Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Satiksmes ministrija

Noteikumi nr. 52

Rīgā 1998. gada 30. septembrī

Noteikumi par autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanu

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 6. un 30. pantu

un Ministru kabineta 1997. gada 7.oktobra noteikumu nr. 348

"Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi" 19. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. Atbildīgā persona - šo noteikumu izpratnē ir fiziska persona, kura uz darba tiesisko attiecību pamata organizē autotransporta pārvadājumus pārvadātāja uzdevumā.

1.2. Licences kartīte - noteiktas formas dokuments, ko izsniedz uz katru autotransporta līdzekli kā apliecinājumu, ka pārvadātājs, kā šī autotransporta līdzekļa īpašnieks vai turētājs ir šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saņēmis licenci autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbībai.

1.3. Kravas pārvadājumi savām vajadzībām - pārvadātājam piederošas kravas pārvadāšana, ja pārvadājumiem nav komercpārvadājumu rakstura un pārvadātājs ir autotransporta līdzekļa īpašnieks vai nomnieks uz izpirkuma līguma pamata.

1.4. Pasažieru pārvadājumi savām vajadzībām - iestādes, organizācijas, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbinieku, audzēkņu un studentu pārvadāšana, ja pārvadājumiem nav komercpārvadājumu rakstura un iestāde, organizācija vai uzņēmums ir autotransporta līdzekļa īpašnieks vai nomnieks uz izpirkuma līguma pamata. Par pasažieru pārvadājumiem savām vajadzībām tiek uzskatīta arī skolnieku pārvadāšana ar pašvaldībai piederošu autotransporta līdzekli.

1.5. Speciālā atļauja (licence) (turpmāk - licence) - dokuments, kas apliecina tiesības veikt pasažieru vai kravu autotransporta komercpārvadājumus.

2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Satiksmes ministrijas Autotransporta direkcija (turpmāk - direkcija) izsniedz licences autotransporta komercpārvadājumu veikšanai un licences kartītes autotransporta līdzekļiem, kā arī kārtību, kādā šīs licences un licenču kartītes tiek anulētas vai to darbība apturēta uz laiku.

3. Pasažieru un (vai) kravas autotransporta komercpārvadājumus var veikt tikai tad, kad pārvadātājs ir saņēmis licenci. Veicot pārvadājumus savām vajadzībām licence nav vajadzīga, bet autotransporta līdzekļa vadītājam ir jābūt darba attiecībās ar pārvadātāju. Starptautiskajiem kravas pārvadājumiem savām vajadzībām ar kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kg. un autobusiem nepieciešams iegādāties vienreizēju robežšķērsošanas atļauju, kuru izsniedz direkcija, pamatojoties uz pārvadājuma atbilstības savām vajadzībām un transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstības starptautiskajiem pārvadājumiem faktus apstiprinošiem dokumentiem.

4. Lai izskatītu jautājumu par licences piešķiršanu, apturēšanu vai anulēšanu, Satiksmes ministrija izveido licencēšanas komisiju (turpmāk - komisija) ne mazāk kā piecu cilvēku sastāvā, kurā iekļaujami kvalificēti nozares speciālisti, par tās priekšsēdētāju apstiprinot direkcijas vadītāju. Komisija darbojas uz Satiksmes ministrijas apstiprināta nolikuma pamata.

5. Direkcija, pamatojoties uz komisijas lēmumu, izsniedz licences un licences kartītes sekojošiem autotransporta komercpārvadājumu veidiem (paraugi pielikumā nr.1):

5.1. pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem Latvijas teritorijā;

5.2. starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem;

5.3. kravu komercpārvadājumiem Latvijas teritorijā ar kravas automobiļiem;

5.4. starptautiskajiem kravu komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem.

Piezīme. Licences un licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem attiecīgo pilsētu vai rajonu robežās un pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem izsniedz republikas pilsētas dome vai rajona padome.

6. Direkcijas izsniegta licence pārvadātājam dod tiesības veikt pasažieru un kravas pārvadājumus arī republikas, pilsētu un rajonu administratīvajās teritorijās.

7. Lai veiktu pasažieru regulāros pārvadājumus attiecīgajā starptautiskajā, tālsatiksmes, rajona vai pilsētas maršrutā (reisā), pārvadātājam bez licences, papildus jāsaņem maršruta atļauja Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

 

II.Prasības autotransporta pārvadātājam

8. Pārvadātājam, kas vēlas iesaistīties autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbībā un saņemt licenci ir jābūt nepieciešamajam finansiālajam stāvoklim, bet tā atbildīgajai personai - labai reputācijai un atbilstošai profesionālai kompetencei saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvas 96/26/EC prasībām.

Atbildīgā persona drīkst sastāvēt darba tiesiskās attiecībās kā pārvadātāja atbildīgā persona tikai vienā uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā). Komisija ir tiesīga lemt par izņēmuma gadījumiem, kad atbildīgā persona darbojas vairākos saistītos uzņēmumos vai arī ir citu uzņēmumu īpašnieks, vai līdzīpašnieks.

9.Finansiālais stāvoklis - tas nozīmē, ka pārvadātājam pieejamais kapitāls un finansu rezerves, naudas līdzekļi, ieskaitot skaidras naudas noguldījumus bankā, aizdevumi vai aizņēmumi, jebkādi aktīvi, ieskaitot mantu ir pietiekoši, lai finansiāli nodrošinātu pārvadātāju un pēc uzņēmēja izvēles ir vismaz:

9.1. Ls 2000 par katru izmantojamo transportlīdzekli, vai

9.2. Ls 100 par izmantojamā transportlīdzekļa maksimālā atļautā svara tonnu, vai

9.3. Ls 100 par katru izmantojamo pasažieru transportlīdzekļa sēdvietu.

10.Laba reputācija - tas nozīmē, ka atbildīgai personai:

10.1. nav krimināltiesiskas sodāmības par kriminālnoziegumu, ieskaitot komerciāla rakstura noziegumus;

10.2. nav pēdējo piecu gadu laikā adminstratīvi sodīta par atkārtotiem spēkā esošu likumu pārkāpumiem attiecībā uz :

10.2.1. samaksas un darba noteikumiem profesijā, vai

10.2.2. noteikumiem par vadītāju braukšanas un atpūtas laiku, autotransporta līdzekļu svaru un lielumu, drošību uz ceļa un transporta līdzekļa drošību.

11. Profesionālā kompetence - tas nozīmē, ka:

11.1. starptautiskos pārvadājumos atbildīgā persona ir saņēmusi Ministru kabineta noteiktā kārtībā akreditētu institūciju sertifikātu par profesionālo kompetenci (prasības zināšanām, lai saņemtu profesionālās kompetences sertifikātu, tiek noteiktas saskaņā ar pielikumu nr.2.);

11.2. pārvadājumos valstī atbildīgai personai ir:

11.2.1. augstākā vai vidējā speciālā ar autotransporta pārvadājumu organizēšanu saistīta izglītība,vai

11.2.2. ne mazāk kā 5 gadu darba stāžs autopārvadājumu organizēšanā, vai

11.2.3. Ministru kabineta noteiktā kārtībā saņemts sertifikāts par profesionālo kompetenci (prasības zināšanām, lai saņemtu profesionālās kompetences sertifikātu, tiek noteiktas saskaņā ar pielikumu nr. 2.).

 

III. Prasības autotransporta līdzekļiem

12. Lai veiktu starptautiskos autotransporta komercpārvadājumus autotransporta līdzeklim jābūt ETMK noteikta parauga "zaļā" vai "zaļākā un drošā" kravas automobiļa sertifikātam.

13. Autotransporta līdzeklim, kas tiek izmantots starptautisko autopārvadājumu veikšanai, jābūt:

13.1. autobusam vai kravas automobilim ne vecākam par 15 gadiem no tā izgatavošanas gada, gadījumā, ja ar šī transportlīdzekļa iesaistīšanu pārvadājumu veikšanā netiek palielināts uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) starptautiskajos pārvadājumos izmantoto transportlīdzekļu skaits, vai arī

13.2. kravas automobilim ne vecākam par 5 gadiem no tā izgatavošanas gada, gadījumā, ja ar šī transportlīdzekļa iesaistīšanu pārvadājumu veikšanā tiek palielināts uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) starptautiskajos pārvadājumos izmantoto transportlīdzekļu skaits.

 

IV. Licenču un licenču kartīšu saņemšanas kārtība

14. Licences pieprasītājam, lai saņemtu licenci autotransporta komercpārvadājumu veikšanai, jāiesniedz direkcijā:

14.1. noteiktas formas rakstisks pieteikums (pielikumā nr. 3);

14.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegtās uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), kurā kā viens no darbības veidiem minēti pasažieru un (vai) kravas autotransporta pārvadājumi vai papildus uzrādot statūtus, kuros minēti šie pārvadājumi;

14.3. valsts ieņēmuma dienesta izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un likumos paredzēto nodokļu samaksu. Izziņa derīga iesniegšanai direkcijā ne vēlāk kā trīsdesmit dienas no tās izsniegšanas dienas;

14.4. atbildīgās personas rakstisks apliecinājums par atbilstību šo noteikumu 10. punkta prasībām;

14.5. atbildīgas personas profesionālo kompetenci apliecinošs dokuments, atbilstoši šo noteikumu 11. punkta prasībām;

14.6. licences pieprasītāja brīvas formas deklarācija, kas sastādīta pamatojoties uz bilances datiem vai zvērināta revidenta slēdzienu un kurai pievienoti apliecinoši dokumenti par finansiālo stāvokli saskaņā ar šo noteikumu 9. punkta prasībām.

Jautājums par licences piešķiršanu tiek izskatīts tikai tad, ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

15. Licences kartītes saņemšanai, kā arī tās atkārtotai (ja beidzies licences kartītes derīguma termiņš) saņemšanai, pārvadātājam jāiesniedz direkcijā (uzrādot izsniegtās licences oriģinālu):

15.1. noteiktas formas rakstisks pieteikums (pielikums nr. 4);

15.2. valsts ieņēmuma dienesta izziņa par likumos paredzēto nodokļu samaksu (jāiesniedz ne retāk kā vienu reizi gadā);

15.3. bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības Ceļu satiksmes drošības direkcijas (turpmāk - Ceļu satiksmes drošības direkcija) vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā šim nolūkam akreditētas personas izsniegta "Transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola'' kopija (uzrādot oriģinālu) ar atzīmi par autotransporta līdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību valsts vai starptautisko autopārvadājumu prasībām (izņemot kravas pārvadājumiem valstī).

Jaunam autotransporta līdzeklim, ja kopš tā reģistrācijas datuma Ceļu satiksmes drošības direkcijā nav pagājis vairāk kā viens gads, apskates protokols nav vajadzīgs.

15.4. autotransporta līdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

15.5. šo noteikumu 14.6. apakšpunktā minētā deklarācija, kas ir atbilstoša pieprasāmo licenču kartīšu skaitam, saskaņā ar šo noteikumu 9. punkta prasībām;

15.6. dokuments, kas apliecina, ka par attiecīgo transportlīdzekli samaksāta transportlīdzekļa ikgadējā nodeva pilnā apmērā saskaņā ar likuma "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu" 3. panta pirmajā daļā minētajām likmēm.

16. Komisija papildus šo noteikumu 14. punktā minētajiem dokumentiem ir tiesīga pieprasīt ekspertu vai attiecīgu organizāciju slēdzienu par pārvadātāja finansiālo nodrošinājumu, atbildīgās personas atbilstošu reputāciju un profesionālu kompetenci.

17. Licenci, pēc komisijas attiecīga lēmuma, tās pieprasītājam izsniedz, kā arī pārreģistrē pēc tam, kad samaksāta likumā noteiktā valsts nodeva.

18. Licences pieprasītājs var saņemt licences vairākiem autotransporta komercpārvadājumu veidiem. Licences pieprasītājs licenci var saņemt arī tad, ja viņš nav autotransporta līdzekļa īpašnieks vai tā turētājs, taču viņa finansiālais nodrošinājums ir vismaz Ls 2000.

Katram pieteiktajam autotransporta līdzeklim izsniedz licences kartīti pie noteikuma, ka pārvadātājs ir šā autotransporta līdzekļa īpašnieks vai tā turētājs.

19. Maksu par izdevumiem, kas rodas direkcijai, sagatavojot licenču un licenču kartīšu dokumentus, nosaka Satiksmes ministrija, kā maksu par sniegtajiem pakalpojumiem.

Pēc licenču pieprasītāja izvēles vai arī komisijas lēmuma, licences tiek izsniegtas uz laiku no viena līdz pieciem pilniem gadiem, bet licenču kartītes uz laiku no viena mēneša līdz 12 mēnešiem, bet atsevišķos gadījumos starptautiskajiem pārvadājumiem līdz 13 mēnešiem.

Komisija ir tiesīga atsevišķos gadījumos ieteikt direkcijai samazināt maksu par licenču kartītēm valsts budžeta iestādēm un sabiedriskā autotransporta uzņēmumiem, pēc to pamatota rakstiska pieprasījuma.

20. Komisijai jāizskata pieteikums un jāpieņem lēmums par licences izsniegšanu vai jāsniedz motivēts atteikums ne vēlāk kā 30 dienas no pieteikuma saņemšanas dienas. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, komisija atliek jautājuma izskatīšanu un trīs dienu laikā pēc komisijas sēdes nosūta pieteicējam paziņojumu, kurā pieprasa vajadzīgās ziņas un dokumentus. Laika periods no paziņojuma izsūtīšanas dienas līdz papildus informācijas un dokumentu saņemšanas dienai pieteikuma izskatīšanas termiņā netiek ieskaitīts.

21. Ja desmit dienu laikā pēc šo noteikumu 20. punktā minētā paziņojuma saņemšanas licences pieprasītājs nav sniedzis vajadzīgās ziņas vai dokumentus, tad pieteikums netiek izskatīts un to nosūta atpakaļ pieprasītājam.

Atkārtotu pieteikumu var iesniegt tikai pēc visu paziņojumā minēto trūkumu novēršanas.

22. Ja licences darbības laikā tiek mainīta autotransporta pārvadājumu atbildīgā persona, pārvadātājam nekavējoties rakstiski par to jāpaziņo direkcijai un jānozīmē jauna atbildīgā persona, kurai trīs mēnešu laikā jāiesniedz direkcijai nepieciešamie dokumenti, kas apliecina viņa profesionālo kompetenci un atbilstošo reputāciju.

23. Licences pārreģistrēšanai uz jaunu termiņu, pārvadātājam jāiesniedz visi dokumenti, kas minēti šo noteikumu 14. punktā, ne agrāk kā sešus mēnešus un ne vēlāk kā mēnesi pirms esošās licences darbības termiņa beigām.

24. Licences un (vai) licences kartītes nozaudēšanas gadījumā direkcija, pēc pārvadātāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas, izsniedz pieprasīto dokumentu dublikātu, uz kura tiek izdarīta atzīme ''Dublikāts''. Dublikāts jāapmaksā pilnā apmērā, bet atsevišķos gadījumos, ja ir tiesību sargājošo institūciju izdota izziņa (zādzības, ugunsgrēka un tml. gadījumos), saskaņā ar apstiprinātiem tarifiem. Par licences nozaudēšanu pārvadātājs publicē informāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Licences dublikātu direkcija izsniedz pēc publikācijas uzrādīšanas.

 

V. Licencēšanas dokumentu uzskaite un glabāšana

25. Izsniegto licenču un licenču kartīšu uzskaiti veic un par to ir atbildīga direkcija, kura veido autopārvadātāju informatīvo datu bāzi.

26. Par licences un licenes kartītes izmantošanu ir atbildīgs pārvadātājs, kuram izsniegta licence. Licenci vai licences kartītes nedrīkst nodot lietošanai citam pārvadātājam.

27. Veicot autotransporta komercpārvadājumus, licences kartītei jāatrodas autotransporta līdzeklī.

28. Beidzoties licences derīguma termiņam, tā jānodod direkcijai. Licences tiek glabātas vienu gadu, pēc tam tās iznīcina, par ko sastāda attiecīgu aktu.

 

VI. Licencētās uzņēmējdarbības kontrole

29. Pārvadātājs ir atbildīgs par starptautisko konvenciju, starpvalstu līgumu, Latvijas Republikas likumu, Ministru kabineta noteikumu, šo noteikumu un citu tiesību aktu prasību ievērošanu attiecībā uz uzņēmējdarbību, kura norādīta izsniegtajā licencē.

30. Licencēšanas noteikumu izpildes kontroli veic Ministru kabineta noteikumos noteiktie kontroles dienesti, sadarbojoties ar citām kontroles iestādēm (policiju, valsts ieņēmumu dienestu, muitu, robežapsardzi).

31. Lai kontrolētu šo noteikumu izpildi, pēc kontroles dienesta pieprasījuma, jāuzrāda:

31.1. pārvadātājam - licence;

31.2. transportlīdzekļa vadītājam - licences kartīte, bet veicot regulārus pasažieru pārvadājumus arī maršruta atļauja.

 

VII. Licences darbības apturēšana

uz laiku un licences anulēšana

32. Komisija, pamatojoties uz 30. punktā minēto iestāžu iesniegtajiem aktiem par pārkāpumiem, ir tiesīga apturēt izsniegtās licences darbību uz laiku vai licenci anulēt. Ņemot vērā pārkāpumu raksturu, komisija ir tiesīga anulēt vai apturēt uz laiku licences kartītes darbību.

33. Apturot licences darbību uz laiku vai to anulējot, attiecīgi uz laiku tiek apturēta licenču kartīšu darbība, vai arī tās tiek anulētas. Apturot licences un licences kartīšu darbību uz laiku vai tās anulējot, maksa par licenci un licences kartītēm netiek atmaksāta.

34. Izsniegtās licences (licences kartītes) darbību var apturēt uz laiku līdz 3 mēnešiem šādos gadījumos:

34.1. ja pārkāptas šo noteikumu prasības;

34.2. ja tiek pārkāptas ar autotransporta komercpārvadājumu darbību saistīto tiesību aktu prasības.

35. Licenci var anulēt ja pārvadātājs:

35.1. iesniedzis ziņas, kuras neatbilst īstenībai;

35.2. gada laikā nav saņēmis piešķirto licenci vai arī nav uzsācis licencēto uzņēmējdarbību;

35.3. noteiktajā laikā nav novērsis komisijas lēmumā norādītos trūkumus;

35.4. veic regulārus pasažieru komercpārvadājumus bez attiecīgas maršruta atļaujas;

35.5. neievēro:

35.5.1. robežšķērsošanas (robežapsardzes, muitas) noteikumus;

35.5.2. konvenciju un starpvalstu līgumu prasības;

35.5.3. Latvijas Republikā spēkā esošos likumdošanas aktus par autotransporta pārvadājumiem un šo noteikumu prasības;

35.5.4. Ministru kabineta 1996. gada 20. jūnija noteikumu nr. 222 ''Noteikumi par kontroles kārtību autopārvadājumu jomā'' prasības;

35.5.5. licencē noteiktos nosacījumus.

36. Jautājumu par licences anulēšanu, kā arī tās darbības apturēšanu uz laiku, izskata komisijas sēdē. Uz komisijas sēdi tiek uzaicināts pārvadātājs, kuru iepriekš informē par pārkāpuma būtību. Pārvadātāja neierašanās uz komisijas sēdi nav par pamatu jautājuma izskatīšanas atlikšanai.

37. Gadījumos, kad pēc komisijas lēmuma licences darbība tiek apturēta uz laiku vai anulēta, licence un licences kartītes ir jānodod protokolā noteiktā termiņā direkcijai. Ja licences darbība ir apturēta uz laiku, termiņš tiek skaitīts no dienas, kad licence ir atdota direkcijai.

38. Pārvadātāja pretenzijas par komisijas atteikumu izsniegt licenci vai licences kartīti, vai par licences apturēšanu uz laiku vai tās anulēšanu, izskata Satiksmes ministrija, kuras lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumdošanā noteiktā kārtībā.

39. Gadījumā, ja licence tiek anulēta, komisija nosaka laiku ne mazāku par sešiem mēnešiem, pēc kura pārvadātājs var iesniegt pieteikumu jaunas licences saņemšanai.

 

VIII. Pārejas jautājumi

40. Noteikumi stājas spēkā ar 1999. gada 1. janvāri.

41. Noteikumu 9. punkta nosacījumi par pārvadātāja atbilstošo finansiālo stāvokli attiecībā uz pārvadājumiem valsts robežās stājas spēkā ar 2004. gada 1.janvāri.

42. Noteikumu 11.1.apakšpunkts stājas spēkā ar 1999. gada 1. jūliju.

Līdz 1999. gada 1. jūlijam par starptautiskajiem pārvadājumiem atbildīgā persona savu profesionālo kompetenci apliecina, iesniedzot direkcijai apliecību (sertifikātu) par speciālu starptautisko autopārvadājumu organizēšanas kursu beigšanu.

42. Noteikumu 11.2.3.apakšpunkts stājas spēkā ar 1999.gada 1.jūliju.

Līdz 1999.gada 1. jūlijam par pārvadājumiem valstī atbildīgā persona savu profesionālo kompetenci var apliecināt ar šo noteikumu 11.2.1. un 11.2.2. apakšpunktā minētajām prasībām, vai, iesniedzot direkcijai apliecību (sertifikātu) par speciālu autopārvadājumu organizēšanas kursu beigšanu.

43.Noteikumu 12. punkta prasības stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

44. Noteikumu 13.1. apakšpunkta nosacījumi attiecībā uz kravas automobiļiem stājas spēkā ar 1999. gada 1.jūliju, bet attiecībā uz autobusiem - ar 2003.gada 1.janvāri.

45. Licences, kas pārvadātājam izsniegtas pamatojoties uz Satiksmes ministrijas 1995. gada 15. decembra noteikumiem "Noteikumi par licenču izsniegšanas kārtību autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbībai" ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

46. Ar 1999. gada 1. janvāri atzīt par spēku zaudējušiem Satiksmes ministrijas 1995. gada 15. decembra ''Noteikumus par licenču izsniegšanas kārtību autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbībai" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 3. nr).

Satiksmes ministrs V.Krištopans

Autosatiksmes departamenta direktors T.Straume

1. pielikums

KAR_1_1.JPG (28374 BYTES)

KAR_1_2.JPG (15038 BYTES)

LIC_1_1.JPG (64647 BYTES)

LIC_1_2.JPG (84634 BYTES)

KAR_4_2.JPG (15191 BYTES)

KAR_4_1.JPG (27402 BYTES)

LIC_4_1.JPG (64736 BYTES)

LIC_4_2.JPG (85237 BYTES)

KAR_2_1.JPG (31568 BYTES)

KAR_2_2.JPG (17713 BYTES)

LIC_3_1.JPG (83395 BYTES)

LIC_3_2.JPG (130243 BYTES)

KAR_3_1.JPG (23287 BYTES)

KAR_3_2.JPG (14518 BYTES)

LIC_2_1.JPG (62272 BYTES)

LIC_2_2.JPG (63318 BYTES)


Autosatiksmes departamenta direktors T.Straume

2. pielikums

Prasības profesionālās kompetences

sertifikāta saņemšanai

Zināšanām, kas nepieciešamas, lai atzītu profesionālo kompetenci, jāaptver turpmāk uzskaitītie jautājumi (kravas pārvadājumiem - jautājumi, kas attiecas uz kravas pārvadāšanu, pasažieru pārvadājumiem - jautājumi, kas attiecas uz pasažieru pārvadāšanu). Akreditētā institūcija izstrādā izvērstu programmu un sagatavo jautājumus sertifikāta saņemšanas eksāmenam.

Pārvadājumiem valstī:

Juridiskie jautājumi

Spēkā esošo tiesību aktu prasības, kas reglamentē pasažieru un (vai) kravas pārvadājumus, pārvadātāja atbildību un tiesības, pienākumus, finanses, kā arī regulē darba un sociālo nodrošināšanu, nodokļu aprēķināšanas sistēmu.

Kravu pārvadājumiem:

1.Biznesa un finansu pārvalde uzņēmumā

- samaksas un finansēšanas metodes;

- izmaksu veidošanās;

- cenu veidošanās un pārvadājumu noteikumi;

- apdrošināšana;

- rēķinu izrakstīšana;

- transporta aģenti;

- vadības tehnika;

- tirgzinības;

2. Iekļūšana tirgū

- noteikumi par profesijas uzsākšanu un veikšanu;

- transporta dokumenti

3.Darbības tehniskie standarti un aspekti

- transportlīdzekļu pieļaujamais svars un izmēri;

- transportlīdzekļu izvēle;

- pieņemšana un reģistrācija;

- transportlīdzekļu apkopes standarti;

- transportlīdzekļu iekraušana un izkraušana;

- bīstamo kravu pārvadāšana;

- pārtikas preču pārvadāšana;

- attiecīgie vides aizsardzības noteikumi par transportlīdzekļu lietošanu un apkopi.

4.Drošība uz ceļa

- likumi, noteikumi un citi tiesību akti, kas attiecas uz autosatiksmi;

- satiksmes drošība;

- avāriju novēršana un darbība avārijas gadījumā.

Pasažieru pārvadātājumiem:

1.Uzņēmuma biznesa un finansu pārvalde

- samaksas un finansēšanas metodes;

- izmaksu veidošanās;

- braukšanas maksa, cenas un noteikumi;

- apdrošināšana;

- rēķinu izrakstīšana;

- ceļojumu aģentūras;

- tirgzinības.

2. Pasažieru pakalpojumu regulēšana

- transporta pakalpojumu un transporta plānošanas iestādes;

- pasažieru apkalpošanas noteikumi;

- noteikumi par iesaistīšanos profesijā un nodarbošanos ar to;

- transporta dokumenti.

3.Darbības tehniskie standarti un aspekti

- transportlīdzekļu izvēle;

- pieņemšana un reģistrācija;

- transportlīdzekļu apkopes standarti;

- attiecīgie vides aizsardzības noteikumi par transportlīdzekļu lietošanu un apkopi;

4.Drošība uz ceļa

- likumi, noteikumi un citi tiesību akti, kas attiecas uz autosatiksmi;

- satiksmes drošība;

- maršrutu ģeogrāfiska pārzināšana;

- avāriju novēršana un darbība avārijas gadījumā.

Starptautiskajiem pārvadājumiem:

- visi tie paši jautājumi, kas jāzin pārvadājumiem valstī;

- noteikumi, kas attiecas uz preču transportēšanu un pasažieru pārvadāšanu pa ceļiem starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un valstīm, kas nav dalībvalstis, atbilstoši nacionālajiem likumiem, Eiropas Savienības standartiem, starptautiskajiem līgumiem un vienošanās prasībām;

- muitas prakse un citas formalitātes sakarā ar transporta kontroli;

- galvenie satiksmes noteikumu principi dalībvalstīs.

Autosatiksmes departamenta direktors T.Straume

3. pielikums

31.JPG (150042 BYTES)

32.JPG (101512
BYTES)

33.JPG (109509 BYTES)

34.JPG (60484
BYTES)

Autosatiksmes departamenta direktors T.Straume

4.pielikums

41.JPG (90421 BYTES)

42.JPG (100209 BYTES)

Autosatiksmes departamenta direktors T.Straume

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Satiksmes ministrija Veids: noteikumi Numurs: 52Pieņemts: 30.09.1998.Stājas spēkā: 01.01.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 295/296, 16.10.1998.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
50186
01.01.1999
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)