Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 4. februāra noteikumus Nr. 56 "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas nolikums".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 34

Rīgā 1997.gada 14.janvārī (prot. nr.4 6.§)

Pašvaldību lietu pārvaldes nolikums

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
iekārtas likuma
14.panta 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Pašvaldību lietu pārvalde (turpmāk - Pārvalde) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pakļauta valsts civiliestāde, kas realizē normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus pašvaldību darbības jautājumos, izstrādā pašvaldību attīstības stratēģiju un organizē pašvaldību reformas ieviešanu.

2. Pārvalde savas funkcijas veic sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī sabiedriskajām pašvaldību organizācijām.

3. Pārvalde ir juridiska persona, tai ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un pilnu Pārvaldes nosaukumu, kā arī budžeta konts Valsts kases norēķinu centrā.

II. Pārvaldes uzdevumi, pienākumi un tiesības

4. Pārvaldes uzdevumi:

4.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzdevumā vai patstāvīgi izstrādāt ar pašvaldību darbību saistītus likumprojektus un citus normatīvo aktu projektus saskaņā ar Eiropas savienības tiesību normām un atbilstoši Eiropas līguma prasībām un Baltās grāmatas rekomendācijām;

4.2. sagatavot priekšlikumus par grozījumiem un papildinājumiem normatīvajos aktos, kuros skartas pašvaldību intereses;

4.3. sekmēt valsts investīciju programmu īstenošanu, kurās skartas pašvaldību intereses;

4.4. nodrošināt pašvaldību reformas realizāciju, sagatavot priekšlikumus administratīvi teritoriālai reformai un organizēt tās ieviešanu;

4.5. realizēt valsts pasūtītāja funkcijas pašvaldību darba pilnveidošanai;

4.6. veicināt Latvijas pašvaldību, kā arī Latvijas un ārvalstu pašvaldību, iestāžu un organizāciju sadarbību;

4.7. atbilstoši savai kompetencei piedalīties starpvalstu sadarbības projektos un programmās;

4.8. sadarboties ar pašvaldību pārraudzības institūcijām ārvalstīs;

4.9. apkopot pašvaldību darbības pozitīvo pieredzi, sekmēt tās ieviešanu un veidot atbilstošu datu bāzi;

4.10. realizēt informatīvo saikni starp pašvaldībām un Latvijas iedzīvotājiem;

4.11. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņot pašvaldību domes (padomes) lēmumus par aizņēmumiem un garantijām;

4.12. veikt citus vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra, pašvaldību lietu valsts ministra, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra un viņa vietnieka noteiktus uzdevumus.

5. Pārvaldes pienākumi:

5.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārraudzīt pašvaldību pieņemto lēmumu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, reģistrēt pašvaldību izdotos saistošos noteikumus vai sniegt motivētu reģistrācijas atteikumu;

5.2. iesniegt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram priekšlikumus par:

5.2.1. nelikumīgu pašvaldību domes (padomes) lēmumu vai to atsevišķu punktu darbības apturēšanu;

5.2.2. pašvaldību domes (padomes) priekšsēdētāja atstādināšanu no amata, ja viņš neievēro vai pārkāpj Satversmi, likumus vai Ministru kabineta noteikumus vai nepilda tiesas spriedumus;

5.2.3. pašvaldību domes (padomes) vai revīzijas komisijas atlaišanu;

5.3. sagatavot priekšlikumus atzinumiem par ministriju un citu valsts institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem;

5.4. nodrošināt informatīvo saikni starp valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām, analizēt iegūto informāciju un, ja nepieciešams, sagatavot atbilstošus priekšlikumus;

5.5. saskaņā ar Finansu ministrijas nodokļu ieņēmumu prognozēm sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā normatīvā akta projektu par pašvaldību finansu izlīdzināšanu;

5.6. izvērtēt pašvaldību budžeta izpildi un divas reizes gadā publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par tā izpildes rezultātiem;

5.7. piedalīties pašvaldību un valsts pārvaldes iestāžu sarunu organizēšanā, nodrošināt vienošanās protokolu izpildes pārraudzību;

5.8. koordinēt pašvaldību deputātu un darbinieku apmācību, sekmēt viņu kvalifikācijas celšanas programmu īstenošanu;

5.9. sniegt pašvaldībām konsultācijas un metodisko palīdzību pašvaldību darbības jautājumos;

5.10. pārstāvēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju rajonu un republikas pilsētu konsultatīvo padomju sēdēs;

5.11. izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus un sūdzības par pašvaldību darbību;

5.12. nodrošināt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomes darbu;

5.13. veikt administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu, izņemot viensētu, uzskaiti.

6. Pārvaldei ir tiesības:

6.1. iepazīties ar pašvaldību domes (padomes) sēžu protokoliem, lēmumiem un citiem dokumentiem, kas saistīti ar pašvaldību darbību, kā arī pieprasīt un saņemt no pašvaldībām Pārvaldes funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju;

6.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt Pārvaldes funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju no valsts institūcijām;

6.3. veidot ekspertu un speciālistu darba grupas atzinumu sagatavošanai par savā kompetencē esošiem jautājumiem;

6.4. izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā priekšlikumus par Pārvaldes funkciju veikšanai nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apmēru;

6.5. atbilstoši savai kompetencei un normatīvo aktu prasībām slēgt vienošanās protokolus un veidot starptautiskus sakarus ar attiecīgām ārvalstu institūcijām;

6.6. piedalīties pašvaldību organizētajās sanāksmēs, sēdēs un citos ar pašvaldību darbību saistītos pasākumos.

III. Pārvaldes struktūra

7. Savu funkciju veikšanai nepieciešamo Pārvaldes struktūru un štatu sarakstu atbilstoši iedalītajam finansējumam pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju nosaka Pārvaldes direktors.

8. Pārvaldes direktors ir ierēdnis (ierēdņa kandidāts), kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Pārvaldes direktoram ir vietnieks ierēdnis (ierēdņa kandidāts), kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Pārvaldes direktors.

9. Pārvaldes direktors atbild par pārvaldes darba organizāciju, uzdevumu un pienākumu izpildi. Pārvaldes direktora amata aprakstu apstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

10. Pārvaldes direktora tiesības un pienākumi:

10.1. organizēt pašvaldību lēmumu likumības pārraudzību;

10.2. veicināt pašvaldību reformas norisi;

10.3. rīkoties ar Pārvaldes finansu līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

10.4. atbilstoši savai kompetencei izdot rīkojumus un dot norādījumus, kas ir obligāti Pārvaldes ierēdņiem (ierēdņu kandidātiem) un darbiniekiem;

10.5. apstiprināt Pārvaldes struktūrvienību un štatu sarakstu saskaņā ar budžetā Pārvaldei paredzēto darba samaksas fondu;

10.6. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iecelt amatā un atbrīvot no amata ierēdņus (ierēdņu kandidātus), apstiprināt viņu amata aprakstus, kā arī pieņemt darbā un atlaist no darba Pārvaldes darbiniekus, noteikt viņu darba pienākumus un slēgt darba līgumus;

10.7. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Pārvaldi tās kompetencē esošajos jautājumos;

10.8. atbilstoši savai kompetencei slēgt līgumus;

10.9. prēmēt un citādi stimulēt vai disciplināri sodīt Pārvaldes ierēdņus (ierēdņu kandidātus) un darbiniekus;

10.10. veikt citus vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra, pašvaldību lietu valsts ministra un valsts sekretāra noteiktos uzdevumus.

11. Pašvaldību lietu pārvaldē ir struktūrvienības, kas darbojas saskaņā ar Pārvaldes direktora apstiprinātiem nolikumiem.

IV. Noslēguma jautājumi

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1996.gada 13.februāra noteikumus nr.34 "Pašvaldību lietu pārvaldes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 31./32.nr., 122.nr.) un Ministru kabineta 1996.gada 9.jūlija noteikumus nr.251 "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 13.februāra noteikumos nr.34 "Pašvaldību lietu pārvaldes nolikums"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 122.nr.).

Ministru prezidents A.Šķēle

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pašvaldību lietu pārvaldes nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 34Pieņemts: 14.01.1997.Stājas spēkā: 18.01.1997.Zaudē spēku: 08.02.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 17.01.1997.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
41937
18.01.1997
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)