Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.312

Rīgā 1997.gada 2.septembrī (prot. Nr.49 10.§)
Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai

1. Šie noteikumi nosaka kārtību un apmērus, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

2. Maksa par dzīvokļa un mākslinieka darbnīcas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai sastāv no:

2.1. pirkuma maksas sertifikātos, kas tiek noteikta divu sertifikātu apmērā par vienu dzīvokļa vai mākslinieka darbnīcas kopējās platības kvadrātmetru;

2.2. maksas par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai, kas tiek noteikta 28,46 euro apmērā par katru dzīvokli vai mākslinieka darbnīcu.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.978; grozījumi 2.2.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

3. Maksa par neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai sastāv no:

3.1. maksas par neapdzīvojamās telpas novērtēšanu, kas noteikta 426,86 euro apmērā;

3.2. neapdzīvojamās telpas pirkuma maksas;

3.3. maksas par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai, kas tiek noteikta 313,03 euro apmērā par katru neapdzīvojamo telpu;

3.4. maksas par Latvijas Hipotēku un zemes bankas pakalpojumiem naudas kontu apkalpošanā atbilstoši ekonomikas ministra apstiprinātajam tarifam.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.978; grozījumi 3.1. un 3.2.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

4. Neapdzīvojamās telpas nomnieks maksu par neapdzīvojamās telpas novērtēšanu iemaksā valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” vai attiecīgās pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas (turpmāk - privatizācijas komisija) norādītajā kontā.

(Grozīts ar MK 25.05.2004. noteikumiem Nr.499; MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.347; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.778)

5. Privatizācijas komisija pēc lēmuma pieņemšanas par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai dzīvokļa īrniekam, mākslinieka darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas nomniekam nosūta paziņojumu, kurā attiecīgi norāda:

5.1. dzīvokļa vai mākslinieka darbnīcas pirkuma maksu sertifikātos par dzīvokļa vai mākslinieka darbnīcas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

5.2. neapdzīvojamās telpas pirkuma maksu un pirmās iemaksas lielumu euro un sertifikātos par neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, ja neapdzīvojamo telpu pērk uz nomaksu;

5.3. euro iemaksājamo summu par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai;

5.4. Latvijas Hipotēku un zemes bankā iemaksājamo summu par bankas pakalpojumiem naudas kontu apkalpošanā;

5.5. kontu numurus maksājumu veikšanai euro un sertifikātos.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.978; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

6. Dzīvokļa īrniekam, mākslinieka darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas nomniekam mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas jāsamaksā paziņojumā norādītā summa euro un sertifikātos.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.978; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

7. Pirkuma maksu par neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai var samaksāt uzreiz vai pirkt neapdzīvojamo telpu uz nomaksu, vienojoties ar privatizācijas komisiju par maksājumu termiņiem un kārtību.

8. Pērkot neapdzīvojamo telpu uz nomaksu, nomnieks iemaksā pirmo iemaksu ne mazāk kā 30 procentu apmērā no pirkuma maksas proporcionāli euro un sertifikātu daļai.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.978; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

9. Ja neapdzīvojamā telpa līdz dzīvojamās mājas privatizācijai tiek pirkta uz nomaksu, privatizācijas komisija slēdz līgumu ar pircēju par neapdzīvojamās telpas ieķīlāšanu par labu valstij vai attiecīgajai pašvaldībai (1.pielikums) un nosaka ierobežojumus rīcībai ar neapdzīvojamās telpas īpašumu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai. Minēto līgumu slēdz pēc tam, kad privatizācijas komisija ir saņēmusi no Latvijas Hipotēku un zemes bankas apstiprinājumu par pirmās iemaksas veikšanu.

(Grozīts ar MK 29.09.1998. noteikumiem Nr.379)

9.1 Ja dzīvoklis vai mākslinieka darbnīca tiek nodota īpašumā personai (personām), kurai (kurām) privatizācijas brīdī ir īres (nomas) vai komunālo pakalpojumu maksājumu parāds, privatizācijas komisija slēdz līgumu ar pircēju par dzīvokļa vai mākslinieka darbnīcas ieķīlāšanu par labu valstij vai attiecīgajai pašvaldībai (2.pielikums) un nosaka ierobežojumus rīcībai ar dzīvokļa vai mākslinieka darbnīcas īpašumu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai. Minēto līgumu slēdz pēc tam, kad privatizācijas komisija ir saņēmusi no Latvijas Hipotēku un zemes bankas apstiprinājumu par pirkuma maksas un maksas par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai veikšanu.

(MK 29.09.1998. noteikumu Nr.379 redakcijā)

10. Līgumā par neapdzīvojamās telpas īpašuma līdz dzīvojamās mājas privatizācijai ieķīlāšanu var noteikt gada procentu likmi, kas nedrīkst pārsniegt četrus procentus gadā no nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

11. Pirkuma maksa par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un maksa par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai ieskaitāma Latvijas Hipotēku un zemes bankā privatizācijas komisijas norādītajos kontos likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 67.pantā noteiktajā kārtībā.

12. Maksa par Latvijas Hipotēku uz zemes bankas pakalpojumiem naudas kontu apkalpošanā ieskaitāma Latvijas Hipotēku un zemes bankā privatizācijas komisijas norādītajos kontos.

12.1 Ja tiek mainīts naudas konts, privatizācijas komisija ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīga Latvijas Hipotēku un zemes bankas paziņojuma saņemšanas paziņo pircējam (rakstiski) par jauno konta numuru, uz kuru ir veicami turpmākie maksājumi. Pircējs pēc minētā paziņojuma saņemšanas maksājumus veic tikai uz tajā norādīto kontu.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.978 redakcijā)

13. Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” kontrolē, kā tiek veikti maksājumi par neapdzīvojamām telpām, kas nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai valsts dzīvojamās mājās, bet pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija - par neapdzīvojamām telpām, kas nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai pašvaldību dzīvojamās mājās.

(Grozīts ar MK 25.05.2004. noteikumiem Nr.499; MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.347; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.778)

14. Atzīt par spēku zaudējušiem:

14.1. Ministru kabineta 1996.gada 9.aprīļa noteikumus nr.145 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 69., 135.nr.);

14.2. Ministru kabineta 1996.gada 6.augusta noteikumus nr.308 "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 9.aprīļa noteikumos nr.145 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 135.nr.).

Ministru prezidents G.Krasts

Ekonomikas ministrs A.Sausnītis
1.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 2.septembra noteikumiem Nr.312

(Pielikums MK 29.09.1998. noteikumu Nr.379 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.05.2004. noteikumiem Nr.499; MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.347; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.778; MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.978; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)
2.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 2.septembra noteikumiem Nr.312

(Pielikums MK 29.09.1998. noteikumu Nr.379 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.05.2004. noteikumiem Nr.499; MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.347; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.778; MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.978; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 312Pieņemts: 02.09.1997.Stājas spēkā: 06.09.1997.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 218/219, 05.09.1997.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
44754
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-18.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.09.2016","iso_value":"2016\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.06.2015","iso_value":"2015\/06\/19","content":"<font class='s-1'>19.06.2015.-27.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2014","iso_value":"2014\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2014.-18.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-18.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2013","iso_value":"2013\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.07.2009","iso_value":"2009\/07\/24","content":"<font class='s-1'>24.07.2009.-02.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-23.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.05.2009","iso_value":"2009\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2004","iso_value":"2004\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2004.-06.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.1998","iso_value":"1998\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.1998.-27.05.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.09.1997","iso_value":"1997\/09\/06","content":"<font class='s-1'>06.09.1997.-02.10.1998.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva