Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta ieteikumi Nr. 3

Rīgā 1997.gada 22.jūlijā (prot. nr.41 2.§)

Par komunālo pakalpojumu (apkures un ūdensapgādes) sākotnējiem aprēķiniem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 11.panta septītās daļas 1.punktu

Ieteikumi izmantojami, nosakot siltuma un ūdens patēriņu un maksu par to piegādi ēkas atsevišķos dzīvokļos daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās skaitītāji ir uzstādīti ēkas siltuma un ūdens padeves ievados, apkures sezonai (1.pielikums) un vasaras periodam (2.pielikums).

Ministru prezidents A.Šķēle

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

 

1.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 22.jūlija ieteikumiem nr.3

Apkures un ūdensapgādes sākotnējais aprēķins apkures sezonai

Norēķina mēnesis 199 __.g. _______________

Dzīvojamās mājas adrese ___________________________________________________

1. Skaitītāju nolasījumi

Aprēķins par laikposmu no 199 __.g. _______________ līdz 199 __.g. _______________

Skaitītāju nolasījumi siltuma mezglā (fiksēti žurnālā) un siltumenerģijas patēriņš norēķina mēnesī

Skaitītāja veids Iepriekšējais nolasīšanas laiks
199 __.g. ______________
plkst. _______________
Pēdējais nolasīšanas laiks
199 __.g. ___________
plkst. ______________
Siltumenerģijas patēriņš norēķina mēnesī
Iepriekšējais nolasījums
(MW×h)
Pēdējais nolasījums
(MW×h)
MW×h koef. Pārrēķins
Gcal
Siltuma skaitītājs siltuma ievados ēkā   0,8598  
Siltuma skaitītājs apkures sistēmai   0,8598  
Siltuma skaitītājs karstā ūdens padeves sistēmai   0,8598  

Piezīme. Siltuma patēriņa aprēķinā lieto gigakalorijas (Gcal). Lai pārveidotu mērvienības no megavatstundām (MW×h), ko uzrāda siltuma skaitītājs, uz gigakalorijām (Gcal), skaitītāja nolasījuma datus reizina ar koeficientu 0,8598.

Skaitītāja veids Iepriekšējais nolasīšanas laiks
199 __.g. ______________
plkst. _______________
Pēdējais nolasīšanas laiks
199 __.g. ___________
plkst. ______________
Ūdens patēriņš norēķina mēnesī
(m3)
Iepriekšējais nolasījums
(m3)
Pēdējais nolasījums
(m3)
Ūdens skaitītājs aukstā ūdens pievadā siltummainim      

Ja aukstā ūdens skaitītāja dzīvokļos nav, patēriņu nosaka pēc spēkā esošajiem patēriņa normatīviem katrai no patērētāju grupām.

Iedzīvotāju karstā ūdens patēriņš dzīvokļos, kuros nav karstā ūdens skaitītāja (V k.ūd.iedz.):

0,105 x n x N=............x............x............=............ (m3),

kur: 0,105 (m3/diennaktī) - karstā ūdens patēriņa normatīvs vienam cilvēkam diennaktī;

n - iedzīvotāju vidējais skaits mājā (bez karstā ūdens skaitītājiem dzīvokļos) norēķina mēnesī;

N - dienu skaits, kad norēķina mēnesī ir bijis karstais ūdens.

Nomnieku karstā ūdens patēriņš (V k.ūd.nomn.):

a x n x N=............x............x............=............ (m3),

kur: a - karstā ūdens patēriņa normatīvs nomniekam vienai vienībai diennaktī;

n - vienību skaits;

N - dienu skaits, kad norēķina mēnesī ir bijis karstais ūdens.

Karstā un aukstā ūdens caurplūdes skaitītāju nolasījumi dzīvokļos un tā patēriņš norēķina mēnesī

Dzīvokļa nr. un atbildīgais īrnieks Dzīvoklī pierakstīti, no tiem cilv. skaits, uz kuriem attiecas atlaides Skaitītāja uzstādīšanas vieta Aukstais ūdens Karstais ūdens
Skaitītāja nolasījums Patēriņš (m3) Skaitītāja nolasījums Patēriņš (m3)
Iepriek-šējais (m3) Pēdējais (m3) Iepriek-šējais (m3) Pēdējais (m3)
dz. nr. __
atbildīgais īrnieks
______
___ cilv.

___ cilv., uz kuriem attiecas atlaides

virtuves bloks            
vannas ist. bloks            
kopā            
dz. nr. __
atbildīgais īrnieks
______
___ cilv.

___ cilv., uz kuriem attiecas atlaides

virtuves bloks            
vannas ist. bloks            
kopā            
dz. nr. __
atbildīgais īrnieks
______
___ cilv.

___ cilv., uz kuriem attiecas atlaides

virtuves bloks            
vannas ist. bloks            
kopā            
dz. nr. __
atbildīgais īrnieks
______
___ cilv.

___ cilv., uz kuriem attiecas atlaides

virtuves bloks            
vannas ist. bloks            
kopā            

Ūdens kopējais patēriņš dzīvokļos ar skaitītājiem:

aukstā ūdens patēriņš (V a.ūd.sk.) ____________m3;

karstā ūdens patēriņš (V k.ūd.sk.) ____________m3.

Aukstā ūdens patēriņš ēkas koplietošanas vajadzībām ___________m3 (skaitītāja nolasījums vai % no kopējā patēriņa).

Ūdens skaitītāja aukstā ūdens ievadā ēkā nolasījums un aukstā ūdens kopējais patēriņš norēķina mēnesī

 

Skaitītāja veids Iepriekšējais nolasīšanas laiks
199 __.g. ______________
plkst. _______________
Pēdējais nolasīšanas laiks
199 __.g. ___________
plkst. ______________
Ūdens patēriņš norēķina mēnesī
(m3)
Iepriekšējais nolasījums
(m3)
Pēdējais nolasījums
(m3)
Ūdens skaitītājs aukstā ūdens ievadā ēkā      

2. Siltuma patēriņš karstā ūdens padevei un maksa par viena m3 ūdens uzsildīšanai patērēto siltumu

Siltuma mezglā uzstādīts ________________________tipa siltummainis.

Siltuma zudumi no siltummaiņa korpusa apkārtējā vidē:

vecā cauruļu tipa siltummainim - 2%;

plākšņu, spirāļu un moderniem caurulīšu tipa siltummaiņiem - 0%.

Viena m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai siltummainī patērētais siltuma daudzums (q k.ūd.):

t° k.ūd.-t° a.ūd. x c x k = ..........-.......... x.......=........... (Gcal/m3),
1000 1000

kur: t° k.ūd. - karstā ūdens temperatūra aiz sildītāja (pieņem, ka tā ir 55°C, ja netiek noregulēta cita temperatūra);

t° a.ūd. - ūdensvada ūdens temperatūra (pieņem, ka tā ir 5°C ziemā, 15°C vasarā);

c - ūdens siltumietilpība (kcal/kg). Tā kā aprēķina robežās c = 1 vai arī tā vērtība ir tuvu 1, kas neietekmē aprēķina rezultātu, aprēķina gaitā šo lielumu neievēro;

k - koeficients, kas nosaka siltuma zudumus no siltummaiņa korpusa apkārtējā vidē (1,02 vai 1 atkarībā no siltummaiņa tipa).

Maksa par viena m3 ūdens uzsildīšanai patērēto siltumu (Mak. m3):

T x q k.ūd. = ............ x ............ = ..............(Ls/m3),

kur: T - likumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātais siltuma tarifs, par kādu siltumu realizē dzīvojamās ēkas siltuma ievadā (Ls/Gcal);

q k.ūd. - viena m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai siltummainī patērētais siltuma daudzums (Gcal/ m3).

Ūdens uzsildīšanai patērētais siltums norēķina mēnesī (Q k.ūd.):

q k.ūd. x V k.ūd. = ............... x ............... = ............... (Gcal),

kur: q k.ūd. - viena m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai siltummainī patērētais siltuma daudzums (Gcal/ m3);

V k.ūd. - kopējais karstā ūdens patēriņš ēkā (m3) (iegūst pēc ūdens skaitītāja nolasījumiem aukstā ūdens pievadā siltummainim siltuma mezglā).

Ja skaitītāja nav, kopējo karstā ūdens patēriņu ēkā aprēķina pēc patēriņa summas visām patērētāju grupām:

V k.ūd.iedz. + Σ V k.ūd.nomn. = ................... + ................... = ................... (m3),

kur: V k.ūd.iedz. - karstā ūdens patēriņš iedzīvotājiem (m3);

Σ V k.ūd.nomn. - kopējais karstā ūdens patēriņš nomnieku grupām, kas izmanto dzīvojamās ēkas nedzīvojamā fonda daļu (m3).

3. Apkures maksa par dzīvojamās platības m2

Apkurei pārskata mēnesī izlietots siltums (Q apk.):

Q - Q k.ūd. = ................. - ................. = ................. (Gcal),

kur: Q - kopējais siltuma patēriņš ēkā (Gcal), kas noteikts pēc siltuma skaitītāja nolasījumiem siltuma ievados ēkā;

Q k.ūd. - ūdens uzsildīšanai patērētais siltums norēķina mēnesī (Gcal).

Ja dzīvojamās ēkas nedzīvojamā fonda daļā tiek izmantota arī vēdināšanas sistēma, jāņem vērā šai sistēmai izmantojamais siltuma daudzums, ko pirms tālākiem aprēķiniem atskaita no kopējā apkures siltuma.

Dzīvojamās ēkas kopējā dzīvojamā platība (bez lodžijām un balkoniem) - ____________ m2,

to skaitā tukšo dzīvokļu (nr._________ ) platība - ____________ m2.

Dzīvojamās ēkas nedzīvojamā iznomājamā fonda kopējā platība - _________ m2:

platība, kas apkures ziņā pielīdzināma dzīvokļiem - __________________ m2;

platība ar paaugstinātu apkures siltuma patēriņu - __________________ m2.

Kopējā reducētā apkurināmā platība ēkā (S):

S dz. + S nedz.f. ar dz.patēr. + (k x S nedz.f. ar paaugst.patēr.) =

= ...................... + ...................... + ( k x .....................) = ...................... (m2),

kur: S dz. - kopējā dzīvojamā platība (m2);

S nedz.f. ar dz.patēr. - dzīvojamās ēkas nedzīvojamā iznomājamā fonda platība, kas apkures ziņā pielīdzināma dzīvokļiem (m2);

S nedz.f. ar paaugst.patēr. - dzīvojamās ēkas nedzīvojamā iznomājamā fonda platība ar paaugstinātu apkures siltuma patēriņu (m2);

k - koeficients, kas norāda, cik reižu paaugstināts nedzīvojamo iznomājamo telpu (veikalu u.c.) siltuma patēriņš, salīdzinot ar siltuma patēriņu dzīvokļos. Viena m2 apkurei patērētais siltuma daudzums (q apk.):

Q apk. = .......................... = ...................... (Gcal/ m2),
S ..........................

kur: Q apk. - mēnesī izlietotais siltums (Gcal);

S - kopējā apkurināmā platība ēkā (m2).

Maksa par viena m2 apkurei patērēto siltumu (Mak. apk.):

T x q apk. = .................... x .................... = .................... (Ls/ m2),

kur: T - likumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātais siltuma tarifs, par kādu siltumu realizē dzīvojamās ēkas siltuma ievadā (Ls/Gcal);

q apk. - viena m2 apkurei patērētais siltuma daudzums (Gcal/ m2).

4. Maksa par karsto ūdeni dzīvokļos bez skaitītāja

Iedzīvotāju karstā ūdens patēriņš dzīvokļos bez karstā ūdens skaitītāja (V k.ūd.iedz.):

V k.ūd. - V k.ūd. ar sk. - Σ V k.ūd.nomn. = ........... - ........... - ........... = ........... (m3),

kur: V k.ūd. - kopējais karstā ūdens patēriņš ēkā (m3);

V k.ūd. ar sk. - kopējais karstā ūdens patēriņš ēkā dzīvokļos ar skaitītāju (m3);

Σ V k.ūd.nomn. - kopējais karstā ūdens patēriņš atsevišķām nomnieku grupām (m3).

Vidējais iedzīvotāju skaits ēkā norēķina mēnesī - _______________________ cilv.,

to skaitā dzīvokļos ar skaitītāju - _______________________ cilv.

Karstā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju dzīvokļos bez skaitītāja (v k.ūd.iedz.):

V k.ūd. iedz. = .................. = ................. (m3/cilv.),
n ..................

kur: V k.ūd.iedz. - karstā ūdens patēriņš iedzīvotājiem bez karstā ūdens skaitītāja dzīvokļos (m3);

n - iedzīvotāju skaits dzīvokļos bez skaitītāja.

Maksa par karsto ūdeni vienam cilvēkam (Mak. k.ūd.):

v k.ūd.iedz. x Mak. m3 = .......... x .......... = .......... (Ls/cilv.),

kur: v k.ūd.iedz. - karstā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju dzīvokļos bez skaitītāja (m3/cilv.);

Mak. m3 - maksa par viena m3 ūdens uzsildīšanai patērēto siltumu (Ls/m3).

5. Maksa par ūdeni un kanalizāciju dzīvokļos bez skaitītāja

Iedzīvotāju aukstā ūdens patēriņš dzīvokļos bez ūdens skaitītāja (V a.ūd.iedz.):

V a.ūd. - V ūd.kopliet. - V a.ūd.iedz. ar sk. - Σ V a.ūd.nomn. =

= ........... - ........... - .......... - .......... = ........... (m3),

kur: V a.ūd. - kopējais aukstā ūdens patēriņš pēc skaitītāja nolasījuma aukstā ūdens ievadā ēkā, atņemot no tā ēkā patērēto karstā ūdens apjomu V k.ūd. (m3);

V ūd.kopliet. - aukstā ūdens patēriņš ēkas koplietošanas vajadzībām (m3);

V a.ūd.iedz. ar sk. - kopējais aukstā ūdens patēriņš patērētājiem ar skaitītājiem (m3);

Σ V a.ūd.nomn. - kopējais aukstā ūdens patēriņš atsevišķām nomnieku grupām (m3).

Aukstā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju dzīvokļos bez skaitītājiem (v a.ūd.iedz.):

V a.ūd. iedz. = ............... = ............... (m3/cilv.),
n ................

kur: V a.ūd.iedz. - aukstā ūdens patēriņš dzīvokļos bez skaitītāja (m3);

n - iedzīvotāju skaits dzīvokļos bez skaitītāja.

Ūdens un kanalizācijas apjomu, par kuru nosakāma maksa, aprēķina:

1) dzīvokļos ar skaitītāju - summējot dzīvokļa aukstā un karstā ūdens patēriņu un pieskaitot šim patēriņam ēkas koplietošanas vajadzībām patērēto ūdens daļu, kas aprēķināta proporcionāli patērētā aukstā ūdens daudzumam;

2) dzīvokļos bez skaitītāja - summējot karstā un aukstā ūdens patēriņu uz vienu iedzīvotāju ēkā un pieskaitot šim patēriņam ēkas koplietošanas vajadzībām patērēto ūdens daļu, kas aprēķināta proporcionāli patērētā aukstā ūdens daudzumam, savukārt šo summu reizinot ar iedzīvotāju skaitu katrā dzīvoklī bez skaitītāja.

Dzīvokļos, kuru iedzīvotājiem ir ūdens apgādes un kanalizācijas maksas atlaides, kopējo maksu aprēķina, reizinot vispārējā veidā noteikto maksu ar koeficientu (k), kas nosaka atlaižu īpatnējo apmēru attiecīgajā dzīvoklī:

n atl. = .................... = ................. ,
n ....................

kur: n atl. - iedzīvotāju skaits dzīvoklī, uz kuriem attiecas atlaides;

n - kopējais iedzīvotāju skaits dzīvoklī.

Aprēķinu veica      
 

(vārds, uzvārds, amats)

 

(paraksts)

       

Tālruņa nr. _______________________

199 __.g. _______________

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

 

2.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 22.jūlija ieteikumiem nr.3

Apkures un ūdensapgādes sākotnējais aprēķins vasaras periodam

Norēķina mēnesis 199 __.g. _______________

Dzīvojamās mājas adrese _______________________

1. Skaitītāju nolasījumi

Aprēķins par laikposmu no 199 __.g. _______________ līdz 199 __.g. _______________

Skaitītāju nolasījumi siltuma mezglā (fiksēti žurnālā) un siltumenerģijas patēriņš norēķina mēnesī

Skaitītāja veids Iepriekšējais nolasīšanas laiks
199 __.g. ______________
plkst. _______________
Pēdējais nolasīšanas laiks
199 __.g. ___________
plkst. ______________
Siltumenerģijas patēriņš norēķina mēnesī
Iepriekšējais nolasījums
(MW×h)
Pēdējais nolasījums
(MW×h)
MW×h koef. Pārrēķins
Gcal
Siltuma skaitītājs siltuma ievados ēkā   0,8598  
Siltuma skaitītājs karstā ūdens padeves sistēmai   0,8598  

Piezīme. Siltuma patēriņa aprēķinā lieto gigakalorijas (Gcal). Lai pārveidotu mērvienības no megavatstundām (MW×h), ko uzrāda siltuma skaitītājs, uz gigakalorijām (Gcal), skaitītāja nolasījuma datus reizina ar koeficientu 0,8598.

Skaitītāja veids Iepriekšējais nolasīšanas laiks
199 __.g. ______________
plkst. _______________
Pēdējais nolasīšanas laiks
199 __.g. ___________
plkst. ______________
Ūdens patēriņš norēķina mēnesī
(m3)
Iepriekšējais nolasījums
(m3)
Pēdējais nolasījums
(m3)
Ūdens skaitītājs aukstā ūdens pievadā siltummainim      
Ūdens caurplūdes rādījumi siltuma rādītājam karstā ūdens padeves sistēmai      

Ja aukstā ūdens skaitītāja dzīvokļos nav, patēriņu nosaka pēc spēkā esošajiem patēriņa normatīviem katrai no patērētāju grupām.

Iedzīvotāju karstā ūdens patēriņš dzīvokļos, kuros nav karstā ūdens skaitītāja (V k.ūd.iedz.):

0,105 x n x N=............x............x............=............ (m3),

kur: 0,105 (m3/diennaktī) - karstā ūdens patēriņa normatīvs vienam cilvēkam diennaktī;

n - iedzīvotāju vidējais skaits mājā (bez karstā ūdens skaitītājiem dzīvokļos) norēķina mēnesī;

N - dienu skaits, kad norēķina mēnesī ir bijis karstais ūdens.

Nomnieku karstā ūdens patēriņš (V k.ūd.nomn.):

a x n x N=............x............x............=............ (m3),

kur: a - karstā ūdens patēriņa normatīvs nomniekam vienai vienībai diennaktī;

n - vienību skaits;

N - dienu skaits, kad norēķina mēnesī ir bijis karstais ūdens.

Karstā un aukstā ūdens caurplūdes skaitītāju nolasījumi dzīvokļos un tā patēriņš norēķina mēnesī

Dzīvokļa nr. un atbildīgais īrnieks Dzīvoklī pierakstīti, no tiem cilv. skaits, uz kuriem attiecas atlaides Skaitītāja uzstādīšanas vieta Aukstais ūdens Karstais ūdens
Skaitītāja nolasījums Patēriņš (m3) Skaitītāja nolasījums Patēriņš (m3)
Iepriekšējais (m3) Pēdējais (m3) Iepriekšējais (m3) Pēdējais (m3)
dz. nr. __
atbildīgais īrnieks
______
___ cilv.

___ cilv., uz kuriem attiecas atlaides

virtuves bloks            
vannas ist. bloks            
kopā            
dz. nr. __
atbildīgais īrnieks
______
___ cilv.

___ cilv., uz kuriem attiecas atlaides

virtuves bloks            
vannas ist. bloks            
kopā            
dz. nr. __
atbildīgais īrnieks
______
___ cilv.

___ cilv., uz kuriem attiecas atlaides

virtuves bloks            
vannas ist. bloks            
kopā            
dz. nr. __
atbildīgais īrnieks
______
___ cilv.

___ cilv., uz kuriem attiecas atlaides

virtuves bloks            
vannas ist. bloks            
kopā            

Ūdens kopējais patēriņš dzīvokļos ar skaitītājiem:

aukstā ūdens patēriņš (V a.ūd.sk.) ____________m3;

karstā ūdens patēriņš (V k.ūd.sk.) ____________m3.

Aukstā ūdens patēriņš ēkas koplietošanas vajadzībām ___________m3 (skaitītāja nolasījums vai % no kopējā patēriņa).

Ūdens skaitītāja aukstā ūdens ievadā ēkā nolasījums un aukstā ūdens kopējais patēriņš norēķina mēnesī

Skaitītāja veids Iepriekšējais nolasīšanas laiks
199 __.g. ______________
plkst. _______________
Pēdējais nolasīšanas laiks
199 __.g. ___________
plkst. ______________
Ūdens patēriņš norēķina mēnesī
(m3)
Iepriekšējais nolasījums
(m3)
Pēdējais nolasījums
(m3)
Ūdens skaitītājs aukstā ūdens ievadā ēkā      

2. Siltuma patēriņš karstā ūdens padevei un maksa par viena m3 ūdens uzsildīšanai patērēto siltumu

Viena m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai siltummainī patērētais siltuma daudzums (q k.ūd.):

Q k.ūd. = ................ = ................. (Gcal/ m3),
V k.ūd. ................

kur: Q k.ūd. - kopējais siltuma patēriņš norēķina mēnesī ēkas siltuma vai karstā ūdens ievados (Gcal);

V k.ūd. - kopējais karstā ūdens patēriņš norēķina mēnesī (m3) pēc skaitītāja nolasījuma vai šāda aprēķina:

V k.ūd.iedz. + Σ V k.ūd.nomn. = ................. + ............... = ...................... (m3),

kur: V k.ūd.iedz. - karstā ūdens patēriņš iedzīvotājiem bez karstā ūdens skaitītāja dzīvokļos (m3);

Σ V k.ūd.momn. - kopējais karstā ūdens patēriņš atsevišķām nomnieku grupām, kas izmanto dzīvojamās ēkas nedzīvojamā fonda daļu (m3).

Piezīme. Siltuma patēriņā (q k.ūd.) ietilpst arī visi siltuma zudumi ēkas iekšējās sistēmās (ūdens sildītājā, dvieļu žāvētājos un no ūdens atdzišanas stāvvados un sadales sistēmā).

Maksa par viena m3 ūdens uzsildīšanai patērēto siltumu (Mak. m3):

T x q k.ūd. = ............ x ............ = ..............(Ls/m3),

kur: T - likumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātais siltuma tarifs, par kādu siltumu realizē dzīvojamās ēkas siltuma ievadā (Ls/Gcal);

q k.ūd. - viena m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai siltummainī patērētais siltuma daudzums (Gcal/ m3).

3. Maksa par karsto ūdeni dzīvokļos bez skaitītāja

Iedzīvotāju karstā ūdens patēriņš dzīvokļos bez karstā ūdens skaitītāja (V k.ūd.iedz.):

V k.ūd. - V k.ūd. ar sk. - Σ V k.ūd.nomn. = ........... - ............ - ............ = ................ (m3),

kur: V k.ūd. - kopējais karstā ūdens patēriņš ēkā (m3);

V k.ūd. ar sk. - kopējais karstā ūdens patēriņš ēkā dzīvokļos ar skaitītāju (m3);

Σ V k.ūd.nomn. - kopējais karstā ūdens patēriņš atsevišķām nomnieku grupām (m3).

Vidējais iedzīvotāju skaits ēkā norēķina mēnesī - _______________________ cilv.,

to skaitā dzīvokļos ar skaitītāju - _______________________ cilv.

Karstā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju dzīvokļos bez skaitītāja (v k.ūd. iedz.):

V k.ūd.iedz. = ................ = .................. (m3/cilv.),
n ...............

kur: V k.ūd.iedz. - karstā ūdens patēriņš iedzīvotājiem bez karstā ūdens skaitītāja dzīvokļos (m3);

n - iedzīvotāju skaits dzīvokļos bez skaitītāja.

Maksa par karsto ūdeni vienam cilvēkam (Mak. k.ūd.):

v k.ūd.iedz. x Mak. m3 = .................. x ................. = ............. (Ls./cilv.),

kur: v k.ūd.iedz. - karstā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju dzīvokļos bez skaitītāja (m3/cilv.);

Mak. m3 - maksa par viena m3 ūdens uzsildīšanai patērēto siltumu (Ls/m3).

4. Maksa par ūdeni un kanalizāciju dzīvokļos bez skaitītāja

Iedzīvotāju aukstā ūdens patēriņš dzīvokļos bez ūdens skaitītāja (V a.ūd.iedz.):

V a.ūd.iedz. - V ūd.kopliet. - V a.ūd.iedz. ar sk. - Σ V a.ūd.nomn. =

= ............... - ...............- .............. - ............... = ............... (m3),

kur: V a.ūd. - kopējais aukstā ūdens patēriņš pēc skaitītāja nolasījuma aukstā ūdens ievadā ēkā, atņemot no tā ēkā patērēto karstā ūdens apjomu V k.ūd. (m3);

V ūd.kopliet. - aukstā ūdens patēriņš ēkas koplietošanas vajadzībām (m3);

V a.ūd.iedz. ar sk. - kopējais aukstā ūdens patēriņš patērētājiem ar skaitītājiem (m3);

Σ V a.ūd.nomn. - kopējais aukstā ūdens patēriņš atsevišķām nomnieku grupām (m3).

Aukstā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju dzīvokļos bez skaitītājiem (v a.ūd.iedz.):

V a.ūd.iedz. = .................. = .................. (m3/cilv.),
n ..................

kur: V a.ūd.iedz. - aukstā ūdens patēriņš dzīvokļos bez skaitītāja (m3);

n - iedzīvotāju skaits dzīvokļos bez skaitītāja.

Ūdens un kanalizācijas apjomu, par kuru nosakāma maksa, aprēķina:

1) dzīvokļos ar skaitītāju - summējot dzīvokļa aukstā un karstā ūdens patēriņu un pieskaitot šim patēriņam ēkas koplietošanas vajadzībām patērēto ūdens daļu, kas aprēķināta proporcionāli patērētā aukstā ūdens daudzumam;

2) dzīvokļos bez skaitītāja - summējot karstā un aukstā ūdens patēriņu uz vienu iedzīvotāju ēkā un pieskaitot šim patēriņam ēkas koplietošanas vajadzībām patērēto ūdens daļu, kas aprēķināta proporcionāli patērētā aukstā ūdens daudzumam, savukārt šo summu reizinot ar iedzīvotāju skaitu katrā dzīvoklī bez skaitītāja.

Dzīvokļos, kuru iedzīvotājiem ir ūdens apgādes un kanalizācijas maksas atlaides, kopējo maksu aprēķina, reizinot vispārējā veidā noteikto maksu ar koeficientu (k), kas nosaka atlaižu īpatnējo apmēru attiecīgajā dzīvoklī:

n atl. = ...................... = ...................,
n ......................

kur: n atl. - iedzīvotāju skaits dzīvoklī, uz kuriem attiecas atlaides;

n - kopējais iedzīvotāju skaits dzīvoklī.

Aprēķinu veica      
 

(vārds, uzvārds, amats)

 

(paraksts)

       

Tālruņa nr. _______________________

199 __.g. _______________

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par komunālo pakalpojumu (apkures un ūdensapgādes) sākotnējiem aprēķiniem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: ieteikumi Numurs: 3Pieņemts: 22.07.1997.Stājas spēkā: 26.07.1997.Zaudē spēku: 01.01.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 189/190, 25.07.1997.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
44479
26.07.1997
137
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)