Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumus Nr. 863 "Sociālo pakalpojumu pārvaldes nolikums".

 Precizēts 18.06.1996., Latvijas Vēstnesis Nr.105(590)

Ministru kabineta noteikumi Nr. 196

Rīgā 1996. gada 4. jūnijā (prot. nr.30. 15. §)

Sociālās palīdzības fonda nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sociālo palīdzību" 45.pantu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sociālās palīdzības fonds (turpmāk tekstā-"fonds") ir valsts civiliestāde, kas izveidota saskaņā ar likumu "Par sociālo palīdzību" (Latvijas Vēstnesis, 1995,175.nr.; 1996,62., 64.nr.) un darbojas Labklājības ministrijas pārraudzībā.

2. Fonds pilda valsts pienākumus un īsteno valsts līdzdalību sociālās palīdzības sniegšanā, kā arī sniedz metodisku palīdzību sociālās palīdzības institūcijām.

3. Fonds savā darbībā ievēro Satversmi, likumus, citus tiesību aktus un šo nolikumu.

4. Fonds ir juridiska persona, tam ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un fonda pilnu nosaukumu.

5. Sociālajā palīdzībā ieinteresēto pušu līdzdalību fonda darbībā atbilstoši likuma "Par sociālo palīdzību" 48.pantā noteiktajām prasībām nodrošina konsultatīva institūcija-Sociālās palīdzības fonda padome.

6. Fonds savus uzdevumus veic sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām juridiskajām personām, kā ari sadarbībā ar fiziskajām personām.

II. Fonda uzdevumi

7. Fondam ir šādi uzdevumi:

7.1. organizēt likumā "Par sociālo palīdzību" noteikto sociālās palīdzības maksājumu izmaksu, izņemot gadījumus, kad minētā funkcija saskaņā ar attiecīgu tiesību aktu ir deleģēta citai institūcijai;

7.2. īstenot valsts līdzdalību pašvaldību sociālās palīdzības sniegšanā;

7.3. apsaimniekot valsts budžeta līdzekļus, kurus saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta apropriāciju pārskaita Finansu ministrija, kā ari citus līdzekļus, kas fondā ieskaitīti sociālajai palīdzībai un sociālajiem pabalstiem;

7.4. apsaimniekot fondā ieskaitītos pašvaldību un citu juridisko personu, kā ari fizisko personu līdzekļus, kurus fonds izmanto likumā "Par sociālo palīdzību" noteiktajiem mērķiem;

7.5. sadalīt sociālajai palīdzībai paredzētos valsts budžeta līdzekļus, kā arī citus līdzekļus šādām sociālās palīdzības programmām:

7.5.1. sociālās un profesionālās rehabilitācijas un aprūpes pasākumiem;

7.5.2. rehabilitācijas līdzekļu un kompensatoro ierīču iegādei;

7.5.3. invalīdiem paredzēto transportlīdzekļu iegādei;

7.5.4. uzturzīmju iegādei;

7.5.5. sociālo pabalstu izmaksai;

7.5.6. uzturēšanās izdevumu segšanai valsts sociālas palīdzības institūcijas;

7.5.7. invaliditātes noteikšanai un aroddiagnostikai;

7.5.8. konsultāciju nodrošināšanai sociālās palīdzības jautājumos;

7.5.9. citiem atbilstošiem mērķiem;

7.6. apsaimniekot līdzekļus, kas gūti no iesaistīšanās uzņēmējdarbībā, ņemot vērā, ka:

7.6.1. uzņēmējdarbībai nedrīkst izmantot no valsts pamatbudžeta pārskaitītos līdzekļus;

7.6.2. uzņēmējdarbībā gūtā peļņa novirzāma sociālās palīdzības uzdevumu izpildei;

7.7. uzraudzīt un kontrolēt konkrētiem mērķiem pārskaitīto fonda līdzekļu izmantošanu sociālās palīdzības institūcijās, kā arī pašvaldību sociālās palīdzības dienestos;

7.8. likumā noteiktajā kārtībā atbildēt par fonda līdzekļu efektīvu apsaimniekošanu (ieguldīšanu un izmantošanu), kā arī organizēt pasākumus fonda darbības efektivitātes palielināšanai un izvērtēt esošo pasākumu mērķtiecību;

7.9. pārvaldīt un apsaimniekot fondam piederošos īpašumus un kapitāla daļas;

7.10. izvērtēt sociālās palīdzības sistēmas iestāžu uzturēšanai un pasākumu organizēšanai pieprasīto līdzekļu apmēru un pieprasījumu pamatotību;

7.11. sagatavot un iesniegt Labklājības ministrijai valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma projektu nākamajam saimnieciskajam gadam, kā ari priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem likumā par valsts budžetu kārtējam saimnieciskajam gadam;

7.12. saskaņā ar tiesību aktiem organizēt fonda grāmatvedību un statistisko uzskaiti, kā arī sastādīt gada pārskatus;

7.13. sastādīt un analizēt sociālās palīdzības sniedzēju gada un ceturkšņa finansu pārskatu kopsavilkumus;

7.14. ne retāk kā reizi gadā sagatavot un iesniegt fonda padomei un Labklājības ministrijai pārskatu par fonda darbību;

7.15. izveidot un sistemātiski aktualizēt fonda darbības nodrošināšanai nepieciešamo datu bāzi par fonda pakalpojumu saņēmējiem un tiem sniegtajiem pakalpojumiem, kā ari par saņemto pakalpojumu apjomu, ja šāda informācija netiek apkopota citās institūcijās;

7.16. analizēt šo noteikumu 7.15.apakšpunktā minēto informāciju un izmantot to sociālās palīdzības sistēmas turpmākās attīstības plānošanā;

7.17. sagatavot un iesniegt Labklājības ministrijai priekšlikumus par sociālās palīdzības sistēmas attīstību;

7.18. sniegt bezmaksas konsultācijas fiziskajām personām un sociālās palīdzības sistēmas institūcijām fonda kompetencē esošajos jautājumos;

7.19. izskatīt sūdzības un strīdus, kas radušies, pildot valsts pienākumus un īstenojot valsts līdzdalību sociālās palīdzības sniegšanā;

7.20. savas kompetences ietvaros organizēt konkursus par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām;

7.21. slēgt līgumus par sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanu un norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kā arī par citu fondam nepieciešamo darbu veikšanu un piegādēm;

7.22. piedalīties attiecīgu valsts investīciju projektu sagatavošanā un nodrošināt valsts investīciju sociālās palīdzības programmās paredzēto līdzekļu efektīvu izmantošanu;

7.23. veikt sociālas palīdzības objektu kapitālas celtniecības pasūtījumu tehnisko uzraudzību un organizēt attiecīgo objektu pieņemšanas komisiju darbu;

7.24. veicināt sociālās palīdzības institūciju darbinieku kvalifikācijas celšanu.

III. Fonda tiesības

8. Fondam ir šādas tiesības:

8.1. ieguldīt rentablās investīcijās uz laiku brīvos fonda līdzekļus, izņemot līdzekļus, kas fondam pārskaitīti no valsts pamatbudžeta (fonds nav tiesīgs izdarīt ziedojumus un citus izdevumus, kas nav saistīti ar fonda uzdevumiem);

8.2. veikt uzņēmējdarbību saskaņā tiesību aktiem (valsts ar saviem līdzekļiem nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies minētās uzņēmējdarbības rezultātā);

8.3. izmantot likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus un saņemt finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem;

8.4. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām un citām juridiskajām un fiziskajām personām dokumentus un datus, kas nepieciešami fonda uzdevumu izpildei, kā arī pārbaudīt minēto dokumentu un datu pareizību;

8.5. veikt revīzijas sociālās palīdzības institūcijās, kā ari kontrolēt valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojumu pašvaldību sociālās palīdzības dienestos, kas saņēmuši fonda līdzekļus. Pieprasīt minēto fonda līdzekļu izlietojuma kontrolei nepieciešamos dokumentus;

8.6. pieprasīt no sociālās palīdzības pakalpojumu sniedzējiem atklāto trūkumu novēršanu;

8.7. saņemt sociālajai palīdzībai paredzēto humāno palīdzību un naudas līdzekļu un mantas ziedojumus un organizēt to uzskaiti un sadali.

IV. Fonda pārvalde

9. Fondu vada direktors, kuru pēc labklājības ministra ieteikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets.

10. Direktors ir atbildīgs par fonda uzdevumu izpildi, par tā saimniecisko un finansiālo darbību, kā ari par likumam atbilstošas fonda grāmatvedības kārtošanu.

11. Direktors pārstāv fondu visos fonda kompetencē esošajos jautājumos un rīkojas ar fonda līdzekļiem un mantu atbilstoši likumiem, citiem tiesību aktiem un šim nolikumam.

12. Direktors nosaka fonda struktūru un darbinieku amata un darba pienākumus, kā arī apstiprina fonda struktūrvienību nolikumus.

13. Direktors ieceļ amatā un atbrīvo no amata fonda ierēdņus (ierēdņu kandidātus), kā ari pieņem darbā un atlaiž no darba fonda darbiniekus.

14. Direktors fonda vārdā slēdz līgumus.

Ministru prezidenta vietā- izglītības un zinātnes ministrs,
Ministru prezidenta biedrs M.Grīnblats

Labklājības ministrs V.Makarovs

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sociālās palīdzības fonda nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 196Pieņemts: 04.06.1996.Stājas spēkā: 12.06.1996.Zaudē spēku: 01.01.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 11.06.1996.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 14, 25.07.1996.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
52492
12.06.1996
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)