Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 141

Rīgā 1998.gada 21.aprīlī (prot. n r.21 9.§)

Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un veikts pārrēķins sociāli apdrošināto personu kontos

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 15.pantu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darba ņēmējam, darba devējam, pašnodarbinātajam un darba ņēmējam-ārvalstniekam, kuru nodarbina darba devējs-ārvalstu nodokļu maksātājs un kura pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika, bet kurš uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā (turpmāk - darba ņēmējs-ārvalstnieks), kā arī tiek veikts pārrēķins sociāli apdrošināto personu kontos.

2. Pārskata periods šo noteikumu izpratnē ir:

2.1. darba ņēmējam, darba devējam un darba ņēmējam-ārvalstniekam - mēnesis, par kuru ir pienācis laiks veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk - obligātās iemaksas);

2.2. pašnodarbinātajam - ceturksnis, par kuru ir pienācis laiks veikt obligātās iemaksas.

3. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk - Aģentūra) divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām aprēķina pārmaksātās obligātās iemaksas, ņemot vērā sociāli apdrošinātās personas kontā reģistrētos ienākumus un obligātās iemaksas.

4. Ja obligātās iemaksas veiktas no ienākumiem, kas pārsniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, pārmaksātās obligātās iemaksas tiek aprēķinātas pēc formulas:

(ƩIm - I) x L, kur

ƩIm - ienākumu kopsumma no gada sākuma vai sociāli apdrošinātās personas statusa iegūšanas dienas līdz mēnesim, kad ienākumi pārsnieguši Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru;

I - Ministru kabineta noteiktais obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs;

L - darba ņēmējam, darba devējam, pašnodarbinātajam vai darba ņēmējam-ārvalstniekam Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu likme.

5. Ja obligātās iemaksas veiktas sociālās apdrošināšanas veidiem, kuriem persona nav pakauta, pārmaksātās obligātās iemaksas tiek aprēķinātas pēc formulas:

Mm - (Im x L), kur

Mm - darba ņēmēja, darba devēja, pašnodarbinātā vai darba ņēmēja-ārvalstnieka obligātās iemaksas mēnesī;

Im - ienākumi mēnesī;

L - darba ņēmējam, darba devējam, pašnodarbinātajam vai darba ņēmējam-ārvalstniekam Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu likme.

6. Ja persona ir darba ņēmējs pie vairākiem darba devējiem, katram darba devējam pārmaksātās obligātās iemaksas tiek aprēķinātas pēc formulas:

ƩAD(n) x (MD(n) : ƩMD(n)), kur

ƩAD(n) - kopējā darba devēju pārmaksātā obligāto iemaksu summa;

MD(n) - katra darba devēja obligātās iemaksas;

ƩMD(n) - kopējā darba devēju obligāto iemaksu summa.

7. Informāciju par pārmaksātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (sociālo nodokli) (pielikums) par katru darba devēju un tā darba ņēmēju, par pašnodarbināto, kā arī par darba ņēmēju-ārvalstnieku (turpmāk - informācija) Aģentūras filiāle desmit dienu laikā no pārmaksāto obligāto iemaksu aprēķināšanas dienas iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, kurā darba devējs, pašnodarbinātais vai darba ņēmējs-ārvalstnieks ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs.

8. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde par pārmaksātajām obligātajām iemaksām desmit dienu laikā no informācijas saņemšanas dienas rakstiski informē:

8.1. darba devēju - pēc tā juridiskās adreses;

8.2. darba ņēmēju - pēc darba devēja juridiskās adreses (ar darba devēja starpniecību);

8.3. pašnodarbināto un darba ņēmēju-ārvalstnieku - pēc tā dzīvesvietas adreses.

9. Pārmaksātās obligātās iemaksas Valsts ieņēmumu dienests 15 dienu laikā no šajā punktā noteiktā paziņojuma saņemšanas dienas pārskaita:

9.1. darba devējam - uz norādīto kredītiestādes kontu, par kuru rakstiski paziņots Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc darba devēja juridiskās adreses, vai (ar viņa piekrišanu) ieskaita nākamo periodu maksājumos, vai (bez viņa piekrišanas) sedz citus nodokļu parādus;

9.2. darba ņēmējam un personai, kura zaudējusi darba ņēmēja statusu, - uz norādīto pasta nodaļu vai kredītiestādes kontu, par kuru rakstiski paziņots Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc darba devēja juridiskās adreses;

9.3. pašnodarbinātajam un darba ņēmējam-ārvalstniekam - uz norādīto pasta nodaļu vai kredītiestādes kontu, par kuru rakstiski paziņots Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc tā dzīvesvietas adreses.

10. Aģentūra veic pārrēķinu sociāli apdrošinātās personas kontā:

10.1. reģistrētajiem ienākumiem, ja obligātās iemaksas veiktas no ienākumiem, kas pārsniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru:

10.1.1. personai, kas ir darba ņēmējs pie viena darba devēja, pašnodarbinātajam vai darba ņēmējam-ārvalstniekam pēc formulas:

Im - ((Im : ƩIm) x (ƩIm - I)), kur

Im - ienākumi mēnesī;

ƩIm - ienākumu kopsumma no gada sākuma vai sociāli apdrošinātās personas statusa iegūšanas dienas līdz mēnesim, kad ienākumi pārsnieguši Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru;

I - Ministru kabineta noteiktais obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs;

10.1.2. personai, kas ir darba ņēmējs pie vairākiem darba devējiem, pēc formulas:

Im(n) - ((Im(n) : ƩIm) x (ƩIm - I)), kur

Im(n) - ienākumi mēnesī katrā ienākumu gūšanas vietā;

ƩIm - ienākumu kopsumma no gada sākuma vai sociāli apdrošinātās personas statusa iegūšanas dienas līdz mēnesim, kad ienākumi pārsnieguši Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru;

I - Ministru kabineta noteiktais obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs;

10.2. reģistrētajām obligātajām iemaksām, ja iemaksas veiktas sociālās apdrošināšanas veidiem, kuriem persona nav pakauta, pēc formulas:

Im x L, kur

Im - ienākumi mēnesī;

L - darba ņēmējam, darba devējam, pašnodarbinātajam vai darba ņēmējam-ārvalstniekam Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu likme.

11. Sasniedzot Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, obligātās iemaksas pārtraucamas, un personai, kurai ir sociāli apdrošinātās personas statuss, Aģentūra katru mēnesi no obligāto iemaksu pārtraukšanas dienas līdz gada pēdējā pārskata perioda beigām vai sociāli apdrošinātās personas statusa zaudēšanas dienai pārrēķina mēneša ienākumu pēc formulas:

I : n,

bet mēneša ienākumu katrā ienākumu gūšanas vietā - pēc formulas:

I(n) : n, kur

I - Ministru kabineta noteiktais obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs;

n - mēnešu skaits no gada sākuma vai sociāli apdrošinātās personas statusa iegūšanas dienas;

I(n) - Ministru kabineta noteiktais obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs katrā ienākumu gūšanas vietā.

12. Pārmaksātās obligātās iemaksas un pārrēķinātie mēneša ienākumi noapaļojami līdz latiem un santīmiem, atmetot 0,49 santīmus un mazāk vai noapaļojot līdz santīmam 0,50 santīmus un vairāk.

13. Informāciju par 1997.gadā pārmaksāto sociālo nodokli par katru darba devēju un tā darba ņēmēju, par pašnodarbināto personu un tā saimniecībā vai uzņēmumā nodarbināto ģimenes locekli Aģentūras filiāle desmit dienu laikā no aprēķināšanas dienas iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, kurā darba devējs vai pašnodarbinātā persona reģistrēta kā nodokļu maksātājs.

14. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde par 1997.gadā pārmaksāto sociālo nodokli desmit dienu laikā no informācijas saņemšanas dienas rakstiski informē:

14.1. darba devēju - pēc tā juridiskās adreses;

14.2. darba ņēmēju - pēc darba devēja juridiskās adreses (ar darba devēja starpniecību);

14.3. pašnodarbināto personu un tās saimniecībā vai uzņēmumā nodarbināto ģimenes locekli - pēc tās dzīvesvietas adreses.

15. Valsts ieņēmumu dienests 1997.gadā pārmaksāto sociālo nodokli 15 dienu laikā no šajā punktā noteiktā paziņojuma saņemšanas dienas pārskaita:

15.1. darba devējam - uz norādīto kredītiestādes kontu, par kuru rakstiski paziņots Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc darba devēja juridiskās adreses, vai (ar viņa piekrišanu) ieskaita nākamo periodu maksājumos, vai (bez viņa piekrišanas) sedz citus nodokļu parādus;

15.2. darba ņēmējam un personai, kura izbeigusi darba (dienesta) attiecības ar darba devēju, - uz norādīto pasta nodaļu vai kredītiestādes kontu, par kuru rakstiski paziņots Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc darba devēja juridiskās adreses;

15.3. pašnodarbinātajai personai un tās saimniecībā vai uzņēmumā nodarbinātajam ģimenes loceklim - uz norādīto pasta nodaļu vai kredītiestādes kontu, par kuru rakstiski paziņots Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc tās dzīvesvietas adreses.

16. Personas, kura s zaudējušas darba ņēmēja statusu vai izbeigušas darba (dienesta) attiecības ar darba devēju, informāciju par pārmaksātajām obligātajām iemaksām vai sociālo nodokli var saņemt Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā bijušais darba devējs reģistrēts kā nodokļu maksātājs.

17. Šie noteikumi piemērojami, aprēķinot un atmaksājot obligātās iemaksas, kas pārmaksātas pēc 1998.gada 1.janvāra, izņemot šo noteikumu 13., 14. un 15.punktu, kas piemērojams, atmaksājot 1997.gadā pārmaksāto sociālo nodokli.

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 5.augusta noteikumus nr.288 "Kārtība, kādā tiek aprēķināts un atmaksāts 1997.gadā pārmaksātais sociālais nodoklis par ienākumiem, kas pārsniedz sociālajai apdrošināšanai pakautos gada darba ienākumus, un veikts pārrēķins sociāli apdrošināto personu kontos gada laikā reģistrētajiem mēneša darba ienākumiem" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 199./200.nr.).

Ministru prezidents G.Krasts

Labklājības ministrs V.Makarovs

PIELNO~1.JPG (30272 BYTES)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 141Pieņemts: 21.04.1998.Stājas spēkā: 24.04.1998.Zaudē spēku: 01.01.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 109/110, 23.04.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
47872
24.04.1998
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)