Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1999. gada 20. aprīļa noteikumus Nr. 145 "Noteikumi par pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 1999.gadā".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 477

1998.gada 22.decembrī

Rīgā (prot. Nr. 68, 29.§)

Pašvaldību finansēšanas kārtība līdz likuma par valsts budžetu 1999.gadam un Ministru kabineta noteikumu par pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 1999.gadā spēkā stāšanās dienai

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā līdz dienai, kad stājas spēkā likums par valsts budžetu 1999.gadam un Ministru kabineta noteikumi par pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 1999.gadā, pašvaldības veic iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā (turpmāk - fonds) sas k aņā ar šo noteikumu 1.pielikumu vai saņem dotācijas no fonda saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

2. Pašvaldības (izņemot šo noteikumu 5.punktā minētās pašvaldības) ar Valsts kases starpniecību veic iemaksas fondā no prognozētās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

3. Pašvaldību budžetos ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopējā prognoze 1999.gadam tiek noteikta 174300000 latu. Līdz dienai, kad stājas spēkā likums par valsts budžetu 1999.gadam un Ministru kabineta noteikumi par pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 1999.gadā, kopējās prognozes apmērs starp pašvaldībām sadalāms atbilstoši Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.145 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodo k ļa maksājumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā".

4. Valsts kase attiecīgās summas ietur no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei šo noteikumu 1.pielikuma 4.ailē norādītajā apmērā. Iemaksas fondā pārskaitāmas reizi nedēļā atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalei. Kopējās iemaksas fondā mēnesī nepārsniedz šo noteikumu 1.pielikuma 3.ailē norādīto iemaksu summu.

5. Pašvaldības, kuras ar Finansu ministriju noslēgušas vienošanās līgumu par īpašu kārtību, kādā maksājams un uzskaitāms iedzīvotāju ienākuma nodoklis, iemaksas fondā veic patstāvīgi (bez Valsts kases starpniecības) divas reizes mēnesī, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša desmitajam un divdesmitajam datumam. Kopējās iemaksas fondā mēn e sī nepārsniedz šo noteikumu 1.pielikuma 3.ailē norādīto iemaksu summu.

6. Valsts budžeta dotācija fondā ieskaitāma reizi mēnesī, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša desmitajam datumam vienas divpadsmitās daļas apmērā no likumā "Par valsts budžetu 1998.gadam" apstiprinātās dotācijas fondam.

7. Dotāciju no fonda izmaksā Valsts kase, izdarot atskaitījumus no fonda pilsētu, pagastu un rajonu budžetos divas reizes mēnesī, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša piecpadsmitajam un divdesmit piektajam datumam.

8. Lai nodrošinātu šo noteikumu 2.pielikuma izpildi un divas reizes mēnesī sadalītu fonda līdzekļus saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, Valsts kase, ja nepieciešams, kompensē fondā trūkstošo summu vai, ja nodokļa ieņēmumi pārpildīti, samazina sadalāmo summu par iepriekšējos mēnešos kompensēto daļu.

9. Pēc Ministru kabineta noteikumu par pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 1999.gadā stāšanās spēkā Valsts kase pārrēķina fondā iekasētos un sadalītos līdzekļus atbilstoši minēt ajiem Ministru kabineta noteikumiem.

10. Šo noteikumu 5.punktā minētās pašvaldības mēneša laikā pēc Ministru kabineta noteikumu par pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 1999.gadā spēkā stāšanās dienas patstāvīgi (bez Valsts kases starpniecības) pārrēķina maksājumus fondā.

11. Noteikumi stājas spēkā ar 1999.gada 1.janvāri.

 

Ministru prezidents V.Krištopans

Finansu ministrs I.Godmanis

 

1.pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 22.decembra noteikumiem Nr.477

Pašvaldību iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā

   

Iemaksas pašvaldību

Iemaksas no

     

finansu izlīdzināšanas

iedzīvotāju

     

fondā mēnesī (ne vairāk

ienākuma

 

Rajons

Pilsēta, pagasts

kā 55 % no iedzīvotāju

nodokļa

     

ienākuma nodokļa

ieņēmumiem

     

ieņēmumiem, latos)

(%)

 

1

2

3

4

 

Rīga

1488497

22,89

 
 

Daugavpils

22800

3,01

 
 

Ventspils

273340

43,15

 

Kopā republikas pilsētās:

1784637

     

Aizkraukles rajons

Aizkraukle

24076

32,60

 

Daugavpils rajons

Šēderes pagasts

11370

36,85

 

Dobeles rajons

Dobele

8674

9,16

 

Limbaţu rajons

Salacgrīva

6812

20,77

 

Madonas rajons

Jumurdas pagasts

488

55,00

 

Madonas rajons

Kalsnavas pagasts

2654

16,09

 

Ogres rajons

Ķegums

9552

55,00

 

Ogres rajons

Ogresgala pagasts

211

1,87

 

Rīgas rajons

Olaine

19127

17,56

 

Rīgas rajons

Salaspils

61716

37,31

 

Rīgas rajons

Saulkrasti

5350

12,16

 

Rīgas rajons

Ādažu pagasts

14671

25,99

 

Rīgas rajons

Babītes pagasts

3588

9,62

 

Rīgas rajons

Carnikavas pagasts

5787

17,91

 

Rīgas rajons

Garkalnes pagasts

7501

37,10

 

Rīgas rajons

Ķekavas pagasts

22205

21,55

 

Rīgas rajons

Mārupes pagasts

3072

5,20

 

