Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 624

Rīgā (prot. Nr. 69, 36.§) 1998.gada 29.decembrī

Par Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma Apvienotās komitejas lēmumu "Par izmaiņām Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma B protokolā"

1. Akceptēt Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma Apvienotās komitejas lēmuma "Par izmaiņām Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma B protokolā" (turpmāk - lēmums) projektu.

2. Lēmums tiek pieņemts diplomātisko notu apmaiņas ceļā.

3. Lēmumu pēc tā parakstīšanas iesniegt apstiprināšanai Saeimā.

Ministru prezidents V.Krištopans

Ekonomikas ministra vietā -
īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar
starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle

Projekts
1998. gada 26. oktobris

EBTA - Latvijas Apvienotās komitejas lēmums

1998. gads Nr.
(Pieņemts saskaņā ar rakstīto procedūru 1998. gada ...)

Labojumi B protokolā

Apvienotā Komiteja,

Atsaucoties uz 1995. gada 7. decembrī parakstīto Līguma starp Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīm un Latvijas Republiku B protokolu, turpmāk tekstā "šis līgums", attiecībā uz "izcelsmes produktu" koncepcijas definīciju un administratīvās sadarbības metodēm, papildināts ar 1996. gada EBTA - Latvijas Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 1;

Atsaucoties uz Līguma starp EBTA valstīm un Latviju Saprašanās protokola 1. Paragrāfu, saskaņā ar kuru līguma Puses paziņo par savu gatavību atbilstoši pieņemt B protokolu, gadījumā, ja atbilstošas institūcijas pieņem jebkuru lēmumu attiecībā uz Eiropas kumulācijas ieviešanu,

Atsaucoties uz specifiskiem Līgumiem starp Eiropas Kopienu un Turciju, sevišķi uz Līgumu, kurš izveido muitas ūniju starp Eiropas Kopienu un Turciju un brīvās tirdzniecības līgumu attiecībā uz ECSC produktiem, kuri noslēgti starp šīm divām pusēm,

Ievērojot EBTA valstu un Latvijas līgumu, ka pan-Eiropas kumulācijas sistēma paplašinās attiecībā uz Turciju ir sīki aprakstīta, ar nolūku uzlabot šī līguma efektivitāti,

Ievērojot, ka saskaņā ar Turcijas pievienošanos pan-Eiropas kumulācijas sistēmai atsevišķi B protokola nosacījumi ir jāpapildina, it sevišķi kumulācijas nosacījumi,

Ievērojot, ka tirdzniecības veicināšanas nolūkā mazinās teritoriālais princips, tas ir jāievieš pan-Eiropas kumulācijas nosacījumos,

Atsaucoties uz B protokola 15. panta 6. paragrāfa pēdējo teikumu, kurš atļauj partnera valstij Centrāleiropā un Austrumeiropā garantēt daļēju atkāpšanos no vai atbrīvošanu no muitas nodevām, mazināšanas no bezšķēršļu principa, bet laikā ierobežots līdz 1998. gada beigām,

Atsaucoties uz atsevišķu partneru valstu pieprasījumu Eiropas Kopienai un EBTA valstīm piekrist B protokola 15. panta 6. paragrāfa beigšanu atlikt līdz 2000. gada beigām un, ievērojot ES un EBTA valstu gatavību, piekrist šai prasībai,

Ievērojot, ka, ņemot vērā izmaiņas tehnikas sagatavošanā un dažu izejmateriālu uzglabāšanā, labojumi ir jāveic B protokola 1. pielikuma ievada piezīmēs un B protokola 2. pielikumā, kurā ietverts darbs un apstrāde,

atsaucoties uz Līguma 31. pantu, kurš pilnvaro Apvienoto komiteju papildināt šī Līguma B protokolu,

nolemj:

1. B protokola 1. panta (i) apakšparagrāfs ir jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"(i) par "pievienoto vērtību" tiek uzskatīta ex-works cena mīnus katra iekļautā materiāla, kuru izcelsme ir kāda no 3. un 4. pantā minētajām valstīm, muitas vērtība vai, ja muitas vērtība nav zināma vai to nevar noteikt, pirmā cena, ko apstiprināmi maksā par šīm precēm ieinteresētajās EBTA valstīs vai Latvijā.";

2. B protokola 3. pants ir jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"1. 2. (1) panta nosacījumu objekts - preces ir jāuzskata par EBTA valstu izcelsmes produktiem, ja tie ir iegūti, iekļaujot materiālus, kuru izcelsme ir Latvija, Islande, Norvēģija, Šveice (ieskaitot Lihtenšteinu)1, Ungārija, Polija, Čehijas Republika, Slovākijas Republika, Bulgārija, Rumānija, Slovēnija, Igaunija, Lietuva, Turcija vai E iropas Kopiena, saskaņā ar protokola nosacījumiem par izcelsmes noteikumiem, kas pievienots Līgumam, kurš noslēgts starp EBTA valstīm un, vai Eiropas Kopienu vai katru no šīm valstīm, ja šie materiāli tiek apstrādāti ieinteresētajās EBTA valstīs, tie pārs n iedz šī Protokola 7. panta nosacījumus. Šādiem materiāliem nav jābūt izgājušiem pietiekamu apstrādi vai pārstrādi.

2. Ja apstrāde vai pārstrāde, kas veikta EBTA valstī, nepārsniedz 7. pantā minētās darbības, iegūtais produkts tiks uzskatīts par ieinteresētās EBTA valsts izcelsmes produktu tikai tad, ja vērtība, kas tur pievienota, pārsniedz jebkuru iestrādāto materiālu, kuru izcelsme ir vai nu Eiropas Kopiena vai kāda no citām valstīm, kas uzskaitītas 1. paragrāfā. Ja tā nav, iegūtais porodukts ir jāuzskat a par Eiropas Kopienas vai tās valsts izcelsmes produktu, kurā tās izcelsmes produktu, kurus izmantoto materiālu ražošanai EBTA, valsts vērtība ir vislielākā.

3. Produktiem, kuru izcelsme ir vai nu Eiropas Kopiena vai kāda no 1. paragrāfā minētajām valstīm un kuri netiek pakļauti jebkādai apstrādei EBTA valstī, ir jāsaglabā to izcelsme, ja tie tiek eksportēti uz Eiropas Kopienu vai uz kādu no šīm valstīm.

4. Kumulācija, kas nodrošināta ar šo pantu, var tikt pielietota tikai attiecībā uz materiāliem vai produktiem, kas ieguvuši savu izcelsmi, piemērojot identiskus izcelsmes noteikumus šajā protokolā minētajiem."

3. B protokola 4. pants ir jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"1. 2. (2) panta nosacījumu objekts - preces ir jāuzskata par Latvijas izcelsmes, ja tie ir iegūti tur, iekļaujot Islandes, Norvēģijas, Šveices (ieskaitot Lihtenšteinu)1, Latvijas, Ungārijas, Polijas, Čehijas Republikas, Slovākijas Republikas, Bulgārijas, Rumānijas, Slovēnijas, Igaunijas, Lietuvas, Turcijas vai Eiropas Kopienas izcelsmes materiālus, saskaņā ar noslēgto līgumu starp Latviju un Eiropas Kopienu vai katru no šīm valstīm Protokolu par preču izcelsmes noteikumu nosacījumiem, kas nodrošina, ka Latvijā veiktā apstrāde pārsniedz šī Protokola 7. pantā minēto. Šādiem materiāliem nav jābūt izgājušiem pietiekamu apstrādi vai pārstrādi.

2. Ja apstrāde vai pārstrāde, kas veikta Latvijā, nepārsniedz 7. pantā minētās darbības, iegūtais produkts ir jāuzskata par Latvijas izcelsmes produktu tikai tad, ja vērtība, kas pievienota, ir lielāka par izmantoto Eiropas Kopienas vai jebkuras 1. paragrāfā minētās valsts izcelsmes materiālu vērtību. Ja tā nav, iegūtais produkts tiek uzskatīts par Eiropas Kopienas vai tās valsts izcelsmes produktu, kuras izmantoto materiālu ražošanai Latvijā vērtība ir vislielākā.

3. Produktiem, kuru izcelsme ir Eiropas Kopiena vai kāda no 1. paragrāfā minētajām valstīm un kuri netiek pakļauti jebkādām darbībām Latvijā, ir jāsaglabā to izcelsme, ja tie tiek eksportēti uz Eiropas Kopienu vai uz kādu no šīm valstīm.

4. Kumulācija, kas nodrošināta ar šo pantu, var tikt pielietota tikai attiecībā uz materiāliem vai produktiem, kas tajā iekļauti un ieguvuši savu izcelsmi, piemērojot identiskus izcelsmes noteikumus šajā Protokolā minētajiem.

4. B protokola 12. pants ir jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"1. Izņemot, kā noteikts 2. (1)(c) pantā, 3. un 4. pantā un šī panta 3. paragrāfā, II nodaļā aprakstītajiem nosacījumiem izcelsmes iegūšanai ir jābūt nepārtraukti izpildītiem EBTA valstī vai Latvijā.

2. Izņemot, kā dots 3. un 4. pantā, ja izcelsmes preces, kas eksportētas no EBTA valsts vai Latvijas uz citu valsti, tiek atsūtītas atpakaļ, tās jāuzskata par neizcelsmes, ja vien muitas iestādēm var pierādīt, ka:

(a) atpakaļ atsūtītās preces ir tās pašas preces, kuras tika eksportētas; un

(b) tās nav tikušas pakļautas nekādām darbībām vairāk nekā tām, kas nepieciešamas, lai saglabātu tās labā stāvoklī, kamēr tās atradās šajā valstī vai kamēr tikušas eksportētas.

3. Izcelsmes statusa iegūšanu saskaņā ar II Nodaļā aprakstītajiem noteikumiem neietekmēs ārpus EBTA valstī vai Latvijas veiktā pārstrāde vai pārstrāde materiāliem, kuri eksportēti no EBTA valsts vai Latvijas un pēc tam reimportēti tur, nodrošinot, ka:

(a) minētie materiāli ir pilnībā iegūti EBTA valstī vai Latvijā vai tiem pirms eksportēšanas ir veikta apstrāde vai pārstrāde vairāk nekā 7. pantā aprakstītās nepietiekamās operācijas; un

(b) muitas iestādēm var uzrādīt, ka:

(i) reimportētās preces ir iegūtas, apstrādājot vai pārstrādājot eksportētos materiālus; un

(ii) kopējā pievienotā vērtība, kas iegūta ārpus EBTA valsts vai Latvijas, piemērojot šī panta nosacījumus, nepārsniedz 10% no gala produkta ex-works cenas, kam tiek pieprasīts izcelsmes statuss.

4. 3. paragrāfa nolūkiem II Nodaļā aprakstītie izcelsmes statusa iegūšanas noteikumi neattieksies uz apstrādi vai pārstrādi, kas veiktas ārpus EBTA valsts vai Latvijas. Bet, ja II Pielikuma sarakstā, nosakot gala produkta izcelsmes statusu, tiek piemērots noteikums, kas nosaka maksimālo vērtību visiem izmantotajiem neizcels m es materiāliem, visu neizcelsmes materiālu, kas izmantoti ieinteresētās puses teritorijā, kopējā vērtība, saskaitot kopā ar kopējo pievienoto vērtību, kas iegūta ārpus EBTA valsts vai Latvijas, piemērojot šī panta noteikumus, nepārsniegs minēto daudzumu procentuāli.

5. 3. un 4. paragrāfa noteikumu piemērošanas nolūkā "kopējā pievienotā vērtība" nozīmē visas izmaksas, kas rodas ārpus EBTA valsts vai Latvijas, ieskaitot tur izmantotos materiālus.

6. 3. un 4. paragrāfa noteikumi neattiecas uz precēm, kuri neatbilst II Pielikuma sarakstā dotajiem nosacījumiem un kuri var tikt uzskatīti kā pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti tikai, ja tiek pielietoti 6(2). pantā aprakstītie vispārīgie noteikumi.

7. 3. un 4. paragrāfa noteikumi neattiecas uz produktiem, kuri tiek aprakstīti Harmonizētās Sistēmas 50. līdz 63. grupā.

8. Jebkura veida apstrāde vai pārstrāde, kas ietverta šī panta noteikumos un kas veikta ārpus EBTA valsts vai Latvijas, tiks veikta saskaņā ar līgumiem par ievešanu uz pārstrādi vai līdzīgiem līgumiem. "

5. Protokola B 13. panta 1. paragrāfs jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"1. Vislielākās labvēlības līgums, ko apliecina ar savstarpēju vienošanos, ietver produktus, kas atbilst šī Protokola prasībām, kuri tiek transportēti tieši starp partneru valstīm vai pa Eiropas Kopienas vai citu 3. un 4. pantā norādīto valstu teritorijām. Produkti ar vienu konosamentu, izmantojot izdevību, var tikt transportēti pa citām teritorijām ar tranzītkravām vai īslaicīgi novietojot tos noliktavās šajās teritorijās, nodrošinot, ka produkti paliek tranzīta vai noliktavas valsts muitas autoritāšu uzraudzībā un netiek veiktas citas darbības kā vienīgi izkraušana un iekraušana vai tās darbības, kuras uztur tos labā stāvoklī. Izcelsmes preces var tikt transportētas pa cauruļvadu līniju to valstu teritorijās, kuras nav partneru valstis."

6. Protokola B 15. panta 1. paragrāfs jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"1. Izcelsmes produktiem, kas tiek sūtīti uz izstādi ārpus partneru valstīm, Eiropas Kopienas un citām 3. un 4. pantā minētajām valstīm, un pēc izstādes pārdoti, lai tiktu importēti uz EBTA valsti vai Latviju, jāizmanto priekšrocības uz importu no Līguma nosacījumiem, nodrošinot, ka tas tiek uzrādīts, lai apmierinātu muitas autoritāšu prasības, ka:"

7. Protokola B 15. panta 1. paragrāfs jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"1. Neizcelsmes materiāli, kuri izmantoti EBTA Valsts, Latvijas vai Eiropas Kopienas, vai citas 3. un 4. pantā norādītas valsts izcelsmes produktu ražošanā, kuru izcelsmes sertifikāts izdots vai izstrādāts saskaņā ar 5. virsraksta nosacījumiem, nedrīkst atkāpties vai atbrīvoties no EBTA Valsts vai Latvijas muitas nodevu vai citiem maksājumiem."

8. Protokola B 15. panta 6. paragrāfa pēdējā atkāpe jālabo, lai tā būtu lasāma sekojoši:

"Šī panta prasības jāpiemēro līdz 2000. gada 21. decembrim un var tikt pārskatītas kopējam saskaņojumam."

9. Protokola B 17. panta 4. paragrāfs jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"4. Preču brīvas kustības sertifikāts EUR.1 ir jāizdod EBTA valsts vai Latvijas muitas autoritātēm, ja attiecīgais produkts ir uzskatāms par produktu ar izcelsmi no EBTA valsts, Latvijas vai Eiropas Kopienas vai vienas no citām 3. un 4. pantā norādītajām valstīm, un tajā ir jāaizpilda citas šī Protokola prasības."

10. Protokola B 21. panta 2. paragrāfs jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"2. Rēķina deklarācija jāsastāda, ja attiecīgā produkta izcelsme ir EBTA valsts, Latvija vai Eiropas Kopiena vai viena no citām 3. un 4. pantā norādītajām valstīm, un jāaizpilda citas šī Protokola prasības."

11. Protokola B 26. panta 1. paragrāfs jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"1. Produkti, kurus sūta privātpersona mazu iesaiņojumu veidā privātpersonai vai ja tie ir ceļotāju personīgās bagāžas formā un ir uzskatāmi par izcelsmes produktiem, kuriem nav nepieciešama izcelsmes sertifikāta iesniegšana, tiek paredzēti kā produkti, kuri netiek importēti tirdzniecības nolūkos un netiek deklarēti saskaņā ar šī Protokola prasībām, ja nav šaubu par šādas deklarācijas ticamību. Gadījumā, ja produkts tiek sūtīts pa pastu, šī deklarācija jāsastāda uz muitas deklarācijas CN22/CN23 veidlapas vai uz veidlapas, kas ir norādīta šī dokumenta pielikumā."

12. Protokola B 27. panta pirmā atkāpe jālabo, lai tā būtu lasāma sekojoši:

"Ja pēc dokumenta, kas norādīts 17.(3) un 21.(3) pantā, tiek novērtēta produkta atbilstība preču brīvas kustības sertifikātam EUR.1 vai rēķina deklarācijai, ir uzskatāms, ka šī produkta izcelsme ir EBTA valsts, Latvijas vai Eiropas Kopiena vai viena no citām 3. un 4. pantā norādītajām valstīm, un starp citām ir jāaizpilda citas šī Protokola prasību ar sekojošo:"

13. Protokola B 27. panta apakšparagrāfs (d) jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"(d) preču brīvas kustības sertifikāts EUR.1 vai rēķina deklarācija, kas apstiprina lietoto materiālu izcelsmes statusu un kas izdoti vai sastādīti EBTA valstī vai Latvijā saskaņā ar šo Protokolu, vai Eiropas Kopienā vai vienā no citām 3. un 4. pantā norādītajām valstīm, saskaņā ar izcelsmes noteikumiem, kas ir identiski šī Protokola noteikumiem."

14. Protokola B 30. panta 2. paragrāfs jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"2. Ja daudzums pārsniedz attiecīgo daudzumu, ko noteikusi importētājvalsts, pēdējais viņai ir jāapstiprina, ja produkti ir aprēķināti eksportētājvalsts valūtā. Ja produkti ir aprēķināti citas partneru valsts, vienas no Eiropas Kopienas dalībvalsts, vai citas 3. un 4. pantā norādītas valsts valūtā, importētājvalstij jāatzīst daudzums, ko norādījusi attiecīgā valsts."

15. Protokola B 32. panta 5. paragrāfs jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"5. Muitas autoritātēm, pieprasot pierādījumus, jābūt informētām par šo pierādījumu rezultātiem pēc iespējas ātrāk. Šiem rezultātiem skaidri jānorāda, vai produkts ir autentisks un vai attiecīgais produkts var būt uzskatāms par produktu, kura izcelsmes ir EBTA valsts, Latvija, Eiropas Kopiena vai viena no citām 3. un 4. pantā norādītajām valstīm un jāizpilda citas šī Protokola prasības."

16. Protokola B 1. pielikumā 5. piezīmē 5.2. paragrāfa uzskaitījumā:

"2. pielikuma saraksta ievaddaļas piezīmes" jāpievieno sekojoši pamatmateriāli pēc "mākslīgās cilvēka radītās šķiedras":

"-strāvu vadošas šķiedras,"

17. Protokola B 1. pielikumā 5. piezīmē 5.2. paragrāfa uzskaitījumā:

"2. pielikuma saraksta ievaddaļas piezīmēs" piektais piemērs (Paklājs ar spalvu ...) ir jāatceļ.

18. Uzskaitītie noteikumi HS 2207 virsrakstam, HS 57 nodaļai, HS virsrakstiem 7006 un 7601 B protokola II pielikumā ir jāpapildina sekojoši:

20624~1.JPG (57636 BYTES)
21624~1.JPG (65804 BYTES)

3 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produktiem, kas iegūti no jauktiem tekstilmateriāliem, skat. 5. ievadpiezīmi.

4 Džutas dzijas pielietošana tiek atļauta no 2000. gada 1. jūlija.

5 SEM II - iekļautās pusvadītāju iekārtas un ieviestie materiāli

19. Lēmums stājas spēkā 1999. gada 1. janvārī. Latvijas Republikā Lēmums stājas spēkā pēc tā ratifikācijas Saeimā.

Ja Latvijas Republika nepaziņos EBTA dalībvalstīm par ratifikāciju līdz 1999. gada 1. janvārim, tad Lēmums tiek piemērots uz pagaidu nosacījumiem, sākot no 1999. gada 1. janvāra, līdz brīdim, kad visas iekšējās juridiskās spēkā stāšanās prasības tiks izpildītas.

20. Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas Ģenerālsekretariātam ir jādeponē šī Lēmuma teksts depozitārijam.

______________________________
1 Lihtenšteinas Hercogistei ir muitas ūnija ar Šveici saskaņā ar 1923. gada 29. marta līgumu, un tā ir arī 1992. gada 2. maija Eiropas Ekonomiskās Telpas līguma līgumslēdzējpuse

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma Apvienotās komitejas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 624Pieņemts: 29.12.1998.Stājas spēkā: 29.12.1998.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 388/399, 30.12.1998.
51679
29.12.1998
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)