Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 281

Rīgā 1997.gada 5.augustā (prot. nr.43 15.§)

Grozījumi likumā "Par vērtspapīriem"

Izdoti Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt likumā "Par vērtspapīriem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 34.punktu šādā redakcijā:

"34) vērtspapīru tirgus profesionālie speciālisti - brokeri, ieguldījumu konsultanti un citas licencētas fiziskās personas, kas veic darbību vērtspapīru tirgū."

2. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. (1) Neviena persona nedrīkst sniegt nepatiesas ziņas par vērtspapīriem publiskajā piedāvājumā un apgrozībā, tajā skaitā par vērtspapīru pirkšanu un pārdošanu.

(2) Emitenta amatpersonas, darbinieki, kā arī personas, kurām uz cita tiesiska pamata ir tiesiskas attiecības ar emitentu, nedrīkst izpaust, izmantot vai nodot trešajām personām ar vērtspapīru tirgu saistītu informāciju, kas nav publicēta masu vai citos informācijas, sakaru vai saziņas līdzekļos, lai gūtu jebkādu mantisku vai nemantisku labumu sev vai citai personai vai kuras atklāšana varētu kaitēt ieguldītāju vai citu vērtspapīru tirgus dalībnieku interesēm.

(3) Gadījumos, kad ieguldītājs cieš zaudējumus, ko izraisījuši riska faktori, kas netika ietverti emisijas prospektā (memorandā), vai arī informācija par tiem bijusi nepilnīga vai nepareiza, kā arī šā panta pirmajā daļā minēto noteikumu pārkāpšanas gadījumos ieguldītājs var pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu no emitenta vai personas, kas ir vainojama šā panta pirmās daļas noteikumu pārkāpšanā, un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā panākt zaudējumu atlīdzināšanu tiesas ceļā.

(4) Šajā pantā noteiktajos gadījumos emitentam vai personai, kas ir vainojama šā panta pirmās daļas noteikumu pārkāpšanā, ir jāpiedāvā ieguldītājam iespēja pārdot vērtspapīrus, kā arī iespēja atlīdzināt ieguldītājam radušos zaudējumus."

3. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35.pants. (1) Komisijas padomes un valdes locekļi, darbinieki un personas, kurām uz cita tiesiska pamata ir tiesiskas attiecības ar Komisiju, kā arī fondu biržas padomes, valdes locekļi, darbinieki un personas, kurām uz cita tiesiska pamata ir tiesiskas attiecības ar biržu, ieguldījumu konsultanti un citi vērtspapīru tirgus profesionālie speciālisti nedrīkst izpaust, izmantot vai nodot trešajām personām ar vērtspapīru tirgu saistītu informāciju, kas nav publicēta masu vai citos informācijas, sakaru vai saziņas līdzekļos, lai gūtu jebkādu mantisku vai nemantisku labumu sev vai citai personai vai kuras atklāšana varētu kaitēt ieguldītāju vai citu vērtspapīru tirgus dalībnieku interesēm.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteikto prasību ievērošana attiecas uz minētajām personām gadu pēc darba līguma vai citu tiesisko attiecību izbeigšanās ar Komisiju vai biržu.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētās personas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā ir atbildīgas par zaudējumiem, kas radušies ieguldītājiem vai citiem vērtspapīru tirgus dalībniekiem šā panta pirmās un otrās daļas prasību neievērošanas gadījumā."

4. Izteikt 48.pantu šādā redakcijā:

"48.pants. (1) Centrālā depozitārija padomes, valdes locekļiem un darbiniekiem, kā arī personām, kurām saskaņā ar pilnvarojumu vai uzdevuma līgumu vai arī uz cita tiesiska pamata ir tiesiskas attiecības ar Centrālo depozitāriju, ir pienākums neizpaust, neizmantot vai nenodot trešajām personām ar vērtspapīru tirgu saistītu informāciju, kas nav publicēta masu vai citos informācijas, sakaru vai saziņas līdzekļos, lai gūtu jebkādu mantisku vai nemantisku labumu sev vai citai personai vai kuras atklāšana varētu kaitēt ieguldītāju vai citu vērtspapīru tirgus dalībnieku interesēm.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteikto prasību ievērošana attiecas uz minētajām personām gadu pēc darba līguma, pilnvarojuma vai uzdevuma līguma vai citu tiesisko attiecību izbeigšanās ar Centrālo depozitāriju.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētās personas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā ir atbildīgas par zaudējumiem, kas radušies ieguldītājiem vai citiem vērtspapīru tirgus dalībniekiem šā panta pirmās un otrās daļas prasību neievērošanas gadījumā."

5. Izteikt 64.pantu šādā redakcijā:

"64.pants. (1) Jebkuram ieguldītājam, kurš iegūst savā īpašumā publiskajā apgrozībā laistās akcijas tādā daudzumā, kas nodrošina vismaz vienu desmito daļu, vienu piekto daļu vai vienu trešo daļu no visām akcionāru pilnsapulces balsīm, par to septiņu dienu laikā no akciju iegūšanas dienas jāpaziņo Komisijai un akciju sabiedrībai. Ja ieguldītājs vēlas iegūt apdrošināšanas akciju sabiedrību akcijas šajā daļā un šā likuma 65.pantā noteiktajā daudzumā, vispirms jāievēro likumā "Par apdrošināšanu" minētie noteikumi.

(2) Ja ieguldītājs septiņu dienu laikā no akciju iegūšanas dienas pārdod akcijas šā panta pirmajā daļā minētajā daudzumā, viņam par akciju iegādāšanos akciju sabiedrībai nav jāpaziņo.

(3) Ja ieguldītājs pārdod akcijas šā panta pirmajā daļā noteiktajā daudzumā pēc tam, kad viņš paziņojis akciju sabiedrībai par akciju iegādāšanos, vai arī ja ieguldītājs pārdod tādu šo akciju daudzuma daļu, kas samazina viņa balsu skaitu akcionāru pilnsapulcē vismaz par pieciem procentiem, par to septiņu dienu laikā no pārdošanas dienas jāpaziņo Komisijai un akciju sabiedrībai.

(4) Ja ieguldītājs šā panta pirmajā un trešajā daļā noteiktajos gadījumos un termiņos neinformē akciju sabiedrību, viņš nevar izmantot balsstiesības, ko nodrošina noteikta daudzuma akcijas, kas iegādātas virs šā panta pirmajā daļā noteiktajiem balsstiesību normatīviem.

(5) Akcionāru pilnsapulces lēmumi, kas pieņemti, nelikumīgi izmantojot balsstiesības, ko nodrošina noteikta daudzuma akcijas, nav spēkā.

(6) Ja akcionāra balsstiesības akcionāru pilnsapulcē pārsniedz vienu desmito, vienu piekto vai vienu trešo daļu no visām akcionāru pilnsapulces balsīm vai tās attiecīgi ir samazinājušās, akciju sabiedrībai deviņu dienu laikā no dienas, kad saņemts ieguldītāja oficiāls paziņojums par izmaiņām akcionāru balsstiesībās, jāpublicē minētais paziņojums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā vietējā laikrakstā."

6. 65.pantā:

6.1. papildināt pirmo daļu aiz vārda "pusi" ar vārdiem "divas trešdaļas";

6.2. papildināt otrās daļas ievaddaļu aiz vārda "pusi" ar vārdiem "divas trešdaļas";

6.3. aizstāt piektajā daļā vārdus "triju darba dienu" ar vārdiem "septiņu dienu";

6.4. aizstāt sestajā daļā vārdus "triju darba dienu" ar vārdiem "septiņu dienu";

6.5. papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ja akcionāra balsstiesības akcionāru pilnsapulcē pārsniedz pusi, divas trešdaļas vai trīs ceturtdaļas no visām akcionāru pilnsapulces balsīm vai tās ir attiecīgi samazinājušās, akciju sabiedrībai deviņu dienu laikā no dienas, kad saņemts ieguldītāja oficiāls paziņojums par izmaiņām akcionāru balsstiesībās, jāpublicē minētais paziņojums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā vietējā laikrakstā."

7. Papildināt likumu ar 65.1 pantu šādā redakcijā:

"65.1 pants. (1) Par ieguldītāja balsstiesībām, par kuru izmaiņām jebkuram ieguldītājam šā likuma 64. un 65.pantā paredzētajā kārtībā jāpaziņo Komisijai un akciju sabiedrībai, tiek uzskatītas arī:

1) balsstiesības, kuras iegūst trešās personas savā vārdā, bet ieguldītāja uzdevumā;

2) balsstiesības, kuras iegūst ieguldītāja meitas uzņēmumi;

3) balsstiesības, kuras iegūst trešās personas saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar ieguldītāju par kopīgas ekonomiskās darbības realizēšanu attiecībā uz noteiktu emitentu, vai kuru izmantošanai nepieciešama saskaņošana ar citiem ieguldītājiem;

4) balsstiesības no ieguldītāja glabājumā nodotiem vērtspapīriem, ja tās pāriet glabājuma ņēmējam;

5) mantotās balsstiesības;

6) jebkurā citā tiešā vai netiešā veidā iegūtās balsstiesības.

(2) Ieguldītājs akciju sabiedrībā iegūst balsstiesības, ko nodrošina noteikta daudzuma akcijas, kas iegādātas virs šā likuma 64. un 65.pantā noteiktajiem balsstiesību normatīviem, pēc tam, kad attiecīgais ieguldītājs ir šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos, kā arī šā likuma 64. un 65.pantā paredzētajā kārtībā un termiņos informējis Komisiju un akciju sabiedrību."

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs R.Zīle

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par vērtspapīriem" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 281Pieņemts: 05.08.1997.Stājas spēkā: 09.08.1997.Zaudē spēku: 28.11.1997.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 199/200, 08.08.1997.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
44588
09.08.1997
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)