Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 151

 

Rīgā 1997.gada 22.aprīlī (prot. nr.22 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 5.marta noteikumos nr.52 "Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
iekārtas likuma
14.panta 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 1996.gada 5.marta noteikumos nr.52 "Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 43./44.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumu I nodaļu ar šādiem terminiem:

"Zemes tuvinātā kadastrālā vērtība - zemes (izņemot lauku apbūves zemi) kvalitātes novērtējums latos, ņemot vērā lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējo novērtējumu ballēs un pagastu un pilsētu lauku teritoriju meža zemes vidējo novērtējumu ballēs, piemērojot saimniecības starpgabalainības un kompaktuma, kā arī ģeogrāfiskā novietojuma koeficientu un izmantojot vispārinātus vai aptuvenus mērniecības datus.

Lauku apbūves zemes tuvinātā kadastrālā vērtība - konkrēta zemes gabala būvnieciski ekonomisks novērtējums latos, kura aprēķinam izmanto vispārinātus vai aptuvenus mērniecības datus."

2. Papildināt noteikumus ar 3.3. un 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3. saimniecībām, kurām nav noteikta zemes kadastrālā vērtība, nekustamā īpašuma nodokļa apmēra noteikšanai aprēķina zemes tuvināto kadastrālo vērtību, pamatojoties uz zemes nodokļu maksātāju sarakstu un pagastu un pilsētu lauku teritoriju zemes īpašumu un zemes lietojumu pārskata plānu (M 1:10000). Saimniecībām ar meža zemes platībām, aprēķinot zemes tuvināto kadastrālo vērtību, meža zemes kvalitātes noteikšanai lieto pagastu un pilsētu lauku teritoriju meža zemes vidējo novērtējumu ballēs (20.pielikums);

3.4. zemes tuvināto kadastrālo vērtību nekustamā īpašuma nodokļa apmēra noteikšanai lieto, kamēr nav noteikta zemes kadastrālā vērtība. Ieinteresētā persona, kura nav apmierināta ar zemes tuvināto kadastrālo novērtējumu, var pasūtīt zemes kadastrālo novērtējumu."

3. Izteikt 5.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"5. Zemes kadastrālo vērtību un zemes tuvināto kadastrālo vērtību nosaka:".

4. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Zemes kadastrālajā vērtībā un zemes tuvinātajā kadastrālajā vērtībā netiek ietverta zemes dzīļu un meža audzes vērtība."

5. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Valsts zemes dienests nosaka zemes kadastrālo vērtību un zemes tuvināto kadastrālo vērtību, kā arī reģistrē, sistematizē un uzglabā informāciju par to."

6. Papildināt 29.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Aprēķinot saimniecības zemes tuvināto kadastrālo vērtību, samazinājums par zemes lietošanas apgrūtinājumiem, aprobežojumiem un saimnieciskās darbības ierobežojumiem netiek noteikts."

7. Izteikt 44.punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Zemes vērtību zonējumu izstrādā un apstiprina Valsts zemes dienests."

8. Papildināt noteikumus ar 61.punktu šādā redakcijā:

"61. Instrukciju par lauku apvidu zemes tuvinātās kadastrālās vērtības noteikšanas kārtību līdz 1997.gada 1.jūnijam izstrādā Valsts zemes dienests un pēc saskaņošanas ar finansu ministru iesniedz tieslietu ministram apstiprināšanai."

9. Noteikumu 4.pielikumā:

9.1. papildināt sadaļu "Aizkraukles rajons" ar tekstu šādā redakcijā:

"Jaunjelgavas pilsētas lauku teritorija 1,3";

9.2. sadaļā "Tukuma rajons":

9.2.1. svītrot tekstu: "Cēres pagasts 1,0";

9.2.2. aizstāt vārdus "Kandavas pagasts" ar vārdiem "Kandavas pilsētas lauku teritorija".

10. Papildināt noteikumus ar 20.pielikumu šādā redakcijā:

"20.pielikums
Ministru kabineta
1996.gada 5.marta
noteikumiem nr.52

Pagastu un pilsētu lauku teritoriju meža zemes vidējais novērtējums

 

Pagasts, pilsētas lauku teritorija /Balles par hektāru

Aizkraukles rajons

Aiviekstes pagasts 33

Aizkraukles pagasts 30

Bebru pagasts 33

Daudzeses pagasts 26

Iršu pagasts 42

Jaunjelgavas pilsētas

lauku teritorija 35

Klintaines pagasts 39

Kokneses pagasts 35

Kurmenes pagasts 28

Mazzalves pagasts 36

Neretas pagasts 34

Pilskalnes pagasts 39

Seces pagasts 37

Sērenes pagasts 27

Skrīveru pagasts 41

Staburaga pagasts 38

Sunākstes pagasts 34

Valles pagasts 25

Vietalvas pagasts 43

Zalves pagasts 30

Alūksnes rajons

Alsviķu pagasts 36

Annas pagasts 39

Apes pilsētas lauku teritorija 36

Gaujienas pagasts 34

Ilzenes pagasts 30

Jaunalūksnes pagasts 35

Jaunannas pagasts 36

Jaunlaicenes pagasts 41

Kalncempju pagasts 37

Liepnas pagasts 37

Malienas pagasts 39

Mālupes pagasts 38

Mārkalnes pagasts 31

Pededzes pagasts 31

Trapenes pagasts 36

Veclaicenes pagasts 40

Virešu pagasts 34

Zeltiņu pagasts 30

Ziemeru pagasts 33

Balvu rajons

Baltinavas pagasts 33

Balvu pagasts 41

Bērzkalnes pagasts 35

Bērzpils pagasts 29

Briežuciema pagasts 30

Krišjāņu pagasts 33

Kubuļu pagasts 33

Kupravas pagasts 33

Lazdukalna pagasts 31

Lazdulejas pagasts 30

Medņevas pagasts 38

Rugāju pagasts 32

Susāju pagasts 33

Šķilbēnu pagasts 38

Tilžas pagasts 26

Vectilžas pagasts 29

Vecumu pagasts 37

Vīksnas pagasts 39

Žīguru pagasts 35

Bauskas rajons

Bārbeles pagasts 35

Brunavas pagasts 34

Ceraukstes pagasts 46

Codes pagasts 44

Dāviņu pagasts 30

Gailīšu pagasts 47

Iecavas pagasts 33

Īslīces pagasts 48

Mežotnes pagasts 45

Rundāles pagasts 49

Skaistkalnes pagasts 35

Stelpes pagasts 35

Svitenes pagasts 50

Vecsaules pagasts 37

Vecumnieku pagasts 33

Viesturu pagasts 50

Cēsu rajons

Amatas pagasts 41

Drabešu pagasts 40

Drustu pagasts 35

Dzērbenes pagasts 37

Inešu pagasts 37

Jaunpiebalgas pagasts 38

Kaives pagasts 36

Liepas pagasts 36

Līgatnes pagasts 40

Mārsnēnu pagasts 27

Mores pagasts 38

Nītaures pagasts 38

Priekuļu pagasts 38

Raiskuma pagasts 36

Raunas pagasts 39

Skujenes pagasts 39

Stalbes pagasts 34

Straupes pagasts 35

Taurenes pagasts 36

Vaives pagasts 40

Vecpiebalgas pagasts 40

Veselavas pagasts 40

Zaubes pagasts 38

Zosēnu pagasts 35

Daugavpils rajons

Ambeļu pagasts 36

Bebrenes pagasts 42

Biķernieku pagasts 37

Demenes pagasts 41

Dubnas pagasts 39

Dvietes pagasts 28

Eglaines pagasts 40

Kalkūnes pagasts 39

Kalupes pagasts 37

Laucesas pagasts 41

Līdumnieku pagasts 35

Līksnas pagasts 28

Maļinovas pagasts 35

Medumu pagasts 37

Naujenes pagasts 32

Nīcgales pagasts 40

Pilskalnes pagasts 41

Salienas pagasts 34

Skrudalienas pagasts 33

Subates pilsētas lauku teritorija 36

Sventes pagasts 35

Šēderes pagasts 40

Tabores pagasts 39

Vaboles pagasts 35

Vecsalienas pagasts 40

Višķu pagasts 33

Dobeles rajons

Annenieku pagasts 42

Auces pilsētas lauku teritorija 44

Augstkalnes pagasts 44

Auru pagasts 38

Bēnes pagasts 46

Bērzes pagasts 48

Bikstu pagasts 43

Bukaišu pagasts 49

Dobeles pagasts 45

Īles pagasts 39

Jaunbērzes pagasts 32

Krimūnu pagasts 43

Lielauces pagasts 36

Naudītes pagasts 40

Penkules pagasts 43

Tērvetes pagasts 44

Ukru pagasts 46

Vītiņu pagasts 39

Zebrenes pagasts 40

Gulbenes rajons

Beļavas pagasts 36

Daukstu pagasts 38

Druvienas pagasts 36

Galgauskas pagasts 34

Jaungulbenes pagasts 37

Lejasciema pagasts 30

Litenes pagasts 31

Lizuma pagasts 35

Līgo pagasts 40

Rankas pagasts 36

Stāmerienas pagasts 36

Stradu pagasts 39

Tirzas pagasts 36

Jelgavas rajons

Cenu pagasts 35

Elejas pagasts 44

Glūdas pagasts 38

Jaunsvirlaukas pagasts 38

Kalnciema pilsētas lauku teritorija 34

Lielplatones pagasts 47

Līvbērzes pagasts 32

Ozolnieku pagasts 41

Platones pagasts 38

Sesavas pagasts 49

Sidrabenes pagasts 31

Svētes pagasts 42

Valgundes pagasts 29

Vilces pagasts 46

Vircavas pagasts 38

Zaļenieku pagasts 45

Jēkabpils rajons

Aknīstes pilsētas lauku teritorija 36

Asares pagasts 38

Atašienes pagasts 28

Ābeļu pagasts 38

Dignājas pagasts 36

Dunavas pagasts 41

Elkšņu pagasts 37

Gārsenes pagasts 43

Kalna pagasts 38

Krustpils pagasts 31

Kūku pagasts 35

Leimaņu pagasts 37

Mežāres pagasts 37

Rites pagasts 33

Rubenes pagasts 41

Salas pagasts 34

Saukas pagasts 39

Sēlpils pagasts 36

Variešu pagasts 32

Viesītes pilsētas lauku teritorija 37

Vīpes pagasts 35

Zasas pagasts 36

Krāslavas rajons

Andrupenes pagasts 35

Andzeļu pagasts 39

Asūnes pagasts 36

Aulejas pagasts 38

Bērziņu pagasts 37

Dagdas pagasts 36

Ezernieku pagasts 32

Grāveru pagasts 36

Indras pagasts 39

Izvaltas pagasts 32

Kalniešu pagasts 40

Kaplavas pagasts 35

Kastuļinas pagasts 32

Kombuļu pagasts 37

Konstantinovas pagasts 36

Krāslavas pagasts 34

Ķepovas pagasts 40

Piedrujas pagasts 41

Robežnieku pagasts 34

Skaistas pagasts 36

Svariņu pagasts 32

Šķaunes pagasts 32

Šķeltovas pagasts 33

Ūdrīšu pagasts 36

Kuldīgas rajons

Alsungas pagasts 29

Ēdoles pagasts 35

Gudenieku pagasts 35

Īvandes pagasts 40

Kabiles pagasts 33

Kurmāles pagasts 40

Laidu pagasts 41

Nīkrāces pagasts 42

Padures pagasts 36

Pelču pagasts 43

Raņķu pagasts 41

Rendas pagasts 29

Rudbāržu pagasts 37

Rumbas pagasts 31

Skrundas pilsētas lauku teritorija 31

Snēpeles pagasts 41

Turlavas pagasts 42

Vārmes pagasts 35

Liepājas rajons

Aizputes pagasts 41

Bārtas pagasts 36

Bunkas pagasts 45

Cīravas pagasts 35

Dunalkas pagasts 39

Dunikas pagasts 26

Durbes pilsētas lauku teritorija 46

Embūtes pagasts 43

Gaviezes pagasts 35

Gramzdas pagasts 44

Grobiņas pagasts 34

Kalētu pagasts 36

Kalvenes pagasts 41

Kazdangas pagasts 44

Lažas pagasts 36

Medzes pagasts 36

Nīcas pagasts 26

Otaņķu pagasts 34

Priekules pagasts 45

Rucavas pagasts 25

Sakas pagasts 23

Tadaiķu pagasts 46

Vaiņodes pagasts 44

Vecpils pagasts 46

Vērgales pagasts 26

Virgas pagasts 45

Limbažu rajons

Ainažu pilsētas lauku teritorija 32

Alojas pilsētas lauku teritorija 35

Braslavas pagasts 36

Brīvzemnieku pagasts 32

Katvaru pagasts 38

Lēdurgas pagasts 37

Liepupes pagasts 36

Limbažu pagasts 36

Pāles pagasts 34

Salacas pagasts 33

Salacgrīvas pilsētas

lauku teritorija 25

Skultes pagasts 38

Staiceles pilsētas lauku teritorija 27

Umurgas pagasts 37

Vidrižu pagasts 36

Viļķenes pagasts 33

Ludzas rajons

Blontu pagasts 34

Brigu pagasts 31

Ciblas pagasts 36

Cirmas pagasts 30

Goliševas pagasts 30

Isnaudas pagasts 35

Istras pagasts 33

Lauderu pagasts 34

Līdumnieku pagasts 29

Malnavas pagasts 32

Mežvidu pagasts 34

Miglinieku pagasts 37

Mērdzenes pagasts 33

Nautrēnu pagasts 33

Nirzas pagasts 35

Ņukšas pagasts 36

Pasienes pagasts 33

Pildas pagasts 36

Pureņu pagasts 37

Pušmucovas pagasts 44

Rundēnu pagasts 34

Salnavas pagasts 26

Zaļesjes pagasts 35

Zvirgzdenes pagasts 37

Madonas rajons

Aronas pagasts 40

Barkavas pagasts 41

Bērzaunes pagasts 45

Cesvaines pilsētas lauku teritorija 39

Dzelzavas pagasts 37

Ērgļu pagasts 41

Indrānu pagasts 36

Jumurdas pagasts 37

Kalsnavas pagasts 37

Lazdonas pagasts 41

Liezēres pagasts 40

Ļaudonas pagasts 36

Mārcienas pagasts 40

Murmastienes pagasts 35

Mētrienas pagasts 36

Ošupes pagasts 34

Praulienas pagasts 40

Sarkaņu pagasts 42

Sausnējas pagasts 43

Varakļānu pagasts 37

Vestienas pagasts 44

Ogres rajons

Birzgales pagasts 30

Jumpravas pagasts 36

Krapes pagasts 34

Ķeguma pilsētas lauku teritorija 28

Ķeipenes pagasts 37

Lauberes pagasts 35

Lēdmanes pagasts 39

Lielvārdes pilsētas lauku teritorija 40

Madlienas pagasts 37

Mazozolu pagasts 40

Meņģeles pagasts 37

Ogresgala pagasts 41

Rembates pagasts 39

Suntažu pagasts 39

Taurupes pagasts 42

Tīnūžu pagasts 34

Preiļu rajons

Aglonas pagasts 34

Aizkalnes pagasts 40

Galēnu pagasts 40

Jersikas pagasts 33

Pelēču pagasts 35

Preiļu pagasts 37

Riebiņu pagasts 38

Rožkalnu pagasts 36

Rožupes pagasts 29

Rudzātu pagasts 36

Rušonu pagasts 33

Saunas pagasts 35

Silajāņu pagasts 34

Sīļukalna pagasts 40

Stabulnieku pagasts 42

Sutru pagasts 33

Turku pagasts 30

Upmalas pagasts 35

Vārkavas pagasts 33

Rēzeknes rajons

Audriņu pagasts 42

Bērzgales pagasts 37

Čornajas pagasts 34

Dekšāres pagasts 31

Dricānu pagasts 41

Feimaņu pagasts 29

Gaigalavas pagasts 24

Griškānu pagasts 36

Ilzeskalna pagasts 44

Kantinieku pagasts 40

Kaunatas pagasts 40

Lendžu pagasts 33

Lūznavas pagasts 28

Maltas pagasts 33

Mākoņkalna pagasts 33

Nagļu pagasts 27

Ozolaines pagasts 32

Ozolmuižas pagasts 35

Pušas pagasts 30

Rikavas pagasts 41

Sakstagala pagasts 36

Silmalas pagasts 32

Sokolu pagasts 33

Stoļerovas pagasts 39

Stružānu pagasts 40

Vērēmu pagasts 38

Viļānu pagasts 37

Rīgas rajons

Ādažu pagasts 28

Allažu pagasts 31

Babītes pagasts 34

Baldones pilsētas lauku teritorija 35

Carnikavas pagasts 22

Daugmales pagasts 32

Garkalnes pagasts 24

Inčukalna pagasts 26

Krimuldas pagasts 39

Ķekavas pagasts 35

Mālpils pagasts 37

Mārupes pagasts 30

Olaines pagasts 34

Ropažu pagasts 28

Salas pagasts 31

Salaspils pilsētas lauku teritorija 27

Saulkrastu pilsētas lauku teritorija 24

Sējas pagasts 28

Siguldas pagasts 40

Stopiņu pagasts 28

Saldus rajons

Blīdenes pagasts 40

Brocēnu pilsētas lauku teritorija 42

Ezeres pagasts 42

Gaiķu pagasts 44

Jaunauces pagasts 39

Jaunlutriņu pagasts 37

Kursīšu pagasts 38

Lutriņu pagasts 39

Nīgrandes pagasts 42

Novadnieku pagasts 43

Pampāļu pagasts 41

Remtes pagasts 39

Rubas pagasts 38

Saldus pagasts 43

Šķēdes pagasts 41

Vadakstes pagasts 43

Zaņas pagasts 42

Zirņu pagasts 40

Zvārdes pagasts 40

Talsu rajons

Abavas pagasts 34

Balgales pagasts 38

Dundagas pagasts 32

Ģibuļu pagasts 30

Īves pagasts 34

Kolkas pagasts 19

Ķūļciema pagasts 25

Laidzes pagasts 38

Laucienas pagasts 34

Lībagu pagasts 36

Lubes pagasts 32

Mērsraga pagasts 29

Rojas pagasts 29

Strazdes pagasts 46

Valdemārpils pilsētas

lauku teritorija 32

Valdgales pagasts 30

Vandzenes pagasts 36

Virbu pagasts 32

Tukuma rajons

Degoles pagasts 43

Džūkstes pagasts 34

Engures pagasts 27

Irlavas pagasts 43

Jaunpils pagasts 42

Jaunsātu pagasts 40

Kandavas pilsētas lauku teritorija 41

Lapmežciema pagasts 22

Lestenes pagasts 39

Matkules pagasts 41

Pūres pagasts 41

Sēmes pagasts 37

Slampes pagasts 38

Smārdes pagasts 32

Tumes pagasts 40

Vānes pagasts 36

Viesatu pagasts 42

Zantes pagasts 44

Zemītes pagasts 44

Zentenes pagasts 30

Valkas rajons

Bilskas pagasts 35

Blomes pagasts 38

Brantu pagasts 38

Ērģemes pagasts 35

Ēveles pagasts 35

Grundzāles pagasts 35

Jērcēnu pagasts 35

Kārķu pagasts 33

Launkalnes pagasts 35

Palsmanes pagasts 35

Plāņu pagasts 29

Sedas pilsētas lauku teritorija 26

Smiltenes pagasts 37

Trikātas pagasts 30

Valkas pagasts 29

Variņu pagasts 36

Vijciema pagasts 34

Zvārtavas pagasts 24

Valmieras rajons

Bērzaines pagasts 36

Brenguļu pagasts 35

Burtnieku pagasts 38

Dikļu pagasts 36

Ipiķu pagasts 37

Jeru pagasts 28

Kauguru pagasts 38

Kocēnu pagasts 37

Ķoņu pagasts 39

Lodes pagasts 38

Matīšu pagasts 38

Mazsalacas pilsētas lauku teritorija 34

Naukšēnu pagasts 36

Ramatas pagasts 35

Rencēnu pagasts 36

Sēļu pagasts 27

Skaņkalnes pagasts 29

Vaidavas pagasts 36

Valmieras pagasts 39

Vecates pagasts 29

Vilpulkas pagasts 36

Zilākalna pagasts 32

Ventspils rajons

Ances pagasts 22

Jūrkalnes pagasts 33

Piltenes pilsētas lauku teritorija 23

Popes pagasts 27

Puzes pagasts 27

Tārgales pagasts 27

Ugāles pagasts 31

Usmas pagasts 25

Užavas pagasts 27

Vārves pagasts 23

Ziru pagasts 30

Zlēku pagasts 30".

Ministru prezidents A.Šķēle

Tieslietu ministrs Dz.Rasnačs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 5.marta noteikumos nr.52 "Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 151Pieņemts: 22.04.1997.Stājas spēkā: 26.04.1997.Zaudē spēku: 10.07.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 104/105, 25.04.1997.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
43155
26.04.1997
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)