Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Labklājības ministrija

Rīkojums Nr.221 Rīgā 2001.gada 3.augustā

Par receptes veidlapas aizpildīšanas kārtību

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 14.jūlija

noteikumu Nr.250 "Recepšu veidlapu izgatavošanas

un uzglabāšanas un recepšu izrakstīšanas noteikumi" 26.punktu

Lai nodrošinātu recepšu izrakstīšanas vienotu kārtību:

1. Apstiprināt "Instrukciju par receptes veidlapas aizpildīšanas kārtību" (pielikums).

2. Atzīt par spēku zaudējušiem:

2.1. Labklājības ministrijas 1996.gada 4.septembra rīkojumu Nr.256 "Par zāļu izrakstīšanu uz receptēm";

2.2. Labklājības ministrijas 1999.gada 5.novembra rīkojumu Nr.351 "Par kārtību, kādā bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra" nodrošina īpašo recepšu veidlapu un recepšu veidlapu par diferencētu samaksu izsniegšanu ārstniecības iestādēm un par kārtību, kādā izrakstāmas receptes ambulatorai ārstniecībai par diferencētu samaksu";

2.3. Labklājības ministrijas 2000.gada 28.decembra rīkojuma Nr.362 "Par Labklājības ministrijā 1996.gadā izdoto normatīvo aktu atzīšanu par spēku zaudējušiem" 6.2.apakšpunktu.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

 

 

Instrukcija

par receptes veidlapas aizpildīšanas kārtību

1. Šī instrukcija nosaka receptes veidlapas aizpildīšanas (turpmāk - receptes izrakstīšana) kārtību.

2. Recepte tiek izrakstīta uz receptes veidlapas, kuras paraugs apstiprināts ar Labklājības ministrijas 1999.gada 7.maija rīkojumu Nr.141 "Par recepšu veidlapām".

3. Tiesības izrakstīt parasto recepti ir ārstam un ārsta palīgam (feldšerim) (turpmāk - ārstniecības persona). Ārsts, kas nestrādā ārstniecības iestādē, drīkst izrakstīt parasto recepti personīgai lietošanai.

4. Tiesības izrakstīt īpašo recepti ir tikai sertificētam ārstam.

5. Tiesības izrakstīt receptes ambulatorai ārstniecībai par diferencētu samaksu ir šādiem sertificētiem ārstiem, kas ir līgumattiecībās ar slimokasi:

5.1. primārās veselības aprūpes ārstam (internistam, pediatram, ģimenes ārstam);

5.2. psihiatram, endokrinologam, dermatovenerologam, ftiziopneimologam un narkologam zāļu iegādes kompensācijas sistēmā ietverto specialitātei atbilstošo diagnožu ietvaros, ievērojot kompensācijas sistēmai paredzēto budžetu;

5.3. speciālistam, pie kura pacientu ir nosūtījis (konsultācija, dinamiska novērošana) primārās veselības aprūpes ārsts, ja primārās veselības aprūpes ārsta nosūtījumā ir norāde par medikamenta par diferencētu samaksu izrakstīšanas iespējām zāļu iegādes kompensācijai paredzētā budžeta ietvaros.

6. Ārstniecības persona, pacienta ambulatorai ārstniecībai nepieciešamo zāļu iegādei, izraksta recepti, ja zāles pieder recepšu zāļu grupai.

7. Uz receptes aizliegts izrakstīt narkozes līdzekļus.

8. Ārstniecības persona, kura ir izrakstījusi recepti, ir atbildīga par konkrētam pacientam izrakstīto zāļu nepieciešamību, kā arī par izrakstīto zāļu devu, zāļu formu un lietošanas veidu.

9. Izrakstot recepti, atļauts lietot tikai šīs instrukcijas pielikumā "Vispārpieņemtie receptūras saīsinājumi" minētos receptūras saīsinājumus latīņu valodā.

10. Receptē nav pieļaujami nekādi svītrojumi un labojumi. Obligāti aizpildāmas visas receptes sadaļas.

11. Aizliegts izsniegt neaizpildītu vai daļēji aizpildītu receptes veidlapu pacientam.

12. Ārstniecības personai aizliegts saņemt un uzglabāt recepšu veidlapas ar tipogrāfiski vai kādā citā veidā aizpildītu 17.punktā minēto receptes parakstīšanas daļu.

13. Receptes augšējā kreisajā stūrī norādāms ārstniecības iestādes kods, nosaukums, adrese un tālruņa numurs vai ārstniecības personas, kas izraksta recepti, adrese un tālruņa numurs.

14. Ārstniecības persona, kas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izraksta recepti zāļu, kas nav iekļautas Latvijas zāļu reģistrā, iegādei, sniedz informāciju pacientam par šo zāļu iegādes kārtību.

15. Receptes ievaddaļā ( Inscriptio ) raksta:

15.1. receptes izrakstīšanas datumu, mēnesi, gadu;

15.2. pacienta vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi. Gadījumā, ja recepte paredzēta personīgai lietošanai, pacienta datu vietā ārsts raksta norādījumu " pro me " (man) vai " ad usum proprium " (personīgai lietošanai);

15.3. ārstniecības personas, kura izraksta recepti, vārdu, uzvārdu, specialitāti un personas kodu;

15.4. receptēs bērniem obligāti norāda bērna vecumu (gadi, mēneši, bērnam līdz viena mēneša vecumam - dienas).

16. Receptes uzrunas daļā ( Invocatio ) raksta "Rp.:" ( Recipe - ņem).

17.Receptes parakstīšanas daļā ( Praescriptio s. Designatio materiarum ) pēc "Rp.:" raksta zāļu nosaukumu ar lielo burtu latīņu valodā ģenitīvā.

18. Pēc individuālām receptēm pagatavojamām zālēm ar saliktu sastāvu:

18.1. katru zāļu līdzekļa nosaukumu raksta savā rindiņā, vispirms rakstot iedarbīgāko zāļu līdzekļu nosaukumu, tad pārējos. Gadījumā, ja zāļu līdzekļa nosaukums ir garš, to drīkst turpināt arī nākamajā rindā;

18.2. narkotiskos un tiem pielīdzinātos psihotropos, psihotropos un stingrai uzskaitei pakļautos zāļu līdzekļus raksta pirmos;

18.3. ārstniecības augu nosaukumos pirmais vārds jāraksta ar lielo burtu arī tad, ja tas neatrodas rindas sākumā, bet auga daļas apzīmējums šajā gadījumā rakstāms ar mazo burtu;

18.4. ja zālēm to organoleptisko īpašību dēļ pievienotas kādas koriģējošas vielas, tās tiek rakstītas pēc aktīvām vielām;

18.5. papildvielas, kas zālēm nodrošina vajadzīgo konsistenci, formu un daudzumu, receptē raksta pēdējās.

19. Receptes labajā pusē pretī attiecīgajam zāļu sastāvdaļas nosaukumam raksta daudzumu masas, tilpuma vai darbības vienībās:

19.1. cietas vai mīkstas konsistences zāļu līdzekļiem - gramos vai grama daļās, rakstot tos kā nenosauktus skaitļus;

19.2. šķidrumiem - mililitros, rakstot aiz skaitļa saīsinājumu "ml";

19.3. spirta daudzumu ārīgai lietošanai izraksta gramos, spirta šķīdumam norāda koncentrāciju;

19.4. pilienu skaitu apzīmē ar romiešu cipariem, rakstot to aiz pilienu saīsinājuma "gtt.";

19.5. zāļu līdzekļa aktīvām darbības vienībām norāda darbības vienību skaitu, aiz kura raksta saīsinājumu "DV".

20. Ja divas vai vairākas zāļu sastāvdaļas ņemamas vienādā daudzumā, to var norādīt tikai aiz pēdējās no šīm sastāvdaļām, pirms daudzuma rakstot " āā ".

21. Norādot pēdējo zāļu sastāvdaļu, kas pievienojama, lai iegūtu nepieciešamo zāļu kopējo masu vai tilpumu, pirms skaitliskā daudzuma apzīmējuma lieto saīsinājumu " ad ".

22. Ja ārstniecības persona, izrakstot zāles, pārsniedz maksimālo vienreizējo, diennakts vai kursa devu, tad ārstniecības persona to norāda rakstiski, liekot izsaukuma zīmi uz receptes aiz devas skaitļa un atkārtojot pārsniegtās devas lielumu ar vārdiem.

23. Norādījumus aptiekai ( Subscriptio ) par zāļu pagatavošanu, zāļu formu, zāļu daudzumu, norādot svara tilpuma vai darbības vienības, un iesaiņojuma veidu raksta latīņu valodā, lietojot zāļu receptūrā vispārpieņemtos saīsinājumus.

24. Norādījumus slimniekam ( Signatura ) par zāļu lietošanu receptē raksta latviešu valodā aiz saīsinājuma " D.S .", norādot kādās devās, kad un kā zāles lietojamas.

25. Receptes apstiprināšana:

25.1. recepti ārstniecības persona apstiprina ar parakstu (ārsta paraksts - Nomen medici ) un personīgo zīmogu (spiedogu).

25.2. uz īpašām receptēm un receptēm par diferencētu samaksu nepieciešams ārsta paraksts, personīgais zīmogs (spiedogs) un ārstniecības iestādes zīmogs. Prakses ārsti var izmantot personīgo zīmogu (spiedogu), kurā iekļauti ārsta prakses rekvizīti.

26. Receptē obligāti norāda :

26.1. receptes derīguma termiņu;

26.2. īpašās receptēs un receptēs par diferencētu samaksu norāda slimības diagnozes kodu ( Dg ).

27. Receptē par diferencētu samaksu sertificēts ārsts norāda atlaides procentu (kompensācijas apmēru) un zāļu kodu (atbilst zāļu identifikācijas numuram Kompensējamo zāļu sarakstā), savukārt, farmaceits vai farmaceita asistents, kurš izsniedz zāles, norāda zāļu cenu (Ls), summu, ko apmaksā pacients (Ls) un summu, ko apmaksā slimokase (Ls).

28. Izrakstot narkotiskās un tām pielīdzinātās psihotropās zāles, kuras paredzētas izsniegšanai par diferencētu samaksu, sertificēts ārsts izraksta recepti uz īpašās receptes veidlapas, papildus izrakstot recepti par diferencētu samaksu.

29. Ja receptē izrakstītās zāles izgatavojamas un izsniedzamas steidzami, ārstniecības persona raksta atzīmi " Cito! ", gadījumos, kad zāles izsniedzamas nekavējoties - " Statim! ". Vēlams atzīmi norādīt citā krāsā.

30. Aptiekā farmaceits vai farmaceita asistents, kas pieņem recepti, aprēķina zāļu cenu, ko raksta receptes kreisajā pusē pretī zāļu nosaukumam.

31. Receptē izrakstīto zāļu vietā izsniegt cita nosaukuma (sinonīma) zāles atļauts tikai gadījumā, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

31.1. ja izrakstītās un izsniegtās zāles pieder vienai farmakoterapeitiskai grupai un

31.2. ja izrakstīto zāļu aktīvā viela ir identiska ar izsniegto zāļu aktīvo vielu. Gadījumā, ja zālēm ir salikts sastāvs - ja izrakstīto un izsniegto zāļu sastāvā nav vielu, kas var ietekmēt zāļu iedarbības ilgumu, stiprumu un efektivitāti, un

31.3. ja izrakstīto zāļu kopējā deva ir vienāda ar izsniegto zāļu kopējo devu un izsniegto zāļu reizes deva ir atbilstoša vai ir dalāma atbilstoši izrakstīto zāļu reizes devai, un

31.4. pēc saskaņojuma ar ārstniecības personu, kas recepti izrakstījusi, un

31.5. ar pacienta piekrišanu.

32. Ja ārstniecības persona, izrakstot zāles, lietojusi zāļu vispārīgo nosaukumu, farmaceits ir tiesīgs izsniegt jebkura zāļu ražotāja zāles, kuras atbilst šim nosaukumam.

33. Ja ārstniecības persona receptē izrakstījusi vairākas analogas zāles, atdalot tās ar saīsinājumu "s." ( sive - jeb), farmaceits ir tiesīgs izsniegt jebkuras no izrakstītajām zālēm.

34. Uz īpašām receptēm un receptēm par diferencētu samaksu farmaceits vai farmaceita asistents norāda izsniegto zāļu nosaukumu, daudzumu un parakstās par zāļu izsniegšanu, parakstu apstiprinot ar personīgo zīmogu.

Farmācijas departamenta direktors J.Bundulis

Veselības departamenta direktors O.Velmers

 

Pielikums

Vispārpieņemtie receptūras saīsinājumi

N. Pilns apzīmējums Saīsinājums Apzīmējums latviešu valodā
p.k. latīņu valodā
1. acidum acid. ac. skābe
2. adde adde pievieno, piejauc
3. ad manum medici ad man.med. ārsta rokās
4. ad usum externum ad us. ext. ārīgai lietošanai
5. ad usum internum ad us. int. iekšķīgai lietošanai
6. ad usum proprium ad us. propr. personīgai lietošanai
7. ad vitrum ad vitr. stikla traukā
8. aequalis aeq. vienāds
9. ampulla amp. ampull. ampula
10. ana āā līdzīgās daļās, pa
11. anhydricus anhydr. bezūdens
12. aqua aq. ūdens
13. aqua destillata aq. dest. destilētais ūdens
14. butyrum butyr. sviests
15. compositum comp. salikts
16. capsula amylacea caps.amyl. cietes kapsula
17. capsula gelatinosa caps.gel. želatīna kapsula
18. charta chart. papīrs
19. charta cerata chart.cer. vaskots papīrs
20. charta paraffinata chart.paraff. parafīna papīrs
21. concentratus conc. koncentrēts
22. cortex cort. miza
23. crystallisatus cryst. kristālisks
24. cum c. ar
25. Da;Detur;Dentur D. Dod; Lai tiek dots; Lai tiek doti
26. Da in scatula D. in scat. dod kārbiņā
27. Da in vitro D. in vitr. dod stikla traukā
28. Da in vitro nigro D. in vitro nigro dod tumšā traukā
29. Da, Signa; Dentur, Signetur D.S Dod.Apzīmē.Lai tiek dots.Lai tiek apzīmēts.
30. Da tales doses; D. t. d. Dod tādas devas; Lai tiek dotas tādas devas.
Dentur tales doses Izsniegt sekojošas devas
31. decoctum dec. novārījums
32. depuratus dep. attīrīts
33. destillatus destill. destilēts
34. dilutus dil. atšķaidīts
35. divide in partes aequales div. in p. aeq. sadali vienādās devās -sadali līdzīgās devās
36. dosis d., dos. deva
37. emplastrum empl. plāksteris
38. emulsum,emulsio emuls. emulsija
39. extractum extr. ekstrakts, izvilkums
40. extractum fluidum extr.fl. šķidrais ekstrakts
41. extractum siccum extr.sicc. sausais ekstrakts
42. extractum spissum extr.spiss. biezais ekstrakts
43. fiat ( fiant) f. lai pagatavotu, lai top. Lai veidotos
44. flores fl. ziedi
45. folium fol. lapa
46. fructus fr. auglis
47. gelatina gel. želatīna
48. globulus glob. lodīte
49. gutta, guttae gtt. piliens, pilieni
50. guttas gtts pilienus
51. herba hb. laksti, zāle
52. in ampullis in amp. ampull. ampulās
53. infusum inf. uzlējums
54. in capsulis in caps. kapsulās
55. in oblatis in obl. oblatēs
56. In tabulettis in tab.in tabul. tabletēs
57. linimentum lin.linim. šķidrā ziede, liniments
58. liquor, liquidus. liq. šķidrums,šķidrs
59. massa m. masa
60. massa pilularum m.pil. zirnīšu masa
61. Misce; Misceatur M. Sajauc; Lai tiktu sajaukts, samaisīts
62. Misce.Da.Signa Misceatur, M.D.S. Sajauc.Dod.Apzīmē Lai tiek sajaukts,
Detur, Signetur dots, apzīmēts
63. Misce fiat M.f. Sajauc, lai top
64. mixtura mixt. mikstūra
65. mucilago muc. gļotas
66. numero N. skaitā
67. oleum ol. eļļa
68. pars, partes p. daļa, daļas
69. partes aequales p. aeq. vienādas daļas, vienādās (līdzīgās) devās
70. pasta past. pasta
71. pilula,pilulae pil. zirnītis, zirnīši
72. praecipitatus ppt., praec. izgulsnēts - nogulsnes
73. pro injectionibus pro inj. iešļircināšanai
74. pro usu externo pro us.ext. ārīgai lietošanai
75. pro usu interno pro us.int. iekšķīgai lietošanai
76. pulvis, pulveres pulv. pulveris
77. purus pur. tīrs
78. quantum satis q.s. cik vajag; vajadzīgajā daudzumā.
79. radix rad. sakne
80. Recipe Rp. Ņem
81. repete, repetatur repet. Atkārtot; Lai tiek atkārtots
82. rhizoma rhiz. saknenis, zemes stumbrs
83. satis s. diezgan, pietiekoši
84. semen sem. sēklas
85. seu, sive s. jeb
86. siccus sicc. sauss
87. Signa, Signetur S. Apzīmē; Lai tiek apzīmēts
88. simplex simpl. vienkāršs
89. sirupus sir. sīrups
90. solutio sol. šķīdums
91. species spec. zāļu tēja
92. spiritus spir. spirts
93. sublimatus subl. sublimēts
94. subtilis subt. smalks
95. subtilissimus subtiliss. vissmalkākais
96. suppositorium supp. svecītes
97. suppositorium rectale supp.rect. svecīte, rektālais supozitorijs
98. suppositorium vaginale supp.vag. vaginālais supozitorijs
99. tabuletta; tabulettae tab.tabul. tablete, tabletes
100. tales t. tādas
101. tinctura t-ra, tinct., tct. tinktūra
102. unguentum ung. ziede
103. verte V. apgriez

Farmācijas departamenta direktors J.Bundulis

Veselības departamenta direktors O.Velmers

 

 

 

 

 

104. vitrum vitr. stikla trauks, trauks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par receptes veidlapas aizpildīšanas kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Labklājības ministrija Veids: rīkojums Numurs: 221Pieņemts: 03.08.2001.Stājas spēkā: 03.08.2001.Zaudē spēku: 29.04.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 119, 17.08.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
53274
03.08.2001
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)