Rīgas rajons

Olaines pagasts

5948

20,97

 

Rī gas rajons

Stopiņu pagasts

13898

22,31

 

Saldus rajons

Zvārdes pagasts

249

55,00

 

Talsu rajons

Īves pagasts

396

8,56

 

Talsu rajons

Kolkas pagasts

767

8,04

 

Talsu rajons

Virbu pagasts

38

0,62

 

Tukuma rajons

Džūkstes pagasts

2651

55,00

 

Tukuma rajons

Engures pagasts

208

1,13

 

Valkas rajons

Launkalnes pagasts

3613

46,44

 

Ventspils rajons

Ances pagasts

472

12,99

 

Ventspils rajons

Tārgales pagasts

4621

27,44

 

Ventspils rajons

Vārves pagasts

610

4,37

 

Ventspils rajons

Ziru pagasts

159

5,72

 

Kopā pagastos un pilsētās:

240484

     

Kopā valstī:

 

2025121

   

 

Finansu ministrs I.Godmanis

 

2.pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 22.decembra noteikumiem Nr.477

Dotācijas pašvaldībām no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda

   

Nepieciešamais

Dotācija no

     

nodrošinājums

pašvaldību finansu

     

no pašvaldību

izlīdzināšanas fondā

 

Rajons

Pilsēta, pagasts

finansu izlīdzi-

iemaksātajiem

     

nāšanas fonda

līdzekļiem

     

mēnesī (latos)

(%)

 

1

2

3

4

 

Rēzekne

16116

0,007146116

 

Kopā pilsētās:

 

16116

0,007146116

 

Aizkraukles rajons

 

39967

0,017722067

 

Alūksnes rajons

 

33221

0,014730772

 

Balvu rajons

 

43146

0,019131691

 

Bauskas rajons

 

47841

0,021213536

 

Cēsu rajons

 

62301

0,027625353

 

Daugavpils rajons

 

44215

0,019605704

 

Dobeles rajons

 

47294

0,020970987

 

Gulbenes rajons

 

16547

0,007337229

 

Jelgavas rajons

 

47395

0,021015772

 

Jēkabpils rajons

 

63230

0,028037288

 

Krāslavas rajons

 

32193

0,014274939

 

Kuldīgas rajons

 

36906

0,016364766

 

Liepājas rajons

 

36212

0,016057034

 

Limbaţu rajons

 

47518

0,021070312

 

Ludzas rajons

 

31830

0,014113979

 

Madonas rajons

 

47327

0,020985620

 

Ogres rajons

 

49193

0,021813037

 

Preiļu rajons

 

29945

0,013278137

 

Rēzeknes rajons

 

33559

0,014880648

 

Rīgas rajons

 

108964

0,048316543

 

Saldus rajons

 

37037

0,016422854

 

Talsu rajons

 

54896

0,024341847

 

Tukuma rajons

 

64735

0,028704631

 

Valkas rajons

 

35043

0,015538679

 

Valmieras rajons

 

51173

0,022691003

 

Ventspils rajons

 

11072

0,004909518

 

Kopā rajonos:

 

1152760

0,511153945

 

Aizkraukles rajons

Jaunjelgava

2239

0,000992812

 

Aizkraukles rajons

Aiviekstes pagasts

587

0,000260286

 

Aizkraukles rajons

Aizkraukles pagasts

916

0,000406170

 

Aizkraukles rajons

Bebru pagasts

2651

0,001175500

 

Aizkraukles rajons

Iršu pagasts

1157

0,000513034

 

Aizkraukles rajons

Klintaines pagasts

1464

0,000649163

 

Aizkraukles rajons

Kokneses pagasts

543

0,000240776

 

Aizkraukles rajons

Kurmenes pagasts

1834

0,000813228

 

Aizkraukles rajons

Mazzalves pagasts

368

0,000163178

 

Aizkraukles rajons

Neretas pagasts

3613

0,001602067

 

Aizkraukles rajons

Pilskalnes pagasts

1367

0,000606152

 

Aizkraukles rajons

Seces pagasts

2163

0,000959112

 

Aizkraukles rajons

Sērenes pagasts

598

0,000265164

 

Aizkraukles rajons

Skrīveru pagasts

3458

0,001533338

 

Aizkraukles rajons

Staburaga pagasts

970

0,000430115

 

Aizkraukles rajons

Sunākstes pagasts

835

0,000370254

 

Aizkraukles rajons

Valles pagasts

1987

0,000881071

 

Aizkraukles rajons

Vietalvas pagasts

614

0,000272258

 

Aizkraukles rajons

Zalves pagasts

485

0,000215057

 

Alūksnes rajons

Alūksne

1390

0,000616350

 

Alūksnes rajons

Ape

4185

0,001855702

 

Alūksnes rajons

Alsviķu pagasts

1216

0,000539196

 

Alūksnes rajons

Annas pagasts

2008

0,000890382

 

Alūksnes rajons

Gaujienas pagasts

1848

0,000819436

 

Alūksnes rajons

Ilzenes pagasts

357

0,000158300

 

Alūksnes rajons

Jaunalūksnes pagasts

2361

0,001046909

 

Alūksnes rajons

Jaunannas pagasts

1089

0,000482882

 

Alūksnes rajons

Jaunlaicenes pagasts

1327

0,000588415

 

Alū ksnes rajons

Kalncempju pagasts

972

0,000431002

 

Alūksnes rajons

Liepnas pagasts

1086

0,000481551

 

Alūksnes rajons

Malienas pagasts

1247

0,000552942

 

Alūksnes rajons

Mālupes pagasts

1534

0,000680202

 

Alūksnes rajons

Mārkalnes pagasts

841

0,000372914

 

Alūksnes rajons

Pededzes pagasts

2737

0,001213634

 

Alūksnes rajons

Trapenes pagasts

2060

0,000913440

 

Alūksnes rajons

Veclaicenes pagasts

1504

0,000666900

 

Alūksnes rajons

Virešu pagasts

739

0,000327686

 

Alū ksnes rajons

Zeltiņu pagasts

821

0,000364046

 

Alūksnes rajons

Ziemera pagasts

1986

0,000880627

 

Balvu rajons

Balvi

607

0,000269154

 

Balvu rajons

Viļaka

4193

0,001859250

 

Balvu rajons

Baltinavas pagasts

5680

0,002518611

 

Balvu rajons

Balvu pagasts

1951

0,000865108

 

Balvu rajons

Bērzkalnes pagasts

1460

0,000647390

 

Balvu rajons

Bērzpils pagasts

3766

0,001669910

 

Balvu rajons

Brieţuciema pagasts

2375

0,001053117

 

Balvu rajons

Krišjāņu pagasts

1373

0,000608812

 

Balvu rajons

Kubuļu pagasts

3418

0,001515601

 

Balvu rajons

Kupravas pagasts

2087

0,000925412

 

Balvu rajons

Lazdukalna pagasts

3447

0,001528460

 

Balvu rajons

Lazdulejas pagasts

998

0,000442531

 

Balvu rajons

Medņ evas pagasts

2541

0,001126724

 

Balvu rajons

Rugāju pagasts

4560

0,002021984

 

Balvu rajons

Susāju pagasts

1337

0,000592849

 

Balvu rajons

Šķilbēnu pagasts

5079

0,002252117

 

Balvu rajons

Tilţas pagasts

5862

0,002599313

 

Balvu rajons

Vectilţas pagasts

1792

0,000794604

 

Balvu rajons

Vecumu pagasts

2715

0,001203878

 

Balvu rajons

Vīksnas pagasts

2214

0,000981726

 

Bauskas rajons

Bārbeles pagasts

1725

0,000764895

 

Bauskas rajons

Brunavas pagasts

4479

0,001986067

 

Bauskas rajons

Ceraukstes pagasts

2577

0,001142687

 

Bauskas rajons

Codes pagasts

3569

0,001582557

 

Bauskas rajons

Dāviņu pagasts

2763

0,001225163

 

Bauskas rajons

Gailīšu pagasts

405

0,000179584

 

Bauskas rajons

Īslīces pagasts

1488

0,000659805

 

Bauskas rajons

Meţotnes pagasts

1266

0,000561367

 

Bauskas rajons

Rundāles pagasts

3264

0,001447315

 

Bauskas rajons

Skaistkalnes pagasts

3472

0,001539546

 

Bauskas rajons

Stelpes pagasts

2531

0,001122290

 

Bauskas rajons

Svitenes pagasts

1741

0,000771990

 

Bauskas rajons

Vecsaules pagasts

5758

0,002553198

 

Bauskas rajons

Vecumnieku pagasts

3547

0,001572802

 

Bauskas rajons

Viesturu pagasts

3529

0,001564820

 

Cēsu rajons

Līgatne

3186

0,001412728

 

Cē su rajons

Amatas pagasts

530

0,000235011

 

Cēsu rajons

Drabešu pagasts

275

0,000121940

 

Cēsu rajons

Drustu pagasts

2496

0,001106770

 

Cēsu rajons

Dzērbenes pagasts

1820

0,000807020

 

Cēsu rajons

Inešu pagasts

2409

0,001068193

 

Cē su rajons

Jaunpiebalgas pagasts

1125

0,000498845

 

Cēsu rajons

Kaives pagasts

1104

0,000489533

 

Cēsu rajons

Liepas pagasts

1399

0,000620341

 

Cēsu rajons

Līgatnes pagasts

6753

0,002994398

 

Cēsu rajons

Mārsnēnu pagasts

1892

0,000838946

 

Cēsu rajons

Mores pagasts

1268

0,000562253

 

Cēsu rajons

Nītaures pagasts

425

0,000188452

 

Cēsu rajons

Priekuļu pagasts

6533

0,002896846

 

Cēsu rajons

Raiskuma pagasts

2154

0,000955121

 

Cēsu rajons

Raunas pagasts

6749

0,002992625

 

Cēsu rajons

Skujenes pagasts

1502

0,000666013

 

Cēsu rajons

Stalbes pagasts

1582

0,000701486

 

Cēsu rajons

Straupes pagasts

2197

0,000974188

 

Cēsu rajons

Taurenes pagasts

1800

0,000798151

 

Cēsu rajons

Vaives pagasts

2553

0,001132045

 

Cēsu rajons

Vecpiebalgas pagasts

4720

0,002092931

 

Cēsu rajons

Veselavas pagasts

2073

0,000919204

 

Cēsu rajons

Zaubes pagasts

1783

0,000790613

 

Cēsu rajons

Zosēnu pagasts

1284

0,000569348

 

Daugavpils rajons

Subate

3200

0,001418936

 

Daugavpils rajons

Ambeļu pagasts

3021

0,001339564

 

Daugavpils rajons

Bebrenes pagasts

4336

0,001922658

 

Daugavpils rajons

Biķernieku pagasts

3244

0,001438446

 

Daugavpils rajons

Demenes pagasts

3152

0,001397652

 

Daugavpils rajons

Dubnas pagasts

2559

0,001134705

 

Daugavpils rajons

Dvietes pagasts

1646

0,000729865

 

Daugavpils rajons

Eglaines pagasts

2737

0,001213634

 

Daugavpils rajons

Kalkūnes pagasts

1674

0,000742281

 

Daugavpils rajons

Kalupes pagasts

3826

0,001696515

 

Daugavpils rajons

Laucesas pagasts

3029

0,001343112

 

Daugavpils rajons

Līksnas pagasts

1059

0,000469579

 

Daugavpils rajons

Maļinovas pagasts

2034

0,000901911

 

Daugavpils rajons

Medumu pagasts

2884

0,001278816

 

Daugavpils rajons

Nīcgales pagasts

170

0,000075381

 

Daugavpils rajons

Pilskalnes pagasts

2687

0,001191463

 

Daugavpils rajons

Salienas pagasts

2301

0,001020304

 

Daugavpils rajons

Skrudalienas pagasts

3954

0,001753273

 

Daugavpils rajons

Sventes pagasts

2166

0,000960442

 

Daugavpils rajons

Tabores pagasts

2396

0,001062428

 

Daugavpils rajons

Vaboles pagasts

2413

0,001069966

 

Daugavpils rajons

Višķu pagasts

4352

0,001929753

 

Dobeles rajons

Auce

1131

0,000501505

 

Dobeles rajons

Annenieku pagasts

2153

0,000954678

 

Dobeles rajons

Augstkalnes pagasts

2152

0,000954234

 

Dobeles rajons

Auru pagasts

2360

0,001046465

 

Dobeles rajons

Bēnes pagasts

1421

0,000630096

 

Dobeles rajons

Bērzes pagasts

389

0,000172489

 

Dobeles rajons

Bikstu pagasts

1909

0,000846484

 

Dobeles rajons

Bukaišu pagasts

2308

0,001023408

 

Dobeles rajons

Dobeles pagasts

1715

0,000760461

 

Dobeles rajons

Īles pagasts

843

0,000373801

 

Dobeles rajons

Lielauces pagasts

896

0,000397302

 

Dobeles rajons

Naudītes pagasts

440

0,000195104

 

Dobeles rajons

Tērvetes pagasts

1853

0,000821653

 

Dobeles rajons

Ukru pagasts

670

0,000297090

 

Dobeles rajons

Vītiņu pagasts

2492

0,001104996

 

Dobeles rajons

Zebrenes pagasts

769

0,000340988

 

Gulbenes rajons

Beļavas pagasts

2634

0,001167962

 

Gulbenes rajons

Daukstu pagasts

1977

0,000876636

 

Gulbenes rajons

Druvienas pagasts

1700

0,000753810

 

Gulbenes rajons

Galgauskas pagasts

1404

0,000622558

 

Gulbenes rajons

Jaungulbenes pagasts

3386

0,001501412

 

Gulbenes rajons

Lejasciema pagasts

1896

0,000840720

 

Gulbenes rajons

Litenes pagasts

3149

0,001396322

 

Gulbenes rajons

Lizuma pagasts

3097

0,001373264

 

Gulbenes rajons

Līgo pagasts

912

0,000404397

 

Gulbenes rajons

Rankas pagasts

1644

0,000728978

 

Gulbenes rajons

Stāmerienas pagasts

2120

0,000940045

 

Gulbenes rajons

Tirzas pagasts

2429

0,001077061

 

Jelgavas rajons

Kalnciems

2879

0,001276599

 

Jelgavas rajons

Elejas pagasts

397

0,000176037

 

Jelgavas rajons

Glūdas pagasts

334

0,000148101

 

Jelgavas rajons

Jaunsvirlaukas pagasts

3663

0,001624238

 

Jelgavas rajons

Līvbērzes pagasts

1415

0,000627436

 

Jelgavas rajons

Sesavas pagasts

2706

0,001199888

 

Jelgavas rajons

Sidrabenes pagasts

3036

0,001346215

 

Jelgavas rajons

Svētes pagasts

1298

0,000575556

 

Jelgavas rajons

Valgundes pagasts

343

0,000152092

 

Jelgavas rajons

Vilces pagasts

3945

0,001749282

 

Jelgavas rajons

Vircavas pagasts

2626

0,001164414

 

Jelgavas rajons

Zaļenieku pagasts

685

0,000303741

 

Jēkabpils rajons

Jēkabpils

2498

0,001107657

 

Jēkabpils rajons

Aknīste

2869

0,001272165

 

Jēkabpils rajons

Viesī te

4873

0,002160773

 

Jēkabpils rajons

Asares pagasts

1517

0,000672664

 

Jēkabpils rajons

Atašienes pagasts

2181

0,000967094

 

Jēkabpils rajons

Ābeļu pagasts

734

0,000325468

 

Jēkabpils rajons

Dignājas pagasts

1884

0,000835399

 

Jē kabpils rajons

Dunavas pagasts

2056

0,000911666

 

Jēkabpils rajons

Elkšņu pagasts

1090

0,000483325

 

Jēkabpils rajons

Gārsenes pagasts

2771

0,001228710

 

Jēkabpils rajons

Kalna pagasts

147

0,000065182

 

Jēkabpils rajons

Krustpils pagasts

1902

0,000843380

 

Jēkabpils rajons

Kūku pagasts

4525

0,002006464

 

Jēkabpils rajons

Leimaņu pagasts

1569

0,000695722

 

Jēkabpils rajons

Mežāres pagasts

2242

0,000994142

 

Jēkabpils rajons

Rites pagasts

2416

0,001071297

 

Jēkabpils raj ons

Rubenes pagasts

3359

0,001489439

 

Jēkabpils rajons

Salas pagasts

5391

0,002390464

 

Jēkabpils rajons

Saukas pagasts

1100

0,000487759

 

Jēkabpils rajons

Sēlpils pagasts

2769

0,001227823

 

Jēkabpils rajons

Variešu pagasts

2563

0,001136479

 

Jēkabpils rajons

Vīpes pagasts

2382

0,001056220

 

Jēkabpils rajons

Zasas pagasts

2394

0,001061541

 

Krāslavas rajons

Krāslava

10768

0,004774720

 

Krāslavas rajons

Dagda

2981

0,001321828

 

Krāslavas rajons

Andrupenes pagasts

5646

0,002503535

 

Krāslavas rajons

Andzeļu pagasts

2272

0,001007445

 

Krāslavas rajons

Asūnes pagasts

2092

0,000927629

 

Krāslavas rajons

Aulejas pagasts

2741

0,001215407

 

Krāslavas rajons

Bērziņu pagasts

2065

0,000915657

 

Krā slavas rajons

Dagdas pagasts

2110

0,000935611

 

Krāslavas rajons

Ezernieku pagasts

2709

0,001201218

 

Krāslavas rajons

Grāveru pagasts

2510

0,001112978

 

Krāslavas rajons

Indras pagasts

4104

0,001819785

 

Krāslavas rajons

Izvaltas pagasts

3174

0,001407407

 

Krāslavas rajons

Kalniešu pagasts

3300

0,001463278

 

Krāslavas rajons

Kaplavas pagasts

2066

0,000916101

 

Krāslavas rajons

Kastuļinas pagasts

3878

0,001719573

 

Krāslavas rajons

Kombuļu pagasts

1855

0,000822539

 

Krā slavas rajons

Konstantinovas pagasts

2061

0,000913883

 

Krāslavas rajons

Krāslavas pagasts

765

0,000339214

 

Krāslavas rajons

Ķepovas pagasts

1398

0,000619898

 

Krāslavas rajons

Piedrujas pagasts

2808

0,001245116

 

Krāslavas rajons

Robeţ nieku pagasts

3980

0,001764802

 

Krāslavas rajons

Skaistas pagasts

3099

0,001374151

 

Krāslavas rajons

Svariņu pagasts

1129

0,000500618

 

Krāslavas rajons

Šķaunes pagasts

1737

0,000770216

 

Krāslavas rajons

Šķeltovas pagasts

3523

0,001562160

 

Krāslavas rajons

Ūdrīšu pagasts

2786

0,001235361

 

Kuldīgas rajons

Alsungas pagasts

2637

0,001169292

 

Kuldīgas rajons

Ēdoles pagasts

681

0,000301967

 

Kuldīgas rajons

Gudenieku pagasts

3152

0,001397652

 

Kuldīgas rajons

Ī vandes pagasts

305

0,000135242

 

Kuldīgas rajons

Kabiles pagasts

1630

0,000722771

 

Kuldīgas rajons

Kurmāles pagasts

2625

0,001163971

 

Kuldīgas rajons

Laidu pagasts

3626

0,001607832

 

Kuldīgas rajons

Nīkrāces pagasts

1830

0,000811454

 

Kuldīgas rajons

Padures pagasts

1164

0,000516138

 

Kuldīgas rajons

Pelču pagasts

824

0,000365376

 

Kuldīgas rajons

Raņķu pagasts

437

0,000193773

 

Kuldīgas rajons

Rudbāržu pagasts

537

0,000238115

 

Kuldīgas rajons

Snēpeles pagasts

2091

0,000927186

 

Kuldīgas rajons

Turlavas pagasts

2885

0,001279259

 

Kuldīgas rajons

Vārmes pagasts

1746

0,000774207

 

Liepājas rajons

Aizpute

3301

0,001463721

 

Liepājas rajons

Durbe

488

0,000216388

 

Liepājas rajons

Pāvilosta

1141

0,000505939

 

Liepājas rajons

Priekule

1489

0,000660249

 

Liepājas rajons

Bārtas pagasts

682

0,000302411

 

Liepājas rajons

Bunkas pagasts

1892

0,000838946

 

Liepājas rajons

Cīravas pagasts

3138

0,001391444

 

Liepājas rajons

Dunalkas pagasts

1804

0,000799925

 

Liepājas rajons

Dunikas pagasts

275

0,000121940

 

Liepājas rajons

Embūtes pagasts

915

0,000405727

 

Liepājas rajons

Gaviezes pagasts

268

0,000118836

 

Liepājas rajons

Gramzdas pagasts

1784

0,000791057

 

Liepājas rajons

Grobiņas pagasts

717

0,000317930

 

Liepājas rajons

Kalētu pagasts

2629

0,001165745

 

Liepājas rajons

Kalvenes pagasts

246

0,000109081

 

Liepājas rajons

Kazdangas pagasts

3253

0,001442437

 

Liepājas rajons

Medzes pagasts

2061

0,000913883

 

Liepājas rajons

Nīcas pagasts

1084

0,000480665

 

Liepājas rajons

Otaņķu pagasts

1204

0,000533875

 

Liepājas rajons

Rucavas pagasts

2714

0,001203435

 

Liepājas rajons

Tadaiķu pagasts

1122

0,000497514

 

Liepājas rajons

Vaiņodes pagasts

2601

0,001153329

 

Liepājas rajons

Vecpils pagasts

808

0,000358281

 

Liepājas rajons

Vērgales pagasts

1986

0,000880627

 

Liepājas rajons

Virgas pagasts

1625

0,000720553

 

Limbaţu rajons

Aloja

2839

0,001258862

 

Limbaţ u rajons

Staicele

4451

0,001973651

 

Limbaţu rajons

Braslavas pagasts

2683

0,001189689

 

Limbaţu rajons

Brīvzemnieku pagasts

3890

0,001724894

 

Limbaţu rajons

Katvaru pagasts

1999

0,000886392

 

Limbaţu rajons

Lēdurgas pagasts

3778

0,001675231

 

Limbaţu rajons

Liepupes pagasts

5207

0,002308875

 

Limbaţu rajons

Limbaţu pagasts

2680

0,001188359

 

Limbaţu rajons

Pāles pagasts

1562

0,000692618

 

Limbaţu rajons

Salacas pagasts

157

0,000069617

 

Limbaţu rajons

Skultes pagasts

1364

0,000604821

 

Limbaţu rajons

Umurgas pagasts

1837

0,000814558

 

Limbaţu rajons

Vidriţu pagasts

3987

0,001767906

 

Limbaţu rajons

Viļķenes pagasts

1560

0,000691731

 

Ludzas rajons

Ludza

10137

0,004494923

 

Ludzas rajons

Kārsava

3830

0,001698289

 

Ludzas rajons

Zilupe

3346

0,001483675

 

Ludzas rajons

Blontu pagasts

653

0,000289552

 

Ludzas rajons

Briģu pagasts

1953

0,000865994

 

Ludzas rajons

Ciblas pagasts

2043

0,000905902

 

Ludzas rajons

Cirmas pagasts

2015

0,000893486

 

Ludzas rajons

Goliševas pagasts

1521

0,000674438

 

Ludzas rajons

Isnaudas pagasts

3235

0,001434456

 

Ludzas rajons

Istras pagasts

3040

0,001347989

 

Ludzas rajons

Lauderu pagasts

1695

0,000751593

 

Ludzas rajons

Līdumnieku pagasts

803

0,000356064

 

Ludzas rajons

Malnavas pagasts

3737

0,001657051

 

Ludzas rajons

Meţvidu pagasts

3247

0,001439777

 

Ludzas rajons

Mērdzenes pagasts

2663

0,001180821

 

Ludzas rajons

Nautrē nu pagasts

4657

0,002064995

 

Ludzas rajons

Nirzas pagasts

2057

0,000912110

 

Ludzas rajons

Ņukšas pagasts

1792

0,000794604

 

Ludzas rajons

Pasienes pagasts

2834

0,001256645

 

Ludzas rajons

Pildas pagasts

2399

0,001063759

 

Ludzas rajons

Pureņu pagasts

1760

0,000780415

 

Ludzas rajons

Pušmucovas pagasts

2309

0,001023851

 

Ludzas rajons

Rundēnu pagasts

2827

0,001253541

 

Ludzas rajons

Salnavas pagasts

1830

0,000811454

 

Ludzas rajons

Zaļesjes pagasts

3031

0,001343998

 

Ludzas rajons

Zvirgzdenes pagasts

2007

0,000889939

 

Madonas rajons

Cesvaine

2039

0,000904128

 

Madonas rajons

Varakļāni

5800

0,002571821

 

Madonas rajons

Aronas pagasts

3155

0,001398982

 

Madonas rajons

Barkavas pagasts

3267

0,001448645

 

Madonas rajons

Bērzaunes pagasts

2638

0,001169735

 

Madonas rajons

Dzelzavas pagasts

2745

0,001217181

 

Madonas rajons

Ērgļu pagasts

2414

0,001070410

 

Madonas rajons

Indrānu pagasts

36

0,000015963

 

Madonas rajons

Lazdonas pagasts

328

0,000145441

 

Madonas rajons

Liezēres pagasts

4977

0,002206889

 

Madonas rajons

Ļaudonas pagasts

3587

0,001590539

 

Madonas rajons

Mārcienas pagasts

3088

0,001369273

 

Madonas rajons

Mētrienas pagasts

2194

0,000972858

 

Madonas rajons

Murmastienes pagasts

2772

0,001229153

 

Madonas rajons

Ošupes pagasts

3857

0,001710261

 

Madonas rajons

Praulienas pagasts

2750

0,001219398

 

Madonas rajons

Sarkaņu pagasts

2356

0,001044692

 

Madonas rajons

Sausnē jas pagasts

1705

0,000756027

 

Madonas rajons

Varakļānu pagasts

2294

0,001017200

 

Madonas rajons

Vestienas pagasts

1782

0,000790170

 

Ogres rajons

Lielvārde

9170

0,004066138

 

Ogres rajons

Jumpravas pagasts

2076

0,000920535

 

Ogres rajons

Krapes pagasts

1736

0,000769773

 

Ogres rajons

Ķeipenes pagasts

2337

0,001036267

 

Ogres rajons

Lauberes pagasts

1463

0,000648720

 

Ogres rajons

Lēdmanes pagasts

2991

0,001326262

 

Ogres rajons

Madlienas pagasts

2002

0,000887722

 

Ogres rajons

Mazozolu pagasts

1199

0,000531658

 

Ogres rajons

Meņģeles pagasts

2193

0,000972415

 

Ogres rajons

Rembates pagasts

2124

0,000941819

 

Ogres rajons

Suntaţu pagasts

2178

0,000965763

 

Ogres rajons

Taurupes pagasts

1590

0,000705034

 

Preiļu rajons

Preiļi

4007

0,001776774

 

Preiļu rajons

Līvāni

19373

0,008590327

 

Preiļu rajons

Aglonas pagasts

5046

0,002237485

 

Preiļu rajons

Aizkalnes pagasts

2043

0,000905902

 

Preiļu rajons

Galē nu pagasts

4102

0,001818899

 

Preiļu rajons

Jersikas pagasts

870

0,000385773

 

Preiļu rajons

Pelēču pagasts

2682

0,001189246

 

Preiļu rajons

Preiļu pagasts

2319

0,001028285

 

Preiļu rajons

Riebiņu pagasts

4070

0,001804709

 

Preiļ u rajons

Roţkalnu pagasts

2833

0,001256202

 

Preiļu rajons

Roţupes pagasts

3789

0,001680109

 

Preiļu rajons

Rudzātu pagasts

2561

0,001135592

 

Preiļu rajons

Rušonu pagasts

3866

0,001714252

 

Preiļu rajons

Saunas pagasts

3453

0,001531121

 

Preiļu rajons

Silajāņu pagasts

1894

0,000839833

 

Preiļu rajons

Sīļukalna pagasts

2407

0,001067306

 

Preiļu rajons

Stabulnieku pagasts

3606

0,001598963

 

Preiļu rajons

Sutru pagasts

1778

0,000788396

 

Preiļu rajons

Turku pagasts

2621

0,001162197

 

Preiļu rajons

Upmalas pagasts

3250

0,001441107

 

Preiļu rajons

Vārkavas pagasts

2230

0,000988821

 

Rēzeknes rajons

Viļāni

7964

0,003531377

 

Rēzeknes rajons

Audriņu pagasts

2629

0,001165745

 

Rēzeknes rajons

Bē rzgales pagasts

1659

0,000735630

 

Rēzeknes rajons

Čornajas pagasts

3822

0,001694742

 

Rēzeknes rajons

Dekšāres pagasts

2136

0,000947140

 

Rēzeknes rajons

Dricānu pagasts

2834

0,001256645

 

Rēzeknes rajons

Feimaņu pagasts

3294

0,001460617

 

Rēzeknes rajons

Gaigalavas pagasts

2558

0,001134262

 

Rēzeknes rajons

Griškānu pagasts

2435

0,001079722

 

Rēzeknes rajons

Ilzeskalna pagasts

2431

0,001077948

 

Rēzeknes rajons

Kantinieku pagasts

2150

0,000953348

 

Rē zeknes rajons

Kaunatas pagasts

3110

0,001379028

 

Rēzeknes rajons

Lendţu pagasts

1839

0,000815445

 

Rēzeknes rajons

Lūznavas pagasts

3236

0,001434899

 

Rēzeknes rajons

Maltas pagasts

7474

0,003314102

 

Rēzeknes rajons

Mākoņkalna pagasts

1619

0,000717893

 

Rēzeknes rajons

Nagļu pagasts

1417

0,000628323

 

Rēzeknes rajons

Ozolaines pagasts

2452

0,001087260

 

Rēzeknes rajons

Ozolmuiţas pagasts

1844

0,000817662

 

Rēzeknes rajons

Pušas pagasts

1664

0,000737847

 

Rē zeknes rajons

Rikavas pagasts

2828

0,001253985

 

Rēzeknes rajons

Sakstagala pagasts

5038

0,002233937

 

Rēzeknes rajons

Silmalas pagasts

13186

0,005846903

 

Rēzeknes rajons

Sokolu pagasts

2831

0,001255315

 

Rēzeknes rajons

Stoļ erovas pagasts

1660

0,000736073

 

Rēzeknes rajons

Stružānu pagasts

1361

0,000603491

 

Rēzeknes rajons

Vērēmu pagasts

275

0,000121940

 

Rēzeknes rajons

Viļānu pagasts

3414

0,001513827

 

Rīgas rajons

Baldone

3073

0,001362622

 

Rī gas rajons

Allaţu pagasts

1299

0,000575999

 

Rīgas rajons

Krimuldas pagasts

7275

0,003225862

 

Rīgas rajons

Ropaţu pagasts

703

0,000311722

 

Rīgas rajons

Salas pagasts

636

0,000282014

 

Saldus rajons

Brocēni

1951

0,000865108

 

Saldus rajons

Blīdenes pagasts

1086

0,000481551

 

Saldus rajons

Ezeres pagasts

2924

0,001296553

 

Saldus rajons

Gaiķu pagasts

1658

0,000735186

 

Saldus rajons

Jaunauces pagasts

605

0,000268268

 

Saldus rajons

Jaunlutriņu pagasts

1896

0,000840720

 

Saldus rajons

Kursīšu pagasts

2006

0,000889495

 

Saldus rajons

Lutriņu pagasts

1109

0,000491750

 

Saldus rajons

Nīgrandes pagasts

4175

0,001851268

 

Saldus rajons

Remtes pagasts

90

0,000039908

 

Saldus rajons

Rubas pagasts

3247

0,001439777

 

Saldus rajons

Saldus pagasts

827

0,000366706

 

Saldus rajons

Šķēdes pagasts

1644

0,000728978

 

Saldus rajons

Vadakstes pagasts

1499

0,000664683

 

Saldus rajons

Zaņas pagasts

1698

0,000752923

 

Saldus rajons

Zirņ u pagasts

1342

0,000595066

 

Talsu rajons

Sabile

3410

0,001512054

 

Talsu rajons

Stende

621

0,000275362

 

Talsu rajons

Valdemārpils

2112

0,000936498

 

Talsu rajons

Abavas pagasts

5234

0,002320847

 

Talsu rajons

Balgales pagasts

2245

0,000995472

 

Talsu rajons

Dundagas pagasts

625

0,000277136

 

Talsu rajons

Ģibuļu pagasts

1266

0,000561367

 

Talsu rajons

Ķūļciema pagasts

1208

0,000535648

 

Talsu rajons

Laidzes pagasts

2339

0,001037154

 

Talsu rajons

Lībagu pagasts

1745

0,000773764

 

Talsu rajons

Lubes pagasts

1164

0,000516138

 

Talsu rajons

Strazdes pagasts

1096

0,000485986

 

Talsu rajons

Valdgales pagasts

2457

0,001089477

 

Talsu rajons

Vandzenes pagasts

3937

0,001745735

 

Tukuma rajons

Kandava

14271

0,006328011

 

Tukuma rajons

Degoles pagasts

849

0,000376461

 

Tukuma rajons

Irlavas pagasts

1961

0,000869542

 

Tukuma rajons

Jaunpils pagasts

3110

0,001379028

 

Tukuma rajons

Jaunsātu pagasts

2298

0,001018973

 

Tukuma rajons

Lestenes pagasts

448

0,000198651

 

Tukuma rajons

Pūres pagasts

3271

0,001450419

 

Tukuma rajons

Sēmes pagasts

780

0,000345866

 

Tukuma rajons

Slampes pagasts

2468

0,001094354

 

Tukuma rajons

Smārdes pagasts

1768

0,000783962

 

Tukuma rajons

Vānes pagasts

2355

0,001044248

 

Tukuma rajons

Viesatu pagasts

795

0,000352517

 

Tukuma rajons

Zantes pagasts

1234

0,000547177

 

Tukuma rajons

Zentenes pagasts

955

0,000423464

 

Valkas rajons

Seda

1079

0,000478447

 

Valkas rajons

Bilskas pagasts

3681

0,001632220

 

Valkas rajons

Blomes pagasts

2837

0,001257975

 

Valkas rajons

Brantu pagasts

117

0,000051880

 

Valkas rajons

Ērģemes pagasts

1101

0,000488203

 

Valkas rajons

Ēveles pagasts

966

0,000428341

 

Valkas rajons

Grundzāles pagasts

2344

0,001039371

 

Valkas rajons

Kārķu pagasts

1076

0,000477117

 

Valkas rajons

Palsmanes pagasts

2519

0,001116969

 

Valkas rajons

Smiltenes pagasts

3217

0,001426474

 

Valkas rajons

Trikā tas pagasts

101

0,000044785

 

Valkas rajons

Variņu pagasts

1465

0,000649607

 

Valkas rajons

Vijciema pagasts

533

0,000236342

 

Valkas rajons

Zvārtavas pagasts

628

0,000278466

 

Valmieras rajons

Mazsalaca

5135

0,002276949

 

Valmieras rajons

Rūjiena

2882

0,001277929

 

Valmieras rajons

Bērzaines pagasts

1808

0,000801699

 

Valmieras rajons

Brenguļu pagasts

332

0,000147215

 

Valmieras rajons

Burtnieku pagasts

2183

0,000967980

 

Valmieras rajons

Dikļu pagasts

2725

0,001208313

 

Valmieras rajons

Ipiķu pagasts

846

0,000375131

 

Valmieras rajons

Jeru pagasts

3340

0,001481014

 

Valmieras rajons

Kauguru pagasts

2463

0,001092137

 

Valmieras rajons

Kocēnu pagasts

2410

0,001068636

 

Valmieras rajons

Ķoņu pagasts

1305

0,000578660

 

Valmieras rajons

Lodes pagasts

905

0,000401293

 

Valmieras rajons

Matīšu pagasts

2478

0,001098789

 

Valmieras rajons

Naukšēnu pagasts

741

0,000328572

 

Valmieras rajons

Ramatas pagasts

906

0,000401736

 

Valmieras rajons

Rencēnu pagasts

3065

0,001359075

 

Valmieras rajons

Sēļu pagasts

1773

0,000786179

 

Valmieras rajons

Skaņkalnes pagasts

1723

0,000764008

 

Valmieras rajons

Vaidavas pagasts

2563

0,001136479

 

Valmieras rajons

Vecates pagasts

1642

0,000728092

 

Valmieras rajons

Vilpulkas pagasts

1122

0,000497514

 

Valmieras rajons

Zilākalna pagasts

1535

0,000680646

 

Ventspils rajons

Jūrkalnes pagasts

164

0,000072720

 

Ventspils rajons

Popes pagasts

199

0,000088240

 

Ventspils rajons

Puzes pagasts

441

0,000195547

 

Ventspils rajons

Ugāles pagasts

1828

0,000810567

 

Ventspils rajons

Usmas pagasts

62

0,000027492

 

Ventspils rajons

Zlēku pagasts

572

0,000253635

 

Kopā pagastos un pilsētās:

1086335

0,481699938

   

Kopā valstī:

 

2255211

1,00000000

 

Finansu ministrs I.Godmanis

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 477Pieņemts: 22.12.1998.Stājas spēkā: 01.01.1999.Zaudē spēku: 23.04.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 387, 29.12.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
51136
01.01.1999
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva