Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izslēgt 2.pantu.

2. Izslēgt 6.pantu.

3. Aizstāt 9.panta otrajā daļā vārdus "esošo likumdošanu" ar vārdiem "esošajiem likumiem".

4. Izslēgt 15.panta ceturto daļu.

5. 23.pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punktu;

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskāciju;";

papildināt pirmās daļas 6.punktu pēc vārdiem "uz zināma veida" ar vārdiem "vai visu veidu";

izslēgt pirmās daļas 7.punktu;

aizstāt otrajā daļā skaitļus un vārdu "3. - 8.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "4. - 6. un 8.punktā".

6. Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Administratīvā pārkāpuma priekšmeta un izdarīšanas rīka konfiskāciju, kā arī tiesību atņemšanu ieņemt noteiktus amatus vai tiesību atņemšanu veikt zināma veida vai visu veidu uzņēmējdarbību var piemērot gan kā pamatsodu, gan kā papildsodu. Citus šā kodeksa 23.panta pirmajā daļā minētos administratīvos sodus var piemērot tikai kā pamatsodus."

7. 26.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "desmit tūkstoši ASV dolāru" ar vārdiem "pieci tūkstoši latu";

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā: "Minimālais sods, ko uzliek par administratīvajiem pārkāpumiem, ir viens lats."

8. Izslēgt 27.pantu.

9. 28.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"Administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskācija ";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskācija nozīmē tā piespiedu bezatlīdzības nodošanu valsts īpašumā. Konfiscēt var tikai pārkāpēja personiskajā īpašumā esošu priekšmetu, bet lietās par pārkāpumiem tirdzniecībā vai uzņēmējdarbībā - arī citu personu īpašumā esošus priekšmetus.";

aizstāt otrajā daļā vārdu "likumdošanas" ar vārdu "normatīvie".

10. Papildināt 29.1 panta nosaukumu un tekstu pēc vārdiem "uz zināma veida" ar vārdiem "vai visu veidu".

11. Izslēgt 30.pantu.

12. 31.pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "uz laiku" ar vārdiem "no vienas";

aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā vārdus "tiesa (tiesnesis)" ar vārdiem "tiesas tiesnesis".

13. Izteikt 36.panta tekstu šādā redakcijā:

"Administratīvā aresta termiņš tiek aprēķināts diennaktīs, bet termiņš, uz kuru tiek atņemtas speciālās tiesības, tiesības ieņemt noteiktus amatus un veikt zināma veida vai visu veidu uzņēmējdarbību, - gados un mēnešos."

14. Izteikt 39.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Ja administratīvā pārkāpuma rezultātā nodarīts mantisks zaudējums fiziskajai vai juridiskajai personai, tad, izlemjot jautājumu par administratīvā soda uzlikšanu, administratīvajai komisijai ir tiesības vienlaikus izlemt jautājumu par vainīgā pienākumu atlīdzināt mantisko zaudējumu līdz piecdesmit latiem, bet rajona (pilsētas) tiesas tiesnesim - līdz divsimt latiem."

15. Papildināt kodeksu ar jaunu 42.1 pantu šādā redakcijā:

"42.1 pants. Smēķēšana neatļautās vietās

Par smēķēšanu neatļautās vietās -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem."

16. 46.pantā:

aizstāt vārdus "bez ārsta atļaujas" ar vārdiem "bez ārsta nozīmējuma" un vārdus "narkotiskie līdzekļi" (attiecīgā locījumā) - ar vārdiem "narkotiskās un psihotropās vielas" (attiecīgā locījumā);

papildināt otro daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Narkotisko un psihotropo vielu daudzumu, kas uzskatāms par nelielu, nosaka Latvijas Republikas Labklājības ministrija."

17. Aizstāt 61.panta otrajā daļā vārdus "no piecsimt ASV dolāriem līdz trim tūkstošiem ASV dolāru" ar vārdiem "no divsimt piecdesmit latiem līdz vienam tūkstotim piecsimt latiem".

18. Aizstāt 82.panta otrajā daļā vārdus "no diviem tūkstošiem ASV dolāru līdz desmit tūkstošiem ASV dolāru" ar vārdiem "no viena tūkstoša līdz pieciem tūkstošiem latu".

19. Aizstāt 82.1 panta otrajā daļā vārdus "no diviem tūkstošiem ASV dolāru līdz pieciem tūkstošiem ASV dolāru" ar vārdiem "no viena tūkstoša līdz trim tūkstošiem latu".

20. Aizstāt 82.2 panta otrajā daļā vārdus "no piecsimt ASV dolāriem līdz trim tūkstošiem ASV dolāru" ar vārdiem "no simt līdz tūkstoš latiem".

21. Izteikt 103.1 pantu šādā redakcijā:

"103.1 pants. Narkotiskās vielas saturošu augu sējumu apsardzības nenodrošināšana

Par pasākumu neveikšanu narkotiskās vielas saturošu augu sējumu, šo kultūru ražas uzglabāšanas un pārstrādes vietu noteiktā apsardzības režīma nodrošināšanai, kā arī par pasākumu neveikšanu narkotiskās vielas saturošu atlikumu iznīcināšanai pēc ražas novākšanas un ražošanas atkritumu iznīcināšanai -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt latiem."

22. Izteikt 103.2 pantu šādā redakcijā:

"103.2 pants. Narkotiskās vielas saturošu augu neatļauta sēšana vai audzēšana

Par narkotiskās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu vai audzēšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

23. Izteikt 111.pantu šādā redakcijā:

"111.pants. Lidojumu drošības noteikumu pārkāpšana

Par tādu ēku un citu objektu celtniecību vai izvietošanu bez Civilās aviācijas administrācijas attiecīgas atļaujas, kuri var radīt draudus gaisa kuģu lidojumu drošībai, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par lidlauka un gaisa trases ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par jebkādu vispāratzītajām lidlauku pazīšanas zīmēm un ierīcēm līdzīgu marķēšanas zīmju un ierīču izvietošanu lidlauka tuvumā -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par pirotehnisko izstrādājumu dedzināšanu lidlauka tuvumā bez lidlauka administrācijas atļaujas -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādu objektu ierīkošanu, kuri veicina gaisa kuģu lidojumiem bīstamu putnu masveida koncentrāciju,-

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādu noteikumu nepildīšanu, kuri paredz marķējuma un aizsarggaismu izvietošanu uz ēkām un būvēm,-

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par lidlauka iekārtas, lidlauka zīmju, gaisa kuģu un to iekārtas bojāšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par nesankcionētu iekļūšanu lidostas kontrolējamā zonā, staigāšanu vai braukšanu pa lidostas kontrolējamo zonu bez attiecīgas atļaujas -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

24. Izteikt 112.pantu šādā redakcijā:

"112.pants. Bīstamu izstrādājumu vai vielu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana gaisa transportā

Par bīstamu izstrādājumu vai vielu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu gaisa transportā -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot minētos izstrādājumus un vielas.

To bīstamo izstrādājumu vai vielu sarakstu, par kuru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu šajā pantā noteikta administratīvā atbildība, reglamentē attiecībā uz gaisa transportu spēkā esošie pārvadāšanas noteikumi."

25. Izteikt 113.pantu šādā redakcijā:

"113.pants. Aviācijas departamenta un Civilās aviācijas administrācijas amatpersonu norādījumu nepildīšana

Par to norādījumu nepildīšanu, kurus savas kompetences ietvaros devušas Aviācijas departamenta vai Civilās aviācijas administrācijas amatpersonas, lai novērstu civilās aviācijas darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

26. Izteikt 114.pantu šādā redakcijā:

"114.pants. Gaisa telpas izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Par gaisa kuģu lidojumiem, visu veidu darbību, kas saistīta ar materiālo objektu pacelšanu, pārvietošanu vai nolaišanu gaisa telpā, kā arī par raķešu palaišanu bez attiecīgas atļaujas -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošību apdraudošu visu veidu šaušanu, spridzināšanas darbiem un darbību, kas saistīta ar gaismas, radio un visu veidu elektromagnētisko izstarojumu un veikta bez attiecīgas atļaujas,-

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

27. Papildināt kodeksu ar 114.1 pantu šādā redakcijā:

"114.1 pants. Gaisa kuģa ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

Par lidojumu veikšanu ar nereģistrētu gaisa kuģi, kā arī ar gaisa kuģi, uz kura nav atveidota gaisa kuģa reģistrācijas valsts noteikumiem atbilstoša nacionālās piederības zīme un reģistrācijas zīme, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par lidojumu veikšanu ar gaisa kuģi bez apliecības par tā derīgumu lidojumiem vai pēc šīs apliecības derīguma termiņa izbeigšanās -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par gaisa kuģu lidojumu noteikumu un instrukciju pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par gaisa kuģa tehniskās apkopes noteikumu un instrukciju pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā un darbības specifikācijās noteikto nosacījumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādas rakstveida informācijas nesniegšanu Civilās aviācijas administrācijai, kas saistīta ar to nosacījumu grozījumiem, uz kuru pamata tika izdota gaisa kuģa ekspluatanta apliecība, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par nepatiesu ziņu sniegšanu Civilās aviācijas administrācijai -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par civilās aviācijas darbību, ar kuru tiek pārkāpti obligātās apdrošināšanas noteikumi, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

28. Papildināt 126.panta pirmo daļu pēc vārdiem "pagaidu atļaujas" ar vārdiem "vai transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apliecinoša dokumenta (polises)".

29. Aizstāt 126.2 panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "vai pierobežas zonā" ar vārdiem "robežas šķērsošanas vietās vai pierobežā".

30. Papildināt kodeksu ar 126.4 pantu šādā redakcijā:

"126.4 pants. Transportlīdzekļa vadīšana, ja nav apdrošināta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskā atbildība

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav izdarīta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Personām, uz kurām attiecas šā panta pirmajā daļā minētais nosacījums, par satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuru dēļ bojāti transportlīdzekļi (izņemot gadījumus, kad transportlīdzeklis ir pārkāpēja īpašumā un pārkāpējs ir vienīgais satiksmes negadījuma dalībnieks), krava, ceļš, ceļa vai citādas būves vai citāda manta, kā arī cietušajam nodarīti viegli miesas bojājumi bez veselības satricinājuma, -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku līdz deviņiem mēnešiem."

31. 130.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "departamenta" ar vārdu "direkcijas";

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu:

"Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekļus, kuru īpašnieku civiltiesiskā atbildība nav apdrošināta,-

uzliek naudas sodu līdz simt latiem personām, kuras ir atbildīgas par transportlīdzekļu ekspluatāciju."

32. Izteikt 135.pantu šādā redakcijā:

"135.pants. Virsnormas rokas bagāžas, bagāžas un dzīvnieku neapmaksāta pārvadāšana

Par virsnormas rokas bagāžas, bagāžas un dzīvnieku neapmaksātu pārvadāšanu sabiedriskajā transportā -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trim latiem.

Naudas soda uzlikšana neatbrīvo pasažieri no maksas par virsnormas rokas bagāžas, bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanu."

33. 136.pantā:

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus "piecu latu apmērā" ar vārdiem "līdz trim latiem";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus "desmit latu apmērā" ar vārdiem "līdz pieciem latiem";

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "divu latu piecdesmit santīmu" ar vārdiem "trīs latu";

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus "trīs latu apmērā" ar vārdiem "līdz trim latiem";

aizstāt trešās daļas 4.punktā vārdus "divu latu piecdesmit santīmu" ar vārdiem "trīs latu";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "viena lata piecdesmit santīmu" ar vārdiem "divu latu";

aizstāt sestajā daļā vārdus "desmit latu apmērā" ar vārdiem "līdz desmit latiem".

34. Izteikt 145.pantu šādā redakcijā:

"145.pants. Radiotranslācijas iekārtu uzstādīšana un ekspluatācija bez attiecīgas reģistrēšanas vai bez atļaujas

Par radiotranslācijas mezgla uzstādīšanu un ekspluatāciju (neatkarīgi no tā jaudas) bez attiecīgas reģistrēšanas vai bez atļaujas (gadījumos, kad tā ir obligāta) -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par radiotranslācijas punkta uzstādīšanu bez attiecīgas reģistrēšanas vai bez atļaujas (gadījumos, kad tā ir obligāta) neatkarīgi no tā radiotranslācijas mezgla piederības, kuram šis punkts ir pieslēgts, -

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem."

35.Izteikt 146.pantu šādā redakcijā:

"146.pants. Elektromagnētisko lauku izstarojošu iekārtu ražošana, ievešana, pārdošana, uzstādīšana un lietošana bez Valsts elektrosakaru inspekcijas atļaujas vai pārkāpjot tās noteikto kārtību

Par elektromagnētisko lauku izstarojošu iekārtu ražošanu, ievešanu, pārdošanu, uzstādīšanu vai lietošanu bez Valsts elektrosakaru inspekcijas atļaujas vai par tās noteiktās kārtības pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no desmit līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot elektromagnētisko lauku izstarojošās iekārtas vai bez konfiskācijas.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot elektromagnētisko lauku izstarojošās iekārtas."

36.Papildināt kodeksu ar 146.1 pantu šādā redakcijā:

"146.1 pants. Tādu elektromagnētisko lauku izstarojošu iekārtu lietošana, kuru parametri neatbilst Valsts elektrosakaru inspekcijas atļaujā noteiktajiem, kā arī nesertificētu vai tādu elektroiekārtu, elektronisko iekārtu vai radioiekārtu ražošana vai lietošana, kuru elektromagnētiskie izstarojumi pārsniedz normas

Par tādu elektromagnētisko lauku izstarojošu iekārtu lietošanu, kuru parametri neatbilst Valsts elektrosakaru inspekcijas atļaujā noteiktajiem, kā arī tādu elektroiekārtu, elektronisko iekārtu un radioiekārtu ražošanu vai lietošanu, kuru elektromagnētiskie izstarojumi pārsniedz attiecīgās normas,-

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par nesertificētu elektroiekārtu, elektronisko iekārtu vai radioiekārtu ražošanu vai lietošanu -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs elektroiekārtas, elektroniskās iekārtas vai radioiekārtas.

Par šajā pantā paredzētajām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,-

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot izmantotās iekārtas."

37. Papildināt kodeksu ar 146.2 pantu šādā redakcijā:

"146.2 pants. Latvijas Republikas radiosakarus reglamentējošu noteikumu pārkāpšana vai citu radioviļņus izstarojošu iekārtu lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par Latvijas Republikas radiosakarus reglamentējošu noteikumu pārkāpšanu vai citu radioviļņus izstarojošu iekārtu lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

38. Izteikt 147.pantu šādā redakcijā:

"147.pants. Radio un televīzijas (arī kabeļtelevīzijas) programmu izplatīšanai noteikto valsts tehnisko standartu un normatīvu pārkāpšana

Par radio vai televīzijas (arī kabeļtelevīzijas) programmu izplatīšanai noteikto valsts tehnisko standartu vai normatīvu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem."

39.Izteikt 148.pantu šādā redakcijā:

"148.pants. Telekomunikāciju tīklu līniju aizsardzības noteikumu un telefona sakaru lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par telekomunikāciju tīklu līniju aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, kā arī par šo līniju bojāšanu vai normāla darba traucēšanu -

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz divsimt latiem.

Par telefona sakaru lietošanas noteikumu pārkāpšanu, telefona sakaru izmantošanu pretēji valsts un sabiedriskās kārtības interesēm, par to pārdošanu, izīrēšanu citām personām vai izmantošanu citu abonentu traucēšanai -

uzliek naudas sodu no desmit līdz divsimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem."

40. Izteikt 149.pantu šādā redakcijā:

"149.pants. Taksofonu, telefona kabīņu, naudas maiņas un pasta automātu, abonentskapju, abonentiekārtu un citu telekomunikāciju un pasta iekārtu un ierīču bojāšana vai patvaļīga uzstādīšana

Par taksofonu, telefona kabīņu, naudas maiņas un dažādu pasta automātu, abonentskapju, abonentiekārtu un citu telekomunikāciju un pasta iekārtu un ierīču bojāšanu vai patvaļīgu uzstādīšanu -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

41. Papildināt kodeksu ar 149.1 pantu šādā redakcijā:

"149.1 pants. Telekomunikāciju iekārtu patvaļīga pieslēgšana publiskajam telekomunikāciju tīklam

Par telekomunikāciju iekārtu patvaļīgu pieslēgšanu publiskajam telekomunikāciju tīklam -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

42. Papildināt kodeksu ar 149.2 pantu šādā redakcijā:

"149.2 pants. Nesertificētu telekomunikāciju līdzekļu realizācija

Par nesertificētu telekomunikāciju līdzekļu realizāciju -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot nesertificētos telekomunikāciju līdzekļus."

43. Papildināt 155.4 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura gada laikā jau divas vai vairāk reizes sodīta par tirdzniecību neatļautā vietā, -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku no trim līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot neatļautā tirdzniecības vietā esošās preces."

44. Izteikt 166.2 pantu šādā redakcijā:

"166.2 pants. Uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences) vai uzņēmējdarbības veikšana, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē) minētos nosacījumus

Par uzņēmējdarbības uzsākšanu bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences), ja tās nepieciešamību nosaka likums vai Ministru kabineta noteikumi, par uzņēmējdarbības veikšanu, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē) minētos nosacījumus, vai par uzņēmējdarbības turpināšanu pēc speciālās atļaujas (licences) atņemšanas, anulēšanas vai tās termiņa izbeigšanās vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra, kā arī par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības turpināšanu pēc rīkojuma par tā darbības apturēšanu -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu saistītos rīkus un priekšmetus."

45. Izteikt 166.3 panta tekstu šādā redakcijā:

"Par reģistrējamo grozījumu nepieteikšanu reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā, par nepareizu ziņu sniegšanu Uzņēmumu reģistram vai iesniedzamo ziņu slēpšanu no Uzņēmumu reģistra, kā arī par dokumentu, parakstu paraugu neiesniegšanu Uzņēmumu reģistram vai Uzņēmumu reģistra amatpersonas likumīgo rīkojumu nepildīšanu -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanas nepieteikšanu reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā un likvidācijas ziņojuma neiesniegšanu laikrakstam "Latvijas Vēstnesis" -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības uz visu veidu uzņēmējdarbību."

46. Izteikt 166.13 pantu šādā redakcijā:

"166.13 pants. Reklāmas noteikumu pārkāpšana

Par noteiktās kārtības pārkāpšanu reklāmas sniegšanā vai izplatīšanā -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par likumā aizliegtas reklāmas sniegšanu vai izplatīšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

47. Izslēgt vārdkopu: "Divpadsmitā "c" nodaļa

Administratīvie pārkāpumi, kas vērsti pret monopoldarbības ierobežošanu un konkurences veicināšanu".

48. Papildināt kodeksu ar 169.3 pantu šādā redakcijā:

"169.3 pants. Spirta un alkoholisko dzērienu uzglabāšanas un pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Par spirta un alkoholisko dzērienu uzglabāšanas un pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot nelikumīgi uzglabāto vai pārvadāto spirtu un alkoholiskos dzērienus un to pārvadāšanai izmantotos transportlīdzekļus."

49. Aizstāt 173.panta otrajā daļā vārdus "narkotiskās vielas bez ārsta atļaujas" ar vārdiem "narkotiskās vai psihotropās vielas bez ārsta nozīmējuma".

50. Papildināt kodeksu ar 173.2 pantu šādā redakcijā:

"173.2 pants. Erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanas, izgatavošanas, izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas vai reklamēšanas noteikumu pārkāpšana

Par erotiska rakstura materiālu (sacerējumu, iespiedizdevumu, attēlu, datorprogrammu, filmu, videoierakstu un audioierakstu, televīzijas un radio raidījumu) ievešanas, izgatavošanas, izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas vai reklamēšanas noteikumu pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt latiem, konfiscējot šos materiālus vai bez konfiskācijas.

Par pornogrāfiska rakstura materiālu (sacerējumu, iespiedizdevumu, attēlu, datorprogrammu, filmu, videoierakstu un audioierakstu, televīzijas un radio raidījumu) ievešanas, izgatavošanas, izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas vai reklamēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos materiālus."

51. 174.3 pantā:

aizstāt nosaukumā un tekstā vārdus "mītiņu, ielu gājienu un demonstrāciju" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "gājienu un piketu" (attiecīgā locījumā);

papildināt otro daļu pēc vārda "organizators" ar vārdiem "vai vadītājs".

52. Izteikt 175.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm".

53. Papildināt 178.panta pirmo daļu pēc vārda "naudas" ar vārdu "korespondences".

54. Aizstāt 190.2 panta nosaukumā un tekstā vārdus "Latvijas Republikas Pilsonības un imigrācijas departamenta nodaļās" ar vārdiem "Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldes teritoriālajās nodaļās".

55. Aizstāt 190.3 panta nosaukumā un tekstā vārdus "Latvijas Republikas Pilsonības un imigrācijas departamenta nodaļām" ar vārdiem "Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldes teritoriālajām nodaļām".

56. Aizstāt 200.panta nosaukumā un tekstā vārdu "valsts" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "militārā" (attiecīgā locījumā).

57. Izteikt 201.1 pantu šādā redakcijā:

"201.1 pants. Izvairīšanās no obligātā militārā dienesta

Par obligātajam militārajam dienestam vai tā reģistrācijai pakļautas personas izvairīšanos ierasties pēc valsts militārā dienesta pārvaldes uzaicinājuma -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecām diennaktīm.

Par obligātajā militārajā dienestā iesauktās personas neierašanos bez attaisnojoša iemesla valsts militārā dienesta pārvaldes norīkojumā norādītajā dienesta vietā -

uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz desmit diennaktīm."

58. Izteikt 201.5 pantu šādā redakcijā:

"201.5 pants. Masu informācijas līdzekļu darbības noteikumu pārkāpšana

Par masu informācijas līdzekļa izgatavošanu vai izplatīšanu, arī raidorganizācijas programmas sagatavošanu vai izplatīšanu, ja šis masu informācijas līdzeklis vai raidorganizācija nav reģistrēti likumā noteiktajā kārtībā vai ir izbeiguši savu darbību, -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par raidorganizācijas darbības neatbilstību vispārējai programmas koncepcijai, par Radio un televīzijas likumā paredzētās informācijas nesniegšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu Nacionālajai radio un televīzijas padomei, par programmu veidošanas un uzskaites noteikumu pārkāpumiem -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura jau ir administratīvi sodīta par šā panta otrajā daļā paredzēto pārkāpumu, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

59. Izteikt 201.6 panta otro daļu šādā redakcijā:

"Par normatīvajos aktos noteikto poligrāfisko un citu publiski izplatāmo izdevumu obligāto eksemplāru nenosūtīšanu, kā arī noteiktās nosūtīšanas kārtības pārkāpumiem -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

60. Izteikt 201.34 pantu šādā redakcijā:

"201.34 pants. Televīzijas raidījumu un publiski demonstrēto filmu nenodrošināšana ar dublāžu vai subtitriem valsts valodā

Par televīzijas raidījumu (izņemot tiešās pārraides, retranslāciju, raidījumus ārzemēm, ziņu un valodas mācību raidījumus, kā arī kabeļtelevīzijas raidījumus) nenodrošināšanu ar subtitriem latviešu valodā, par publiski demonstrēto filmu nenodrošināšanu ar dublāžu vai ar oriģinālo skaņas pavadījumu un subtitriem latviešu valodā, par bērniem paredzēto filmu nenodrošināšanu ar dublāžu vai ieskaņojumu latviešu valodā amatpersonām vai citām personām, kuru pienākums ir šādus pasākumus veikt, -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

61. Papildināt 201.36 pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

"Par šā panta trešajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas."

62. Izslēgt 204.3 pantu.

63. Izteikt 205.panta tekstu šādā redakcijā:

"Administratīvo pārkāpumu lietas izskata:

1) pašvaldību administratīvās komisijas;

2) pašvaldību domju (padomju) priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori;

3) pašvaldību amatpersonas, kas pašvaldību domju (padomju) izdotajos saistošajos noteikumos pilnvarotas uzlikt sodus par šo noteikumu pārkāpšanu;

4) rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši;

5) policija un citas valsts iestādes, kas tam pilnvarotas šajā kodeksā."

64. Aizstāt 206.pantā vārdus "vietējo padomju lēmumos" ar vārdiem "pašvaldību domju (padomju) izdotajos saistošajos noteikumos".

65. Izteikt 207.pantu šādā redakcijā:

"207.pants. Administratīvo komisiju izveidošanas kārtība

Pašvaldības administratīvo komisiju apstiprina attiecīgās pašvaldības dome (padome) uz savu pilnvaru laiku."

66. Izteikt 208.pantu šādā redakcijā:

"208.pants. Administratīvo komisiju sēžu tiesīgums

Administratīvā komisija ir tiesīga izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no tās sastāva."

67. 209.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā :

"To amatpersonu sarakstu, kuras šā kodeksa 205.panta 5.punktā minēto iestāžu vārdā izskata administratīvo pārkāpumu lietas, nosaka šis kodekss.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "vietējo padomju apstiprinātajos" ar vārdiem "pašvaldību saistošajos".

68. Izteikt 210. pantu šādā redakcijā:

"210. pants. Administratīvās komisijas

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata to administratīvo pārkāpumu lietas, kuri paredzēti šā kodeksa 44., 53.1 pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījusi persona), 89., 93., 94.pantā, 95.panta pirmajā daļā, 96. - 98., 98.1, 98.2 pantā, 99.panta 5., 6. un 7.punktā, 100., 102.1, 103., 103.2, 103.6, 106.-108.pantā, 111.panta trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā (par pārkāpumu izdarīšanu Nacionālo bruņoto spēku lidlaukos, kurus neizmanto civilā aviācija, vai šādu lidlauku tuvumā), 138.pantā (par pārkāpumiem autotransportā), 140.-142.pantā (par pārkāpumiem, kas saistīti ar apdzīvoto vietu ielām), 144., 148.-150., 152.pantā (izņemot lietas par būvnormatīvu pārkāpumiem), 155., 155.5 pantā, 156.panta pirmajā un trešajā daļā (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu sastādījušas tādas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietu), 172.pantā, 173.panta pirmajā daļā, 176., 185.-187.,188.-190., 197.pantā (izņemot lietas par gadījumiem, kad zīmogus vai plombas uzlikusi valsts iestādes amatpersona) un 202.-204.pantā.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata arī tādu pārkāpumu lietas, par kuriem administratīvā atbildība tiek noteikta saskaņā ar šā kodeksa 5.pantu."

69. Izslēgt 211.pantu.

70. 211.1 pantā:

izslēgt nosaukumā un tekstā vārdus "kā arī Rīgas pilsētas priekšpilsētu (rajonu) valžu priekšsēdētāji";

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa un vārda "86.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "89., 94.pantā (ja pārkāpumu izdarījusi persona), 100., 152.pantā (izņemot lietas par būvnormatīvu pārkāpumiem) un 172.pantā".

71. 213.pantā:

aizstāt nosaukumā vārdus "tiesas (tiesneši)" ar vārdiem "tiesu tiesneši";

papildināt pantu pēc skaitļa un vārdiem "155.3 panta otrajā daļā" ar skaitli un vārdiem "155.4 panta otrajā daļā";

aizstāt skaitli "166.5" ar skaitli "166.4";

papildināt pantu pēc skaitļa un vārdiem "171.panta otrajā daļā" ar skaitli "173.2";

izslēgt skaitli "194.".

72. 214.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "šā kodeksa" ar skaitli "42.1" un pēc skaitļa "126." - ar vārdiem "[izņemot lietas par transportlīdzekļu vadīšanu bez transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas apliecinoša dokumenta (polises)]";

izslēgt pirmajā daļā pēc skaitļa "134." vārdus "panta otrajā daļā";

aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdus "138.-139.1 panta pirmajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "138.-139.pantā, 139.1 panta pirmajā daļā";

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "155.4" ar vārdiem "panta pirmajā daļā";

aizstāt pirmajā daļā skaitli "155.6" ar skaitli un vārdiem "155.6 panta pirmajā daļā,";

papildināt otrās daļas 2. un 3.punktu pēc skaitļa un vārdiem "126.panta pirmajā" ar vārdiem "[izņemot lietas par transportlīdzekļu vadīšanu bez transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas apliecinoša dokumenta (polises)]";

izslēgt otrās daļas 4.punktu.

73. Izteikt 214.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Pašvaldības policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1 pantā, 137.1 panta pirmajā un otrajā daļā, 155.3 panta pirmajā daļā, 155.4 panta pirmajā daļā, 155.6 panta pirmajā daļā, 166.20 panta pirmajā daļā,171.panta pirmajā daļā, 172. un 186.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."

74. 215.1 pantā:

izslēgt nosaukumā un tekstā vārdus "nodokļu kontroles";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts ieņēmumu dienesta iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu administrēšanas iestāžu un struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki -

naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem un piemērot konfiskāciju;

2) pārējās nodokļu administrēšanas iestāžu amatpersonas, kuras pilnvarojuši šo iestāžu vadītāji,-

naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

75. Izteikt 215.5 pantu šādā redakcijā:

"215.5 pants. Akcizēto preču pārvalde

Akcizēto preču pārvalde izskata šā kodeksa 155.1 panta trešajā un ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 155.3, 155.5, 155.6 pantā, 156.panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta otrajā daļā, 156.3, 163.1, 166.2 pantā, 166.14 panta otrajā daļā, 166.15 panta otrajā daļā, 166.16 panta otrajā daļā, 166.20 un 169.3 pantā paredzētās administratīvo pārkāpumu lietas (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kuras pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas).

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Akcizēto preču pārvaldes vārdā ir tiesīgi Akcizēto preču pārvaldes direktors un viņa pilnvarotas Akcizēto preču pārvaldes amatpersonas."

76. 216.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdus "134.panta pirmajā daļā, 135.panta pirmajā daļā" ar skaitļiem "134., 135.";

izslēgt otrās daļas 1.punktā vārdus "mehanizētās iekraušanas un izkraušanas distances priekšnieks" un "valsts uzņēmuma "Latvijas dzelzceļš"";

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus "apsardzes daļas" ar vārdiem "apsardzes iecirkņa (daļas)".

77. Aizstāt 217.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "134.panta pirmajā daļā, 135.panta pirmajā daļā" ar skaitļiem "134.,135.".

78. Izteikt 220.pantu šādā redakcijā:

"220.pants. Civilās aviācijas institūcijas

Civilās aviācijas institūcijas izskata šā kodeksa 111.pantā (izņemot trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā paredzētos pārkāpumus, kas izdarīti Nacionālo bruņoto spēku lidlaukos, kurus neizmanto civilā aviācija), 112.-114.1, 120.panta otrajā daļā, 135.pantā, 136.panta pirmajā daļā un 139. pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus civilās aviācijas institūciju vārdā ir tiesīgi:

1) Aviācijas departamenta direktors un viņa vietnieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 113.pantā un 114.panta pirmajā daļā;

2) Civilās aviācijas administrācijas ģenerāldirektors un viņa pilnvarotas amatpersonas - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā."

79. Izteikt 221.1 pantu šādā redakcijā:

"221.1 pants. Valsts ceļu dienesta iestādes

Valsts ceļu dienesta iestādes izskata šā kodeksa 134. un 140.-142.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts ceļu dienesta iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Autoceļu direkcijas ģenerāldirektors, rajona valsts ceļu pārvaldīšanas nodaļu vadītāji -

naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Autoceļu direkcijas rajonu valsts ceļu pārvaldīšanas nodaļu vecākie speciālisti -

naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

80. Papildināt kodeksu ar 221.2 pantu šādā redakcijā:

"221.2 pants. Ceļu satiksmes drošības iestādes

Ceļu satiksmes drošības iestādes izskata šā kodeksa 130. un 140.-142.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus ceļu satiksmes drošības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Satiksmes ministrijas Ceļu satiksmes drošības direkcijas direktors, viņa vietnieki, daļu priekšnieki un rajonu (pilsētu) nodaļu priekšnieki -

naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Ceļu satiksmes drošības direkcijas daļu priekšnieku vietnieki -

naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

81. Papildināt kodeksu ar 221.3 pantu šādā redakcijā:

"221.3 pants. Satiksmes birojs

Satiksmes birojs izskata šā kodeksa 126.panta pirmajā daļā paredzētās lietas par transportlīdzekļa vadīšanu bez transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas apliecinoša dokumenta (polises) un 126.4 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Satiksmes biroja vārdā ir tiesīgi Satiksmes biroja valdes priekšsēdētājs un viņa vietnieks."

82. Aizstāt 226.panta otrās daļas 3.punktā vārdus "Muitas departamenta priekšnieks" ar vārdiem "Muitas pārvaldes direktors".

83. Izteikt 226.1 pantu šādā redakcijā:

"226.1 pants. Robežsardze

Robežsardze izskata šā kodeksa 124.pantā, 126.panta pirmajā daļā, 126.2 panta pirmajā daļā (par pārkāpumiem, kas izdarīti uz valsts robežas, robežas šķērsošanas vietās vai pierobežā), 194. un 194.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Robežsardzes vārdā ir tiesīgi Robežsardzes priekšnieks, Robežsardzes Galvenās pārvaldes priekšnieks, Robežsardzes Galvenās pārvaldes Robežapsardzības pārvaldes priekšnieks, Robežsardzes teritoriālo pārvalžu priekšnieki un robežapsardzības daļu priekšnieki, kā arī pirmās kategorijas robežkontroles punktu priekšnieki."

