Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr.259

Rīgā 2000. gada 11. aprīlī

Par tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa aprēķināšanu, maksāšanu un ar to saistīto darbību uzrādīšanu grāmatvedībā

1. Apstiprinu "Metodiskos norādījumus par tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa aprēķināšanu, maksāšanu un ar to saistīto darbību uzrādīšanu grāmatvedībā".

2. Metodiskie norādījumi par tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa aprēķināšanu, maksāšanu un ar to saistīto darbību uzrādīšanu grāmatvedībā piemērojami, sākot ar 2000. gadu.

3. Rīkojumu un ar šo rīkojumu apstiprinātos "Metodiskos norādījumus par tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa aprēķināšanu, maksāšanu un ar to saistīto darbību uzrādīšanu grāmatvedībā" publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors A.Sončiks

 

 

Metodiskie norādījumi par tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa aprēķināšanu un maksāšanu un ar to saistīto darbību uzrādīšanu grāmatvedībā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 5.panta otro daļu un
likumu "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem"

Šo metodisko norādījumu mērķis ir sniegt metodisku palīdzību fiziskām un juridiskām personām, kuras veic darījumus (darbības) ar tabakas izstrādājumiem, likuma "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem" prasību izpildes nodrošināšanā, izskaidrot jautājumus par akcīzes nodokļa aprēķināšanu, samaksu valsts budžetā un ar to saistīto darbību uzrādīšanu grāmatvedībā.

Metodiskajos norādījumos lietotie termini atbilst likumā "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem" lietoto terminu skaidrojumam.

I daļa. Likuma "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem" darbības sfēra

Kārtību, kādā veicama uzņēmējdarbība ar tabakas izstrādājumiem Latvijas Republikas muitas teritorijā (ražošana, pārstrāde, glabāšana, realizācija, ievešana, izvešana un pārvadāšana), nosaka likums "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem", Ministru kabineta 1997.gada 7.oktobra noteikumi Nr.351 "Tabakas un tabakas izstrādājumu aprites noteikumi", Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumi Nr.235 "Kārtība, kādā atļauts izveidot un turēt akcīzes preču noliktavu alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem" un Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumi Nr.236 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem".

Lai veiktu uzņēmējdarbību ar tabakas izstrādājumiem, lai saņemtu akcīzes nodokļa markas un izmantotu atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, licencēts importētājs iesniedz un reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā nodrošinājumu (vienreizējo vai vispārējo), kurš nedrīkst būt mazāks par akcīzes nodokli, kas aprēķināts par attiecīgo tabakas izstrādājumu daudzumu, ar kuru tiks veikta uzņēmējdarbība, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu.

Tabakas izstrādājumu ražošana, pārstrāde un fasēšana atļauta tikai tabakas izstrādājumu akcīzes preču noliktavā (turpmāk - akcīzes preču noliktava) saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem" 6.pantu.

Ar 2000.gada 1.janvāri akcīzes preču noliktava var darboties, ja akcīzes preču noliktavas turētājs ir saņēmis Valsts ieņēmumu dienesta atļauju turēt akcīzes preču noliktavu.

Kārtību, kādā atļauts izveidot un turēt akcīzes preču noliktavu, nosaka Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumi Nr.235 "Kārtība, kādā atļauts izveidot un turēt akcīzes preču noliktavu alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem".

Lai izveidotu un turētu akcīzes preču noliktavu, saņemtu akcīzes nodokļa markas un izmantotu atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, noliktavas turētājs iesniedz vispārējo nodrošinājumu. Noliktavu turētājiem nodrošinājums jāiesniedz par iespējamo akcīzes nodokļa maksājumu, kurš var rasties taksācijas periodā.

Noliktavu turētājiem, kuri ražo akcīzes preces, vispārējā nodrošinājuma summai jābūt vismaz 10% no iespējamā akcīzes nodokļa maksājuma, bet ne mazāk par vispārējā nodrošinājuma minimālo summu. Vispārējā nodrošinājuma minimālā summa ir 10 000 latu.

Pārējiem nodrošinājuma iesniedzējiem (licencēti importētāji vai akcīzes preču noliktavu turētāji, kuri nenodarbojas ar ražošanu) vispārējā nodrošinājuma minimālā summa ir 10 000 lati, bet ne mazāk par iespējamo akcīzes nodokļa maksājumu, kas var rasties taksācijas periodā. Gadījumā, ja vispārējais nodrošinājums ir mazāks par iespējamo akcīzes nodokļa maksājumu, tad nodrošinājuma iesniedzējam jāpalielina nodrošinājuma summu.

Kārtību, kādā iesniedzami, dzēšami un atdodami nodrošinājumi, nosaka Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumi Nr. 236 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem".

Ar akcīzes nodokļa markām atļauts marķēt cigaretes:

- Latvijas Republikas muitas teritorijā - tikai akcīzes preču noliktavās vai muitas noliktavās, ja saņemta Valsts ieņēmumu dienesta atļauja;

- ārvalstīs - ievešanai Latvijas Republikas muitas teritorijā.

II daļa. Akcīzes nodokļa maksātāji

Akcīzes nodokļa maksātāji ir:

1) juridiskās personas vai ar līgumu vai norunu saistītas juridisko personu grupas, kas saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.351 "Tabakas un tabakas izstrādājumu aprites noteikumi" Valsts ieņēmumu dienestā saņēmušas licenci uzņēmējdarbībai tabakas izstrādājumu ievešanai (importam) un kas ieved tabakas izstrādājumus Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam;

2) akcīzes preču noliktavas turētāji - juridiskās personas, kurām ir Valsts ieņēmumu dienesta atļauja turēt akcīzes preču noliktavu un kuras īpašumā vai valdījumā ir akcīzes preču noliktava, likumā "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem" noteiktajos gadījumos;

3) fiziskās personas, kas ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā tabakas izstrādājumus, pārsniedzot likuma "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem" 8.panta 2.punktā atļauto daudzumu.

III daļa. Ar akcīzes nodokli apliekamais objekts

Ar akcīzes nodokli apliekamais objekts ir gan pašražotas, gan ievestas preces, kas pilnīgi vai daļēji gatavotas no tabakas vai tabakas aizstājējiem un paredzētas smēķēšanai, kuras, pamatojoties uz likuma "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem" 3.panta otro daļu un saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru atbilst šādiem kodiem:

1) cigāri un cigarellas - 2402 10 00 0, 2402 10 00 0 01

2) cigaretes:

a) ar filtru - 2402 20 10 01 un 2402 20 90 01,

b) bez filtra - 2402 20 10 9 un 2402 20 90 9; 2402 20 10 02 un 2402 20 90 02

3) smēķējamā tabaka (smalki sagriezta tabaka, kas paredzēta cigarešu uztīšanai, kā arī cita smēķējamā tabaka) - 2403 10 10 0 un 2403 10 90 0.

Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), veicot tabakas izstrādājumu izsniegšanas - saņemšanas, realizācijas un pārvietošanas operācijas, ir jāizraksta stingrās uzskaites pavadzīme - rēķins tabakas izstrādājumiem atbilstoši Ministru kabineta 1995.gada 5.septembra noteikumiem Nr.268 "Noteikumi par preču pavadzīmes-rēķina lietošanas un noformēšanas kārtību" un Ministru kabineta 1997.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.351 "Tabakas un tabakas izstrādājumu aprites noteikumi".

IV daļa. Akcīzes nodokļa aprēķināšanas kārtība

Akcīzes nodokļa maksātājs akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem aprēķina pēc likuma "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem" 7.pantā noteiktajām likmēm tabakas izstrādājumiem, kurus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā, tabakas izstrādājumiem, kurus izved no akcīzes preču noliktavas un cigaretēm, kuras marķējamas ar akcīzes nodokļa markām, saņemot šīs markas.

Akcīzes nodokļa maksātājs akcīzes nodokli aprēķina šādi:

a) cigaretēm ar filtru akcīzes nodokļa likme ir Ls 5,1 par 1000 cigaretēm (ir ņemta akcīzes nodokļa likme tabakas izstrādājumiem, kura noteikta ar 13.08.1999.).

Tas nozīmē, ka cigaretēm ar filtru akcīzes nodokļa summa tiek aprēķināta pēc formulas:

A = D × L : 1000,
kur: A - akcīzes nodokļa summa (latos);
D - cigarešu daudzums (gabalos);
L - akcīzes nodokļa likme (latos) par 1000 cigaretēm.

1. piemērs

Akcīzes nodokļa aprēķins par izvestajām no akcīzes preču noliktavas vai ievestajām Latvijas Republikas muitas teritorijā 30 000 cigaretēm ar filtru (1500 paciņas ar 20 cigaretēm katrā).

Akcīzes nodokļa likme ir Ls 5,1 par 1000 cigaretēm.

Akcīzes nodokļa summa: A = 30 000 × 5,1 : 1000 = Ls 153

b) cigaretēm bez filtra akcīzes nodokļa likme ir Ls 6,1 par 1000 cigaretēm (ir ņemta akcīzes nodokļa likme tabakas izstrādājumiem, kura noteikta ar 13.08.1999.).

Tas nozīmē, ka cigaretēm bez filtra akcīzes nodokļa summa tiek aprēķināta pēc formulas:

A = D x L : 1000,
kur: A - akcīzes nodokļa summa (latos),
D - cigarešu daudzums (gabalos),
L - akcīzes nodokļa likme (latos) par 1000 cigaretēm.

2.piemērs

Akcīzes nodokļa aprēķins izvestajām no akcīzes preču noliktavas vai ievestajām Latvijas Republikas muitas teritorijā cigaretēm bez filtra par 250 000 cigaretēm (12 500 paciņas ar 20 cigaretēm katrā).

Akcīzes nodokļa likme ir Ls 6,1 par 1000 cigaretēm.

Akcīzes nodokļa summa: A = 250 000 × 6,1 : 1000 = Ls 1 525

Ar akcīzes nodokli apliekamā cigarete ir tāda cigarete, kuras garums (neieskaitot filtru vai iemuti) nepārsniedz 90 milimetrus. Ja cigaretes garums pārsniedz 90 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), bet nepārsniedz 180 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), akcīzes nodoklis maksājams dubultā apmērā, ja cigaretes garums pārsniedz 180 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), bet nepārsniedz 270 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), akcīzes nodoklis maksājams trīskāršā apmērā utt.

3.piemērs

Tiek izvestas no akcīzes preču noliktavas vai ievestas Latvijas Republikas muitas teritorijā 100 000 cigaretes bez filtra, kuru garums ir 110 milimetri.

Akcīzes nodokļa likme cigaretēm bez filtra ir Ls 6,1 par 1000 cigaretēm, bet ja to garums pārsniedz 90 milimetrus, tad akcīzes nodokļa likme tiek dubultota un tā ir Ls 6,1×2 par 1000 cigaretēm.

Akcīzes nodokļa summa: A = 100 000 × 6,1 x 2 : 1000 = Ls 1 220

c) cigāriem un cigarellām akcīzes nodokļa likme ir 11 latu par 1000

cigāriem vai cigarellām (ir ņemta akcīzes nodokļa likme tabakas izstrādājumiem, kura noteikta ar 01.01.1999.).

Tas nozīmē, ka cigāriem vai cigarellām akcīzes nodokļa summa tiek aprēķināta pēc formulas:

A = D x L : 1000,
kur: A - akcīzes nodokļa summa (latos);
D - cigāru vai cigarellu daudzums (gabalos);
L - akcīzes nodokļa likme (latos) par 1000 cigāriem vai

cigarellām.

4.piemērs

Tiek izvesti no akcīzes preču noliktavas vai ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam 500 cigāri.

Akcīzes nodokļa likme cigāriem ir Ls 11 par 1000 cigāriem.

Akcīzes nodokļa summa: A = 500 × 11 : 1000 = Ls 5,5

d) akcīzes nodokļa likme smēķējamai tabakai ir Ls 6,1 par 1000 gramiem tabakas (ir ņemta akcīzes nodokļa likme tabakas izstrādājumiem, kas noteikta ar 13.08.1999.).

Tas nozīmē, ka smēķējamai tabakai akcīzes nodokļa summa tiek aprēķināta pēc formulas:

A = D x L : 1000,
kur: A - akcīzes nodokļa summa (latos);
D - smēķējamās tabakas daudzums (gramos);
L - akcīzes nodokļa likme (latos par 1000 gramiem tabakas).

5.piemērs

Tiek izvesta no akcīzes preču noliktavas vai ievesta Latvijas Republikas muitas teritorijā smēķējamā tabaka 1000 paciņas, kuras katras svars ir 0,2 kg.

Akcīzes nodokļa likme smēķējamai tabakai ir Ls 6,1 par 1000 gramiem.

Smēķējamās tabakas kopējais svars ir 0,2 kg × 1000 = 200 000 grami.

Akcīzes nodokļa summa: A = 200 000 × 6,1 : 1000 = Ls 1 220

V daļa. Akcīzes nodokļa maksāšanas kārtība

Akcīzes nodokļa maksājumi jāizdara, pamatojoties uz likuma "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem" 10.panta otro daļu, bezskaidras

naudas norēķinu veidā.

1) Licencēts importētājs vai noliktavas turētājs akcīzes nodokli par tabakas izstrādājumiem (cigaretēm), kuras ir marķējamas ar akcīzes nodokļa markām, maksā valsts budžetā vienā no šādiem gadījumiem:

a) pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas;

6.piemērs

Uzņēmums gatavojas izvest no akcīzes preču noliktavas 3 000 000 cigaretes ar filtru (150 000 cigarešu ar filtru paciņas, katrā paciņā ir 20 cigaretes).

Akcīzes nodokļa aprēķins akcīzes nodokļa marku saņemšanai, piemērojot 4.daļas formulu A = D × L : 1000, :

Akcīzes nodokļa likme cigaretēm ar filtru ir Ls 5,1 par 1000 cigaretēm.

A = 3 000 000 × 5,1 : 1000 = Ls15 300.

Akcīzes nodokļa summa, kura jāmaksā valsts budžetā pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas, ir Ls 15 300 .

b) par taksācijas periodā (viens kalendāra mēnesis) saņemtajām akcīzes nodokļa markām 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

7.piemērs

Akcīzes nodokļa aprēķins par 200 000 cigaretēm (10000 paciņas ar 20 cigaretēm katrā).

Uzņēmums martā ir saņēmis 10 000 akcīzes nodokļa markas.

Akcīzes nodoklis jāmaksā valsts budžetā atkarībā no saņemto akcīzes nodokļa marku daudzuma:

1. Akcīzes nodokļa likme cigaretēm bez filtra ir Ls 6,1 par 1000 cigaretēm

2. Akcīzes nodokļa aprēķins, piemērojot 4.daļas formulu A = D × L : 1000,:

A = 200 000 × 6,1 : 1000 = Ls 1220.

3. Valsts budžetā līdz 15.aprīlim ir jāmaksā akcīzes nodoklis, kas ir vienāds ar saņemtajām akcīzes nodokļa markām - Ls 1220 .

2) Licencēts importētājs aprēķināto akcīzes nodokli par tabakas izstrādājumiem (izņemot cigaretes), kuri nav jāmarķē ar akcīzes nodokļa markām un kuri no ārvalstīm ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam, samaksā kredītiestādē pirms tabakas izstrādājumu uzrādīšanas muitas iestādē.

3 ) Akcīzes preču noliktavas turētājs sākot ar 2000.gada 1.janvāri taksācijas periodā aprēķināto akcīzes nodokli par cigāriem un cigarellām, kā arī par smēķējamo tabaku, kuri taksācijas periodā (viens kalendāra mēnesis) izvesti no akcīzes preču noliktavas, iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

Ja nodokļa nomaksas termiņš sakrīt ar brīvdienu (svētku dienu), tad par maksāšanas dienu uzskatāma pirmā darbadiena pēc brīvdienas (svētku dienas). Piemēram, 2000.gada janvārī, ja maksāšanas termiņš ir 15.datums (tā ir sestdiena), tad par maksāšanas termiņu ir uzskatāms 17.janvāris.

VI daļa. Akcīzes nodokļa uzrādīšana grāmatvedībā

Samaksai valsts budžetā aprēķinātajam akcīzes nodoklim grāmatvedībā atver kontu "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722).

Pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanai samaksātā akcīzes nodokļa uzskaitei grāmatvedībā atver konta 2390 "Pārmaksātie nodokļi, iepriekš samaksātie nodokļi" detalizēto kontu "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1).

Akcīzes nodokļa, kas samaksāts par importētajiem tabakas izstrādājumiem (izņemot cigaretes), vai akcīzes nodokļa par importēto marķējamo tabakas izstrādājumu (cigarešu) marķēšanai izlietotajām akcīzes nodokļa markām uzskaitei 7.kontu grupas "Saimnieciskās darbības izdevumi" 7.1.kontu grupā "Izdevumi izejvielu, materiālu un preču iepirkšanai" atver kontu "Akcīzes nodoklis" (7.1.5.), ja licencētā importētāja vai akcīzes preču noliktavas turētāja grāmatvedībā izmanto krājumu uzskaites periodiskās inventarizācijas metodi.

Lai kontrolētu saņemto akcīzes nodokļa marku apriti, licencēts importētājs vai akcīzes preču noliktavas turētājs izveido akcīzes nodokļa marku analītisko uzskaiti.

Akcīzes nodokļa uzrādīšana grāmatvedībā,

tabakas izstrādājumus ievedot Latvijas Republikā

Kā minēts V daļā, licencēts importētājs vai akcīzes preču noliktavas turētājs, ievedot Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam marķējamos tabakas izstrādājumus (cigaretes), akcīzes nodokli maksā vienā no šādiem gadījumiem:

- pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas;

- par taksācijas periodā saņemtajām akcīzes nodokļa markām 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja licencēts importētājs vai akcīzes preču noliktavas turētājs ir iesnieguši nodrošinājumu.

Lai saņemtu akcīzes nodokļa markas, licencēts importētājs vai akcīzes

preču noliktavas turētājs Valsts ieņēmumu dienestā kopā ar citiem akcīzes nodokļa marku saņemšanai paredzētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgajai tabakas izstrādājumu partijai atbilstošu akcīzes nodokļa aprēķinu.

Akcīzes nodokli par cigaretēm, lai saņemtu akcīzes nodokļa markas, uzskaita detalizētā konta "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) debetā, kreditējot:

- kontu "Norēķinu konti bankās" (2620), ja akcīzes nodokli maksā pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas;

- kontu "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722), ja akcīzes nodokli par taksācijas periodā saņemtajām akcīzes nodokļa markām maksā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

Akcīzes nodokļa samaksu grāmatvedībā uzrāda konta "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) debetā, kreditējot kontu "Norēķinu konti bankās" (2620).

Apgrozāmo līdzekļu novērtēšana jāpamato ar iegādes pašizmaksu, un to aprēķina, pirkšanas cenai pieskaitot izdevumus, kas saistīti ar pirkumu.

Tā kā akcīzes nodoklis ir neatlīdzināmais nodoklis, tad tas tiek iekļauts importēto tabakas izstrādājumu krājumu pašizmaksā.

Akcīzes nodokli par importēto cigarešu marķēšanai izlietotajām akcīzes nodokļa markām grāmatvedībā uzrāda detalizētā konta "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) kredītā un atkarībā no izvēlētās krājumu uzskaites metodes debetē:

- izmantojot krājumu uzskaites nepārtrauktās inventarizācijas metodi - 2.kontu grupas "Apgrozāmie līdzekļi" 2.1.kontu grupas "Krājumi" kontu;

- izmantojot krājumu uzskaites periodiskās inventarizācijas metodi - 7.1.kontu grupas "Izdevumi izejvielu, materiālu un preču iepirkšanai" kontu "Akcīzes nodoklis" (7.1.5.).

Licencēts importētājs vai akcīzes preču noliktavas turētājs grāmatvedībā ieņēmumus no importēto tabakas izstrādājumu, kuru pašizmaksā ir iekļauts akcīzes nodoklis, pārdošanas iegrāmato konta "Ieņēmumi no pamatdarbības produkcijas un pakalpojumu pārdošanas" (6110) kredītā, pievienotās vērtības nodokļa summu - konta "Norēķini par pievienotās vērtības nodokli" (5721) kredītā.

Gada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Neto apgrozījums" uzrādītie ieņēmumi no importēto tabakas izstrādājumu pārdošanas, ņemot vērā realizācijas cenu veidošanu, netiešā veidā ietvers sevī arī pašizmaksā iekļauto akcīzes nodokli.

8.piemērs.

Akcīzes nodokļa par 250 000 cigaretēm bez filtra atspoguļošana grāmatvedībā, ja akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestā tiek saņemtas pēc akcīzes nodokļa, kas aprēķināts marku saņemšanai, samaksas valsts budžetā.

Aprēķinātā akcīzes nodokļa summa akcīzes nodokļa marku saņemšanai ir Ls 1525 (aprēķins 2.piemērā)

Akcīzes nodokli par cigaretēm bez filtra saņemot akcīzes nodokļa markas grāmatvedībā uzskaita (Ls):

D "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) 1 525
K "Norēķinu konti bankās" (2620) 1 525
Visas akcīzes nodokļa markas izlietotas cigarešu marķēšanai.
Akcīzes nodokli par cigaretēm bez filtra izlietojot marķēšanai akcīzes nodokļa markas iegrāmato (Ls):
- izmantojot krājumu uzskaites nepārtrauktās inventarizācijas metodi:
D "Krājumi" (2.1.) 1 525
K "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) 1 525
- izmantojot krājumu uzskaites periodiskās inventarizācijas metodi:
D "Akcīzes nodoklis" (7.1.5.) 1 525
K "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) 1 525  

9.piemērs.

Akcīzes nodokļa par 250 000 cigaretēm bez filtra atspoguļošana grāmatvedībā, ja iesniedzis nodrošinājumu, licencētais importētājs februārī saņem marķējamo vienību skaitam atbilstošu akcīzes nodokļa marku daudzumu. Akcīzes nodoklis maksājams valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, t.i., līdz 15.martam.

Aprēķinātā akcīzes nodokļa summa par cigaretēm bez filtra, lai saņemtu akcīzes nodokļa markas ir Ls 1525 (aprēķins 2.piemērā).

Akcīzes nodokli par cigaretēm bez filtra, saņemot akcīzes nodokļa markas grāmatvedībā, uzskaita (Ls):

D "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) 1 525
K "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) 1 525  

Visas akcīzes nodokļa markas izlietotas cigarešu marķēšanai.

Akcīzes nodokli par cigaretēm bez filtra, marķēšanai izlietojot akcīzes nodokļa markas, iegrāmato (Ls):

- izmantojot krājumu uzskaites nepārtrauktās inventarizācijas metodi:

D "Krājumi" (2.1.) 1 525
K "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) 1 525
- izmantojot krājumu uzskaites periodiskās inventarizācijas metodi:
D "Akcīzes nodoklis" (7.1.5.) 1 525
K "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) 1 525

Faktiski februārī tika importēts 200 000 cigarešu.

Akcīzes nodoklis ir maksājams valsts budžetā līdz 15.martam atkarībā no saņemto marku daudzuma, t.i. Ls 1 525, un tā samaksu grāmatvedībā uzrāda (Ls):

D "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) 1 525

K "Norēķinu konti bankās" (2620) 1 525.

Licencēts importētājs akcīzes nodokli, kas aprēķināts par Latvijas Republikā no ārvalstīm ievestajiem izlaišanai brīvam apgrozījumam tabakas izstrādājumiem (izņemot cigaretes), samaksā kredītiestādē pirms šo tabakas izstrādājumu uzrādīšanas muitas iestādē.

Akcīzes nodokļa samaksu par importētajiem tabakas izstrādājumiem (izņemot cigretes) grāmatvedībā uzrāda kontu grupas 2.6. "Naudas līdzekļi" kredītā, un atkarībā no izvēlētās krājumu uzskaites metodes debetē:

- izmantojot krājumu uzskaites nepārtrauktās inventarizācijas metodi - 2.kontu grupas "Apgrozāmie līdzekļi" 2.1.kontu grupas "Krājumi" kontu;

- izmantojot krājumu uzskaites periodiskās inventarizācijas metodi - 7.1.kontu grupas "Izdevumi izejvielu, materiālu un preču iepirkšanai" kontu "Akcīzes nodoklis" (7.1.5.).

10.piemērs.

Akcīzes nodokļa par 1 000 paciņām smēķējamās tabakas atspoguļošana grāmatvedībā (vienas paciņas svars ir 0,2 kg), ja licencēts importētās akcīzes nodokļa summu Ls 1220 (akcīzes nodokļa aprēķins 5.piemērā) samaksā kredītiestādē pirms smēķējamās tabakas uzrādīšanas muitas iestadē.

Grāmatvedībā uzskaita (Ls):

- izmantojot krājumu uzskaites nepārtrauktās inventarizācijas metodi:

D "Krājumi" (2.1.) 1 220
K "Norēķinu konti bankās" (2620) 1 220
- izmantojot krājumu uzskaites periodiskās inventarizācijas metodi:
D "Akcīzes nodoklis" (7.1.5.) 1 220
K "Norēķinu konti bankās" (2620)1 220

Akcīzes nodokļa uzrādīšana grāmatvedībā, izvedot tabakas izstrādājumus no akcīzes preču noliktavas

Akcīzes preču noliktavas turētājs, marķējamos tabakas izstrādājumus (cigaretes) izvedot no akcīzes preču noliktavas pārdošanai savās struktūrvienībās vai citiem uzņēmumiem, akcīzes nodokli valsts budžetā maksā vienā no šādiem gadījumiem:

- pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas;

- par taksācijas periodā saņemtajām akcīzes nodokļa markām 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja akcīzes preču noliktavas turētājs ir iesniedzis nodrošinājumu.

Akcīzes nodokli par saņemtajām akcīzes nodokļa markām uzskaita detalizētā konta "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) debetā, kreditējot:

- kontu "Norēķinu konti bankās" (2620), ja akcīzes nodokli maksā pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas;

- kontu "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722), ja akcīzes nodokli par taksācijas periodā saņemtajām akcīzes nodokļa markām maksā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

Akcīzes nodokļa samaksu valsts budžetā grāmatvedībā uzrāda konta "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) debetā, kreditējot kontu "Norēķinu konti bankās" (2620).

Akcīzes preču noliktavas turētājs grāmatvedībā ieņēmumus no pašražoto cigarešu pārdošanas iegrāmato konta "Ar īpašiem nodokļiem apliekamie pārdošanas ieņēmumi" (6220) kredītā, akcīzes nodokļa summu par pārdodamajām cigaretēm - detalizētā konta "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) kredītā, pievienotās vērtības nodokļa summu - konta "Norēķini par pievienotās vērtības nodokli" (5721) kredītā.

11.piemērs.

Akcīzes nodokļa par 100 000 izvesto no akcīzes preču noliktavas pārdošanai pašražotu cigarešu ar filtru atspoguļošana grāmatvedībā. Akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestā tiek saņemtas pēc akcīzes nodokļa, kas aprēķināts par cigaretēm ar filtru, samaksas valsts budžetā.

Akcīzes nodokļa aprēķins par cigaretēm ar filtru, saņemot akcīzes nodokļa markas:

1) akcīzes nodokļa likme cigaretēm ar filtru - Ls 5,1 par 1000 cigaretēm;

2)  akcīzes nodokļa summa: 100 000 x 5,1 : 1000 = Ls 510.

Akcīzes nodokli par cigaretēm ar filtru, saņemot akcīzes nodokļa markas grāmatvedībā uzskaita (Ls):

D "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) 510
K "Norēķinu konti bankās" (2620) 510  

Visas akcīzes nodokļa markas izlietotas cigarešu marķēšanai.

Realizējot cigaretes, akcīzes nodokļa summu, kas attiecas uz pārdodamo cigarešu partiju, grāmatvedībā uzrāda detalizētā konta "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) kredītā.

12.piemērs.

Akcīzes nodokļa par 100 000 izvesto no akcīzes preču noliktavas pārdošanai pašražoto cigarešu ar filtru atspoguļošana grāmatvedībā. Iesniedzot nodrošinājumu, akcīzes preču noliktavas turētājs martā saņem marķējamo vienību skaitam atbilstošu akcīzes nodokļa marku daudzumu. Akcīzes nodoklis maksājams 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, t.i., līdz 15.aprīlim.

Aprēķinātā akcīzes nodokļa summa par cigaretēm ar filtru, lai saņemtu akcīzes nodokļa markas, ir Ls 510 (akcīzes nodokļa aprēķins 11.piemērā).

Akcīzes nodokli par cigaretēm ar filtru, saņemot akcīzes nodokļa markas, grāmatvedībā uzskaita (Ls):

D "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) 510
K "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) 510  

Martā akcīzes nodokļa markas tika izlietotas 60 000 cigarešu marķēšanai un akcīzes nodokļa markas 40 000 cigarešu marķēšanai palika neizmantotas.

Akcīzes nodoklis ir maksājams valsts budžetā līdz 15.aprīlim atkarībā no saņemto akcīzes nodokļa marku daudzuma, t.i., Ls 510, un tā samaksu grāmatvedībā uzrāda (Ls):

D "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) 510
K "Norēķinu konti bankās" (2620) 510  

Akcīzes preču noliktavas turētājs akcīzes nodokli, kas aprēķināts par taksācijas periodā no akcīzes preču noliktavas izvestajiem tabakas izstrādājumiem (izņemot cigaretes), maksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

Akcīzes preču noliktavas turētājs grāmatvedībā ieņēmumus no tabakas izstrādājumu (izņemot cigaretes) pārdošanas iegrāmato konta "Ar īpašiem nodokļiem apliekamie pārdošanas ieņēmumi" (6220) kredītā, akcīzes nodokļa summu - konta "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) kredītā, pievienotās vērtības nodokļa summu - konta "Norēķini par pievienotās vērtības nodokli" (5721) kredītā.

Akcīzes nodokļa marku atdošana Valsts ieņēmumu dienestam

Ja licencēts importētājs vai akcīzes preču noliktavas turētājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam taksācijas periodā saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, t.i., akcīzes nodokļa markas, par kurām nodoklis nav samaksāts, tad akcīzes nodoklis par akcīzes nodokļa marku atdodamo daudzumu valsts budžetā nav jāmaksā.

Akcīzes nodokli par atdodamajām akcīzes nodokļa markām, par kurām nodoklis nav samaksāts, grāmatvedībā uzrāda konta "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) debetā un detalizētā konta "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) kredītā.

13.piemērs.

Akcīzes nodokļa par 100 000 cigarešu ar filtru, kas izvestas no akcīzes preču noliktavas pārdošanai, atspoguļošana grāmatvedībā. Iesniedzis nodrošinājumu, akcīzes preču noliktavas turētājs martā saņem marķējamo vienību skaitam atbilstošu akcīzes nodokļa marku daudzumu. Akcīzes nodoklis maksājams 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, t.i., līdz 15.aprīlim.

Aprēķinātā akcīzes nodokļa summa akcīzes nodokļa marku saņemšanai ir Ls 510 (akcīzes nodokļa aprēķins 11.piemērā).

Akcīzes nodokli par cigaretēm ar filtru, saņemot akcīzes nodokļa markas, grāmatvedībā uzskaita (Ls):

D "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) 510
K "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) 510  

Martā akcīzes nodokļa markas tika izlietotas 60 000 cigarešu marķēšanai, un akcīzes nodokļa markas 40 000 cigarešu marķēšanai palika neizmantotas.

Lai uzrādītu akcīzes nodokli cigaretēm ar filtru, atdodot akcīzes nodokļa markas, akcīzes preču noliktavas turētāja grāmatvedība nosaka akcīzes nodokļa apmēru par 40 000 cigarešu ar filtru marķēšanai neizmantotajām akcīzes nodokļa markām.

Akcīzes nodokļa par cigaretēm ar filtru, atdodot akcīzes nodokļa markas, aprēķins:

1. akcīzes nodokļa likme cigaretēm ar filtru - Ls 5,1 par 1000 cigaretēm;

2. akcīzes nodokļa summa: 40 000 x 5,1 : 1000 = Ls 204.

Neizmantotās akcīzes nodokļa markas akcīzes preču noliktavas turētājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām līdz akcīzes nodokļa samaksai.

Akcīzes nodokli par cigaretēm ar filtru, atdodot akcīzes nodokļa markas, iegrāmato (Ls):

D "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) 204
K "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) 204    

Akcīzes nodoklis ir maksājams valsts budžetā līdz 15.aprīlim par akcīzes nodokļa markām 60 000 cigarešu ar filtru marķēšanai un tā samaksu iegrāmato (Ls):

D "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) 306
K "Norēķinu konti bankās" (2620) 306  

Ja licencēts importētājs vai akcīzes preču noliktavas turētājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam taksācijas periodā saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas, par kurām akcīzes nodoklis valsts budžetā ir samaksāts, samaksātais nodoklis tiek pārskaitīts turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai pēc licencēta importētāja vai akcīzes preču noliktavas turētāja rakstveida pieprasījuma atmaksāts 15 dienu laikā.

Akcīzes nodokli par atdodamajām akcīzes nodokļa markām, par kurām akcīzes nodoklis valsts budžetā ir samaksāts, grāmatvedībā uzrāda konta "Pārmaksātais akcīzes nodoklis" (2.3.9.) debetā un detalizētā konta "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) kredītā.

Ja akcīzes nodokli par atdodamajām akcīzes nodokļa markām pārskaita turpmākajiem nodokļa maksājumiem, tad to iegrāmato konta "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) debetā un konta "Pārmaksātais akcīzes nodoklis" (2.3.9.) kredītā.

Ja pēc licencēta importētāja vai akcīzes preču noliktavas turētāja rakstveida pieprasījuma akcīzes nodokli par atdodamajām akcīzes nodokļa markām atmaksā, tad atmaksa veicama ar Valsts ieņēmumu dienesta vadības rakstisku norādījumu katrā konkrētā gadījumā, un to iegrāmato konta "Norēķini konti bankās" (2620) debetā un konta "Pārmaksātais akcīzes nodoklis" (2.3.9.) kredītā.

14.piemērs.

Akcīzes nodokļa par importētajām 250 000 cigaretēm bez filtra atspoguļošana grāmatvedībā. Akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestā tiek saņemtas pēc akcīzes nodokļa, kas aprēķināts tabakas izstrādājumiem marku saņemšanai, samaksas valsts budžetā.

Aprēķinātā akcīzes nodokļa summa tabakas izstrādājumiem akcīzes nodokļa marku saņemšanai ir Ls 1525 (aprēķins 2.piemērā)

Akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem par saņemtajām akcīzes nodokļa markām grāmatvedībā uzskaita (Ls):

D "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) 1 525

K "Norēķinu konti bankās" (2620) 1 525

Akcīzes nodokļa markas tika izlietotas 200 000 cigarešu marķēšanai un akcīzes nodokļa markas 50 000 cigarešu marķēšanai, palika neizmantotas.

Neizmantotās akcīzes nodokļa markas, par kurām nodoklis ir samaksāts, licencētais importētājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam.

Lai uzrādītu akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem, atdodot akcīzes nodokļa markas, licencētā importētāja grāmatvedība nosaka akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem apmēru par 50 000 cigarešu ar filtru marķēšanai neizmantotajām akcīzes nodokļa markām.

Akcīzes nodokļa par tabakas izstrādājumiem, atdodot akcīzes nodokļa markas, aprēķins:

1. akcīzes nodokļa likme cigaretēm bez filtra - Ls 6,1 par 1000 cigaretēm;

2. akcīzes nodokļa summa: 50 000 x 6,1 : 1000 = Ls 305.

Akcīzes nodokli par tabakas izstrādājumiem, atdodot akcīzes nodokļa markas, iegrāmato (Ls):

D "Pārmaksātais akcīzes nodoklis" (2.3.9.) 305
K "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) 305
Ja akcīzes nodokli par atdodamajām akcīzes nodokļa markām pārskaita turpmākajiem nodokļa maksājumiem, tad to iegrāmato (Ls):
D "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) 305
K "Pārmaksātais akcīzes nodoklis" (2.3.9.) 305
Ja akcīzes nodokli par atdodamajām akcīzes nodokļa markām pēc licencētā importētāja rakstveida pieprasījuma atmaksā, tad to iegrāmato (Ls):
D "Norēķinu konti bankās" (2620) 305
K "Pārmaksātais akcīzes nodoklis" (2.3.9.) 305  

Ja licencētam importētājam vai akcīzes preču noliktavas turētājam ir jāsedz atdoto neizmantoto vai bojāto akcīzes nodokļa marku iegādes izdevumi, kā arī izdevumi, kas saistīti ar atdoto akcīzes marku iznīcināšanu, tad to segšanu grāmatvedībā uzrāda konta "Pārējie ārējie izdevumi" (7160) debetā un konta "Norēķini konti bankās" (2620) kredītā.

Inventarizācijā konstatēto pārpalikušo vai trūkstošo tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa uzrādīšana grāmatvedībā

Akcīzes preču noliktavas turētājs, pirms tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarācijas par taksācijas periodu aizpildīšanas un iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā, pēctaksācijas perioda pirmajā datumā inventarizē tabakas izstrādājumus, kas atrodas viņa noliktavā.

Inventarizācijas rezultāti uzrādāmi nodokļa deklarācijā likumā noteiktajā termiņā un grāmatvedības reģistros.

Ja inventarizācijā tiek konstatēta grāmatvedības reģistru un inventarizācijas datu atšķirība, t.i., pārpalikums vai iztrūkums (izlaupījums, zaudējums, zudums u.c.), tad to uzrāda gan grāmatvedības reģistros, gan tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļu deklarācijā, ievērojot šādu kārtību.

Ja inventarizacijā ir konstatēts pārpalikums, to apliek ar akcīzes nodokli pēc likuma 7.pantā noteiktās likmes.

Ja inventarizacijā ir konstatēts iztrūkums, to apliek ar akcīzes nodokli pēc likuma 7.pantā noteiktās likmes, izņemot:

- iztrūkumu, kas radies nepārvaramas varas dēļ. Par šo iztrūkumu jābūt pierādījumiem, kas apstiprināti ar atbilstošiem valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtiem dokumentiem par to, ka šis iztrūkums nav radies akcīzes preču noliktavas turētāja vainas dēļ.

Tabakas izstrādājumus inventarizē, ievērojot attiecīgus Ministru kabineta noteikumus.

Pēc uzskaites datiem noteikto tabakas izstrādājumu atlikumu salīdzina ar inventarizācijā konstatēto tabakas izstrādājumu atlikumu katram tabakas izstrādājumu veidam. Inventarizācijas rezultāta salīdzinājums ar uzskaites datiem (ieteicamo paraugu sk. pielikumā) ir iesniedzams kopā ar tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarāciju.

Akcīzes nodokļa summu, kas aprēķināta par inventarizācijā konstatēto tabakas izstrādājumu pārpalikumu vai iztrūkumu, grāmatvedībā jāuzrāda 7.1.kontu grupas "Izdevumi izejvielu, materiālu un preču iepirkšanai" konta "Akcīzes nodoklis" (7.1.5.) debetā un konta "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) kredītā.

VII daļa. Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarācijas iesniegšanas kārtība

Akcīzes nodokļa maksātāji iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei vai Lielo nodokļu maksātāju pārvaldei, kur uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir reģistrēti kā nodokļu maksātāji, tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarāciju, kuras veidlapu apstiprināja Ministru kabineta 2000.gada 25.janvāra noteikumi Nr.37 "Noteikumi par akcīzes nodokļa veidlapām".

Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņš visiem uzņēmumiem ir 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.

Metodiskie norādījumi par akcīzes nodokļa deklarāciju aizpildīšanas kārtību apstiprināti ar Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora 2000.gada 4.februāra rīkojumu Nr.95 "Par akcīzes nodokļa deklarāciju aizpildīšanas kārtību".

Pielikums

VID259.GIF (98152 BYTES)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa aprēķināšanu, maksāšanu un ar to saistīto darbību .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts ieņēmumu dienests Veids: rīkojums Numurs: 259Pieņemts: 11.04.2000.Stājas spēkā: 11.04.2000.Zaudē spēku: 29.10.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 136/139, 18.04.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
4712
11.04.2000
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)