Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā

Izdarīt Saeimas vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 5.panta 4.punktā vārdu "noziegumu" ar vārdiem "noziedzīgu nodarījumu".

2. 6.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "loceklis" ar vārdiem "ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks";

izteikt pirmo daļu pēc vārda "prokurors" šādā redakcijā:

"policijas darbinieks vai militārpersona, viņiem pēc deputātu kandidātu saraksta (turpmāk - kandidātu saraksts) reģistrēšanas ir jāatstāj ieņemamais amats (dienests) un viena mēneša laikā jāiesniedz šo faktu apstiprinoši dokumenti Centrālajai vēlēšanu komisijai."

3. 8.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "Pilsonības un imigrācijas departaments";

izslēgt visā pantā vārdu "pirmās".

4. 9.pantā:

izslēgt visā pantā vārdu "pirmās";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kandidātu sarakstu var iesniegt:

1) likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta politiskā organizācija (partija);

2) likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta politisko organizāciju (partiju) apvienība.";

izslēgt otrās daļas trešo teikumu.

5. 10.pantā:

izslēgt ceturtās daļas 3.punktu;

izslēgt piektās daļas trešo teikumu.

6. Papildināt 11.panta 4.punkta "a" apakšpunktu pēc vārda "gads" ar vārdiem "dzimums, tautība".

7. Papildināt 13.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta otrās daļas 1.punkta "a" un "d" apakšpunktā noteiktajos gadījumos kandidāts svītrojams, pamatojoties uz attiecīgās iestādes izdotu izziņu vai tiesas spriedumu. To, ka kandidāts:

1) nav Latvijas pilsonis, - apliecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;

2) izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs;

3) ir bijis sodīts par tīšiem noziegumiem, kas ir noziegumi Latvijā arī šā likuma spēkā stāšanās brīdī, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs;

4) izdarījis noziedzīgu nodarījumu nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc nozieguma izdarīšanas saslimis ar gara slimību, kas atņēmusi tam spēju apzināties savu darbību vai to vadīt, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs;

5) ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieks, - apliecina attiecīgās tiesas spriedums;

6) pēc 1991.gada 13.janvāra darbojies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās, - apliecina attiecīgās tiesas spriedums;

7) neprot valsts valodu atbilstoši augstākajai (trešajai) valsts valodas prasmes pakāpei, - apliecina Valsts valodas centrs;

8) ir miris, - apliecina dzimtsarakstu nodaļa.

(4) Šā panta trešajā daļā minētajām iestādēm attiecīgās ziņas rakstveidā jāiesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai pēc tās pieprasījuma bez maksas piecu dienu laikā."

8. Aizstāt 15.pantā vārdus "ne vēlāk kā desmit dienas pirms vēlēšanu pirmās dienas" ar vārdiem "ne vēlāk kā divdesmit dienas, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā,- ne vēlāk kā desmit dienas pirms vēlēšanu dienas".

9. Izslēgt visā 16.pantā vārdu "pirmās".

10. Aizstāt 17.pantā vārdus "svētdienā un sestdienā pirms tās" ar vārdu "sestdienā" un vārdus "vēlēšanu dienas" - ar vārdiem "vēlēšanu dienu".

11. Izslēgt 20.panta otro daļu.

12. 22.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Vēlēšanu telpās vēlēšanu iecirkņa komisijas (turpmāk - iecirkņa komisija) loceklis, iepriekš pārliecinājies, ka persona ir vēlētājs un tās pasē nav atzīmes par piedalīšanos attiecīgās Saeimas vēlēšanās, balsotāju sarakstā ieraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un izdara vēlētāja pasē atzīmi par piedalīšanos attiecīgās Saeimas vēlēšanās. Vēlētājs parakstās balsotāju sarakstā.";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "apzīmogota ar" ar vārdu "attiecīgās".

13. 23.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Aizlīmēto aploksni vēlētājs vēlēšanu komisijas locekļa klātbūtnē personiski iemet aizzīmogotā vēlēšanu kastē.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un tās aizlīmēšanas šo zīmi vai vēlēšanu aploksni ir sabojājis, to vietā viņam tiek izsniegta jauna vēlēšanu aploksne vai jaunas visu vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes. Par to balsotāju sarakstā tiek izdarīta attiecīga atzīme."

14. Papildināt 24.panta pirmo daļu pēc vārdiem "atrašanās vietā" ar vārdiem "nodrošinot aizklātību" un ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Šo balsošanu ir tiesīgi uzraudzīt tam pilnvarotie novērotāji (18.pants)."

15. Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:

"25.pants. Ja vēlētājs fizisku trūkumu dēļ pats nespēj balsot vai parakstīties balsotāju sarakstā, vēlētāja klātbūtnē pēc viņa mutvārdu norādījumiem atzīmes vēlēšanu zīmē izdara vai balsotāju sarakstā parakstās vēlētāja ģimenes loceklis vai kāda cita persona, kurai vēlētājs uzticas. Par to balsotāju sarakstā tiek izdarīta attiecīga atzīme. Šāda persona nevar būt attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis."

16. 27.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Abās vēlēšanu dienās" ar vārdiem "Vēlēšanu dienā";

izslēgt otro un trešo daļu.

17. Izslēgt 28.panta pirmajā daļā vārdu "pirmajā".

18. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

"29.pants. Iepriekšējā balsu skaitīšana sākas tūlīt pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas, bet vēlēšanu iecirkņos, kuros notiek balsošana pa pastu,- pulksten 8 vakarā trešajā dienā pēc vēlēšanu dienas. Skaitīšanu izdara iecirkņa komisijas atklātā sēdē."

19. 34.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "izsniegto aplokšņu skaits" ar vārdiem "vēlētāju sabojāto aplokšņu skaits";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības iepazīties ar balsu skaitīšanas protokolu."

20. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35.pants. (1) Pēc iepriekšējās balsu skaitīšanas vienā sainī iesaiņo:

1) visas nodotās derīgās vēlēšanu zīmes, kuras sagrupētas un iesaiņotas pēc kandidātu sarakstu numuriem;

2) visas nederīgās vēlēšanu zīmes;

3) vienu balsu skaitīšanas protokola eksemplāru;

4) balsotāju sarakstus.

(2) Saini aizzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu. Klātesošajiem pilnvarotajiem pārstāvjiem (18.pants) arī ir tiesības aizzīmogot saini ar saviem zīmogiem, par ko jābūt atsaucei vēlēšanu gaitas protokolā.

(3) Otru iepriekšējās balsu skaitīšanas protokola eksemplāru kopā ar iesaiņotiem vēlēšanu materiāliem nogādā rajona (republikas pilsētas) vēlēšanu komisijai ar pavadrakstu (divos eksemplāros), kurā atzīmēts nosūtīšanas datums un laiks, saiņa saturs, kā arī persona, ar kuru šie materiāli nosūtīti. Ārvalstīs i z veidoto vēlēšanu iecirkņu komisijas visus vēlēšanu materiālus nogādā Centrālajai vēlēšanu komisijai tās noteiktajā kārtībā.

(4) Pārējie vēlēšanu materiāli nododami Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā."

21. Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

"36.pants. (1) Rajona (republikas pilsētas) vēlēšanu komisija:

1) pēc iecirkņu komisiju protokoliem nosaka balsu skaitīšanas rezultātus attiecīgajā rajonā (pilsētā) un paziņo tos Centrālajai vēlēšanu komisijai tās noteiktajā kārtībā;

2) nogādā visus saņemtos vēlēšanu materiālus Centrālajai vēlēšanu komisijai.

(2) Līdz ar vēlēšanu materiāliem tiek nosūtīts pavadraksts, kurā atzīmēts datums, laiks, persona, ar kuru materiāli nosūtīti, saiņu skaits un dots saiņu satura apraksts. Pavadrakstam tiek pievienoti attiecīgo iecirkņu vēlēšanu komisiju pavadrakstu pirmie eksemplāri."

22. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

"37.pants. (1) Centrālā vēlēšanu komisija, atverot saiņus ar vēlēšanu materiāliem, par katru no tiem sastāda aktu, kurā norāda, vai iesaiņojums ir vesels, kādi zīmogi uz tā atrodas, vai saiņu saturs atbilst pavadrakstam.

(2) Centrālā vēlēšanu komisija veic visu vēlēšanu zīmju apstrādi, nosakot:

1) par katru kandidātu sarakstu nodoto balsu skaitu katrā vēlēšanu iecirknī, kā arī balsu skaitu katrā vēlēšanu apgabalā un visos vēlēšanu apgabalos kopā;

2) katra kandidāta saņemto balsu skaitu katrā vēlēšanu iecirknī, kā arī balsu skaitu vēlēšanu apgabalā;

3) vēlēšanu apgabalos ievēlētos deputātus.

(3) Pēc visu vēlēšanu zīmju apstrādes Centrālā vēlēšanu komisija tās atkal iesaiņo iepriekšējā kārtībā. Par katra saiņa saturu sastāda aktu."

23. Izslēgt 38.panta pirmās daļas pirmo teikumu.

24. 43. pantā:

papildināt pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Saskaņojot ar Ārlietu ministriju, Centrālā vēlēšanu komisija var izveidot vēlēšanu iecirkņus arī citās šim nolūkam piemērotās telpās.";

uzskatīt panta tekstu par pirmo daļu;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Centrālā vēlēšanu komisija var izveidot vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņus uz kuģiem ar Latvijas karogu, kas pierakstīti Latvijas Republikā, ja šajos gadījumos iespējams nodrošināt šā likuma nosacījumu ievērošanu."

25. 45.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "divas" ar vārdu "trīs";

izslēgt pirmajā daļā vārdu "pirmās".

26. Aizstāt 46.panta otrajā daļā vārdus "vienā no vēlēšanu dienām" ar vārdiem "vēlēšanu dienā".

27. Aizstāt 48.pantā vārdus "vēlēšanu dienās" ar vārdiem "vēlēšanu dienā".

28. Izteikt 50.pantu šādā redakcijā:

"50.pants. Desmit dienas pēc jaunievēlētās Saeimas sanākšanas vēlēšanu zīmes iznīcināmas, bet pēc vēlēšanu rezultātu publicēšanas šā likuma 49.pantā noteiktajā kārtībā visi vēlēšanu komisiju protokoli nododami Valsts arhīvam."

29. Izslēgt pārejas noteikumu 1.punktu.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 26.martā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

  Rīgā 1998.gada 7.aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 26.03.1998.Stājas spēkā: 21.04.1998.Tēma: Saeima; Vēlēšanas; Konstitucionālās tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 91/94, 07.04.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 9, 07.05.1998.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
47584
21.04.1998
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)