Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Republikas Ministru kabinets

1998.gada 7.jūlijā Noteikumi Nr. 240

Rīgā (prot. Nr. 36, 10.§)

Noteikumi par lauksaimniecības statūtsabiedrību likvidācijas pabeigšanu un nodokļu parādu dzēšanu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" Pārejas noteikumiem,
likuma "Par uzņēmējdarbību" Pārejas noteikumu 2.punktu,
ikuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" Pārejas noteikumu 3.punktu un
likuma "Par nodokļiem un nodevām" Pārejas noteikumu 16.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā pabeidzama lauksaimniecības statūtsabiedrību likvidācija un dzēšami nodokļu parādi un ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma nauda, nokavējuma nauda un soda nauda tām lauksaimniecības statūtsabiedrībām, kuras atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1.1. likvidētas un līdz 1996.gada 1.janvārim izslēgtas no Uzņēmumu reģistra, bet tām ir nodokļu parādi;

1.2. pieņēmušas lēmumu par likvidāciju un līdz 1996.gada 1.janvārim uzsākušas likvidāciju, bet likvidācija līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai nav pabeigta šādu iemeslu dēļ:

1.2.1. ir nerealizēti pamatlīdzekļi (nekustamais īpašums);

1.2.2. debitoru saistības;

1.2.3. nodokļu maksājumu parādi;

1.2.4. pārējie parādi, to skaitā parādi par saņemto elektroenerģiju un gāzi.

2. Šo noteikumu 1.punktā minēto lauksaimniecības statūtsabiedrību (turpmāk - lauksaimniecības statūtsabiedrības) saraksts noteikts pielikumā.

3. Lauksaimniecības statūtsabiedrības likvidāciju pabeidz un nepieciešamos dokumentus tās izslēgšanai no Uzņēmumu reģistra sagatavo attiecīgās lauksaimniecības statūtsabiedrības likvidācijas komisija (turpmāk - likvidācijas komisija). Ja likvidācijas komisija neveic savus pienākumus, sasaucama lauksaimniecības statūt s abiedrības pilnsapulce (turpmāk - pilnsapulce), kura ievēlē jaunu likvidācijas komisiju vai atsevišķus tās locekļus. Ja pilnsapulcē jaunu likvidācijas komisiju vai atsevišķus tās locekļus ievēlēt nav iespējams, likvidācijas pabeigšanai rajona lauksaimniecības departaments ieceļ likvidācijas komisiju, kura darbojas atbilstoši likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" un šo noteikumu prasībām.

II. Kārtība, kādā pabeidzama to lauksaimniecības statūtsabiedrību likvidācija, kurām ir nerealizēti pamatlīdzekļi (nekustamais īpašums)

4. Ja lauksaimniecības statūtsabiedrībā ir notikušas ne mazāk kā divas izsoles un ir palikuši nerealizēti pamatlīdzekļi (nekustamais īpašums), likvidācijas komisija mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas sasauc pilnsapulci, lai izlemtu jautājumu par turpmāko darbību ar nerealizētajiem pamatlīdzekļiem (nekustamo īpašumu).

5. Līdz pilnsapulces sasaukšanai likvidācijas komisija saskaņo ar attiecīgo pašvaldību jautājumu par nerealizēto pamatlīdzekļu (nekustamā īpašuma) nodošanu pašvaldības īpašumā. Pēc pašvaldības lēmuma par pamatlīdzekļu (nekustamā īpašuma) pieņemšanu attiecīgu lēmumu par šo pamatlīdzekļu (nekustamā īpašuma) nodošanu pašvaldībai pieņem arī pilnsapulce.

6. Ja pašvaldība nepiekrīt nerealizēto pamatlīdzekļu (nekustamā īpašuma) pārņemšanai savā īpašumā:

6.1. dzīvojamās mājas nododamas Centrālajai dzīvojamo māju privatizācijas komisijai;

6.2. nekustamie pamatlīdzekļi (izņemot dzīvojamās mājas), ja tie atrodas uz valstij piederošas vai piekrītošas zemes, pēc pilnsapulces lēmuma pieņemšanas ar attiecīgu noteiktā kārtībā izdotu Ministru kabineta rīkojumu tiek pārņemti valsts īpašumā un nodoti Valsts nekustamā īpašuma aģentūras valdījumā.

