Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.199

Rīgā 1997.gada 27.maijā (prot. nr. 30 24.§)
Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, to palielināšanas un samazināšanas kārtību un apdrošinātāja atbildības limitiem
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka sauszemes transportlīdzekļu (turpmāk - transportlīdzekļi) īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas -turpmāk ( apdrošināšana) apdrošinātāja atbildības limitus un kārtību, kādā aprēķināmas apdrošināšanas prēmijas.

II. Apdrošināšanas prēmiju apmēri un to aprēķināšanas kārtība

2. Apdrošināšanas prēmiju aprēķināšanas kārtība ir obligāta visiem apdrošinātājiem, kas ir saņēmuši licenci attiecīgajam apdrošināšanas veidam un veic apdrošināšanas operācijas.

3. Ja apdrošināšanas līgums tiek slēgts uz termiņu, kas īsāks par pilnu kalendāra mēnesi (piemēram, uz divarpus mēnešiem), apdrošināšanas prēmija nosakāma apmērā, kāds paredzēts, attiecīgo kalendāra mēnesi ieskaitot (izņemot apdrošināšanas līgumus, kas tiek slēgti uz vienu, divām vai piecpadsmit dienām).

4. Apdrošināšanas prēmijas tiek noteiktas saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu un šiem noteikumiem (1.pielikums).

5. Latvijā reģistrētajiem kravas automobiļiem, autobusiem un uz to bāzes būvētiem transportlīdzekļiem, ar kuriem tiek veikti licencēti starptautiskie kravu un pasažieru komercpārvadājumi un kuru īpašnieks vai tiesīgais lietotājs var uzrādīt starptautisko civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu (Zaļo karti), kas noslēgts vismaz uz trim mēnešiem, līdz Zaļās kartes termiņa beigām piemēro apdrošināšanas prēmijas, kas noteiktas šo noteikumu 1.pielikuma 2.1.1., 2.1.2., 3.1.1. un 3.1.2.tabulā.

6. Ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem apdrošināšanas prēmijas tiek noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 8.1.tabulu. Ja ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs var uzrādīt spēkā esošu starptautisko civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu (Zaļo karti), slēdzot robežapdrošināšanas līgumu, apdrošināšanas prēmijas tiek noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 8.2.tabulu.

7. Ņemot vērā ceļu satiksmes riska pakāpi un transportlīdzekļu daudzumu, Latvijas teritorijā tiek noteikti šādi papildu koeficienti transportlīdzekļa prēmijai (1.pielikums):

7.1. Rīgā - koeficients 1,2 (piemaksas kods - "R");

7.2. pārējā Latvijas teritorijā - koeficients 1.

8. Apdrošināšanas prēmija, apdrošinot ne vairāk kā vienu transportlīdzekli, par 40 procentiem tiek samazināta:

8.1. I un II grupas invalīdiem (atlaides kods - "I");

8.2. III grupas invalīdiem, kuriem ir attiecīga transportlīdzekļa vadītāja apliecība un kuriem ir ķermeņa balsta traucējumi, ko apliecina attiecīgs Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas atzinums (atlaides kods -"I").

9. Apdrošināšanas prēmija tiek palielināta vai samazināta saskaņā ar šo noteikumu 8., 10., 11.,12., 13. un 15.punktā minētajiem nosacījumiem, attiecīgi noteiktos procentus piemērojot šo noteikumu 1.pielikumā norādītajam transportlīdzekļa apdrošināšanas prēmijas apmēram.

10. Ja apdrošināšana bijusi spēkā pēdējos 12 mēnešus pirms apdrošināšanas līguma slēgšanas un šajā laikposmā transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs nav izraisījis ceļu satiksmes negadījumus ar apdrošināšanas polisē norādīto transportlīdzekli, kā arī nav vadījis šo transportlīdzekli alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotoksisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā, apdrošināšanas prēmijas apmērs katrā nākamajā gadā tiek samazināts (2.pielikuma 1.tabula).

11. Ja apdrošināšana bijusi spēkā pēdējos 12 mēnešus pirms jauna apdrošināšanas līguma slēgšanas un šajā laikposmā transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs nav izraisījis ceļu satiksmes negadījumus ar apdrošināšanas polisē norādīto transportlīdzekli, kā arī nav vadījis šo transportlīdzekli alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotoksisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā un ja viņš iegūst transportlīdzekli saskaņā ar pirkuma, maiņas vai dāvinājuma līgumu vai to mantojot, apdrošināšanas prēmijas apmērs, slēdzot apdrošināšanas līgumu attiecībā uz jauniegūto transportlīdzekli, tiek samazināts (2.pielikuma 1.tabula).

12. Ja pēdējos 12 mēnešos pirms jauna apdrošināšanas līguma slēgšanas transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs ir izraisījis vienu vai vairākus ceļu satiksmes negadījumus ar apdrošināšanas polisē norādīto transportlīdzekli vai šajā laikposmā vadījis šo transportlīdzekli alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotoksisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā, apdrošināšanas prēmijas apmērs tiek palielināts (2.pielikuma 2. un 3.tabula).

13. Ja pēdējos 12 mēnešos pirms jauna apdrošināšanas līguma slēgšanas transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs ir izraisījis vienu vai vairākus ceļu satiksmes negadījumus ar apdrošināšanas polisē norādīto transportlīdzekli vai šajā laikposmā vadījis šo transportlīdzekli alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotoksisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā un ja viņš iegūst transportlīdzekli saskaņā ar pirkuma, maiņas vai dāvinājuma līgumu vai to mantojot, apdrošināšanas prēmijas apmērs, slēdzot apdrošināšanas līgumu attiecībā uz jauniegūto transportlīdzekli, tiek palielināts (2.pielikuma 2. un 3.tabula).

14. Ja attiecībā uz transportlīdzekļa vadītāju vai tiesīgo lietotāju saskaņā ar šo noteikumu 12. vai 13.punktā minētajiem nosacījumiem var piemērot dažādus apdrošināšanas prēmijas palielinājuma procentu apmērus, piemēro lielāko palielinājuma procentu apmēru.

15. Ja iepriekšējā kalendāra gadā transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs ir izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, būdams alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotoksisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā, apdrošināšanas prēmijas apmērs tiek palielināts par 200 procentiem (piemaksas kods - "P8").

16. Ja apdrošinātājs, izsniedzot apdrošināšanas polisi, nepareizi noteicis apdrošināšanas prēmijas apmēru, un tas ir nepamatoti palielināts, apdrošinātājs pārmaksāto apdrošināšanas prēmijas daļu atmaksā apdrošinājuma ņēmējam. Ja apdrošināšanas prēmijas apmērs nepamatoti samazināts, apdrošinājuma ņēmējam jāpiemaksā neiemaksātā apdrošināšanas prēmijas daļa.

17. Attiecīgajā gadā piemērojamo apdrošināšanas prēmiju apmērus aprēķina saskaņā ar transportlīdzekļu klasifikāciju (3.pielikums).

III. Apdrošinātāja atbildības limiti

18. Kopējais apdrošinātāja atbildības limits sakarā ar cietušā ārstēšanu un pārejošu darbnespēju ir 2000 latu par katru cietušo personu.

19. Apdrošinātāja atbildības limits par ceļu satiksmes negadījumā bojā gājušo personu ir 400 latu apbedīšanas izdevumiem par katru bojā gājušo personu.

20. Apdrošinātāja atbildības limits sakarā ar ceļu satiksmes negadījumā cietušajai personai nodarītu paliekošu darbspēju zudumu ir 400 latu gadā katrai cietušajai personai.

21. Apdrošinātāja atbildības limits bojā gājušās personas apgādājamajiem ir 400 latu gadā par katru ceļu satiksmes negadījumā bojā gājušo personu.

22. Ceļu satiksmes negadījumā trešās personas mantai nodarītos zaudējumus apdrošinātājs atlīdzina:

22.1. transportlīdzekļa bojājuma vai bojāejas gadījumā, nepārsniedzot transportlīdzekļa faktisko vērtību pirms apdrošināšanas gadījuma un apdrošinātāja atbildības limitu - 2500 latu. Noteiktajā apdrošinātāja atbildības limitā ietilpst arī ceļu satiksmes negadījumā radītie zaudējumi, kas saistīti ar transportlīdzekļa evakuēšanu no ceļu satiksmes negadījuma vietas un cietušā glābšanu vai nogādāšanu ārstniecības iestādē (izņemot cietušā transportēšanu ar ātro medicīnisko palīdzību);

22.2. ceļa, ceļa būvju un ēku bojājuma vai iznīcināšanas gadījumā, nepārsniedzot objekta faktisko vērtību pirms apdrošināšanas gadījuma un apdrošinātāja atbildības limitu - 500 latu;

22.3. cietušā mantas bojājuma vai iznīcināšanas gadījumā, nepārsniedzot mantas faktisko vērtību pirms apdrošināšanas gadījuma un apdrošinātāja atbildības limitu - 200 latu.

23. Atlīdzinot videi nodarītos zaudējumus, apdrošināšanas atlīdzība nevar pārsniegt apdrošinātāja atbildības limitu - 200 latu.

IV. Noslēguma jautājumi

24. Šo noteikumu 15.punkts stājas spēkā ar 1998.gada 1.janvāri. Šo noteikumu 10., 11., 12. un 13.punkts stājas spēkā ar 1998.gada 1.septembri.

25. Šo noteikumu 5. un 6.punkts ir spēkā līdz dienai, kad Latvijas Republika pievienojas starptautiskajai civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (Zaļo karšu) sistēmai.

26. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Ministru kabineta noteikumus:

26.1. 1996.gada 11.jūnija noteikumus nr.204 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām un apdrošinātāja atbildības limitiem" (Latvijas Vēstnesis, 1996., 103., 228./229./230.nr.);

26.2. 1996.gada 24.decembra noteikumus nr.477 "Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 11.jūnija noteikumos nr.204 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām un apdrošinātāja atbildības limitiem"" (Latvijas Vēstnesis 1996., 228./229./230.nr.).

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs R.Zīle
1.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 27.maija noteikumiem nr.199
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijas

1. Vieglajiem automobiļiem un mikroautobusiem, kuru sēdvietu skaits (neskaitot vadītāja vietu) nav lielāks par astoņām sēdvietām, un uz to bāzes būvētiem transportlīdzekļiem.

1.1. Fiziskām personām individuālā lietošanā.

1.1.1. tabula

Nr.
p.k.
KodsPilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena2 dienas15 dienas1 mēnesisPar katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn.7 mēnešiPar katru nākamo mēnesi1 gads
1V1ILīdz 12001,92,83,442,718,12,631
2V2I1201-15002,13,23,94,53,120,42,935
3V3I1501-18002,33,54,353,522,83,339
4V4I1801-21002,53,84,65,43,724,63,542,1
5V5I2101-26002,74,155,8426,43,845,2
6V6Ivirs 26002,84,25,164,127,13,946,5

1.1.2.tabula

Nr.
p.k.
KodsPilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena2 dienas15 dienas1 mēnesisPar katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn.7 mēnešiPar katru nākamo mēnesi1 gads
1V1ILīdz 12002,23,34,14,83,321,73,137,2
2V2I1201-15002,53,84,65,43,724,53,542
3V3I1501-18002,84,25,164,227,33,946,8
4V4I1801-210034,55,66,54,529,54,250,5
5V5I2101-26003,34,9674,831,64,554,2
6V6Ivirs 26003,356,17,2532,64,755,8

1.2. Juridiskām personām un komercpārvadājumiem.

1.2.1.tabula

Nr.
p.k.
KodsPilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena2 dienas15 dienas1 mēnesisPar katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn.7 mēnešiPar katru nākamo mēnesi1 gads
1V1KLīdz 12002,43,64,45,23,623,33,340
2V2K1201-15002,84,15,15,94,126,83,846
3V3K1501-18003,14,65,66,64,529,84,351
4V4K1801-21003,456,27,2532,74,756
5V5K2101-26003,65,46,67,85,435560
6V6Kvirs 26003,75,66,885,536,25,262

1.2.2.tabula

Nr.
p.k.
KodsPilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena2 dienas15 dienas1 mēnesisPar katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn.7 mēnešiPar katru nākamo mēnesi1 gads
1V1KLīdz 12002,94,35,36,24,328448
2V2K1201-15003,356,17,14,932,24,655,2
3V3K1501-18003,75,56,77,95,535,75,161,2
4V4K1801-2100467,48,7639,25,667,2
5V5K2101-26004,36,57,99,36,442672
6V6Kvirs 26004,56,78,29,66,643,46,274,4

2. Kravas automobiļiem un uz to bāzes būvētajiem transportlīdzekļiem.

2.1. Fiziskām personām individuālā lietošanā.

2.1.1.tabula

Nr.
p.k.
KodsPilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena2 dienas15 dienas1 mēnesisPar katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn.7 mēnešiPar katru nākamo mēnesi1 gads
1K1ILīdz 35003,356,17,14,932,14,655
2K2I3501-120003,55,36,57,65,334,44,959
3K3I12001-200003,85,76,98,15,636,85,363
4K4I20001-26000467,38,65,938,75,566,3
5K5I26001-300004,26,37,796,240,65,869,6
6K6Ivirs 300004,36,47,99,26,441,7671,5

 2.1.2.tabula

Nr.
p.k.
KodsPilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena2 dienas15 dienas1 mēnesisPar katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn.7 mēnešiPar katru nākamo mēnesi1 gads
1K1ILīdz 350045,97,38,55,938,55,566
2K2I3501-120004,26,47,89,26,341,35,970,8
3K3I12001-200004,56,88,39,86,844,16,375,6
4K4I20001-260004,87,28,810,37,146,46,679,6
5K5I26001-3000057,59,210,87,548,7783,5
6K6Ivirs 300005,17,79,411,17,750,17,285,8

2.2. Juridiskām personām un komercpārvadājumiem.

 2.2.1.tabula

Nr.
p.k.
KodsPilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena2 dienas15 dienas1 mēnesisPar katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn.7 mēnešiPar katru nākamo mēnesi1 gads
1K1KLīdz 35003,85,878,35,737,35,364
2K2K3501-120004,56,88,39,76,743,86,375
3K3K12001-200005,27,79,511,17,750,27,286
4K4K20001-260005,68,510,312,28,454,87,894
5K5K26001-300006,19,211,213,29,159,58,5102
6K6Kvirs 300006,69,912,114,39,964,29,2110

2.2.2.tabula

Nr.
p.k.
KodsPilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena2 dienas15 dienas1 mēnesisPar katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn.7 mēnešiPar katru nākamo mēnesi1 gads
1K1KLīdz 35004,66,98,49,96,944,86,476,8
2K2K3501-120005,48,19,911,78,152,57,590
3K3K12001-200006,29,311,413,49,260,28,6103,2
4K4K20001-260006,810,212,414,610,165,89,4112,8
5K5K26001-300007,31113,515,91171,410,2122,4
6K6Kvirs 300007,911,914,517,111,87711132

3. Autobusiem un uz to bāzes būvētajiem transportlīdzekļiem.

 3.1. Fiziskām personām individuālā lietošanā.

3.1.1.tabula

Nr.
p.k.
KodsPilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena2 dienas15 dienas1 mēnesisPar katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn.7 mēnešiPar katru nākamo mēnesi1 gads
1A1ILīdz 35002,74,155,8426,33,845
2A2I3501-1200034,55,56,54,529,24,250
3A3I12001-200003,356,17,14,932,14,655
4A4Ivirs 200003,55,36,47,65,234,14,958,5

3.1.2.tabula

Nr.
p.k.
KodsPilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena2 dienas15 dienas1 mēnesisPar katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn.7 mēnešiPar katru nākamo mēnesi1 gads
1A1ILīdz 35003,24,95,974,831,54,554
2A2I3501-120003,65,46,67,85,435560
3A3I12001-2000045,97,38,55,938,55,566
4A4Ivirs 200004,26,37,79,16,3415,970,2

3.2. Juridiskām personām un komercpārvadājumiem.

3.2.1.tabula

Nr.
p.k.
KodsPilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena2 dienas15 dienas1 mēnesisPar katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn.7 mēnešiPar katru nākamo mēnesi1 gads
1A1KLīdz 35003,24,95,974,831,54,554
2A2K3501-120003,95,97,28,45,837,95,465
3A3K12001-200004,66,88,49,86,844,36,376
4A4Kvirs 200005,17,79,411,17,649,97,185,5

 3.2.2.tabula

Nr.
p.k.
KodsPilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena2 dienas15 dienas1 mēnesisPar katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn.7 mēnešiPar katru nākamo mēnesi1 gads
1A1KLīdz 35003,95,87,18,45,837,85,464,8
2A2K3501-120004,778,610,1745,56,578
3A3K12001-200005,58,21011,88,253,27,691,2
4A4Kvirs 200006,29,211,313,39,259,98,6102,6

 4. Motocikliem, motorolleriem un uz to bāzes būvētajiem transportlīdzekļiem.

4.1.tabula

Nr.
p.k.
KodsPilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena2 dienas15 dienas1 mēnesisPar katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn.7 mēnešiPar katru nākamo mēnesi1 gads
1M1Zem 250 cm30,60,91,11,30,95,80,810
2M2250 cm3 un vairāk0,91,41,71,91,38,81,315

4.2.tabula

Nr.
p.k.
KodsPilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena2 dienas15 dienas1 mēnesisPar katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn.7 mēnešiPar katru nākamo mēnesi1 gads
1M1Zem 250 cm30,71,11,31,517112
2M2250 cm3 un vairāk1,11,622,31,610,51,518

5. Traktoriem un pašgājējiem.

5.1.tabula

Nr.
p.k.
KodsPilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena2 dienas15 dienas1 mēnesisPar katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn.7 mēnešiPar katru nākamo mēnesi1 gads
1TR1Riteņu traktori ar jaudu 50 ZS un mazāk; pārējā traktortehnika0,711,21,40,96,40,911
2TR2Riteņu traktori ar jaudu virs 50 ZS1,11,72,12,41,610,91,618,7

5.2.tabula

Nr.
p.k.
KodsPilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena2 dienas15 dienas1 mēnesisPar katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn.7 mēnešiPar katru nākamo mēnesi1 gads
1TR1Riteņu traktori ar jaudu 50 ZS un mazāk; pārējā traktortehnika0,81,21,51,71,17,71,113,2
2TR2Riteņu traktori ar jaudu virs 50 ZS1,322,52,9213,11,922,4

 6. Piekabēm.

6.1.tabula

Nr.
p.k.
KodsPilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena2 dienas15 dienas1 mēnesisPar katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn.7 mēnešiPar katru nākamo mēnesi1 gads
1PVVieglo automobiļu piekabes0,30,50,60,60,42,90,45
2PTTraktort. un pašgājēju piekabes0,40,60,80,90,64,10,67
3PK1Kravas automob. piekabes (zem 10 t)0,91,41,71,91,38,81,315
4PK2Kravas automob. piekabes (10 t un vairāk)34,55,56,54,529,24,250
5PSCisternas, kokvedēji5,48,19,911,78,152,57,590

 6.2.tabula

Nr.
p.k.
KodsPilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena2 dienas15 dienas1 mēnesisPar katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn.7 mēnešiPar katru nākamo mēnesi1 gads
1PVVieglo automob. piekabes0,40,50,70,70,53,50,56
2PTTraktort. un pašgājēju piekabes0,50,80,910,74,90,78,4
3PK1Kravas automob. piekabes (zem 10 t)1,11,622,31,610,51,518
4PK2Kravas automob. piekabes (10 t un vairāk)3,65,46,67,85,435560
5PSCisternas, kokvedēji6,59,711,9149,7639108

7. Tramvajiem un trolejbusiem.

7.1.tabula

Nr.
p.k.
KodsPilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena2 dienas15 dienas1 mēnesisPar katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn.7 mēnešiPar katru nākamo mēnesi1 gads
1TVTramvaji5,27,89,611,37,850,87,387
2TBTrolejbusi5,27,89,611,37,850,87,387

7.2.tabula

Nr.
p.k.
KodsPilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena2 dienas15 dienas1 mēnesisPar katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn.7 mēnešiPar katru nākamo mēnesi1 gads
1TVTramvaji6,39,411,513,59,360,98,7104,4
2TBTrolejbusi6,39,411,513,59,360,98,7104,4

8. Ārvalstīs reģistrētajiem transportlīdzekļiem.

8.1.tabula

Nr.
p.k.
KodsPilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena2 dienas15 dienas1 mēnesisPar katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn.7 mēnešiPar katru nākamo mēnesi1 gads
1RVVieglie automob.691113958,38,3100
2RMMotocikli4,56,88,39,76,743,86,375
3RKKravas automob.8,412,615,418,212,681,711,7140
4RAAutobusi7,210,813,215,610,87010120
5RTTraktori un pašgājēji4,87,28,810,47,246,76,780
6RPKKravas automob. piekabes5,48,19,911,78,152,57,590
7RPVVieglo automob. piekabes4,26,37,79,16,340,85,870
8RPTTrakt.un pašg. piekabes4,87,28,810,47,246,76,780
9RPSPiekabes: cisternas, kokvedēji7,210,813,215,610,87010120

8.2.tabula

Nr.
p.k.
KodsPilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena2 dienas15 dienas1 mēnesisPar katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn.7 mēnešiPar katru nākamo mēnesi1 gads
1ZVVieglie automob.34,55,56,54,529,24,250
2ZMMotocikli2,33,44,14,83,321,93,137,5
3ZKKravas automob.4,26,37,79,16,340,85,870
4ZAAutobusi3,65,46,67,85,435560
5ZTTraktori un pašgājēji2,43,64,45,23,623,33,340
6ZPKKravas automob. piekabes2,74,155,8426,33,845
7ZPVVieglo automob. piekabes2,13,23,94,53,120,42,935
8ZPTTrakt.un pašg. piekabes2,43,64,45,23,623,33,340
9ZPSPiekabes: cisternas, kokvedēji3,65,46,67,85,435560

9. Ja juridiskā persona, veicot uzņēmējdarbību, nodarbojas ar transportlīdzekļu tirdzniecību.

9.1.tabula

Nr.
p.k.
KodsVeidsApdrošināšanas prēmija (Ls)
1 gads
1GVVieglie automobiļi74,4
2GMMotocikli18
3GKKravas automobiļi132
4GAAutobusi70,2
5GTTraktori un pašgājēji22,4
6GPKKravas automob. piekabes60
7GPVVieglo automob. piekabes6
8GPTTrakt.un pašg. piekabes8,4
Finansu ministrs R.Zīle
2.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 27.maija noteikumiem nr.199
Apdrošināšanas prēmijas samazināšana atkarībā no gadu skaita, kuros transportlīdzeklis vadīts, neizraisot ceļu satiksmes negadījumu
Gadu skaitsApdrošināšanas prēmijas samazināšana (%)Atlaides kods
12A1
23A2
34A3
45A4
56A5
67A6
715A7
820A8
925A9
1030A10
1140A11
1250A12

2.tabula

Apdrošināšanas prēmijas palielināšana atkarībā no ceļu satiksmes negadījumu skaita

Ceļu satiksmes negadījumu skaitsApdrošināšanas prēmijas palielināšana * (%)Piemaksas kods
115P1
230P2
350P3
475P4
5 un vairāk100P5

* Neatkarīgi no izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaita, ja ceļu satiksmes negadījumā ir cilvēku upuri, ( apdrošināšanas prēmiju palielina par 100%, neņemot vērā šajā tabulā noteiktos apdrošināšanas prēmijas palielināšanas apmērus. (Piemaksas kods - "P9".)

3.tabula

Apdrošināšanas prēmijas palielināšana atkarībā no gadījumu skaita, kad transportlīdzeklis vadīts alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidā

Gadījumu skaits, kad transportlīdzeklis vadīts alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidāApdrošināšanas prēmijas palielināšana
(%)
Piemaksas kods
150P6
2 un vairāk100P7
Finansu ministrs R.Zīle
3.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 27.maija noteikumiem Nr.199
Transportlīdzekļu klasifikācija

1. Vieglie automobiļi, uz to bāzes būvētie transportlīdzekļi un mikroautobusi, kuros sēdvietu skaits (neskaitot vadītāja vietu) nav lielāks par astoņām sēdvietām, iedalāmi šādās grupās:

1.1. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir līdz 1200 kg;

1.2. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 1201 līdz 1500 kg;

1.3. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 1501 līdz 1800 kg;

1.4. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 1801 līdz 2100 kg;

1.5. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 2101 līdz 2600 kg;

1.6. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir virs 2600 kg.

2. Kravas automobiļi un uz to bāzes būvētie transportlīdzekļi iedalāmi šādās grupās:

2.1. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir līdz 3500 kg;

2.2. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 3501 līdz 12000 kg;

2.3. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 12001 līdz 20000 kg;

2.4. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 20001 līdz 26000 kg;

2.5. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 26001 līdz 30000 kg;

2.6. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir virs 30000 kg.

3. Autobusi un uz to bāzes būvētie transportlīdzekļi iedalāmi šādās grupās:

3.1. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir līdz 3500 kg;

3.2. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 3501 līdz 12000 kg;

3.3. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 12001 līdz 20000 kg;

3.4. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir virs 20000 kg.

4. Motocikli, motorolleri un uz to bāzes būvētie transportlīdzekļi iedalāmi šādās grupās:

4.1. ar dzinēja darba tilpumu zem 250 cm3;

4.2. ar dzinēja darba tilpumu 250 cm3 un vairāk .

5. Traktori un pašgājēji iedalāmi šādās grupās:

5.1. riteņu traktori ar dzinēja jaudu 50 ZS (36,8 kW) un mazāk; pārējā traktortehnika (kāpurķēžu traktori, buldozeri, ekskavatori, ceļu būves un kopšanas mašīnas, meža mašīnas, kombaini, pašgājējas pļaujmašīnas, cauruļu licēji, pacēlāji utt.);

5.2. riteņu traktori ar dzinēja jaudu virs 50 ZS (36,8 kW).

6. Piekabes iedalāmas šādās grupās:

6.1. vieglo automobiļu un uz to bāzes būvēto transportlīdzekļu piekabes;

6.2. traktoru un pašgājēju piekabes;

6.3. kravas automobiļu piekabes ar pilnu masu zem 10000 kg;

6.4. kravas automobiļu piekabes ar pilnu masu 10000 kg un vairāk;

6.5. cisternas un kokvedēji.

7. Tramvaji un trolejbusi.

Finansu ministrs R.Zīle
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 199Pieņemts: 27.05.1997.Stājas spēkā: 31.05.1997.Zaudē spēku: 01.05.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 132, 30.05.1997.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
51927
31.05.1997
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)