Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par prekursoriem
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) prekursori — vielas, kuras var izmantot narkotisko vai psihotropo vielu nelegālai izgatavošanai, kuras ir klasificētas atbilstoši 1988.gada 20.decembra ANO Konvencijai pret narkotisko un psihotropo vielu nelegālu apgrozījumu un iekļautas Labklājības ministrijas uzraudzībā esošo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstu IV sarakstā (turpmāk — IV saraksts). Atbilstoši šo vielu ļaunprātīgas izmantošanas iespējamības pakāpei IV saraksta ietvaros tās tiek klasificētas trijās kategorijās. Farmaceitiskie preparāti un citi produkti netiek kontrolēti, ja prekursori tajos ir tādā formā, ka nav izmantojami nelegāliem nolūkiem;

2) aprite — prekursoru imports, eksports, tranzīts, ražošana, izplatīšana, izpēte un izstrāde;

3) eksports — prekursoru fiziska pārvietošana no Latvijas teritorijas uz citas valsts teritoriju, šķērsojot muitas robežu;

4) imports — prekursoru fiziska pārvietošana no citas valsts teritorijas uz Latvijas teritoriju, šķērsojot muitas robežu;

5) tranzīts — prekursoru pārvadājumi cauri Latvijas teritorijai, ja Latvija nav ne šo vielu eksportētāja, ne importētāja;

6) operators — jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas ražo, uzglabā, vairumā vai mazumā tirgo prekursorus, veic to pārstrādi, importa, eksporta vai tranzīta operācijas, ar tām saistītos brokeru pakalpojumus vai muitas deklarāciju noformēšanu;

7) kravas saņēmējs — fiziskā vai juridiskā persona, kurai tiek piegādāts prekursoru sūtījums. Šī persona var nebūt saņemto vielu lietotāja.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

2.pants. Likums reglamentē fizisko un juridisko personu darbību ar prekursoriem Latvijas Republikā, un tā mērķis ir novērst šo vielu nokļūšanu nelegālā apritē.

II nodaļa
Operatoru reģistrēšana un licencēšana

3.pants. Operatoriem, kas ražo, pārstrādā, uzglabā, importē, eksportē vai vairumā tirgo prekursorus, jāreģistrējas Labklājības ministrijā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

4.pants. Labklājības ministrijā nav jāreģistrējas tiem operatoriem, kuri nodarbojas tikai ar 2. un 3.kategorijas prekursoru muitas deklarāciju noformēšanu, noliktavu nomāšanu, iznomāšanu un transporta pakalpojumu sniegšanu. Nav jāreģistrējas arī tiem operatoriem, kuri nodarbojas ar 3.kategorijas prekursoru mazumtirdzniecību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

5.pants. Operatoriem, kas ražo, pārstrādā, uzglabā, importē, eksportē vai vairumā tirgo 1. un 2.kategorijas prekursorus, nepieciešama licence darbam ar prekursoriem.

6.pants. Operatoru reģistrēšanas un licencēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

III nodaļa
Prekursoru aprites dokumentācija, uzskaite un marķēšana

7.pants. Operācijām, kas saistītas ar prekursoru importu, eksportu vai tranzīta pārvadājumiem, jābūt dokumentāri noformētām. Dokumentos (rēķinos, transporta pavadzīmēs un muitas deklarācijās) jāuzrāda precīzi prekursoru nosaukumi, šo vielu masa un tilpums, bet, ja vielas ir maisījuma sastāvā, — to procentuālais saturs, importētājs, eksportētājs un to adreses, kā arī kravas saņēmējs un tā adrese.

8.pants. Operatoriem, marķējot prekursoru sūtījumus, uz etiķetēm jānorāda ne tikai šo vielu tirgū pieņemtie nosaukumi, bet arī IV sarakstā dotie nosaukumi.

9.pants. Operatoriem, kas pārstrādā, uzglabā, importē, eksportē vai vairumā tirgo prekursorus, jāveic precīza šo operāciju uzskaite.

10.pants. Šā likuma 7. un 9.pantā minētā dokumentācija jāsaglabā trīs gadus pēc tā kalendārā gada beigām, kurā veiktas attiecīgās operācijas.

IV nodaļa
Operatoru saistības

11.pants. Operatoriem aizliegts nodot vai pārdot 1. un 2.kategorijas prekursorus tiem operatoriem, kuriem nav licences darbam ar prekursoriem.

12.pants. Operatoriem aizliegts nodarboties ar 1. un 2.kategorijas prekursoru mazumtirdzniecību.

13.pants. Operatoriem, kas reģistrējušies Labklājības ministrijā operāciju veikšanai ar prekursoriem, ir pienākums:

1) nekavējoties informēt Iekšlietu ministrijas Narkotiku apkarošanas biroju un Labklājības ministrijas Narkotiku kontroles komiteju par tādiem pasūtījumiem vai operācijām ar prekursoriem, kas dod iemeslu secināt, ka šīs vielas var tikt novirzītas nelegālai narkotisko vai psihotropo vielu ražošanai;

2) reizi gadā iesniegt Labklājības ministrijai pārskatu par visām operācijām, kas saistītas ar prekursoriem;

3) bez iebildumiem ļaut Iekšlietu ministrijas Narkotiku apkarošanas birojam un citām kompetentām institūcijām un to amatpersonām brīvi iepazīties ar dokumentiem attiecībā uz jebkuru operāciju, kas saistīta ar prekursoriem, kā arī brīvi piekļūt jebkuram objektam, kas varētu būt saistīts ar šīm vielām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

V nodaļa
Ārējās tirdzniecības kontrole

14.pants. Visu prekursoru imports un eksports, kā arī 1. un 2.kategorijas prekursoru tranzīts ir atļauts tikai tad, ja saņemta Valsts zāļu aģentūras izsniegta vienreizēja atļauja. Tranzīta atļauja nav nepieciešama 3.kategorijas prekursoru pārvadājumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

15.pants. Pieteikumā, kas adresēts Valsts zāļu aģentūrai prekursoru importa, eksporta vai tranzīta atļaujas saņemšanai, norādāmi:

1) eksportētājs un tā adrese, importētājs un tā adrese, ikviens operators, kas piedalās eksporta, importa vai tranzīta pārvadājuma operācijā, kravas saņēmējs;

2) IV sarakstā dotie prekursoru nosaukumi;

3) prekursoru masa un tilpums, bet, ja vielas ir maisījuma sastāvā, — to procentuālais saturs;

4) paredzētais kravas izsūtīšanas termiņš, tās muitas iestādes nosaukums un adrese, kurā tiks kārtotas muitas formalitātes, ziņas par transportētāju un maršruts, paredzētie robežšķērsošanas punkti, ja zināmi — arī citu valstu muitas šķērsošanas punkti, prekursoru muitas kodi, rēķina numurs un datums, iesniedzēja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, paraksts, iesniegšanas datums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

16.pants. Ja kāda valsts atbilstoši šā likuma 1.pantā minētās konvencijas 12.panta 10.paragrāfa noteikumiem pieprasa, lai to iepriekš informē par paredzēto prekursoru ievešanu, eksporta un tranzīta atļaujas pieprasījumam pievienojama importētājas valsts kompetentās institūcijas izsniegtās importa atļaujas kopija.

17.pants. Lēmums par importa vai eksporta atļaujas izsniegšanu Valsts zāļu aģentūrai jāpieņem 15 darba dienu laikā no pieteikuma pieņemšanas dienas. Lēmums par tranzīta atļaujas izsniegšanu jāpieņem divu darba dienu laikā no pieteikuma pieņemšanas dienas. Šo termiņu var pagarināt, ja Valsts zāļu aģentūrai ir jāpārbauda šā likuma 16.pantā minētā importa atļauja.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

18.pants. Atļauja netiek izsniegta, ja ir pamats uzskatīt, ka Valsts zāļu aģentūrai adresētajā pieteikumā sniegtā informācija ir nepareiza vai arī prekursori var tikt novirzīti nelegālai narkotisko vai psihotropo vielu ražošanai. Šādos gadījumos iespējama arī jau izsniegtas atļaujas apturēšana vai atsaukšana.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

19.pants. Eksporta atļauja iesniedzama muitā kopā ar muitas eksporta deklarāciju. Viens šīs atļaujas eksemplārs uzrādāms izvešanas muitas punktā un ar veidlapā paredzētajām muitas atzīmēm nosūtāms no izvešanas muitas punkta Valsts zāļu aģentūrai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

20.pants. Importa atļauja iesniedzama ievešanas muitas punktā. Viens šīs atļaujas eksemplārs ar veidlapā paredzētajām muitas atzīmēm nosūtāms no ievešanas muitas punkta Valsts zāļu aģentūrai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

21.pants. Šajā likumā paredzētās importa, eksporta un tranzīta atļaujas nav jāsaņem attiecībā uz zālēm un sadzīves ķīmijas precēm, kuru sastāvā ir prekursori, ja tās tiek importētas, eksportētas un pārvadātas tranzītā tādos apjomos, kas nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās personiskā patēriņa normas.

VI nodaļa
Atbildība par šā likuma pārkāpumiem

22.pants. Par šā likuma pārkāpumiem personas saucamas pie likumos noteiktās atbildības.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 9.maijā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Kreituse
Rīgā 1996.gada 23.maijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par prekursoriem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 09.05.1996.Stājas spēkā: 06.06.1996.Zaudē spēku: 03.07.2019.Tēma: Veselības aprūpe, farmācijaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 23.05.1996.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 12, 20.06.1996.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
40284
{"selected":{"value":"15.07.1998","content":"<font class='s-1'>15.07.1998.-19.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.12.2010","iso_value":"2010\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2010.-02.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.10.2007","iso_value":"2007\/10\/05","content":"<font class='s-1'>05.10.2007.-30.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.04.2004","iso_value":"2004\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2004.-04.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.07.1998","iso_value":"1998\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.1998.-19.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.1996","iso_value":"1996\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.1996.-14.07.1998.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.07.1998
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva