Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu

(Likuma nosaukums 14.10.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.11.1999.)

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) tabaka — nakteņu dzimtas augs, kas satur nikotīnu;

2) nikotīns — tabakā un tabakas izstrādājumos esošs alkaloīds, spēcīga nervu sistēmu apdraudoša inde, kas izraisa pieradumu un atkarību no tās;

3) smēķēšana — tāda tabakas izstrādājumu lietošana, kuras rezultātā izdalās tabakas dūmi;

4) (izslēgts ar 14.10.1999. likumu);

5) tabakas darva — neapstrādāts bezūdens dūmu kondensāts, kas nesatur nikotīnu;

6) tabakas izstrādājumi — šā likuma izpratnē: izstrādājumi, kuri pilnīgi vai daļēji pagatavoti no tabakas (piemēram, cigaretes, cigarellas, cigāri, pīpju un cita smēķējamā tabaka, šņaucamā, košļājamā, zelējamā un velmējamā tabaka) un kurus izmanto smēķēšanai, šņaukšanai, košļāšanai vai zelēšanai;

7) tabakas izstrādājumu reklāma — jebkurā veidā izplatīta informācija (iespieddarbi, plakāti, uzlīmes, reklāmas attēli uz sienām, radio un televīzijas raidījumi, klipi, kinofilmas un videofilmas), kuras mērķis ir veicināt tabakas izstrādājumu pirkšanu un patēriņu;

8) iepakojuma vienība — mazākā patērētājam piedāvātā tabakas izstrādājumu tara (piemēram, paciņa, kastīte, kārba, maisiņš), kuru atverot var piekļūt tabakas izstrādājumam;

9) vieta, kas speciāli ierādīta smēķēšanai — atsevišķa vai norobežota telpa vai telpas daļa, kura aprīkota ar gaisa ventilācijas iekārtu un kurā ir norāde ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu;

10) tabakas izstrādājumi orālai lietošanai — šā likuma izpratnē: tabakas izstrādājumi, kuri paredzēti orālai lietošanai un pilnīgi vai daļēji pagatavoti no tabakas cietā veidā (formā) vai daļiņu veidā (formā) vai jebkurā to apvienojumā un tiek piedāvāti maisiņu iepakojumā (sausos, smaržīgos vai porainos maisiņos) vai iesaiņojumā, kas ir līdzīgs pārtikas produktu iesaiņojumam, izņemot tos tabakas izstrādājumus, kuri izmantojami smēķēšanai vai košļāšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.10.1999. likumu, kas stājas spēkā 10.11.1999.)

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir aizsargāt cilvēka veselību un tiesības uz tīru, ar tabakas dūmiem nepiesārņotu vidi, kā arī noteikt izplatīšanas ierobežojumus orālai lietošanai paredzētajiem tabakas izstrādājumiem un kārtību, kādā valsts kontrolē tabakas un tabakas izstrādājumu apriti, tabakas izstrādājumu reklāmu un smēķēšanu sabiedriskajās vietās, ievērojot iedzīvotāju tiesības un intereses.

(14.10.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.11.1999.)

3.pants. Darbinieku tiesības uz tīru, ar tabakas dūmiem nepiesārņotu darba telpu

(1) Darbiniekam, kurš nesmēķē, ir tiesības atteikties strādāt tādā darba telpā, kur citi darbinieki smēķē. Šādu atteikumu nedrīkst uzskatīt par darba disciplīnas vai civildienesta noteikumu pārkāpumu.

(2) Darba devēja pienākums ir nodrošināt darbiniekam — nesmēķētājam — ar tabakas dūmiem nepiesārņotu darba telpu.

4.pants. Tabakas audzēšanas ierobežojumi

(1) Latvijā ir aizliegts audzēt tabaku rūpnieciskiem mērķiem bez Zemkopības ministrijas izsniegtas speciālas atļaujas (licences).

(2) Fiziskajām personām ir atļauts audzēt tabaku tikai personiskajām vajadzībām.

5.pants. Tabakas izstrādājumu realizācijas ierobežojumi

(1) Latvijā ir aizliegts realizēt:

1) šņaucamo un košļājamo tabaku;

2) cigaretes, kurās nikotīna daudzums pārsniedz Ministru kabineta noteiktās pieļaujamās normas;

3) cigaretes, kurās tabakas darvas daudzums pārsniedz 12 miligramus, tas ir, daudzumu, kas noteikts atbilstoši Starptautiskās standartizācijas organizācijas (ISO) 4387. un 3400.standarta un apstiprināts atbilstoši 8243.standarta prasībām;

4) tabakas izstrādājumus, kuriem nav noteiktā kārtībā izsniegta obligātā kvalitātes atbilstības sertifikāta;

5) tabakas izstrādājumus, kuru iepakojuma vienības noformējums neatbilst šā likuma 6.panta noteikumiem;

6) tabakas izstrādājumus orālai lietošanai.

(2) Juridiskās personas, kuras realizē cigaretes, par saviem līdzekļiem nosaka tabakas darvas un nikotīna daudzumu tajās, izmantojot akreditēto un pilnvaroto laboratoriju pakalpojumus.

(14.10.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.11.1999. Pirmās daļas 3.punkts stājas spēkā 01.01.2003. Sk. Pārejas noteikumus.)

6.pants. Tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības noformējums

(1) Uz Latvijā ievedamo (importējamo) vai ražoto tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības aizliegts:

1) attēlot konkrētas fiziskās personas;

2) attēlot Latvijas valsts vai latviešu folkloras simbolus;

3) izmantot animācijas attēlus.

(2) Uz Latvijā realizējamo tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības jābūt:

1) (zaudējis spēku 02.05.2000.; skat. Pārejas noteikumus);

2) (zaudējis spēku 02.05.2000.; skat. Pārejas noteikumus);

3) piestiprinātai nodokļu markai, kas apliecina akcīzes nodokļa nomaksu. Ja ir slēgts caurspīdīgs iepakojums, nodokļu markai jāatrodas zem tā;

4) vispārīgam brīdinājumam valsts valodā: "Tabaka nopietni kaitē cilvēka veselībai." Brīdinājumam jāatrodas uz vislabāk redzamās virsmas. Tam jābūt skaidram, salasāmam, un tas nedrīkst būt drukāts uz ārējā caurspīdīgā iepakojuma.

(3) Uz Latvijā realizējamo cigarešu iepakojuma vienības jābūt:

1) norādījumam valsts valodā par nikotīna un tabakas darvas daudzumu miligramos. Šim norādījumam, kas novietots uz vienas no cigarešu iepakojuma vienības sānu malām un aizņem vismaz četrus procentus no attiecīgās virsmas, jābūt skaidri salasāmam un drukātam uz kontrastaina pamata;

2) vismaz vienam šādam speciālam brīdinājumam:

"Smēķēšana izraisa vēzi",

"Smēķēšana izraisa sirds slimības",

"Aizsargājiet bērnus: nelieciet viņiem elpot tabakas dūmus",

"Smēķēšana rada atkarību";

3) tā izgatavotāja adresei, kurš veicis produkta pēdējo būtisko apstrādi.

(4) Uz Latvijā realizējamās velmējamās tabakas iepakojuma vienības otras lielākās virsmas jābūt vismaz vienam no šā panta trešās daļas 2.punktā minētajiem speciālajiem brīdinājumiem.

(5) Šā panta trešās daļas 2.punktā un ceturtajā daļā minētajiem brīdinājumiem jābūt uz iepakojuma vienības otras lielākās virsmas, un brīdinājuma teksts uz attiecīgā tabakas izstrādājuma veida periodiski jāmaina, lai gada laikā dažādi brīdinājuma varianti parādītos vienādā daudzumā ar piecu procentu nobīdi.

(6) Uz Latvijā realizējamo cigāru, cigarellu, pīpju tabakas vai citu tabakas izstrādājumu (izņemot cigaretes un velmējamo tabaku) iepakojuma vienības jābūt vismaz vienam šādam speciālam brīdinājumam:

"Smēķēšana izraisa vēzi",

"Smēķēšana izraisa nāvējošas slimības",

"Smēķēšana bojā apkārtesošo veselību",

"Smēķēšana izraisa sirds slimības".

Šā brīdinājuma teksts periodiski jāmaina.

(7) Uz Latvijā realizējamo bezdūmu tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības jābūt speciālam brīdinājumam: "Izraisa vēzi".

(8) Pirms vispārīgā un speciālā brīdinājuma jābūt norādei: "Labklājības ministrija brīdina".

(9) Vispārīgajam un speciālajam brīdinājumam jāaizņem:

1) vismaz četri procenti no cigarešu iepakojuma vienības virsmas (katrs brīdinājums), izņemot norādi: "Labklājības ministrija brīdina";

2) vismaz viens procents no pārējo tabakas izstrādājumu iepakojuma virsmas (katrs brīdinājums), izņemot norādi: "Labklājības ministrija brīdina".

(10) Brīdinājumiem jābūt:

1) skaidriem un salasāmiem;

2) uzdrukātiem vai piestiprinātiem tā, lai tos nevarētu noņemt;

3) drukātiem treknā drukā uz kontrastaina pamata;

4) izvietotiem tā, lai, atverot iepakojuma vienību, tos nevarētu sabojāt. Brīdinājumi nedrīkst būt drukāti vai piestiprināti uz caurspīdīgā vai jebkura cita ārējā iesaiņojuma, kā arī tos nedrīkst apslēpt vai pārklāt cita rakstveida informācija vai attēls.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.10.1999. likumu, kas stājas spēkā 10.11.1999. Pārejas noteikumus.)

7.pants. Tabakas izstrādājumu aprites kārtība

(1) Tabakas izstrādājumu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Tabakas izstrādājumus aizliegts pārdot:

1) veikalu nodaļās, kur notiek tirdzniecība ar bērnu un pusaudžu precēm;

2) bērnu iestādēs, skolās un citās audzināšanas un izglītības iestādēs;

3) ārstniecības iestādēs;

4) kultūras un sporta iestādēs;

5) izmantojot tirdzniecības automātus.

(3) Aizliegts pārdot tabakas izstrādājumus personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Par to tabakas izstrādājumu tirdzniecības vietās jābūt attiecīgam uzrakstam. Šaubu gadījumā pēc tirdzniecības vai policijas darbinieka pieprasījuma pircējam jāapliecina savs vecums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

(4) Aizliegts iesaistīt tabakas izstrādājumu realizēšanā personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem.

(5) Tabakas izstrādājumus, izņemot cigārus un cigarellas, atļauts realizēt tikai slēgtās iepakojuma vienībās.

(6) Tabakas izstrādājumu tirdzniecības vietās jābūt redzamam uzrakstam, kas brīdina, ka tabakas izstrādājumu lietošana nopietni kaitē cilvēka veselībai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.10.1999. likumu, kas stājas spēkā 10.11.1999.)

8.pants. Tabakas izstrādājumu reklāma

Tabakas izstrādājumu reklāmai ir jāinformē pircēji par tabakas izstrādājumu lietošanas kaitīgumu, un šādai informācijai ir jāaizņem vismaz pieci procenti no reklāmas platības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.10.1999. likumu, kas stājas spēkā 10.11.1999.)

9.pants. Tabakas izstrādājumu reklāmas ierobežojumi

(1) Latvijā aizliegts:

1) tabakas izstrādājumu un jebkurā citā reklāmā attēlot personas smēķējam;

2) reklāmas nolūkos izsniegt (piegādāt) tabakas izstrādājumus bez maksas.

(2) Aizliegts reklamēt tabakas izstrādājumus un to lietošanu:

1) kultūras un sporta sarīkojumos, izņemot gadījumus, kad tabakas ražotāju vai izplatītāju uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir šo pasākumu ģenerālsponsors;

2) videozālēs;

3) uz to valstī realizējamo preču un produkcijas iepakojuma, kurām nav tieša sakara ar tabaku;

4) uz Latvijas pasta sūtījumiem;

5) Latvijā reģistrētos masu informācijas līdzekļos, izņemot gadījumus, kad reklāmā ir ietverta informācija par tabakas izstrādājumu lietošanas negatīvo ietekmi un šī informācija aizņem ne mazāk kā 10 procentus no konkrētās reklāmas kopējā apjoma;

6) izvietojot reklāmu uz ēkām un būvēm (reklāmas stabiem, sētām, autoceļu un dzelzceļu malās, lidostās, ostās, dzelzceļa stacijās), izņemot tirdzniecības punktus;

7) audzināšanas un izglītības iestādēs.

(3) Tabakas izstrādājumu reklāmā elektroniskajos sabiedrības saziņas līdzekļos jāievēro arī Radio un televīzijas likuma noteikumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.10.1999. likumu, kas stājas spēkā 10.11.1999.)

10.pants. Aizliegums smēķēt audzināšanas, izglītības un ārstniecības iestādēs

(1) Aizliegts smēķēt audzināšanas, izglītības un ārstniecības iestādēs, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

(2) Smēķēšanas ierobežojumus slimniekiem, kuri ārstējas stacionāros, nosaka šis likums un ārstniecības iestādes iekšējās kārtības noteikumi.

11. pants. Smēķēšanas ierobežojumi

(1) Aizliegts smēķēt:

1) darbavietās darba un koplietošanas telpās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

2) kinoteātru, teātru, koncertu, muzeju, video zālēs un sporta zālēs, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

3) banku, pasta un citu iestāžu zālēs, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

4) visu veidu sabiedriskā transporta līdzekļos, izņemot tālsatiksmes vilcienus, kuģus un lidmašīnas, kur jābūt atsevišķiem vagoniem, saloniem vai kajītēm, kas paredzētas smēķētājiem;

5) diskotēkās un deju zālēs, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

(2) Kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

(3) Iestādēs, uzņēmumos un citās sabiedriskās vietās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

(4) Aizliegums smēķēt norādāms ar informatīvu uzrakstu valsts valodā, lietojot zīmi "smēķēt aizliegts" (balti burti uz sarkana fona), bet atļauja smēķēt — ar šādu pašu informatīvu uzrakstu valsts valodā, lietojot zīmi "atļauts smēķēt" (balti burti uz zaļa fona), vai ar simboliem, kurus lieto starptautiskajā smēķēšanas kontroles praksē.

(5) Ja šajā pantā minētajās iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un sabiedriskajās vietās ir viena kopēja telpa, kas paredzēta visiem apmeklētājiem vai darbiniekiem, tad smēķēšanai drīkst ierādīt tikai daļu no šīs telpas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.10.1999. likumu, kas stājas spēkā 10.11.1999.)

12.pants. Profilakses pasākumi

(1) Informāciju par tabakas izstrādājumu apriti apkopo un izvērtē Valsts statistikas pārvalde un citas valsts institūcijas.

(2) Izglītības un zinātnes ministrijas un Labklājības ministrijas pienākums ir izveidot tabakas izstrādājumu lietošanas profilakses programmas dažādām iedzīvotāju grupām, ieviest tās izglītības iestādēs un veicināt to ieviešanu darbavietās.

(3) Labklājības ministrijas pienākums ir nodrošināt iespēju ārstēties no nikotīna izraisītās atkarības personām, kuras to vēlas.

(14.10.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.11.1999.)

13.pants. Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisija

Ministru kabinets izveido Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisiju un apstiprina tās nolikumu, iekļaujot komisijā vismaz vienu pārstāvi no:

1) veselības aprūpes profesionālās organizācijas;

2) darba devēju organizācijas;

3) darbinieku organizācijas;

4) tabakas industrijas;

5) Labklājības ministrijas;

6) Finansu ministrijas;

7) Ekonomikas ministrijas;

8) Izglītības un zinātnes ministrijas.

14.pants. No nodokļu iemaksām iegūto līdzekļu izlietošana

No līdzekļiem, kas iegūti, apliekot ar akcīzes nodokli tabakas izstrādājumus, pieci procenti izlietojami valsts ārstniecības un narkoloģisko iestāžu finansēšanai, veselības izglītībai un veselīga dzīvesveida propagandai, kā arī valsts un reģionālo smēķēšanas profilakses, smēķēšanas izraisītu slimību un terapijas programmu finansēšanai.

15.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpšanu

Par šā likuma pārkāpšanu personas saucamas pie likumos noteiktās atbildības.

16.pants. Strīdu izšķiršanas kārtība

Strīdus, kas radušies šā likuma piemērošanas gaitā, izskata tiesa.

Pārejas noteikumi

(14.10.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.11.1999.)

1. Likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkts stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī. Līdz tā spēkā stāšanās dienai tabakas darvas daudzums cigaretēs nedrīkst pārsniegt 18 miligramus, sākot ar 1999.gada 1.janvāri, un 15 miligramus, sākot ar 2001.gada 1.janvāri. Juridiskās personas līdz 2003.gada 31.decembrim ir tiesīgas realizēt cigaretes ar tabakas darvas saturu virs 12 miligramiem, bet ne augstāku par 15 miligramiem, ja tās ir importētas vai ražotas līdz 2003.gada 1.janvārim.

2. Likuma 6.panta otrās daļas 1. un 2.punkts ir spēkā līdz 2000.gada 1.maijam.

3. Likuma 6.panta otrās daļas 4.punkts un trešā, ceturtā, piektā, sestā, septītā, astotā un devītā daļa stājas spēkā 2000.gada 1.maijā. Juridiskās personas ir tiesīgas realizēt cigaretes, kuras neatbilst šā likuma 6.panta otrās daļas 4.punkta un trešās, ceturtās, piektās, sestās, septītās, astotās un devītās daļas prasībām, sešus mēnešus pēc šajā likumā noteikto prasību stāšanās spēkā, ja tās importētas vai ražotas Latvijā līdz 2000.gada 1.maijam, bet pārējos tabakas izstrādājumus — 24 mēnešus pēc šajā likumā noteikto prasību stāšanās spēkā.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 18.decembrī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1997.gada 7.janvārī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 18.12.1996.Stājas spēkā: 21.01.1997.Zaudē spēku: 20.05.2016.Tēma: Patērētāju tiesības; KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 3/4, 07.01.1997.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 3, 13.02.1997.
Tulkojums:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
41774
{"selected":{"value":"01.05.2000","content":"<font class='s-1'>01.05.2000.-31.12.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-19.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2014","iso_value":"2014\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-28.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2010","iso_value":"2010\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.04.2010","iso_value":"2010\/04\/07","content":"<font class='s-1'>07.04.2010.-31.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2010","iso_value":"2010\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-06.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.03.2010","iso_value":"2010\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2010.-31.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-02.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2009","iso_value":"2009\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-31.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2008","iso_value":"2008\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2008.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.05.2008","iso_value":"2008\/05\/06","content":"<font class='s-1'>06.05.2008.-31.08.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.10.2007","iso_value":"2007\/10\/05","content":"<font class='s-1'>05.10.2007.-05.05.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2005","iso_value":"2005\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2005.-04.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.03.2005","iso_value":"2005\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2005.-19.07.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.08.2004","iso_value":"2004\/08\/20","content":"<font class='s-1'>20.08.2004.-28.03.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2004","iso_value":"2004\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2004.-19.08.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.11.2003","iso_value":"2003\/11\/26","content":"<font class='s-1'>26.11.2003.-31.01.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2003","iso_value":"2003\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2003.-25.11.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2000","iso_value":"2000\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2000.-31.12.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.11.1999","iso_value":"1999\/11\/10","content":"<font class='s-1'>10.11.1999.-30.04.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.01.1997","iso_value":"1997\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.1997.-09.11.1999.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2000
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)