7. Likvidācijas komisija, nododot nerealizētos pamatlīdzekļus (nekustamo īpašumu), nerealizēto pamatlīdzekļu (nekustamā īpašuma) pārņēmējam iesniedz šādus dokumentus:

7.1. pilnsapulces protokola izrakstu;

7.2. nerealizēto pamatlīdzekļu (nekustamā īpašuma) sarakstu;

7.3. nerealizēto pamatlīdzekļu (nekustamā īpašuma) īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus;

7.4. nerealizēto pamatlīdzekļu (nekustamā īpašuma) izsoļu protokolus.

8. Likvidācijas komisija nodod nerealizētos pamatlīdzekļus (nekustamo īpašumu) pagasta pašvaldībai vai Valsts nekustamā īpašuma aģentūrai ar nodošanas un pieņemšanas aktu.

9. Desmit dienu laikā pēc nerealizēto pamatlīdzekļu (nekustamā īpašuma) nodošanas pagasta pašvaldībai vai Valsts nekustamā īpašuma aģentūrai likvidācijas komisija iesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikumu par lauksaimniecības statūtsabiedrības izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra. Pieteikumam pievienojami šādi dokumenti:

9.1. nodokļu administrācijas izziņa par nodokļu pilnīgu samaksu;

9.2. lauksaimniecības statūtsabiedrības reģistrācijas apliecības oriģināls;

9.3. izziņas par lauksaimniecības statūtsabiedrības kontu slēgšanu;

9.4. pilnsapulces protokola izraksts;

9.5. lauksaimniecības statūtsabiedrības slēguma bilance;

9.6. nerealizēto pamatlīdzekļu (nekustamā īpašuma) nodošanas un pieņemšanas akts.

10. Uzņēmumu reģistrs, pamatojoties uz šo noteikumu 9.punktā minētajiem dokumentiem, pieņem lēmumu par lauksaimniecības statūtsabiedrības izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra.

III. Kārtība, kādā pabeidzama to lauksaimniecības statūtsabiedrību likvidācija, kurām ir debitoru saistības

11. Ja lauksaimniecības statūtsabiedrībai ir debitoru saistības, likvidācijas komisija divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas sasauc pilnsapulci, lai izlemtu jautājumu par turpmāko rīcību ar debitoru saistībām.

12. Debitoru saistības ir:

12.1. naudas līdzekļi, kas iesaldēti bankās, kuras ar tiesas spriedumu atzītas par bankrotējušām vai maksātnespējīgām, kā arī ārvalstu banku iestādēs iesaldēti naudas līdzekļi, kuru izmaksa ir apturēta uz nenoteiktu laiku;

12.2. debitoru saistības, par kurām veikta norēķinu salīdzināšana.

13. Pilnsapulce var pieņemt lēmumu par bezcerīgo debitoru saistību norakstīšanu (ja debitors izslēgts no Uzņēmumu reģistra vai neatrodas pēc Uzņēmumu reģistrā norādītās adreses un nav atrodams, kā arī citos gadījumos) vai debitoru saistību nodošanu Valsts nekustamā īpašuma aģentūrai. Ja pilnsapulce pieņēmusi lēmumu par debitoru saistību nodošanu Valsts nekustamā īpašuma aģentūrai, likvidācijas komisija iesniedz minētajā aģentūrā šādus dokumentus:

13.1. lauksaimniecības statūtsabiedrības slēguma bilanci ar debitoru saistību savstarpēju salīdzināšanu un to atšifrējumu;

13.2. izziņas no banku iestādēm par konkrētās lauksaimniecības statūtsabiedrības naudas līdzekļiem, kas ir iesaldēti;

13.3. izziņas par dzīvokļa īres un komunālo maksājumu parādiem;

13.4. izziņas par debitoru saistībām.