84. 231.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus "51.-58." ar skaitļiem "51.-53., 53.2-58.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus vides aizsardzības valsts iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Vides valsts inspekcijas priekšnieks un viņa vietnieki, Jūras vides pārvaldes priekšnieks un viņa vietnieki -

uzlikt naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemt mazā kuģa vadītāja tiesības un piemērot konfiskāciju;

2) Vides valsts inspekcijas kontroles daļu vadītāji un viņu vietnieki, sektoru vadītāji, reģionālo vides pārvalžu vadītāji un viņu vietnieki -

uzlikt naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem un piemērot konfiskāciju;

3) Vides valsts inspekcijas, reģionālo vides pārvalžu, Jūras vides pārvaldes, valsts rezervātu un citu īpaši aizsargājamo teritoriju vides aizsardzības valsts inspektori -

uzlikt naudas sodu līdz simt latiem.";

izslēgt trešās daļas 1.punktā vārdus "ASV dolāros";

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus "diviem tūkstošiem ASV dolāru" ar vārdiem "tūkstoš latiem".

85. Izteikt 235.pantu šādā redakcijā:

"235.pants. Sakaru institūcijas

Satiksmes ministrijas Sakaru departaments izskata šā kodeksa 145.- 149.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Valsts elektrosakaru inspekcija izskata šā kodeksa 146.-146.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Sakaru departamenta un Valsts elektrosakaru inspekcijas vārdā attiecīgi ir tiesīgi:

1) Sakaru departamenta direktors un viņa vietnieki;

2) Valsts elektrosakaru inspekcijas direktors un viņa pilnvarotas amatpersonas."

86. Papildināt kodeksu ar 236.4 pantu šādā redakcijā:

"236.4 pants. Valsts kontrole

Valsts kontrole izskata šā kodeksa 156.3 un 175.2 pantā paredzētās administratīvo pārkāpumu lietas, kas saistītas ar tās darbību.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts kontroles vārdā ir tiesīgs valsts kontrolieris."

87. Izteikt 238.panta tekstu šādā redakcijā:

"Administratīvo pārkāpumu lietu lietvedības un izskatīšanas kārtību nosaka šis kodekss un citi normatīvie akti."

88. Izteikt 238.1 pantu šādā redakcijā:

"238.1 pants. Lietvedības uzsākšana administratīvā pārkāpuma lietā

Saņemot pieteikumu vai citus materiālus par administratīvo pārkāpumu, šā kodeksa 247.pantā minētajām personām diennakts laikā jāsastāda administratīvā pārkāpuma protokols vai jāpieņem viens no šādiem lēmumiem:

1) par lietvedības uzsākšanu administratīvā pārkāpuma lietā;

2) par atteikšanos uzsākt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā;

3) par materiālu nosūtīšanu pēc piekritības.

Izņēmuma gadījumā šādu lēmumu var pieņemt desmit dienu laikā. Lēmumu var noformēt kā atsevišķu dokumentu vai rezolūciju."

89. 240.pantā:

aizstāt nosaukumā un tekstā vārdus "visi pilsoņi" ar vārdiem "visas personas";

aizstāt pirmajā daļā vārdu "orgāna" ar vārdu "institūcijas".

90. Izslēgt 241.pantu.

91. Izslēgt 248.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "un tēvvārdu".

92. Papildināt 250.panta pirmo daļu pēc vārdiem "šā kodeksa" ar skaitli "42.1".

93. 251.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Lai sastādītu protokolu par administratīvo pārkāpumu, ja to nevar sastādīt uz vietas un ja protokola sastādīšana ir obligāta, pārkāpēju var nogādāt policijā, Zemessardzes vai Robežsardzes dienesta telpās vai pagasta valdē policijas darbinieks, zemessargs vai robežsargs.";

izslēgt trešajā daļā vārdus "resoru apsardzes darbinieki";

izslēgt ceturto daļu.

94. Izslēgt 253.pantā vārdus "un tēvvārdu".

95. Izteikt 254.pantu šādā redakcijā:

"254.pants. Institūcijas (amatpersonas), kurām ir tiesības izdarīt administratīvo aizturēšanu

Administratīvā kārtā aizturēt personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, drīkst tikai institūcijas (amatpersonas), kuras tam pilnvarotas ar likumu, tas ir:

1) policijas darbinieki (amatpersonas) - ja neatļautās vietās tirgo alkoholiskos dzērienus, spirtu, ja organizē tirdzniecību neatļautās vietās, ja izdarīts sīkais huligānisms, ja notikusi ļaunprātīga nepakļaušanās policijas darbinieka vai zemessarga, kā arī karavīra likumīgajam rīkojumam vai prasībai, ja pārkāpta sapulču, gājienu un piketu organizēšanas vai norises kārtība, ja persona bez dibināta iemesla nav ieradusies pēc izziņas izdarītāja, prokurora, tiesneša vai tiesas aicinājuma, ja lietoti alkoholiski dzērieni sabiedriskās vietās vai ja persona parādījusies sabiedriskā vietā dzēruma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu un sabiedrisko tikumību, ja pārkāpti satiksmes noteikumi, medību, zvejas vai zivju krājumu aizsardzības noteikumi, ja pārkāpti citi likumdošanas akti par dzīvnieku aizsardzību un izmantošanu, kā arī citos likumdošanas aktos tieši paredzētajos gadījumos;

2) Robežsardzes amatpersonas - ja ir pārkāpts Latvijas valsts robežas vai pierobežas režīms, kā arī ja tiek ievestas radioviļņus izstarojošas iekārtas bez Valsts elektrosakaru inspekcijas atļaujas;

3) Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes direktora pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti muitas noteikumu pārkāpumi;

4) Vides valsts inspekcijas, Jūras vides pārvaldes un reģionālo vides aizsardzības pārvalžu amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas saistīti ar medību, zvejas, makšķerēšanas vai zivju krājumu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, meža ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu vai ļaunprātīgu nepakļaušanos minēto vides aizsardzības valsts iestāžu amatpersonu likumīgam rīkojumam vai prasībai;

5) lidostas aviodrošības dienests - ja izdarīti lidostas drošības noteikumu pārkāpumi;

6) Valsts elektrosakaru inspekcijas amatpersonas - ja tiek ievestas, uzstādītas, būvētas, pārdotas vai lietotas radioviļņus izstarojošas iekārtas bez Valsts elektrosakaru inspekcijas atļaujas, kā arī izdarīti citi radiosakaru noteikumu pārkāpumi."

96. Aizstāt 255.panta trešajā daļā vārdus "mītiņu, ielu gājienu un demonstrāciju" ar vārdiem "gājienu un piketu".

97. 256.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "robežapsardzes karaspēka" ar vārdu "Robežsardzes";

izslēgt trešajā daļā vārdus "militarizētās apsardzes", aizstāt vārdus "Robežapsardzības spēku" ar vārdu "Robežsardzes" un vārdu "komiteju" - ar vārdu "pārvalžu", kā arī papildināt daļu pēc vārdiem "Vides valsts inspekcijas" ar vārdiem "Jūras vides pārvaldes".

98. 257.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "izdarīšanas rīks vai tiešais objekts" ar vārdiem "priekšmets vai izdarīšanas rīks";

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "norādīto institūciju amatpersonas" ar vārdiem "kā arī Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotas amatpersonas";

izslēgt pirmajā daļā vārdus "ja atsavina mantas pret atlīdzību" un pēdējo teikumu.

99. Aizstāt 258.pantā vārdus "Jūras lietu ministrija" ar vārdiem "Satiksmes ministrija".

100. Izslēgt 274.panta pirmās daļas otro teikumu.

101. Aizstāt 279.panta otrajā daļā vārdus "tiesas (tiesneša)" ar vārdiem "tiesas tiesneša".

102. 280.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) administratīvās komisijas lēmumu - rajona (pilsētas) tiesai, kuras spriedums ir galīgs;";

izslēgt pirmās daļas 3.punktā vārdus "pilsētas rajona";

izslēgt pirmās daļas 2., 5. un 6.punktu.

103. 287.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem "155.3 panta otrajā daļā" ar skaitli un vārdiem "155.4 panta otrajā daļā" un pēc skaitļa un vārdiem "171.panta otrajā daļā" - ar skaitli "173.2".

104. Aizstāt 290.pantā vārdu "pilsoņiem" ar vārdu "personām".

105. Aizstāt 292.panta pirmajā daļā vārdus "citā likumdošanā" ar vārdiem "citos likumos".

106. Izslēgt 294.pantā vārdus "labošanas darbiem".

107. Aizstāt 296.panta otrajā daļā vārdu "likumdošanā" ar vārdu "likumā".

108. Aizstāt 299.panta trešajā daļā vārdus "Krājbankas iestādē" ar vārdiem "bankas iestādē".

109. Izteikt 301.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Ja naudas sodu administratīvā pārkāpuma vietā nesamaksā, sastādāms administratīvais protokols, bet lietvedība lietā un lēmuma izpilde notiek šajā kodeksā paredzētajā kārtībā."

110. Izslēgt divdesmit septīto nodaļu.

111. 304.pantā:

izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā:

"Lēmumu par administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskāciju izpilda:";

papildināt 1. punktu pēc skaitļa un vārdiem "156.panta otrajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "173.2 pantā, 201.36 panta ceturtajā daļā" un aizstāt skaitli "204.3" ar skaitli "204.4";

papildināt 2.punktu pēc skaitļa "166.20" ar skaitli "169.3" un pēc skaitļa un vārda "178.pantā" - ar skaitli un vārdiem "201.36 panta ceturtajā daļā";

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) civilās aviācijas institūciju pilnvarotas amatpersonas, ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 112.pantā;";

papildināt 8.punktu pēc skaitļa "166.20" ar skaitli "169.3";

papildināt 9.punktu pēc vārdiem un skaitļa "šā kodeksa 146.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "146.1 panta otrajā un trešajā daļā un 149.2 pantā".

112. Izteikt 305.panta tekstu šādā redakcijā:

"Lēmumu par administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskāciju izpilda, priekšmetu izņemot piespiedu kārtā un bez atlīdzības nododot to valsts īpašumā."

113. Izteikt 306.panta tekstu šādā redakcijā:

"Konfiscētos administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai izdarīšanas rīkus realizē likumā noteiktajā kārtībā."

114. Aizstāt 308.panta pirmajā daļā vārdus "likumdošanas aktos" ar vārdiem "normatīvajos aktos".

115. Izslēgt trīsdesmito nodaļu.

116. Aizstāt 319.panta otrajā daļā vārdus "vietējo Tautas deputātu padomju valdes" ar vārdiem "attiecīgās pašvaldības".

117. Aizstāt 320.panta pirmajā daļā vārdus "un civilprocesuālajā likumdošanā" ar vārdiem "Civilprocesa kodeksā un citos normatīvajos aktos".

118. Aizstāt 321.pantā vārdus "civilprocesuālajā likumdošanā" ar vārdiem "Civilprocesa kodeksā".

Pārejas noteikums

Šajā likumā paredzētie grozījumi kodeksa 126.pantā, kā arī kodeksa 126.4 un 221.3 pants stājas spēkā 1997.gada 1.septembrī.

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 28.maijā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 13.jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 28.05.1997.Stājas spēkā: 27.06.1997.Zaudē spēku: 01.07.2020.Tēma: Tiesu vara; Administratīvais process; Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 143/144, 13.06.1997.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
43856
27.06.1997
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)