Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Republikas Ministru kabinets

1998.gada 28.jūlijā Noteikumi Nr. 266

Rīgā (prot. Nr. 40, 1.§)

Noteikumi

par radioaktīvo vielu

drošu transportēšanu

Izdoti saskaņā ar likuma

"Par vides aizsardzību" 27.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. A1 - īpašas formas radioaktīvo materiālu maksimāli pieļaujamā radioaktivitāte A tipa pakā;

1.2. A2 - radioaktīvo vielu (izņemot īpašas formas radioaktīvos materiālus) maksimāli pieļaujamā radioaktivitāte A tipa pakā;

1.3. apstiprinājuma sertifikāts - kompetentas institūcijas izdots dokuments, kas apliecina, ka īpašas formas radioaktīvie materiāli, mazdispersi radioaktīvie materiāli, paka, iepakojuma projekts, pārvadāšana īpašā kārtībā vai pārvadājums atbilst šo noteikumu prasībām:

1.3.1. vienpusējs apstiprinājums - dokuments, kas apliecina, ka iepakojums vai radioaktīvo materiālu krava atbilst šo noteikumu prasībām, un kuru izdevusi tās valsts kompetenta institūcija, kurā ir projektēts un izgatavots īpašas formas vai mazdisperss radioaktīvais materiāls, projektēts un izgatavots iepakojums vai paredzēta kravas transportēšana īpašā kārtībā;

1.3.2. daudzpusējs apstiprinājums - dokuments, kas apliecina, ka iepakojums un radioaktīvo materiālu vai skaldmateriālu krava atbilst šo noteikumu prasībām, un kuru izdevusi tās valsts kompetenta institūcija, kurā ir projektēts un izgatavots iepakojums vai sagatavota nosūtīšanai radioaktīvo materiālu vai skaldmateriālu krava, un tās valsts kompetenta institūcija, caur kuru krava tiek transportēta vai uz kuru krava jānogādā;

1.4. avārija - neplānots notikums radioaktīvo materiālu vai skaldmateriālu pārvadāšanas laikā, kas var bojāt īpašumu un radīt draudus cilvēku dzīvībai un veselībai un kura rezultātā radioaktīvo materiālu vai skaldmateriālu pakas tiek bojātas tādā mērā, ka radioaktīvie materiāli vai skaldmateriāli var nokļūt ārpus ieslēguma sistēmas un var notikt radioaktīvo materiālu noplūde apkārtējā vidē vai palielināties ekspozīcijas dozas jauda, un ir iespējama transporta strādnieku, transportlīdzekļu vadītāju un iedzīvotāju apstarošana, nepārsniedzot noteiktos dozu limitus;

1.5. smaga avārija - neplānots notikums radioaktīvo materiālu vai skaldmateriālu pārvadāšanas laikā, kas var bojāt īpašumu un radīt draudus cilvēku dzīvībai un veselībai un kura rezultātā radioaktīvo materiālu vai skaldmateriālu pakas tiek bojātas tādā mērā, ka radioaktīvie materiāli vai skaldmateriāli var nokļūt ārpus ieslēguma sistēmas un var notikt radioaktīvo materiālu noplūde apkārtējā vidē vai palielināties ekspozīcijas dozas jauda, un ir iespējama transporta strādnieku, transportlīdzekļu vadītāju un iedzīvotāju apstarošana, pārsniedzot noteiktos dozu limitus;

1.6. dūriena tests avārijas apstākļiem - pārbaude, kurā paraugs krīt no metra augstuma uz 20 cm gara rūdīta mīkstā tērauda stieņa (ar 15,0 ± 0,5 cm diametru), kurš nostiprināts vertikāli uz mērķa. Stieņa augšgals ir ar gludu horizontālu virsmu, kuras malu noapaļojuma rādiuss ir mazāks par 6 mm, stieņa garums var būt lielāks par 20 cm, ja tā tiek radīti lielāki bojājumi iepakojumam;

1.7. dūriena tests smagas avārijas apstākļiem - pārbaude, kurā paraugu, kas vieglāks par 250 kg, novieto uz mērķa un uz tā no 3 metru augstuma ar aso galu uz leju krīt 250 kg smags rūdīta mīkstā tērauda konusveida stienis. Stieņa asā gala diametrs ir 2,5 cm, resnākā gala diametrs - 20 cm, garums - 30 cm;

1.8. ierakšanas tests smagas avārijas apstākļiem - pārbaude, kurā paraugu, kuram nodrošināts maksimālais projektētais iekšējais spiediens iepakojumā un kas ir termiskā līdzsvara stāvoklī, ja apkārtējās vides temperatūra ir +38 °C, ierok +38 °C siltā gruntī ar 0,33 W/m K siltumvadītspēju;

1.9. iespiešanās tests normāliem apstākļiem - pārbaude, kurā paraugu novieto uz mērķa un uz tā no metra augstuma krīt 6 kg smags metāla stienis (3,2 cm diametrā) ar puslodes formas galu, kritiena attālumu mēra no stieņa zemākā punkta līdz paredzamajam sadursmes punktam uz parauga virsmas. Stieņa trāpījuma punkts ir iepakojuma vājākās vietas centrs, kurā stienis trāpīs ieslēguma sistēmu, ja tas iespiedīsies pietiekami dziļi;

1.10. iespiešanās tests smagas avārijas apstākļiem - pārbaude, kurā rūdīta mīkstā tērauda konusveida stieni vertikāli novieto uz mērķa ar aso galu uz augšu un uz tā no trīs metru augstuma krīt paraugs, kas smagāks par 250 kg. Stieņa asā gala diametrs ir 2,5 cm, resnākā gala diametrs - 20 cm, stieņa garumu un masu izvēlas tādu, lai paraugs tiktu maksimāli bojāts;

1.11. karsēšanas tests avārijas apstākļiem - pārbaude, kurā paraugu sasilda gaisā līdz +800 °C temperatūrai, notur šajā temperatūrā 10 minūtes un ļauj paraugam atdzist;

1.12. kritiena tests avārijas apstākļiem - pārbaude, kurā paraugs krīt uz mērķi no 9 metru augstuma;

1.13. kritiena tests normāliem apstākļiem - pārbaude, kurā paraugs krīt uz mērķi no tāda augstuma, lai paraugs tiktu maksimāli bojāts (brīva kritiena distance kritiena testam normāliem apstākļiem noteikta 1.pielikumā);

1.14. kritiena tests smagas avārijas apstākļiem - pārbaude, kurā paraugu ar ātrumu vismaz 90 m/s triec pret mērķi tā, lai paraugs tiktu maksimāli bojāts;

1.15. noplūdes tests I avārijas apstākļiem - pārbaude LSA-III un mazdispersiem radioaktīvajiem materiāliem, kurā paraugu apkārtējās vides temperatūrā uz septiņām dienām iegremdē tādā ūdens daudzumā, lai pēc testa palikušais brīvais ūdens daudzums būtu vismaz 10 % no pārbaudāmā parauga tilpuma. Pārbaudē izmantojamais ūdens sākotnēji ir ar pH līmeni no 6 līdz 8 un tā maksimālā elektrovadītspēja +20 °C temperatūrā ir 1 mS/m, parauga kopējo radioaktivitāti mēra pēc testa;

1.16. noplūdes tests II avārijas apstākļiem - pārbaude mazdispersiem un īpašas formas radioaktīvajiem materiāliem, kurā paraugu apkārtējās vides temperatūrā uz septiņām dienām iegremdē tādā ūdens daudzumā, lai pēc testa palikušais brīvais ūdens daudzums būtu vismaz 10 % no pārbaudāmā parauga tilpuma. Pārbaudē izmantojamais ūdens sākotnēji ir ar pH līmeni no 6 līdz 8 un tā maksimālā elektrovadītspēja +20 °C temperatūrā ir 1 mS/m. Pēc tam tests tiek veikts divos etapos:

1.16.1. pirmais etaps - ūdeni kopā ar paraugu uzsilda līdz 50 ± 5 °C temperatūrai, uzglabā paraugu ūdenī četras stundas, izmēra ūdens radioaktivitāti;

1.16.2. otrais etaps - paraugu izņem no ūdens, uzglabā septiņas dienas +30 °C temperatūrā ar gaisa relatīvo mitrumu ne mazāku par 90 %, pēc tam atkārto pirmo etapu;

1.17. liekšanas tests avārijas apstākļiem - pārbaude tieviem starojuma avotiem, kas ir garāki par 10 cm un kuru garums vismaz 10 reizes lielāks par platumu, kurā paraugu stingri iespiež skavā horizontāli attiecībā pret zemes virsmu, lai puse no kopējā parauga garuma atrastos ārpus iespiešanas vietas skavā, un parauga orientācija ir tāda, lai tas tiktu maksimāli bojāts. Pa parauga brīvo galu sit ar tērauda āmura plato pusi (25 mm diametrā, malu noapaļojuma rādiuss 3,0 ± 0,3 mm) tā, lai trieciens būtu vienāds ar to, kas rodas, 1,4 kg smagam priekšmetam krītot no metra augstuma;

1.18. papildu iespiešanās tests normāliem apstākļiem - pārbaude, kurā paraugu novieto uz mērķa un uz tā no 1,7 metru augstuma krīt 6 kg smags metāla stienis (3,2 cm diametrā) ar puslodes formas galu, kritiena attālumu mēra no stieņa zemākā punkta līdz paredzamajam sadursmes punktam uz parauga virsmas. Stieņa trāpījuma punkts ir iepakojuma vājākās vietas centrs, kurā stienis trāpīs ieslēguma sistēmu, ja tas iespiedīsies pietiekami dziļi;

1.19. sakraušanas tests normāliem apstākļiem - pārbaude, kurā paraugu 24 stundas pakļauj spiedienam, ko rada uz pakas uzlikts priekšmets, kura masa ir vienāda ar 5 faktiskajām pakas masām, vai 13 kPa liels spiediens reizināts ar iepakojuma vertikālās projekcijas laukumu (izvēlas lielāko spiedienu);

1.20. sitiena tests avārijas apstākļiem - pārbaude, kurā paraugu novieto uz vismaz 25 mm biezas svina plāksnes (ar cietību 3,5 - 4,5 pēc Vikura skalas), kas atrodas uz gludas cietas virsmas, un pa paraugu sit ar tērauda āmura plato pusi (25 mm diametrā, malu noapaļojuma rādiuss 3,0 ± 0,3 mm) tā, lai trieciens būtu vienāds ar to, kas rodas 1,4 kg smagam priekšmetam krītot no metra augstuma, un paraugs tiktu maksimāli bojāts. Katrā testā izmanto jaunu svina plāksni;

1.21. spiediena tests avārijas apstākļiem - pārbaude iepakojumiem, kas paredzēti vairāk par 0,1 kg UF6 pārvadāšanai, kurā iepakojumā tiek radīts par 4 MPa lielāks iekšējais spiediens (ja radītais spiediens ir mazāks par 2,8 MPa, pakām arī pēc šādas pārbaudes ir nepieciešams daudzpusējs apstiprinājums);

1.22. termiskais tests avārijas apstākļiem - pārbaude, kurā paraugu (ar virsmas absorbcijas koeficientu 0,8), kuram nodrošināta maksimālā radioaktivitāte pakā un kas ir termiskā līdzsvara stāvoklī, ja apkārtējās vides temperatūra ir +38 °C, ņemot vērā Saules siltumu (atbilstoši 2.pielikumam), uz 30 minūtēm ievieto ogļūdeņražu un gaisa liesmā ar +800 °C vidējo temperatūru, kura ir pietiekami spēcīga, lai radītu emisijas koeficientu 0,9. Paraugu uzglabā, kamēr tas atdziest līdz sākotnējam termiskajam līdzsvara stāvoklim. Pārbaudes laikā paraugu nedrīkst mākslīgi atdzesēt un apturēt parauga materiālu degšanu (ja tā radusies);

1.23. termiskais tests smagas avārijas apstākļiem - pārbaude, kuru veic tāpat kā termisko testu avārijas apstākļiem, bet ar karsēšanas laiku - 60 minūtes;

1.24. trieciena tests avārijas apstākļiem - pārbaude, kurā paraugu novieto uz mērķa tā, lai tas tiktu maksimāli bojāts, un uz tā no 9 metru augstuma plakaniski krīt 500 kg smaga rūdīta mīkstā tērauda kvadrātveida plātne, kuras malas garums ir 1 metrs;

1.25. ūdens apliešanas tests normāliem apstākļiem - pārbaude, kurā paraugu aplej ar ūdeni, imitējot stundu ilgu lietu ar intensitāti 5 cm nokrišņu stundā;

1.26. ūdenī iegremdēšanas tests smagas avārijas apstākļiem - pārbaude, kurā paraugu uz stundu iegremdē ūdenī vismaz 200 m dziļi tādā stāvoklī, kas var radīt maksimālo satura noplūdi no pakas. Ārējam spiedienam jābūt vismaz 2 MPa;

1.27. I ūdenī iegremdēšanas tests avārijas apstākļiem - pārbaude skaldmateriālu iepakojumiem, kurā paraugu uz 8 stundām iegremdē ūdenī vismaz 0,9 m dziļi tādā stāvoklī, kas var radīt maksimālo satura noplūdi no pakas;

1.28. II ūdenī iegremdēšanas tests avārijas apstākļiem - pārbaude, kurā paraugu uz 8 stundām iegremdē ūdenī vismaz 15 m dziļi tādā stāvoklī, kas var radīt maksimālo satura noplūdi no pakas. Ārējam spiedienam jābūt vismaz 150 kPa;

1.29. ekskluzīvā lietošana - transportlīdzekļa vai liela kravas konteinera lietošana tikai viena kravas nosūtītāja vajadzībām. Visas operācijas ar kravu tiek veiktas tikai saskaņā ar kravas nosūtītāja vai saņēmēja norādījumiem;

1.30. iepakojums - komponentu kopa radioaktīvā satura pilnīgai ieslēgšanai. Iepakojuma sastāvā var būt viena vai vairākas tilpnes, absorbējošie materiāli, distancējošās struktūras, barjeras aizsargāšanai no jonizējošā starojuma, kā arī servisa aprīkojums iepakojuma piepildīšanai un iztukšošanai, ierīces ventilācijai, spiediena samazināšanai, dzesēšanai, mehānisku triecienu amortizācijai, apkalpošanai, nostiprināšanai, termoizolācijai un citas servisa iekārtas;

1.31. ieslēguma sistēma - iepakojuma komponentu kopa, kas projektēta un izveidota, lai saturētu radioaktīvos materiālus iepakojumā transportēšanas laikā;

1.32. īpaša kārtība - kompetentas institūcijas apstiprinātas prasības, saskaņā ar kurām krava, kas neatbilst visām šo noteikumu prasībām iepakojumam, tomēr var tikt transportēta. Šādas kravas starptautiskajiem pārvadājumiem nepieciešams daudzpusējs apstiprinājums;

1.33. īpašas formas radioaktīvais materiāls - nedisperss ciets radioaktīvais materiāls vai aizkausēta ampula, kas satur radioaktīvo materiālu (slēgts starojuma avots);

1.34. kategorija - paku vai kopiepakojumu apzīmējums (I-BALTS, II-DZELTENS vai III-DZELTENS) atbilstoša transporta indeksa un maksimālās ekspozīcijas dozas jaudas norādīšanai;

1.35. kodolkritiskums - apstākļi, kuros skaldmateriālā var notikt pašuzturoša kodolreakcija un neitronu skaita palielināšanās koeficients ir vienāds ar 1;

1.36. konservatīvs modelis - riska novērtēšanas metode maksimālā riska apzināšanai, pieņemot vislielāko iespējamo kaitējumu un negadījuma varbūtību;

1.37. konteiners - kompakts transporta aprīkojuma piederums iepakotu vai neiepakotu radioaktīvo materiālu vai skaldmateriālu pārvadāšanai ar vienu vai vairākiem transporta veidiem bez radioaktīvā satura pārkraušanas:

1.37.1. liela izmēra konteiners - konteiners, kura iekšējais tilpums lielāks par 3,0 m3 vai kura ārējās dimensijas lielākas par 1,5 m;

1.37.2. maza izmēra konteiners - konteiners, kura iekšējais tilpums mazāks par 3,0 m3 vai kura ārējās dimensijas mazākas par 1,5 m;

1.38. kopiepakojums - apvalks, uz kuru neattiecas šo noteikumu prasības kravas konteineriem un ko viens kravas nosūtītājs lieto, lai vienā kravas vienībā apvienotu divas vai vairākas pakas apstrādes, uzglabāšanas un pārvadāšanas ērtībām;

1.39. LSA-I - rūdas, kas satur dabīgo urānu vai dabīgo toriju, un šo rūdu koncentrāti, rūdas, kas satur dabā sastopamos radionuklīdus, neapstarots torijs vai tā cieti vai šķidri savienojumi vai maisījumi, ciets, neapstarots dabīgais urāns vai vājinātais urāns vai tā cieti vai šķidri savienojumi vai maisījumi, radioaktīvie materiāli, kuru A2 vērtības netiek limitētas un kuri nav skaldmateriāli, materiāli, kuros radioaktīvās vielas ir izplatītas pa visu tilpumu un to īpatnējā radioaktivitāte nepārsniedz 30 A1 vai A2 un kuri nav skaldmateriāli;

1.40. LSA-II - ūdens ar tritija koncentrāciju lielāku par 0,8 Tbq/l un materiāli, kuros radioaktivitāte izplatīta pa visu tilpumu un vidējā īpatnējā radioaktivitāte nepārsniedz 10-4 A2/g cietām vielām un gāzēm un 10-5 A2/g - šķidrumiem;

1.41. LSA-III - cieti materiāli ar zemu īpatnējo radioaktivitāti (izņemot LSA-I un LSA-II), kuros radioaktīvās vielas ir izplatītas pa visu tilpumu vai cieto objektu vai vienmērīgi izplatītas cietā, blīvā saistvielā, un radioaktīvais materiāls, kurš ir relatīvi nešķīstošs vai atrodas nešķīstošā matricā, lai no bojāta iepakojuma radioaktīvā materiāla zudumi 7 dienu laikā nepārsniedz 2 x 10-3 A2/g;

1.42. maksimālais darba spiediens - maksimālais pieļaujamais spiediens virs atmosfēras spiediena jūras līmenī, kas var attīstīties ieslēguma sistēmā gada laikā transportēšanai atbilstošos temperatūras un saules radiācijas apstākļos, ja nav pakas ventilācijas, ārējās dzesēšanas ar palīgsistēmām vai cita veida iejaukšanās;

1.43. materiāls ar zemu īpatnējo radioaktivitāti - radioaktīvais materiāls, kura zemo īpatnējo radioaktivitāti nosaka tā daba, vai materiāls, kura radioaktivitāte nepārsniedz īpatnējās radioaktivitātes limitus, kas noteikti LSA-I, LSA-II un LSA-III materiālu grupām;

1.44. mazdisperss radioaktīvais materiāls - ciets radioaktīvais materiāls ķīmiski un mehāniski stabila monolīta formā, kas var būt papildus ieslēgts metāliskā ampulā;

1.45. mērķis - cieta materiāla plāksne ar līdzenu horizontālu virsmu, kuru izmanto kritiena, iespiešanās, dūriena un trieciena testam un kura īpašības praktiski nemainās parauga trieciena rezultātā;

1.46. neitronu skaita palielināšanās koeficients - noteiktā laika intervālā radušos neitronu (izņemot neitronu avotus, kuros neitroni nerodas kodoldalīšanās procesā) skaita attiecība pret neitronu skaitu, kuri šajā pašā laika intervālā tiek absorbēti vai izkļūst ārpus skaldmateriāla;

1.47. objekts ar virsmas piesārņojumu - ciets objekts, kas pats nav radioaktīvs, bet uz kura virsmas ir radioaktīvais materiāls. Šādi objekti iedalāmi:

1.47.1. SCO-I, kuram:

1.47.1.1. nefiksēts piesārņojums uz 300 cm2 no pieejamās virsmas (vai visas virsmas platības, ja tā mazāka par 300 cm2) ir mazāks par 4 Bq/cm2 beta un gamma starojuma avotiem un zema toksiskuma alfa starojuma avotiem vai mazāks par 0,4 Bq/cm2 pārējiem alfa starojuma avotiem;

1.47.1.2. fiksēts piesārņojums uz 300 cm2 no pieejamās virsmas (vai visas virsmas platības, ja tā mazāka par 300 cm2) ir mazāks par 4 x 104 Bq/cm2 beta un gamma starojuma avotiem un zema toksiskuma alfa starojuma avotiem vai mazāks par 4 x 103 Bq/cm2 pārējiem alfa starojuma avotiem;

1.47.1.3. nefiksēts piesārņojums kopā ar fiksēto piesārņojumu uz 300 cm2 no pieejamās virsmas (vai visas virsmas platības, ja tā mazāka par 300 cm2) ir mazāks par 4 x 104 Bq/cm2 beta un gamma starojuma avotiem un zema toksiskuma alfa starojuma avotiem vai mazāks par 4 x 103 Bq/cm2 pārējiem alfa starojuma avotiem;

1.47.2. SCO-II, uz kura virsmas gan fiksēts, gan nefiksēts piesārņojums pārsniedz atbilstošās SCO-I robežas un kuram:

1.47.2.1. nefiksēts piesārņojums uz 300 cm2 no pieejamās virsmas (vai visas virsmas platības, ja tā mazāka par 300 cm2) ir mazāks par 400 Bq/cm2 beta un gamma starojuma avotiem un zema toksiskuma alfa starojuma avotiem vai mazāks par 40 Bq/cm2 pārējiem alfa starojuma avotiem;

1.47.2.2. fiksēts piesārņojums uz 300 cm2 no pieejamās virsmas (vai visas virsmas platības, ja tā mazāka par 300 cm2) ir mazāks par 8 x 105 Bq/cm2 beta un gamma starojuma avotiem un zema toksiskuma alfa starojuma avotiem, vai mazāks par 8 x 104 Bq/cm2 pārējiem alfa starojuma avotiem;

1.48. paka - transportēšanai paredzētais iepakojums kopā ar tā radioaktīvo saturu:

1.48.1. A tipa paka - cisterna, muca vai līdzīga tvertne, kravas konteiners vai kaste, kurā atrodas īpašas formas radioaktīvais materiāls ar radioaktivitāti mazāku par A1 vai radioaktīva viela (ja tas nav īpašas formas radioaktīvs materiāls) ar radioaktivitāti mazāku par A2, un šis iepakojums atbilst kopējām prasībām iepakojumiem, kā arī papildu prasībām kravu pārvadāšanai pa gaisu un specifiskām prasībām šim pakas tipam;

1.48.2. B tipa paka - cisterna, muca vai līdzīga tvertne, kravas konteiners vai kaste, kurā atrodas īpašas formas radioaktīvais materiāls ar radioaktivitāti lielāku par A1 vai radioaktīva viela (ja tas nav īpašas formas radioaktīvais materiāls) ar radioaktivitāti lielāku par A2, un šis iepakojums atbilst kopējām prasībām iepakojumiem, kā arī papildu prasībām kravu pārvadāšanai pa gaisu un specifiskām prasībām šim pakas tipam;

1.48.3. C tipa paka - cisterna vai kravas konteiners, kas paredzēts radioaktīvā materiāla pārvadāšanai pa gaisu un atbilst kopējām prasībām iepakojumiem, kā arī papildu prasībām kravu pārvadāšanai pa gaisu un specifiskām prasībām šim pakas tipam;

1.48.4. F1 tipa paka - iepakojums, kas paredzēts skaldmateriālu pārvadāšanai pa sauszemi vai ūdeni un atbilst kopējām prasībām iepakojumiem un specifiskām prasībām šim pakas tipam;

1.48.5. F2 tipa paka - iepakojums, kas paredzēts skaldmateriālu pārvadāšanai pa gaisu un atbilst kopējām prasībām iepakojumiem, kā arī papildu prasībām kravu pārvadāšanai pa gaisu un specifiskām prasībām šim pakas tipam;

1.48.6. izņēmuma paka - paka, kas satur radioaktīvo materiālu un kurai šajos noteikumos noteiktas specifiskas prasības;

1.48.7. rūpnieciskā paka - cisterna, muca vai līdzīga tvertne, kravas konteiners vai kaste, kurā atrodas materiāls ar zemu īpatnējo radioaktivitāti vai objekts ar virsmas piesārņojumu, un šis iepakojums atbilst kopējām prasībām iepakojumiem un kopiepakojumiem, kā arī papildu prasībām kravu pārvadāšanai pa gaisu un specifiskām prasībām katram pakas tipam IP-1, IP-2 un IP-3;

1.49. piesārņojums - radioaktīvās vielas uz cieta objekta virsmas, kuru daudzums pārsniedz 0,4 Bq/cm2 beta un gamma starojuma avotiem un zema toksiskuma alfa starojuma avotiem vai 0,04 Bq/cm2 pārējiem alfa starojuma avotiem:

1.49.1. nefiksēts piesārņojums - piesārņojums, kuru var noņemt no virsmas parastos transportēšanas apstākļos, neveicot iepakojumu dezaktivāciju;

1.49.2. fiksēts piesārņojums - piesārņojums, kuru nevar noņemt no virsmas ar parastām dezaktivācijas metodēm;

1.50. torijs - ķīmiski izdalīts torijs, kas satur dabā sastopamo torija izotopu sadalījumu, neapstarots torijs satur mazāk par 10-7 g urāna233 vienā gramā torija232;

1.51. transporta indekss - pakai, kopiepakojumam, cisternai vai kravas konteineram, neiepakotam LSA-I vai SCO-I piešķirtais numurs, ko izmanto kodolkritiskuma un jonizējošā starojuma ekspozīcijas dozas jaudas kontrolēšanai, kā arī satura ierobežojumu noteikšanai konkrētai pakai, kopiepakojumam, cisternai vai kravas konteineram, lai novērtētu, vai nepieciešama transportēšana ar ekskluzīvās lietošanas transportu, un noteiktu atļauto paku skaitu kravas konteinerā vai uz transportlīdzekļa;

1.52. bagātinātais urāns - urāns, kurā urāna235 daudzums ir lielāks par 0,72 masas procentiem;

1.53. dabīgais urāns - ķīmiski izdalīts urāns, kas satur dabā sastopamo urāna izotopu sadalījumu (aptuveni 99.28 masas procenti urāna238 un 0,72 masas procenti urāna235), neapstarots urāns vienā gramā urāna235 satur mazāk par 10-6 g plutonija un ne vairāk par 9 MBq urāna dalīšanās produktu;

1.54. vājinātais urāns - urāns, kurā urāna235 daudzums ir mazāks par 0,72 masas procentiem;

1.55. zema toksiskuma alfa starojuma avoti - dabīgais urāns, vājinātais urāns, dabīgais torijs, urāns235 vai urāns238, torijs232, torijs228 un torijs230, ja tie atrodas rūdu sastāvā vai fizikālos vai ķīmiskos koncentrātos, kā arī alfa starojuma avoti ar pussabrukšanas periodu mazāku par 10 dienām;

1.56. zemkritiskums - apstākļi, kuros skaldmateriālā nevar notikt pašuzturoša kodolreakcija, jo neitronu skaita palielināšanās koeficients ir mazāks par 1.

2. Šie noteikumi nosaka radioaktīvo materiālu drošu transportēšanu un tās kontroli, kā arī personu, īpašuma un vides aizsardzību pret jonizējošo starojumu un piesārņojumu ar radioaktīvajām vielām transportēšanas laikā.

3. Kontrole, kas tiek organizēta citu iemeslu dēļ (ekonomiskais izdevīgums, fiziskā aizsardzība), nedrīkst samazināt šajos noteikumos paredzētās drošības prasības.

4. Noteikumi attiecas uz radioaktīvo materiālu un skaldmateriālu transportēšanu pa sauszemi, ūdeni vai gaisu (tai skaitā transportēšanu, kas saistīta ar šo materiālu lietošanu), bet nenosaka papildu prasības transportlīdzekļiem un maršrutiem, izņemot radioaktīvo materiālu un skaldmateriālu pārvadāšanu īpašā kārtībā.

5. Vides valsts inspekcijas Radiācijas un kodoldrošības kontroles daļa (turpmāk - Kontroles daļa) izsniedz apstiprinājuma sertifikātus:

5.1. juridiskajai personai, kas regulāri transportē radioaktīvos materiālus Latvijas teritorijā, ja šai personai ir licence attiecīgajām darbībām ar radioaktīvajām vielām;

5.2. juridiskajai personai, kas transportē skaldmateriālus pāri Latvijas Republikas valsts robežai, ja šai personai ir Kontroles daļas izsniegta licence darbībām ar šādiem materiāliem un Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas eksporta vai importa licence katram šādam pārvadājumam.

6. Apstiprinājuma sertifikātus īpašas formas un mazdispersiem radioaktīvajiem materiāliem un iepakojumiem izsniedz to ražotājiem, bet apstiprinājuma sertifikātus pārvadājumiem un pārvadājumiem īpašā kārtībā - kravu pārvadātājiem.

7. Šie noteikumi neattiecas uz:

7.1. radioaktīvajiem materiāliem, kas ir transportlīdzekļu neatņemama sastāvdaļa;

7.2. radioaktīvo materiālu pārvietošanu uzņēmumos, kuros radioaktīvie materiāli tiek ražoti, lietoti vai uzglabāti, ja pārvietošanas laikā netiek izmantoti sabiedriskie autoceļi vai sabiedriskais dzelzceļa transports;

7.3. personām, kuras tikušas ārstētas ar radiofarmaceitiskiem preparātiem vai kurām ir implantēti kardioloģiskie radioizotopiskie stimulatori vai citas līdzīgas ierīces;

7.4. dabīgiem materiāliem vai rūdām, kuras satur tikai dabīgos radionuklīdus, ja tos neparedz izdalīt no šiem materiāliem tālākai lietošanai un to radioaktivitāte nepārsniedz limitus, kas noteikti 3.pielikumā.

8. Ja radioaktīvajam materiālam piemīt kādas citas bīstamas īpašības vai tas tiek transportēts vai uzglabāts kopā ar citām bīstamām precēm, papildu šiem noteikumiem jāievēro Latvijas un tās valsts bīstamo preču transportēšanas noteikumi, caur kuru materiāls tiek transportēts vai uz kuru šis materiāls jānogādā. Visos gadījumos jāņem vērā, ka dažiem radioaktīvajiem materiāliem, mijiedarbojoties ar atmosfēru vai ūdeni, var veidoties produkti ar bīstamām īpašībām.

9. Visām pakām bez bojājumiem jāiztur normālie pārvadāšanas apstākļi, bet IP-3, A, B, C, F1 un F2 tipa pakām - arī iespējamie avārijas apstākļi.

10. Projektējot iepakojumus, jāņem vērā vispārējās drošības prasības attiecīgajam transporta veidam atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

11. Lai pārbaudītu iepakojumu atbilstību paku pārvadājumiem normālos apstākļos, izmanto testus normāliem apstākļiem, bet iepakojumu pārbaudei paku pārvadājumiem avārijas apstākļos izmanto testus avārijas un smagas avārijas apstākļiem. Testu secību un apjomu nosaka atbilstoši šo noteikumu XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX un XXXI nodaļas prasībām.

II. Aizsardzība pret jonizējošo starojumu

un citas vispārējās prasības

12. Darba vadītāji un izpildītāji atbild par darba drošības ievērošanu darbā ar radioaktīvajām vielām atbilstoši šiem noteikumiem un Ministru kabineta 1997.gada 12.augusta noteikumiem Nr.297 "Par aizsardzību pret jonizējošo starojumu".

13. Ekspozīcijas dozas jaudai, apstrādājot, uzglabājot un transportējot radioaktīvos materiālus, jābūt tik zemai, cik tas attiecīgajos ekonomiskajos un sociālajos apstākļos ar saprātīgiem līdzekļiem sasniedzams.

14. Kravas pārvadātājs nodrošina transporta strādnieku un transportlīdzekļu vadītāju apmācību atbilstoši viņu veicamo darbu specifikai, ņemot vērā attiecīgo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

15. Lai iegūtu licenci vai atļauju attiecīgo darbību veikšanai Latvijā atbilstoši Ministru kabineta 1996.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.223 "Kārtība, kādā izsniedzamas licences un atļaujas darbībām ar radioaktīvajām vielām un citiem jonizējošā starojuma avotiem", kravu pārvadātāji iesniegumam pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina, ka attiecīgais personāls ir piedalījies mācībās un nokārtojis zināšanu pārbaudi par speciālajām prasībām, kādas jāievēro, pārvadājot septītās klases bīstamās kravas.

16. Kravu nosūtītāji un pārvadātāji piesardzības pasākumu raksturu un apjomu nosaka atbilstoši potenciālās ekspozīcijas dozas lielumam un apstarošanas iespējām:

16.1. ja potenciālā ekspozīcijas doza nepārsniedz 1 mSv gadā, netiek prasīts īpašs darba režīms un detalizēta kontrole vai radiācijas dozu novērtēšana;

16.2. ja potenciālā ekspozīcijas doza ir no 1 mSv līdz 6 mSv gadā, periodiski tiek kontrolēts darba vietas radioaktīvais piesārņojums, novērtētas ekspozīcijas dozas darba vietās un attiecīgie transporta strādnieki tiek ieskaitīti personāla "B" kategorijā;

16.3. ja potenciālā ekspozīcijas doza ir no 6 mSv līdz 20 mSv gadā, tiek veikta individuālo apstarošanas dozu kontrole, nodrošināta speciāla veselības uzraudzība un attiecīgie transporta strādnieki tiek ieskaitīti personāla "A" kategorijā.

17. Kravu pārvadātāji radioaktīvos materiālus norobežo no transporta strādniekiem un iedzīvotājiem. Norobežojošo attālumu aprēķiniem tiek izmantoti šādi potenciālās dozas limiti:

17.1. transporta strādniekiem viņu darba vietās - 6 mSv gadā;

17.2. transporta strādniekiem viņu darba vietās, ja viņi ir "A" kategorijas personāls un pārvadāšana notiek ekskluzīvās lietošanas apstākļos vai īpašā kārtībā - 20 mSv gadā;

17.3. iedzīvotājiem viņiem regulāri pieejamās vietās (kritiskajai iedzīvotāju grupai) - 1 mSv gadā.

18. Kravu pārvadātāji radioaktīvos materiālus norobežo no neattīstītām fotofilmām tā, lai radioaktīvo materiālu transportēšanas radītā ekspozīcijas doza nepārsniedz 0,1 mSv.

19. Ja radioaktīvo materiālu transportēšanas laikā notiek avārija, jāievēro Ministru kabineta 1997.gada 12.augusta noteikumos Nr.297 "Par aizsardzību pret jonizējošo starojumu" un šo noteikumu XLII nodaļā noteiktās prasības.

20. Ja avārijas rezultātā tiek bojāta ieslēguma sistēma, kravu pārvadātāji ņem vērā bīstamu vielu veidošanās iespēju ķīmisku reakciju rezultātā starp kravas saturu un ūdeni.

21. Kravu nosūtītāji, pārvadātāji, radioaktīvo materiālu un iepakojumu ražotāji nodrošina kvalitātes nodrošinājuma programmu izpildi radioaktīvo materiālu, iepakojumu un kopiepakojumu projektēšanai, to ražošanai, testēšanai, lietošanai, uzglabāšanai un pārbaudēm.

22. Kvalitātes nodrošinājuma programma ietver:

22.1. dokumentu kontroli:

22.1.1. sagatavošanu;

22.1.2. labojumus;

22.1.3. apstiprināšanu;

22.2. projekta kontroli:

22.2.1. projekta plānu;

22.2.2. projekta ievaddatus (tai skaitā normatīvus, programmnodrošinājumu, atsevišķu elementu specifikācijas);

22.2.3. projekta realizāciju (tai skaitā specifikācijas, lietošanas un remontēšanas instrukcijas, projekta pārbaudes);

22.3. pasūtījumu un iepirkumu kontroli:

22.3.1. piegādātāju novērtēšanu un izvēli;

22.3.2. iepirkumus (tai skaitā normatīvās prasības un nepieciešamo dokumentāciju;

22.3.3. kvalitāti apliecinošos dokumentus;

22.3.4. iepirkumu pārbaudes;

22.4. materiālu kontroli:

22.4.1. identifikāciju;

22.4.2. kontroli;

22.4.3. marķēšanu;

22.4.4. uzglabāšanu;

22.5. procesu kontroli:

22.5.1. materiālu un elementu transportēšanu un uzglabāšanu;

22.5.2. materiālu un elementu apstrādi;

22.5.3. pārbaudes;

22.6. inspekciju un testēšanu:

22.6.1. mērinstrumentus;

22.6.2. testēšanas iekārtas, to kalibrēšanu, regulēšanu un remontu;

22.6.3. testējamo materiālu un izstrādājumu marķēšanu;

22.6.4. inspekciju un testēšanas pierakstus;

22.6.5. inspekciju un testēšanas programmas;

22.7. neatbilstību atklāšanu:

22.7.1. neatbilstību dokumentāciju;

22.7.2. neatbilstošo elementu marķēšanu, to izņemšanu no sistēmas;

22.7.3. neatbilstošo elementu aizvietošanu ar citiem elementiem, remontēšanu;

22.8. neatbilstību novēršanu:

22.8.1. to procesu atklāšanu un izpēti, kuri rada neatbilstību;

22.8.2. procesu modifikāciju, materiālu vai elementu aizvietošanu;

22.8.3. darbu ar piegādātājiem;

22.8.4. kopējos pasākumus ar kompetentām institūcijām;

22.9. uzskaiti un reģistrāciju:

22.9.1. ierakstu identifikāciju, apkopošanu, indeksāciju;

22.9.2. dokumentu uzglabāšanu;

22.9.3. informācijas aktualizāciju, labošanu;

22.10. personāla apmācību:

22.10.1. apmācību nepieciešamības atklāšanu;

22.10.2. apmācību programmas;

22.10.3. kvalifikācijas pārbaudes;

22.11. servisa organizāciju uzraudzību;

22.12. regulāras no ražošanas un ekspluatācijas neatkarīgas pārbaudes, izmantojot savas vai neatkarīgas iestādes ekspertus.

23. Ārvalstu licences vai atļaujas pieprasītājs radioaktīvo materiālu pārvadāšanai Latvijas teritorijā iesniedz apstiprinājuma sertifikātu, ka ir pilnībā ievērotas attiecīgās prasības radioaktīvo materiālu vai skaldmateriālu un to iepakojuma sagatavošanā un ir veikta civiltiesiskā apdrošināšana pret varbūtējo kaitējumu, kas var tikt nodarīts, pārvadājot šādu materiālu pakas Latvijas teritorijā.

24. Ražotājs, kravas nosūtītājs vai paku lietotājs nodrošina attiecīgās valsts kompetento institūciju pārstāvjiem netraucētas iepakojumu konstruēšanas, izgatavošanas un paku lietošanas pārbaudes un nodrošina:

24.1. metožu un iepakojuma izgatavošanā lietoto materiālu atbilstību apstiprinātajam projektam;

24.2. visu paku periodisku pārbaudi un, ja nepieciešams, iepakojumu remontu un uzturēšanu, lai arī pēc to daudzkārtīgas lietošanas tie atbilstu šo noteikumu prasībām.

25. Kravas nosūtītājs vai kravas saņēmējs nodrošina, lai visi uzraksti uz pakām un to marķējumā, kā arī kravas pavaddokumenti būtu latviešu valodā, bet starptautiskajiem pārvadājumiem - angļu valodā vai citā Apvienoto Nāciju Organizācijas oficiālajā valodā, kuru saprot visas kravas pārvadājumā iesaistītās personas.

26. Kravas, kuras tehnisku iemeslu dēļ nevar sagatavot tā, lai tās pilnībā atbilstu visām šo noteikumu prasībām, drīkst transportēt vienīgi šajā punktā noteiktajā kārtībā, ja sasniegta tāda pati pārvadājuma drošība, kāda sasniedzama, izpildot visas šo noteikumu attiecīgās prasības. Šādos gadījumos kravu drīkst pārvadāt tikai speciāli piemērotos transportlīdzekļos un papildu Kontroles daļas izsniegtajiem apstiprinājuma sertifikātiem nepieciešams:

26.1. autotransporta pārvadājumiem - Licencēšanas un atļauju sistēmas nodaļas saskaņojums pārvadātāja izvēlētajam maršrutam, ko noformē pēc Valsts policijas priekšnieka (Kārtības policijas priekšnieka), bet Rīgā - Rīgas pilsētas Galvenās Policijas pārvaldes priekšnieka vai viņa vietnieka (Kārtības policijas priekšnieka) lēmuma;

26.2. dzelzceļa pārvadājumiem - atļauja, ko izsniedz ar valsts uzņēmuma "Latvijas dzelzceļš" ģenerāldirektora rīkojumu;

26.3. jūras pārvadājumiem - atļauja, ko izsniedz ar Jūras administrācijas direktora rīkojumu;

26.4. gaisa pārvadājumiem - atļauja, ko izsniedz ar Civilās aviācijas administrācijas ģenerāldirektora rīkojumu.

III. Radioaktivitātes ierobežojumi radionuklīdiem pakās

27. Radioaktivitātes ierobežojumus radionuklīdiem pakās aprēķina, izmantojot 4.pielikumā noteiktās A1 un A2 vērtības radionuklīdiem, ņemot vērā īpatnējās radioaktivitātes un kopējās radioaktivitātes limitus kontrolei nepakļautām pakām, kā arī iepakojuma projekta prasības.

28. Ja kādam radionuklīdam attiecīgās vērtības nav noteiktas 4.pielikumā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavo nepieciešamos papildinājumus šiem noteikumiem, bet līdz A1 un A2 vērtību radionuklīdiem apstiprināšanai Ministru kabinetā tiek izmantotas attiecīgās vērtības no 5.pielikuma. Starptautiskajos pārvadājumos ir nepieciešams daudzpusējs apstiprinājums.

29. A1 un A2 vērtības radionuklīdiem, kuriem tās nav noteiktas 4.pielikumā, aprēķina šādi:

29.1. radionuklīdiem ar vienu radioaktīvās sabrukšanas ķēdi, kurā radionuklīdi atrodas dabā sastopamās proporcijās un kurā nav meitas nuklīdu ar pussabrukšanas periodu garāku par 10 dienām vai garāku par mātes nuklīda pussabrukšanas periodu, tos uzskata par atsevišķiem nuklīdiem un ņem vērā šīs sabrukšanas ķēdes mātes nuklīda radioaktivitāti un A1 un A2 vērtības;

29.2. radionuklīdiem ar radioaktīvās sabrukšanas ķēdēm, kurās kāda meitas nuklīda pussabrukšanas periods ir garāks par 10 dienām vai garāks par mātes nuklīda pussabrukšanas periodu, mātes nuklīdu kopā ar šādu meitas nuklīdu uzskata par dažādu nuklīdu maisījumu.

30. Radioaktivitātes ierobežojumus radionuklīdu maisījumiem pakās aprēķina, izmantojot 4.pielikumā noteiktās A1 un A2 vērtības un izpildot šādus nosacījumus:

B(i)

30.1. īpašas formas radioaktīvajam materiālam - S---- £1;

i A1(i)

B(i)

30.2. citām radioaktīvo materiālu formām - S---- £1, kur

i X2(i)

B(i) - radionuklīda i radioaktivitāte;

A1(i) - attiecīgā radionuklīda A1 vērtības;

X2(i) - attiecīgā radionuklīda A2 vai īpatnējās radioaktivitātes un kopējās radioaktivitātes limiti kontrolei nepakļautām pakām.

31. Ja atsevišķiem radionuklīdiem vai to maisījumiem nav pieejami šo noteikumu 30.punktā minētajās formulās nepieciešamie dati, izmanto 5.pielikumā noteiktās vērtības.

32. Izņēmuma pakas ar radioaktīvajiem materiāliem (izņemot no dabīgā urāna, vājinātā urāna vai dabīgā torija ražotus priekšmetus) nedrīkst saturēt radioaktivitāti, kas lielāka par:

32.1. noteikumu 3.pielikuma tabulas 2. un 3.kolonā noteikto limitu katram atsevišķam priekšmetam un katrai pakai, ja radioaktīvais materiāls ir slēgta avota formā vai ir rūpnieciski ražota priekšmeta daļa;

32.2. noteikumu 3.pielikuma tabulas 4.kolonā noteikto limitu, ja radioaktīvais materiāls nav slēgta avota formā.

33. Ja priekšmets ražots no dabīgā urāna, vājinātā urāna vai dabīgā torija, izņēmuma paka var saturēt jebkuru šī materiāla daudzumu, ja urāna vai torija ārējā virsma ir noslēgta neradioaktīvā apvalkā, kas veidots no metāla vai cita blīva materiāla.

34. Kopējā radioaktivitāte atsevišķā pakā, kurā atrodas materiāls ar zemu īpatnējo radioaktivitāti vai objekti ar virsmas piesārņojumu, nedrīkst pārsniegt:

34.1. noteikumu 6.pielikumā noteiktos radioaktivitātes limitus;

34.2. lielumu, kas 3 m attālumā no neekranētiem materiāliem rada ekspozīcijas dozas jaudu - 10 mSv/h.

35. A tipa pakas nedrīkst pārsniegt radioaktivitāti, kas lielāka par:

35.1. īpašas formas radioaktīvajiem materiāliem - A1;

35.2. pārējiem radioaktīvajiem materiāliem - A2.

36. Radioaktīvo vai skaldmateriālu pakas nedrīkst saturēt:

36.1. vielas, kuru radioaktivitāte lielāka par iepakojuma projektā atļauto;

36.2. radionuklīdus, kas nav atļauti iepakojuma projektā;

36.3. radioaktīvos materiālus, kuru forma vai fizikālais vai ķīmiskais stāvoklis atšķiras no iepakojuma projektā paredzētā.

37. B tipa pakas, kuras paredzētas transportēt pa gaisu, nedrīkst saturēt:

37.1. īpašas formas radioaktīvos materiālus, kuru radioaktivitāte ir lielāka par 3000 A1 vai 100000 A2, (izvēlas mazāko lielumu);

37.2. citus radioaktīvos materiālus, kuru radioaktivitāte ir lielāka par 3000 A2.

38. Skaldmateriālu pakas nedrīkst saturēt:

38.1. lielāku skaldmateriālu daudzumu par iepakojuma projektā atļauto;

38.2. radionuklīdus vai skaldmateriālus, kas nav atļauti iepakojuma projektā;

38.3. radioaktīvos materiālus, kuru forma, fizikālais vai ķīmiskais stāvoklis vai telpiskais sakārtojums atšķiras no iepakojuma projektā paredzētā.

39. Kravas nosūtītājs nodrošina, lai pakās ar urāna heksafluorīdu tas neaizņem vairāk par 95 % no kopējā tilpuma (jābūt vismaz 5 % brīvā tilpuma), to aprēķina, izmantojot šķidrā UF6 tilpumsvaru, kuram pie +121 °C tas ir 3257 kg/m3. Urāna heksafluorīdam jābūt cietā formā, tā ķīmiskajai tīrībai jābūt vismaz 99,5 % un, iesniedzot paku pārvadājumam, pakas iekšējam spiedienam jābūt mazākam par atmosfēras spiedienu.

IV. Prasības pārvadājumu sagatavošanai

40. Pirms katra jebkura tipa pakas pārvadājuma kravas nosūtītājs nodrošina, lai:

40.1. pakā atrodas tikai radioaktīvās vielas, priekšmeti un dokumenti, kas nepieciešami, lietojot radioaktīvos materiālus;

40.2. pacelšanas piestiprinājumi, kas nedod iespēju droši pacelt un pārvietot pilnu paku, tiek noņemti vai padarīti neizmantojami;

40.3. tiek ievērotas pārvadājumam noteiktās temperatūras un spiediena prasības, izņemot gadījumus, ja ar vienpusēju apstiprinājumu šīs prasības ir atceltas.

41. Pirms katra B un C tipa pakas pārvadājuma kravas nosūtītājs:

41.1. visas pakas uzglabā līdz termiskā līdzsvara stāvokļa sasniegšanai;

41.2. pārbauda ieslēguma sistēmu un pārliecinās, ka visas aizveres un vārsti, caur kuriem var notikt radioaktīvā materiāla noplūde, ir pienācīgi aizvērti un (ja nepieciešams) aizzīmogoti un, ja tiktu veikti attiecīgie testi, radioaktīvā materiāla noplūde nepārsniegtu:

41.2.1. visām radioaktīvajām vielām (izņemot gāzveida vielas) - 10-6 A2/h;

41.2.2. Kr85 - 10 A2;

41.2.3. radioaktīvajām gāzēm (izņemot Kr85) - A2;

41.3. nodrošina apstiprinājuma sertifikātos noteikto prasību ievērošanu.

42. Pirms katra skaldmateriālu pakas pārvadājuma kravas nosūtītājs:

42.1. nodrošina apstiprinājuma sertifikātos noteikto prasību ievērošanu F1 un F2 tipa pakām;

42.2. pārbauda, vai F1 un F2 tipa pakās, kurās paredzēts izmantot neitronu absorbētājus, šie neitronu absorbētāji ir un vai to sadalījums atbilst iepakojuma projektā paredzētajam;

42.3. ar konservatīvu modeli novērtē neitronu skaita palielināšanās koeficientu un pirms transportēšanas veic mērījumus, lai noteiktu pārvadājamo skaldmateriālu izotopisko sastāvu.

43. Pirms katra B, C, F1 un F2 tipa pakas pirmā pārvadājuma kravas nosūtītājs pārbauda aizsardzības pret jonizējošo starojumu un ieslēguma sistēmu efektivitāti un (ja nepieciešams) siltumvadītspējas raksturlielumu atbilstību iepakojuma projekta prasībām.

44. Pirms katra pakas pirmā pārvadājuma, ja projektētais spiediens iepakojuma ieslēguma sistēmā pārsniedz 35 kPa, kravas nosūtītājs pārbauda iepakojuma ieslēguma sistēmas spēju izturēt attiecīgo spiedienu.

45. Kravas nosūtītājs un pārvadātājs nodrošina, lai nefiksētais piesārņojums uz jebkura iepakojuma (tai skaitā uz izņēmuma paku) ārējās un iekšējās virsmas tiek uzturēts tik zemā līmenī, cik tas attiecīgajos transportēšanas apstākļos ar saprātīgiem līdzekļiem sasniedzams, un uz iepakojumu ārējās virsmas nepārsniedz:

45.1. beta, gamma un zema toksiskuma alfa radioaktīvajām vielām uz 300 cm2 no pieejamās virsmas - 4 Bq/cm2;

45.2. citām alfa radioaktīvajām vielām uz 300 cm2 no pieejamās virsmas - 0,4 Bq/cm2.

V. Transporta un kodolkritiskuma indeksu noteikšana,

šo indeksu ierobežojumi pakām

46. Transporta indeksu pakām, kopiepakojumiem, cisternām, kravas konteineriem vai neiepakotiem LSA-I vai SCO-I nosaka, pamatojoties uz ekspozīcijas dozas jaudas mērījumiem:

46.1. izmēra maksimālo dozas jaudu metra attālumā no pakas vai kopiepakojuma ārējās virsmas mSv/h un šo vērtību reizina ar 100, aprēķināto skaitli noapaļo līdz pirmajai desmitdaļai, izņemot 0,05 un mazāku, kuru pieņem par nulli;

46.2. izmēra maksimālo dozas jaudu metra attālumā no cisternas, kravas konteinera vai neiepakota LSA-I vai SCO-I ārējās virsmas mSv/h, šo vērtību reizina ar 100 un papildus reizina ar atbilstošo koeficientu (7.pielikums), aprēķināto skaitli noapaļo līdz pirmajai desmitdaļai, izņemot 0,05 un mazāku, kuru pieņem par nulli.

47. Transporta indeksu pakām, kopiepakojumiem, cisternām un kravas konteineriem, kuros pārvadā tikai urāna vai torija rūdu, var noteikt, izmantojot šādus dozas jaudas novērtējumus metra attālumā no jebkura kravas ārējās virsmas punkta:

47.1. rūdām un fizikāliem urāna un torija koncentrātiem - 0,4 mSv/h;

47.2. torija ķīmiskiem koncentrātiem - 0,3 mSv/h;

47.3. urāna ķīmiskiem koncentrātiem (izņemot urāna heksafluorīdu) - 0,02 mSv/h.

48. Transporta indeksu kopiepakojumiem, kravas konteineriem vai visam transportlīdzeklim var noteikt arī kā visu to sastāvā esošo paku transporta indeksu summu.

49. Kodolkritiskuma indeksu iegūst, dalot skaitli 50 ar mazāko no N vērtībām (N - paku skaits), kas iegūta, novērtējot kodolkritiskumu F1 un F2 tipa pakām, pārvadājot tās normālos apstākļos un avārijas apstākļos atbilstoši šo noteikumu 50.punktam. Kodolkritiskuma indekss var līdzināties nullei, ja neierobežots paku skaits atrodas zemkritiskā stāvoklī (t.i., N vērtība ir bezgalīga).

50. Paku skaitu aprēķina tā:

50.1 lai pie 5N paka ir zemkritiskā stāvoklī, ja notiek maksimāla neitronu skaita palielināšanās, ko rada šādi apstākļi:

50.1.1. nav norobežojošu barjeru vai kādu citu materiālu starp skaldmateriālu pakām, un tās no visām pusēm ietver 20 cm ūdens slānis;

50.1.2. pakas ir pakļautas šo noteikumu XXIX nodaļā noteiktajiem testiem F1 tipa pakām normāliem apstākļiem;

50.2. lai pie 2N paka ir zemkritiskā stāvoklī, ja notiek maksimāla neitronu skaita palielināšanās, ko rada šādi apstākļi:

50.2.1. skaldmateriālu pakas no visām pusēm ietver 20 cm ūdens slānis;

50.2.2. pakas ir pakļautas šo noteikumu XXIX. nodaļā noteiktajiem testiem F1 tipa pakām normāliem apstākļiem un testiem avārijas apstākļiem.

51. Ja daļa skaldmateriāla izkļūst no iepakojuma, veicot šo noteikumu XXIX nodaļā noteiktos testus F1 tipa pakām normāliem apstākļiem un testiem avārijas apstākļiem, pieņem, ka tāda pati daļa no skaldmateriāla izkļūst arī no visiem citiem iepakojumiem un skaldmateriāli izkārtojās tā, ka notiek maksimālā neitronu skaita palielināšanās, un ap pakām kā neitronu palēninātājs un atstarotājs ir 20 cm ūdens slānis.

52. Kodolkritiskuma indeksu katram sūtījumam nosaka kā individuālo paku kodolkritiskuma indeksu summu.

53. Transporta indekss jebkurai pakai vai kopiepakojumam nedrīkst pārsniegt 10, bet kodolkritiskuma indekss - 50, izņemot gadījumus, ja krava tiek nosūtīta izņēmuma kārtībā.

54. Vienā kopiepakojumā nedrīkst apvienot vairākas pakas ar skaldmateriāliem, ja to kodolkritiskuma indekss pārsniedz 0.

55. Ja transporta indekss ir lielāks par 10, paku vai kopiepakojumu drīkst transportēt tikai ekskluzīvās lietošanas apstākļos.

56. Ja kodolkritiskuma indeksu summa vienā atsevišķā transportlīdzeklī ir lielāka par 50, kravas pārvadātājs nodrošina vismaz 6 m attālumu starp šādu transportlīdzekli un citām skaldmateriālus saturošām pakām, kopiepakojumiem un kravas konteineriem.

57. Skaldmateriālus saturošu paku, kopiepakojumu un kravas konteineru pārvadātājs:

57.1. ierobežo paku, kopiepakojumu un kravas konteineru skaitu vienā uzglabāšanas vietā, lai kodolkritiskuma indeksu summa jebkurai šādu paku, kopiepakojumu un kravas konteineru grupai nepārsniedz 50;

57.2. paku, kopiepakojumu un kravas konteineru grupas tiek novietotas vismaz 6 m attālumā.

VI. Transporta kategoriju noteikšana

58. Pakām un kopiepakojumiem atkarībā no transporta indeksa un maksimālās dozas jaudas tiek noteiktas šādas kategorijas (8.pielikums):

58.1. I-BALTS;

58.2. II-DZELTENS;

58.3. III-DZELTENS.

59. Nosakot pakas kategoriju, ņem vērā transporta indeksu un dozas jaudu uz virsmas. Ja transporta indekss atbilst vienai kategorijai, bet dozas jauda - citai kategorijai, paku iekļauj augstākā kategorijā.

60. Pakas un kopiepakojumus, kas tiek transportēti īpašā kārtībā, iekļauj kategorijā III-DZELTENS.

VII. Paku marķēšana

61. Kravas nosūtītājs nodrošina, lai katrai pakai ārpusē ir salasāms un noturīgs atbilstošs marķējums.

62. Pakas marķējumā norāda:

62.1. informāciju par kravas nosūtītāju un (vai) pārvadātāju;

62.2. atbilstošu ANO identifikācijas numuru (9.pielikums), kuram priekšā ir burti "UN", un pakas nosaukumu (izņemot izņēmuma pakas);

62.3. pieļaujamo bruto masu, ja pakas bruto masa pārsniedz 50 kg;

62.4. pakas tipu:

62.4.1. rūpnieciskajai pakai - "IP-1 Tips", "IP-2 Tips" vai "IP-3 Tips" (izvēloties atbilstošo);

62.4.2. A, B(U), B(M), C tipa un skaldmateriālu pakai - "A Tips", "B(U) Tips", "B(M) Tips", "C Tips", "F1 Tips" vai "F2 Tips" (izvēloties atbilstošo).

63. B(U), B(M), C tipa un skaldmateriālu pakai vai pakai, kurai nepieciešams daudzpusējs apstiprinājums, marķējumā papildus norāda:

63.1. kompetentas institūcijas piešķirto identifikācijas zīmi šim iepakojumam;

63.2. iepakojuma projekta identifikācijas numuru.

64. B(U), B(M) un C tipa paka papildus marķējama ar 10.pielikuma 1.zīmējumā noteikto radiācijas simbolu, to iespiežot, uzspiežot vai jebkurā citā veidā uznesot uz virsmas, šim marķējumam jābūt uguns un ūdens izturīgam.

65. Ja LSA-I materiāli vai SCO-I objekti tiek transportēti tvertnēs vai ir ieslēgti neradioaktīvā apvalkā un transportēšana notiek ekskluzīvās lietošanas apstākļos, kravas nosūtītājs nodrošina, lai tvertņu vai ieslēguma materiālu ārpusē ir salasāms un noturīgs marķējums "RADIOAKTĪVIE MATERIĀLI "LSA-I" vai "RADIOAKTĪVIE MATERIĀLI SCO-I".

VIII. Uzlīmes un plakāti

66. Kravas nosūtītājs atbilstoši kravas saturam katru paku, kopiepakojumu, cisternu un kravas konteineru nodrošina ar uzlīmi (10.pielikuma 2., 3., 4. un 5.zīmējums).

67. Kravas konteineru nodrošināšanā ar šo noteikumu 66.punktā noteikto uzlīmi pieļaujami šādi izņēmumi:

67.1. lieliem kravas konteineriem un cisternām, ja tās nav izņēmuma pakas, uzlīmes var aizstāt ar plakātiem;

67.2. ja radioaktīviem materiāliem piemīt citas bīstamas īpašības, izmanto atbilstošās papildu uzlīmes, ievērojot attiecīgos normatīvos dokumentus šādu kravu transportēšanai.

68. Šo noteikumu 10.pielikuma 2., 3. un 4. zīmējumā noteiktās uzlīmes piestiprina paku vai kopiepakojumu ārpusē uz pretējām virsmām, 5.zīmējumā noteikto uzlīmi piestiprina papildus pārējām uzlīmēm.

69. Pakas marķējums nedrīkst aizsegt uzlīmes.

70. Šo noteikumu 10.pielikuma 2., 3. un 4. zīmējumā noteiktajās uzlīmēs iekļauj šādu informāciju:

70.1. pakas saturs:

70.1.1. radionuklīda nosaukums (simbols);

70.1.2. ja paka satur radionuklīdu maisījumu, uzskaita nozīmīgākos radionuklīdus;

70.1.3. apzīmējumu "LSA-II", "LSA-III", "SCO-I" un "SCO-II" norāda pēc radionuklīda nosaukuma;

70.1.4. LSA-I materiālu pakām norāda tikai apzīmējumu "LSA-I" (radionuklīdu nosaukumu norādīt nav nepieciešams);

70.2. materiālu radioaktivitāte pakā:

70.2.1. maksimālo radioaktivitāti pakā norāda bekerelos ar atbilstošu SI sistēmas prefiksu;

70.2.2. skaldmateriāliem radioaktivitātes vietā lieto norādi par kopējo masu gramos ar atbilstošu SI sistēmas prefiksu;

70.3. kopiepakojumiem, tvertnēm un kravas konteineriem, norādot informāciju par saturu un radioaktivitāti, apkopo informāciju par individuālām pakām, izņemot, ja kopiepakojumā atrodas jaukta iepakojumu krava ar dažādiem radionuklīdiem (tad var izmantot uzrakstu: "SKATIES TRANSPORTA DOKUMENTOS");

70.4. kategorijai I-BALTS transporta indeksu uzlīmē nenorāda.

71. Šo noteikumu 10.pielikuma 5.zīmējumā noteiktajai uzlīmei kravas nosūtītājs norāda kodolkritiskuma indeksu, kas noteikts apstiprinājuma sertifikātā pārvadājumam īpašā kārtībā vai iepakojuma projektam.

72. Kopiepakojumam un kravas konteineram, norādot kodolkritiskuma indeksu, apkopo informāciju par kopējo skaldmateriālu daudzumu.

73. Lielus kravas konteinerus un cisternas, ja tās nav izņēmuma pakas, kravas nosūtītājs nodrošina ar četriem plakātiem (10.pielikuma 6.zīmējums), kurus vertikāli piestiprina uz kravas konteinera vai cisternas virsmām.

74. Uzlīmju un plakātu vietā ir pieļaujams lietot palielinātas uzlīmes, (10.pielikuma 2.,3.,4. un 5.zīmējums), kuru minimālie izmēri noteikti šo noteikumu 10.pielikuma 6.zīmējumā.

75. Ja konteinerā vai cisternā ir neiepakots LSA-I vai SCO-I vai ekskluzīvās lietošanas gadījumā - iepakots radioaktīvais materiāls un šai kravai ir viens atsevišķs Apvienoto Nāciju Organizācijas numurs (9.pielikums), šo numuru norāda plakāta apakšējā pusē uz balta pamata ar vismaz 65 mm augstiem melniem cipariem (10.pielikuma 6.zīmējums), norādi iesākot ar burtiem "UN" vai saskaņā ar 10.pielikuma 7.zīmējumu.

76. Kravas nosūtītājs papildus marķējumam izmanto uzlīmes un plakātus, lai nodrošinātu pārvadāšanā iesaistītās personas un uzraudzības iestādes ar nepieciešamo informāciju par kravas saturu.

77. Kravas pārvadātājs nodrošina, lai visi plakāti, kas neattiecas uz kravas saturu, tiek noņemti.

78. Dzelzceļa transporta un autotransporta līdzekļus, kas pārvadā radioaktīvos materiālus, kravas pārvadātājs papildu attiecīgajām uzlīmēm nodrošina ar plakātiem (10.pielikuma 6.zīmējums), kas novietoti uz:

78.1. dzelzceļa transportlīdzekļa ārējām sānu virsmām;

78.2. autotransporta līdzekļa ārējām sānu virsmām un gala virsmas;

78.3. kravu nesošās vienības (tā, lai plakāti ir viegli pamanāmi), ja transportlīdzeklim nav bortu;

78.4. lielām cisternām vai lieliem kravas konteineriem (ja cisternu vai kravas konteineru virsmas izliekums apgrūtina plakāta novietošanu, plakāta izmērus var samazināt līdz 100 mm).

IX. Kravas transporta dokumenti

79. Kravas nosūtītājs kravas transporta dokumentos norāda šādu informāciju:

79.1. kravas nosaukums (saskaņā ar 9.pielikumu);

79.2. Apvienoto Nāciju Organizācijas bīstamo kravu klase "7";

79.3. Apvienoto Nāciju Organizācijas numurs (9.pielikums), norādi iesākot ar burtiem "UN";

79.4. katra radionuklīda nosaukums vai simbols;

79.5. ja paka satur radionuklīdu maisījumu, uzskaita visus vai tikai nozīmīgākos radionuklīdus;

79.6. radioaktīvā materiāla fizikālās formas apraksts vai informācija, kas norāda uz radioaktīvā materiāla īpašu formu;

79.7. radioaktīvā materiāla ķīmiskās formas apraksts vai apzīmējums;

79.8. maksimālā radioaktivitāte (norāda bekerelos ar atbilstošu SI sistēmas prefiksu);

79.9. skaldmateriāliem radioaktivitātes vietā lieto norādi par kopējo masu gramos ar atbilstošu SI sistēmas prefiksu;

79.10. pakas kategorija (I-BALTS, II-DZELTENS, III-DZELTENS);

79.11. transporta indekss (norāda tikai II-DZELTENS un III-DZELTENS kategorijām);

79.12. kodolkritiskuma indekss (skaldmateriāliem);

79.13. to kompetento institūciju identifikācijas zīmes, kuras izsniegušas apstiprinājuma sertifikātus;

79.14. kopiepakojumos vai kravas konteineros esošo paku detalizēts satura apraksts un, ja nepieciešams, katra kravā esošā kopiepakojuma vai kravas konteinera detalizēts apraksts;

79.15. ja kravu nepieciešams pārvadāt ekskluzīvās lietošanas apstākļos, norāde "EKSKLUZĪVAS LIETOŠANAS PĀRVADĀJUMS";

79.16. LSA-II, LSA-III, SCO-I un SCO-II kravām kopējās radioaktivitātes attiecība pret A2 (5 A2, 0,5 A2 u.tml.).

80. Ja pārvadājuma laikā pakas tiek izņemtas no kopiepakojuma vai kravas konteinera, kravas nosūtītājs kravas transporta dokumentos iekļauj nepieciešamo papildu informāciju par šīm izmaiņām.

81. Kravas nosūtītājs kravas transporta dokumentiem pievieno parakstītu un datētu deklarāciju ar šāda vai līdzīga satura tekstu:

"Es, (vārds, uzvārds) paziņoju, ka šīs kravas saturs ir pilnīgi un precīzi aprakstīts, izmantojot atbilstošu pārvadājuma nosaukumu, kā arī ir klasificēts, iepakots, marķēts, apgādāts ar uzlīmēm un sagatavots tā, ka tas ir piemērots transportēšanai saskaņā ar atbilstošiem Latvijas un starptautiskajiem noteikumiem (izmantojamais transporta veids)."

82. Ja kravas transportēšanas laikā nepieciešams veikt papildu darbības, kravas nosūtītājs transporta dokumentos iekļauj šādu informāciju:

82.1. papildu prasības kravas ekspluatācijai, iekraušanai, izvietošanai, transportēšanai, apkalpošanai un izkraušanai;

82.2. īpaši izvietošanas noteikumi, lai nodrošinātu siltuma izkliedēšanu nepārsniedzot 15 W/m2 vai paziņojums, ka tas nav nepieciešams;

82.3. ierobežojumi transportēšanā vai transportlīdzekļu izvēlē un, ja nepieciešams, norādījumi par maršrutu;

82.4. kravai atbilstoši avārijas radīto seku novēršanas pasākumi (11.pielikums);

82.5. cita nepieciešamā informācija.

83. Kravas nosūtītājs pārvadātājam uzrāda kompetentās institūcijas izdoto apstiprinājuma sertifikātu radioaktīvajiem materiāliem un iepakojumiem pirms iekraušanas, izkraušanas un jebkuras pārkraušanas (sertifikāta kopiju nav nepieciešams nosūtīt kopā ar kravu).

84. Pirms pakas pirmā starptautiskā pārvadājuma kravas nosūtītājs nodrošina kompetentās institūcijas iepakojuma projekta sertifikāta kopijas iesniegšanu katras tās valsts kompetentām institūcijām, caur kuru krava tiek transportēta vai uz kuru šī krava jānogādā.

85. Kravas pārvadātājs nosūta paziņojumu katras tās valsts kompetentai institūcijai, caur kuru krava tiek transportēta vai uz kuru šī krava jānogādā, vismaz septiņas dienas pirms šādu kravu pārvadājumiem:

85.1. C tipa pakas, kas satur radioaktīvo materiālu ar radioaktivitāti lielāku par 3000 A1 vai 3000 A2, vai 1000 TBq (izvēlas mazāko lielumu);

85.2. B(U) tipa pakas, kas satur radioaktīvo materiālu ar radioaktivitāti lielāku par 3000 A1 vai 3000 A2, vai 1000 TBq (izvēlas mazāko lielumu);

85.3. B(M) tipa pakas;

85.4. pakas, kas transportējamas īpašā kārtībā.

86. Kravas nosūtītāja paziņojumā ietverta:

86.1. nepieciešamā informācija paku identificēšanai (tai skaitā visu sertifikātu numuri un identifikācijas zīmes);

86.2. pārvadājuma sākuma datums, paredzamais beigu datums un plānotais maršruts;

86.3. radioaktīvā materiāla vai nuklīda nosaukums;

86.4. radioaktīvā materiāla fizikālās un ķīmiskās formas apraksts vai norāde, ka tas ir īpašas formas radioaktīvais materiāls;

86.5. informācija par maksimālo radioaktivitāti pakā (norāda bekerelos ar atbilstošu SI sistēmas prefiksu);

86.6. skaldmateriāliem radioaktivitātes vietā lieto norādi par kopējo masu gramos ar atbilstošu SI sistēmas prefiksu.

87. Pirms pārvadājuma uzsākšanas kravas nosūtītājam nepieciešamas ar iepakojuma ieslēguma sistēmu un citiem pārvadājuma sagatavošanas darbiem saistīto instrukciju un sertifikāta kopijas, kas nododamas kravas pārvadātājam.

X. Radioaktīvo vielu pārvadāšana kopā ar citām precēm

88. Cisternas, kas lietotas radioaktīvo materiālu transportēšanai, nedrīkst lietot citu preču uzglabāšanai un transportēšanai, izņemot, ja veikta to dezaktivācija un palikusī radioaktīvā nosmērētība ir mazāka par 0,4 Bq/cm2 beta, gamma un zema toksiskuma alfa radioaktīvajām vielām un 0,04 Bq/cm2 citām alfa radioaktīvajām vielām.

89. Kravas pārvadātājs nodrošina radioaktīvo materiālu paku norobežošanu no citām bīstamām precēm transportēšanas un uzglabāšanas laikā atbilstoši šiem noteikumiem un citiem Latvijas normatīvajiem aktiem, kas reglamentē bīstamu materiālu pārvadājumus, kā arī tās valsts noteikumiem, caur kuru krava tiek transportēta vai uz kuru šī krava jānogādā.

90. Materiālus ar zemu īpatnējo radioaktivitāti un objektus ar virsmas piesārņojumu var transportēt kopā ar citām precēm tikai tad, ja starp tiem un iepakojumu vai pakas saturu nav mijiedarbības, kas var samazināt pakas drošību.

91. Pakas satura citas bīstamās īpašības (eksplozivitāte, uzliesmojamība, pašuzliesmojamība, ķīmiskais toksiskums, kodīgums) tiek ņemtas vērā, iepakojot, izvēloties un piestiprinot uzlīmes un plakātus, uzglabājot un transportējot pakas atbilstoši šiem noteikumiem un citiem Latvijas normatīvajiem aktiem, kas reglamentē bīstamu materiālu pārvadājumus, kā arī tās valsts noteikumiem, caur kuru krava tiek transportēta vai uz kuru šī krava jānogādā.

92. Ja vidējā siltuma plūsma nepārsniedz 15 W/m2 un tiešā tuvumā esošā krava neatrodas maisos vai somās, radioaktīvo materiālu pakas var pārvadāt kopā ar iepakotām citām precēm bez speciāliem izvietošanas nosacījumiem, izņemot, ja tas pieprasīts kravas apstiprinājuma sertifikātā.

XI. Rīcība ar bojātām radioaktīvo vielu pakām

93. Ja kravas pārvadātājs konstatē, ka paka ir bojāta vai iepakojumam ir sūce, vai ir aizdomas, ka iepakojumam varētu būt sūce, kravas pārvadātājs:

93.1. ierobežo piekļūšanu pakai;

93.2. nodrošina, lai kvalificēta persona novērtē radioaktīvā piesārņojuma līmeni un tā rezultātā radīto starojuma dozas jaudas līmeni, cik ātri vien iespējams;

93.3. nodrošina pārbaudi ne tikai pakai, bet arī transportlīdzeklim un blakus esošajiem iekraušanas un izkraušanas laukumiem.

94. Ja notikusi radioaktīvo vielu noplūde, kravas pārvadātājs:

94.1. nodrošina pārbaudi visiem materiāliem, kas pārvadāti attiecīgajā transportlīdzeklī kopā ar bojāto radioaktīvo materiālu paku;

94.2. novērš radioaktīvā satura noplūdi, cik ātri vien iespējams, un tikai tad paku sūta tālāk;

94.3. ja nepieciešams, pieaicina kontroles daļas pārstāvjus rekomendāciju sniegšanai par radioaktīvā piesārņojuma likvidāciju vai pakas papildu iepakošanu.

95. Transportlīdzekļus un palīgiekārtas, kas tiek regulāri lietotas radioaktīvo materiālu pārvadāšanai, kravas pārvadātājs kontrolē vismaz reizi kvartālā, lai pārliecinātos, ka to radioaktīvā piesārņojuma līmenis nepārsniedz attiecīgos limitus.

96. Ja transportlīdzeklis, tā aprīkojums vai kāda tā daļa radioaktīvo materiālu pārvadājumu rezultātā kļuvusi radioaktīva, kravas pārvadātājs nodrošina tā dezaktivāciju, cik ātri vien iespējams, un novērš šī transportlīdzekļa izmantošanu, līdz nefiksētais piesārņojums ir samazināts līdz:

96.1. 4Bq/cm2 beta, gamma un zema toksiskuma alfa radioaktīvajām vielām uz 300 cm2 no pieejamās virsmas;

96.2. 0,4Bq/cm2 citām alfa radioaktīvajām vielām uz 300 cm2 no pieejamās virsmas.

XII. Vispārējās prasības radioaktīvo vielu pārvadāšanā

97. Kravas pārvadātājs nepieļauj nesankcionētas darbības ar radioaktīvo materiālu vai skaldmateriālu kravām to uzglabāšanas un transportēšanas laikā.

98. Transportlīdzekļiem, kuri pārvadā radioaktīvos materiālus vai skaldmateriālus, katru gadu noteiktā kārtībā tiek veikta tehniskā apskate, lai noteiktu to atbilstību izgatavotāju ekspluatācijas instrukcijām. Institūcijas, kuras veic tehniskās apskates, var noteikt speciālas papildu prasības tiem transportlīdzekļiem, kurus izmanto šādu kravu pārvadāšanai īpašā kārtībā, atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

99. Muitas operācijas kravas radioaktīvā satura pārbaudei drīkst veikt tikai eksperti ar atbilstošu kvalifikāciju speciāli aprīkotās vietās, nodrošinot ekspozīcijas dozas jaudas kontroli, (šādu darbību veikšanai nepieciešama attiecīga licence saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.223 "Kārtība, kādā izsniedzamas licences un atļaujas darbībām ar radioaktīvajām vielām un citiem jonizējošā starojuma avotiem").

100. Katra paka, kas bijusi atvērta saskaņā ar muitnieka rīkojumu, pirms tās tālākas nosūtīšanas jāatjauno sākotnējā stāvoklī:

100.1. paka droši jānoslēdz un jāpārliecinās, ka visas aizveres un vārsti, caur kuriem var notikt radioaktīvā materiāla noplūde, ir pienācīgi aizvērti;

100.2. jāuzliek attiecīgie zīmogi un plombes;

100.3. jāpārliecinās, ka nefiksētais piesārņojums uz iepakojuma vai pakas ārējās un iekšējās virsmas nepārsniedz:

100.3.1. 4Bq/cm2 beta, gamma un zema toksiskuma alfa radioaktīvajām vielām uz 300 cm2 no pieejamās virsmas;

100.3.2. 0,4Bq/cm2 citām alfa radioaktīvajām vielām uz 300 cm2 no pieejamās virsmas;

100.4. jāpārliecinās, ka ekspozīcijas dozas jauda nepārsniedz attiecīgajai pakai pieļaujamo lielumu, kāds uzrādīts kravas pavaddokumentos.

101. Ja radioaktīvo materiālu kravu kādu iemeslu dēļ nav iespējams piegādāt, kravas pārvadātājs:

101.1. nodrošina radioaktīvo materiālu paku novietošanu drošā uzglabāšanas vietā;

101.2. nekavējoties informē kravas saņēmēju vai nosūtītāju instrukciju saņemšanai par turpmāko rīcību;

101.3. ja kravā ir skaldmateriālu pakas, nekavējoties informē Drošības policiju.

102. Kravas pārvadātājs, piekraujot tvertnes un kravas konteinerus, uzkrājot pakas, kopiepakojumus un kravas konteinerus noliktavās, kravas laukumos vai transportlīdzekļos:

102.1. kontrolē, lai kopējais paku, kopiepakojumu un kravas konteineru skaits vienā transportlīdzeklī nepārsniedz 12.pielikumā noteiktos transporta indeksu un kodolkritiskuma indeksu limitus kravas konteineriem un visiem transportlīdzeklī esošiem materiāliem un pakām;

102.2. tvertņu un kravas konteineru ekskluzīvās lietošanas gadījumā ievēro apstiprinājuma sertifikātā noteiktās prasības;

102.3. neierobežo transporta indeksu summu LSA-I kravām;

102.4. kontrolē, lai ekspozīcijas dozas jauda nepārsniedz:

102.4.1. 2mSv/h uz transportlīdzekļa jebkura ārējās virsmas punkta;

102.4.2. 0,1mSv/h 2 metru attālumā no transportlīdzekļa ārējās virsmas;

102.5. kontrolē, lai paku kodolkritiskuma indeksu summa kravas konteineram un vienā atsevišķā transportlīdzeklī nepārsniedz 12.pielikumā noteiktos limitus.

103. Pakām un kopiepakojumiem, pārvadājot tos parastajā kārtībā, dozas jauda uz jebkura pakas vai kopiepakojuma ārējās virsmas punkta nedrīkst pārsniegt 2 mSv/h.

104. Materiālu ar zemu īpatnējo radioaktivitāti vai objektu ar virsmas piesārņojumu kravas pārvadātājs ierobežo katrā atsevišķā IP-1, IP-2, IP-3 tipa pakā vai kopiepakojumā tā, lai ekspozīcijas dozas jauda 3 m attālumā no neekranētas pakas vai kopiepakojuma nepārsniedz 10 mSv/h.

105. Kopējā radioaktivitāte iekšzemes ūdens transportlīdzekļa atsevišķā kravas telpā, kuģa nodalījumā vai citā transportlīdzeklī uz kuģa, kurā transportē materiālus ar zemu īpatnējo radioaktivitāti vai objektus ar virsmas piesārņojumu rūpnieciskajās pakās, nedrīkst pārsniegt 13.pielikumā noteiktos radioaktivitātes limitus LSA materiālu un SCO pārvadājumiem.

106. Pakām un kopiepakojumiem, kas pārvadājami pa gaisu, jāievēro 12.pielikumā noteiktie limiti, bet, ja dozas jauda pārsniedz 2 mSv/h, pārvadājumu veic īpašā kārtībā.

107. Transportlīdzeklī, kas pārvadā II-DZELTENS vai III-DZELTENS kategorijas pakas, kopiepakojumus, cisternas vai kravas konteinerus, drīkst atrasties tikai vadītājs un tā palīgi.

108. II-DZELTENS vai III-DZELTENS kategorijas pakas vai kopiepakojumus nedrīkst pārvadāt pasažieru kupejās, izņemot ekskluzīvi rezervētās kupejas kurjeriem, kuri pilnvaroti pavadīt šādas pakas vai kopiepakojumus.

109. Ventilējamās B(M) tipa pakas un pakas, kurām nepieciešama ārējā dzesēšana ar papildu dzesēšanas sistēmu, pakas, kurām nepieciešama ekspluatācijas kontrole transportēšanas laikā, un pakas, kas satur šķidrus piroforus materiālus, nedrīkst pārvadāt ar gaisa transportu.

110. Materiālus ar zemu īpatnējo radioaktivitāti vai objektus ar virsmas piesārņojumu, izņemot ekskluzīvo lietošanu, jāiepako atbilstoši 6.pielikumā noteiktajām prasībām.

XIII. Prasības radioaktīvo vielu pārvadāšanā

ekskluzīvās lietošanas apstākļos

111. Ekskluzīvās lietošanas apstākļos kopiepakojumu, kravas konteineru vai transportlīdzekļu, kas paredzēti materiālu ar zemu īpatnējo radioaktivitāti vai objektu ar virsmas piesārņojumu transportēšanai, iekšējo virsmu nefiksētais piesārņojums drīkst pārsniegt:

111.1. 4Bq/cm2 beta, gamma un zema toksiskuma alfa radioaktīvajām vielām uz 300 cm2 no pieejamās virsmas;

111.2. 0,4Bq/cm2 citām alfa radioaktīvajām vielām uz 300 cm2 no pieejamās virsmas.

112. Ekskluzīvās lietošanas apstākļos B(M) tipa pakas un kravas nedrīkst pārvadāt pasažieru gaisa transportlīdzekļos.

113. LSA-I materiālus un SCO-I grupas objektus var transportēt neiepakotus, ja:

113.1. transportē nerūdas materiālus, kas satur tikai dabā sastopamus radionuklīdus, un nav konstatēti aizsargekrāna bojājumi un satura zudumi no transportlīdzekļa;

113.2. transportlīdzeklis ir ekskluzīvā lietošanā, izņemot, ja transportē tikai SCO-I objektus, kuriem nefiksēts piesārņojums uz virsmas:

113.2.1. nepārsniedz 4,0 Bq/cm2 beta un gamma starojuma avotiem un zema toksiskuma alfa starojuma avotiem;

113.2.2. nepārsniedz 0,4 Bq/cm2 pārējiem alfa starojuma avotiem;

113.3. transportējot SCO-I grupas objektus, ir veikti pasākumi, lai radioaktīvais materiāls nepiesārņo transportlīdzekli.

114. Pakām un kopiepakojumiem dozas jauda nedrīkst pārsniegt 10 mSv/h uz jebkura ārējās virsmas punkta, ja tās pārvadā pa dzelzceļu vai autoceļu ekskluzīvās lietošanas apstākļos.

115. Ja ekspozīcijas dozas jauda uz virsmas pārsniedz 2 mSv/h, pakas vai kopiepakojumus drīkst transportēt tikai ekskluzīvās lietošanas apstākļos, ievērojot šādus nosacījumus:

115.1. transportlīdzeklis ir apgādāts ar iežogojumu, lai nepieļautu nepiederošu personu piekļūšanu šādām pakām un kopiepakojumiem;

115.2. pakas un kopiepakojumi transportlīdzeklī nostiprināti nekustīgi;

115.3. transportēšanas laikā nenotiek papildu iekraušana un izkraušana;

115.4. ja ekspozīcijas dozas jauda uz virsmas pārsniedz 10 mSv/h, netiek pieļautas nekādas papildu darbības visā transportēšanas laikā;

115.5. tiek ievēroti 12.pielikumā noteiktie limiti (izņemot, ja transportēšana notiek īpašā kārtībā).

116. Visas pakas vai kopiepakojumus, kuru transporta indekss ir lielāks par 10 vai kodolkritiskuma indekss ir lielāks par 50, drīkst transportēt tikai transportlīdzekļa ekskluzīvās lietošanas apstākļos.

117. Ja nevar izpildīt šo noteikumu 115.punkta nosacījumus, kravas pārvadātājs nodrošina, lai ekspozīcijas dozas jauda kravai, kas atrodas ekskluzīvas lietošanas apstākļos, nepārsniedz:

117.1. 2mSv/h jebkurā transportlīdzekļa ārējās virsmas punktā, bet, lietojot vaļēju transportlīdzekli, jebkurā punktā uz nosacītas vertikālās plaknes, kas iet caur transportlīdzekļa ārējām malām;

117.2. 0,1mSv/h jebkurā punktā 2 m attālumā no transportlīdzekļa ārējām sānu virsmām, bet, lietojot vaļēju transportlīdzekli, jebkurā punktā 2 m attālumā no nosacītas vertikālās plaknes, kas iet caur transportlīdzekļa ārējām malām.

XIV. Prasības izņēmuma paku transportēšanai

un pārvadāšanai īpašā kārtībā

118. Sagatavojot transportēšanai izņēmuma pakas, kravas nosūtītājs nodrošina:

118.1. to atbilstību vispārējām prasībām radioaktīvo materiālu pakām;

118.2. paku marķēšanu atbilstoši ANO noteiktajam numuram (9.pielikums);

118.3. attiecīgā transporta indeksa norādi (II-DZELTENS vai III-DZELTENS) kravas dokumentos;

118.4. uzlīmju noņemšanu, ja tukšs iepakojums tiek pārvadāts kā izņēmuma paka;

118.5. atbilstošo prasību izpildi F1 vai F2 tipa pakām skaldmateriālu pārvadāšanā.

119. Ekspozīcijas dozas jauda uz izņēmuma pakas jebkura ārējās virsmas punkta nedrīkst pārsniegt 5 mSv/h.

120. Radioaktīvo materiālu, kas ir rūpnieciski ražota priekšmeta sastāvdaļa, ja tā radioaktivitāte nepārsniedz 3.pielikumā noteiktos limitus atsevišķai vienībai un visai pakai, var transportēt kā izņēmuma paku, ja ekspozīcijas dozas jauda 10 cm attālumā no neiepakota instrumenta vai priekšmeta jebkura ārējās virsmas punkta nepārsniedz 0,1 mSv/h.

121. Uz katra rūpnieciski ražota instrumenta vai priekšmeta, kas satur radioaktīvas vielas (izņemot pulksteņus vai ierīces ar tumsā spīdošu krāsojumu, kas satur radioaktīvas vielas), ja tos transportē kā izņēmuma pakas, jābūt marķējumam "RADIOAKTĪVS".

122. Radioaktīvos materiālus, kuri nav rūpnieciski ražota priekšmeta sastāvdaļa vai nav slēgta avota veidā, var transportēt kā izņēmuma paku, ja:

122.1. to radioaktivitāte nepārsniedz 3.pielikumā noteiktos limitus (tabulas 4.aile);

122.2. paka saglabā savu saturu jebkuros iespējamos transportēšanas apstākļos;

122.3. marķējums "RADIĀCIJA" uz iepakojuma iekšējās virsmas ir novietots tā, lai, atverot paku, to varētu viegli ieraudzīt.

123. Rūpnieciski ražoti priekšmeti, kuri satur tikai neapstarotu dabīgo urānu, vājinātu urānu vai dabīgo toriju, var tikt transportēti kā izņēmuma pakas, ja urāna vai torija ārējā virsma ir ieslēgta metāla vai cita blīva materiāla neradioaktīvā apvalkā.

124. Tukšu iepakojumu, kurā ir atradies radioaktīvs materiāls, var transportēt kā izņēmuma paku, ja:

124.1. iepakojums ir droši noslēgts;

124.2. katra tā struktūrā esošā urāna vai torija ārējā virsma ir ieslēgta metāla vai cita blīva materiāla neradioaktīvā apvalkā;

124.3. nefiksētais piesārņojums uz iekšējām virsmām nepārsniedz:

124.3.1. 400Bq/cm2 beta, gamma un zema toksiskuma alfa radioaktīvajām vielām uz 300 cm2 no pieejamās virsmas;

124.3.2. 40Bq/cm2 citām alfa radioaktīvajām vielām uz 300 cm2 no pieejamās virsmas;

124.4. visas uzlīmes, kas informē par kravas radioaktivitāti, ir noņemtas vai aizklātas.

125. Ja ekspozīcijas dozas jauda uz pakas vai kopiepakojuma virsmas pārsniedz 2 mSv/h, šādas pakas un kopiepakojumus gaisa transportlīdzekļos drīkst transportēt tikai īpašā kārtībā.

126. Ja kravas radioaktivitāte pārsniedz 12.pielikumā noteiktos limitus vai ekspozīcijas dozas jauda uz paku un kopiepakojumu virsmas pārsniedz 2 mSv/h, drīkst izmantot tikai šādu radioaktīvo materiālu pārvadāšanai īpaši aprīkotu kravas kuģi ekskluzīvās lietošanas apstākļos īpašā kārtībā un papildus nodrošina, lai:

126.1. radiācijas drošības programmu apstiprina tās valsts kompetentā institūcija, kuras karogs ir uz kuģa, un, ja nepieciešams, arī to valstu kompetentās institūcijas, kuru ostās kuģis apstājas;

126.2. kravu izvietošanas kārtība tiek iepriekš noteikta visam pārvadājuma maršrutam, ņemot vērā arī tās kravas, kas jāiekrauj maršrutā iekļautajās ostās;

126.3. kravu iekraušanu, pārcelšanu, izvietošanu un izkraušanu kontrolē radioaktīvo materiālu pārvadājumu jomā kompetentas personas.

XV. Prasības radioaktīvajiem materiāliem pakās

127. Kravas nosūtītājs nodrošina tādu LSA-III iepakošanu, lai radioaktivitāte ūdenī nepārsniedz 0,1 A2, ja paka tiek pakļauta noplūdes testam I avārijas apstākļiem.

128. Neiepakota īpašas formas radioaktīvā materiāla vismaz vienai dimensijai jābūt lielākai par 5 mm.

129. Īpašas formas radioaktīvajam materiālam jābūt tādam, lai, pakļaujot to avārijas testiem, kas noteikti šo noteikumu XXIV nodaļā:

129.1. tas nesalūst vai nesaplīst;

129.2. tas neizkūst vai nesadrūp, ja tiek pakļauts karsēšanas testam avārijas apstākļiem;

129.3. radioaktivitāte ūdenī pēc noplūdes testa II avārijas apstākļiem nepārsniedz 2 kBq.

130. Ja īpašas formas radioaktīvais materiāls ir aizkausētas kapsulas veidā, kapsulas konstrukcijai jābūt tādai, lai kapsulu varētu atvērt, vienīgi to sagraujot.

131. Mazdispersam un īpašas formas radioaktīvajam materiālam jābūt tādam, lai:

131.1. radioaktīvo vielu izplūde gāzes vai smalki dispersu putekļu (aerodinamiskais diametra ekvivalents ir mazāks par 100 mm) formā nepārsniedz 100 A2, ja materiāls tiek pakļauts šo noteikumu XXV nodaļā noteiktajiem testiem smagas avārijas apstākļiem;

131.2. ūdens īpatnējā radioaktivitāte nepārsniedz 100 A2 pēc noplūdes testa I avārijas apstākļiem;

131.3. ekspozīcijas dozas jauda 3 metru attālumā no mazdispersa materiāla bez aizsardzības ekrāna nepārsniedz 10 mSv/h.

XVI. Kopējās prasības iepakojumiem un pakām

132. Jebkurš iepakojums konstruējams tā, lai:

132.1. to var droši nostiprināt transportlīdzeklī;

132.2. to var viegli un droši apkalpot transportēšanas laikā;

132.3. pacelšanas piestiprinājumi netiek bojāti, tos pareizi lietojot;

132.4. paka netiek bojāta, ja tiek sabojāts pacelšanas piestiprinājums;

132.5. pacelšanas piestiprinājuma atbilstības novērtēšanā tiek ņemta vērā arī iespējamā pakas pacelšana ar rāvienu.

133. Piestiprinājumi un citas ierīces uz iepakojuma ārējās virsmas, ko var izmantot pakas pacelšanai, konstruējamas tā, lai tās var noturēt pakas masu vai arī kravas pārvadātājs tās var noņemt vai padarīt nelietojamas transportēšanas laikā.

134. Lai atvieglotu dezaktivāciju, iepakojums konstruējams tā, lai uz tā ārējās virsmas nav izvirzītu detaļu.

135. Iepakojums konstruējams tā, lai uz tā ārējās virsmas neuzkrājas ūdens.

136. Detaļas, ko pievieno pakai transportēšanas laikā, nedrīkst samazināt pārvadāšanas drošību.

137. Paātrinājums, vibrācija un vibrācijas rezonanse, kas var rasties transportēšanas laikā, nedrīkst pasliktināt pakas aizvēršanas ierīču efektivitāti vai visas pakas drošību.

138. Iepakojuma un visu tā sastāvdaļu materiāliem jābūt fizikāli un ķīmiski savietojamiem vienam ar otru un ar pakas radioaktīvo saturu. Izvēloties šos materiālus, ņem vērā to iespējamās izmaiņas radiācijas iespaidā visā iepakojuma projektā paredzētajā ekspluatācijas laikā.

139. Uzgriežņi, aizbīdņi un citas drošības ierīces konstruējamas tā, lai tās nekļūtu vaļīgas vai patvarīgi neatvērtos pēc vairākkārtējas lietošanas.

140. Iepakojuma konstrukcijā paredzams tāds nodrošinājums, lai ar ventiļiem, caur kuriem var rasties radioaktīvā satura zudumi, netiktu veiktas neatļautas darbības.

141. Ja iepakojums tiek lietots šķidru radioaktīvo materiālu transportēšanai, iepakojuma konstrukcijā paredzams papildu brīvais tilpums, lai kompensētu satura tilpuma izmaiņas temperatūras svārstību rezultātā, kā arī dinamiskos efektus uzpildīšanas un transportēšanas laikā.

142. Ja paka tiek transportēta pa gaisu:

142.1. temperatūra uz pieejamās virsmas nedrīkst pārsniegt +50 °C un apkārtējā vidē - +38 °C, neņemot vērā saules siltumu;

142.2. iepakojums konstruējams tā, lai pie apkārtējās temperatūras no -40 °C līdz +55 °C ieslēguma sistēma netiek bojāta;

142.3. pakas ieslēguma sistēma nepieļauj radioaktīvo materiālu noplūdi, ja apkārtējais spiediens samazinās līdz 5 kPa.

XVII. Specifiskās prasības

rūpnieciskajām pakām un iepakojumiem

143. IP-1 tipa pakas mazākajai dimensija jābūt vismaz 10 cm, iepakojums konstruējams, ievērojot kopējās iepakojuma prasības, ja paka paredzēta transportēšanai pa gaisu, ievērojamas arī attiecīgās papildu prasības.

144. IP-2 tipa pakas iepakojums konstruējams, ievērojot prasības IP-1 tipa pakām un papildus nodrošinot, lai, pakļaujot paku šo noteikumu XXV nodaļā noteiktajiem testiem normāliem apstākļiem IP-2 tipa pakām, iepakojuma konstrukcija nepieļauj:

144.1. radioaktīvā satura zudumus vai izkliedēšanos;

144.2. aizsargekrāna bojājumus, kuru rezultātā starojuma dozas jauda uz pakas ārējās virsmas var palielināties par 20 %.

145. IP-3 tipa pakas iepakojums konstruējams, ievērojot prasības IP-1 tipa pakām un šādas papildu prasības:

145.1. iespēja paku aizzīmogot;

145.2. pakas bezavārijas lietošanas garantija no -40 °C līdz +70 °C;

145.3. īpaša uzmanība pievēršama šķidrā satura sasalšanas temperatūrai un iepakojuma materiālu iespējamai degradācijai paredzamajā temperatūras intervālā;

145.4. projektējot ieslēguma sistēmas komponentus, tiek ņemta vērā šķidrumu un citu nestabilu materiālu radiolītiska sadalīšanās un gāzu veidošanās ķīmisko reakciju un radiolīzes rezultātā;

145.5. ieslēguma sistēma bez noplūdēm notur pakas radioaktīvo saturu, ja ārējais spiediens samazinās līdz 95 kPa;

145.6. visi ventiļi, izņemot tos, kas paredzēti spiediena izlīdzināšanai, ir noslēdzami, lai nepieļautu radioaktīvo vielu noplūdes.

146. IP-3 tipa pakas radiācijas aizsargekrāns, kas noslēdz kādu pakas komponentu un ir ieslēguma sistēmas daļa, konstruējams tā, lai šis komponents nejauši nenokļūtu ārpus ekrāna, bet, ja radiācijas aizsargekrāns un kāds iepakojuma komponents veido atsevišķu vienību, aizsargekrānam jābūt neatkarīgam no citām iepakojuma struktūrvienībām un jābūt droši noslēdzamam.

147. IP-3 tipa pakas iepakojums konstruējams, papildus 145. un 146.punktā noteiktajām prasībām nodrošinot, lai, pakļaujot paku šo noteikumu XXV nodaļā noteiktajiem testiem normāliem apstākļiem IP-3 tipa pakām, iepakojuma konstrukcija nepieļauj:

147.1. radioaktīvā satura zudumus vai izkliedēšanos;

147.2. aizsargekrāna bojājumus, kuru rezultātā starojuma dozas jauda uz pakas ārējās virsmas var palielināties par 20 %.

XVIII. Specifiskās prasības UF6 pakām un iepakojumiem

148. Projektējot iepakojumu, kurā paredz pārvadāt vairāk par 0,1 kg urāna heksafluorīda, ievērojamas šādas prasības:

148.1. cilindrisko korpusu veido no monolītas metāla plāksnes, kuru neapgādā ar spiediena samazināšanas ierīcēm (noplūdes ventiļiem);

148.2. konteinera cilindra iekšējo tilpumu nosaka ar precizitāti līdz ± 0,25 %, to piepildot ar ūdeni un izmantojot svēršanas metodi;

148.3. pirms konteinera cilindra hidrostatiskā testa ar 2,76 MPa lielu spiedienu pārbauda modeli, kura iekšējo tilpumu izvēlas atbilstoši attiecīgās konteinera ražotājvalsts standartiem:

148.3.1. modelī var iepildīt 0,45 kg vai 2,2 kg UF6;

148.3.2. modeļa iekšējais tilpums ir 0,5 litri vai 1,0 litri;

148.4. pēc 148.3.apakšpunktā noteiktās pārbaudes veic konteinera cilindra hidrostatisko testu, izmantojot divas reizes lielāku spiedienu par maksimālo darba spiedienu;

148.5. konteinera ieslēguma sistēmas hidrostatisko testu veic, izmantojot 0,69 MPa lielu spiedienu, testā izmantojami tādi mērinstrumenti, kas spēj konstatēt noplūdes ar ātrumu 0,1 Pa sekundē;

148.6. ieslēguma sistēmas maksimālie ekspluatācijas apstākļi ir šādi:

148.6.1. ārējais spiediens - 0,172 MPa;

148.6.2. iekšējais spiediens - 1,38 MPa;

148.6.3. darba temperatūra - no -40 °C līdz +121 °C;

148.7. paka nedrīkst pieļaut urāna heksafluorīda noplūdi, ja to pakļauj:

148.7.1. 0,172 MPa lielam ārējam spiedienam un 1,38 MPa lielam iekšējam spiedienam no -40 °C līdz +121 °C temperatūrā un spiediena testam avārijas apstākļiem;

148.7.2. kritiena testam normāliem apstākļiem;

148.8. nedrīkst pieļaut ieslēguma sistēmas bojājumus, ja paku pakļauj termiskajam testam avārijas apstākļiem.

149. Kompetentas institūcijas var atļaut pārvadāt pakas, kuras satur vairāk par 0,1 kg urāna heksafluorīda, ja to iepakojuma projektā ir pilnībā ievērotas 148.1., 148.2., 148.3., 148.4., 148.5. un 148.6.apakšpunktā noteiktās prasības, bet 148.7. un 148.8. apakšpunktā noteiktās prasības ievērotas daļēji un:

149.1. iepakojums projektēts tā, lai bez urāna heksafluorīda noplūdes un ieslēguma sistēmas bojājumiem paka var izturēt spiediena testu avārijas apstākļiem, ja spiediens ir mazāks par 2,8 MPa;

149.2. iepakojums projektēts vairāk par 9000 kg urāna heksafluorīda pārvadāšanai un tāpēc netiek pakļauts termiskajam testam avārijas apstākļiem.

XIX. Specifiskās prasības A tipa pakām un iepakojumiem

150. Iepakojums cietu radioaktīvo materiālu pārvadāšanai A tipa pakās konstruējams, ievērojot prasības IP-3 tipa pakām un nodrošinot, lai, pakļaujot paku šo noteikumu XXVI nodaļā noteiktajiem testiem A tipa pakām normāliem apstākļiem, iepakojuma konstrukcija nepieļauj:

150.1. radioaktīvā satura zudumus vai izkliedēšanos;

150.2. aizsargekrāna bojājumus, kuru rezultātā starojuma dozas jauda uz pakas ārējās virsmas var palielināties vairāk par 20 %.

151. Iepakojums šķidru radioaktīvo materiālu pārvadāšanai A tipa pakās konstruējams, ievērojot prasības cietu radioaktīvo materiālu pārvadāšanai un nodrošinot, lai, pakļaujot paku kritiena testam avārijas apstākļiem un iespiešanās testam normāliem apstākļiem, iepakojuma konstrukcija nepieļauj:

151.1. radioaktīvā satura zudumus vai izkliedēšanos;

151.2. aizsargekrāna bojājumus, kuru rezultātā starojuma dozas jauda uz ārējās virsmas var palielināties vairāk par 20 %.

152. Iepakojums šķidru radioaktīvo materiālu pārvadāšanai A tipa pakās konstruējams, papildus 151.punktā noteiktajām prasībām ievērojot vienu no šādiem nosacījumiem:

152.1. iepakojums nodrošināms ar šķidrumu absorbējošu materiālu, kas radioaktīvā šķidruma noplūdes gadījumā nonāk saskarē ar šo šķidrumu un spēj absorbēt divkāršu šķidrā satura apjomu;

152.2. iepakojums nodrošināms ar divām ieslēguma sistēmām (iekšējo un ārējo), kas radioaktīvā šķidruma noplūdes gadījumā no iekšējās ieslēguma sistēmas visu šķidro saturu pilnībā uztver ārējā ieslēguma sistēmā.

153. Iepakojums gāzveida radioaktīvo materiālu pārvadāšanai A tipa pakās konstruējams tā, lai, pakļaujot paku kritiena testam avārijas apstākļiem un iespiešanās testam normāliem apstākļiem (izņemot iepakojumus, kas konstruēti tritija vai inerto radioaktīvo gāzu pārvadāšanai), iepakojuma konstrukcija nepieļauj:

153.1. radioaktīvā satura zudumus vai izkliedēšanos;

153.2. aizsargekrāna bojājumus, kuru rezultātā starojuma dozas jauda uz pakas ārējās virsmas var palielināties vairāk par 20 %.

XX. Specifiskās prasības B tipa pakām un iepakojumiem

154. Iepakojums radioaktīvo materiālu pārvadāšanai B(U) tipa pakās konstruējams, ievērojot prasības IP-3 tipa pakām un šādas papildu prasības:

154.1. apkārtējās vides temperatūrā +38 °C un 2.pielikumā norādītajos apstākļos, siltums, ko izdala radioaktīvais saturs, ja pakas atstāj bez uzraudzības vienu nedēļu, nedrīkst iespaidot iepakojumu, ieslēguma sistēmu un aizsardzību pret jonizējošo starojumu;

154.2. ja B(U) pakas tiek pakļautas šo noteikumu XXVII nodaļā noteiktajiem testiem normāliem apstākļiem, iepakojuma konstrukcija nepieļauj:

154.2.1. radioaktīvā satura zudumus vai izkliedēšanos;

154.2.2. aizsargekrāna bojājumus, kuru rezultātā starojuma dozas jauda uz pakas ārējās virsmas var palielināties par 20 %;

154.3. veicot testus, sevišķa vērība pievēršama siltuma efektiem, kas var:

154.3.1. mainīt radioaktīvā materiāla sakārtojumu, formu vai fizikālo stāvokli;

154.3.2. radīt apvalka, tilpnes vai radioaktīvā materiāla deformāciju vai izkušanu, ja radioaktīvais materiāls ir ieslēgts apvalkā vai tilpnē;

154.3.3. samazināt iepakojuma efektivitāti aizsardzībai pret radiāciju;

154.3.4. mitruma iespaidā paātrināt koroziju;

154.4. apkārtējās vides temperatūrā +38 °C temperatūra uz pakas ārējās virsmas nedrīkst pārsniegt +50 °C, ja paka netiek transportēta ekskluzīvās lietošanas apstākļos, bet, ja paka tiek transportēta pa gaisu, šis nosacījums pildāms arī ekskluzīvās lietošanas apstākļos.

155. Iepakojums radioaktīvo materiālu pārvadāšanai B(U) tipa pakās ar termisko aizsardzību konstruējams tā, lai termiskā aizsardzība izturētu termisko testu avārijas apstākļiem arī pēc tam, kad ir veikti:

155.1. testi normāliem apstākļiem, dūriena tests avārijas apstākļiem un kritiena tests avārijas apstākļiem;

155.2. testi normāliem apstākļiem, dūriena tests avārijas apstākļiem un trieciena tests avārijas apstākļiem.

156. B(U) tipa pakas termiskajai aizsardzībai jāsaglabā sava efektivitāte visos apstākļos, ar kādiem paka var saskarties apkalpošanas un transportēšanas laikā vai avārijas gadījumā (plīšana, ciršana, slīdēšana, berzēšana, nemākulīga apiešanās).

157. Iepakojums radioaktīvo vielu pārvadāšanai B(U) tipa pakās konstruējams tā, lai:

157.1. radioaktīvā satura zudumi no pakas nepārsniedz 10-6 A2 stundā;

157.2. ieslēguma sistēma bez bojājumiem iztur maksimālo darba spiedienu;

157.3. pakas nesatur tādas spiediena samazināšanas sistēmas, kas pieļauj radioaktīvo materiālu noplūdi apkārtējā vidē, ja pakas pakļauj šo noteikumu XXVII nodaļā noteiktajiem testiem normāliem apstākļiem.

158. Iepakojums radioaktīvo vielu pārvadāšanai B(U) tipa pakās konstruējams tā, lai, pakļaujot paku šo noteikumu XXVII nodaļā noteiktajiem testiem avārijas apstākļiem:

158.1. ekspozīcijas dozas jauda metra attālumā no pakas virsmas nepārsniedz 10 mSv/h, ja iepakojumā atrodas maksimālais projektētais radioaktīvo materiālu daudzums;

158.2. kopējie radioaktīvā satura zudumi vienas nedēļas laikā nepārsniedz 10 A2 Kr85 un A2 visiem citiem radionuklīdiem.

159. Iepakojums radionuklīdu maisījuma pārvadāšanai B(U) pakās konstruējams tā, lai kopējie radioaktīvā satura zudumi nedēļā nepārsniedz efektīvo A2, ja paku pakļauj šo noteikumu XXVII nodaļā noteiktajiem testiem avārijas apstākļiem.

160. Iepakojums radioaktīvo vielu ar kopējo radioaktivitāti lielāku par 105 A2 pārvadāšanai B(U) tipa pakās konstruējams tā, lai iepakojuma ieslēguma sistēma netiktu bojāta, ja to pakļauj ūdenī iegremdēšanas testam smagas avārijas apstākļiem.

161. Iepakojums radioaktīvo materiālu pārvadāšanai B(U) tipa pakās konstruējams tā, lai pieļaujamo radioaktivitātes noplūdes limitu ievērošana nebūtu atkarīga no filtriem vai no mehāniskām dzesēšanas sistēmām.

162. Iepakojums radioaktīvo materiālu pārvadāšanai B(U) tipa pakās konstruējams tā, lai, pakļaujot paku šo noteikumu XXVII nodaļā noteiktajiem testiem normāliem un avārijas apstākļiem, nenotiktu radioaktīvo vielu noplūde caur spiediena izlīdzināšanas sistēmām (avārijas ventiļiem).

163. Maksimālais darba spiediens B(U) tipa pakās nedrīkst pārsniegt 700 kPa.

164. Ja apkārtējās vides temperatūra ir +38 °C, neņemot vērā sasilšanu saules staros, maksimālā ārējās virsmas temperatūra B(U) tipa pakām ir:

164.1. +50 °C, ja paku pārvadā pa gaisu;

164.2. +85 °C, ja paku pārvadā ekskluzīvas lietošanas apstākļos.

165. Strādnieku aizsargāšanai no B(U) tipa pakas izdalītā siltuma var paredzēt barjeras un ekrānus, bet to pakļaušana testiem nav nepieciešama.

166. Iepakojums radioaktīvo vielu pārvadāšanai B(U) tipa pakās konstruējams paku lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no -40 °C līdz +38 °C.

167. Iepakojums radioaktīvo vielu pārvadāšanai B(M) tipa pakās konstruējams, ievērojot prasības B(U) tipa pakām.

168. Ja B(M) tipa paku transportē tikai vienā valstī vai tikai noteiktās valstīs un šo valstu kompetentās iestādes to atļauj, apkārtējās vides temperatūras diapazons var būt lielāks par šo noteikumu 166.punktā noteikto un sasilšana Saules staros var atšķirties no 2.pielikumā noteiktajiem parametriem.

169. B(M) tipa paku ventilēšana katrā konkrētā pārvadājumā pieļaujama tikai ar attiecīgās kompetentās institūcijas atļauju.

XXI. Specifiskās prasības C tipa pakām un iepakojumiem

170. Iepakojums radioaktīvo vielu pārvadāšanai C tipa pakās konstruējams, ievērojot prasības B(U) tipa pakām un papildus nodrošinot, lai, pakļaujot paku ierakšanas testam smagas avārijas apstākļiem:

170.1. ekspozīcijas dozas jauda viena metra attālumā no pakas virsmas nepārsniedz 10 mSv/h, ja pakā atrodas maksimālais projektētais radioaktīvo materiālu daudzums;

170.2. kopējie radioaktīvā satura zudumi nedēļā nepārsniedz 10 A2 Kr85 un A2 visiem citiem radionuklīdiem.

171. Iepakojums radioaktīvo vielu pārvadāšanai C tipa pakās konstruējams tā, lai, pakļaujot paku šo noteikumu XXVIII nodaļā noteiktajiem testiem normāliem apstākļiem, ieslēguma sistēma bez bojājumiem iztur maksimālo darba spiedienu un radioaktīvo vielu noplūde nepārsniedz 10-6A2 stundā.

172. Iepakojums radioaktīvo vielu pārvadāšanai C tipa pakās konstruējams tā, lai ekspozīcijas dozas jauda metra attālumā no pakas ar maksimālo projektēto radioaktīvo vielu daudzumu nepārsniedz 10 mSv/h un, pakļaujot paku šo noteikumu XXVIII nodaļā noteiktajiem testiem avārijas apstākļiem un testiem smagas avārijas apstākļiem, radioaktīvā satura zudumi nedēļā nepārsniedz 10 A2 Kr85 un A2 visiem citiem radionuklīdiem.

173. Ja C tipa pakas radioaktīvais saturs ir dažādu radionuklīdu maisījums, kopējie radioaktīvā satura zudumi nedēļā nedrīkst pārsniegt efektīvo A2, ja paku pakļauj šo noteikumu XXVIII. noteiktajiem testiem avārijas apstākļiem un testiem smagas avārijas apstākļiem vai ierakšanas testam smagas avārijas apstākļiem.

174. Iepakojums radioaktīvo vielu pārvadāšanai C tipa pakās konstruējams tā, lai tas bez ieslēguma sistēmas bojājumiem var izturēt ūdenī iegremdēšanas testu smagas avārijas apstākļiem.

XXII. Prasības skaldmateriālu pakām un iepakojumiem

175. Iepakojums skaldmateriālu pārvadāšanai konstruējams tā, lai tiktu nodrošināts zemkritiskums jebkuros transportēšanas apstākļos un avārijas gadījumā, ņemot vērā:

175.1. ūdens iekļūšanu pakā vai izkļūšanu no tās;

175.2. iebūvēto neitronu absorbentu un palēninātāju efektivitātes pazemināšanos;

175.3. radioaktīvā satura pārstrukturēšanos pakā;

175.4. attāluma samazināšanos starp pakām vai starp skaldmateriāliem tajās;

175.5. pakas iegremdēšanu ūdenī vai apbēršanu ar sniegu;

175.6. iespējamo temperatūras maiņu.

176. Skaldmateriālu pakām noteiktās prasības nav piemērojamas, ja:

176.1. skaldmateriāli ir sajaukti ar tādu materiālu, kuram vidējā ūdeņraža atomu koncentrācija ir mazāka vai tāda pati kā ūdenim un pakā esošo skaldmateriālu masa gramos nepārsniedz daudzumu, kuram:

SU - 235 SCiti skaldmateriāli

--------- + ----------------- < 1;

400 250

176.2. skaldmateriāli ir sajaukti ar tādu materiālu, kuram vidējā ūdeņraža atomu koncentrācija ir mazāka vai tāda pati kā ūdenim un pakā esošo skaldmateriālu masa gramos pārsniedz daudzumu, kuram:

SU - 235 SCiti skaldmateriāli

--------- + ----------------- < 1;

290 180

176.3. katrā individuālajā pakā ir mazāk par 15 g skaldmateriāla;

176.4. skaldmateriāli ir homogēnos ūdens šķīdumos vai maisījumos, kuros kodolreakcijām pakļauto izotopu kopējās masas attiecība pret ūdeņraža atomu kopējo masu ir mazāka par 5 %;

176.5. pakā ir mazāk par 5 g skaldmateriālu, katros 10 litros tilpuma;

176.6. berilija un deiterija daudzums pakā nepārsniedz 0,1 % no skaldmateriālu masas;

176.7. pakā ir tikai līdz 1 masas procentam ar urānu235 bagātināts urāns, ja kopējais plutonija un urāna233 daudzums ir mazāks par 1 masas procentu attiecībā pret urānu235, nodrošinot, lai skaldmateriāli ir homogēni izplatīti visā pārvadājamajā materiālā un, ja urāns235 ir metāliskā, oksīda vai karbīda formā, tas nedrīkst veidot režģa struktūru pakā;

176.8. pakā ir uranila nitrāta šķīdums, kas bagātināts ar urānu235 līdz 2 masas procentiem, ja kopējā plutonija un urāna233 daudzums ir mazāks par 0,002 masas procentiem urāna, un slāpekļa un urāna atomu skaita (N/U) attiecībai ir jābūt vismaz 2;

176.9. pakā ir mazāk par 1 kg plutonija, kurā ne vairāk kā 20 masas procenti ir plutonijs239, plutonijs241 vai jebkura šo radionuklīdu kombinācija.

177. Ja ir zināma skaldmateriālu ķīmiskā un fizikālā forma, blīvums, ģeometriskā konfigurācija pakā, izotopiskais sastāvs, masa vai koncentrācija un neitronu palēnināšanas efektivitāte, kodolkritiskuma novērtēšanā pieņem, ka katrs nezināmais parametrs rada maksimālo neitronu skaita palielināšanos saistībā ar zināmajiem parametriem.

178. Novērtējot zemkritiskumu pakām ar apstarotu kodoldegvielu, izmanto skaldmateriālu izotopisko sastāvu un:

178.1. pieņem, ka kodoldegvielas iepriekšējā apstarošana rada maksimālo neitronu skaita palielināšanos pakā;

178.2. izmanto konservatīvus modeļus, lai aprēķinātu neitronu skaita palielināšanos pakā;

178.3. pēc kodoldegvielas ievietošanas transporta konteinerā, bet pirms transportēšanas veic mērījumus, lai pārbaudītu, vai skaldmateriālu izotopiskā sastāva novērtējums bijis pietiekami konservatīvs.

179. Iepakojums skaldmateriālu pārvadāšanai konstruējams tā, lai, pakļaujot paku šo noteikumu XXIX nodaļā noteiktajiem testiem normāliem apstākļiem, iepakojuma konstrukcija nepieļauj vairāk par 10 cm3 ūdens iekļūšanu pakā.

180. Iepakojums skaldmateriālu pārvadāšanai konstruējams paku lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no -40 °C līdz +38 °C.

181. Nosakot zemkritiskumu individuālai izolētai pakai, pieņem, ka ūdens var iekļūt un izkļūt no visām tukšajām telpām iepakojumā, arī no tām, kas atrodas iepakojuma ieslēguma sistēmas iekšpusē.

182. Ja iepakojuma konstrukcijā ir īpašas detaļas, kas nepieļauj ūdens iekļūšanu vai izkļūšanu no tukšajām telpām, var pieņemt, ka ūdens sūkšanās no šīm telpām nenotiek.

183. Īpašās detaļas, kas nepieļauj ūdens iekļūšanu vai izkļūšanu no tukšajām telpām, ir daudzkārtējas augsta standarta ūdens barjeras, kas paliek ūdens necaurlaidīgas, ja paka tiek pakļauta šo noteikumu XXIX nodaļā noteiktajiem testiem (vispirms veicot testus normāliem apstākļiem, pēc tam testus avārijas apstākļiem).

184. Īpašās detaļas pakām, kas satur urāna heksafluorīdu, ir ierīces, kas nepieļauj fizisku kontaktu starp ventiļiem un jebkuru citu pakas komponentu, ja paka tiek pakļauta šo noteikumu XXXI nodaļā noteiktajiem testiem (vispirms veicot testus normāliem apstākļiem, pēc tam testus avārijas apstākļiem), un šie ventiļi nodrošina hermētiskumu arī pēc papildu termiskā testa avārijas apstākļiem.

185. Novērtējot zemkritiskumu skaldmateriālu pakām, pieņem, ka ap ieslēguma sistēmu ir vismaz 20 cm ūdens slānis vai kāds cits par ūdeni labāks neitronu atstarotājs.

186. Iepakojums skaldmateriālu transportēšanai F1 tipa pakās konstruējams tā, lai, pakļaujot paku šo noteikumu XXIX nodaļā noteiktajiem testiem normāliem apstākļiem un testiem avārijas apstākļiem, skaldmateriālu iepakojuma ieslēguma sistēma nemaina savu vietu pakā un paka ir zemkritiskā stāvoklī arī tad, ja ap to ir 20 cm ūdens slānis.

187. Iepakojums skaldmateriālu transportēšanai pa gaisu F2 tipa pakās konstruējams tā, lai tiktu izpildītas visas prasības, kas noteiktas F1 tipa pakām, papildus nodrošinot, lai:

187.1. paka ir zemkritiskā stāvoklī, ja to pakļauj šo noteikumu XXX nodaļā noteiktajiem testiem avārijas apstākļiem un testiem smagas avārijas apstākļiem, un ap to ir 20 cm ūdens slānis (ūdens ieplūšanu vai izplūšanu no pakas var neņemt vērā);

187.2. zemkritiskuma novērtējumos netiek ņemtas vērā īpašās detaļas, ja, pakļaujot paku šo noteikumu XXX nodaļā noteiktajiem testiem F2 pakām avārijas apstākļiem, testiem smagas avārijas apstākļiem un I ūdenī iegremdēšanas testam avārijas apstākļiem, tiek pierādīts, ka ūdens nevar ieplūst un izplūst.

XXIII. Kopējās prasības testiem

188. Šajos noteikumos noteiktos testus veic Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā akreditētas testēšanas laboratorijas, izmantojot attiecīgi sertificētas iekārtas un metodikas. Ja attiecīgie testi ir veikti citās valstīs, Kontroles daļa izvērtē testu rezultātus, ievērojot likumā "Par atbilstības novērtēšanu" noteiktās prasības.

189. Mērķis tiek izmantots:

189.1. kritiena testam normālos apstākļos;

189.2. iespiešanās testam normālos apstākļos;

189.3. papildus iespiešanās testam normālos apstākļos;

189.4. kritiena testam avārijas apstākļos;

189.5. dūriena testam avārijas apstākļos;

189.6. trieciena testam avārijas apstākļos;

189.7. dūriena testam smagas avārijas apstākļos;

189.8. iespiešanās testam smagas avārijas apstākļos;

189.9. kritiena testam smagas avārijas apstākļos.

190. Pirms testa jāpārliecinās, vai pakas virsmas radioaktīvā nosmērētība nepārsniedz:

190.1. 4Bq/cm2 beta, gamma un zema toksiskuma alfa radioaktīvajām vielām uz 300 cm2 no pieejamās virsmas;

190.2. 0,4Bq/cm2 citām alfa radioaktīvajām vielām uz 300 cm2 no pieejamās virsmas.

191. Testiem izmanto LSA-III, īpašas formas mazdispersu radioaktīvo materiālu vai iepakojuma paraugu, iespējamo radioaktīvo saturu iepakojumā imitējot pēc iespējas precīzi un paku sagatavojot tāpat kā iesniedzot transportēšanai.

192. Testiem var izmantot konservatīvus modeļus vai iepriekšējo līdzīga rakstura testu rezultātus un vispāratzītus aprēķinus, ja pierādīts, ka aprēķina procedūras un pielietojamie parametri ir pamatoti.

193. Ja testu veic ar samazināta izmēra modeļiem un iepriekšējā pieredze pierāda, ka šāds tests ir pieņemams iepakojuma konstrukciju pārbaudīšanai, modeļiem jāietver visas izpētāmā priekšmeta būtiskās iezīmes.

194. Ja testu veic ar samazināta izmēra modeļiem, attiecīgi koriģējami testā izmantojamie parametri, lai pēc iespējas precīzi tiktu imitēta reāla izmēra parauga testēšana.

195. Pēc paraugu, prototipu vai modeļu testēšanas lieto atbilstošas novērtēšanas metodes, lai pārliecinātos, ka arī reālais iepakojums spēj izturēt atbilstošos testus.

196. Visus paraugus pirms testēšanas pārbauda, lai atklātu un reģistrētu defektus un bojājumus:

196.1. novirzīšanos no konstrukcijas;

196.2. konstruktīvos defektus;

196.3. koroziju vai cita veida nolietošanos;

196.4. deformāciju.

197. Pēc testa identificē un reģistrē visus paku defektus un bojājumus un pārbauda ieslēguma sistēmas un aizsardzības pret jonizējošo starojumu atbilstību attiecīgajām drošības prasībām, skaldmateriālu pakām pārbauda, vai paka ir zemkritiskā stāvoklī.

XXIV. Testi radioaktīvajiem materiāliem

198. Īpašas formas radioaktīvo materiālu paraugus vai to imitatorus pakļauj:

198.1. kritiena testam avārijas apstākļiem un noplūdes testam II avārijas apstākļiem;

198.2. sitiena testam avārijas apstākļiem un noplūdes testam II avārijas apstākļiem;

198.3. liekšanas testam avārijas apstākļiem un noplūdes testam II avārijas apstākļiem;

198.4. karsēšanas testu avārijas apstākļiem un noplūdes testam II avārijas apstākļiem.

199. Katram šo noteikumu 198.punktā noteiktajam testu pārim var lietot citu paraugu.

200. Mazdispersu radioaktīvo materiālu paraugus vai to imitatorus pakļauj:

200.1. termiskajam testam smagas avārijas apstākļiem un noplūdes testam I avārijas apstākļiem;

200.2. kritiena testam smagas avārijas apstākļiem un noplūdes testam I avārijas apstākļiem.

201. Katram šo noteikumu 200.punktā noteiktajam testu pārim var lietot citu paraugu.

202. Cieta materiāla paraugu, kurš ir ekvivalents LSA-III materiālam pakā, pakļauj noplūdes testam I avārijas apstākļiem.

XXV. Testi rūpnieciskajām pakām

203. IP-2 tipa pakas paraugu pakļauj:

203.1. kritiena testam normāliem apstākļiem;

203.2. sakraušanas testam normāliem apstākļiem.

204. Abiem šo noteikumu 203.punktā noteiktajiem testiem var lietot vienu paraugu.

205. IP-3 tipa pakas paraugu pakļauj:

205.1. kritiena testam normāliem apstākļiem un ūdens apliešanas testam normāliem apstākļiem;

205.2. sakraušanas testam normāliem apstākļiem un ūdens apliešanas testam normāliem apstākļiem;

205.3. iespiešanās testam normāliem apstākļiem un ūdens apliešanas testam normāliem apstākļiem.

206. Visiem šo noteikumu 205.punktā noteiktajiem testiem var lietot vienu paraugu, ja laika intervālā starp ūdens apliešanas testu normāliem apstākļiem un nākamo testu ūdens maksimāli dziļi iesūcas paraugā un nenotiek parauga ārējās virsmas žāvēšana. Ja nav veikti iepriekšēji pētījumi, var pieņemt, ka šis laika intervāls ir divas stundas, ja paraugs tika apliets ar ūdeni no visām pusēm vienlaicīgi. Ja paraugs tika apliets ar ūdeni no visām pusēm pēc kārtas, laika intervāls starp testiem nav nepieciešams.

XXVI. Testi A tipa pakām

207. Paraugu A tipa pakai, kas satur tikai cietus radioaktīvos materiālus, pakļauj:

207.1. kritiena testam normāliem apstākļiem un ūdens apliešanas testam normāliem apstākļiem;

207.2. sakraušanas testam normāliem apstākļiem un ūdens apliešanas testam normāliem apstākļiem;

207.3. iespiešanās testam normāliem apstākļiem un ūdens apliešanas testam normāliem apstākļiem.

208. Visiem šo noteikumu 207.punktā noteiktajiem testiem var lietot vienu paraugu, ja laika intervālā starp ūdens apliešanas testu normāliem apstākļiem un nākamo testu ūdens maksimāli dziļi iesūcas paraugā un nenotiek parauga ārējās virsmas žāvēšana. Ja nav veikti iepriekšēji pētījumi, var pieņemt, ka šis laika intervāls ir divas stundas, ja paraugs tika apliets ar ūdeni no visām pusēm vienlaicīgi. Ja paraugs tika apliets ar ūdeni no visām pusēm pēc kārtas, laika intervāls starp testiem nav nepieciešams.

209. Paraugu A tipa pakai, kas satur šķidrus vai gāzveida radioaktīvos materiālus, pakļauj:

209.1. kritiena testam normāliem apstākļiem un ūdens apliešanas testam normāliem apstākļiem;

209.2. sakraušanas testam normāliem apstākļiem un ūdens apliešanas testam normāliem apstākļiem;

209.3. iespiešanās testam normāliem apstākļiem un ūdens apliešanas testam normāliem apstākļiem.

210. Visiem šo noteikumu 209.punktā noteiktajiem testiem var lietot vienu paraugu, ja laika intervālā starp ūdens apliešanas testu normāliem apstākļiem un nākamo testu ūdens maksimāli dziļi iesūcas paraugā un nenotiek parauga ārējās virsmas žāvēšana. Ja nav veikti iepriekšēji pētījumi, var pieņemt, ka šis laika intervāls ir divas stundas, ja paraugs tika apliets ar ūdeni no visām pusēm vienlaicīgi. Ja paraugs tika apliets ar ūdeni no visām pusēm pēc kārtas, laika intervāls starp testiem nav nepieciešams.

211. Paraugs A tipa pakai, kas satur šķidrus vai gāzveida radioaktīvos materiālus, tiek pakļauti (katram testam var izmantot citu paraugu):

211.1. kritiena testam avārijas apstākļos;

211.2. papildus iespiešanās testam normāliem apstākļiem.

212. Ja tiek pierādīts, kurš no šo noteikumu 211.punktā noteiktajiem testiem attiecīgajam paraugam rada lielākus bojājumus, paraugu pakļauj tikai šim testam.

XXVII. Testi B tipa pakām

213. B tipa pakas paraugu pakļauj:

213.1. kritiena testam normāliem apstākļiem un ūdens apliešanas testam normāliem apstākļiem;

213.2. sakraušanas testam normāliem apstākļiem un ūdens apliešanas testam normāliem apstākļiem;

213.3. iespiešanās testam normāliem apstākļiem un ūdens apliešanas testam normāliem apstākļiem.

214. Visiem šo noteikumu 213.punktā noteiktajiem testiem var lietot vienu paraugu, ja laika intervālā starp ūdens apliešanas testu normāliem apstākļiem un nākamo testu ūdens maksimāli dziļi iesūcas paraugā un nenotiek parauga ārējās virsmas žāvēšana. Ja nav veikti iepriekšēji pētījumi, var pieņemt, ka šis laika intervāls ir divas stundas, ja paraugs tika apliets ar ūdeni no visām pusēm vienlaicīgi. Ja paraugs tika apliets ar ūdeni no visām pusēm pēc kārtas, laika intervāls starp testiem nav nepieciešams.

215. Paraugu, kura masa ir mazāka par 500 kg, tilpumsvars nepārsniedz 1000 kg/m3 un kopējā radioaktivitāte nepārsniedz 1000 A2, pakļauj:

215.1. dūriena testam avārijas apstākļiem;

215.2. trieciena testam avārijas apstākļiem;

215.3. termiskajam testam avārijas apstākļiem;

215.4. II ūdenī iegremdēšanas testam avārijas apstākļiem.

216. Šo noteikumu 215.1. un 215.2.apakšpunktā noteikto testu secību izvēlas tā, lai paraugs tiktu maksimāli bojāts termiskajā testā avārijas apstākļiem.

217. Paraugu, kura masa ir lielāka par 500 kg un tilpumsvars pārsniedz 1000 kg/m3 vai kopējā radioaktivitāte pārsniedz 1000 A2, pakļauj:

217.1. kritiena testam avārijas apstākļiem;

217.2. dūriena testam avārijas apstākļiem;

217.3. termiskajam testam avārijas apstākļiem;

217.4. II ūdenī iegremdēšanas testam avārijas apstākļiem;

217.5. ūdenī iegremdēšanas testam smagas avārijas apstākļiem (ja kopējā radioaktivitāte ir lielāka par 105 A2).

218. Šo noteikumu 217.1. un 217.2.apakšpunktā noteikto testu secību izvēlas tā, lai paraugs tiktu maksimāli bojāts termiskajā testā avārijas apstākļiem.

XXVIII. Testi C tipa pakām

219. C tipa pakas paraugu pakļauj:

219.1. kritiena testam normāliem apstākļiem un ūdens apliešanas testam normāliem apstākļiem;

219.2. sakraušanas testam normāliem apstākļiem un ūdens apliešanas testam normāliem apstākļiem;

219.3. iespiešanās testam normāliem apstākļiem un ūdens apliešanas testam normāliem apstākļiem.

220. Visiem šo noteikumu 219.punktā noteiktajiem testiem var lietot vienu paraugu, ja laika intervālā starp ūdens apliešanas testu normāliem apstākļiem un nākamo testu ūdens maksimāli dziļi iesūcas paraugā un nenotiek parauga ārējās virsmas žāvēšana. Ja nav veikti iepriekšēji pētījumi, var pieņemt, ka šis laika intervāls ir divas stundas, ja paraugs tika apliets ar ūdeni no visām pusēm vienlaicīgi. Ja paraugs tika apliets ar ūdeni no visām pusēm pēc kārtas, laika intervāls starp testiem nav nepieciešams.

221. Pēc šo noteikumu 219.punktā noteiktajiem testiem paraugu pakļauj:

221.1. kritiena testam avārijas apstākļiem;

221.2. trieciena testam avārijas apstākļiem;

221.3. iespiešanās testam smagas avārijas apstākļiem, ja pakas masa ir lielāka par 250 kg, vai dūriena testam smagas avārijas apstākļiem, ja pakas masa ir mazāka par 250 kg;

221.4. termiskajam testam smagas avārijas apstākļiem;

221.5. kritiena testam smagas avārijas apstākļiem (testam var lietot citu paraugu).

XXIX. Testi F1 tipa pakām

222. F1 tipa pakas paraugu pakļauj:

222.1. kritiena testam normāliem apstākļiem un ūdens apliešanas testam normāliem apstākļiem;

222.2. sakraušanas testam normāliem apstākļiem un ūdens apliešanas testam normāliem apstākļiem;

222.3. iespiešanās testam normāliem apstākļiem un ūdens apliešanas testam normāliem apstākļiem.

223. Visiem šo noteikumu 222.punktā noteiktajiem testiem var lietot vienu paraugu, ja laika intervālā starp ūdens apliešanas testu normāliem apstākļiem un nākamo testu ūdens maksimāli dziļi iesūcas paraugā un nenotiek parauga ārējās virsmas žāvēšana. Ja nav veikti iepriekšēji pētījumi, var pieņemt, ka šis laika intervāls ir divas stundas, ja paraugs tika apliets ar ūdeni no visām pusēm vienlaicīgi. Ja paraugs tika apliets ar ūdeni no visām pusēm pēc kārtas, laika intervāls starp testiem nav nepieciešams.

224. Ja parauga masa ir mazāka par 500 kg, tilpumsvars nepārsniedz 1000 kg/m3 un kopējā radioaktivitāte nepārsniedz 1000 A2, paraugu pēc 222.punktā noteiktajiem testiem pakļauj:

224.1. dūriena testam avārijas apstākļiem;

224.2. trieciena testam avārijas apstākļiem;

224.3. termiskajam testam avārijas apstākļiem;

224.4. I ūdenī iegremdēšanas testam avārijas apstākļiem.

225. Šo noteikumu 224.1. un 224.2.apakšpunktā noteikto testu secību izvēlas tā, lai paraugs tiktu maksimāli bojāts termiskajā testā avārijas apstākļiem.

226. Ja parauga masa ir lielāka par 500 kg un tilpumsvars pārsniedz 1000 kg/m3 vai kopējā radioaktivitāte pārsniedz 1000 A2, paraugu pēc 222.punktā noteiktajiem testiem pakļauj:

226.1. kritiena testam avārijas apstākļiem;

226.2. dūriena testam avārijas apstākļiem;

226.3. termiskajam testam avārijas apstākļiem;

226.4. I ūdenī iegremdēšanas testam avārijas apstākļiem.

227. Šo noteikumu 226.1. un 226.2.apakšpunktā noteikto testu secību izvēlas tā, lai paraugs tiktu maksimāli bojāts termiskajā testā avārijas apstākļiem.

228. Paraugu var pakļaut tikai II ūdenī iegremdēšanas testam avārijas apstākļiem, ja tiek pierādīts, ka šis tests paraugam rada lielākus bojājumus nekā šo noteikumu 224. vai 226.punktā noteiktie testi.

XXX. Testi F2 tipa pakām

229. F2 tipa pakas paraugu pakļauj:

229.1. kritiena testam normāliem apstākļiem un ūdens apliešanas testam normāliem apstākļiem;

229.2. sakraušanas testam normāliem apstākļiem un ūdens apliešanas testam normāliem apstākļiem;

229.3. iespiešanās testam normāliem apstākļiem un ūdens apliešanas testam normāliem apstākļiem.

230. Visiem šo noteikumu 229.punktā noteiktajiem testiem var lietot vienu paraugu, ja laika intervālā starp ūdens apliešanas testu normāliem apstākļiem un nākamo testu ūdens maksimāli dziļi iesūcas paraugā un nenotiek parauga ārējās virsmas žāvēšana. Ja nav veikti iepriekšēji pētījumi, var pieņemt, ka šis laika intervāls ir divas stundas, ja paraugs tika apliets ar ūdeni no visām pusēm vienlaicīgi. Ja paraugs tika apliets ar ūdeni no visām pusēm pēc kārtas, laika intervāls starp testiem nav nepieciešams.

231. Ja parauga masa ir mazāka par 500 kg, tilpumsvars nepārsniedz 1000 kg/m3 un kopējā radioaktivitāte nepārsniedz 1000 A2, paraugu pēc 229.punktā noteiktajiem testiem pakļauj:

231.1. dūriena testam avārijas apstākļiem;

231.2. trieciena testam avārijas apstākļiem;

231.3. termiskajam testam avārijas apstākļiem;

231.4. I ūdenī iegremdēšanas testam avārijas apstākļiem.

232. Šo noteikumu 231.1. un 231.2.apakšpunktā noteikto testu secību izvēlas tā, lai paraugs tiktu maksimāli bojāts termiskajā testā avārijas apstākļiem.

233. Ja parauga masa ir lielāka par 500 kg, tilpumsvars pārsniedz 1000 kg/m3 vai kopējā radioaktivitāte pārsniedz 1000 A2, paraugu pēc 229.punktā noteiktajiem testiem pakļauj:

233.1. kritiena testam avārijas apstākļiem;

233.2. dūriena testam avārijas apstākļiem;

233.3. termiskajam testam avārijas apstākļiem;

233.4. I ūdenī iegremdēšanas testam avārijas apstākļiem.

234. Šo noteikumu 233.1. un 233.2.apakšpunktā noteikto testu secību izvēlas tā, lai paraugs tiktu maksimāli bojāts termiskajā testā avārijas apstākļiem.

235. Paraugu var pakļaut tikai II ūdenī iegremdēšanas testam avārijas apstākļiem, ja tiek pierādīts, ka šis tests paraugam rada lielākus bojājumus nekā šo noteikumu 231. vai 233.punktā noteiktie testi.

236. Pēc šo noteikumu 231. vai 233., vai 235.punktā noteiktajiem testiem paraugu pakļauj:

236.1. kritiena testam avārijas apstākļiem;

236.2. trieciena testam avārijas apstākļiem;

236.3. iespiešanās testam smagas avārijas apstākļiem, ja pakas masa ir lielāka par 250 kg, vai dūriena testam smagas avārijas apstākļiem, ja pakas masa ir mazāka par 250 kg;

236.4. termiskajam testam smagas avārijas apstākļiem;

236.5. kritiena testam smagas avārijas apstākļiem (var lietot citu paraugu).

XXXI. Testi UF6 pakām

237. UF6 pakas paraugu pakļauj spiediena testam avārijas apstākļiem, bet pārējos testus un to izpildes nosacījumus izvēlas atbilstoši tam, kāda tipa pakās (IP-II, IP-III, A, B, C, F1 vai F2) šis materiāls tiks transportēts.

XXXII. Apstiprināšanas procedūras

238. Kompetentas institūcijas apstiprinājums nepieciešams:

238.1. īpašas formas un mazdispersiem radioaktīvajiem materiāliem;

238.2. iepakojumam vairāk par 0,1 kg UF6 pārvadāšanai;

238.3. iepakojumam skaldmateriālu pārvadāšanai;

238.4. iepakojumam radioaktīvo vielu pārvadāšanai B un C tipa pakās;

238.5. pārvadājumam īpašā kārtībā;

238.6. radiācijas drošības programmai, kas paredzēta kravas kuģa ekskluzīvas lietošanas gadījumā;

238.7. limitu aprēķiniem tiem radionuklīdiem, kuriem 4.pielikumā nav noteiktas A1 un A2 vērtības;

238.8. dažiem specifiskiem pārvadājumiem, kas noteikti šo noteikumu XIII nodaļā.

239. Ja radioaktīvie materiāli vai iepakojums ražots Latvijā, apstiprinājuma sertifikātu izdod Kontroles daļa, citās valstīs ražotajiem radioaktīvajiem materiāliem vai iepakojumam Latvijas izdots sertifikāts nepieciešams tikai daudzpusēja apstiprinājuma gadījumā.

240. Citu valstu kompetento institūciju izdotie apstiprinājuma sertifikāti tiek atzīti atbilstoši likumam "Par atbilstības novērtēšanu":

240.1. ja starp Latviju un attiecīgo valsti pastāv savstarpēja vienošanās par atbilstības novērtēšanas sistēmu atzīšanu:

240.1.1. Eiropas Savienības dalībvalstīs atbilstoši Eiropas savienībā noteiktajām normām izdotie apstiprinājuma sertifikāti tiek atzīti un reģistrēti preču un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas informatīvā, konsultāciju un apmācību centra izveidotajā Valsts sertifikātu reģistrā, ja attiecīgā produkta vai procesa kvalitāte nav zemāka par Latvijā noteiktajām drošības un nekaitīguma prasībām;

240.1.2. citu valstu kompetento institūciju apstiprinājuma sertifikāti tiek atzīti, ja tie atbilst standarta LVS EN 45001, 45011 vai 45012 prasībām;

240.2. ja starp Latviju un attiecīgo valsti nepastāv savstarpēja vienošanās par atbilstības novērtēšanas sistēmu atzīšanu, preču nosūtītājs vai pārvadātājs iesniedz Kontroles daļā visu nepieciešamo informāciju atbilstoši šiem noteikumiem.

241. Kontroles daļa izvērtē iesniegto apstiprinājuma sertifikātu un attiecīgās valsts noteikumu prasību atbilstību attiecīgajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem:

241.1. ja tiek pieņemts lēmums par apstiprinājuma sertifikāta atzīšanu, Kontroles daļa par to iesniedz nepieciešamo informāciju informatīvā, konsultāciju un apmācību centra izveidotajā Valsts sertifikātu reģistrā reģistrācijai;

241.2. ja ir šaubas par apstiprinājuma sertifikāta izsniegšanas prasību atbilstību attiecīgajiem Latvijas Republikas standartiem, tad Kontroles daļa pieprasa veikt šajos noteikumos noteiktos testus.

242. Ja nepieciešams daudzpusējs apstiprinājums, apstiprinājuma sertifikāts tiek ratificēts, pārapstiprinot sākotnējo sertifikātu vai tiek izsniegts atsevišķs apstiprinājums kā pielikums sākotnējam sertifikātam, kuru izdod tās valsts kompetentas institūcijas, caur kuru krava tiek transportēta vai uz kuru šī krava jānogādā.

243. Kontroles daļas izsniegtajā apstiprinājuma sertifikātā norādāms attiecīgā radioaktīvā materiāla vai pakas apraksts un apliecinājums, ka materiāla vai iepakojuma konstrukcija atbilst attiecīgajām prasībām un tiem piešķirama identifikācijas zīme.

244. Kravas pārvadātājs iesniedz Kontroles daļā informāciju par ārvalstu kompetento institūciju piešķirtajiem sēriju numuriem katram iepakojumam, kas izgatavots atbilstoši apstiprinātai konstrukcijai. Kontroles daļa veido šo sēriju numuru reģistru.

XXXIII. Īpašas formas radioaktīvā materiāla sertificēšana

245. Īpašas formas radioaktīvā materiāla projektam nepieciešams vienpusējs apstiprinājums, ko izsniedz tās valsts kompetentā institūcija, kurā šis materiāls ir ražots.

246. Īpašas formas radioaktīvo materiālu ražotājs, nosūtītājs, pārvadātājs vai saņēmējs iesniedz kompetentai institūcijai iesniegumu apstiprinājuma sertifikāta iegūšanai. Iesniegumā norādāma šāda informācija:

246.1. radioaktīvā materiāla fizikālo un ķīmisko īpašību apraksts vai, ja tas ir kapsulas veidā, informācija par tās saturu;

246.2. izmantojamo kapsulu detalizēts konstrukcijas apraksts;

246.3. izziņas par veiktajiem testiem un to rezultāti vai ar aprēķiniem pamatots apliecinājums, ka radioaktīvais materiāls atbilst attiecīgajiem standartiem;

246.4. informācija par kvalitātes nodrošinājuma programmām;

246.5. informācija par jebkurām darbībām pirms nosūtīšanas, ko plāno veikt nosūtītājs.

247. Īpašas formas radioaktīvā materiāla apstiprinājuma sertifikātā norādāma šāda informācija:

247.1. sertifikāta veids (apstiprinājuma sertifikāts īpašas formas radioaktīvajam materiālam);

247.2. kompetentā institūcija, kas izsniegusi sertifikātu;

247.3. sertifikāta derīguma termiņš;

247.4. nacionālo un starptautisko noteikumu saraksts, tai skaitā Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (turpmāk - SAEA) noteikumi drošam radioaktīvo materiālu transportam (turpmāk - SS-6 vai ST-1), saskaņā ar kuru īpašas formas radioaktīvais materiāls ir apstiprināts;

247.5. īpašas formas radioaktīvā materiāla identifikācijas kods;

247.6. konstrukcijas specifikācijas (jāpievieno attiecīgo rasējumu kopijas);

247.7. radioaktīvā satura specifikācija, tai skaitā radioaktivitātes un fizikālo un ķīmisko formu apraksts;

247.8. kvalitātes nodrošinājuma programmas;

247.9. informācija par darbībām, kas veicamas pirms šāda materiāla nosūtīšanas;

247.10. sertifikāta izsniedzēja paraksts un paraksta atšifrējums.

XXXIV. Mazdispersa radioaktīvā materiāla sertificēšana

248. Mazdispersa radioaktīvā materiāla projektam nepieciešams daudzpusējs apstiprinājums, ko izsniedz tās valsts kompetentā institūcija, kurā šis materiāls ražots, un Kontroles daļa.

249. Mazdispersu radioaktīvo materiālu ražotājam, nosūtītājam, pārvadātājam vai saņēmējam jāiesniedz kompetentai institūcijai iesniegums apstiprinājuma sertifikāta iegūšanai. Iesniegumā norādāma šāda informācija:

249.1. radioaktīvā materiāla fizikālo un ķīmisko īpašību apraksts vai, ja tas ir kapsulas veidā, informācija par tās saturu;

249.2. izmantojamo kapsulu detalizēts konstrukcijas apraksts;

249.3. izziņas par veiktajiem testiem un to rezultāti vai ar aprēķiniem pamatos apliecinājums, ka radioaktīvais materiāls atbilst attiecīgajiem standartiem;

249.4. informācija par kvalitātes nodrošinājuma programmām;

249.5. informācija par jebkurām darbībām pirms nosūtīšanas, ko plāno veikt nosūtītājs.

250. Mazdispersa radioaktīvā materiāla apstiprinājuma sertifikātā norādāma šāda informācija:

250.1. sertifikāta veids (apstiprinājuma sertifikāts mazdispersam radioaktīvajam materiālam);

250.2. kompetentā institūcija, kas izsniegusi sertifikātu;

250.3. sertifikāta derīguma termiņš;

250.4. nacionālo un starptautisko noteikumu saraksts, tai skaitā SAEA SS-6 vai ST-1, saskaņā ar kuru mazdisperss radioaktīvais materiāls ir apstiprināts;

250.5. mazdispersa radioaktīvā materiāla identifikācijas kods;

250.6. konstrukcijas specifikācijas (jāpievieno attiecīgo rasējumu kopijas);

250.7. radioaktīvā satura specifikācija, tai skaitā radioaktivitātes un fizikālo un ķīmisko formu apraksts;

250.8. kvalitātes nodrošinājuma programmas specifikācija;

250.9. informācija par darbībām, kas veicamas pirms šāda materiāla nosūtīšanas;

250.10. sertifikāta izsniedzēja paraksts un paraksta atšifrējums.

XXXV. UF6 iepakojumu sertificēšana

251. Iepakojumam, kas projektēts, lai pārvadātu vairāk par 0,1 kg UF6, nepieciešams daudzpusējs apstiprinājums, ko izsniedz tās valsts kompetentā institūcija, kurā pakas ražotas, un Kontroles daļa.

252. Šo noteikumu 251.punktā minētā iepakojuma ražotājs, nosūtītājs, pārvadātājs vai saņēmējs iesniedz kompetentai institūcijai iesniegumu apstiprinājuma sertifikāta iegūšanai. Iesniegumā norādāma šāda informācija:

252.1. apliecinājums, ka iepakojums atbilsts šo noteikumu prasībām;

252.2. iepakojuma konstrukcijas detalizēts apraksts (tai skaitā tehniskie zīmējumi, materiālu saraksts, konstruēšanas metodes);

252.3. izziņas par veiktajiem testiem un to rezultāti vai ar aprēķiniem pamatos apliecinājums, ka iepakojums atbilst attiecīgajiem standartiem;

252.4. informācija par kvalitātes nodrošinājuma programmām;

252.5. informācija par jebkurām darbībām pirms nosūtīšanas, ko plāno veikt nosūtītājs.

253. Šo noteikumu 251.punktā minētā iepakojuma apstiprinājuma sertifikātā norādāma šāda informācija:

253.1. sertifikāta veids (apstiprinājuma sertifikāts UF6 iepakojumam);

253.2. kompetentā institūcija, kas izsniegusi sertifikātu;

253.3. sertifikāta derīguma termiņš;

253.4. ierobežojumi transporta veidam;

253.5. nacionālo un starptautisko noteikumu saraksts, tai skaitā SAEA SS-6 vai ST-1, saskaņā ar kuru iepakojuma konstrukcija ir apstiprināta;

253.6. paziņojums par to, ka attiecīgais apstiprinājuma sertifikāts neatbrīvo kravas nosūtītāju no prasību izpildes, kuras noteikusi tās valsts kompetentā institūcija, caur kuru krava tiek transportēta vai uz kuru šī krava jānogādā;

253.7. atsauksme par citu kompetentu institūciju apstiprinājumiem;

253.8. iepakojuma apraksts un atsauksme par konstrukcijas rasējumiem, īss pakas konstrukcijas materiālu apraksts, bruto masa un galvenās ārējās dimensijas;

253.9. ja kompetenta institūcija uzskata par nepieciešamu, reproducējamas ilustrācijas (ne lielākas par 21 x 30 cm), kas parāda pakas uzbūvi;

253.10. UF6 daudzuma ierobežojums gramos;

253.11. papildu ekspluatācijas kontroles pasākumi, kravu sagatavojot, iekraujot, uzglabājot, izkraujot un apkalpojot;

253.12. nosūtītāja informācija par paku lietošanu vai specifiskām darbībām, kas veicamas pirms pārvadājuma;

253.13. pieļaujamie apkārtējās vides apstākļi transportēšanas laikā;

253.14. kvalitātes nodrošinājuma programmas;

253.15. sertifikāta izsniedzēja paraksts un paraksta atšifrējums.

XXXVI. B(U) un C tipa paku apstiprinājums

254. Iepakojumam radioaktīvo materiālu vai skaldmateriālu pārvadāšanai B(U) un C tipa pakā nepieciešams vienpusējs apstiprinājums, ko izsniedz tās valsts kompetentā institūcija, kurā iepakojums ir ražots, bet iepakojumam skaldmateriālu pārvadāšanai B(U) un C tipa pakā nepieciešams arī Kontroles daļas apstiprinājums.

255. Apstiprinājuma sertifikāta iegūšanai radioaktīvo materiālu vai skaldmateriālu pārvadāšanai B(U) un C tipa pakā iesniedzams iesniegums kompetentai institūcijai. Iesniegumā norādāma šāda informācija:

255.1. radioaktīvā materiāla detalizēts apraksts un izziņa par tā fizikālo un ķīmisko stāvokli, kā arī starojuma veidu;

255.2. detalizēts konstrukcijas apraksts (tai skaitā tehniskie zīmējumi, materiālu saraksts un konstruēšanas metodes);

255.3. izziņas par veiktajiem testiem un to rezultāti vai ar aprēķiniem pamatos apliecinājums, ka konstrukcija atbilst lietošanas prasībām;

255.4. pakas ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijas;

255.5. ziņas par ieslēguma sistēmas konstrukcijas materiāliem un to specifikācijas, kā arī ziņas par paraugu ņemšanas kārtību un veicamajiem testiem, ja pakas konstrukcijas maksimālais darba spiediens ir mazāks par 100 kPa;

255.6. pamatoti pieņēmumi, kas drošības analīzēs izmantoti kā degvielas raksturlielumi, ja paredzamais radioaktīvais saturs ir apstarota degviela;

255.7. īpaši uzglabāšanas noteikumi siltuma izkliedes nodrošināšanai no pakas;

255.8. reproducējama ilustrācija (ne lielāka par 21 x 30 cm), kas parāda pakas uzbūvi;

255.9. informācija par kvalitātes nodrošinājuma programmu.

256. Šo noteikumu 254.punktā minētā iepakojuma apstiprinājuma sertifikātā norādāma šāda informācija:

256.1. sertifikāta veids (apstiprinājuma sertifikāts B(U) vai C tipa iepakojumam);

256.2. kompetentā institūcija, kas izsniegusi sertifikātu;

256.3. sertifikāta derīguma termiņš;

256.4. ierobežojumi transporta veidam;

256.5. nacionālo un starptautisko noteikumu saraksts, tai skaitā SAEA SS-6 vai ST-1, saskaņā ar kuru konstrukcija ir apstiprināta;

256.6. paziņojums par to, ka attiecīgais apstiprinājuma sertifikāts neatbrīvo kravas nosūtītāju no prasību izpildes, kuras noteikusi tās valsts kompetenta institūcija, caur kuru krava tiek transportēta vai uz kuru šī krava jānogādā;

256.7. atsauksme par radioaktīvā satura sertifikātiem un citu kompetentu institūciju apstiprinājumiem;

256.8. pārvadājuma atļauja, ja tāda ir nepieciešama;

256.9. iepakojuma apraksts un atsauksme par konstrukcijas rasējumiem, īss pakas konstrukcijas materiālu apraksts, bruto masa un galvenās ārējās dimensijas;

256.10. pakas identifikācijas kods;

256.11. ja kompetenta institūcija uzskata par nepieciešamu, reproducējamas ilustrācijas (ne lielākas par 21 x 30 cm), kas parāda pakas uzbūvi;

256.12. izziņa par atļauto radioaktīvo saturu, radioaktīvo materiālu fizikālajām un ķīmiskajām formām, maksimālo kopējo radioaktivitāti (ieskaitot galveno izotopu radioaktivitāti,) un daudzumu gramos (skaldmateriāliem);

256.13. papildu informācija skaldmateriālu pakām:

256.13.1. atļautā radioaktīvā satura detalizēts apraksts;

256.13.2. kodolkritiskuma indekss;

256.13.3. īpašās detaļas, kas nepieļauj ūdens iekļūšanu vai izkļūšanu no tukšajām telpām;

256.13.4. pieņēmumi, kas izmantoti kodolkritiskuma novērtēšanai;

256.14. izziņa par pakas lietošanas ierobežojumiem;

256.15. papildu ekspluatācijas kontroles pasākumi, kravu sagatavojot, iekraujot, uzglabājot, izkraujot un apkalpojot (tai skaitā īpaši sakraušanas noteikumi, lai nodrošinātu siltuma izkliedi);

256.16. nosūtītāja informācija par paku lietošanu vai specifiskām darbībām, kas veicamas pirms pārvadājuma;

256.17. pieļaujamie apkārtējās vides apstākļi transportēšanas laikā;

256.18. kvalitātes nodrošinājuma programmas;

256.19. sertifikāta izsniedzēja paraksts un paraksta atšifrējums.

XXXVII. B(M) tipa iepakojuma apstiprinājums

257. Iepakojumam radioaktīvo materiālu vai skaldmateriālu pārvadāšanai B(M) tipa pakā nepieciešams daudzpusējs apstiprinājums.

258. Apstiprinājuma sertifikāta iegūšanai radioaktīvo materiālu vai skaldmateriālu pārvadāšanai B(M) tipa pakā jāiesniedz iesniegums kompetentai institūcijai. Papildu šo noteikumu 255.punktā noteiktajai informācijai iesniegumā norādāma šāda informācija:

258.1. maksimālā spiediena starpība, ja pakas pārvadā pa gaisu (95 kPa);

258.2. sasalšanas temperatūra, ja pārvadā šķidrumus;

258.3. maksimālais darba spiediens pakā (700 kPa);

258.4. maksimālā temperatūra uz pakas virsmas;

258.5. ierobežojumi paku izmantošanai;

258.6. ieteicamie papildu ekspluatācijas kontroles pasākumi transportēšanas laikā;

258.7. izziņas par transporta veida ierobežojumiem un īpašām kraušanas, pārvadāšanas, izkraušanas vai apkalpošanas procedūrām;

258.8. pieļaujamie apkārtējās vides apstākļi transportēšanas laikā;

258.9. informācija par radiolīzes un ķīmisko reakciju produktiem, kas var ietekmēt pārvadājuma drošību.

259. Šo noteikumu 257.punktā minētā iepakojuma apstiprinājuma sertifikātā norādāma šāda informācija:

259.1. sertifikāta veids (apstiprinājuma sertifikāts B(M) tipa iepakojumam);

259.2. kompetentā institūcija, kas izsniegusi sertifikātu;

259.3. sertifikāta derīguma termiņš;

259.4. ierobežojumi transporta veidam;

259.5. nacionālo un starptautisko noteikumu saraksts, tai skaitā SAEA SS-6 vai ST-1, saskaņā ar kuru konstrukcija ir apstiprināta;

259.6. paziņojums par to, ka attiecīgais apstiprinājuma sertifikāts neatbrīvo kravas nosūtītāju no prasību izpildes, kuras noteikusi tās valsts kompetenta institūcija, caur kuru krava tiek transportēta vai uz kuru šī krava jānogādā;

259.7. informācija par citu kompetentu institūciju izdotajiem apstiprinājuma sertifikātiem;

259.8. pārvadājuma atļauja, ja tāda ir nepieciešama;

259.9. iepakojuma apraksts un atsauksme par konstrukcijas rasējumiem, īss pakas konstrukcijas materiālu apraksts, bruto masa un galvenās ārējās dimensijas;

259.10. pakas identifikācijas kods;

259.11. ja kompetenta institūcija uzskata par nepieciešamu, reproducējamas ilustrācijas (ne lielākas par 21 x 30 cm), kas parāda pakas uzbūvi;

259.12. izziņa par atļauto radioaktīvo saturu, radioaktīvo materiālu fizikālajām un ķīmiskajām formām, maksimālo kopējo radioaktivitāti (ieskaitot galveno izotopu radioaktivitāti) un daudzumu gramos (skaldmateriāliem);

259.13. papildu informācija skaldmateriālu pakām:

259.13.1. atļautā radioaktīvā satura detalizēts apraksts;

259.13.2. kodolkritiskuma indekss;

259.13.3. īpašās detaļas, kas nepieļauj ūdens iekļūšanu vai izkļūšanu no tukšajām telpām;

259.13.4. pieņēmumi, kas izmantoti kodolkritiskuma novērtēšanai;

259.14. izziņa par pakas lietošanas ierobežojumiem;

259.15. papildu ekspluatācijas kontroles pasākumi, kravu sagatavojot, iekraujot, uzglabājot, izkraujot un apkalpojot (tai skaitā īpaši sakraušanas noteikumi, lai nodrošinātu siltuma izkliedi);

259.16. nosūtītāja informācija par paku lietošanu vai specifiskām darbībām, kas veicamas pirms pārvadājuma;

259.17. pieļaujamie apkārtējās vides apstākļi transportēšanas laikā;

259.18. kvalitātes nodrošinājuma programmas;

259.19. sertifikāta izsniedzēja paraksts un paraksta atšifrējums.

XXXVIII. F1 UN F2 tipa iepakojuma apstiprinājums

260. Skaldmateriālu iepakojumam (izņemot šo noteikumu 176.punktā noteiktos) nepieciešams daudzpusējs apstiprinājums, ko izsniedz tās valsts kompetentā institūcija, kurā iepakojums ražots, un Kontroles daļa.

261. Iesniegumā apstiprinājuma sertifikāta iegūšanai norādāma visa nepieciešamā informācija par iepakojuma atbilstību prasībām F1 un F2 tipa pakām un apliecinājums par kvalitātes nodrošinājuma programmas izpildi.

262. F1 un F2 tipa iepakojuma apstiprinājuma sertifikātā norādāma šāda informācija:

262.1. sertifikāta veids (apstiprinājuma sertifikāts F1 vai F2 tipa iepakojumam);

262.2. kompetentā institūcija, kas izsniegusi sertifikātu;

262.3. sertifikāta derīguma termiņš;

262.4. ierobežojumi transporta veidam;

262.5. nacionālo un starptautisko noteikumu saraksts, tai skaitā SAEA SS-6 vai ST-1, saskaņā ar kuru konstrukcija ir apstiprināta;

262.6. paziņojums par to, ka attiecīgais apstiprinājuma sertifikāts neatbrīvo kravas nosūtītāju no prasību izpildes, kuras noteikusi tās valsts kompetenta institūcija, caur kuru krava tiek transportēta vai uz kuru šī krava jānogādā;

262.7. informācija par citu kompetentu institūciju izdotajiem apstiprinājuma sertifikātiem;

262.8. pārvadājuma atļauja;

262.9. iepakojuma apraksts un atsauksme par konstrukcijas rasējumiem, īss pakas konstrukcijas materiālu apraksts, bruto masa un galvenās ārējās dimensijas;

262.10. pakas identifikācijas kods;

262.11. ja kompetenta institūcija uzskata par nepieciešamu, reproducējamas ilustrācijas (ne lielākas par 21 x 30 cm), kas parāda pakas uzbūvi;

262.12. izziņa par atļauto radioaktīvo saturu, radioaktīvo materiālu fizikālajām un ķīmiskajām formām, maksimālo kopējo radioaktivitāti (ieskaitot galveno izotopu radioaktivitāti) un daudzumu gramos (skaldmateriāliem);

262.13. kodolkritiskuma indekss;

262.14. īpašās detaļas, kas nepieļauj ūdens iekļūšanu vai izkļūšanu no tukšajām telpām;

262.15. pieņēmumi, kas izmantoti kodolkritiskuma novērtēšanai;

262.16. B(M) tipa iepakojumiem izziņa par pakas lietošanas ierobežojumiem;

262.17. papildu ekspluatācijas kontroles pasākumi, kravu sagatavojot, iekraujot, uzglabājot, izkraujot un apkalpojot (tai skaitā īpaši sakraušanas noteikumi, lai nodrošinātu siltuma izkliedi);

262.18. nosūtītāja informācija par paku lietošanu vai specifiskām darbībām, kas veicamas pirms pārvadājuma;

262.19. pieļaujamie apkārtējās vides apstākļi transportēšanas laikā;

262.20. kvalitātes nodrošinājuma programmas;

262.21. sertifikāta izsniedzēja paraksts un paraksta atšifrējums.

XXXIX. Pārvadājuma apstiprinājums

263. Daudzpusējs apstiprinājums nepieciešams šādiem pārvadājumiem (ja apstiprinājums izsniegts iepakojumam, nevis pārvadājumam, daudzpusējs apstiprinājums nav nepieciešams):

263.1. B(M) tipa paku pārvadājumam, ja iepakojuma konstrukcija pieļauj periodisku ventilāciju;

263.2. B(M) tipa paku pārvadājumiem, ja pakas satur radioaktīvos materiālus ar radioaktivitāti lielāku par 3 x 103 A1 vai 3 x 103 A2, vai 1000 Tbq (izvēlas mazāko lielumu);

263.3. skaldmateriālu paku pārvadājumiem, ja individuālo paku transporta indeksu summa pārsniedz 50;

263.4. ekskluzīvās lietošanas kravas kuģiem, ja ir nepieciešama speciāla aizsardzības programma pret radiāciju.

264. Iesniegumā pārvadājuma apstiprinājuma iegūšanai norādāma šāda informācija:

264.1. pārvadājumam nepieciešamais laika periods;

264.2. faktiskais radioaktīvais saturs, paredzamais transportēšanas veids, transportlīdzekļa tips un iespējamais vai ieteicamais maršruts;

264.3. īpaši piesardzības pasākumi un īpaša administratīva un ekspluatācijas kontrole, kas norādīta iepakojuma konstrukcijas apstiprinājuma sertifikātā.

265. Pārvadājuma apstiprinājuma sertifikātā norādāma šāda informācija:

265.1. sertifikāta veids (apstiprinājuma sertifikāts B(M) tipa paku pārvadājumam, ja iepakojuma konstrukcija pieļauj periodisku ventilāciju vai pakas satur radioaktīvos materiālus ar radioaktivitāti lielāku par 3 x 103 A1 vai 3 x 103 A2, vai 1000 Tbq, F1 vai F2 tipa paku pārvadājumam, ja individuālo paku transporta indeksu summa pārsniedz 50, vai speciālas lietošanas kravas kuģiem ar speciālu aizsardzības programmu pret radiāciju);

265.2. kompetentā institūcija, kas izsniegusi sertifikātu;

265.3. sertifikāta derīguma termiņš;

265.4. ierobežojumi transporta veidam un kravas konteinera tipam, kā arī ar maršruta izvēli saistītie ierobežojumi vai saskaņotais pārvadājuma maršruts;

265.5. nacionālo un starptautisko noteikumu saraksts, tai skaitā SAEA SS-6 vai ST-1, saskaņā ar kuru pārvadājums ir apstiprināts;

265.6. paziņojums par to, ka attiecīgais apstiprinājuma sertifikāts neatbrīvo kravas nosūtītāju no prasību izpildes, kuras noteikusi tās valsts kompetenta institūcija, caur kuru krava tiek transportēta vai uz kuru šī krava jānogādā;

265.7. papildu ekspluatācijas kontroles pasākumi, kravu sagatavojot, iekraujot, uzglabājot, izkraujot un apkalpojot (tai skaitā īpaši sakraušanas noteikumi, lai nodrošinātu siltuma izkliedi);

265.8. pieteicēja informācija par specifiskām darbībām, kas veicamas pirms pārvadājuma;

265.9. informācija par atbilstošu konstrukcijas apstiprinājuma sertifikātu;

265.10. izziņa par atļauto radioaktīvo saturu, radioaktīvo materiālu fizikālajām un ķīmiskajām formām, maksimālo kopējo radioaktivitāti (ieskaitot galveno izotopu radioaktivitāti) un daudzumu gramos (skaldmateriāliem);

265.11. kvalitātes nodrošinājuma programmas specifikācija;

265.12. sertifikāta izsniedzēja paraksts un paraksta atšifrējums.

XL. Apstiprinājums pārvadājumam īpašā kārtībā

266. Kravai, kas tiek pārvadāta īpašā kārtībā vairāku valstu teritorijās, nepieciešams daudzpusējs apstiprinājums.

267. Iesniegumam īpašā kārtībā veicama pārvadājuma apstiprinājuma sertifikāta iegūšanai norādāma nepieciešamā informācija par vispārējā drošības līmeņa atbilstību vismaz tādam līmenim, ko nodrošina šajos noteikumos noteikto prasību izpilde. Iesniegumā norādāma šāda informācija:

267.1. pamatojums, kāpēc kravu nevar sagatavot atbilstoši šo noteikumu prasībām;

267.2. izziņa par īpašiem piesardzības pasākumiem un īpašu administratīvu un ekspluatācijas kontroli, kas nepieciešama, lai kompensētu kravas neatbilstību šo noteikumu prasībām.

268. Īpašā kārtībā veicama pārvadājuma apstiprinājuma sertifikātā norādāma šāda informācija:

268.1. sertifikāta veids (apstiprinājuma sertifikāts kravas pārvadāšanai īpašā kārtībā);

268.2. kompetentā institūcija, kas izsniegusi sertifikātu;

268.3. sertifikāta derīguma termiņš;

268.4. transporta veids (veidi);

268.5. ierobežojumi transporta veidam un kravas konteinera tipam, kā arī ar maršruta izvēli saistītās instrukcijas;

268.6. nacionālo un starptautisko noteikumu saraksts, tai skaitā SAEA SS-6 vai ST-1, saskaņā ar kuru īpaša kārtība ir apstiprināta;

268.7. paziņojums par to, ka attiecīgais apstiprinājuma sertifikāts neatbrīvo kravas nosūtītāju no prasību izpildes, kuras noteikusi tās valsts kompetenta institūcija, caur kuru krava tiek transportēta vai uz kuru šī krava jānogādā;

268.8. informācija par citu kompetentu institūciju izdotajiem apstiprinājuma sertifikātiem;

268.9. iepakojuma apraksts un atsauksme par konstrukcijas rasējumiem, īss pakas konstrukcijas materiālu apraksts, bruto masa un galvenās ārējās dimensijas;

268.10. ja nepieciešams, reproducējamas ilustrācijas (ne lielākas par 21 x 30 cm);

268.11. izziņa par atļauto radioaktīvo saturu, radioaktīvo materiālu fizikālajām un ķīmiskajām formām, maksimālo kopējo radioaktivitāti (ieskaitot galveno izotopu radioaktivitāti) un daudzumu gramos (skaldmateriāliem);

268.12. papildus skaldmateriālu iepakojumu konstrukcijai:

268.12.1. transporta indekss;

268.12.2. kodolkritiskuma indekss;

268.12.3. īpašās detaļas, kas nepieļauj ūdens iekļūšanu vai izkļūšanu no tukšajām telpām;

268.12.4. pieņēmumi, kas izmantoti kodolkritiskuma novērtēšanai;

268.13. papildu ekspluatācijas kontroles pasākumi, kravu sagatavojot, iekraujot, uzglabājot, izkraujot un apkalpojot (tai skaitā īpaši sakraušanas noteikumi, lai nodrošinātu siltuma izkliedi);

268.14. īpašas kārtības nepieciešamības pamatojums;

268.15. īpaši piesardzības pasākumi, kas kompensē kravas neatbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

268.16. nosūtītāja informācija par paku lietošanu vai specifiskām darbībām, kas veicamas pirms pārvadājuma;

268.17. pieļaujamie apkārtējās vides apstākļi transportēšanas laikā;

268.18. kvalitātes nodrošinājuma programmas specifikācija;

268.19. sertifikāta izsniedzēja paraksts un paraksta atšifrējums.

XLI. Apstiprinājuma sertifikāta identifikācija

269. Katram kompetentas institūcijas izdotam apstiprinājuma sertifikātam tiek piešķirta identifikācijas zīme ar valsts reģistrācijas indeksu, numuru un tipa kodu.

270. Valsts reģistrācijas indeksam, numuram un tipa kodam noteiktas šādas prasības:

270.1. katra kompetentā institūcija izmanto savas valsts starptautisko transportlīdzekļu reģistrācijas identifikācijas kodu;

270.2. kompetentā institūcija piešķir numuru, kas:

270.2.1. ir unikāls un specifisks katram iepakojumam vai pārvadājumam;

270.2.2. norāda saistību starp pārvadājuma apstiprinājuma sertifikātu un iepakojuma apstiprinājuma sertifikātu;

270.3. apstiprinājuma sertifikācijas tipam noteikti šādi kodi:

270.3.1. A tipa iepakojumam skaldmateriāliem - AF;

270.3.2. B(U) vai (B(M) tipa iepakojumam - B(U) vai B(M);

270.3.3. B(U) vai B(M) tipa iepakojumam skaldmateriāliem - B(U)F vai B(M)F;

270.3.4. rūpnieciskam iepakojumam - I;

270.3.5. rūpnieciskam iepakojumam skaldmateriāliem - IF;

270.3.6. īpašas formas radioaktīvam materiālam - S;

270.3.7. pārvadājumam - T;

270.3.8. pārvadājumam īpašā kārtībā - X;

270.3.9. pārējiem iepakojumiem, kuriem nav piemērojams neviens no iepriekšējiem kodiem, ja tie nav paredzēti UF6 pārvadāšanai - H(U) vai H(M);

270.4. iepakojumu apstiprinājuma sertifikātam pēc iepakojuma koda pievienojami simboli "-96".

271. Apstiprinājuma sertifikātā kodu lietošanai noteiktas šādas prasības:

271.1. katram sertifikātam un katram iepakojumam ir atbilstoša identifikācijas zīme, kas noteikta šo noteikumu 270.punktā (izņemot iepakojumus, kuru konstrukcijas tipa kods aiz otrās šķērssvītras satur tikai simbolus "-96", tas nozīmē, ka T vai X iepakojuma marķējumā netiek norādīts);

271.2. ja iepakojuma un pārvadājuma apstiprinājuma sertifikāti tiek apvienoti, kodus atkārtot nav nepieciešams;

271.3. ja daudzpusējs apstiprinājums ir ratificēts, lieto tikai to identifikācijas zīmi, ko izdevusi valsts, kurā iepakojuma konstrukcija ir izstrādāta un kura veic pārvadājumu;

271.4. ja daudzpusējam apstiprinājumam katra nākamā valsts izdod savu apstiprinājuma sertifikātu, katram sertifikātam atbilst identifikācijas zīme uz iepakojuma;

271.5. atzīmi par sertifikāta revidēšanu ieraksta apaļajās iekavās, kas seko identifikācijas zīmei;

271.6. sertifikāta revīzijas numuru nosaka valsts, kas izdevusi sākotnējo apstiprinājuma sertifikātu, ja iepakojuma konstrukcijas sertifikāta revīzija paredz iepakojuma konstrukcijas marķējumā aiz otrās šķērslīnijas sekojošā burtu tipa koda maiņu.

XLII. Pasākumu plānošana un rīcība avārijā

272. Radioaktīvo materiālu pārvadāšanas noteikumi veido sistēmu, kas nepieļauj avāriju. Šīs sistēmas pamatelementi ir:

272.1. drošs radioaktīvo vielu iepakojums;

272.2. ārējā starojuma līmeņu kontrole un limitēšana;

272.3. zemkritiskuma nodrošināšana skaldmateriāliem;

272.4. atbilstošs siltumu izdalošo radioaktīvo materiālu paku izvietojums;

272.5. atbilstošu kvalitātes nodrošināšanas programmu realizācija.

273. Avārijas seku likvidēšanas plānus sagatavo visas iestādes, kuras tieši piedalās radioaktīvo materiālu transportēšanā, pirms tās iesniedz pieprasījumu licences vai radioaktīvo materiālu transportēšanas vai uzglabāšanas (ja tā saistīta ar transportēšanu) atļaujas saņemšanai.

274. Nacionālo avārijas seku likvidēšanas plānu sagatavo Civilās aizsardzības centrs un nosaka:

274.1. avārijas seku likvidēšanas pamatprincipus;

274.2. atbildīgās institūcijas un organizācijas un to pienākumus;

274.3. institūcijas, kurām informācija par avāriju jāsaņem vispirms, kā arī paziņošanas kārtību;

274.4. iedzīvotāju brīdināšanas kārtību un metodes;

274.5. iejaukšanās līmeņus apstarošanas un radioaktīvā piesārņojuma ierobežošanai;

274.6. galvenos aizsardzības pasākumus;

274.7. avārijas seku likvidēšanas kārtību;

274.8. medicīniskās palīdzības resursus;

274.9. mācību organizēšanu un plāna pārskatīšanas kārtību;

274.10. iedzīvotāju informēšanu par preventīvajiem pasākumiem.

275. Transporta nozaru (autotransporta, dzelzceļa transporta, jūras transporta un gaisa transporta) plānos nosakāmas institūcijas, kurām informācija par avāriju jāsaņem vispirms, kā arī paredzama paziņošanas kārtība.

276. Avārijas gadījumā ierobežojama iedzīvotāju piekļūšana avārijas vietai (apmēram 10 m rādiusā) un galvenā vērība ir pievēršama avārijas grupas personāla drošībai un vides objektu (it sevišķi ūdens) pasargāšanai no radioaktīvajām vielām.

277. Ja bojātas A tipa pakas, ierobežojams avārijas seku likvidēšanas darbu laiks (ne ilgāk par 30 minūtēm 1 m attālumā no avārijā cietušā iepakojuma).

278. Ja bojātas B, C, F1 un F2 tipa pakas, avārijas seku likvidēšanā iesaistāmas iepriekš apmācītas specializētas avārijas grupas.

279. Avārijas seku likvidēšanas plānā atsevišķi apskatāmi gadījumi, ja radioaktīvais materiāls ir pazaudēts vai nozagts. Avārijas seku likvidēšanas plānā paredzama Iekšlietu ministrijas un municipālo policiju spēku iesaistīšana, lai šāds iepakojums vai tā saturs tiktu atrasts maksimāli īsā laikā un netiktu pieļauta radioaktīvo materiālu izkliedēšana vidē vai izmantošana teroristiskiem mērķiem.

280. Ja transportlīdzeklis, kas pārvadā radioaktīvos materiālus, cietis avārijā, veicami šādi pasākumi:

280.1. cietušo glābšana un medicīniskās palīdzības sniegšana;

280.2. ugunsgrēka novēršana vai tā dzēšana un transporta negadījuma seku likvidēšana;

280.3. apstarošanas kontrole un radioaktīvā piesārņojuma novēršana;

280.4. dezaktivācija un piesārņotās teritorijas ierobežošana, lai nepieļautu tālāku piesārņojuma izplatīšanos;

280.5. personāla dezaktivācija;

280.6. cietušo dezaktivācija;

280.7. avārijā cietušo iepakojumu pāriepakošana to nogādāšanai līdz paredzētajam galamērķim.

281. Reaģēšanas pasākumi avārijas sākuma fāzē:

281.1. pārvadātājs veic neatliekamos avārijas seku likvidēšanas pasākumus un informē par notikušo vietējās pašvaldības un avārijas plānā noteiktās institūcijas;

281.2. ja pārvadātājs ir cietis avārijā un nav spējis informēt par radioaktīvajiem materiāliem, tam avārijas dienestam, kas pirmais ieradies avārijas vietā, pēc iepakojuma marķējuma, plakātiem un brīdinājuma zīmēm jānosaka kravas radioaktīvais saturs;

281.3. avārijas seku likvidēšanas pasākumos iesaistās policisti, ugunsdzēsēji, avārijas medicīnas brigādes un nozaru avārijas brigādes;

281.4. galvenā uzmanība tiek veltīta avārijas seku likvidēšanas pasākumiem, kas saistīti ar cilvēku dzīvības glābšanu, iejaukšanās medicīnas pasākumiem smagu traumu gadījumos un ugunsgrēka novēršanu vai dzēšanu;

281.5. pašvaldības vai policija, vai kāds no avārijas likvidēšanā iesaistītajiem dienestiem pēc iespējas ātrāk informē radiācijas drošības un kodoldrošības dienestus;

281.6. pēc neatliekamo avārijas radīto seku likvidēšanas pasākumu veikšanas pārbauda iepakojuma stāvokli, ja nav nepieciešamo mērinstrumentu, vizuāli novērtē, vai iepakojums nav bojāts tādā mērā, ka iespējama radioaktīvo vielu noplūde, un, ja ir pamatotas aizdomas par to, nekavējoties izsauc specializētas avārijas brigādes, kas apmācītas šādu avāriju seku likvidēšanā;

281.7. policija nodrošina avārijas vietas norobežošanu, lai nepieļautu cilvēku apstarošanu no bojātajiem iepakojumiem;

281.8. nozares vai valsts specializētas grupas novērtē radioloģisko apdraudējumu (ekspozīcijas dozas jaudas, radioaktīvo piesārņojumu) un veic turpmākos avārijas radīto seku likvidēšanas pasākumus.

282. Reaģēšanas pasākumi avārijas kontrolēšanas fāzē:

282.1. ja radusies radioloģiska avārija, visas darbības veic tikai iepriekš apmācītas, ar mērinstrumentiem un aizsardzības aprīkojumu apgādātas grupas;

282.2. ja nepieciešama evakuācija, visi pasākumi tiek saskaņoti ar vietējo pašvaldību un Civilās aizsardzības centru;

282.3. nepieciešamie aizsardzības pasākumi avārijas zonā:

282.3.1. iekļūšanas un izkļūšanas kontrole;

282.3.2. personāla aizsardzība;

282.3.3. nepiederošo personu evakuācija no avārijas zonas;

282.3.4. personu dezaktivācija;

282.3.5. dezaktivācijā radušos radioaktīvo atkritumu savākšana;

282.3.6. pārtikas un ūdens radioaktīvā piesārņojuma kontrole;

282.3.7. lokālo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu aizsardzība.

283. Reaģēšanas pasākumi pēcavārijas fāzē:

283.1. teritorijas dezaktivācija;

283.2. pārtikas un ūdens radioaktīvā piesārņojuma kontrole.

XLIII. Noslēguma jautājums

284. Noteikumi stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī.

 

Ministru prezidents G.Krasts

 

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministra vietā -

aizsardzības ministrs T.Jundzis

 

1.pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.266

Brīva kritiena distance

kritiena testam normāliem apstākļiem

Pakas masa m (kg)

Brīva kritiena distance (m)

m < 5000

1,2

5000 £ m < 10000

0,9

10000 £ m < 15000

0,6

15000 £ m

0,3

 

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministra vietā -

aizsardzības ministrs T.Jundzis

 

2.pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.266

Saules siltuma parametri

 

Virsmas forma un izvietojums

Saules siltums 12 stundas dienā (W/m2)

Pamats

-

 

Pārējās virsmas

800

 

Plakanas virsmas, kas netiek transportētas horizontāli:

 

 

visas virsmas

2001

 

liektas virsmas

4002

 

1 Kā alternatīvu var izmantot sinusa funkciju ar pieņemto absorbcijas koeficientu un neņemt vērā faktu, ko rada atstarošanās no blakus esošiem objektiem.

2 Kā alternatīvu var izmantot sinusa funkciju ar pieņemto absorbcijas koeficientu un neņemt vērā faktu, ko rada atstarošanās no blakus esošiem produktiem.

 

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministra vietā -

aizsardzības ministrs T.Jundzis

 

3.pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.266

Radioaktivitātes limiti 1 izņēmuma pakām

 

Instrumenti un priekšmeti

Materiāli

 

Pakas saturs

limits priekšmetam

limits pakai

limits pakai

Cietas vielas:

 

 

 

 

īpaša forma

10-2 A1

A1

10-3 A1

 

citas formas

10-2 A2

A2

10-3 A2

 

Šķidrumi

10-3 A2

10-1 A2

10-4 A2

 

Gāzes:

 

 

 

 

tritijs

2 x 10-2 A2

2 x 10-1 A2

2 x 10-2 A2

 

īpaša forma

10-3 A1

10-2 A1

10-3 A1

 

citas formas

10-3 A2

10-2 A2

10-3 A2

 

1 Radionuklīdu maisījumiem radioaktivitātes limitu aprēķināšana noteikta šo noteikumu 27. un 28.punktā.

 

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministra vietā -

aizsardzības ministrs T.Jundzis

4.pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.266

A 1 un A 2 vērtības radionuklīdiem

 

 

 

 

Īpatnējās

Radioaktivitātes

 

 

 

 

radioaktivitātes

limits kravām,

 

 

 

 

limits materiāliem,

uz kurām

 

Radionuklīds

A1 (TBq)

A2 (TBq)

uz kuriem

neattiecas šie

 

 

 

 

neattiecas šie

noteikumi

 

 

 

 

noteikumi

(Bq)

 

 

 

 

(Bq/g)

 

 

1

2

3

4

5

Aktīnijs

 

 

 

 

 

225Ac a)

8 x 10-1

6 x 10-3

1 x 101

1 x 104

 

227Ac a)

9 x 10-1

9 x 10-5

1 x 10-1

1 x 103

 

228Ac

6 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

Sudrabs

 

 

 

 

 

105Ag

2 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 106

 

108Agm a)

7 x 10-1

7 x 10-1

1 x 101 b)

1 x 106 b)

 

110Agm a)

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

111Ag

2 x 100

6 x 10-1

1 x 103

1 x 106

 

Alumīnijs

 

 

 

 

 

26Al

1 x 10-1

1 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

Amerīcijs

 

 

 

 

 

241Am

1 x 101

1 x 10-3

1 x 100

1 x 104

 

242Amm a)

1 x 101

1 x 10-3

1 x 100 b)

1 x 104 b)

 

243Am a)

5 x 100

1 x 10-3

1 x 100 b)

1 x 103 b)

 

Argons

 

 

 

 

 

37Ar

4 x 101

4 x 101

1 x 106

1 x 108

 

39Ar

4 x 101

2 x 101

1 x 107

1 x 104

 

41Ar

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 102

1 x 109

 

Arsēns

 

 

 

 

 

72As

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

73As

4 x 101

4 x 101

1 x 103

1 x 107

 

74As

1 x 100

9 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

76As

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 102

1 x 105

 

77As

2 x 101

7 x 10-1

1 x 103

1 x 106

 

Astats

 

 

 

 

 

211At a)

2 x 101

5 x 10-1

1 x 103

1 x 107

 

Zelts

 

 

 

 

 

193Au

7 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 107

 

194Au

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

 

195Au

1 x 101

6 x 100

1 x 102

1 x 107

 

198Au

1 x 100

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

199Au

1 x 101

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

Bārijs

 

 

 

 

 

131Ba a)

2 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 106

 

133Ba

3 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 106

 

133Bam

2 x 101

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

140Ba a)

5 x 10-1

3 x 10-1

1 x 101 b)

1 x 105 b)

 

Berilijs

 

 

 

 

 

7Be

2 x 101

2 x 101

1 x 103

1 x 107

 

10Be

4 x 101

6 x 10-1

1 x 104

1 x 106

 

Bismuts

 

 

 

 

 

205Bi

7 x 10-1

7 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

206Bi

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

207Bi

7 x 10-1

7 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

210Bi

1 x 100

6 x 10-1

1 x 103

1 x 106

 

210Bim a)

6 x 10-1

2 x 10-2

1 x 101

1 x 105

 

212Bi a)

7 x 10-1

6 x 10-1

1 x 101 b)

1 x 105 b)

 

Berklijs

 

 

 

 

 

247Bk

8 x 100

8 x 10-4

1 x 100

1 x 104

 

249Bk a)

4 x 101

3 x 10-1

1 x 103

1 x 106

 

Broms

 

 

 

 

 

76Br

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

77Br

3 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 106

 

82Br

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

Ogleklis

 

 

 

 

 

11C

1 x 100

6 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

14C

4 x 101

3 x 100

1 x 104

1 x 107

 

Kalcijs

 

 

 

 

 

41Ca

Bez limita

Bez limita

1 x 105

1 x 107

 

45Ca

4 x 101

1 x 100

1 x 104

1 x 107

 

47Ca a)

3 x 100

3 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

Kadmijs

 

 

 

 

 

109Cd

3 x 101

2 x 100

1 x 104

1 x 106

 

113Cdm

4 x 101

5 x 10-1

1 x 103

1 x 106

 

115Cdm a)

3 x 100

4 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

115Cdm

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 103

1 x 106

 

Cērijs

 

 

 

 

 

139Ce

7 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 106

 

141Ce

2 x 101

6 x 10-1

1 x 102

1 x 107

 

143Ce

9 x 10-1

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

144Ce a)

2 x 10-1

2 x 10-1

1 x 102 b)

1 x 105 b)

 

Kalifornijs

 

 

 

 

 

248Cf

4 x 101

6 x 10-3

1 x 101

1 x 104

 

249Cf

3 x 100

8 x 10-4

1 x 100

1 x 103

 

250Cf

2 x 101

2 x 10-3

1 x 101

1 x 104

 

251Cf

7 x 100

7 x 10-4

1 x 100

1 x 103

 

252Cf

5 x 10-2

3 x 10-3

1 x 101

1 x 104

 

253Cf a)

4 x 101

4 x 10-2

1 x 102

1 x 105

 

254Cf

1 x 10-3

1 x 10-3

1 x 100

1 x 103

 

Hlors

 

 

 

 

 

36Cl

1 x 101

6 x 10-1

1 x 104

1 x 106

 

38Cl

2 x 10-1

2 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

Kirijs

 

 

 

 

 

240Cm

4 x 101

2 x 10-2

1 x 102

1 x 105

 

241Cm

2 x 100

1 x 100

1 x 102

1 x 106

 

242Cm

4 x 101

1 x 10-2

1 x 102

1 x 105

 

243Cm

9 x 100

1 x 10-3

1 x 100

1 x 104

 

244Cm

2 x 101

2 x 10-3

1 x 101

1 x 104

 

245Cm

9 x 100

9 x 10-4

1 x 100

1 x 103

 

246Cm

9 x 100

9 x 10-4

1 x 100

1 x 103

 

247Cm a)

3 x 100

1 x 10-3

1 x 100

1 x 104

 

248Cm

2 x 10-2

3 x 10-4

1 x 100

1 x 103

 

Kobalts

 

 

 

 

 

55Co

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

56Co

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

57Co

1 x 101

1 x 101

1 x 102

1 x 106

 

58Co

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

 

58Com

4 x 101

4 x 101

1 x 104

1 x 107

 

60Co

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

Hroms

 

 

 

 

 

51Cr

3 x 101

3 x 101

1 x 103

1 x 107

 

Cēzijs

 

 

 

 

 

129Cs

4 x 100

4 x 100

1 x 102

1 x 105

 

131Cs

3 x 101

3 x 101

1 x 103

1 x 106

 

132Cs

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 105

 

134Cs

7 x 10-1

7 x 10-1

1 x 101

1 x 104

 

134Csm

4 x 101

6 x 10-1

1 x 103

1 x 105

 

135Cs

4 x 101

1 x 100

1 x 104

1 x 107

 

136Cs

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

137Cs a)

2 x 100

6 x 10-1

1 x 101 b)

1 x 104 b)

 

Varš

 

 

 

 

 

64Cu

6 x 100

1 x 100

1 x 102

1 x 106

 

67Cu

1 x 101

7 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

Disprozijs

 

 

 

 

 

159Dy

2 x 101

2 x 101

1 x 103

1 x 107

 

165Dy

9 x 10-1

6 x 10-1

1 x 103

1 x 106

 

166Dy a)

9 x 10-1

3 x 10-1

1 x 103

1 x 106

 

Erbijs

 

 

 

 

 

169Er

4 x 101

1 x 100

1 x 104

1 x 107

 

171Er

8 x 10-1

5 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

Eiropijs

 

 

 

 

 

147Eu

2 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 106

 

148Eu

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

149Eu

2 x 101

2 x 101

1 x 102

1 x 107

 

150Eu (īsdzīvojošs)

2 x 100

7 x 10-1

1 x 103

1 x 106

 

150Eu (ilgdzīvojošs)

7 x 10-1

7 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

152Eu

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

 

152Eum

8 x 10-1

8 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

154Eu

9 x 10-1

6 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

155Eu

2 x 101

3 x 100

1 x 102

1 x 107

 

156Eu

7 x 10-1

7 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

Fluors

 

 

 

 

 

18F

1 x 100

6 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

Dzelzs

 

 

 

 

 

52Fe a)

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

55Fe

4 x 101

4 x 101

1 x 104

1 x 106

 

59Fe

9 x 10-1

9 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

60Fe a)

4 x 101

2 x 10-1

1 x 102

1 x 105

 

Gallijs

 

 

 

 

 

67Ga

7 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 106

 

68Ga

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

72Ga

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

Gadolīnijs

 

 

 

 

 

146Gd a)

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

148Gd

2 x 101

2 x 10-3

1 x 101

1 x 104

 

153Gd

1 x 101

9 x 100

1 x 102

1 x 107

 

159Gd

3 x 100

6 x 10-1

1 x 103

1 x 106

 

Germānijs

 

 

 

 

 

68Ge a)

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

71Ge

4 x 101

4 x 101

1 x 104

1 x 108

 

77Ge

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

Hafnijs

 

 

 

 

 

172Hf a)

6 x 10-1

6 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

175Hf

3 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 106

 

181Hf

2 x 100

5 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

182Hf

Bez limita

Bez limita

1 x 102

1 x 106

 

Dzīvsudrabs

 

 

 

 

 

194Hg a)

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

 

195Hgm a)

3 x 100

7 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

197Hg

2 x 101

1 x 101

1 x 102

1 x 107

 

197Hgm

1 x 101

4 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

203Hg

5 x 100

1 x 100

1 x 102

1 x 105

 

Holmijs

 

 

 

 

 

166Ho

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 103

1 x 105

 

166Hom

6 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

Jods

 

 

 

 

 

123I

6 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 107

 

124I

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

 

125I

2 x 101

3 x 100

1 x 103

1 x 106

 

126I

2 x 100

1 x 100

1 x 102

1 x 106

 

129I

Bez limita

Bez limita

1 x102

1 x 105

 

131I

3 x 100

7 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

132I

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

133I

7 x 10-1

6 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

134I

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

135I a)

6 x 10-1

6 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

Indijs

 

 

 

 

 

111In

3 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 106

 

113Inm

4 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 106

 

114Inm a)

1 x 101

5 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

115Inm

7 x 100

1 x 100

1 x 102

1 x 106

 

Irīdijs

 

 

 

 

 

189Ir a)

3 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 106

 

190Ir

4 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 106

 

192Ir

1 x 101

5 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

194Ir

7 x 100

1 x 100

1 x 102

1 x 106

 

Kālijs

 

 

 

 

 

40K

9 x 10-1

9 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

42K

2 x 10-1

2 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

43K

7 x 10-1

6 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

Kriptons

 

 

 

 

 

81Kr

4 x 101

4 x 101

1 x 104

1 x 107

 

85Kr

1 x 101

1 x 101

1 x 105

1 x 104

 

85Krm

8 x 100

3 x 100

1 x 103

1 x 1010

 

87Kr

2 x 10-1

2 x 10-1

1 x 102

1 x 109

 

Lantāns

 

 

 

 

 

137La

3 x 101

6 x 100

1 x 103

1 x 107

 

140La

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

Lutēcijs

 

 

 

 

 

172Lu

6 x 10-1

6 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

173Lu

8 x 100

8 x 100

1 x 102

1 x 107

 

174Lu

9 x 100

9 x 100

1 x 102

1 x 107

 

174Lum

2 x 101

1 x 101

1 x 102

1 x 107

 

177Lu

3 x 101

7 x 10-1

1 x 103

1 x 107

 

Magnijs

 

 

 

 

 

28Mg a)

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

Mangāns

 

 

 

 

 

52Mn

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

53Mn

Bez limita

Bez limita

1 x 104

1 x 109

 

54Mn

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

 

56Mn

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

Molibdēns

 

 

 

 

 

93Mo

4 x 101

2 x 101

1 x 103

1 x 108

 

99Mo a)

1 x 100

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

Slāpeklis

 

 

 

 

 

13N

9 x 10-1

6 x 10-1

1 x 102

1 x 109

 

Nātrijs

 

 

 

 

 

22Na

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

24Na

2 x 10-1

2 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

Niobijs

 

 

 

 

 

93Nbm

4 x 101

3 x 101

1 x 104

1 x 107

 

94Nb

7 x 10-1

7 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

95Nb

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

 

97Nb

9 x 10-1

6 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

Neodīms

 

 

 

 

 

147Nd

6 x 100

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

149Nd

6 x 10-1

5 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

Niķelis

 

 

 

 

 

59Ni

Bez limita

Bez limita

1 x 104

1 x 108

 

63Ni

4 x 101

3 x 101

1 x 105

1 x 108

 

65Ni

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

Neptūnijs

 

 

 

 

 

235Np

4 x 101

4 x 101

1 x 103

1 x 107

 

236Np (īsdzīvojošs)

2 x 101

2 x 100

1 x 103

1 x 107

 

236Np (ilgdzīvojošs)

9 x 100

2 x 10-2

1 x 102

1 x 105

 

237Np

2 x 101

2 x 10-3

1 x 100 b)

1 x 103 b)

 

239Np

7 x 100

4 x 10-1

1 x 102

1 x 107

 

Osmijs

 

 

 

 

 

185Os

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

 

191Os

1 x 101

2 x 100

1 x 102

1 x 107

 

191Osm

4 x 101

3 x 101

1 x 103

1 x 107

 

193Os

2 x 100

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

194Os a)

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 102

1 x 105

 

Fosfors

 

 

 

 

 

32P

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 103

1 x 105

 

33P

4 x 101

1 x 100

1 x 105

1 x 108

 

Protaktīnijs

 

 

 

 

 

230Pa a)

2 x 100

7 x 10-2

1 x 101

1 x 106

 

231Pa

4 x 100

4 x 10-4

1 x 100

1 x 103

 

233Pa

5 x 100

7 x 10-1

1 x 102

1 x 107

 

Svins

 

 

 

 

 

201Pb

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

 

202Pb

4 x 101

2 x 101

1 x 103

1 x 106

 

203Pb

4 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 106

 

205Pb

Bez limita

Bez limita

1 x 104

1 x 107

 

210Pb a)

1 x 100

5 x 10-2

1 x 101 b)

1 x 104 b)

 

212Pb a)

7 x 10-1

2 x 10-1

1 x 101 b)

1 x 105 b)

 

Pallādijs

 

 

 

 

 

103Pd a)

4 x 101

4 x 101

1 x 103

1 x 108

 

107Pd

Bez limita

Bez limita

1 x 105

1 x 108

 

109Pd

2 x 100

5 x 10-1

1 x 103

1 x 106

 

Prometejs

 

 

 

 

 

143Pm

3 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 106

 

144Pm

7 x 10-1

7 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

145Pm

3 x 101

1 x 101

1 x 103

1 x 107

 

147Pm

4 x 101

2 x 100

1 x 104

1 x 107

 

148Pmm a)

8 x 10-1

7 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

149Pm

2 x 100

6 x 10-1

1 x 103

1 x 106

 

151Pm

2 x 100

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

Polonijs

 

 

 

 

 

210Po

4 x 101

2 x 10-2

1 x 101

1 x 104

 

Prazeodīms

 

 

 

 

 

142Pr

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 102

1 x 105

 

143Pr

3 x 100

6 x 10-1

1 x 104

1 x 106

 

Platīns

 

 

 

 

 

188Pt a)

1 x 100

8 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

191Pt

4 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 106

 

193Pt

4 x 101

4 x 101

1 x 104

1 x 107

 

193Ptm

4 x 101

5 x 10-1

1 x 103

1 x 107

 

195Ptm

1 x 101

5 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

197Pt

2 x 101

6 x 10-1

1 x 103

1 x 106

 

197Ptm

1 x 101

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

Plutonijs

 

 

 

 

 

236Pu

3 x 101

3 x 10-3

1 x 101

1 x 104

 

237Pu

2 x 101

2 x 101

1 x 103

1 x 107

 

238Pu

1 x 101

1 x 10-3

1 x 100

1 x 104

 

239Pu

1 x 101

1 x 10-3

1 x 100

1 x 104

 

240Pu

1 x 101

1 x 10-3

1 x 100

1 x 103

 

241Pu a)

4 x 101

6 x 10-2

1 x 102

1 x 105

 

242Pu

1 x 101

1 x 10-3

1 x 100

1 x 104

 

244Pu a)

4 x 10-1

1 x 10-3

1 x 100

1 x 104

 

Rādijs

 

 

 

 

 

223Ra a)

4 x 10-1

7 x 10-3

1 x 102 b)

1 x 105 b)

 

224Ra a)

4 x 10-1

2 x 10-2

1 x 101 b)

1 x 105 b)

 

225Ra a)

2 x 10-1

4 x 10-3

1 x 102

1 x 105

 

226Ra a)

2 x 10-1

3 x 10-3

1 x 101 b)

1 x 104 b)

 

228Ra a)

6 x 10-1

2 x 10-2

1 x 101 b)

1 x 105 b)

 

Rubīdijs

 

 

 

 

 

81Rb

2 x 100

8 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

83Rb a)

2 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 106

 

84Rb

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

 

86Rb

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 102

1 x 105

 

87Rb

Bez limita

Bez limita

1 x 104

1 x 107

 

Rb (dabīgs)

Bez limita

Bez limita

1 x 104

1 x 107

 

Rēnijs

 

 

 

 

 

184Re

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

 

184Rem

3 x 100

1 x 100

1 x 102

1 x 106

 

186Re

2 x 100

6 x 10-1

1 x 103

1 x 106

 

187Re

Bez limita

Bez limita

1 x 106

1 x 109

 

188Re

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 102

1 x 105

 

189Re a)

3 x 100

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

Re (dabīgs)

Bez limita

Bez limita

1 x 106

1 x 109

 

Rodijs

 

 

 

 

 

99Rh

2 x 100

2 x 100

1 x 101

1 x 106

 

101Rh

4 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 107

 

102Rh

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

102Rhm

2 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 106

 

103Rhm

4 x 101

4 x 101

1 x 104

1 x 108

 

105Rh

1 x 101

8 x 10-1

1 x 102

1 x 107

 

Radons

 

 

 

 

 

222Rn a)

3 x 10-1

4 x 10-3

1 x 101 b)

1 x 108 b)

 

Rutēnijs

 

 

 

 

 

97Ru

5 x 100

5 x 100

1 x 102

1 x 107

 

103Ru a)

2 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 106

 

105Ru

1 x 100

6 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

106Ru a)

2 x 10-1

2 x 10-1

1 x 102 b)

1 x 105 b)

 

Sērs

 

 

 

 

 

35S

4 x 101

3 x 100

1 x 105

1 x 108

 

Antimons

 

 

 

 

 

122Sb

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 102

1 x 104

 

124Sb

6 x 10-1

6 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

125Sb

2 x 100

1 x 100

1 x 102

1 x 106

 

126Sb

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

Skandijs

 

 

 

 

 

44Sc

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

46Sc

5 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

47Sc

1 x 101

7 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

48Sc

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

Selēns

 

 

 

 

 

75Se

3 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 106

 

79Se

4 x 101

2 x 100

1 x 104

1 x 107

 

Silīcijs

 

 

 

 

 

31Si

6 x 10-1

6 x 10-1

1 x 103

1 x 106

 

32Si

4 x 101

5 x 10-1

1 x 103

1 x 106

 

Samārijs

 

 

 

 

 

145Sm

1 x 101

1 x 101

1 x 102

1 x 107

 

147Sm

Bez limita

Bez limita

1 x 101

1 x 104

 

151Sm

4 x 101

1 x 101

1 x 104

1 x 108

 

153Sm

9 x 100

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

Alva

 

 

 

 

 

113Sn a)

4 x 100

2 x 100

1 x 103

1 x 107

 

117Snm

7 x 100

4 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

119Snm

4 x 101

3 x 101

1 x 103

1 x 107

 

121Snm a)

4 x 101

9 x 10-1

1 x 103

1 x 107

 

123Sn

8 x 10-1

6 x 10-1

1 x 103

1 x 106

 

125Sn

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 102

1 x 105

 

126Sn a)

6 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

Stroncijs

 

 

 

 

 

82Sr a)

2 x 10-1

2 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

85Srm

2 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 106

 

85Sr

5 x 100

5 x 100

1 x 102

1 x 107

 

87Srm

3 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 106

 

89Sr

6 x 10-1

6 x 10-1

1 x 103

1 x 106

 

90Sr a)

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 102 b)

1 x 104 b)

 

91Sr a)

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

92Sr a)

1 x 100

3 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

Tritijs

 

 

 

 

 

T (3H)

4 x 101

4 x 101

1 x 106

1 x 109

 

Tantals

 

 

 

 

 

178Ta (ilgdzīvojošs)

1 x 100

8 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

179Ta

3 x 101

3 x 101

1 x 103

1 x 107

 

182Ta

9 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 104

 

Terbijs

 

 

 

 

 

157Tb

4 x 101

4 x 101

1 x 104

1 x 107

 

158Tb

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

 

160Tb

1 x 100

6 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

Tehnēcijs

 

 

 

 

 

95Tcm a)

2 x 100

2 x 100

1 x 101

1 x 106

 

96Tc

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

96Tcm a)

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 103

1 x 107

 

97Tc

Bez limita

Bez limita

1 x 103

1 x 108

 

97Tcm

4 x 101

1 x 100

1 x 103

1 x 107

 

98Tc

8 x 10-1

7 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

99Tc

4 x 101

9 x 10-1

1 x 104

1 x 107

 

99Tcm

1 x 101

4 x 100

1 x 102

1 x 107

 

Telūrs

 

 

 

 

 

121Te

2 x 100

2 x 100

1 x 101

1 x 106

 

121Tem

5 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 105

 

123Tem

8 x 100

1 x 100

1 x 102

1 x 107

 

125Tem

2 x 101

9 x 10-1

1 x 103

1 x 107

 

127Te

2 x 101

7 x 10-1

1 x 103

1 x 106

 

127Te m a)

2 x 101

5 x 10-1

1 x 103

1 x 107

 

129Te

7 x 10-1

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

129Te m a)

8 x 10-1

4 x 10-1

1 x 103

1 x 106

 

131Te m a)

7 x 10-1

5 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

132Te a)

5 x 10-1

4 x 10-1

1 x 102

1 x 107

 

Torijs

 

 

 

 

 

222Th

1 x 101

5 x 10-3

1 x 101

1 x 104

 

228Th a)

5 x 10-1

1 x 10-3

1 x 100 b)

1 x 104 b)

 

229Th

5 x 100

5 x 10-4

1 x 100 b)

1 x 103 b)

 

230Th

1 x 101

1 x 10-3

1 x 100

1 x 104

 

231Th

4 x 101

2 x 10-2

1 x 103

1 x 107

 

232Th

Bez limita

Bez limita

1 x 101

1 x 104

 

234Th a)

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 103 b)

1 x 105 b)

 

Th (dabīgs)

Bez limita

Bez limita

1 x 100 b)

1 x 103 b)

 

Titāns

 

 

 

 

 

44Ti a)

5 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

Tallijs

 

 

 

 

 

200Tl

9 x 10-1

9 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

201Tl

1 x 101

4 x 100

1 x 102

1 x 106

 

202Tl

2 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 106

 

204Tl

1 x 101

7 x 10-1

1 x 104

1 x 104

 

Tūlijs

 

 

 

 

 

167Tm

7 x 100

8 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

170Tm

3 x 100

6 x 10-1

1 x 103

1 x 106

 

171Tm

4 x 101

4 x 101

1 x 104

1 x 108

 

Urāns

 

 

 

 

 

230U (ātra sorbcija

 

 

 

 

 

plaušās) a) d)

4 x 101

1 x 10-1

1 x 101 b)

1 x 105 b)

 

230U (vidēji ātra

 

 

 

 

 

sorbcija plaušās) a) e)

4 x 101

4 x 10-3

1 x 101

1 x 104

 

230U (lēna sorbcija

 

 

 

 

 

plaušās) a) f)

3 x 101

3 x 10-3

1 x 101

1 x 104

 

232U (ātra sorbcija

 

 

 

 

 

plaušās) d)

4 x 101

1 x 10-2

1 x 100 b)

1 x 103 b)

 

232U (vidēji ātra

 

 

 

 

 

sorbcija plaušās) e)

4 x 101

7 x 10-3

1 x 101

1 x 104

 

232U (lēna sorbcija

 

 

 

 

 

plaušās) f)

1 x 101

1 x 10-3

1 x 101

1 x 104

 

233U (ātra sorbcija

 

 

 

 

 

plaušās) d)

4 x 101

9 x 10-2

1 x 101

1 x 104

 

233U (vidēji ātra

 

 

 

 

 

sorbcija plaušās) e)

4 x 101

2 x 10-2

1 x 102

1 x 105

 

233U (lēna sorbcija

 

 

 

 

 

plaušās) f)

4 x 101

6 x 10-3

1 x 101

1 x 105

 

234U (ātra sorbcija

 

 

 

 

 

plaušās) d)

4 x 101

9 x 10-2

1 x 101

1 x 104

 

234U (vidēji ātra

 

 

 

 

 

sorbcija plaušās) e)

4 x 101

2 x 10-2

1 x 102

1 x 105

 

234U (lēna sorbcija

 

 

 

 

 

plaušās) f)

4 x 101

6 x 10-3

1 x 101

1 x 105

 

235U (visi sorbcijas

 

 

 

 

 

tipi) a), d), e), f)

Bez limita

Bez limita

1 x 101 b)

1 x 104 b)

 

236U (ātra sorbcija

 

 

 

 

 

plaušās) d)

Bez limita

Bez limita

1 x 101

1 x 104

 

236U (vidēji ātra

 

 

 

 

 

sorbcija plaušās) e)

4 x 101

2 x 10-2

1 x 102

1 x 105

 

236U (lēna sorbcija

 

 

 

 

 

plaušās) f)

4 x 101

6 x 10-3

1 x 101

1 x 104

 

238U (visi sorbcijas

 

 

 

 

 

tipi) d), e), f)

Bez limita

Bez limita

1 x 101 b)

1 x 104 b)

 

U (dabīgs)

Bez limita

Bez limita

1 x 100 b)

1 x 103 b)

 

U (bagātināts (20 % g)

Bez limita

Bez limita

1 x 100

1 x 103

 

U (vājināts)

Bez limita

Bez limita

1 x 100

1 x 103

 

Vanādijs

 

 

 

 

 

48V

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 105

 

49V

4 x 101

4 x 101

1 x 104

1 x 107

 

Volframs

 

 

 

 

 

178W a)

9 x 100

5 x 100

1 x 101

1 x 106

 

181W

3 x 101

3 x 101

1 x 103

1 x 107

 

185W

4 x 101

8 x 10-1

1 x 104

1 x 107

 

187W

2 x 100

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

188W a)

4 x 10-1

3 x 10-1

1 x 102

1 x 105

 

Ksenons

 

 

 

 

 

122Xe a)

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 102

1 x 109

 

123Xe

2 x 100

7 x 10-1

1 x 102

1 x 109

 

127Xe

4 x 100

2 x 100

1 x 103

1 x 105

 

131Xem

4 x 101

4 x 101

1 x 104

1 x 104

 

133Xe

2 x 101

1 x 101

1 x 103

1 x 104

 

135Xe

3 x 100

2 x 100

1 x 103

1 x 1010

 

Itrijs

 

 

 

 

 

87Y a)

1 x 100

1 x 100

1 x 101

1 x 106

 

88Y

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

90Y

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 103

1 x 105

 

91Y

6 x 10-1

6 x 10-1

1 x 103

1 x 106

 

91Ym

2 x 100

2 x 100

1 x 102

1 x 106

 

92Y

2 x 10-1

2 x 10-1

1 x 102

1 x 105

 

93Y

3 x 10-1

3 x 10-1

1 x 102

1 x 105

 

Iterbijs

 

 

 

 

 

169Yb

4 x 100

1 x 100

1 x 102

1 x 107

 

175Yb

3 x 101

9 x 10-1

1 x 103

1 x 107

 

Cinks

 

 

 

 

 

65Zn

2 x 100

2 x 100

1 x 101

1 x 106

 

69Zn

3 x 100

6 x 10-1

1 x 104

1 x 106

 

69Znm a)

3 x 100

6 x 10-1

1 x 102

1 x 106

 

Cirkonijs

 

 

 

 

 

88Zr

3 x 100

3 x 100

1 x 102

1 x 106

 

93Zr

Bez limita

Bez limita

1 x 103 b)

1 x 107 b)

 

95Zr a)

2 x 100

8 x 10-1

1 x 101

1 x 106

 

97Zr a)

4 x 10-1

4 x 10-1

1 x 101 b)

1 x 105 b)

 

 

a) A1 un (vai) A2 vērtības ietver to meitas produktu ieguldījumu, kuru pussabrukšanas periods ir mazāks par 10 dienām.

b) Mātes nuklīdi un to meitas nuklīdi, kas ir gadsimtu līdzsvarā (Ministru kabineta 1996.gada 20.jūnija noteikumi Nr.223 "Kārtība, kādā izsniedzamas licences un atļaujas darbībām ar radioaktīvajām vielām un citiem jonizējošā starojuma avotiem").

c) Limitu var noteikt, mērot sabrukšanas ātrumu vai ekspozīcijas dozas jaudu metra attālumā no pakas.

d) Šīs vērtības attiecas tikai uz UF6, UO2F2 un UO2(NO3) urāna savienojumiem.

e) Šīs vērtības attiecas tikai uz UO3, UF4, UCl4 un citiem urāna sešvērtīgajiem savienojumiem.

f) Šīs vērtības attiecas uz citiem urāna savienojumiem, kuri nav minēti d) un e) punktos.

g) Šīs vērtības attiecas tikai uz neapstarotu urānu.

 

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministra vietā -

aizsardzības ministrs T.Jundzis

5.pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.266

A 1 un A 2 vērtības un radioaktivitātes limiti

materiāliem un kravām,

uz kurām neattiecas šie noteikumi

 

 

 

 

Īpatnējās

Radioaktivitātes

 

 

 

 

radioaktivitātes

limits kravām,

 

 

 

 

limits materiāliem,

uz kurām

 

Saturs

A1 (TBq)

A2 (TBq)

uz kuriem

neattiecas šie

 

 

 

 

neattiecas

noteikumi

 

 

 

 

noteikumi

(Bq)

 

 

 

 

(Bq/g)

 

Zināma vienīgi

 

 

 

 

 

beta un gamma

 

 

 

 

 

emitējošo nuklīdu

 

 

 

 

 

klātbūtne

0,2

0,02

1 x 10-1

1 x 104

 

Zināma alfa

 

 

 

 

 

emitējošo nuklīdu

 

 

 

 

 

klātbūtne

0,1

9 x 10-5

1 x 10-1

1 x 103

 

Ziņas nav pieejamas

0,001

9 x 10-5

1 x 10-1

1 x 103

 

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministra vietā -

aizsardzības ministrs T.Jundzis

6.pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.

Prasības rūpnieciskajām pakām

LSA materiāliem un SCO

Saturs

Ekskluzīvās lietošanas pakas

Pakas, kas netiek ekskluzīvi lietotas

LSA-I:

 

 

cieta viela

IP-1

IP-1

šķidrums

IP-1

IP-2

LSA-II:

 

 

cieta viela

IP-2

IP-2

šķidrums

IP-2

IP-3

LSA-III

IP-2

IP-3

SCO:

 

 

SCO-I

IP-1

IP-1

SCO-II

IP-2

IP-2

LSA-I materiālus un SCO-I grupas objektus var transportēt neiepakotus, ja tiek ievēroti šo noteikumu 113.punktā norādītie apstākļi.

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministra vietā -

aizsardzības ministrs T.Jundzis

7.pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.266

Reizināšanas koeficienti liela apjoma kravām

 

Kravas izmērs

Reizināšanas koeficients

 

(tiek mērīts lielākais šķērsgriezuma laukums)

 

Kravas izmērs £ 1 m2

1

 

1 m2 < Kravas izmērs £ 5 m2

2

 

5 m2 < Kravas izmērs £ 20 m2

3

 

20 m2 < Kravas izmērs

10

 

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministra vietā -

aizsardzības ministrs T.Jundzis

8.pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.266

Paku kategorijas

 

Apstākļi

 

transporta indekss

maksimālā dozas jauda

 

(ja tas ir mazāks par

jebkurā ārējās virsmas

Kategorija

 

0,05, tā vērtību

punktā (P, mSv/h)

 

 

pieņem par 0)

 

 

TIŖ0

P < 0,005

I-BALTS

 

0< TI<1

0,005 < P < 0,5

II-DZELTENS

 

1<TI<10

0,5<P<2

III-DZELTENS

 

TI>10

2<P<10

III-DZELTENS izmanto tikai

 

 

 

ekskluzīvai lietošanai

 

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministra vietā -

aizsardzības ministrs T.Jundzis

9.pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.266

Radioaktīvo paku saraksts

ANO

Pakas nosaukums

Pakas saturs

Papildu

numurs

 

 

bīstamība

1

2

3

4

2910

Radioaktīvs materiāls

Ierobežots materiālu daudzums

 

 

Izņēmuma paka

 

 

2911

Radioaktīvs materiāls

Instrumenti vai priekšmeti

 

 

Izņēmuma paka

 

 

2909

Radioaktīvs materiāls

Priekšmeti, kas izgatavoti no

 

 

Izņēmuma paka

dabīgā urāna, vājinātā urāna vai

 

 

 

dabīgā torija

 

2908

Radioaktīvs materiāls

 

 

 

Izņēmuma paka

Tukša tara

 

2912

Radioaktīvs materiāls

(LSA-I)

 

 

Zema īpatnējā

Paka nesatur skaldmateriālus vai

 

 

radioaktivitāte

speciālus skaldmateriālus (176.punkts)

 

3321

Radioaktīvs materiāls

(LSA-II)

 

 

Zema īpatnējā

Paka nesatur skaldmateriālus vai

 

 

radioaktivitāte

speciālus skaldmateriālus (176.punkts)

 

3322

Radioaktīvs materiāls

(LSA-III)

 

 

Zema īpatnējā

Paka nesatur skaldmateriālus vai

 

 

radioaktivitāte

speciālus skaldmateriālus (176.punkts)

 

2913

Radioaktīvs materiāls

(SCO-I vai SCO-II)

 

 

Objekti ar virsmas

Paka nesatur skaldmateriālus vai

 

 

piesārņojumu

speciālus skaldmateriālus (176.punkts)

 

2915

Radioaktīvs materiāls

Paka nesatur īpašas formas

 

 

A tipa paka

radioaktīvos materiālus, skaldmateriālus

 

 

 

vai speciālus skaldmateriālus (176.punkts)

 

3332

Radioaktīvs materiāls

Paka nesatur skaldmateriālus vai

 

 

A tipa paka

speciālus skaldmateriālus (176.punkts)

 

 

Speciāla forma

 

 

2916

Radioaktīvs materiāls

Paka nesatur skaldmateriālus vai

 

 

B(U) tipa paka

speciālus skaldmateriālus (176.punkts)

 

2917

Radioaktīvs materiāls

Paka nesatur skaldmateriālus vai

 

 

B(M) tipa paka

speciālus skaldmateriālus (176.punkts)

 

3323

Radioaktīvs materiāls

Paka nesatur skaldmateriālus vai

 

 

C tipa paka

speciālus skaldmateriālus (176.punkts)

 

2919

Radioaktīvs materiāls

Paka nesatur skaldmateriālus vai

 

 

Tiek transportēts īpašā kārtībā

speciālus skaldmateriālus (176.punkts)

 

2978

Radioaktīvs materiāls

Paka nesatur skaldmateriālus vai

Korozīvs

 

Urāna heksafluorīds

speciālus skaldmateriālus

(ANO

 

 

(sk. 176.punktu)

8.klase)

3324

Radioaktīvs materiāls

(LSA-II)

 

 

Zema īpatnējā

Skaldmateriāls

 

 

radioaktivitāte

 

 

3325

Radioaktīvs materiāls

(LSA-III)

 

 

Zema īpatnējā

Skaldmateriāls

 

 

radioaktivitāte

 

 

3326

Radioaktīvs materiāls

(SCO-I vai SCO-II)

 

 

Objekti ar virsmas

Skaldmateriāls

 

 

piesārņojumu

 

 

3327

Radioaktīvs materiāls

Nav īpašas formas skaldmateriāls

 

 

A tipa paka

 

 

3333

Radioaktīvs materiāls

Īpašas formas radioaktīvs

 

 

A tipa paka

materiāls, skaldmateriāls

 

3328

Radioaktīvs materiāls

Skaldmateriāls

 

 

B(U) tipa paka

 

 

3329

Radioaktīvs materiāls

Skaldmateriāls

 

 

B(M) tipa paka

 

 

3330

Radioaktīvs materiāls

Skaldmateriāls

 

 

C tipa paka

 

 

3331

Radioaktīvs materiāls

Paka tiek transportēta īpašā kārtībā

 

 

Skaldmateriāls

 

 

2977

Radioaktīvs materiāls

Skaldmateriāls

Korozīvs

 

Urāna heksafluorīds

 

(ANO 8.klase)

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministra vietā -

aizsardzības ministrs T.Jundzis

10. pielikums

Ministru kabineta

1998. gada 28. jūlija noteikumiem Nr. 266

Uzlīmes un plakāti

Āboliņa simbols, kura proporcionālās daļas bāzējas uz centrālo apli ar rādiusu X. Minimālais X izmērs ir 4 mm.

1.JPG (24502 BYTES)

1. zīmējums

I-BALTS kategorijas uzlīme

Uzlīmes pamata krāsa ir balta, āboliņš un drukātie burti - melni, kategorijas zīme - sarkana.

2.JPG (28612 BYTES)

2. zīmējums

II-DZELTENS kategorijas uzlīme

Uzlīmes augšējās puses pamata krāsa ir dzeltena, apakšējās puses - balta, āboliņš un drukātie burti - melni, kategorijas zīme - sarkana.

3.JPG (30562 BYTES)

3. zīmējums

III-DZELTENS kategorijas uzlīme

Uzlīmes augšējās puses pamata krāsa ir dzeltena, apakšējās puses - balta, āboliņš un drukātie burti - melni, kategorijas zīme - sarkana.

4.JPG (31367 BYTES)

4. zīmējums

Kodolkritiskuma drošības indeksa uzlīme

Uzlīmes pamata krāsa ir balta, drukātie burti - melni.

5.JPG (41549 BYTES)

5. zīmējums

Plakāts

Minimālie izmēri ir norādīti 6. zīmējumā. Ja nepieciešams lielāka izmēra plakāts, tiek saglabātas zīmējuma proporcijas. Cipara "7" augstums nedrīkst būt mazāks par 25 mm. Plakāta augšējās puses pamata krāsa ir dzeltena, apakšējās puses - balta, āboliņš un drukātie burti - melni. Norādes "RADIĀCIJA" izmantošana apakšējā pusē nav obligāta un šo plakātu var lietot, lai parādītu kravas atbilstošo Apvienoto Nāciju Organizācijas numuru.

6. zīmējums

6.JPG (41008 BYTES)

Plakāts Apvienoto Nāciju Organizācijas numura norādīšanai

Plakāta pamata krāsa ir oranža, ierāmējuma līnija un Apvienoto Nāciju Organizācijas numurs - melns. Simbols **** apzīmē vietu, kur atrodas atbilstošais radioaktīvā materiāla Apvienoto Nāciju Organizācijas numurs, kas noteikts šo noteikumu 9. pielikumā.

7. zīmējums

7.JPG (37675 BYTES)

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministra vietā -

aizsardzības ministrs T.Jundzis

11.pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.266

Avārijas karte kravas bīstamības noteikšanai

1. Bīstamās vielas nosaukums.

2. Citi nosaukumi (sinonīmi).

3. Bīstamās vielas klase (apakšklase, kategorija, grupa).

4. Bīstamības identifikācijas numurs un tā atšifrējums.

5. Vielas identifikācijas numurs.

6. Bīstamības zīmes rasējums.

7. Vielas maksimālā bruto masa vai vienas pakas masa un maksimālais daudzums, ko var pārvadāt vienā transportlīdzeklī.

8. Bīstamības raksturs pārvadājot:

8.1. vielas sprādzienbīstamība un kritisku situāciju novēršanas paņēmieni;

8.2. vielas ugunsbīstamība un aizdegšanās novēršanas paņēmieni, ugunsdzēšanas līdzekļi un iekārtas;

8.3. bīstamība dzīviem organismiem un kritisku situāciju novēršanas paņēmieni;

8.4. citi bīstamības veidi.

9. Individuālie aizsardzības līdzekļi:

9.1. elpošanas orgāniem;

9.2. acīm;

9.3. ādai.

10. Pirmās palīdzības sniegšana, ja bijusi saskare ar bīstamo vielu:

10.1. ieelpojot (arī elpošanai apstājoties);

10.2. nokļūstot acīs vai uz ādas;

10.3. norijot.

11. Rīcība pakas bojājuma gadījumā un citās iespējamās avārijas situācijās.

12. Teritorijas dezaktivācijas paņēmieni un līdzekļi.

13. Rīcība avārijas gadījumā.

14. Rīcība transportlīdzekļa bojājuma gadījumā.

15. Bīstamās kravas izgatavotājs vai kravas nosūtītājs.

16. Par pārvadājumu atbildīgā persona.

 

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministra vietā -

aizsardzības ministrs T.Jundzis

12.pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.266

Transporta indeksu un kodolkritiskuma indeksu limiti

kravas konteineriem un visiem

transportlīdzeklī esošajiem materiāliem un pakām

 

Limits transporta

Limits kodolkritiskuma indeksu summai

 

indeksu summai

 

 

Kravas konteinera vai

netiek transportēts

netiek transportēts

tiek transportēts

 

transportlīdzekļa tips

ekskluzīvās lieto-

ekskluzīvās lieto-

ekskluzīvās lieto-

 

 

šanas apstākļos

šanas apstākļos

šanas apstākļos

 

1

2

3

4

Maza izmēra konteiners

50

50

Netiek izmantots

 

Liela izmēra konteiners

50

50

100

 

Transportlīdzeklis

50

50

100

 

Pasažieru gaisa transportlīdzeklis

50

50

Netiek izmantots

 

Kravas gaisa transportlīdzeklis

200

50

100

 

Iekšzemes ūdensceļu

 

 

 

 

transportlīdzeklis

50

50

100

 

Jūras kuģa kravas nodalījumā

 

 

 

 

vai norobežotā klāja laukumā

 

 

 

 

novietotas pakas, kopiepakojumi,

 

 

 

 

maza izmēra konteineri1

50

50

100

 

Jūras kuģa kravas nodalījumā

 

 

 

 

vai norobežotā klāja laukumā

 

 

 

 

novietoti liela izmēra konteineri

200

50

100

 

Jūras kuģis, kurā novietotas

 

 

 

 

pakas, kopiepakojumi, maza

 

 

 

 

izmēra konteineri1

200

2002

2003

 

Jūras kuģis, kurā novietoti liela

 

 

 

 

izmēra konteineri1

Bez limita

Bez limita2

Bez limita3

 

1 Pakas vai kopiepakojumus, kas tiek pārvadāti transportlīdzeklī, var pārvadāt ar kuģi, ja tos nenoņem no transportlīdzekļa, kamēr tas atrodas uz kuģa.

2 Kravu izvieto tā, lai kodolkritiskuma indeksu summa katrā individuālā grupā nepārsniedz 100 un grupas viena no otras atrodas vismaz 6 m attālumā. Telpu starp grupām var aizņemt ar citu kravu, ja to neaizliedz citi bīstamo kravu transportēšanas noteikumi.

3 Kravu izvieto tā, lai kodolkritiskuma indeksu summa katrā individuālā grupā nepārsniedz 50 un grupas viena no otras atrodas vismaz 6 m attālumā.

 

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministra vietā -

aizsardzības ministrs T.Jundzis

13.pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.

Radioaktivitātes limiti

LSA materiālu un SCO pārvadājumiem

 

Radioaktivitātes limits

Radioaktivitātes limits

Materiāla veids

pārvadājumiem ārpus

pārvadājumiem

 

iekšējiem ūdeņiem

iekšējos ūdeņos

LSA-I

Bez limita

Bez limita

LSA-II un LSA-III nedegošiem

 

 

cietiem materiāliem

Bez limita

100 x A2

LSA-II un LSA-III degošiem

 

 

cietiem materiāliem un visiem

 

 

šķidrumiem un gāzēm

100 x A2

10 x A2

SCO

100 x A2

10 x A2

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministra vietā -

aizsardzības ministrs T.Jundzis

 

 

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 266Pieņemts: 28.07.1998.Stājas spēkā: 01.01.1999.Zaudē spēku: 01.07.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 223/224, 31.07.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
51410
01.01.1999
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva