Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi nr. 149

(prot. nr. 32, 1.§) Rīgā 1995. gada 13. jūnijā

 

Noteikumi par kārtību, kādā iekasējama transportlīdzekļu gada nodeva

Izdoti saskaņā ar likuma "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"
3.panta otro daļu un 6.pantu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Satiksmes ministrija likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 149.nr.) noteiktajā apmērā iekasē transportlīdzekļu gada nodevu (tālāk tekstā - "nodeva").

2. Nodeva iemaksājama Valsts autoceļu fonda speciālā budžeta kontā:

2.1. izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, - banku iestādēs;

2.2. izmantojot skaidru naudu, - šo noteikumu 7.punktā minētās Nodevas administrācijas norādītajās iestādēs.

3. Nodevas likme tiek piemērota, pamatojoties uz informāciju, kas norādīta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā, šo noteikumu 16.punktā minētajā Saistību rakstā un šo noteikumu 20.punktā minētajā vietējās pašvaldības izziņā.

4. Personai, kurai pieder transportlīdzeklis, ierodoties Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz attiecīgā transportlīdzekļa tehnisko apskati, kā arī reģistrējot, pārreģistrējot un noņemot attiecīgo transportlīdzekli no uzskaites (izņemot transportlīdzekļa norakstīšanu), jāuzrāda dokumenti, kas apliecina, ka kārtējā gada nodeva ir samaksāta (kvītis, bankas akceptēti maksājuma uzdevumi un pielikumi maksājuma uzdevumiem), un kuros norādītas šādas ziņas:

4.1. tās personas vārds un uzvārds (uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums), kurai pieder attiecīgais transportlīdzeklis;

4.2. transportlīdzekļa marka un modelis;

4.3. transportlīdzekļa valsts numurs (izdarot maksājumu par transportlīdzekli, kuram nav valsts numura zīmes, dokumentā numuru nenorāda);

4.4. maksājuma veids (transportlīdzekļa gada nodeva) un laikposms, par kuru tiek maksāts;

4.5. maksājuma apmērs;

4.6. bankas iestādes nosaukums un tā konta numurs, kurā tiek ieskaitīti attiecīgie naudas līdzekļi.

5. Ja nodevas maksājums tiek izdarīts, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, bankas akceptētiem maksājuma izdevumiem jāpievieno pielikums, kurā norādītas šo noteikumu 4.punktā minētās ziņas.

6. Naudas līdzekļi, kas iegūti, iekasējot nodevu, tiek sadalīti saskaņā ar likuma "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu" 4.panta pirmo daļu:

6.1. 70 procentu izlietojami saskaņā ar Valsts autoceļu fonda statūtiem;

6.2. 30 procentu ieskaitāmi Rīgas, Daugavpils, Liepājas, Jelgavas, Ventspils, Jūrmalas un Rēzeknes pilsētas pašvaldību un 26 rajonu pašvaldību autoceļu (ielu) fondos. Šie līdzekļi uzskaitāmi, kā arī pārskats par to izlietojumu sniedzams atsevišķi.

II. Transportlīdzekļu nodevas administrācija

7. Autoceļu direkcijas sastāvā tiek izveidota Transportlīdzekļu nodevas administrācija (tālāk tekstā - "Nodevas administrācija").

8. Nodevas administrācijas pienākumi:

8.1. organizēt nodevas savākšanu;

8.2. nodrošināt likuma "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu" ievērošanu;

8.3. kontrolēt nodevas likmju piemērošanas, aprēķināšanas un maksāšanas pareizību;

8.4. veikt nodevas līdzekļu iekasēšanas un izlietojuma uzskaiti;

8.5. kontrolēt nodevas maksājumu parādu nomaksu;

8.6. kontrolēt nodevas atlaižu un atvieglojumu piemērošanas pareizību;

8.7. nodrošināt nodevas iekasēšanas gaitas un izlietojuma publiskumu, reizi ceturksnī publicējot laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par nodevas iekasēšanas gaitu un tās izlietojumu;

8.8. pārskaitīt attiecīgajām pašvaldībām likumā noteikto nodevas daļu;

8.9. ar laikraksta "Latvijas Vēstnesis" un rajonu (republikas pilsētu) laikrakstu starpniecību informēt nodevas maksātājus par iestādēm, kuras pieņem nodevas maksājumus skaidrā naudā.

9. Nodevas administrācijas tiesības:

9.1. pieprasīt no pašvaldībām informāciju par nodevas līdzekļu izlietojumu;

9.2. izskatīt un izlemt jautājumus par nodevas maksāšanas termiņu pagarināšanu.

10. Par likuma "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu" pārkāpumiem Nodevas administrācija nosaka sankcijas saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 26.nr.).

11. Nodevas administrācija līdz katra mēneša desmitajam datumam organizē pašvaldībām paredzēto naudas līdzekļu pārskaitīšanu no Valsts autoceļu fonda pašvaldību autoceļu (ielu) fondos atbilstīgi iepriekšējā mēnesī faktiski iekasētajam naudas līdzekļu daudzumam.

12. Pašvaldībām paredzētie naudas līdzekļi tiek sadalīti atbilstīgi Satiksmes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības parakstītajam savstarpējās vienošanās protokolam. Līdz Satiksmes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības savstarpējās vienošanās protokola parakstīšanai pašvaldībām paredzētie naudas līdzekļi sadalāmi atbilstīgi šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajam procentuālajam sadalījumam.

III. Atvieglojumi

13. Ja jauna transportlīdzekļa pirmreizējā reģistrācija vai ārvalstīs agrāk reģistrēta transportlīdzekļa pirmreizējā pārreģistrācija Latvijā tiek veikta pēc kārtējā gada 30.jūnija, nodeva maksājama 50 procentu apmērā.

14. Ja transportlīdzekļa īpašnieka maiņa notikusi līdz kārtējā gada 30.jūnijam (ieskaitot), nodeva maksājama šādā apmērā:

14.1. ja iepriekšējais īpašnieks nodevu ir samaksājis pilnā apmērā, - nākamais īpašnieks pirms transportlīdzekļa pārreģistrācijas nodevu nemaksā;

14.2. ja iepriekšējais īpašnieks ir atbrīvots no nodevas maksāšanas, bet nākamajam īpašniekam atbrīvojums no nodevas maksāšanas vai atlaide nepienākas, - nākamais īpašnieks pirms transportlīdzekļa pārreģistrācijas maksā nodevu pilnā apmērā;

14.3. ja iepriekšējais īpašnieks ir atbrīvots no nodevas maksāšanas un nākamajam īpašniekam pienākas atlaide 50 procentu apmērā, - nākamais īpašnieks pirms transportlīdzekļa pārreģistrācijas maksā nodevu 50 procentu apmērā;

14.4. ja iepriekšējais īpašnieks ir samaksājis nodevu ar atlaidi 50 procentu apmērā, bet nākamajam īpašniekam atbrīvojums no nodevas maksāšanas vai atlaide nepienākas, - nākamais īpašnieks pirms transportlīdzekļa pārreģistrācijas maksā nodevu 50 procentu apmērā;

14.5. ja iepriekšējais īpašnieks ir samaksājis nodevu ar atlaidi 50 procentu apmērā un nākamajam īpašniekam pienākas atlaide 50 procentu apmērā, - nākamais īpašnieks pirms transportlīdzekļa pārreģistrācijas nodevu nemaksā.

15. Ja transportlīdzekļa īpašnieka maiņa notikusi pēc kārtējā gada 30.jūnija, nodeva maksājama šādā apmērā:

15.1. ja iepriekšējais īpašnieks nodevu ir samaksājis pilnā apmērā, - nākamais īpašnieks pirms transportlīdzekļa pārreģistrācijas nodevu nemaksā un iepriekšējam īpašniekam nodeva netiek atmaksāta;

15.2. ja iepriekšējais īpašnieks ir atbrīvots no nodevas maksāšanas, bet nākamajam īpašniekam atbrīvojums no nodevas maksāšanas vai atlaide nepienākas, - nākamais īpašnieks pirms transportlīdzekļa pārreģistrācijas maksā nodevu 50 procentu apmērā;

15.3. ja iepriekšējais īpašnieks ir atbrīvots no nodevas maksāšanas un nākamajam īpašniekam pienākas atlaide 50 procentu apmērā, - nākamais īpašnieks pirms transportlīdzekļa pārreģistrācijas maksā nodevu 25 procentu apmērā;

15.4. ja iepriekšējais īpašnieks ir samaksājis nodevu ar atlaidi 50 procentu apmērā, bet nākamajam īpašniekam atbrīvojums no nodevas maksāšanas vai atlaide nepienākas, - nākamais īpašnieks pirms transportlīdzekļa pārreģistrācijas maksā nodevu 50 procentu apmērā;

15.5. ja iepriekšējais īpašnieks ir samaksājis nodevu ar atlaidi 50 procentu apmērā un nākamajam īpašniekam pienākas nodevas atlaide 50 procentu apmērā, - nākamais īpašnieks pirms transportlīdzekļa pārreģistrācijas nodevu nemaksā.

16. Ja juridiskā persona, kuras īpašumā ir vairāk kā 30 transportlīdzekļu, vēlas maksāt nodevu pa daļām, tai pirms nodevas maksāšanas jāiesniedz Nodevas administrācijā Saistību raksts par transportlīdzekļu gada nodevas samaksas kārtību (tālāk tekstā - "Saistību raksts") un minētā Saistību raksta pielikums saskaņā ar šo noteikumu 2. un 3.pielikumu. Saistību raksts un tā pielikums iesniedzams par katru kalendāra gadu.

17. Juridiskā persona, kuras īpašumā ir vairāk kā 30 transportlīdzekļu, pirms transportlīdzekļu tehniskās apskates iesniedz attiecīgajā Ceļu satiksmes drošības direkcijas rajona vai pilsētas nodaļā Saistību raksta norakstu un uzrāda dokumentus, kas apliecina, ka kārtējā gada nodeva ir samaksāta:

17.1. I ceturksnī - ne mazāk kā 25 procentu apmērā;

17.2. II ceturksnī - ne mazāk kā 50 procentu apmērā;

17.3. III ceturksnī - ne mazāk kā 75 procentu apmērā;

17.4. IV ceturksnī - ne mazāk kā 100 procentu apmērā.

18. Ja šo noteikumu 17.punktā minētie dokumenti netiek uzrādīti un Saistību raksta noraksts netiek iesniegts, transportlīdzekļa tehniskā apskate netiek veikta.

19. Ja juridiskā persona, kuras īpašumā ir vairāk kā 30 transportlīdzekļu, vēlas reģistrēt, pārreģistrēt vai noņemt transportlīdzekli no uzskaites, tai jāpierāda Ceļu satiksmes drošības direkcijā, ka par attiecīgo transportlīdzekli nodeva ir samaksāta pilnā apmērā.

20. Lai juridiskā vai fiziskā persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu un kurai pieder vieglie automobiļi ar kravas kasti, furgoni, pikapi vai kravas automobiļi ar pilnu masu līdz 12000 kg, varētu saņemt nodevas atlaidi 50 procentu apmērā, tai jāiesniedz nodevas maksājuma izdarīšanas vietā vietējās pašvaldības izziņa, kas apliecina, ka attiecīgajai juridiskajai vai fiziskajai personai pienākas likumā noteiktā atlaide.

21. Vietējās pašvaldības izziņā tiek norādīta šāda informācija:

21.1. tās personas vārds un uzvārds (uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums), kurai pieder attiecīgais transportlīdzeklis, un apliecinājums, ka minētā persona vietējās pašvaldības teritorijā nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu;

21.2. tās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība (hektāros) vietējās pašvaldības teritorijā, kurā attiecīgā juridiskā vai fiziskā persona nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu;

21.3. ziņas par attiecīgajai juridiskajai vai fiziskajai personai piederošajiem transportlīdzekļiem (marka, modelis, reģistrācijas numurs un izlaides gads), par kuriem pienākas nodevas atlaide atbilstīgi lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībai.

22. Ja juridiskajai vai fiziskajai personai, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, pienākas nodevas atlaide par vairākiem transportlīdzekļiem, šī atlaide piemērojama par vienu automobili uz katriem pilniem 50 hektāriem lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kurā attiecīgā juridiskā vai fiziskā persona nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, un vietējās pašvaldības izziņa jāizsniedz par katru transportlīdzekli atsevišķi.

23. Vietējās pašvaldības izziņa ir spēkā tikai tajā kalendāra gadā, par kuru tiek maksāta nodeva.

IV. Noslēguma jautājumi

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1994.gada 17.maija noteikumus nr.104 "Par transportlīdzekļa gada nodevas iekasēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 64.nr.).

Ministru prezidents M.Gailis

Satiksmes ministrs, Ministru prezidenta biedrs A.Gūtmanis

 

1.pielikums

Iekasētās transportlīdzekļu gada nodevas pašvaldībām paredzēto naudas līdzekļu daļas procentuālais sadalījums

1. Naudas līdzekļi, kas iegūti, iekasējot transportlīdzekļu gada nodevu, tiek ieskaitīti Valsts autoceļu fonda speciālā budžeta kontā.

2. Autoceļu direkcija līdz katra mēneša desmitajam datumam apkopo ziņas par iepriekšējā mēnesī Valsts autoceļu fonda speciālā budžeta kontā ieskaitītajiem naudas līdzekļiem un 30 procentus no šīs summas pārskaita Rīgas, Daugavpils, Liepājas, Jelgavas, Jūrmalas, Ventspils un Rēzeknes pilsētas pašvaldību un 26 rajonu pašvaldību autoceļu (ielu) fondos, ievērojot šādu procentuālo sadalījumu:

 

Pašvaldība % no kopējās summas
Rīgas pilsētas pašvaldība 7,909
Daugavpils pilsētas pašvaldība 1,745
Liepājas pilsētas pašvaldība 1,778
Jelgavas pilsētas pašvaldība 1,002
Jūrmalas pilsētas pašvaldība 2,470
Ventspils pilsētas pašvaldība 1,037
Rēzeknes pilsētas pašvaldība 0,592
Aizkraukles rajona pašvaldība 3,490
Alūksnes rajona pašvaldība 1,683
Balvu rajona pašvaldība 2,307
Bauskas rajona pašvaldība 2,297
Cēsu rajona pašvaldība 4,017
Daugavpils rajona pašvaldība 3,978
Dobeles rajona pašvaldība 2,328
Gulbenes rajona pašvaldība 2,138
Jelgavas rajona pašvaldība 3,059
Jēkabpils rajona pašvaldība 4,799
Krāslavas rajona pašvaldība 3,733
Kuldīgas rajona pašvaldība 2,089
Liepājas rajona pašvaldība 4,912
Limbažu rajona pašvaldība 4,149
Ludzas rajona pašvaldība 2,740
Madonas rajona pašvaldība 3,977
Ogres rajona pašvaldība 3,704
Preiļu rajona pašvaldība 2,256
Rīgas rajona pašvaldība 4,130
Saldus rajona pašvaldība 3,134
Talsu rajona pašvaldība 2,542
Tukuma rajona pašvaldība 2,556
Valkas rajona pašvaldība 3,387
Valmieras rajona pašvaldība 2,788
Ventspils rajona pašvaldība 3,904
Kopā 100

3. Nosakot naudas līdzekļu procentuālo sadalījumu, tiek ņemts vērā attiecīgo pašvaldību teritorijā un pārziņā esošo iekšsaimniecības ceļu un ielu kopgarums. Pamatdatu avots - Valsts statistikas komitejas Galvenā skaitļošanas centra statistiskais biļetens, kas izdots 1994.gadā, un minētā centra darba materiāli (ziņas par ielu garumu).

4. Saskaņā ar statistisko uzskaiti iekšsaimniecības ceļi un ielas pēc to iespējamām uzturēšanas izmaksām tiek iedalītas šādi:

4.1. iekšsaimniecības ceļi un ielas ar uzlabotu segumu (asfaltbetons vai melnā grants);

4.2. pārējie iekšsaimniecības ceļi un ielas (bez seguma vai ar grants, šķembu vai cita veida segumu).

5. Lai naudas līdzekļu sadalījumā ņemtu vērā transportlīdzekļu kustības intensitāti uz iekšsaimniecības ceļiem un ielām (par to nav statistikas datu), kā arī iekšsaimniecības ceļu un ielu uzturēšanas darbu izmaksas atkarībā no brauktuves seguma veida (par tām nav statistikas datu), tiek noteikti šādi koeficienti (koeficientus piemēro iekšsaimniecības ceļu un ielu garumam):

Iekšsaimniecības ceļi un ielas

Koeficients

Iekšsaimniecības ceļi ar uzlabotu segumu 2
Pārējie iekšsaimniecības ceļi 1
Ielas ar uzlabotu segumu 5
Pārējās ielas 2

6. Katrai pašvaldībai paredzētā naudas līdzekļu daļa tiek aprēķināta kā daļa no reducētā iekšsaimniecības ceļu un ielu kopgaruma.

Satiksmes ministrs, Ministru prezidenta biedrs A.Gūtmanis

 

2.pielikums

Autoceļu direkcijaSAISTĪBU RAKSTS
par transportlīdzekļu gada nodevas samaksas kārtībuEs, _____________________________________________________________________ ,
(uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītāja vārds, uzvārds, personas kods)

dzīvoju _________________________________________________________________ ,
(adrese)

vadu ____________________________________________________________________
(uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, reģistrācijas apliecības nr.,
adrese)

_________________________________________________________________________ ,

paziņoju, ka _____________________________________________________ pieder
(uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums)

šī Saistību raksta pielikumā minētie transportlīdzekļi, par kuriem
_____ . gadā tiks samaksāta transportlīdzekļu gada nodeva.

Transportlīdzekļu gada nodevas summa Ls _________________________________
(cipariem un vārdiem)
_________________________________________________________________________
tiks samaksāta saskaņā ar šādu grafiku:

I ceturksnī Ls ______________________ līdz _____ . gada _____________
(cipariem un vārdiem)
II ceturksnī Ls ______________________ līdz _____ . gada ____________
(cipariem un vārdiem)
III ceturksnī Ls ______________________ līdz _____ . gada ____________
(cipariem un vārdiem)
IV ceturksnī Ls _______________________ līdz _____ . gada _____________
(cipariem un vārdiem)

Maksājuma nokavēšanas gadījumā par katru nokavējuma dienu līdz parāda
pilnīgai samaksai apņemos maksāt soda naudu 1,0 % apmērā no parāda summas.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)
vadītājs _______________________ _____ . gada ____________
(paraksts, zīmogs)

Saistību raksts iesniegts Autoceļu direkcijā _____ . gada ____________ .

Atbildīgā amatpersona _______________________
(paraksts, zīmogs)Satiksmes ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gūtmanis


3.pielikums

PIELIKUMS
Saistību rakstam par transportlīdzekļu gada nodevas samaksas kārtību


__________________________________________________________________________
(uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums)

piederošie transportlīdzekļi, par kuriem tiks samaksāta transportlīdzekļu
gada nodeva saskaņā ar Saistību rakstā noteikto grafiku:
_________________________________________________________________________
Nr. Marka, Izlaiduma Reģistrācijas Pilna Nodevas Tehniskās
p. modelis gads numurs masa likme apskates
k. (kg) (Ls) datums
_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Saistību raksta pielikums iesniegts Autoceļu direkcijā ____. gada _________.

Atbildīgā amatpersona ________________________________
(paraksts, zīmogs)

Satiksmes ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gūtmanis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kārtību, kādā iekasējama transportlīdzekļu gada nodeva Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 149Pieņemts: 13.06.1995.Stājas spēkā: 22.06.1995.Zaudē spēku: 01.07.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 95, 21.06.1995.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
35508
22.06.1995
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)