14. Desmit dienu laikā pēc debitoru saistību nodošanas Valsts nekustamā īpašuma aģentūrai likvidācijas komisija iesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikumu par lauksaimniecības statūtsabiedrības izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra. Pieteikumam pievienojami šādi dokumenti:

14.1. nodokļu administrācijas izziņa par nodokļu pilnīgu samaksu;

14.2. lauksaimniecības statūtsabiedrības reģistrācijas apliecības oriģināls;

14.3. izziņas par lauksaimniecības statūtsabiedrības kontu slēgšanu;

14.4. pilnsapulces protokola izraksts;

14.5. lauksaimniecības statūtsabiedrības slēguma bilance ar debitoru saistību salīdzināšanu un to atšifrējumu;

14.6. debitoru saistību nodošanas un pieņemšanas akts.

15. Uzņēmumu reģistrs, pamatojoties uz šo noteikumu 14.punktā minētajiem dokumentiem, pieņem lēmumu par lauksaimniecības statūtsabiedrības izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra.

IV. Kārtība, kādā pabeidzama to lauksaimniecības statūtsabiedrību likvidācija, kurām ir kreditoru parādi (izņemot nodokļu parādus)

16. Ja lauksaimniecības statūtsabiedrībai ir kreditoru parādi par saņemto elektroenerģiju un gāzi, kā arī citi kreditoru parādi, likvidācijas komisija mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas salīdzina un precizē parādus par saņemto elektroenerģiju un gāzi, vienlaikus piedāvājot pārņemt nerealizētos pamatlīdzekļus (nekustamo īpašumu) un debitoru saistības. Datus par parādu summām likvidācijas komisija iesniedz Zemkopības ministrijā.

17. Zemkopības ministrija, pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem, iesniedz privatizējamajai valsts akciju sabiedrībai "Latvenergo" un privatizējamajai valsts akciju sabiedrībai "Latvijas gāze" attiecīgo lauksaimniecības statūtsabiedrību - parādnieku - sarakstu. Sarakstā minētajām lauksaimniecības statūtsabiedrībām norādāmas precizētās parādu summas par saņemto elektroenerģiju un gāzi un priekšlikumi par nerealizēto pamatlīdzekļu vai debitoru saistību nodošanu parādu summu samazināšanai vai pilnīgai dzēšanai.

18. Privatizējamā valsts akciju sabiedrība "Latvenergo" un privatizējamā valsts akciju sabiedrība "Latvijas gāze" mēneša laikā paziņo Zemkopības ministrijai par pieņemto lēmumu par nerealizēto pamatlīdzekļu vai debitoru saistību pārņemšanu parādu summas ieskaitīšanai pilnā vai daļējā apmērā vai par b ezcerīgo parādu dzēšanu (norakstīšanu) sarakstā minētajām lauksaimniecības statūtsabiedrībām. Zemkopības ministrija par pieņemto lēmumu paziņo likvidācijas komisijai.

19. Ja lauksaimniecības statūtsabiedrībai ir citi kreditoru parādi, likvidācijas komisija salīdzina un precizē parādu summas.

20. Desmit dienu laikā pēc privatizējamās valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" un privatizējamās valsts akciju sabiedrības "Latvijas gāze" lēmuma paziņošanas par parādu dzēšanu (norakstīšanu) par saņemto elektroenerģiju un gāzi (ja nav citu parādu) likvidācijas komisija iesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikumu par lauksaimniecības statūtsabiedrības izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra. Pieteikumam pievienojami šādi dokumenti:

20.1. nodokļu administrācijas izziņa par nodokļu pilnīgu samaksu;

20.2. lauksaimniecības statūtsabiedrības reģistrācijas apliecības oriģināls;

20.3. izziņas par lauksaimniecības statūtsabiedrības kontu slēgšanu;

20.4. pilnsapulces protokola izraksts;

20.5. lauksaimniecības statūtsabiedrības slēguma bilance ar kreditoru parādu salīdzināšanu un to atšifrējumu.

21. Uzņēmumu reģistrs, pamatojoties uz šo noteikumu 20.punktā minētajiem dokumentiem, pieņem lēmumu par lauksaimniecības statūtsabiedrības izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra.

V. Pārējie ar lauksaimniecības statūtsabiedrību izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra saistītie jautājumi

22. Ja lauksaimniecības statūtsabiedrībām ir gan kreditoru parādi, gan nerealizēti pamatlīdzekļi (nekustamais īpašums) un debitoru saistības, šīs lauksaimniecības statūtsabiedrības veic attiecīgās darbības un Uzņēmumu reģistrā iesniedz dokumentus atbilstoši šo noteikumu prasībām.

23. Ja lauksaimniecības statūtsabiedrībai ir nerealizēti pamatlīdzekļi (nekustamais īpašums), kreditoru parādi un debitoru saistības, likvidācijas komisija piedāvā nerealizētos pamatlīdzekļus (nekustamo īpašumu) un neiekasētās debitoru saistību summas kreditoru parādu dzēšanai (izņemot nodokļu parādus).

24. Ja kreditori rakstiski atsakās no piedāvātajiem pamatlīdzekļiem (nekustamā īpašuma), kā arī nevēlas pārņemt debitoru saistības, likvidācijas komisija sasauc pilnsapulci, lai izlemtu par nerealizēto pamatlīdzekļu (nekustamā īpašuma) un debitoru saistību nodošanu Valsts nekustamā īpašuma aģentūrai.

25. Ja likvidācijas komisija pēdējo sešu mēnešu laikā nav veikusi darbības, kas saistītas ar attiecīgās lauksaimniecības statūtsabiedrības likvidācijas pabeigšanu, rajona lauksaimniecības departaments divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas sasauc likvidācijas komisijas sēdi.

26. Ja likvidācijas komisijas sēdi sasaukt nav iespējams vai tās sastāvā ir mazāk par pusi no nepieciešamajiem komisijas locekļiem, visus jautājumus, kas saistīti ar šādu lauksaimniecības statūtsabiedrību turpmāku likvidācijas pabeigšanu, šo noteikumu 3.punktā noteiktajā kārtībā k ārto rajona lauksaimniecības departaments.

VI. Nodokļu parādu dzēšana lauksaimniecības statūtsabiedrībām

27. Ja lauksaimniecības statūtsabiedrības likvidācija tiek pabeigta saskaņā ar šiem noteikumiem, bet tai ir nodokļu parādi, pēc saskaņošanas ar nodokļu administrāciju tos dzēš pirms lauksaimniecības statūtsabiedrības izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra. Dokuments par nodokļu parādu dzēšanu kopā ar citiem dokumentiem iesniedzams Uzņēmumu reģistrā.

28. Valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādus dzēš finansu ministrs, bet pašvaldību budžetos ieskaitāmo nodokļu parādus dzēš pašvaldības saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta prasībām.

29. Finansu ministrs ar attiecīgu rīkojumu dzēš lauksaimniecības statūtsabiedrības valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādus, norādot katra nodokļa veida pamatparādu, pamatparāda palielinājuma naudu, nokavējuma naudu un soda naudu, ja tāda ir aprēķināta.

30. Šo noteikumu 28.punktā minēto darbību veikšanai likvidācijas komisija iesniedz Finansu ministrijā vai attiecīgajā pašvaldībā šādus dokumentus:

30.1. iesniegumu par nodokļu parādu dzēšanu;

30.2. pilnsapulces protokola izrakstu;

30.3. lauksaimniecības statūtsabiedrības slēguma bilanci;

30.4. pamatlīdzekļu (nekustamā īpašuma) un debitoru saistību nodošanas un pieņemšanas aktu, kā arī lēmumu par parādu dzēšanu par saņemto elektroenerģiju un gāzi;

30.5. nodokļu administrācijas izziņu par nodokļu parādiem, norādot katra nodokļa veida pamatparādu, pamatparāda palielinājuma naudu, nokavējuma naudu un soda naudu, ja tāda ir aprēķināta.

31. Ja lauksaimniecības statūtsabiedrība līdz 1996.gada 1.janvārim izslēgta no Uzņēmumu reģistra, bet tai ir nodokļu parādi, valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādus dzēš finansu ministrs vai pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu parādus dzēš attiecīgā pašvaldība, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

31.1. nodokļu administrācijas iesniegumu;

31.2. Uzņēmumu reģistra lēmumu par lauksaimniecības statūtsabiedrības izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra;

31.3. nodokļu administrācijas izziņu par nodokļu parādiem, norādot katra nodokļa veida pamatparādu, pamatparāda palielinājuma naudu, nokavējuma naudu un soda naudu, ja tāda ir aprēķināta.

VII. Pārejas jautājumi

32. Šie noteikumi neattiecas uz tām lauksaimniecības statūtsabiedrībām, pret kurām līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir ierosināta maksātnespējas lieta saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju".

33. Ja likvidācijas komisijas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir nodrošinājušas lauksaimniecības statūtsabiedrību pamatlīdzekļu (nekustamā īpašuma) un pārējo debitoru saistību nodošanu un šīm statūtsabiedrībām nav kreditoru parādu, lauksaimniecības statūtsabiedrības vispārējā kārtībā izslēdzamas no Uzņēmumu reģistra.

34. Noteikumi ir spēkā līdz 1999.gada 1.jūlijam.

 

Ministru prezidents G.Krasts

Zemkopības ministrs A.Rāviņš

Pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.240

Lauksaimniecības statūtsabiedrību saraksts

     

Parādi

 
     

privatizē-

 
 

Uzņēmumu

Parādi

jamajai

Pārējie

Debitoru

Nerea-

 
 

reģistra

valsts

valsts

parādi

saistības

lizēta

 
 

reģistrācijas

budţetam

akciju

   

manta

 
 

numurs

 

sabiedrībai

       
     

"Latv-

       
     

energo"

       

1

2

3

4

5

6

7

 
 

Aizkraukles rajons

           

1. Paju sabiedrība "Pļaviņas"

870300080

x

 

x

 

x

 

2. Paju sabiedrība "Sece"

870300091

     

x

x

 
 

Alūksnes rajons

           

3. Paju sabiedrība "Pededze"

320300040

x

 

x

x

   

4. Paju sabiedrība "Vaidava"

320300039

 

x

 

x

   

5. Paju sabiedrība "Zeltiņi"

320300046

 

x

 

x

x

 

6. Paju sabiedrība "Mārkalne"

320300047

       

x

 
 

Balvu rajons

           

7. SIA "Bolupe"

340300047

   

x

x

   

8. Paju sabiedrība "Egļuciems"

340300053

x

 

x

 

x

 

9. Paju sabiedrība "Ezeri"

340300058

x

 

x

 

x

 

10. Paju sabiedrība "Medņeva"

340300044

       

x

 

11. SIA "Rugāji"

340300035

       

x

 

12. Paju sabiedrība "Tilža"

340300036

   

x

 

x

 

13. SIA "Viļaka"

340300048

x

 

x

     
 

Bauskas rajons

           

14. Paju sabiedrība

             

"Bauskas putni"

360300039

 

x

x

     

15. Paju sabiedrība "Oz olaine"

000304076

     

x

x

 

16. Paju sabiedrība "Rundāle"

360300061

 

x

x

x

x

 

17. Paju sabiedrība "Stelpe"

360300053

   

x

x

   

18. Paju sabiedrība "Strēlnieks"

360300072

x

x

 

x

x

 

19. Paju sabiedrība "Vecsaule"

360300063

     

x

   

20. Paju sabiedrība "Viesturi"

360300067

x

x

x

x

x

 
 

Cēsu rajons

           

21. Paju sabiedrība "Alauksts"

950300167

   

x

x

x

 

22. Paju sabiedrība "Dzērbene"

950300175

x

 

x

x

x

 

23. Paju sabiedrība "Gaujaslīči"

950300165

   

x

 

x

 

24. SIA "Lielstraupe"

950300097

x

     

x

 

25. Paju sabiedrība "Liepa"

950300169

     

x

x

 

26. Paju sabiedrība "Nītaure"

950300168

   

x

     

27. Paju sabiedrība "Piebalga"

950300166

x

 

x

x

x

 

28. SIA "Skujene"

950300184

   

x

     
 

Daugavpils rajons

           

29. Paju sabiedrība "Pilskalne"

150300408

x

 

x

     
 

Dobeles rajons

           

30. Paju sabiedrība "Auce"

510300113

x

x

x

x

   

31. Paju sabiedrība "Īle"

510300101

 

x

       

32. SIA "Zebrene"

510300089

x

         
 

Gulbenes rajons

           

33. Pa ju sabiedrība "Litene"

460300051

 

x

x

     

34. Paju sabiedrība "Līgo"

460300046

x

x

x

x

x

 

35. SIA "Uzvara"

460300053

x

x

x

x

   
 

Jelgavas rajons

           

36. Paju sabiedrība "Vilce"

170300308

x

         
 

Jēkabpils rajons

           

37. Paju s abiedrība "Druvas"

540300089

   

x

 

x

 

38. Paju sabiedrība "Zasa"

540300073

x

   

x

x

 
 

Krāslavas rajons

           

39. Paju sabiedrība "Indrāni"

590300046

x

 

x

x

   

40. Paju sabiedrība "Svariņi"

590300049

   

x

x

   
 

Kuldīgas rajons

           

41. Paju sabiedrība "Basi"

610300062

     

x

   

42. Paju sabiedrība "Dzintars"

610300062

   

x

x

x

 

43. Paju sabiedrība "Gudenieki"

610300071

x

   

x

x

 

44. Paju sabiedrība "Īvande"

610300068

 

x

 

x

   

45. Paju sabiedrība "Kabile"

610300105

     

x

   

46. Paju sabiedrība "Laidi"

610300069

     

x

   

47. Paju sabiedrība

             

"Lejaskurzeme"

610300517

x

x

x

x

x

 

48. Paju sabiedrība "Nīkrāce"

610300066

   

x

x

x

 

49. Paju sabiedrība "Ozolaine"

610300079

 

x

x

x

x

 

50. Paju sabiedrība "Rudbārži"

610300061

x

x

x

x

x

 

51. Akciju sabiedrība "Vārme"

610300056

x

   

x

   

52. Paju sabiedrība "Vilgāle"

610300064

   

x

x

x

 
 

Liepājas rajons

           

53. Paju sabiedrība "Bunka"

210300546

 

x

       

54. Paju sabiedrība "Durbe"

210300414

x

 

x

     

55. Paju sabiedrība "Priekule"

210300381

x

 

x

 

x

 

56. Paju sabiedrība "Saka"

210300408

x

         

57. Paju sabiedrība "Tadaiķi"

210300475

   

x

     

58. Paju sabiedrība "Ulmale"

210300413

x

 

x

x

   

59. Paju sabiedrība "Vaiņod e"

210300367

x

x

x

     

60. Paju sabiedrība "Valata"

210300372

x

x

x

x

x

 

61. Paju sabiedrība "Vārtaja-T"

210300548

x

     

x

 

62. Paju sabiedrība "Vērgale"

210300373

x

 

x

x

   
 

Limbaţu rajons

           

63. Paju sabiedrība "Aloja"

660300061

x

x

x

x

   

64. Paju sabiedrība "Lādezers"

660300071

   

x

x

x

 

65. Paju sabiedrība "Lēdurga"

660300059

   

x

     

66. Paju sabiedrība "Limbaži"

660300099

     

x

   

67. SIA "Salacgrīva"

660300074

   

x

 

x

 

68. Paju sabiedrība "Skulte"

660300072

x

 

x

x

x

 

69. SIA "Staicele-2"

660300062

 

x

x

x

   

70. Paju sabiedrība "Stiene"

660300064

x

 

x

x

   

71. Paju sabiedrība "Umurga"

660300063

   

x

 

x

 

72. Paju sabiedrība "Viļķene"

660300068

x

 

x

x

   

73. Paju sabiedrība "Vitrupe "

660300076

x

         
 

Ludzas rajons

           

74. Paju sabiedrība "Briģi"

680300067

x

         

75. Paju sabiedrība "Latgale"

680300060

x

   

x

   
 

Madonas rajons

           

76. Paju sabiedrība "Gaiziņš"

710300053

x

 

x

x

x

 

77. Paju sabiedrība "Jumurd a"

710300062

x

 

x

x

x

 

78. Paju sabiedrība "Liepkalne"

710300054

x

 

x

x

x

 

79. Paju sabiedrība "Ļaudona"

710300045

x

x

x

x

x

 

80. Paju sabiedrība "Mārciena"

710300052

x

     

x

 

81. Paju sabiedrība

             

"Murmastiena"

710300063

x

   

x

x

 

82. Paju sabiedrība "Ozoli"

710300061

x

 

x

x

   

83. Akciju sabiedrība "Sarkaņi"

710300049

x

 

x

x

x

 

84. Paju sabiedrība "Vestiena"

710300046

x

 

x

     

85. Paju sabiedrība "Zeme"

710300057

x

 

x

x

x

 
 

Ogres rajons

           

86. Paju sabiedrība "Jumprava"

740300005

   

x

x

   

87. Paju sabiedrība "Lēdmane"

740300167

   

x

x

x

 
 

Preiļu rajons

           

88. Paju sabiedrība "Dzintars"

770300096

x

         

89. Paju sabiedrība "Gaisma"

770300081

 

x

       

90. Paju sabiedrība "Nākotne"

770300086

 

x

       

91. Paju sabiedrība "Pelēči"

770300078

 

x

       

92. Paju sabiedrība "Rainis"

770300079

 

x

       

93. Paju sabiedrība "Rožupe"

770300080

 

x

 

x

   

94. Paju sabiedrība "Sīļukalns"

770300099

x

x

x

x

x

 
 

Rēzeknes rajo ns

           

95. SIA "Dubuļi"

240300164

x

         

96. SIA "Garkalni"

240300178

x

 

x

 

x

 

97. SIA "Rāzna"

240300172

   

x

     
 

Rīgas rajons

           

98. SIA "Allaţi"

010305194

x

 

x

x

x

 

99. Akciju sabiedrība "Ķekava"

010304820

x

 

x

x

   

100. SIA "Upesciems"

010305801

x

x

       
 

Saldus rajons

           

101. Paju sabiedrība "Avots"

850300066

x

 

x

x

   

102. Paju sabiedrība "Bērzi"

850300054

x

x

       

103. Paju sabiedrība "Ezere"

850300061

 

x

 

x

   

104. Paju sabiedrība "Priedula"

850300074

x

         

105. Paju sabiedrība "Remte"

850300075

     

x

   

106. Paju sabiedrība "Zaņa"

850300053

     

x

   
 

Talsu rajons

           

107. SIA "Grauds"

900300084

x

 

x

x

   

108. Paju sabiedrība "Kurzeme"

900300079

x

   

x

   

109. Paju sabiedrība "Laidze"

900300066

   

x

     

110. SIA "Lubezere"

900300075

x

 

x

x

   

111. Paju sabiedrība "Vandzene"

900300083

   

x

 

x

 
 

Tukuma rajons

           

112. Paju sabiedrība "Cēre"

920300132

x

x

x

x

x

 

113. Paju sabiedrība "Pienava"

920300171

x

x

 

x

   
 

Valkas rajons

           

114. SIA "Omuļi"

390300062

x

         

115. SIA "Trikāta"

390300077

x

         
 

Valmieras rajons

           

116. Paju sabiedrība "Rosme"

410300137

     

x

   

117. Paju sabiedrība "Straume"

410300116

     

x

   

118. SIA "Vaidava"

000300869

     

x

   

119. Paju sabiedrība "Vecate"

410300123

x

 

x

x

x

 

120. SIA "Zaļā zeme"

410300131

       

x

 
 

Ventspils rajons

           

121. SIA "Liekne"

120300133

x

x

x

x

   

122. SIA "Ventspils"

120300168

 

x

x

x

x

 
 

Kopā:

66

34

71

73

53

 

Piezīmes.

x - atzīme par attiecīgās lauksaimniecības statūtsabiedrības parādiem un saistībām.

Paju sabiedrības "Bauskas putni", "Nīkrāce" un "Priedula" un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventspils" ir parādā privatizējamajai valsts akciju sabiedrībai "Latvijas gāze".

Zemkopības ministrs A.Rāviņš

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 240Pieņemts: 07.07.1998.Stājas spēkā: 11.07.1998.Zaudē spēku: 01.07.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205/207, 10.07.1998.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
49129
11.07.1998
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva