Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes lēmums nr.578

(protokols nr.21 1.§, 7.§)

Liepājā 1995.gada 21.septembrī

Par Liepājas pilsētas saistošo noteikumu par pašvaldības nodevām apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 15. un 43.pantu, likumu "Par nodokļiem un nodevām", Latvijas Republikas Ministru kabineta 1995.gada 28.marta noteikumiem nr.62 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas", Liepājas pilsētas dome

nolemj:

1. apstiprināt saistošos noteikumus par Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu nodevām Liepājā saskaņā ar pielikumu nr.1;

2. apstiprināt saistošos noteikumus par Liepājas pilsētas domes Pilsētas attīstības pārvaldes sektoru pakalpojumu nodevām saskaņā ar pielikumu nr.2;

3. apstiprināt saistošos noteikumus par Liepājas pilsētas domes Municipālās policijas īslaicīgās aizturēšanas telpu pakalpojumu nodevu saskaņā ar pielikumu nr.3;

4. apstiprināt saistošos noteikumus par Liepājas pilsētas simbolikas izmantošanas nodevām saskaņā ar pielikumu nr.4;

5. apstiprināt saistošos noteikumus par Liepājas pilsētas domes struktūrvienību pakalpojumu nodevām saskaņā ar pielikumu nr.5;

6. no pašvaldības nodevu samaksas atbrīvot pirmās un otrās grupas invalīdus, maznodrošinātos iedzīvotājus, nestrādājošos pensionārus;

7. nodevu iekasēšanas un līdzekļu izlietošanas uzraudzību veikt Liepājas pilsētas domes Finansu pārvaldei;

8. atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas valdes 1993.gada 29.aprīļa lēmumu nr.279 "Par maksas pakalpojumu izmaiņām dzīvojamās platības maiņas jautājumos", Liepājas pilsētas domes 1995.gada 26.janvāra rīkojumu nr.55-r "Par maksas noteikšanu Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem";

9. lēmums stājas spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Pilsētas domes priekšsēdētājs T.Eniņš 

Izsūtāms: Valsts ieņēmumu dienesta Liepājas nodaļai, Municipālajai policijai, domes priekšsēdētāja padomniekam ekonomikas un finansu jautājumos, Finansu pārvaldei, Pilsētas attīstības pārvaldei, Ekonomikas daļai, Dzimtsarakstu nodaļai, laikrakstam "Latvijas Vēstnesis", Komunālās saimniecības pārvaldei, pašvaldības dzīvokļu saimniecības uzņēmumiem, laikrakstam "Kurzemes vārds".

 

Pielikums Nr.1

 Saistošie noteikumi par Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu nodevām Liepājā 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Lai nodrošinātu Liepājas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas administratīvo izdevumu segšanu (kompensāciju), tiek noteikta pašvaldības nodeva par Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem (turpmāk tekstā "Nodeva").

1.2. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas izmanto Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus.

1.3. Nodevas samaksājamas latos, pārskaitāmas Liepājas pilsētas domes speciālajā budžetā un izlietojamas Dzimtsarakstu nodaļas administratīvo izdevumu finansēšanai.

1.4. Nodevas tiek iekasētas par papildu sniegtajiem pakalpojumiem, ja 2.punktā uzskaitītie pakalpojumi nav paredzēti Noteikumos par valsts nodevu par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu vai papildināšanu.

2. Pašvaldības nodevas likmes par Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem:

2.1. kāzu un kāzu jubileju svinīga organizēšana (no pāra) - Ls 15,-

2.2. izsludināšanas laika saīsināšana (no pāra) - Ls 10,-

2.3. uzvārda un vārda maiņas dokumentu sagatavošana - Ls 5,-

2.4. arhīva dokumentu sagatavošana un izsniegšana:

2.4.1. no pagājušā gadsimta līdz 1921.gadam, to ieskaitot, - Ls 3,-

2.4.2. no 1922.gada līdz šim laikam - Ls 1,-

Pilsētas domes priekšsēdētājs T.Eniņš

 

Pielikums Nr.2

Saistošie noteikumi par Liepājas pilsētas domes pilsētas attīstības pārvaldes sektoru pakalpojumu nodevām Liepājā 

1. Lai segtu Pilsētas attīstības pārvaldes sektoru sniegto pakalpojumu administratīvos izdevumus, tiek noteiktas šādas pašvaldības nodevas:

1.1. būvvietas izvēles akta sagatavošana 1 akts - Ls 5,-

1.2. dienesta ekspertīzes veikšana; projektu saskaņošana juridiskām personām 1 ekspertīze - Ls 10,-

1.3. dzīvojamo ēku un zemes gabalu lietojuma sadales varianta izstrādāšana - Ls 10,-

1.4. materiālu sagatavošana un izsniegšana no pilsētas uzmērījuma planšetēm:

- formāts A 4 līdz Ls 10,-

- formāts A 3 līdz Ls 20,-

1.5. atkārtotu dokumentu sagatavošana - Ls 5,-

1.6. ēku fasāžu krāsojuma pasu izgatavošana*

1. kategorija - vienkārša, gluda fasāde, 1-3 krāsās krāsota - Ls 20,-

2.kategorija - vidējas sarežģītības fasāde 3-5 krāsās - Ls 35,-

3. kategorija - sarežģīta fasāde ar rotājumiem un arhitektūras detaļām, komplicētu krāsojumu - Ls 50,-

1.7. ēku fasāžu krāsojuma pasu kopiju izgatavošana - Ls 5,-

1.8. poligonometrijas punkta sameklēšana dabā 1 punkts - Ls 1,-

1.9. teodolīta gājienu nospraušana dabā (leņķu un līniju mērīšana) 1 km - Ls 8,-

1.10. teodolīta gājiena punkta nostiprināšana dabā 1 punkts - Ls 0,5

1.11. tehniskās līmetņošanas gājiens 1 km - Ls 5,-

1.12. pagaidu augstuma punkta ierīkošana 1 punkts - Ls 3,-

1.13. ielas sarkano līniju nospraušana dabā 1 km - Ls 20,-

1.14. ielas brauktuvju ass vai paralēlo sarkano līniju nospraušana dabā 1 km - Ls 11,-

1.15. inženiertīklu trasu nospraušana dabā 1 km - Ls 6,50

1.16. inženiertīklu uzmērīšana 1 aka, balsts, mezgls - Ls 0,40

1.17. inženiertīklu nostiprināšana 1 aka, balsts, mezgls - Ls 0,45

1.18. inženiertīklu izbūves horizontālo piesaistu un vertikālo atzīmju pareizības pārbaude 1km - Ls 20,-

1.19. ēku pamata galveno būvasu nospraušana dabā 1 km - Ls 80,-

1.20. ēku pamatu kontūras nospraušana dabā

- vienkārša pamata kontūra - Ls 2,-

- sarežģīta pamata kontūra - Ls 3,-

1.21. ēku pamata izbūves horizontālo piesaistu un vertikālo atzīmju pareizības pārbaude 1 ēka - Ls 5,-

1.22. ēku stūru koordinātu noteikšana (lauku darbi bez piesaistes gājiena) 1punkts - Ls 0,80

1.23. topogrāfiskā uzmērīšana apbūvētā teritorijā M=1 : 500 1 ha - Ls 32,-

1.24. topogrāfiskā uzmērīšanas neapbūvētā teritorijā M=1 : 500 1 ha - Ls 10,50

1.25. zemes gabalu robežpunktu koordinātu aprēķināšana 1 punkts - Ls 0,20

1.26. zemes gabala platības aprēķināšana 1 zemes gabals - Ls 0,60

1.27. koeficents lauku darbiem nelabvēlīgos laika apstākļos (no 1.oktobra līdz 30.aprīlim) k=1,3

2. Nodevas maksātāji ir juridiskas un fiziskas personas.

3. Pašvaldības nodeva latos samaksājama pirms pakalpojuma saņemšanas, ieskaitāma Liepājas pilsētas domes speciālajā budžetā un izlietojama papildu administratīvo izdevumu segšanai.

* Piezīme: Ēkām, kas atrodas pilsētas vēsturiskajā zonā un arhitektūras pieminekļiem krāsu pases kategoriju nosaka pēc pieminekļu aizsardzības inspektora rekomendācijām.

Pilsētas domes priekšsēdētājs T.Eniņš

 

Pielikums Nr.3

Saistošie noteikumi par Liepājas pilsētas domes Municipālās policijas īslaicīgās aizturēšanas telpu pakalpojumu nodevu 

1. Liepājas pilsētas domes Municipālās policijas īslaicīgās aizturēšanas telpu uzturēšanas administratīvo izdevumu kompensēšanai tiek noteikta pašvaldības nodeva Ls 10 apmērā par medicīniskas palīdzības un pārējo pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai.

2. Nodevas maksātājs ir fiziska persona, kas nogādāta Municipālās policijas īslaicīgās aizturēšanas telpās par Latvijas Republikas Administratīvā kodeksa 167.panta un Liepājas pilsētas Administratīvās atbildības noteikumu 2.26.punkta pārkāpumu.

3. Nodevas iekasēšanu veic Municipālā policija.

4. Nodeva ieskaitāma:

4.1. 50% - Liepājas pilsētas budžetā;

4.2. 50% - Municipālajai policijai īslaicīgās aizturēšanas telpu administratīvo izdevumu segšanai.

5. No šīs nodevas maksāšanas netiek atbrīvoti invalīdi, pensionāri un maznodrošinātie iedzīvotāji.

Pilsētas domes priekšsēdētājs T.Eniņš

 

Pielikums Nr.4

Saistošie noteikumi par Liepājas pilsētas simbolikas izmantošanas nodevām 

1. Noteikt pašvaldības nodevu par pašvaldības simbolikas - Liepājas pilsētas karoga un ģerboņa attēla - vai tās elementu izmantošanu, izgatavojot:

- vimpeļus un uzlīmes līdz 200 gab.;

- preču zīmes, nozīmītes, suvenīrus, reklāmas un citus priekšmetus līdz 100 gab.:

1.1. fiziskām personām - Ls 10;

1.2. juridiskām personām - Ls 40.

2. Pašvaldības simbolikas izmantošana jāsaskaņo ar Liepājas pilsētas domes Pilsētas attīstības pārvaldi.

3. Tiesības izmantot pašvaldības simboliku apliecina atļauja, ko izsniedz Pilsētas domes Ekonomikas daļa.

4. Pašvaldības nodeva ieskaitāma pašvaldības budžetā pirms atļaujas saņemšanas.

Pilsētas domes priekšsēdētājs T.Eniņš

 

Pielikums Nr.5

Saistošie noteikumi par Liepājas pilsētas domes struktūrvienību pakalpojumu nodevām

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Lai nodrošinātu Liepājas pilsētas domes struktūrvienību sniegto pakalpojumu administratīvo izdevumu segšanu, tiek noteiktas pašvaldības struktūrvienību nodevas (turpmāk tekstā "Nodevas").

1.2. Nodevu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas izmanto pilsētas domes struktūrvienību pakalpojumus.

1.3. Nodevas samaksājamas latos.

2. Nodevu likmes un izlietojums

2.1. Nodevas par kopēšanas pakalpojumiem:

- standarta loksnes A 4 kopija 1 gab. - Ls 0,04;

- standarta loksnes A 3 kopija 1 gab. - Ls 0,08.

2.1.2. Nodevu ieskaita pašvaldības speciālajā budžetā un izlieto kopējamās tehnikas uzturēšanai.

2.2.2. Nodeva jāsamaksā pirms pakalpojuma saņemšanas.

2.2. Par Dzīvojamā fonda sektora pakalpojumiem dzīvokļa maiņas dokumentu noformēšanai nodeva - Ls 6,-.

2.2.1. Nodevu ieskaita pilsētas domes speciālajā budžetā un izlieto domes papildu administratīvo izdevumu segšanai.

2.2.2. Nodeva jāsamaksā pirms pakalpojuma saņemšanas.

Pilsētas domes priekšsēdētājs T.Eniņš 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Liepājas pilsētas saistošo noteikumu par pašvaldības nodevām apstiprināšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: lēmums Numurs: 578Pieņemts: 21.09.1995.Stājas spēkā: 06.10.1995.Zaudē spēku: 14.11.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 153, 05.10.1995.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
37132
06.10.1995
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)