Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr.258

Rīgā 2000. gada 11. aprīlī

Par alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa aprēķināšanu, maksāšanu un ar to saistīto darbību uzrādīšanu grāmatvedībā

1. Apstiprināt "Metodiskos norādījumus par alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa aprēķināšanu, maksāšanu un ar to saistīto darbību uzrādīšanu grāmatvedībā".

2. Metodiskie norādījumi par alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa aprēķināšanu, maksāšanu un ar to saistīto darbību uzrādīšanu grāmatvedībā piemērojami, sākot ar 2000. gadu.

3. Rīkojumu un ar šo rīkojumu apstiprinātos "Metodiskos norādījumus par alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa aprēķināšanu, maksāšanu un ar to saistīto darbību uzrādīšanu grāmatvedībā" publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors A.Sončiks

 

 

Metodiskie norādījumi par alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa aprēķināšanu un maksāšanu un ar to saistīto darbību uzrādīšanu grāmatvedībā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 5.panta otro daļu un
likumu "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem"

Šo metodisko norādījumu mērķis ir sniegt metodisku palīdzību fiziskām un juridiskām personām, kuras veic darījumus (darbības) ar alkoholiskajiem dzērieniem, likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" prasību izpildes nodrošināšanā, izskaidrot jautājumus par akcīzes nodokļa aprēķināšanu, samaksu valsts budžetā un ar to saistīto darbību uzrādīšanu grāmatvedībā.

Metodiskajos norādījumos lietotie termini atbilst likumā "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" lietoto terminu skaidrojumam.

I daļa. Likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" darbības sfēra

Kārtību, kādā veicama uzņēmējdarbība ar alkoholiskajiem dzērieniem Latvijas Republikas muitas teritorijā (ražošana, pārstrādāšana, pārvadāšana, glabāšana, ievešana, izvešana, realizācija), nosaka likums "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem", Alkohola aprites likums, Ministru kabineta 2000.gada 25.janvāra noteikumi Nr.34 "Kārtība, kādā alkoholiskie dzērieni marķējami ar akcīzes nodokļa markām", Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumi Nr.251 "Atsevišķu alkohola aprites likuma normu piemērošanas kārtība", Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumi Nr.235 "Kārtība, kādā atļauts izveidot un turēt akcīzes preču noliktavu alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem", Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumi Nr.232 "Kārtība, kādā piemēro akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem, kurus izmanto citu preču ražošanai" un Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumi Nr.236 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem".

Lai veiktu uzņēmējdarbību ar alkoholiskajiem dzērieniem, lai saņemtu akcīzes nodokļa markas un izmantotu atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, licencēts importētājs iesniedz un reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā nodrošinājumu (vienreizējo vai vispārējo), kurš nedrīkst būt mazāks par akcīzes nodokli, kas aprēķināts par attiecīgo alkoholisko dzērienu daudzumu, ar kuru tiks veikta uzņēmējdarbība, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu.

Alkoholisko dzērienu ražošana, pārstrāde un fasēšana atļauta tikai alkoholisko dzērienu akcīzes preču noliktavā (turpmāk - akcīzes preču noliktava), saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 6. pantu.

Ar 2000.gada 1.janvāri akcīzes preču noliktava var darboties, ja akcīzes preču noliktavas turētājs ir saņēmis Valsts ieņēmumu dienesta atļauju turēt akcīzes preču noliktavu.

Kārtību, kādā atļauts izveidot un turēt akcīzes preču noliktavu, nosaka Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumi Nr.235 "Kārtība, kādā atļauts izveidot un turēt akcīzes preču noliktavu alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem".

Lai izveidotu un turētu akcīzes preču noliktavu, saņemtu akcīzes nodokļa markas un izmantotu atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, noliktavas turētāji iesniedz vispārējo nodrošinājumu. Noliktavu turētājiem nodrošinājums jāiesniedz par iespējamo akcīzes nodokļa maksājumu, kurš var rasties taksācijas periodā.

Noliktavu turētājiem, kuri ražo akcīzes preces, vispārējā nodrošinājuma summai jābūt vismaz 10% no iespējamā akcīzes nodokļa maksājuma, bet ne mazāk par vispārējā nodrošinājuma minimālo summu. Vispārējā nodrošinājuma minimālā summa ir 10 000 latu.

Pārējiem nodrošinājuma iesniedzējiem (licencēti importētāji vai akcīzes preču noliktavas turētāji, kuri nenodarbojas ar ražošanu) vispārējā nodrošinājuma minimālā summa ir 10 000 lati, bet ne mazāk par iespējamo akcīzes nodokļa maksājumu, kas var rasties taksācijas periodā.

Gadījumā, ja vispārējais nodrošinājums ir mazāks par iespējamo akcīzes nodokļa maksājumu, tad nodrošinājuma iesniedzējiem jāpalielina tā apmērs vai jāiesniedz papildus cits nodrošinājums.

Kārtību, kādā iesniedzami, dzēšami un atdodami nodrošinājumi, nosaka Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumi Nr.236 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem".

Ar akcīzes nodokļa markām atļauts marķēt alkoholiskos dzērienus:

- Latvijas Republikas muitas teritorijā - tikai akcīzes preču noliktavās vai muitas noliktavās, ja saņemta Valsts ieņēmumu dienesta atļauja;

- ārvalstīs - ievešanai Latvijas Republikas muitas teritorijā.

Ar akcīzes nodokļa markām nemarķētus alkoholiskos dzērienus (izņemot likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 5.panta ceturtajā daļā minētos alkoholiskos dzērienus) aizliegts uzglabāt un realizēt Latvijas Republikas muitas teritorijā, izņemot gadījumus, ja tie uzglabāti, pārvietoti un realizēti akcīzes preču noliktavās vai Muitas likuma un Ministru kabineta noteikumos paredzētajās vietās, kur alkoholiskos dzērienus atļauts uzglabāt un realizēt bez akcīzes nodokļa samaksas.

Kārtību, kādā alkoholiskie dzērieni marķējami ar akcīzes nodokļa markām, nosaka Ministru kabineta 2000.gada 25.janvāra noteikumi Nr.34 "Kārtība, kādā alkoholiskie dzērieni marķējami ar akcīzes nodokļa markām".

II daļa. Akcīzes nodokļa maksātāji

Akcīzes nodokļa maksātāji ir:

1) juridiskās personas vai ar līgumu vai norunu saistītas juridisko personu grupas, kas, pamatojoties uz Alkohola aprites likumu, saņēmušas Valsts ieņēmumu dienesta licenci uzņēmējdarbībai alkoholisko dzērienu un spirta ievešanai (importam) un kas alkoholiskos dzērienus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam (licencēts importētājs);

2) akcīzes preču noliktavas turētāji - juridiskās personas, kurām ir Valsts ieņēmumu dienesta atļauja turēt akcīzes preču noliktavu un kuru īpašumā vai valdījumā ir akcīzes preču noliktava, likumā "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" norādītajos gadījumos;

3) fiziskās personas, kas ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā alkoholiskos dzērienus, pārsniedzot likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 8.panta 7.punktā atļauto daudzumu.

III daļa. Ar akcīzes nodokli apliekamais objekts

Ar akcīzes nodokli apliekamais objekts (sk. 1.pielikumu) ir gan pašražotie, gan ievestie alkoholiskie dzērieni, kuri, pamatojoties uz likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 3.panta otro daļu un saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru, atbilst šādiem kodiem:

1) vīns - 2204, 2205;

2) raudzētie dzērieni - 2206;

3) starpprodukti ar spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) - 2204, 2205, 2206;

4) starpprodukti ar spirta saturu no 15 līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) - 2204, 2205, 2206;

5) spirts - 2207;

6) pārējie alkoholiskie dzērieni - 2204, 2205, 2206 un 2208.

Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), veicot norēķinus par spirtu un alkoholiskajiem dzērieniem, maksājuma uzdevumu aizpildīšanā jāievēro Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.251 "Atsevišķu alkohola aprites likuma normu piemērošanas kārtība" prasības.

Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), veicot alkoholisko dzērienu izsniegšanas - saņemšanas, realizācijas un pārvietošanas operācijas, ir jāizraksta stingrās uzskaites preču pavadzīme-rēķins spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem. Pavadzīmju-rēķinu spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem lietošana un noformēšana ir veicama atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.251 "Atsevišķu alkohola aprites likuma normu piemērošanas kārtība".

IV daļa. Akcīzes nodokļa aprēķināšanas kārtība

Akcīzes nodokļa maksātājs akcīzes nodokli aprēķina pēc likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 7.pantā noteiktajām likmēm alkoholiskajiem dzērieniem, kurus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā, alkoholiskajiem dzērieniem, kurus izved no akcīzes preču noliktavas un alkoholiskajiem dzērieniem, kuri marķējami ar akcīzes nodokļa markām, saņemot akcīzes nodokļa markas.

Akcīzes nodokļa maksātājs akcīzes nodokli aprēķina šādi:

a) vīnam un pārējiem raudzētajiem dzērieniem par 100 litriem akcīzes nodokļa likme ir Ls 30 (ir ņemta akcīzes nodokļa likme alkoholiskajiem dzērieniem, kura noteikta ar 11.12.1999.).

Tas nozīmē, ka vīnam un pārējiem raudzētajiem dzērieniem akcīzes nodokļa summa tiek aprēķināta pēc tilpuma (daudzuma) pēc formulas:

A = L : 100 x T,
kur: A - akcīzes nodokļa summa (latos);
L - akcīzes nodokļa likme par 100 litriem;
T - kopējais tilpums (daudzums) litros.

1.piemērs

Akcīzes nodokļa aprēķins par 30 000 litru ievesto Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvesto no akcīzes preču noliktavas vīnu vai raudzēto dzērienu.

Akcīzes nodokļa likme par 100 litriem - Ls 30.

Akcīzes nodokļa summa (A) = 30 000 : 100 x 30 = Ls 9 000;

b) starpproduktiem (ir ņemta akcīzes nodokļa likme alkoholiskajiem dzērieniem, kura noteikta ar 11.12.1999.) par 100 litriem:

- līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) akcīzes nodokļa likme ir Ls 42;

- no 15 tilpumprocentiem līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) akcīzes nodokļa likme ir Ls 70.

Tas nozīmē, ka starpproduktiem akcīzes nodokļa summa tiek aprēķināta pēc tilpuma (daudzuma) pēc formulas:

A = L : 100 x T,
kur: A - akcīzes nodokļa summa (latos);
L - akcīzes nodokļa likme par 100 litriem;
T - kopējais tilpums (daudzums) litros.

2.piemērs

Akcīzes nodokļa aprēķins par 120 000 litru ievesto Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvesto no akcīzes preču noliktavas starpproduktu līdz 15 tilpumprocentiem.

Akcīzes nodokļa likme par 100 litriem - Ls 42.

Akcīzes nodokļa summa (A) = 120 000 : 100 x 42 = Ls 50 400.

 

3.piemērs

Akcīzes nodokļa aprēķins par 40 000 litru ievesto Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvesto no akcīzes preču noliktavas starpproduktu ar faktisko tilpumprocentu 18.

Akcīzes nodokļa likme par 100 litriem - Ls 70.

Akcīzes nodokļa summa (A) = 40 000 : 100 x 70 = Ls 28 000.

c) spirtam un pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem par 100 litriem absolūtā spirta akcīzes nodoklis - Ls 550 (ir ņemta akcīzes nodokļa likme spirtam un pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem, kura noteikta ar 11.12.1999.).

Tas nozīmē, ka spirtam un pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem akcīzes nodokļa summa tiek aprēķināta pēc formulas:

A = L : 100 x T x S,
kur: A - akcīzes nodokļa summa (latos);
L - akcīzes nodokļa likme par 100 litriem absolūtā spirta;
T - kopējais tilpums (daudzums) litros;
S - faktiskais spirta daudzums dzērienā (tilpumprocentos).

4.piemērs

Akcīzes nodokļa aprēķins 210 000 litru (420 000 0,5 litru tilpuma pudeles) pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem ar faktisko spirta koncentrāciju 25 tilpumprocenti.

1. Akcīzes nodokļa likme par 100 litriem absolūtā spirta - Ls 550.

2. Akcīzes nodokļa summa (A) = 550 : 100 x 210 000 x 25% = Ls 288 750;

d) alkoholiskajiem dzērieniem , ko izmanto citu preču (izņemot likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 7.panta pirmajā daļā minētos alkoholiskos dzērienus) ražošanai, akcīzes nodokļa likme par 100 litriem absolūtā spirta ir Ls 14 (ir ņemta akcīzes nodokļa likme alkoholiskajiem dzērieniem, kura noteikta ar 11.12.1999.).

Šī likme piemērojama alkoholiskajiem dzērieniem, kurus tieši vai kā pusfabrikātu sastāvdaļas izmanto pildītu vai jebkuru citu pārtikas produktu izgatavošanā, ja spirta saturs nepārsniedz 8,5 litrus absolūtā spirta 100 kilogramos šokolādes konfekšu vai 5 litrus absolūtā spirta 100 kilogramos citu produktu.

Tas nozīmē, ka alkoholiskajiem dzērieniem, ko izmanto citu preču ražošanai, akcīzes nodokļa summa tiek aprēķināta pēc formulas:

A = L : 100 x T x S,
kur: A - akcīzes nodokļa summa (latos);
L - akcīzes nodokļa likme par 100 litriem absolūtā spirta;
T - kopējais tilpums (daudzums) litros;
S - faktiskais spirta daudzums dzērienā (tilpumprocentos).

5.piemērs

Akcīzes nodokļa aprēķins 80 000 litriem nedenaturētam etilspirtam ar faktisko spirta koncentrāciju 60 tilpumprocenti, ko izmanto odekolona ražošanai.

Akcīzes nodokļa likme par 100 litriem absolūtā spirta - Ls 14.

Akcīzes nodokļa summa (A) = 14 : 100 x 80 000 x 60% = Ls 6 720;

6.piemērs

Akcīzes nodokļa aprēķins pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (konjakam) ar faktisko spirta koncentrāciju 40 tilpumprocenti, ko izmanto pārtikas produktu ražošanai, piemēram, pēc receptūras 300 kg toršu izgatavošanai vajag 15 litrus konjaka.

Ņemot vērā to, ka absolūtā spirta saturs uz 100 kg tortes atbilst likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 9.panta otrajā daļā minētai normai, šajā gadījumā jāpiemēro akcīzes nodokļa likme par 100 litriem absolūtā spirta - Ls 14.

Akcīzes nodokļa summa (A) = 14 : 100 x 15 x 40% = Ls 0, 84.

e) lai saņemtu akcīzes nodokļa markas , licencētais importētājs vai akcīzes preču noliktavas turētājs Valsts ieņēmumu dienestā kopā ar citiem akcīzes nodokļa marku saņemšanai paredzētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgajai alkoholisko dzērienu partijai atbilstošu akcīzes nodokļa aprēķinu.

7.piemērs

Akcīzes nodokļa aprēķins 400 000 litru (500 000 pudeles x 0,8 litru) starpproduktu (Vermutu) ar faktisko spirta daudzumu 16 tilpumprocenti.

Akcīzes nodokļa aprēķins 500 000 akcīzes nodokļa marku saņemšanai.

1. Akcīzes nodokļa likme par 100 litriem absolūtā spirta - Ls 70.

2. Akcīzes nodokļa summa (A) = 70 : 100 x 400 000 x 16% = Ls 44 800.

V daļa. Akcīzes nodokļa maksāšanas kārtība

Akcīzes nodokļa maksājumi jāizdara, pamatojoties uz likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 11.panta otro daļu, bezskaidras naudas norēķina veidā.

1. Licencēts importētājs vai akcīzes preču noliktavas turētājs, saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 11.panta trešo daļu, akcīzes nodokli par alkoholiskajiem dzērieniem, kuri ir marķējami ar akcīzes nodokļa markām, maksā valsts budžetā vienā no šādiem gadījumiem:

a) pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas;

8.piemērs

Akcīzes nodokļa aprēķins par importēto 224 000 litru (320 000 pudeles x 0,7 litru) viskija ar faktisko spirta daudzumu 43 tilpumprocenti.

Akcīzes nodokļa aprēķins 320 000 akcīzes nodokļa marku saņemšanai:

1. Akcīzes nodokļa likme par 100 litriem absolūtā spirta - Ls 550.

2. Akcīzes nodokļa summa (A) = 550 : 100 x 224 000 x 43% = Ls 529 760;

Valsts budžetā, pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas, uzņēmums samaksā aprēķināto akcīzes nodokli - Ls 529 760.

b) par taksācijas periodā (viens kalendāra mēnesis) saņemtajām akcīzes nodokļa markām 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām (ja ir iesniegts nodrošinājums).

9.piemērs

Akcīzes nodokļa aprēķins par 50 000 litriem (100 000 pudeles x 0,5 litru) brendija ar faktisko spirta daudzumu 38 tilpumprocenti. Akcīzes preču noliktavas turētājs janvārī ir saņēmis 100 000 akcīzes nodokļa markas.

Akcīzes nodoklis jāmaksā atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa marku daudzumam.

1. Akcīzes nodokļa likme par 100 litriem absolūtā spirta - Ls 550.

2. Akcīzes nodokļa summa (A) = 550 : 100 x 50 000 x 38% = Ls 104 500.

Valsts budžetā līdz 15.februārim jāmaksā aprēķinātais akcīzes nodoklis, atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām - Ls 104 500.

Licencēts importētājs vai akcīzes preču noliktavas turētājs, kas alkoholiskos dzērienus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā to pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu, iesniedzot nodrošinājumu, atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 14.pantam, var piemērot atlikto akcīzes nodokļa maksājumu saskaņā ar šī likuma 15.panta nosacījumiem. Tas nozīmē, ka licencētam importētājam atļauts atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu piemērot aprēķinātajam akcīzes nodoklim par alkoholiskajiem dzērieniem, kurus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā to pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu.

Savukārt, akcīzes preču noliktavas turētājam atļauts atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu piemērot aprēķinātajam akcīzes nodoklim par alkoholiskajiem dzērieniem, kurus no vienas akcīzes preču noliktavas pārvieto uz citu akcīzes preču noliktavu, izved no akcīzes preču noliktavas to tālākai izvešanai no Latvijas Republikas muitas teritorijas (eksports) vai ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā to pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu.

Licencēts importētājs vai akcīzes preču noliktavas turētājs, kas veic minēto darbību, muitas deklarācijā aprēķināto akcīzes nodokli nemaksā, ja Valsts ieņēmumu dienestam ir iesniedzis dokumentus, kas apliecina, ka alkoholiskie dzērieni ir saņemti akcīzes preču noliktavā.

2. Licencēts importētājs aprēķināto akcīzes nodokli likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 5.panta ceturtās daļas 1.punkta "b" un "d" apakšpunktā minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kurus atļauts ar akcīzes nodokļa markām nemarķēt (alkoholiskos dzērienus, kuri iepildīti pudelēs ar tilpumu līdz 100 mililitriem un alkoholiskos dzērienus, kuriem piemērojami nodokļa atvieglojumi saskaņā ar minētā likuma 9.pantu) un kuri no ārvalstīm ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam, samaksā kredītiestādē pirms alkoholisko dzērienu uzrādīšanas muitas iestādē.

3. Akcīzes preču noliktavas turētājs (sākot ar 2000.gada 1.janvāri) taksācijas periodā aprēķināto akcīzes nodokli "Rīgas melnam balzamam", kas iepildīts māla krūkās, alkoholiskiem dzērieniem, kuri iepildīti pudelēs ar tilpumu līdz 100 mililitriem un alkoholiskiem dzērieniem, kuriem piemērojami nodokļa atvieglojumi saskaņā ar likuma 9.pantu, kurus (saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 5.panta ceturtās daļas 1.punktu) atļauts ar akcīzes nodokļa markām nemarķēt un kuri taksācijas periodā izvesti no akcīzes preču noliktavas, maksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

Ja nodokļu maksāšanas termiņš sakrīt ar brīvdienu (svētku dienu), tad par maksāšanas dienu uzskatāma pirmā darba diena pēc brīvdienas (svētku dienas). Piemēram, 2000.gada janvārī, ja maksāšanas termiņš ir 15.datums (tā ir sestdiena), tad par maksāšanas termiņu ir uzskatāms 17.janvāris.

VI daļa. Akcīzes nodokļa uzrādīšana grāmatvedībā

Samaksai valsts budžetā aprēķinātajam akcīzes nodoklim grāmatvedībā atver kontu "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722).

Pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas, samaksātā akcīzes nodokļa uzskaitei grāmatvedībā atver konta 2390 "Pārmaksātie nodokļi, iepriekš samaksātie nodokļi" detalizēto kontu "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1).

Akcīzes nodokļa, kas samaksāts par importētajiem nemarķējamajiem alkoholiskajiem dzērieniem, vai akcīzes nodokļa par importēto marķējamo alkoholisko dzērienu marķēšanai izlietotajām akcīzes nodokļa markām uzskaitei 7.kontu grupas "Saimnieciskās darbības izdevumi" 7.1.kontu grupā "Izdevumi izejvielu, materiālu un preču iepirkšanai" atver kontu "Akcīzes nodoklis" (7.1.5.), ja licencētā importētāja vai akcīzes preču noliktavas turētāja grāmatvedībā izmanto krājumu uzskaites periodiskās inventarizācijas metodi.

Lai kontrolētu saņemto akcīzes nodokļa marku apriti, licencēts importētājs vai akcīzes preču noliktavas turētājs izveido akcīzes nodokļa marku analītisko uzskaiti.  

Akcīzes nodokļa uzrādīšana grāmatvedībā, alkoholiskos dzērienus ievedot Latvijas Republikā

Kā ir minēts metodisko noradījumu V. daļā, licencēts importētājs vai akcīzes preču noliktavas turētājs, ievedot Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam marķējamos alkoholiskos dzērienus, akcīzes nodokli valsts budžetā maksā vienā no šādiem gadījumiem:

-   pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas;

- par taksācijas periodā saņemtajām akcīzes nodokļa markām 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja licencēts importētājs vai akcīzes preču noliktavas turētājs ir iesnieguši nodrošinājumu.

Lai saņemtu akcīzes nodokļa markas, licencēts importētājs vai akcīzes preču noliktavas turētājs Valsts ieņēmumu dienestā kopā ar citiem akcīzes nodokļa marku saņemšanai paredzētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgajai alkoholisko dzērienu partijai atbilstošu akcīzes nodokļa aprēķinu.

Akcīzes nodokli par saņemtajām akcīzes nodokļa markām uzskaita detalizētā konta "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) debetā, kreditējot:

- kontu "Norēķinu konti bankās" (2620), ja akcīzes nodokli maksā pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas;

- kontu "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722), ja akcīzes nodokli par taksācijas periodā saņemtajām akcīzes nodokļa markām maksā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

Akcīzes nodokļa samaksu grāmatvedībā uzrāda konta "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) debetā, kreditējot kontu "Norēķinu konti bankās" (2620).

Apgrozāmo līdzekļu novērtēšana jāpamato ar iegādes pašizmaksu, un to aprēķina, pirkšanas cenai pieskaitot izdevumus, kas saistīti ar pirkumu.

Tā kā akcīzes nodoklis ir neatlīdzināmais nodoklis, tad tas tiek iekļauts importēto alkoholisko dzērienu krājumu pašizmaksā.

Akcīzes nodokli par importēto alkoholisko dzērienu marķēšanai izlietotajām akcīzes nodokļa markām licencēts importētājs vai akcīzes preču noliktavas turētājs grāmatvedībā uzskaita detalizētā konta "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) kredītā, un atkarībā no izvēlētās krājumu uzskaites metodes debetē:

- izmantojot krājumu uzskaites nepārtrauktās inventarizācijas metodi - 2.kontu grupas "Apgrozāmie līdzekļi" 2.1.kontu grupas "Krājumi" kontu;

- izmantojot krājumu uzskaites periodiskās inventarizācijas metodi - 7.1.kontu grupas "Izdevumi izejvielu, materiālu un preču iepirkšanai" kontu "Akcīzes nodoklis" (7.1.5.).

Licencēts importētājs vai akcīzes preču noliktavas turētājs grāmatvedībā ieņēmumus no importēto alkoholisko dzērienu, kuru pašizmaksā ir iekļauts akcīzes nodoklis, pārdošanas iegrāmato konta "Ieņēmumi no pamatdarbības produkcijas un pakalpojumu pārdošanas" (6110) kredītā, pievienotās vērtības nodokļa summu - konta "Norēķini par pievienotās vērtības nodokli" (5721) kredītā.

Gada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Neto apgrozījums" uzrādītie ieņēmumi no importēto alkoholisko dzērienu pārdošanas, ņemot vērā realizācijas cenu veidošanu, netiešā veidā ietvers sevī arī pašizmaksā iekļauto akcīzes nodokli.

10. piemērs

Akcīzes nodokļa par 224 000 litriem (320 000 pudeles x 0,7 litru) importētā viskija ar spirta daudzumu 43 tilpumprocenti atspoguļošana grāmatvedībā, ja akcīzes nodokļa summa samaksātā valsts budžetā pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas.

Aprēķinātais akcīzes nodoklis akcīzes nodokļa marku saņemšanai ir Ls 529 760 (akcīzes nodokļa aprēķinu sk. 8.piemērā).

Samaksāto akcīzes nodokli par alkoholiskajiem dzērieniem grāmatvedībā uzskaita (Ls):

D "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) 529 760

K "Norēķinu konti bankās" (2620) 529 760

Visas akcīzes nodokļa markas izlietotas viskija marķēšanai.

Akcīzes nodokli par viskiju, kura marķēšanai izlietotas akcīzes nodokļa markas, iegrāmato (Ls):

- izmantojot krājumu uzskaites nepārtrauktās inventarizācijas metodi:

D "Krājumi" (2.1.) 529 760

K "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) 529 760

- izmantojot krājumu uzskaites periodiskās inventarizācijas metodi:

D "Akcīzes nodoklis" (7.1.5.) 529 760

K "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) 529 760

11.piemērs

Akcīzes nodokļa par 224 000 litriem (320 000 pudeles x 0,7 litru) importētā viskija ar spirta daudzumu 43 tilpumprocenti atspoguļošana grāmatvedībā, ja uzņēmums izmanto atlikto akcīzes nodokļa maksājumu.

Aprēķinātais akcīzes nodoklis akcīzes nodokļa marku saņemšanai ir Ls529 760 (akcīzes nodokļa aprēķinu sk. 8.piemērā).

Iesniedzot nodrošinājumu, licencētais importētājs februārī saņem marķējamo vienību skaitam atbilstošu akcīzes nodokļa marku daudzumu. Akcīzes nodoklis, kas uzrādīts nodokļa aprēķinā akcīzes nodokļa marku saņemšanai, maksājams 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, t.i., līdz 15.martam.

Akcīzes nodokli par viskiju atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām grāmatvedībā uzskaita (Ls):

D "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) 529 760

K "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) 529 760

Visas akcīzes nodokļa markas izlietotas viskija marķēšanai.

Akcīzes nodokli par viskiju, kura marķēšanai izlietotas akcīzes nodokļa markas, iegrāmato (Ls):

- izmantojot krājumu uzskaites nepārtrauktās inventarizācijas metodi:

D "Krājumi" (2.1.) 529 760

K "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) 529 760

- izmantojot krājumu uzskaites periodiskās inventarizācijas metodi:

D "Akcīzes nodoklis" (7.1.5.) 529 760

K "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) 529 760

Faktiski februārī tika importēts 210 000 litru (300 000 pudeles x 0,7 litru) viskija ar spirta daudzumu 43 tilpumprocenti un palika neimportētas 14 000 litru (20 000 marķēto pudeļu x 0,7 litru).

Akcīzes nodoklis ir maksājams līdz 15.martam atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa marku daudzumam, t.i., Ls 529 760, un tā samaksu grāmatvedībā uzrāda (Ls):

D "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) 529 760

K "Norēķinu konti bankās" (2620) 529 760

Akcīzes nodokļa samaksu par importējamajiem nemarķējamajiem alkoholiskajiem dzērieniem grāmatvedībā uzrāda kontu grupas 2.6. "Naudas līdzekļi" kredītā, un atkarībā no izvēlētās krājumu uzskaites metodes debetē:

- izmantojot krājumu uzskaites nepārtrauktās inventarizācijas metodi - 2.kontu grupas "Apgrozāmie līdzekļi" 2.1.kontu grupas "Krājumi" kontu;

- izmantojot krājumu uzskaites periodiskās inventarizācijas metodi - 7.1.kontu grupas "Izdevumi izejvielu, materiālu un preču iepirkšanai" kontu "Akcīzes nodoklis" (7.1.5.).  

Akcīzes nodokļa uzrādīšana grāmatvedībā, alkoholiskos dzērienus izvedot no akcīzes preču noliktavas

Akcīzes preču noliktavas turētājs, marķējamos alkoholiskos dzērienus izvedot no akcīzes preču noliktavas pārdošanai savās struktūrvienībās vai citiem uzņēmumiem, akcīzes nodokli maksā vienā no šādiem gadījumiem:

- pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas;

- par taksācijas periodā saņemtajām akcīzes nodokļa markām 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja akcīzes preču noliktavas turētājs ir iesniedzis nodrošinājumu.

Lai saņemtu akcīzes nodokļa markas, akcīzes preču noliktavas turētājs Valsts ieņēmumu dienestā kopā ar citiem akcīzes nodokļa marku saņemšanai paredzētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgajai alkoholisko dzērienu partijai atbilstošu akcīzes nodokļa aprēķinu.

Akcīzes nodokli par alkoholiskajiem dzērieniem atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām uzskaita detalizētā konta "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) debetā, kreditējot:

- kontu "Norēķinu konti bankās" (2620), ja akcīzes nodokli maksā pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas;

- kontu "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722), ja akcīzes nodokli par taksācijas periodā saņemtajām akcīzes nodokļa markām maksā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

Akcīzes nodokļa samaksu grāmatvedībā uzrāda konta "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) debetā, kreditējot kontu "Norēķinu konti bankās" (2620).

Akcīzes preču noliktavas turētājs grāmatvedībā ieņēmumus no marķēto pašražoto alkoholisko dzērienu pārdošanas iegrāmato konta "Ar īpašiem nodokļiem apliekamie pārdošanas ieņēmumi" (6220) kredītā, akcīzes nodokļa summu par pārdodamajiem pašražotajiem alkoholiskajiem dzērieniem - detalizētā konta "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) kredītā, pievienotās vērtības nodokļa summu - konta "Norēķini par pievienotās vērtības nodokli" (5721) kredītā.

12.piemērs

Akcīzes nodokļa par 50 000 litru (100 000 pudeles x 0,5 litru) izvesto no akcīzes preču noliktavas pārdošanai pašražotā brendija ar spirta daudzumu 38 tilpumprocenti atspoguļošana grāmatvedībā.

Aprēķinātais akcīzes nodoklis akcīzes nodokļa marku saņemšanai ir Ls 104 500 (akcīzes nodokļa aprēķinu sk. 9.piemērā).

Iesniedzot nodrošinājumu, akcīzes preču noliktavas turētājs janvārī saņem marķējamo vienību skaitam atbilstošu akcīzes nodokļa marku daudzumu. Akcīzes nodoklis, kas uzrādīts nodokļa aprēķinā akcīzes nodokļa marku saņemšanai, maksājams 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, t.i., līdz 15.februārim.

Akcīzes nodokli par brendiju atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām grāmatvedībā uzskaita (Ls):

D "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) 104 500

K "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) 104 500

Visas akcīzes nodokļa markas izlietotas brendija marķēšanai.

Realizējot brendiju, akcīzes nodokļa summu, kas attiecas uz pārdodamo brendija partiju, grāmatvedībā uzrāda subkonta "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) kredītā.

Faktiski janvārī ir pārdots 42 500 litru (85 000 pudeles x 0,5 litru) brendija ar spirta daudzumu 38 tilpumprocenti un palika nepārdotas 15 000 marķētu 0,5 litra pudeļu brendija ar spirta daudzumu 38 tilpumprocenti.

Akcīzes nodoklis par brendiju ir maksājams līdz 15.februārim atbilstoši saņemto akcīzes nodokļa marku daudzumam, t.i., Ls 104 500, un tā samaksu grāmatvedībā uzrāda (Ls):

D "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) 104 500

K "Norēķinu konti bankās" (2620) 104 500

Akcīzes preču noliktavas turētājs grāmatvedībā ieņēmumus no nemarķēto alkoholisko dzērienu pārdošanas iegrāmato konta "Ar īpašiem nodokļiem apliekamie pārdošanas ieņēmumi" (6220) kredītā, akcīzes nodokļa summu - konta "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) kredītā, pievienotās vērtības nodokļa summu - konta "Norēķini par pievienotās vērtības nodokli" (5721) kredītā.

Akcīzes nodokļa marku atdošana Valsts ieņēmumu dienestam

Ja licencēts importētājs vai akcīzes preču noliktavas turētājs taksācijas periodā izmantoja atlikto akcīzes nodokļa maksājumu un atdod Valsts ieņēmumu dienestam taksācijas periodā saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, t.i. akcīzes nodoklis par taksācijas periodu vēl nav samaksāts, tad akcīzes nodoklis, kurš atbilst atdodamo akcīzes nodokļa marku daudzumam, nav jāmaksā.

Tāda veida aprēķināto akcīzes nodokļa summu grāmatvedībā uzrāda konta "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) debetā un detalizētā konta "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) kredītā.

13.piemērs

Akcīzes nodokļa par 50 000 litru (100 000 pudeles x 0,5 litru) izvesto no akcīzes preču noliktavas pārdošanai pašražotā brendija ar spirta daudzumu 38 tilpumprocenti atspoguļošana grāmatvedībā.

Aprēķinātais akcīzes nodoklis akcīzes nodokļa marku saņemšanai ir Ls 104 500.

Iesniedzot nodrošinājumu, akcīzes preču noliktavas turētājs janvārī saņem marķējamo vienību skaitam atbilstošu akcīzes nodokļa marku daudzumu. Akcīzes nodoklis, kas uzrādīts nodokļa aprēķinā akcīzes nodokļa marku saņemšanai, maksājams 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, t.i. līdz 15.februārim.

Aprēķināto akcīzes nodokli atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām grāmatvedībā uzskaita (Ls):

D "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) 104 500

K "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) 104 500

Janvārī akcīzes nodokļa markas tika izlietotas 85 000 0,5 litra pudeļu brendija ar spirta daudzumu 38 tilpumprocenti marķēšanai un akcīzes nodokļa markas 15 000  0,5 litra pudeļu brendija ar spirta daudzumu 38 tilpumprocenti marķēšanai palika neizmantotas.

Lai uzrādītu akcīzes nodokli, kurš atbilst atdodamo akcīzes nodokļa marku daudzumam, akcīzes preču noliktavas turētāja grāmatvedība nosaka akcīzes nodokļa apmēru par 7 500 litru (15 000 pudeles x 0,5 litru) brendija ar spirta daudzumu 38 tilpumprocenti marķēšanai neizlietotajām akcīzes nodokļa markām.

Akcīzes nodokļa aprēķins par brendiju, kurš palika nemarķēts:

1. Akcīzes nodokļa likme brendijam par 100 litriem absolūtā spirta - Ls 550.

2. Akcīzes nodokļa summa (A) = 550 : 100 x 7 500 x 38% = Ls 15 675.

Neizmantotās 15 000 akcīzes nodokļa markas akcīzes preču noliktavas turētājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām līdz akcīzes nodokļa samaksai.

 

Akcīzes nodokli par brendiju atbilstoši atdodamo akcīzes nodokļa marku daudzumam iegrāmato (Ls):

D "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) 15 675

K "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) 15 675

Akcīzes nodoklis ir maksājams līdz 15.februārim par 47 500 litru (85 000 pudeles x 0,5 litru) brendija ar spirta daudzumu 38 tilpumprocenti atbilstoši marķēšanai izlietotajām akcīzes nodokļa markām, un tā samaksu iegrāmato (Ls):

D "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) 88 825

K "Norēķinu konti bankās" (2620) 88 825

Ja licencēts importētājs vai akcīzes preču noliktavas turētājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam taksācijas periodā saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas un akcīzes nodoklis bija samaksāts pirms attiecīgo akcīzes nodokļa marku saņemšanas, tad samaksātais nodoklis tiek pārskaitīts turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai pēc uzņēmuma rakstveida pieprasījuma atmaksāts 15 dienu laikā.

Akcīzes nodokli, kuru maksātājs bija samaksājis pirms attiecīgo atdodamo akcīzes nodokļa marku saņemšanas, grāmatvedībā uzrāda konta "Pārmaksātais akcīzes nodoklis" (2.3.9.) debetā un detalizētā konta "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) kredītā.

Ja pārmaksāto akcīzes nodokli pārskaita turpmākajiem nodokļa maksājumiem, tad to iegrāmato konta "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) debetā un konta "Pārmaksātais akcīzes nodoklis" (2.3.9.) kredītā.

Ja pēc licencēta importētāja vai akcīzes preču noliktavas turētāja rakstveida pieprasījuma pārmaksāto akcīzes nodokli atmaksā, tad to iegrāmato konta "Norēķini konti bankās" (2620) debetā un konta "Pārmaksātais akcīzes nodoklis" (2.3.9.) kredītā.

14.piemērs

Akcīzes nodokļa par 50 000 litru (100 000 pudeles x 0,5 litru) importētā brendija ar spirta daudzumu 38 tilpumprocenti atspoguļošana grāmatvedībā.

Aprēķinātais akcīzes nodoklis akcīzes nodokļa marku saņemšanai ir Ls 104 500.

Samaksāto akcīzes nodokli pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas grāmatvedībā uzskaita (Ls):

D "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) 104 500

K "Norēķinu konti bankās" (2620) 104 500

Akcīzes nodokļa markas tika izlietotas 85 000 0,5 litra pudeļu brendija ar spirta daudzumu 38 tilpumprocenti marķēšanai un akcīzes nodokļa markas 15 000 0,5 litra pudeļu brendija ar spirta daudzumu 38 tilpumprocenti marķēšanai palika neizmantotas.

Neizmantotās 15 000 akcīzes nodokļa markas, pirms kuru saņemšanas akcīzes nodoklis bija samaksāts, licencētais importētājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam.

Lai uzrādītu akcīzes nodokli, kuram atbilst attiecīgais atdodamo akcīzes nodokļa marku skaits, licencētā importētāja grāmatvedība nosaka akcīzes nodokļa apmēru par 7 500 litru (15 000 nemarķētās pudeles x 0,5 litru) brendija ar spirta daudzumu 38 tilpumprocenti. Aprēķinātais akcīzes nodoklis ir Ls 15 675 (akcīzes nodokļa aprēķinu sk. 13.piemērā).

Akcīzes nodokli par 7 500 litru brendija iegrāmato (Ls):

D "Pārmaksātais akcīzes nodoklis" (2.3.9.) 15 675

K "Akcīzes nodokļa markas" (2390.1) 15 675

Ja pārmaksāto akcīzes nodokli pārskaita turpmākajiem nodokļa maksājumiem, tad to iegrāmato (Ls):

D "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) 15 675

K "Pārmaksātais akcīzes nodoklis" (2.3.9.) 15 675

Ja pārmaksāto akcīzes nodokli pēc licencētā importētāja rakstveida pieprasījuma atmaksā, tad to iegrāmato (Ls):

D "Norēķini konti bankās" (2620) 15 675

K "Pārmaksātais akcīzes nodoklis" (2.3.9.) 15 675

Ja licencētam importētājam vai akcīzes preču noliktavas turētājam ir jāsedz atdoto neizmantoto vai bojāto akcīzes nodokļa marku iegādes izdevumi, kā arī izdevumi, kas saistīti ar atdoto akcīzes marku iznīcināšanu, tad to segšanu grāmatvedībā uzrāda konta "Pārējie ārējie izdevumi" (7160) debetā un konta "Norēķini konti bankās" (2620) kredītā.

Inventarizācijā konstatēto pārpalikušo vai trūkstošo alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa uzrādīšana grāmatvedībā

Licencēts importētājs un akcīzes preču noliktavas turētājs alkoholisko dzērienu apriti uzskaita tā, lai alkoholisko dzērienu kontroles jautājumos kompetenta trešā persona varētu iegūt šādu informāciju:

- kopējais alkoholisko dzērienu daudzums un alkoholisko dzērienu sortimenta katra nosaukuma dzēriena daudzums;

- katra marķētā alkoholiskā dzēriena daudzums un katra nemarķētā alkoholiskā dzēriena daudzums;

- saņemto akcīzes nodokļa marku aprite un saskaņotība ar attiecīgo atbilstības sertifikātu;

- par alkoholiskajiem dzērieniem (par katru nosaukumu) aprēķinātie nodokļi;

- par alkoholiskajiem dzērieniem (par katru nosaukumu) samaksātie nodokļi;

- katras importētās alkoholisko dzērienu partijas nosūtītājs un pārvadātājs;

- katras nosūtītās alkoholisko dzērienu partijas pārvadātājs un precīza nogādes vieta (saņēmējs un tā adrese);

- samaksa par katru pārdoto alkoholisko dzērienu partiju;

- katras alkoholisko dzērienu partijas marķēšanas gaita.

Akcīzes preču noliktavas turētājs, pirms nodokļa deklarācijas par taksācijas periodu aizpildīšanas un iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā, pēctaksācijas perioda pirmajā datumā inventarizē alkoholiskos dzērienus, kas atrodas viņa noliktavā.

Inventarizācijas rezultāti uzrādāmi nodokļa deklarācijā likumā noteiktajā termiņā un grāmatvedības reģistros.

Ja inventarizācijā tiek konstatēta grāmatvedības reģistru un inventarizācijas datu atšķirība, t.i., pārpalikums vai iztrūkums (izlaupījums, zaudējums, zudums u.c.), tad to uzrāda gan grāmatvedības reģistros, gan nodokļu deklarācijā, ievērojot šādu kārtību.

Ja inventarizācijā ir konstatēts pārpalikums, to apliek ar akcīzes nodokli pēc likuma 7.pantā noteiktās likmes.

Ja inventarizācijā ir konstatēts iztrūkums, to apliek ar akcīzes nodokli pēc likuma 7.pantā noteiktās likmes, izņemot:

- iztrūkumu atbilstoši Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumiem Nr.217 "Par jēlspirta un spirta zudumu normām";

- iztrūkumu, kas radies nepārvaramas varas dēļ. Par šo iztrūkumu jābūt pierādījumiem, kas apstiprināti ar atbilstošiem valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtiem dokumentiem par to, ka šis iztrūkums nav radies akcīzes preču noliktavas turētāja vainas dēļ.

Alkoholiskos dzērienus inventarizē, ievērojot attiecīgus Ministru kabineta noteikumus. Spirta krājumu inventarizācijā ir jāievēro arī Ministru kabineta 03.08.1999. noteikumos Nr.276 "Par spirta daudzuma un zudumu uzskaiti un kontroles metodiku" reglamentētā spirta inventarizācijas kārtība.

Pēc uzskaites datiem noteikto alkoholisko dzērienu atlikumu (litros) salīdzina ar inventarizācijā konstatēto alkoholisko dzērienu atlikumu (litros) katram alkoholisko dzērienu veidam. Inventarizācijas rezultātu salīdzinājums ar uzskaites datiem (ieteicamo paraugu sk. pielikumā Nr.2) ir iesniedzams kopā ar alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarāciju.

Akcīzes nodokļa summu, kas aprēķināta par inventarizācijā konstatēto alkoholisko dzērienu pārpalikumu vai iztrūkumu, grāmatvedībā uzrāda 7.1.kontu grupas "Izdevumi izejvielu, materiālu un preču iepirkšanai" konta "Akcīzes nodoklis" (7.1.5.) debetā un konta "Norēķini par akcīzes nodokli" (5722) kredītā.

VII daļa. Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācijas iesniegšanas kārtība

Akcīzes nodokļa maksātāji iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei vai Lielo nodokļu maksātāju pārvaldei, kur uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir reģistrēti kā nodokļu maksātāji, alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarāciju, kuras veidlapu apstiprināja Ministru kabineta 2000.gada 25.janvāra noteikumi Nr.37 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarāciju veidlapām". Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu jāiesniedz 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.

Metodiskie norādījumi par akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtību apstiprināti ar Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora 2000.gada 4.februāra rīkojumu Nr.95 "Par akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtību".

1. pielikums

Alkoholisko dzērienu saraksts

Kods

TARIC

Apraksts

Akcīzes nodokļa likme

2204 Dabiskie vīnogu vīni, ieskaitot spirtotus;
vīnogu misa, izņemot 2009. preču pozīcijā minēto :
2204 10 - dzirkstošie vīni :
--ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju
ne mazāk kā 8,5%:
2204 10 11 0 01 ---šampanietis Ls 30/100 litri
2204 10 19 0 ---pārējie
2204 10 19 0 01 ----pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 10 19 0 03 ----starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju ne vairāk kā 15% Ls 42/100 litri
2204 10 19 0 04 ----starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 18% Ls 70/100 litri
--pārējie:
2204 10 91 0 01 ---Asti spumante Ls 30/100 litri
2204 10 99 0 ---pārējie:
2204 10 99 0 01 ----pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 10 99 0 03 ----starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju ne vairāk kā 15% Ls 42/100 litri
-pārējie vīni; vīnogu misas, kuru rūgšana
pārtraukta, pievienojot spirtu:
2204 21 --traukos ar 2 litru vai mazāku tilpumu :
2204 21 10 0 ---vīns, izņemot 2204 10.subpozīcijā minēto,
pudelēs ar galviņkorķiem, kas nostiprināti
ar speciāliem stiprinājumiem; vīns citā tarā
ar oglekļa dioksīda pārspiedienu šķīdumā,
ne mazāku kā 1 bārs, bet mazāku
nekā 3 bāri, 20 grādos pēc C:
2204 21 10 0 01 ----pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 21 10 0 03 ----starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju ne vairāk kā 15% Ls 42/100 litri
2204 21 10 0 04 ---- starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 18% Ls 70/100 litri
---pārējie:
----ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju
ne vairāk kā 13%:
-----augstas kvalitātes vīni, kas ražoti
minētajos reģionos:
------baltvīni:
2204 21 11 0 01 -------Alsace Ls 30/100 litri
2204 21 12 0 01 -------Bordeaux Ls 30/100 litri
2204 21 13 0 01 -------Bourgogne (Burgundy) Ls 30/100 litri
2204 21 17 0 01 -------Val de Loire (Loire Valley) Ls 30/100 litri
2204 21 18 0 01 -------Mosel-Saar-Ruwer Ls 30/100 litri
2204 21 19 0 01 -------Pfalz Ls 30/100 litri
2204 21 22 0 01 -------Rheinhessen Ls 30/100 litri
2204 21 24 0 01 -------Lazio (Latium) Ls 30/100 litri
2204 21 26 0 01 -------Toscana (Tuscany) Ls 30/100 litri
2204 21 27 0 01 -------Trentino,Alto Adige un Friuli Ls 30/100 litri
2204 21 28 0 01 -------Veneto Ls 30/100 litri
2204 21 32 0 01 -------Vinho Verde Ls 30/100 litri
2204 21 34 0 01 -------Penedes Ls 30/100 litri
2204 21 36 0 01 -------Rioja Ls 30/100 litri
2204 21 37 0 01 -------Valencia Ls 30/100 litri
2204 21 38 0 01 -------pārējie Ls 30/100 litri
------pārējie:
2204 21 42 0 01 -------Bordeaux Ls 30/100 litri
2204 21 43 0 01 -------Bourgogne (Burgundy) Ls 30/100 litri
2204 21 44 0 01 -------Beaujolais Ls 30/100 litri
2204 21 46 0 01 -------Cotes du Rhone Ls 30/100 litri
2204 21 47 0 01 -------Languedoc-Roussillon Ls 30/100 litri
2204 21 48 0 01 -------Val de Loire (Loire Valley) Ls 30/100 litri
2204 21 62 0 01 -------Piemonte (Piedmont) Ls 30/100 litri
2204 21 66 0 01 -------Toscana (Tuscany) Ls 30/100 litri
2204 21 67 0 01 -------Trentino un Alto Adige Ls 30/100 litri
2204 21 68 0 01 -------Veneto Ls 30/100 litri
2204 21 69 0 01 -------Dao,Bairrada un Douro Ls 30/100 litri
2204 21 71 0 01 -------Navarra Ls 30/100 litri
2204 21 74 0 01 -------Penedes Ls 30/100 litri
2204 21 76 0 01 -------Rioja Ls 30/100 litri
2204 21 77 0 01 -------Valdepenas Ls 30/100 litri
2204 21 78 0 01 -------pārējie Ls 30/100 litri
-----pārējie:
2204 21 79 0 ------baltvīni:
2204 21 79 0 01 -------pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 21 79 0 03 -------starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju ne vairāk kā 13% Ls 42/100 litri
2204 21 80 0 ------pārējie:
2204 21 80 0 01 -------pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 21 80 0 03 -------starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju ne vairāk kā 13% Ls 42/100 litri
----ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju
vairāk nekā 13%, bet ne vairāk kā 15%:
-----augstas kvalitātes vīni, kas ražoti
minētajos reģionos:
2204 21 81 0 01 ------baltvīni Ls 30/100 litri
2204 21 82 0 01 ------pārējie Ls 30/100 litri
-----pārējie:
2204 21 83 0 ------baltvīni:
2204 21 83 0 01 -------pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 21 83 0 03 -------starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 13%, bet ne vairāk kā 15% Ls 42/100 litri
2204 21 84 0 ------pārējie:
2204 21 84 0 01 -------pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 21 84 0 03 -------starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 13%, bet ne vairāk kā 15% Ls 42/100 litri
----ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju
vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 18%:
2204 21 87 0 -----Marsala:
2204 21 87 0 01 ------pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 21 87 0 04 ------starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 18% Ls 70/100 litri
2204 21 88 0 Samos un Muscat de Lemnos:
2204 21 88 0 01 ------pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 21 88 0 04 ------starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 18% Ls 70/100 litri
2204 21 89 0 -----Port:
2204 21 89 0 01 ------pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 21 89 0 04 ------starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 18% Ls 70/100 litri
2204 21 91 0 -----Madeira un Setubal muscatel:
2204 21 91 0 01 ------pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 21 91 0 04 ------starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 18% Ls 70/100 litri
2204 21 92 0 -----Sherry:
2204 21 92 0 01 ------pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 21 92 0 04 ------starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 18% Ls 70/100 litri
2204 21 93 0 -----Tokay (Aszu un Szamorodni):
2204 21 93 0 01 ------pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 21 93 0 04 ------starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 18% Ls 70/100 litri
2204 21 94 0 -----pārējie:
2204 21 94 0 01 ------pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 21 94 0 04 ------starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 18% Ls 70/100 litri
----starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 18%, bet ne vairāk kā 22%:
2204 21 95 0 04 -----Port Ls 70/100 litri
2204 21 96 0 04 -----Madeira, Sherry un Setubal muscatel Ls 70/100 litri
2204 21 97 0 04 -----Tokay (Aszu un Szamorodni) Ls 70/100 litri
2204 21 98 0 04 -----pārējie Ls 70/100 litri
2204 21 99 0 06 ----ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju Ls 550/100 litri
vairāk nekā 22% 100% spirta
2204 29 --pārējie:
2204 29 10 0 ---vīns, izņemot 2204 10.subpozīcijā minēto,
pudelēs ar galviņkorķiem, kas nostiprināti
ar speciāliem stiprinājumiem, vīns citā tarā
ar oglekļa dioksīda pārspiedienu šķīdumā,
ne mazāku kā 1 bārs, bet mazāku
nekā 3 bāri 20 grādos pēc C:
2204 29 10 0 01 ----pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 29 10 0 03 ------starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 15% Ls 42/100 litri
2204 29 10 0 04 ------starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 18% Ls 70/100 litri
---pārējie:
----starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 13%:
-----augstas kvalitātes vīni, kas ražoti
minētajos reģionos:
------baltvīni:
2204 29 12 0 01 -------Bordeaux Ls 30/100 litri
2204 29 13 0 01 -------Bourgone (Burgundy) Ls 30/100 litri
2204 29 17 0 01 -------Val de Loire (Loire Valley) Ls 30/100 litri
2204 29 18 0 01 -------pārējie Ls 30/100 litri
------pārējie:
2204 29 42 0 01 -------Bordeaux Ls 30/100 litri
2204 29 43 0 01 -------Bourgogne (Burgundy) Ls 30/100 litri
2204 29 44 0 01 -------Beaujolais Ls 30/100 litri
2204 29 46 0 01 -------Cotes-du-Rhone Ls 30/100 litri
2204 29 47 0 01 -------Languedoc-Roussillon Ls 30/100 litri
2204 29 48 0 01 -------Val de Loire (Loire Valley) Ls 30/100 litri
2204 29 58 0 01 -------pārējie Ls 30/100 litri
-----pārējie:
------baltvīni:
2204 29 62 0 01 -------Sicilia (Sicily) Ls 30/100 litri
2204 29 64 0 01 -------Veneto Ls 30/100 litri
2204 29 65 0 -------pārējie:
2204 29 65 0 01 --------pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 29 65 0 03 --------starpprodukti ar faktisko spirta tilpum-
koncentrāciju ne vairāk kā 13% Ls 42/100 litri
------pārējie:
2204 29 71 0 01 -------Puglia (Apuglia) Ls 30/100 litri
2204 29 72 0 01 -------Sicilia (Sicily) Ls 30/100 litri
2204 29 75 0 -------pārējie:
2204 29 75 0 01 --------pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 29 75 0 03 --------starpprodukti ar faktisko spirta tilpum-
koncentrāciju ne vairāk kā 13% Ls 42/100 litri
----starpprodukti ar faktisko spirta tilpum-
koncentrāciju vairāk nekā 13%,
bet ne vairāk kā 15%:
-----augstas kvalitātes vīni, kas ražoti
minētajos rajonos:
2204 29 81 0 01 ------baltvīni Ls 30/100 litri
2204 29 82 0 01 ------pārējie Ls 30/100 litri
-----pārējie:
2204 29 83 0 ------baltvīni:
2204 29 83 0 01 -------pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 29 83 0 03 -------starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 13%, bet ne vairāk kā 15% Ls 42/100 litri
2204 29 84 0 -------pārējie:
2204 29 84 0 01 -------pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 29 84 0 03 -------starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 13%, bet ne vairāk kā 15% Ls 42/100 litri
----ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju
vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 18%
2204 29 87 0 -------Marsala:
2204 29 87 0 01 --------pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 29 87 0 04 -------starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 18% Ls 70/100 litri
2204 29 88 0 -------Samos un Muscat de Lemnos:
2204 29 88 0 01 --------pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 29 88 0 04 --------starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 18% Ls 70/100 litri
2204 29 89 0 -------Port:
2204 29 89 0 01 --------pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 29 89 0 04 -------starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 18% Ls 70/100 litri
2204 29 91 0 -------Madeira un Setubal muscatel:
2204 29 91 0 01 --------pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 29 91 0 04 -------starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 18% Ls 70/100 litri
2204 29 92 0 -------Sherry:
2204 29 92 0 01 --------pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 29 92 0 04 -------starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 18% Ls 70/100 litri
2204 29 93 0 -------Tokay (Aszu un Szamorodni):
2204 29 93 0 01 --------pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 29 93 0 04 -------starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 18% Ls 70/100 litri
2204 29 94 0 -------pārējie:
2204 29 94 0 01 --------pārējie vīni Ls 30/100 litri
2204 29 94 0 04 -------starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 18% Ls 70/100 litri
----ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju
vairāk nekā 18%, bet ne vairāk kā 22%:
2204 29 95 0 04 -------Port Ls 70/100 litri
2204 29 96 0 04 -------Madeira, Sherry un Setubal muscatel Ls 70/100 litri
2204 29 97 0 04 -------Tokay (Aszu un Szamorodni) Ls 70/100 litri
2204 29 98 0 04 -------pārējie Ls 70/100 litri
2204 29 99 0 06 ----ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju Ls 550/100litri
vairāk nekā 22% 100% spirta
2204 30 -pārējās vīnogu misas:
2204 30 10 0 01 --rūgšanas procesā vai ar rūgšanu, pārtrauktu
ar citu paņēmienu, nevis pievienojot spirtu Ls 30/100 litri
--pārējās:
---pārējās:
2204 30 96 0 01 ----koncentrētas Ls 30/100 litri
2204 30 98 0 01 ----pārējās Ls 30/100 litri
2205 Vermuts un pārējie vīnogu vīni ar augu
vai aromātisko vielu piedevu:
2205 10 -traukos ar 2 litru vai mazāku tilpumu:
2205 10 10 0 --ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju 18%
vai mazāk:
2205 10 10 0 01 ---pārējie vīni Ls 30/100 litri
2205 10 10 0 03 ---starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkoncen-
trāciju ne vairāk kā 15% Ls 42/100 litri
2205 10 10 0 04 ---starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 18% Ls 70/100 litri
2205 10 90 0 --ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju
vairāk nekā 18%
2205 10 90 0 04 ---starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 18, bet ne vairāk kā 22% Ls 70/100 litri
2205 10 90 0 06 ---pārējie alkoholiskie dzērieni Ls 550/100 litri
100% spirta
2205 90 -pārējie:
2205 90 10 0 --ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju 18%
vai mazāk:
2205 90 10 0 01 ---pārējie vīni Ls 30/100 litri
2205 90 10 0 03 ---starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju ne vairāk kā 15% Ls 42/100 litri
2205 90 10 0 04 ---starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 18% Ls 70/100 litri
2205 90 90 0 --ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju
vairāk nekā 18%:
2205 90 90 0 04 ---starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 18, bet ne vairāk kā 22% Ls 70/100 litri
2205 90 90 0 06 ---pārējie alkoholiskie dzērieni Ls 550/100 litri
100% spitra
2206 00 Pārējie raudzētie dzērieni, piemēram,
ābolu sidrs (cider), bumbieru vīns (perry),
medus dzēriens (mead)]; raudzēto dzērienu
maisījumi un raudzēto dzērienu un
bezalkoholisko dzērienu maisījumi,
kas citur nav minēti:
2206 00 10 0 02 -pikets (piquette) Ls 30/100 litri
-pārējie:
--dzirkstošie:
2206 00 31 0 02 ---ābolu sidrs (cider) un bumbieru vīns (perry) Ls 30/100 litri
2206 00 39 0 ---pārējie:
2206 00 39 0 02 ----pārējie raudzētie dzērieni Ls 30/100 litri
2206 00 39 0 03 ----starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju ne vairāk kā 15% Ls 42/100 litri
2206 00 39 0 04 ----starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 22% Ls 70/100 litri
--nedzirkstošie, traukos ar tilpumu:
---2 litri vai mazāk:
2206 00 51 0 02 ----ābolu sidrs (cider) un bumbieru vīns (perry) Ls 30/100 litri
2206 00 59 0 ----pārējie:
2206 00 59 0 02 -----pārējie raudzētie dzērieni Ls 30/100 litri
2206 00 59 0 03 -----starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju ne vairāk kā 15% Ls 42/100 litri
2206 00 59 0 04 -----starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 22% Ls 70/100 litri
---vairāk nekā 2 litri:
2206 00 81 0 02 ----ābolu sidrs (cider) un bumbieru vīns (perry) Ls 30/100 litri
2206 00 89 0 ----pārējie:
2206 00 89 0 02 -----pārējie raudzētie dzērieni Ls 30/100 litri
2206 00 89 0 03 -----starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju ne vairāk kā 15% Ls 42/100 litri
2206 00 89 0 04 -----starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkon-
centrāciju vairāk nekā 15%, bet ne vairāk kā 22% Ls 70/100 litri
2207 Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkon-
centrāciju 80% vai vairāk; etilspirts un
pārējie jebkura stipruma spirti, denaturēti:
2207 10 00 0 05 -nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkon- Ls 550/100 litri
centrāciju 80% vai vairāk 100% spirta
2208 Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkon-
centrāciju mazāk nekā 80%; stiprie
alkoholiskie dzērieni, liķieri un pārējie
alkoholiskie dzērieni:
2208 20 -stiprie alkoholiskie dzērieni, kas iegūti
vīnogu vīna vai vīnogu čagu destilācijas rezultātā:
--traukos ar 2 litru vai mazāku tilpumu:
2208 20 12 0 06 ---konjaks Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 20 14 0 06 ---armanjaks Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 20 26 0 06 ---vīnogu brendijs (grapa) Ls 550/100 litri
2208 20 27 0 06 ---brendijs "de Jerez" Ls 550/100 litri
2208 20 29 0 06 ---pārējie Ls 550/100 litri
100% spirta
--traukos ar tilpumu vairāk nekā 2 litri:
2208 20 40 ---neapstrādāti, destilēti:
2208 20 40 1 06 ----konjaka spirts Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 20 40 9 06 ----pārējie Ls 550/100 litri
100% spirta
---pārējie:
2208 20 62 0 06 ----konjaks Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 20 64 0 06 ----armanjaks Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 20 86 0 06 ----vīnogu brendijs (grapa) Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 20 87 0 06 ----brendijs "de Jerez" Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 20 89 0 06 ----pārējie Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 30 -viskijs:
--viskijs "Burbons", traukos ar tilpumu:
2208 30 11 0 06 ---2 litri vai mazāk Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 30 19 0 06 ---vairāk nekā 2 litri Ls 550/100 litri
100% spirta
--skotu viskijs:
---iesala viskijs, traukos ar tilpumu:
2208 30 32 0 06 ----2 litri vai mazāk Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 30 38 0 06 ----vairāk nekā 2 litri Ls 550/100 litri
100% spirta
---viskijs, šķirņu maisījums, traukos ar tilpumu:
2208 30 52 0 06 ----2 litri vai mazāk Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 30 58 0 06 ----vairāk nekā 2 litri Ls 550/100 litri
100% spirta
---pārējais, traukos ar tilpumu:
2208 30 72 0 06 ----2 litri vai mazāk Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 30 78 0 06 ----vairāk nekā 2 litri Ls 550/100 litri
100% spirta
--pārējais, traukos ar tilpumu:
2208 30 82 0 06 ---2 litri vai mazāk Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 30 88 0 06 ---vairāk nekā 2 litri Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 40 -rums un tafija:
--traukos ar tilpumu 2 litri vai mazāk: Ls 550/100 litri
2208 40 11 0 06 ---rums, kura sastāvā ir gaistošas vielas, 100% spirta
izņemot etilspirtu vai metilspirtu, kas vienāds
vai pārsniedz 225g uz tīra spirta hektolitru
(ar pieļaujamo atkāpi 10%)
---pārējais:
2208 40 31 0 06 ----ar vērtību, kas pārsniedz 7,9 C Ls 550/100 litri
par litru tīra spirta 100% spirta
2208 40 39 0 06 ----pārējais Ls 550/100 litri
100% spirta
--traukos ar tilpumu vairāk nekā 2 litri:
2208 40 51 0 06 ---rums, kura sastāvā ir gaistošas vielas, Ls 550/100 litri
izņemot etilspirtu vai metilspirtu, kas vienāds 100% spirta
vai pārsniedz 225g uz tīra spirta hektolitru (ar
pieļaujamo atkāpi 10%)
---pārējais:
2208 40 91 0 06 ----ar vērtību, kas pārsniedz 7,9 C Ls 550/100 litri
par litru tīra spirta 100% spirta
2208 40 99 0 06 ----pārējais Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 50 -džins un kadiķogu uzlējums:
--džins, traukos ar tilpumu:
2208 50 11 0 06 ---2 litri vai mazāk Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 50 19 0 06 ---vairāk nekā 2 litri Ls 550/100 litri
100% spirta
-- kadiķogu uzlējums, traukos ar tilpumu:
2208 50 91 0 06 ---2 litri vai mazāk Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 50 99 0 06 ---vairāk nekā 2 litri Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 60 -degvīns:
--ar spirta tilpumkoncentrāciju 45,4%
vai mazāk, traukos ar tilpumu:
2208 60 11 0 06 ---2 litri vai mazāk Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 60 19 0 06 ---vairāk nekā 2 litri Ls 550/100 litri
100% spirta
--ar spirta tilpumkoncentrāciju vairāk
nekā 45,4%, traukos ar tilpumu:
2208 60 91 0 06 ---2 litri vai mazāk Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 60 99 0 06 ---vairāk nekā 2 litri Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 70 -liķieris un kordiāls:
2208 70 10 0 06 --traukos ar tilpumu 2 litri vai mazāk Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 70 90 0 06 --traukos ar tilpumu vairāk nekā 2 litri Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 90 -pārējie:
--araks, traukos ar tilpumu:
2208 90 11 0 06 ---2 litri vai mazāk Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 90 19 0 06 ---vairāk nekā 2 litri Ls 550/100 litri
100% spirta
--plūmju, bumbieru vai ķiršu spirta uzlējums
(izņemot liķierus), traukos ar tilpumu:
2208 90 33 0 06 ---2 litri vai mazāk Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 90 38 0 06 ---vairāk nekā 2 litri Ls 550/100 litri
100% spirta
--pārējie alkoholiskie dzērieni, traukos ar tilpumu:
---2 litri vai mazāk:
2208 90 41 0 06 ----Ouzo Ls 550/100 litri
100% spirta
----pārējie:
-----alkoholiskie dzērieni (izņemot liķierus):
------kas iegūti, pārtvaicējot augļus:
2208 90 45 0 06 -------kalvadoss Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 90 48 0 06 -------pārējie Ls 550/100 litri
100% spirta
------pārējie:
2208 90 52 0 06 -------korn Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 90 57 0 06 -------pārējie Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 90 69 0 06 -----pārējie alkoholiskie dzērieni Ls 550/100 litri
100% spirta
---vairāk nekā 2 litri:
----alkoholiskie dzērieni (izņemot liķierus):
2208 90 71 0 06 -----kas iegūti, pārtvaicējot augļus Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 90 74 0 06 -----pārējie Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 90 78 0 06 ----pārējie alkoholiskie dzērieni Ls 550/100 litri
100% spirta
--nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkon-
centrāciju mazāk nekā 80%, traukos ar tilpumu:
2208 90 91 0 05 ---2 litri vai mazāk Ls 550/100 litri
100% spirta
2208 90 99 0 05 ---vairāk nekā 2 litri Ls 550/100 litri
100% spirta

2. pielikums

VID258.GIF (121426 BYTES)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa aprēķināšanu, maksāšanu un ar to saistīto darbību .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts ieņēmumu dienests Veids: rīkojums Numurs: 258Pieņemts: 11.04.2000.Stājas spēkā: 11.04.2000.Zaudē spēku: 24.07.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 136/139, 18.04.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
4711
11.04.2000
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"