Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.13

Rīgā 1996.gada 11.decembrī

Par Centrālās vēlēšanu komisijas "Instrukcijas par pilsētas domes un pagasta padomes deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu 1997.gada 9.marta vēlēšanām" apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

Apstiprināt "Instrukciju par pilsētas domes un pagasta padomes deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu 1997.gada 9.marta vēlēšanām" (pielikumā).

Priekšsēdētājs A.Kramiņš

Sekretāre Dz.Ceihnere

Instrukcija par pilsētas domes un pagasta padomes deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu 1997. gada 9. marta vēlēšanām

I. Vispārīgie noteikumi

1. Deputātu kandidātu (turpmāk - kandidātu) saraksti iesniedzami pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisijai, sākot ar 1997. gada 18. janvāri. Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas diena ir 1997. gada 28. janvāris. Pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisija nosaka kandidātu sarakstu iesniegšanas dienas un stundas un līdz 1997. gada 15. janvārim izliek par to paziņojumu attiecīgās vēlēšanu komisijas atrašanās vietā.

Pēdējā iesniegšanas dienā - 1997. gada 28. janvārī kandidātu saraksti pieņemami no visiem iesniedzējiem, kas ieradušies vēlēšanu komisijas telpās līdz pulksten 18.00.

2. Kandidātu sarakstu un tiem pievienojamo dokumentu veidlapas var saņemt un ar šo instrukciju iespējams iepazīties attiecīgajā vēlēšanu komisijā, sākot ar 1997. gada 10. janvāri.

Piezīme. Kandidātu sarakstu veidlapas (pieci varianti) veidotas atkarībā no attiecīgajā domē (padomē) ievēlējamo deputātu skaita un parakstītāju skaita.

3. Kandidātu sarakstam un tam pievienotajiem dokumentiem jābūt valsts valodā.

Vēlēšanu komisijas pieņem arī tādus kandidātu sarakstus, kas nav rakstīti uz veidlapām, ja vien tie atbilst Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma (turpmāk - vēlēšanu likums) un šīs instrukcijas prasībām.

II. Tiesības iesniegt kandidātu sarakstus

4. Republikas pilsētas domes vēlēšanām kandidātu sarakstus var iesniegt:

1) likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta politiskā organizācija (partija);

2) likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta politisko organizāciju (partiju) apvienība;

3) divas vai vairākas likumā noteiktajā kārtībā reģistrētas politiskās organizācijas (partijas) kopīgi.

5. Rajona pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanām kandidātu sarakstus var iesniegt:

1) likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta politiskā organizācija (partija);

2) likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta politisko organizāciju (partiju) apvienība;

3) divas vai vairākas likumā noteiktajā kārtībā reģistrētas politiskās organizācijas (partijas) kopīgi;

4) vēlētāju apvienības, ko veido tās personas, kuras ir parakstījušas attiecīgo kandidātu sarakstu, kā arī šajā kandidātu sarakstā pieteiktās personas.

Piezīme. Tieslietu ministrija ne vēlāk kā 1997. gada 18. janvārī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicē visu reģistrēto politisko organizāciju (partiju) un to apvienību sarakstu.

III. Kandidātiem izvirzāmās prasības

6. Par kandidātu var pieteikt Latvijas pilsoni, ja viņš:

1) vēlēšanu dienā ir sasniedzis 21 gada vecumu, t.i.,dzimis līdz 1976. gada 9. martam (ieskaitot);

2) attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā ir pastāvīgi pierakstīts vismaz pēdējos 12 mēnešus vai ir nostrādājis vismaz pēdējos sešus mēnešus pirms vēlēšanu dienas, vai ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta nekustamā īpašuma īpašnieks.

Piezīme. Ja kandidāts ir izrakstījies no savas dzīvesvietas sakarā ar ievēlēšanu vai apstiprināšanu amatā Latvijas valsts vai pašvaldības institūcijā vai sakarā ar mācībām, bet līdz attiecīgā kandidātu saraksta iesniegšanai atjaunojis pierakstu šajā administratīvajā teritorijā, viņa pieraksta laiks pirms pagaidu prombūtnes un pēc atgriešanās skaitāms kopā;

3) neizcieš sodu brīvības atņemšanas vietā;

4) nav atzīts par rīcības nespējīgu likumā paredzētajā kārtībā;

5) nav bijis sodīts par tīšiem smagiem noziegumiem, bet, ja bijis sodīts, viņam sodāmība ir dzēsta vai noņemta vai arī viņš ir reabilitēts;

6) nav izdarījis sabiedriski bīstamu nodarījumu nepieskaitāmības stāvoklī vai arī nav pēc nozieguma izdarīšanas saslimis ar gara slimību, sakarā ar ko piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;

7) pēc 1991. gada 13. janvāra nav darbojies PSKP(LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās;

8) nav bijis un nav PSRS vai Latvijas PSR Drošības komitejas, PSRS Aizsardzības ministrijas, Krievijas un citu valsts drošības dienestu, armijas izlūkdienesta vai pretizlūkošanas štata vai ārštata darbinieks, minēto iestāžu rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs;

9) prot valsts valodu atbilstoši augstākajai (trešajai) valsts valodas prasmes pakāpei.

7. Persona var dot piekrišanu pieteikt sevi par kandidātu tikai vienā kandidātu sarakstā.

IV. Kandidātu saraksts

8. Kandidātu sarakstā jānorāda:

1) saraksta nosaukums, kuru izvēlējušies saraksta iesniedzēji. Tomēr kandidātu saraksta nosaukumam jāatbilst:

a) attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) nosaukumam, ja kandidātu sarakstu iesniedz politiskā organizācija (partija),

b) attiecīgās politisko organizāciju (partiju) apvienības nosaukumam, ja kandidātu sarakstu iesniedz politisko organizāciju (partiju) apvienība,

c) visu attiecīgo politisko organizāciju (partiju) nosaukumiem, ja kandidātu sarakstu iesniedz divas vai vairākas politiskās organizācijas (partijas);

2) katra kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas gads, pastāvīgā pieraksta vieta (norādot administratīvo teritoriju - pilsētu vai pagastu), izglītība, pamatdarba vieta un ieņemamais amats, citas valsts pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir.

Sarakstā pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par domē (padomē) ievēlējamo deputātu skaitu.

9. Ja kandidātu sarakstu iesniedz vēlētāju apvienība, tas jāparaksta vismaz 20 attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pierakstītiem vēlētājiem, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un pieraksta vietas adresi.

Kandidātu sarakstam un vēlētāju parakstiem jābūt uz vienas lapas. Vēlētāju paraksti numurējami augošā secībā.

10. Kandidātu sarakstus drīkst parakstīt tikai tie vēlētāji, kuri nav ietverti kādā no attiecīgās domes (padomes) vēlēšanām iesniegtajiem kandidātu sarakstiem.

Ja deputāta kandidāts parakstījis kandidātu sarakstu kā vēlētājs, viņš svītrojams no kandidātu saraksta.

Katrs vēlētājs drīkst parakstīt tikai vienu kandidātu sarakstu attiecīgās domes (padomes) vēlēšanām. Ja vēlētājs ir parakstījis vairākus kandidātu sarakstus vienas domes (padomes) vēlēšanām, viņa paraksts svītrojams visos attiecīgajos sarakstos.

11. Kandidātu sarakstu paraksta attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības lēmējinstitūcijas pilnvarota persona. Ja kandidātu sarakstu iesniedz divas vai vairākas politiskās organizācijas (partijas), to paraksta visu attiecīgo politisko organizāciju (partiju) lēmējinstitūciju pilnvarotas personas.

12. Kandidātu sarakstiem jābūt skaidri salasāmiem, bez svītrojumiem un labojumiem.

V. Kandidātu saraksta pielikumi

13. Kandidātu sarakstam pievienojami šādi dokumenti:

1) katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstīts paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai;

2) katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstīta deklarācija, ka uz viņu neattiecas vēlēšanu likuma 9. panta 1. - 6. punktā minētie ierobežojumi;

3) visu sarakstā ietverto kandidātu parakstīta priekšvēlēšanu programma, kuras apjoms nedrīkst pārsniegt 4000 iespiedzīmes;

4) bankas kvīts par drošības naudas iemaksu attiecīgās domes (padomes) speciālā vēlēšanu komisijas depozītu kontā;

5) ziņas par deputāta kandidātu.

14. Vēlēšanu komisija pieņem tikai tādus kandidātu sarakstus, kuru iesniedzēji ir iemaksājuši drošības naudu šādā apmērā:

70 latu__- ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir līdz 2000 iedzīvotāju;

90 latu__- ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir līdz 5000 iedzīvotāju;

110 latu__- ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir 5000 - 50000 iedzīvotāju;

150 latu__- ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vairāk nekā 50000 iedzīvotāju;

600 latu__- Rīgā.

Bankas kvītī jābūt norādītam, kas drošības naudu iemaksājis, kāds nosaukums ir kandidātu sarakstam, par kuru drošības nauda iemaksāta, un kad tā iemaksāta.

Iemaksātā drošības nauda dod tiesības iesniegt viena nosaukuma kandidātu sarakstu vienas domes (padomes) vēlēšanām.

15. Ja kāds no kandidātiem nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu, kandidātu sarakstam jāpievieno arī notariāli apliecināts noraksts no apliecības par to, ka šis kandidāts prot valsts valodu atbilstoši augstākajai (trešajai) valsts valodas prasmes pakāpei.

16. Ja par kandidātu tiek pieteikts Valsts prezidents, Saeimas deputāts, valdības loceklis, prokurors, tiesnesis, valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes kolēģijas loceklis vai karavīrs, kandidātu sarakstam jāpievieno šā kandidāta parakstīts paziņojums, ka ievēlēšanas gadījumā viņš mēneša laikā izbeigs attiecīgā amata (dienesta) pildīšanu.

Paziņojuma izpildes kontroli veic attiecīgā vēlēšanu komisija.

17. Ja par kandidātu rajona pilsētas domes vai pagasta padomes vēlēšanām tiek pieteikta persona, kas nav pierakstīta attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kandidātu sarakstam pievienojama darba devēja izdota izziņa par to, ka šī persona ir uzsākusi darbu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā ne vēlāk kā 1996. gada 9. septembrī, vai notariāli apliecināts zemesgrāmatas akta noraksts par nekustamo īpašumu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

18. Ja kandidātu sarakstu iesniedz politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, sarakstam jāpievieno politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības lēmējinstitūcijas protokola izraksts par pilnvarojumu parakstīt un iesniegt kandidātu sarakstu.

19. Kandidātu sarakstam pievienotajos dokumentos nedrīkst būt dzēsumu un neatrunātu svītrojumu un labojumu.__

VI. Kandidātu saraksta iesniegšana

20. Kandidātu sarakstu kopā ar tam pievienotajiem dokumentiem personiski iesniedz kāds no pirmajiem trim kandidātu saraksta parakstītājiem, ja kandidātu sarakstu iesniedz vēlētāju apvienība, vai pilnvarota persona, ja kandidātu sarakstu iesniedz politiska organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība.

21. Vēlēšanu komisija nepieņem kandidātu sarakstu, ja tas neatbilst likumā un šajā instrukcijā noteiktajām prasībām.

22. Attiecībā uz kandidātu saraksta iesniedzējiem vēlēšanu komisija pārbauda, vai:

1) politiskā organizācija ( partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība ir reģistrēta Tieslietu ministrijā;

2) sarakstu ir parakstījis šīs instrukcijas 9. punktā noteiktais vēlētāju skaits ;

3) sarakstu ir parakstījusi likumā noteiktajā kārtībā pilnvarota persona (18. punkts);

4) kandidātu sarakstam ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti (13. - 18. punkts);

5) kandidātu sarakstā nav svītrojumu vai labojumu;

6) pievienotajos dokumentos nav dzēsumu un neatrunātu svītrojumu un labojumu;

7) kandidātu sarakstā iekļauto kandidātu skaits nav lielāks kā ievēlējamo deputātu skaits.

Ja attiecīgā vēlēšanu komisija, pieņemot dokumentus, konstatē trūkumus, tā kandidātu sarakstu un tam pievienotos dokumentus atdod atpakaļ saraksta iesniedzējam trūkumu novēršanai.

Pēc trūkumu novēršanas kandidātu sarakstu pieņem iepriekš norādītajā kārtībā, un par tā iesniegšanas dienu uzskatāma tā diena, kad attiecīgā vēlēšanu komisija to pieņēmusi.

23. Par kandidātu saraksta iesniegšanu tiek izdarīts ieraksts īpašā vēlēšanu komisijas reģistrācijas žurnālā. Ierakstā norādāmas šādas ziņas:

1) kandidātu saraksta nosaukums;

2) politiskās organizācijas (partijas), politisko organizāciju (partiju) apvienības vai vēlētāju apvienības nosaukums;

3) saraksta iesniedzēja vārds, uzvārds , personas kods un tālruņa numuri, ja tādi ir;

4) iesniegšanas laiks (gads, mēnesis, datums, stunda);

5) kandidātu skaits;

6) parakstu skaits, ja kandidātu sarakstu iesniedz vēlētāju apvienība;

7) iesniegto dokumentu nosaukums un skaits.

Ieraksta pareizību ar savu parakstu apliecina attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis, kas pieņem dokumentus, un kandidātu saraksta iesniedzējs (iesniedzēji).

24. Katra kandidātu saraksta iesniedzējiem attiecīgā vēlēšanu komisija izsniedz izziņu par to, kad un kādi dokumenti no viņiem pieņemti.

VII. Kandidātu saraksta pārbaudīšana

25. Vēlēšanu komisija 48 stundu laikā pēc kandidātu saraksta iesniegšanas pārbauda, vai:

1) kandidātu saraksts iesniegts, ievērojot vēlēšanu likuma 4. nodaļas un šīs instrukcijas 4. un 5. nodaļas prasības;

2) kandidātu sarakstam pievienotajos dokumentos minētās ziņas par deputāta kandidātu atbilst kandidātu sarakstā minētajām ziņām;

3) kāds no parakstītājiem nav parakstījis citu attiecīgajai komisijai iesniegtu kandidātu sarakstu;

4) kāds no kandidātiem nav pieteikts jau iepriekš iesniegtajos kandidātu sarakstos;

5) kāds no kandidātiem nav parakstījis kandidātu sarakstu kā vēlētājs.

26. Ja kandidātu saraksts un tam pievienotie dokumenti sastādīti, neievērojot vēlēšanu likuma un šīs instrukcijas prasības, vēlēšanu komisija uzdod kandidātu saraksta iesniedzējiem 72 stundu laikā novērst nepilnības un kļūdas, un izdara par to atzīmi reģistrācijas žurnālā. Ja šajā termiņā nepilnības un kļūdas netiek novērstas, vēlēšanu komisija pieņem lēmumu nereģistrēt kandidātu, attiecībā uz kuru nepilnības un kļūdas nav novērstas.

27. Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas dienā - 1997. gada 28. janvārī kandidātu sarakstus pieņem no pilnvarotajām personām, kuras ieradušās attiecīgajā vēlēšanu komisijā līdz pulksten 18.00. Ja kandidātu sarakstā tiek konstatētas kļūdas, kuras tā iesniedzējs var novērst uzreiz, viņš ir tiesīgs to darīt attiecīgās vēlēšanu komisijas telpās arī pēc pulksten 18.00, bet ne vēlāk par pulksten 24.00. Taču, ja nav ievērotas vēlēšanu likuma 8. un 9. panta, 10. panta pirmās daļas, IV nodaļas un šīs instrukcijas prasības, kandidātu sarakstu nepieņem.

28. Kandidātu saraksti, kas iesniegti, ievērojot vēlēšanu likuma un šīs instrukcijas prasības, tiek reģistrēti attiecīgās pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisijā.

29. Kandidātu sarakstu reģistrē vēlēšanu komisija savā sēdē, pieņemot par to lēmumu. Tajā var piedalīties attiecīgā kandidātu saraksta iesniedzēji.

30. Reģistrētos kandidātu sarakstus to iesniedzēji nevar ņemt atpakaļ vai arī izdarīt tajos kādus grozījumus.

31. Pēc kandidātu saraksta reģistrēšanas vēlēšanu komisija ar komisijas priekšsēdētāja parakstu un zīmogu apliecinātas kandidātu saraksta kopijas ierakstītās vēstulēs nekavējoties nosūta:

1) Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departamenta pilsētas (rajona) nodaļai, kas pārbauda kandidātu pilsonību;

2) Totalitārisma seku dokumentēšanas centram, kas pārbauda, vai attiecībā uz kandidātu nav tiesas spriedums, kas apliecina, ka kandidāts pārkāpis vēlēšanu likuma 9. panta 5. un 6. punkta noteikumus.

Iekšlietu ministrijas Informācijas centram nosūta Centrālās vēlēšanu komisijas noteikta parauga veidlapu. Tas pārbauda, vai kandidāts nav pārkāpis vēlēšanu likuma 9. panta 1., 3. un 4. punkta noteikumus.

Valsts valodas centram nosūta augstākās (trešās) valsts valodas prasmes pakāpes apliecības notariāli apliecināta noraksta kopijas. Tas pārbauda, vai kandidāts nav pārkāpis vēlēšanu likuma 9. panta 7. punkta noteikumus.

Attiecīgās iestādes minētās izziņas piecu dienu laikā iesniedz vēlēšanu komisijai bez maksas.

32. Reģistrētajos kandidātu sarakstos vēlēšanu komisija izdara grozījumus kādā no šādiem veidiem:

1) svītrojot pieteikto kandidātu, ja:

a) viņš neatbilst vēlēšanu likuma 8. panta pirmās daļas prasībām,

b) uz viņu attiecas vēlēšanu likuma 9. pantā minētie ierobežojumi,

c) viena un tā pati persona pieteikta dažādu nosaukumu kandidātu sarakstos (vēlēšanu likuma 15. pants),

d) kandidāts kā vēlētājs parakstījis kādu kandidātu sarakstu (vēlēšanu likuma 16. pants),

e) kandidāts miris;

2) izdarot tehniska rakstura labojumus.

Iepriekšējā punkta "a", "b" un "e" apakšpunktā paredzētajos gadījumos kandidāts svītrojams, pamatojoties uz attiecīgās iestādes izdotu izziņu vai tiesas spriedumu. To, ka kandidāts:

1) nav Latvijas pilsonis, - apliecina Pilsonības un imigrācijas departamenta izziņa;

2) nav bijis pastāvīgi pierakstīts attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, - apliecina pašvaldības iestādes izziņa;

3) izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;

4) ir bijis sodīts par tīšiem noziegumiem, kas ir noziegumi Latvijā arī šā likuma spēkā stāšanās brīdī, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;

5) izdarījis sabiedriski bīstamu nodarījumu nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc nozieguma izdarīšanas saslimis ar gara slimību, kas atņēmusi tam spēju apzināties savu darbību vai to vadīt, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;

6) ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai arī ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieks, - apliecina attiecīgās tiesas spriedums;

7) pēc 1991. gada 13. janvāra darbojies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās, - apliecina attiecīgās tiesas spriedums;

8) neprot valsts valodu atbilstoši augstākajai (trešajai) valsts valodas prasmes pakāpei, - apliecina Valsts valodas centra izziņa;

9) ir miris, - apliecina Dzimtsarakstu nodaļas izziņa.

33. Lēmumu par kandidātu saraksta reģistrēšanu vai grozījumu izdarīšanu tajā vēlēšanu komisija paziņo vismaz vienam no kandidātu saraksta iesniedzējiem, ja neviens no viņiem nav piedalījies vēlēšanu komisijas sēdē. Lēmuma noraksts viņiem izsniedzams ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc komisijas sēdes.

34. Kandidātu saraksta iesniedzējiem, kā arī pieteiktajiem kandidātiem ir tiesības vēlēšanu komisijas lēmumu septiņu dienu laikā pēc tā pieņemšanas pārsūdzēt pilsētas (rajona) tiesā pēc vēlēšanu komisijas atrašanās vietas.

35. Ja līdz vēlēšanu likumā noteiktajam termiņam, t.i., 1997. gada 28. janvārim, reģistrēto kandidātu skaits ir mazāks par attiecīgajā pašvaldībā ievēlējamo domes (padomes) deputātu skaitu, pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisija par to nekavējoties informē Centrālo vēlēšanu komisiju.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Kramiņš

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāre Dz.Ceihnere

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Centrālās vēlēšanu komisijas "Instrukcijas par pilsētas domes un pagasta padomes deputātu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Centrālā vēlēšanu komisija Veids: lēmums Numurs: 13Pieņemts: 11.12.1996.Stājas spēkā: 17.12.1996.Zaudē spēku: 07.12.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 221/222, 17.12.1996.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
41613
17.12.1996
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"