1174

70

201

299

104837

Medumu pagasts

1261

73

241

328

116299

Naujenes pagasts

6322

361

1114

1216

33

533696

Nīcgales pagasts

1086

57

209

246

96320

Pilskalnes pagasts

1317

113

257

329

127584

Salienas pagasts

910

45

165

251

82499

Skrudalienas pagasts

1757

97

290

477

156443

Sventes pagasts

1412

95

227

405

129673

Šēderes pagasts

1613

109

364

325

151541

Tabores pagasts

1111

66

174

288

97313

Vaboles pagasts

1042

63

155

330

95248

Vecsalienas pagasts

838

56

145

215

76242

Višķu pagasts

2621

137

471

687

36

235367

Dobeles rajons

Dobele

11477

809

2196

2121

1013218

Auce ar lauku

teritoriju

4129

281

814

941

380754

Annenieku pagasts

1249

74

250

331

117578

Augstkalnes pagasts

1314

118

287

238

125073

Auru pagasts

3218

254

651

561

291058

Bēnes pagasts

2191

153

404

540

202167

Bērzes pagasts

2078

120

418

445

186651

Bikstu pagasts

1225

94

267

247

115763

Bukaišu pagasts

991

85

220

207

96385

Dobeles pagasts

1021

71

219

241

25

97585

Īles pagasts

669

43

126

187

63264

Jaunbērzes pagasts

1171

91

251

228

109602

Krimūnu pagasts

1326

84

278

303

123564

Lielauces pagasts

599

49

148

97

57627

Naudītes pagasts

1022

72

230

179

94230

Penkules pagasts

1142

88

238

240

107259

Tērvetes pagasts

2511

175

627

506

53

50

245306

Ukru pagasts

694

34

134

144

60098

Vītiņu pagasts

1400

133

286

248

131315

Zebrenes pagasts

651

51

145

106

60059

Gulbenes rajons

Gulbene

9579

622

1708

2068

843294

Beļavas pagasts

2030

154

376

505

190096

Daukstu pagasts

1351

117

253

294

125997

Druvienas pagasts

625

54

154

138

63607

Galgauskas pagasts

829

76

153

198

79193

Jaungulbenes pagasts

1813

105

567

305

184381

Lejasciema pagasts

1986

158

384

500

190024

Litenes pagasts

1289

79

180

343

110998

Lizuma pagasts

1689

129

373

376

163106

Līgo pagasts

544

48

96

129

50943

Rankas pagasts

1809

113

432

341

169716

Stāmerienas pagasts

1319

115

266

299

126795

Stradu pagasts

2271

165

475

403

205652

Tirzas pagasts

1133

85

227

254

106037

Jelgavas rajons

Kalnciems ar lauku

teritoriju

2549

113

478

646

226296

Cenu pagasts

4248

286

809

805

373759

Elejas pagasts

2588

195

498

556

47

237493

Glūdas pagasts

2779

175

600

500

250090

Jaunsvirlaukas pagasts

3259

238

655

660

298331

Lielplatones pagasts

962

59

203

216

2

89170

Līvbērzes pagasts

2229

158

498

463

211159

Ozolnieku pagasts

3281

214

584

705

81

288595

Platones pagasts

1737

106

351

369

157006

Sesavas pagasts

2060

154

448

393

191970

Sidrabenes pagasts

1941

157

414

354

180503

Svētes pagasts

1693

150

342

288

155362

Valgundes pagasts

2104

152

394

447

189988

Vilces pagasts

2106

149

466

373

193515

Vircavas pagasts

1873

134

403

377

174494

Zaļenieku pagasts

1867

139

344

438

171935

Jēkabpils rajons

Jēkabpils

27651

1681

4871

5868

2397366

Aknīste ar lauku

teritoriju

2050

146

431

516

197968

Viesīte ar lauku

teritoriju

3083

202

631

703

286200

Asares pagasts

641

51

135

150

61945

Atašienes pagasts

891

63

156

245

83282

Ābeļu pagasts

1000

63

191

215

89399

Dignājas pagasts

689

61

161

164

70129

Dunavas pagasts

999

74

196

256

95386

Elkšņu pagasts

732

44

146

168

66807

Gārsenes pagasts

1087

53

153

253

88380

Kalna pagasts

784

71

167

161

75701

Krustpils pagasts

995

64

194

258

93368

Kūku pagasts

2152

121

350

711

132

201714

Leimaņu pagasts

698

59

152

147

67419

Mežāres pagasts

1131

81

223

227

102478

Rites pagasts

806

65

187

167

78680

Rubenes pagasts

1452

108

234

413

134961

Salas pagasts

3467

220

840

531

317468

Saukas pagasts

860

43

182

192

77977

Sēlpils pagasts

1197

93

253

270

48

114574

Variešu pagasts

1441

101

315

349

139426

Vīpes pagasts

836

73

182

194

82631

Zasas pagasts

1136

64

251

275

107518

Krāslavas rajons

Krāslavas novads

11840

666

2135

2435

22

14

1017537

Dagda

2810

141

494

764

11

252027

Andrupenes pagasts

1621

108

297

410

149251

Andzeļu pagasts

826

61

142

207

75641

Asūnes pagasts

672

57

120

181

64505

Aulejas pagasts

816

31

136

250

72703

Bērziņu pagasts

687

40

115

186

61720

Dagdas pagasts

925

74

172

210

85734

Ezernieku pagasts

1158

69

180

307

101837

Grāveru pagasts

735

35

100

225

63570

Indras pagasts

1583

87

261

512

147615

Izvaltas pagasts

971

67

152

316

91981

Kalniešu pagasts

1037

61

162

311

94141

Kaplavas pagasts

845

51

146

242

77959

Kastuļinas pagasts

1146

62

159

353

101042

Kombuļu pagasts

860

43

118

270

75437

Konstantinovas pagasts

721

49

163

135

66982

Ķepovas pagasts

408

31

80

83

37312

Piedrujas pagasts

766

48

121

225

69857

Robežnieku pagasts

1160

92

191

320

108580

Skaistas pagasts

928

56

157

278

86154

Svariņu pagasts

567

29

95

158

50612

Šķaunes pagasts

756

35

139

182

66201

Šķeltovas pagasts

923

58

127

305

84361

Ūdrīšu pagasts

1758

119

259

481

156352

Kuldīgas rajons

Kuldīga

13485

859

2447

3059

27

1202347

Skrunda ar lauku

teritoriju

4056

246

740

992

1

365938

Alsungas pagasts

2067

144

407

519

15

195075

Ēdoles pagasts

1004

82

204

192

92818

Gudenieku pagasts

946

63

233

179

90491

Īvandes pagasts

459

35

108

88

44076

Kabiles pagasts

950

73

177

227

88503

Kurmāles pagasts

2362

180

523

378

216043

Laidu pagasts

1413

130

325

263

137922

Nīkrāces pagasts

835

74

159

168

77411

Padures pagasts

1125

89

246

251

108887

Pelču pagasts

1003

68

243

184

95114

Raņku pagasts

592

60

114

128

57125

Rendas pagasts

1264

90

230

300

115558

Rudbāržu pagasts

1315

110

257

268

26

121962

Rumbas pagasts

1731

149

342

341

160835

Snēpeles pagasts

886

72

221

166

87301

Turlavas pagasts

1127

102

307

171

113207

Vārmes pagasts

1192

100

281

191

113057

Liepājas rajons

Aizpute

5700

378

986

1376

510923

Durbes novads

2407

157

467

573

221717

Grobiņa

4388

320

799

860

1

387630

Pāvilosta

1183

80

260

313

116325

Priekule

2619

195

451

604

235912

Aizputes pagasts

1109

95

231

207

103682

Bārtas pagasts

820

82

178

174

81473

Bunkas pagasts

1154

93

226

214

104726

Cīravas pagasts

1499

133

361

262

146319

Dunalkas pagasts

951

87

216

178

92437

Dunikas pagasts

823

42

187

194

77414

Embūtes pagasts

594

47

125

139

57342

Gaviezes pagasts

987

81

222

180

93599

Gramzdas pagasts

883

66

174

161

79145

Grobiņas pagasts

2815

196

480

645

250153

Kalētu pagasts

828

53

206

171

80294

Kalvenes pagasts

872

60

199

184

83109

Kazdangas pagasts

1766

147

333

419

36

166829

Lažas pagasts

773

52

165

159

71527

Medzes pagasts

1435

117

302

279

134465

Nīcas pagasts

2803

195

516

629

4

253295

Otaņķu pagasts

998

59

190

272

93179

Priekules pagasts

787

55

168

173

74104

Rucavas pagasts

1475

88

273

380

134949

Sakas pagasts

743

56

141

179

69505

Vaiņodes pagasts

2798

170

508

726

255577

Vecpils pagasts

609

52

130

116

57539

Vērgales pagasts

1621

103

364

361

153716

Virgas pagasts

1006

70

209

248

96077

Limbažu rajons

Limbaži

9124

551

1784

1749

6

799736

Ainaži ar lauku

teritoriju

1901

100

428

378

173016

Aloja ar lauku

teritoriju

2708

173

521

624

246484

Salacgrīva ar

lauku teritoriju

6091

406

1172

1375

5

555058

Staicele ar lauku

teritoriju

2067

145

449

521

201299

Braslavas pagasts

860

62

197

233

41

86812

Brīvzemnieku pagasts

1487

80

552

253

40

162558

Katvaru pagasts

1442

88

298

325

132805

Lēdurgas pagasts

1648

117

368

345

8

156345

Liepupes pagasts

2516

160

499

593

232062

Limbažu pagasts

2500

181

475

462

221081

Pāles pagasts

968

56

198

218

88307

Skultes pagasts

2035

117

388

529

187384

Umurgas pagasts

1408

90

282

355

22

10

132239

Vidrižu pagasts

1633

121

350

360

155259

Viļķenes pagasts

1671

124

337

417

159948

Ludzas rajons

Ludza

10651

515

1809

2218

887126

Kārsava

2715

180

390

769

241552

Zilupe

1958

98

345

482

171530

Blontu pagasts

580

40

98

148

52592

Briģu pagasts

871

74

125

243

80044

Ciblas novads

1671

99

290

420

149194

Cirmas pagasts

805

31

152

209

24

71195

Goliševas pagasts

534

26

113

138

49840

Isnaudas pagasts

1258

81

240

268

36

112530

Istras pagasts

1028

59

167

306

93772

Lauderu pagasts

522

25

77

143

44627

Malnavas pagasts

2064

107

363

590

188120

Mežvidu pagasts

1178

67

195

366

109120

Mērdzenes pagasts

1003

57

179

275

91701

Nirzas pagasts

641

26

108

192

57204

Ņukšas pagasts

624

26

99

179

54298

Pasienes pagasts

832

50

142

227

75547

Pildas pagasts

835

70

109

245

76043

Pureņu pagasts

561

31

120

143

53028

Pušmucovas pagasts

727

51

136

184

67792

Rundēnu pagasts

793

38

125

265

72857

Salnavas pagasts

1093

76

174

321

101189

Zaļesjes pagasts

945

73

134

252

84370

Zvirgzdenes pagasts

1001

66

141

279

88231

Madonas rajons

Madona

9517

590

1757

2043

14

840347

Cesvaine ar lauku

teritoriju

3451

237

720

755

26

5

321573

Lubāna

1959

112

391

474

179822

Varakļāni

2371

136

426

656

6

217883

Aronas pagasts

1641

132

318

308

148709

Barkavas pagasts

1732

100

326

358

7

151369

Bērzaunes pagasts

1836

133

375

350

166921

Dzelzavas pagasts

1483

104

265

355

3

134867

Ērgļu pagasts

2949

160

571

745

36

269303

Indrānu pagasts

1219

88

224

319

114408

Jumurdas pagasts

398

20

76

109

36611

Kalsnavas pagasts

2218

164

434

483

204530

Lazdonas pagasts

797

67

136

147

69939

Liezēres pagasts

1665

101

379

350

156045

Ļaudonas pagasts

1819

141

372

444

5

175081

Mārcienas pagasts

1325

108

249

256

119838

Mētrienas pagasts

983

56

227

210

92217

Murmastienes pagasts

1006

78

187

267

95975

Ošupes pagasts

1526

111

314

302

140056

Praulienas pagasts

1911

139

414

381

178532

Sarkaņu pagasts

1649

119

367

295

152474

Sausnējas pagasts

776

51

157

170

18

71237

Varakļānu pagasts

1018

66

203

304

99548

Vestienas pagasts

819

68

182

158

78208

Ogres rajons

Ogre

26425

1461

4309

5396

2199453

Ikšķile ar lauku

teritoriju

6288

387

1223

1274

557185

Ķegums ar lauku

teritoriju

3091

180

657

558

274281

Lielvārde ar lauku

teritoriju

7344

575

1425

1346

660328

Birzgales pagasts

2033

148

425

429

189741

Jumpravas pagasts

2168

121

406

405

184895

Krapes pagasts

882

71

175

175

81288

Ķeipenes pagasts

1325

88

274

270

120958

Lauberes pagasts

825

66

196

160

34

80183

Lēdmanes pagasts

1530

99

286

341

137361

Madlienas pagasts

2225

183

458

491

52

212145

Mazozolu pagasts

768

55

172

155

72539

Meņģeles pagasts

830

56

206

143

78585

Ogresgala pagasts

2565

162

525

507

230630

Rembates pagasts

1313

99

275

281

123543

Suntažu pagasts

2266

163

487

440

209858

Taurupes pagasts

1141

79

264

251

110182

Preiļu rajons

Preiļu novads

10791

635

2117

2090

945661

Līvānu novads

12747

743

2273

2746

1106750

Aglonas pagasts

2726

173

628

700

31

268339

Galēnu pagasts

1169

88

202

347

111942

Jersikas pagasts

1118

64

193

302

101010

Pelēču pagasts

937

67

157

259

86838

Riebiņu pagasts

1729

129

293

452

159512

Rožkalnu pagasts

936

65

168

295

90956

Rudzātu pagasts

1048

82

204

275

101141

Rušonas pagasts

1902

133

328

494

174429

Saunas pagasts

1309

76

235

413

124612

Silajāņu pagasts

648

36

87

200

56926

Sīļukalna pagasts

776

51

140

229

73715

Stabulnieku pagasts

1003

77

181

281

96009

Sutru pagasts

802

53

148

227

75904

Upmalas pagasts

1074

88

216

306

107315

Vārkavas pagasts

768

54

130

211

71092

Rēzeknes rajons

Viļāni

3959

243

657

934

345726

Audriņu pagasts

1275

73

202

310

109827

Bērzgales pagasts

833

60

153

208

77324

Čornajas pagasts

1680

122

320

366

153317

Dekšāres pagasts

989

60

196

275

94139

Dricānu pagasts

1243

80

189

358

112115

Feimaņu pagasts

1170

73

195

351

108674

Gaigalavas pagasts

1231

110

226

290

116593

Griškānu pagasts

1846

137

317

378

162148

Ilzeskalna pagasts

1006

88

166

282

96036

Kantinieku pagasts

706

59

142

158

67195

Kaunatas pagasts

1604

111

286

424

148819

Lendžu pagasts

853

64

146

215

78303

Lūznavas pagasts

1304

56

260

291

114362

Maltas pagasts

3724

236

680

868

334330

Mākoņkalna pagasts

842

41

128

261

75134

Nagļu pagasts

653

34

108

167

56965

Nautrēnu pagasts

1633

111

280

490

154395

Ozolaines pagasts

1778

130

315

353

156273

Ozolmuižas pagasts

1100

94

203

236

101668

Pušas pagasts

628

28

103

191

56336

Rikavas pagasts

1013

74

175

275

94483

Sakstagala pagasts

1763

147

347

372

164817

Silmalas pagasts

3601

312

740

785

33

345170

Sokolku pagasts

950

62

189

215

87251

Stoļerovas pagasts

780

62

155

175

73448

Stružānu pagasts

1089

83

167

312

26

100569

Vērēmu pagasts

1805

94

441

374

170202

Viļānu pagasts

2107

140

357

509

187893

Rīgas rajons

Baldone ar lauku

teritoriju

4881

321

1022

990

15

446414

Baloži

3924

186

754

656

325159

Olaine

12916

793

2187

2307

7

1073096

Salaspils ar lauku

teritoriju

21058

1256

3405

3868

1729325

Saulkrasti ar lauku

teritoriju

5467

299

942

1385

483664

Sigulda

10760

625

1988

2360

947016

Vangaži

4151

251

831

732

51

361364

Allažu pagasts

1875

114

334

405

163669

Ādažu pagasts

6948

396

1404

1116

593425

Babītes pagasts

5483

357

1004

1077

477771

Carnikavas pagasts

4752

244

890

1025

412840

Daugmales pagasts

950

65

205

184

87469

Garkalnes pagasts

3458

249

631

788

314183

Inčukalna pagasts

3815

261

738

849

9

348383

Krimuldas pagasts

4366

294

885

840

6

392689

Ķekavas pagasts

11340

675

2034

2189

967817

Mālpils pagasts

4324

319

862

754

13

385383

Mārupes pagasts

8600

577

1563

1752

755910

Olaines pagasts

5182

319

935

946

440426

Ropažu pagasts

6125

450

1206

1034

540659

Salas pagasts

1203

102

251

205

110733

Sējas pagasts

2388

143

480

471

212021

Siguldas pagasts

3303

210

654

709

298766

Stopiņu pagasts

7395

437

1210

1519

621802

Saldus rajons

Saldus

12603

879

2331

2677

1128355

Brocēni ar lauku

teritoriju

4762

318

881

1129

433560

Blīdenes pagasts

1004

79

230

176

94611

Ezeres pagasts

1484

116

330

273

139372

Gaiķu pagasts

955

76

207

187

90109

Jaunauces pagasts

555

30

109

126

49708

Jaunlutriņu pagasts

1059

84

253

175

100493

Kursīšu pagasts

1060

94

234

177

99798

Lutriņu pagasts

1499

128

347

260

30

19

143310

Nīgrandes pagasts

2012

171

484

245

186204

Novadnieku pagasts

2044

133

432

392

185395

Pampāļu pagasts

980

75

241

162

93481

Remtes pagasts

927

85

185

208

36

89402

Rubas pagasts

1154

87

303

256

117910

Saldus pagasts

1726

105

400

234

152201

Šķēdes pagasts

849

93

174

147

81614

Vadakstes pagasts

712

63

175

123

69844

Zaņas pagasts

890

90

201

150

86498

Zirņu pagasts

1872

134

438

328

175326

Zvārdes pagasts

396

40

78

75

37558

Talsu rajons

Talsi

12218

798

2382

2382

1083872

Sabiles novads

3545

256

768

779

336808

Stende

1989

143

335

459

177235

Valdemārpils ar

lauku teritoriju

2803

182

558

625

256551

Balgales pagasts

1063

94

229

201

101176

Dundagas pagasts

4121

292

873

890

386491

Ģibuļu pagasts

2650

204

518

566

244804

Īves pagasts

649

62

146

113

62652

Kolkas pagasts

1284

89

259

282

118636

Ķūļciema pagasts

548

43

129

108

53087

Laidzes pagasts

1781

132

417

281

165084

Laucienes pagasts

2029

155

412

503

99

195117

Lībagu pagasts

2155

143

442

449

197010

Lubes pagasts

645

43

166

118

62372

Mērsraga pagasts

2059

138

345

485

182260

Rojas pagasts

4702

295

950

1090

433920

Strazdes pagasts

509

35

130

106

22

50331

Valdgales pagasts

1542

138

363

279

150337

Vandzenes pagasts

2038

149

445

424

192476

Virbu pagasts

1078

85

224

218

100792

Tukuma rajons

Tukums

19164

1351

3531

3949

1706403

Kandavas novads

8562

629

1778

1798

11

797716

Degoles pagasts

769

63

164

161

73360

Džūkstes pagasts

1743

140

342

359

161133

Engures pagasts

2863

173

581

631

260704

Irlavas pagasts

1706

136

400

304

37

162769

Jaunpils pagasts

2613

200

594

550

252174

Jaunsātu pagasts

1201

115

237

230

113061

Lapmežciema pagasts

2139

116

389

499

188393

Lestenes pagasts

815

82

185

136

79155

Pūres pagasts

1760

125

358

377

162780

Sēmes pagasts

1233

104

288

252

121154

Slampes pagasts

2196

150

443

428

198043

Smārdes pagasts

2755

159

485

707

148

247393

Tumes pagasts

1892

138

384

383

173676

Vānes pagasts

1305

104

308

255

126636

Viesatu pagasts

483

36

125

61

45222

Zantes pagasts

697

60

151

133

66269

Zentenes pagasts

701

58

164

143

68695

Valkas rajons

Valka

6699

311

1133

1613

572964

Seda ar lauku teritoriju

1825

93

250

520

26

155974

Smiltene

6295

443

1153

1405

8

568303

Strenči

1615

85

234

449

139372

Bilskas pagasts

1573

121

347

333

150587

Blomes pagasts

1086

74

233

239

102109

Brantu pagasts

671

54

131

132

61446

Ērģemes pagasts

1169

76

233

271

15

107904

Ēveles pagasts

679

57

134

151

64232

Grundzāles pagasts

1069

73

225

264

102296

Jērcēnu pagasts

662

45

142

158

63234

Kārķu pagasts

904

67

176

210

84347

Launkalnes pagasts

1342

78

275

294

121883

Palsmanes pagasts

1077

65

264

215

8

102580

Plāņu pagasts

810

44

144

181

70235

Smiltenes pagasts

1333

92

311

219

122917

Trikātas pagasts

1207

83

240

294

113300

Valkas pagasts

1569

108

311

346

144183

Variņu pagasts

972

74

200

188

89433

Vijciema pagasts

842

56

193

196

81535

Zvārtavas pagasts

586

43

114

153

55977

Valmieras rajons

Valmiera

27442

1572

4988

5832

23

50

2384461

Mazsalaca ar

lauku teritoriju

2533

147

445

722

233401

Rūjiena

3728

174

698

935

331549

Bērzaines pagasts

699

46

165

138

66235

Brenguļu pagasts

996

56

192

229

89320

Burtnieku pagasts

1708

130

327

381

157894

Dikļu pagasts

1403

77

306

332

131240

Ipiķu pagasts

387

33

82

85

37400

Jeru pagasts

1493

80

274

336

130660

Kauguru pagasts

1575

117

344

296

146480

Kocēnu pagasts

3108

197

601

696

281383

Ķoņu pagasts

841

69

180

202

82472

Lodes pagasts

435

25

79

96

38095

Matīšu pagasts

1102

101

189

250

102164

Naukšēnu pagasts

1696

126

423

309

164297

Ramatas pagasts

604

44

131

138

57908

Rencēnu pagasts

1832

124

386

370

168383

Sēļu pagasts

582

47

139

97

55438

Skaņkalnes pagasts

907

51

230

203

88608

Vaidavas pagasts

1194

71

304

226

114104

Valmieras pagasts

3338

179

684

557

286154

Vecates pagasts

618

51

147

119

60295

Vilpulkas pagasts

764

78

173

121

73810

Zilākalna pagasts

899

72

161

206

82631

Ventspils rajons

Piltene ar lauku

teritoriju

1814

95

372

346

158712

Ances pagasts

810

57

165

183

75638

Jūrkalnes pagasts

426

41

86

81

40363

Popes pagasts

1171

88

252

222

108719

Puzes pagasts

1107

64

247

205

13

100212

Tārgales pagasts

1961

131

409

363

176626

Ugāles pagasts

2703

210

487

582

244632

Usmas pagasts

652

52

134

127

60459

Užavas pagasts

640

47

109

155

57975

Vārves pagasts

2064

134

442

342

183530

Ziru pagasts

627

35

128

123

55440

Zlēku pagasts

593

68

117

102

56852

Rajonu pilsētās, novados

un pagastos kopā:

1200348

79183

231578

260192

841

1456

108436820

Pavisam:

2360394

136805

417621

528734

1407

2199

229200018

Finansu ministra vietā - zemkopības ministrs A.Slakteris

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2002.gadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 534Pieņemts: 18.12.2001.Stājas spēkā: 01.01.2002.Zaudē spēku: 01.01.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 28.12.2001.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
56963
01.01.2002
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)