Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumus Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 419

Rīgā 1996.gada 29.oktobrī (prot. nr.52, 16.§)

Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma "Par maternitātes un slimības pabalstiem"
9. un 12.pantu un likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu
pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām
" 19.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek apliecināta personas pārejoša darbnespēja, un attiecīgo dokumentu izsniegšanas kārtību.

2. Personas pārejošas darbnespējas ekspertīzi veic ārstējošais ārsts, kas nodarbojas ar ārstniecību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

II. Darbnespējas lapu veidi un to izsniegšanas nosacījumi

3. Darbnespējas lapu izsniedz:

3.1. slimības (traumas) gadījumā, kas saistīta ar darbspēju zaudēšanu;

3.2. ja nepieciešams saņemt ārstnieciska vai profilaktiska rakstura medicīnisko palīdzību;

3.3. ja nepieciešama izolācija karantīnas laikā;

3.4. ja atveseļošanās periodā pēc slimības (traumas) saskaņā ar medicīnisku atzinumu darbspēju atjaunošanai nepieciešams ārstēties sanatorijā vai citā rehabilitācijas iestādē;

3.5. sakarā ar stacionārā veicamu protezēšanu vai ortozēšanu;

3.6. sakarā ar stacionārā veicamu izmeklēšanu, ja ir ārstējošā ārsta norīkojums;

3.7. personai, kas kopj slimu bērnu līdz 14 gadu vecumam;

3.8. grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā;

3.9. mācību un audzināšanas iestāžu audzēkņiem un studentiem, ja pārejošas darbnespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbavietā mācību vai ražošanas prakses laikā.

4. Ja darbnespēja saistīta ar šo noteikumu 3.1. - 3.6.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, pacientam par pirmajām 14 darbnespējas dienām izsniedz darbnespējas lapu A (1.pielikums).

5. Ja šo noteikumu 3.1. - 3.6.apakšpunktā minētajos gadījumos darbnespēja turpinās ilgāk par 14 dienām, sākot ar 15. darbnespējas dienu pacientam izsniedz darbnespējas lapu B (2.pielikums).

6. Šo noteikumu 3.7. - 3.9.apakšpunktā minētajos gadījumos no pirmās darbnespējas dienas izsniedz darbnespējas lapu B. Darbnespējas lapu slima bērna kopšanai līdz 14 gadu vecumam izsniedz personai, ja ģimenē nav cita ģimenes locekļa, kas varētu kopt slimo, un minētā persona sakarā ar slima bērna kopšanu nevar ierasties darbā un tādējādi zaudē darba samaksu.

7. Ja darbnespējīgā persona ir darba, valsts civildienesta vai militārā dienesta attiecībās ar vairākiem darba devējiem, darbnespējas lapu A, ņemot vērā attiecīgās personas pieprasījumu, izsniedz vairākos eksemplāros. Darbnespējas lapu B par vienu un to pašu darbnespējas periodu izsniedz tikai vienā eksemplārā.

8. Ja dokuments, kas apliecina darbnespēju, ir izsniegts ārvalstīs, to nepieciešams legalizēt un pievienot tam notariāli apstiprinātu tulkojumu latviešu valodā, ja starpvalstu līgumos, kurus apstiprinājusi Saeima, nav noteikta cita kārtība.

III. Personas, kuras ir tiesīgas izsniegt darbnespējas lapu

9. Darbnespējas lapu izsniedz ārstējošais ārsts vai cita ārstniecības persona, kas nodarbojas ar ārstniecību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. Ja ārstējošais ārsts norīko slimnieku atveseļošanās laikā pēc slimības vai traumas ārstēties sanatorijā vai citā rehabilitācijas iestādē, darbnespējas la-pu - iepriekšējās darbnespējas lapas turpinājumu - par attiecīgo laikposmu izsniedz sanatorijas vai citas rehabilitācijas iestādes ārstējošais ārsts. Ja starp ārstēšanos ambulatori vai slimnīcā un ārstēšanās kursa uzsākšanu sanatorijā vai citā rehabilitācijas iestādē ir bijis pārtraukums, tiek izsniegta pirmreizējā darbnespējas lapa A.

IV. Laikposms, par kuru tiek izsniegta darbnespējas lapa (lapas)

11. Prakses ārsts vai ārstniecības iestādes ārstējošais ārsts izsniedz darbnespējas lapu (lapas) par visu darbnespējas periodu, kura laikā persona atradusies ārstniecības iestādē vai prakses ārsta aprūpē. Mainoties ārstniecības iestādei vai prakses ārstam, tiek izsniegta jauna darbnespējas lapa (lapas) - iepriekšējās darbnespējas lapas turpinājums. Jaunu darbnespējas lapu (lapas) - iepriekšējās darbnespējas lapas turpinājumu ņ izsniedz arī tad, ja personai konstatē arodslimību.

12. Ja pēc darbnespējas lapas A noslēgšanas darbnespēja ilgstoši turpinās, ārstējošais ārsts, ņemot vērā darbnespējīgās personas vēlēšanos, bet ne ātrāk kā pēc divām nedēļām, noslēdz esošo darbnespējas lapu B un izsniedz jaunu darbnespējas lapu B - iepriekšējās darbnespējas lapas turpinājumu.

13. Ja ārstniecības iestādē ārstējas bērni vecumā līdz trim gadiem, kā arī smagi slimi bērni līdz 14 gadu vecumam, kuriem pēc ārsta atzinuma nepieciešama kopšana, un vienam no vecākiem ir iespēja atrasties minētajā iestādē kopā ar bērnu, tad darbnespējas lapu izsniedz uz laikposmu, kurā vecāku atrašanās ārstniecības iestādē ir nepieciešama.

14. Ja ārsts konstatē, ka ir noticis ārstēšanās režīma pārkāpums, tiek izdarīta atzīme darbnespējas lapas A un darbnespējas lapas B ailē "Atzīmes par ārsta noteiktā režīma pārkāpšanu" un norādīts datums, kad ir noticis attiecīgais pārkāpums.

V. Atsevišķi nosacījumi darbnespējas lapu izsniegšanā sakarā ar grūtniecību un dzemdībām

15. Sākoties grūtniecības un dzemdību atvaļinājumam, grūtniecei izsniedz divas darbnespējas lapas B, no kurām pirmo (par grūtniecības atvaļinājumu) tūlīt noslēdz, bet otro (par dzemdību atvaļinājumu) noslēdz pēc dzemdībām.

16. Ja grūtniecība pārtraukta mākslīgi, darbnespējas lapu izsniedz šādos gadījumos:

16.1. grūtniecība pārtraukta medicīnisku indikāciju dēļ;

16.2. darbnespēja iestājusies grūtniecības mākslīgas pārtraukšanas operācijas sarežģījumu dēļ.

VI. Darbnespējas lapas izsniedzēja atbildība

17. Ārstējošais ārsts vai cita ārstniecības persona precīzi un salasāmi aizpilda visas darbnespējas lapā paredzētās ailes, kuras attiecas uz konkrēto darbnespējas gadījumu, izņemot darbnespējas lapas B nodaļu "Darba devēja informācija" un "Pašnodarbinātās personas informācija". Darbnespējas lapu saskaņā ar labklājības ministra noteikto kārtību reģistrē darbnespējas lapu reģistrācijas žurnālā un attiecīgo reģistrācijas numuru ieraksta darbnespējas lapā.

18. Darbnespējas lapu veidlapas ārstniecības iestādes un ārstniecības personas iegādājas par saviem līdzekļiem. Darbnespējīgajai personai darbnespējas lapu izsniedz bez maksas, izņemot gadījumus, ja darbnespējas lapa tiek nozaudēta un tiek izsniegts tās dublikāts. Samaksas apmēru par dublikātu nosaka labklājības ministrs.

VII. Darba devēja un pašnodarbināto personu pienākumi darbnespējas lapu aizpildīšanā

19. Darba devējs vai tā pilnvarota persona aizpilda darbnespējas lapas B nodaļu "Darba devēja informācija" un norāda periodu, kurā:

19.1. darbinieks nav ieradies darbā sakarā ar pārejošu darbnespēju;

19.2. darbinieks ir izmantojis ikgadējo atvaļinājumu vai atvaļinājumu bez darba algas saglabāšanas, ja šis atvaļinājums pilnīgi vai daļēji sakrīt ar darbnespējas lapā norādīto pārejošas darbnespējas periodu.

Sniegtās ziņas darba devējs apstiprina ar parakstu un zīmogu.

20. Pašnodarbinātā persona aizpilda darbnespējas lapas B nodaļu "Pašnodarbinātās personas informācija" un norāda periodu, kurā attiecīgā persona nav ieradusies darbā sakarā ar pārejošu darbnespēju. Sniegtās ziņas minētā persona apstiprina ar savu parakstu.

VIII. Pārejošas darbnespējas ekspertīzes kontrole un sūdzību izskatīšanas kārtība

21. Pārejošas darbnespējas ekspertīzes kontroli visās ārstniecības iestādēs, kā arī ārsta prakses vietā veic Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija.

22. Personu sūdzības sakarā ar darbnespējas lapu izsniegšanas kārtību izskata ārstniecības iestādes vadītājs, valsts ārsts un Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IX. Pārejas jautājumi

23. Noteikumi stājas spēkā ar 1997.gada 1.janvāri.

24. Ja personas pārejoša darbnespēja vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājums iestājies 1996.gadā un nepārtraukti turpinās 1997.gadā, tad par visu darbnespējas vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku izsniedz to darbnespējas lapu, ar kuru pārejoša darbnespēja tiek apliecināta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

Ministru prezidents A.Šķēle

Labklājības ministrs V.Makarovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 419Pieņemts: 29.10.1996.Stājas spēkā: 01.01.1997.Zaudē spēku: 01.05.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 184/185, 01.11.1996.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
41122
01.01.1997
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)