Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1998. gada 2. aprīļa likumu: Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm.

Ministru kabineta noteikumi Nr.439

Rīgā 1997.gada 30.decembrī (prot. nr.73 17.§)

Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm izdienas pensijām

Izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā

1.pants. Noteikumu darbības joma

Šie noteikumi nosaka Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk - darbinieki) izdienas pensiju piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību.

2.pants. Tiesības uz izdienas pensiju

Tiesības uz izdienas pensiju ir:

1) darbiniekiem, kuru izdienas stāžs saskaņā ar šo noteikumu 3.pantu ir divdesmit un vairāk gadu, ja ir sasniegts 50 gadu vecums;

2) darbiniekiem, kuri neatkarīgi no vecuma ir atbrīvoti no dienesta veselības stāvokļa vai darbinieku skaita samazināšanas dēļ, ja izdienas stāžs ir 20 un vairāk gadu;

3) darbiniekiem, kuru kopējais apdrošināšanas stāžs un tam pielīdzinātais stāžs ir 25 un vairāk gadu, no kuriem divpadsmit gadu un seši mēneši ir nodienēti Iekšlietu ministrijas sistēmā, ja ir sasniegts 50 gadu vecums.

3.pants. Izdienas stāža aprēķināšana

Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita:

1) obligātā militārā dienesta un tam pielīdzināto dienestu laiku;

2) aktīvā militārā dienesta un ierindas dienesta laiku virsnieku, virsdienesta karavīru un ierindas zemessargu amatos Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā esošajās (bijušajās) militārajās struktūrvienībās un Valsts prezidenta un Saeimas Drošības dienestā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes Apsardzes dienestā, Latvijas Republikas Drošības dienestā). Par dienesta sākumu tiek uzskatīta diena, ar kuru militārpersona ieskaitīta struktūrvienības personālsastāvā, bet par dienesta beigām - diena, ar kuru militārpersona izslēgta no šī sastāva;

3) darbiniekiem - dienesta laiku Iekšlietu ministrijas sistēmā;

4) šī panta 2.punktā minētajiem darbiniekiem - 80 procentu no citās iestādēs, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) un organizācijās nostrādātā laika;

5) Robežsardzes darbiniekiem - 80 procentu no citās iestādēs, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) un organizācijās nostrādātā laika;

6) laiku, ko ierindas un komandējošā sastāva darbinieki pirms iestāšanās dienestā Iekšlietu ministrijas sistēmā nostrādājuši tiesā tiesneša amatā vai prokuratūrā operatīvā darbinieka amatā, ja ir nodienēti vismaz pieci gadi, bet darbiniekiem, kuri dienestu uzsākuši pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, - ja nodienēti vismaz 20 gadi;

7) laiku, kad darbinieki nepamatoti bija saukti pie kriminālatbildības, represēti - turēti apcietinājumā vai izcietuši sodu ieslodzījuma vietās, ja vēlāk tie ir reabilitēti vai ar tiesas spriedumu atzīti par nevainīgiem viņiem inkriminētajos noziegumos.

4.pants. Darba samaksa, no kuras aprēķina izdienas pensiju

(1) Izdienas pensiju aprēķina no darbinieku vidējās mēneša darba samaksas summas par vienu gadu no pēdējiem pieciem gadiem pirms atbrīvošanas no dienesta.

(2) Darba samaksā ietilpst amatalga, prēmija, piemaksa par speciālo dienesta pakāpi, piemaksa par izdienu un citas piemaksas, kuru veidus nosaka Ministru kabinets.

5.pants. Izdienas pensijas apmēra noteikšana

(1) Darbiniekiem, kuri sasnieguši 50 gadu vecumu, izdienas pensiju piešķir 55 procentu apmērā no šo noteikumu 4.pantā minētās darba samaksas un par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensiju palielina par diviem procentiem no šo noteikumu 4.pantā minētās darba samaksas.

(2) Darbiniekiem, kuri atbrīvoti no dienesta veselības stāvokļa vai darbinieku skaita samazināšanas dēļ, izdienas pensiju piešķir 40 procentu apmērā no šo noteikumu 4.pantā minētās darba samaksas un par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensiju palielina par diviem procentiem no šo noteikumu 4.pantā minētās darba samaksas.

(3) Darbiniekiem, kuru dienesta laiks Iekšlietu ministrijas sistēmā pārsniedz divpadsmit gadu un sešus mēnešus, izdienas pensiju piešķir 40 procentu apmērā no šo noteikumu 4.pantā minētās darba samaksas un par katru izdienas stāža gadu virs divpadsmit gadiem un sešiem mēnešiem izdienas pensiju palielina par 1,5 procentiem no šo noteikumu 4.pantā minētās darba samaksas.

(4) Maksimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst pārsniegt 75 procentus no darba samaksas summas.

(5) Minimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

(6) Darbiniekiem, kuriem piešķirta izdienas pensija, pēc likumā "Par valsts pensijām" vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pēc pensijas pieprasītāja dzīvesvietas piešķir valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensiju. Līdz vecuma pensijas apmēra noteikšanai tiek pārtraukta izdienas pensijas izmaksa. Piešķirto vecuma pensiju izmaksā no valsts pensiju speciālā budžeta līdzekļiem.

(7) Pēc valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensijas piešķiršanas darbinieka izdienas pensijas apmēru samazina par piešķirtās vecuma pensijas apmēru.

6.pants. Izdienas pensijas apmēra palielināšana

(1) Izdienas pensijas apmērs pārskatāms katru gadu, ņemot vērā valstī noteiktā patēriņa cenu un apdrošināšanas iemaksu algas indeksa izmaiņas.

(2) Izdienas pensijas apmēru pārskata pēc iekšlietu ministra pavēles izdienas pensiju izmaksai paredzēto līdzekļu ietvaros kārtībā, kāda noteikta valsts pensiju indeksācijai.

7.pants. Izdienas pensijas pieprasīšana un izmaksa

(1) Darbinieks izdienas pensiju pieprasa un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus iesniedz Iekšlietu ministrijā.

(2) Iekšlietu ministrija izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus izskata 10 dienu laikā pēc to saņemšanas un par pieņemto lēmumu paziņo izdienas pensijas pieprasītājam.

(3) Darbiniekiem izdienas pensijas piešķir Iekšlietu ministrija.

(4) Darbinieku izdienas pensiju izmaksas kārtību nosaka iekšlietu ministrs.

(5) Izdienas pensijas saņēmējs var pilnvarot citu personu saņemt pensiju. Pamatojoties uz vienu pilnvaru, pensija nepārtraukti izmaksājama ne ilgāk par sešiem mēnešiem.

(6) Sūdzības izdienas pensijas piešķiršanas jautājumos darbinieki var iesniegt Iekšlietu ministrijā.

(7) Strīdi par šajos noteikumos paredzēto tiesību nodrošināšanu izskatāmi tiesā.

8.pants. Izdienas pensiju piešķiršanas termiņi

Izdienas pensiju piešķir bez termiņa ierobežojuma pēc darbinieka atbrīvošanas no dienesta.

9.pants. Izdienas pensijas pārtraukšana vai tās apmēra grozījumi

(1) Izdienas pensijas izmaksa tiek pārtraukta vai tās apmērs tiek grozīts:

1) ja izdienas pensijas saņēmējam tiek piešķirta vecuma pensija saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām";

2) ja izdienas pensijas saņēmējs no jauna iestājas dienestā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju.

(2) Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir ziņot Iekšlietu ministrijai par šī panta pirmajā daļā minēto apstākļu iestāšanos.

10.pants. Izdienas pensijas izmaksa, izdienas pensijas saņēmējam no jauna iestājoties dienestā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju

(1) Izdienas pensijas saņēmējam, no jauna iestājoties Iekšlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas un to iestāžu dienestā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, uz dienesta laiku tiek pārtraukta izdienas pensijas izmaksa.

(2) Pēc atbrīvošanas no dienesta darbiniekiem tiek atjaunota piešķirtās izdienas pensijas izmaksa, par katru izdienas stāža gadu pēc atjaunošanās dienestā palielinot izdienas pensijas apmēru par diviem procentiem no šo noteikumu 4.pantā noteiktās darba samaksas.

11.pants. Izdienas pensijas izmaksāšana par pagājušo laiku

(1) Aprēķinātās izdienas pensijas summas, ko izdienas pensijas saņēmējs nav laikus saņēmis, izmaksā par pagājušo laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem pirms neizmaksātās pensijas summas pieprasījuma iesniegšanas.

(2) Ja aprēķinātās izdienas pensijas summas nav laikus saņemtas tās iestādes vainas dēļ, kura piešķir vai izmaksā izdienas pensiju, attiecīgās summas izmaksā par pagājušo laiku bez termiņa ierobežojuma.

12.pants. Ieturējumi no izdienas pensijas

(1) Ieturējumus no izdienas pensijas var izdarīt:

1) pamatojoties uz tiesas nolēmumiem;

2) iekšlietu ministra noteiktajā kārtībā par pārmaksātās izdienas pensijas ieturēšanu, ja izdienas pensijas saņēmējs nav ievērojis šo noteikumu 9.panta nosacījumus. Šajā gadījumā katru mēnesi ieturami ne vairāk kā 10 procentu no izmaksājamās izdienas pensijas līdz brīdim, kad pārmaksas summa ir dzēsta.

(2) Uzturlīdzekļi bērnu uzturēšanai piedzenami pirmām kārtām.

(3) Kopējā ieturējumu summa mēnesī nedrīkst pārsniegt 50 procentu no izdienas pensijas apmēra.

(4) Ja izdienas pensijas izmaksa tiek pārtraukta pirms parāda dzēšanas, atlikušo parāda daļu piedzen likumos noteiktajā kārtībā.

13.pants. Izdienas pensijas saņēmēja nāves dēļ nesaņemtās izdienas pensijas un apbedīšanas pabalsta izmaksa

(1) Izdienas pensijas summas, kas pienākas izdienas pensijas saņēmējam un nav izmaksātas viņa nāves dēļ, ir tiesības saņemt pensijas saņēmēja laulātajam un visiem pirmās un otrās pakāpes radiniekiem.

(2) Ja izdienas pensijas saņēmējs ir miris pirms valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas, Iekšlietu ministrija viņa ģimenei vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā no līdzekļiem, kas paredzēti izdienas pensiju izmaksai, apbedīšanas pabalstu divu mēnešu izdienas pensijas apmērā.

(3) Ja izdienas pensijas saņēmējs ir miris pēc valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensijas piešķiršanas, Iekšlietu ministrija viņa ģimenei vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā no valsts pensiju speciālā budžeta apbedīšanas pabalstu divu mēnešu valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensijas apmērā un no izdienas pensiju izmaksai piešķirtajiem līdzekļiem - divkāršā izdienas pensijas apmērā, kāds noteikts pēc valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensijas piešķiršanas.

14.pants. Izdienas pensijas izmaksa personām, kuras izbrauc uz ārvalstīm

(1) Tiesības uz izdienas pensiju, kas iegūtas saskaņā ar šiem noteikumiem, Latvijas Republikas pilsoņiem saglabājas arī pēc viņu izbraukšanas uz ārvalstīm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Nepilsoņiem izdienas pensiju, kas piešķirta pirms izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, izmaksā sešus mēnešus uz priekšu, skaitot ar nākamo mēnesi pēc izrakstīšanās no dzīvesvietas, bet turpmāko pensijas izmaksu pārtrauc, ja starptautiskajos līgumos nav noteikta cita kārtība.

Noslēguma jautājumi

1. Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita:

1) Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem - šo noteikumu spēkā stāšanās dienā ieskaitīto izdienas stāžu;

2) dienesta laiku citu valstu bruņotajos spēkos, robežapsardzības karaspēkā vai iekšlietu sistēmas iestādēs līdz 1991.gada 31.decembrim, ja iekšlietu sistēmas iestādēs vai šo noteikumu 3.panta 2.punktā minētajās iestādēs nodienēti vismaz pieci gadi, bet darbiniekiem, kuri dienestu uzsākuši pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, - ja nodienēti vismaz 20 gadi;

3) laiku Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta profesionālā ugunsdzēsības dienesta ierindas un komandējošā sastāva amatos bez speciālajām dienesta pakāpēm, ja, izveidojot un reorganizējot šī dienesta struktūrvienības, attiecīgajām personām ir piešķirtas speciālās dienesta pakāpes;

4) dienesta laiku Latvijas policijā no 1918.gada 18.novembra līdz 1940.gada 21.jūlijam neatkarīgi no nodienētā laika un vecuma dienesta izbeigšanas brīdī, ja dienestu policijā pārtraukusi Latvijas iekļaušana PSRS sastāvā.

2. Bijušajiem iekšlietu sistēmas iestāžu darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuri pēc Iekšlietu ministrijas Izmeklēšanas departamenta reorganizācijas tika pārcelti darbā uz prokuratūru un kuriem līdz Iekšlietu ministrijas darbinieka izdienas pensijas saņemšanai bija palikuši ne vairāk kā pieci gadi, pēc izdienas stāža - 20 gadu - sasniegšanas tiek piešķirta izdienas pensija. Iekšlietu ministrija aprēķina un no izdienas pensiju izmaksai piešķirtajiem līdzekļiem izmaksā izdienas pensiju 40 procentu apmērā no darba samaksas vidējās summas par pēdējo gadu pirms pārcelšanas darbā uz prokuratūru.

3. Bijušajiem iekšlietu sistēmas iestāžu darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuri pēc Iekšlietu ministrijas Valsts autoinspekcijas nodaļu reorganizācijas tika pārcelti darbā uz Ceļu satiksmes drošības departamentu un kuru dienesta laiks Iekšlietu ministrijas sistēmā nav mazāks par divpadsmit gadiem un sešiem mēnešiem, tiek piešķirta izdienas pensija. Iekšlietu ministrija aprēķina un no izdienas pensiju izmaksai piešķirtajiem līdzekļiem izmaksā izdienas pensiju 40 procentu apmērā no darba samaksas vidējās summas par pēdējo gadu pirms pārcelšanas darbā uz Ceļu satiksmes drošības departamentu. Par katru izdienas stāža gadu virs divpadsmit gadiem un sešiem mēnešiem izdienas pensiju palielina par 1,5 procentiem.

4. Darbiniekiem, kuriem līdz 1998.gada 1.janvārim izdienas stāžs ir divdesmit un vairāk gadu, ir tiesības neatkarīgi no vecuma saņemt izdienas pensiju 40 procentu apmērā no šo noteikumu 4.pantā minētās darba samaksas. Par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensiju palielina par diviem procentiem.

5. Darbiniekiem, kuriem līdz 1998.gada 1.janvārim izdienas stāžs ir 19 un vairāk gadu, ir tiesības neatkarīgi no vecuma pēc 21 gada izdienas stāža sasniegšanas saņemt izdienas pensiju 40 procentu apmērā no šo noteikumu 4.pantā minētās darba samaksas. Par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensiju palielina par diviem procentiem.

6. Darbiniekiem, kuriem līdz 1998.gada 1.janvārim izdienas stāžs ir 18 un vairāk gadu, ir tiesības neatkarīgi no vecuma pēc 22 gadu izdienas stāža sasniegšanas saņemt izdienas pensiju 40 procentu apmērā no šo noteikumu 4.pantā minētās darba samaksas. Par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensiju palielina par diviem procentiem.

7. Darbiniekiem, kuriem līdz 1998.gada 1.janvārim izdienas stāžs ir 17 un vairāk gadu, ir tiesības neatkarīgi no vecuma pēc 23 gadu izdienas stāža sasniegšanas saņemt izdienas pensiju 40 procentu apmērā no šo noteikumu 4.pantā minētās darba samaksas. Par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensiju palielina par diviem procentiem.

8. Darbiniekiem, kuriem līdz 1998.gada 1.janvārim izdienas stāžs ir 16 un vairāk gadu, ir tiesības neatkarīgi no vecuma pēc 24 gadu izdienas stāža sasniegšanas saņemt izdienas pensiju 40 procentu apmērā no šo noteikumu 4.pantā minētās darba samaksas. Par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensiju palielina par diviem procentiem.

9. Darbiniekiem, kuriem līdz 1998.gada 1.janvārim izdienas stāžs ir 15 un vairāk gadu, ir tiesības neatkarīgi no vecuma pēc 25 gadu izdienas stāža sasniegšanas saņemt izdienas pensiju 40 procentu apmērā no šo noteikumu 4.pantā minētās darba samaksas. Par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensiju palielina par diviem procentiem.

10. Šo noteikumu 6.panta pirmā daļa stājas spēkā ar 2000.gada 1.janvāri. Līdz 2000.gadam izdienas pensijas pārskatāmas katru pusgadu, ņemot vērā tikai patēriņa cenu indeksu.

11. Noteikumi stājas spēkā ar 1998.gada 1.janvāri.

Ministru prezidenta vietā -
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

Iekšlietu ministrs Z.Čevers

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm izdienas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 439Pieņemts: 30.12.1997.Stājas spēkā: 01.01.1998.Zaudē spēku: 30.04.1998.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 1/2, 03.01.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
46491
01.01.1998
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)