Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.

Jūrmalas domes saistošie noteikumi Nr. 6

Jūrmalā 2024. gada 22. februārī (prot. Nr. 3, 59. p.)

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16., 17. pantu

Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2024. gadam saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu, tajā skaitā:

 

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

108 897 186

euro
kārtējā gada izdevumi

124 180 559

euro
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-15 283 373

euro
Finansēšana

15 283 373

euro
Atlikums gada sākumā

16 161 976

euro
Atlikums gada beigās

3 278 884

euro
Aizņēmumi

11 949 449

euro
Aizņēmumu atmaksa

8 166 549

euro
Pamatkapitāla palielinājums

1 382 619

euro

3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2023. gadā 13 775 780 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4. pielikumu."

2. Aizstāt 1., 2., 3., 4. pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3., 4. pielikumu.

3. Aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr. 01.110.001.JPD.0220, Nr. 04.730.015.JPD.0321, Nr. 04.730.015.JPD.0329, Nr. 09.820.003.JPD.0421, Nr. 09.820.016.JPD.0421, Nr. 04.900.P068.JPD.0429, Nr. 04.900.P077.JPD.0429, Nr. 04.900.P087.JPD.0429, Nr. 04.900.003.JPD.0430, Nr. 09.219.030.JPD.0459, Nr. 04.510.200.JPD.0459, Nr. 04.740.P008.JPD.0459, Nr. 09.219.P012.JPD.0459, Nr. 10.700.P014.JPD.0459, Nr. 06.600.030.JPD.0570, Nr. 08.230.030.JPD.0570, Nr. 09.100.030.JPD.0570, Nr. 10.700.030.JPD.0570, Nr. 09.219.030.JPD.0570, Nr. 06.600.035.JPD.0570, Nr. 06.600.001.JPD.0580, Nr. 03.600.014.JPD.0620, Nr. 04.900.022.JPD.0620, Nr. 01.820.890.JPD.0900, Nr. 01.330.890.JPD.1110, Nr. 08.620.016.JPD.1200, Nr. 01.110.001.JPD.1800, Nr. 01.890.890.JPD.JPV, Nr. 03.390.001.JPD.1800;

3.2. Jūrmalas izglītības pārvaldei tāmes Nr. 09.810.001.IP.01, Nr. 09.100.020.IP.02, Nr. 09.820.020.IP.04, Nr. 09.100.001.IP.ABEL, Nr. 09.640.001.IP.ABEL, Nr. 09.620.090.IP.ABEL, Nr. 09.100.001.IP.AK, Nr. 09.640.001.IP.AK, Nr. 09.620.090.IP.AK, Nr. 09.219.001.IP.AP, Nr. 09.620.090.IP.AP, Nr. 09.100.001.IP.BIT, Nr. 09.640.001.IP.BIT, Nr. 09.640.001.IP.JP, Nr. 09.219.001.IP.JP, Nr. 09.620.090.IP.JP, Nr. 09.610.001.IP.JPS, Nr. 09.630.001.IP.JPS, Nr. 09.640.001.IP.JPS, Nr. 09.219.001.IP.JPS, Nr. 09.620.090.IP.JPS, Nr. 09.640.001.IP.JVG, Nr. 09.219.001.IP.JVG, Nr. 09.620.090.IP.JVG, Nr. 09.100.001.IP.KATR, Nr. 09.640.001.IP.KATR, Nr. 09.620.090.IP.KATR, Nr. 09.640.001.IP.KP, Nr. 09.219.001.IP.KP, Nr. 09.640.001.IP.KV, Nr. 09.219.001.IP.KV, Nr. 09.620.090.IP.KV, Nr. 09.100.001.IP.LAC, Nr. 09.640.001.IP.LAC, Nr. 09.620.090.IP.LAC, Nr. 09.100.P062.IP.LAC, Nr. 09.100.001.IP.MAD, Nr. 09.640.001.IP.MAD, Nr. 09.620.090.IP.MAD, Nr. 09.100.001.IP.MAR, Nr. 09.640.001.IP.MAR, Nr. 09.620.090.IP.MAR, Nr. 09.640.001.IP.MP, Nr. 09.219.001.IP.MP, Nr. 09.620.090.IP.MP, Nr. 09.510.001.IP.MS, Nr. 09.640.001.IP.MS, Nr. 09.640.001.IP.MV, Nr. 09.219.001.IP.MV, Nr. 09.620.090.IP.MV, Nr. 09.510.001.IP.MZ, Nr. 09.640.001.IP.MZ, Nr. 09.100.001.IP.NAM, Nr. 09.640.001.IP.NAM, Nr. 09.620.090.IP.NAM, Nr. 09.100.001.IP.PODZ, Nr. 09.640.001.IP.PODZ, Nr. 09.620.090.IP.PODZ, Nr. 09.640.001.IP.PV, Nr. 09.219.001.IP.PV, Nr. 09.620.090.IP.PV, Nr. 09.219.P037.IP.PV, Nr. 09.100.001.IP.SAUL, Nr. 09.640.001.IP.SAUL, Nr. 09.620.090.IP.SAUL, Nr. 09.100.001.IP.TAUR, Nr. 09.640.001.IP.TAUR, Nr. 09.620.090.IP.TAUR, Nr. 09.219.001.IP.VP, Nr. 09.219.P084.IP.VP, Nr. 09.219.P088.IP.VP, Nr. 09.100.001.IP.ZVAN, Nr. 09.640.001.IP.ZVAN, Nr. 09.620.090.IP.ZVAN,

3.3. Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra tāmēm Nr. 09.510.001.BJIC, Nr. 09.640.001.BJIC;

3.4. Jūrmalas Futbola skolai tāmes Nr. 09.510.001.FS, Nr. 09.510.P066.FS;

3.5. Jūrmalas Centrālā bibliotēkai tāmi Nr. 08.210.001.JCB;

3.6. Jūrmalas kapiem tāmi Nr. 06.600.001.JK;

3.7. Jūrmalas Kultūras centram tāmes Nr. 08.230.001.JKC99, Nr. 08.620.040.JKC99;

3.8. Jūrmalas Muzejam tāmes Nr. 08.220.001.JMZ99, Nr. 08.220.040.JMZ99;

3.9. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centram "Kauguri" tāmes Nr. 10.400.061.JSPCK, Nr. 07.490.062.JSPCK, Nr. 10.700.071.JSPCK;

3.10. Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centram tāmes Nr. 06.600.001.JSSC, Nr. 09.100.035.JSSC, Nr. 09.510.035.JSSC, Nr. 09.620.035.JSSC, Nr. 09.640.035.JSSC, Nr. 09.219.035.JSSC, Nr. 08.100.055.JSSC;

3.11. Jūrmalas Labklājības pārvaldei tāmes Nr. 10.600.060.LP99, Nr. 10.700.060.LP99, Nr. 07.620.P030.LP99, Nr. 10.920.P031.LP99, Nr. 10.920.P032.LP99;

3.12. Jūrmalas pašvaldībai policijai tāmes Nr. 03.110.001.PP, Nr. 03.110.810.PP;

3.13. Jūrmalas Sporta skolai tāmes Nr. 09.510.001.SS, Nr. 09.640.001.SS,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

4. Papildināt 2. pielikumu ar šādām budžeta finansēto institūciju tāmēm:

4.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr. 09.219.P018.9210, Nr. 09.219.P019.9210, Nr. 08.100.P010.JPD.0459, Nr. 08.100.P061.9310;

4.2. Jūrmalas Izglītības pārvaldei tāmi Nr. 09.219.P069.IP.VP;

4.3. Jūrmalas Bērnu un jauniešu centram tāmi Nr. 09.510.P028.BJIC.

5. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošo noteikumu Nr. 49 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu" 6., 8. punktu, 10.1., 10.2, 10.3., 10.4., 11.1. apakšpunktu:

5.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 8. janvāra rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/7, 11. janvāra rīkojumu Nr. 2.1-1/24-2, 18. janvāra rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/18, 19. janvāra rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/20, 23. janvāra rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/25, 23. janvāra rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/26, 26. janvāra rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/29, 30. janvāra rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/34, 30. janvāra rīkojumu Nr. 2.1-1/24-7, 31. janvāra rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/37 2. februāra rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/41, 5. februāra rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/42, 5. februāra rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/43, 6. februāra rīkojumu Nr. 2.1-1/24-8, 12.februāra rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/49 izdarītos grozījumus tāmēs Nr. 01.890.890.JPD.JPV, Nr. 09.100.030.JPD.0570, Nr. 10.700.071.JSPCK, Nr. 08.210.030.JPD.0570, Nr. 09.219.030.JPD.0570, Nr. 08.210.001.JCB, Nr. 08.220.001.JMZ99, Nr. 08.620.040.JKC99, Nr. 06.600.001.JPD.1800, Nr. 09.810.001.IP.01, Nr. 09.640.001.IP.AP, Nr. 08.290.001.KVDC, Nr. 04.120.P016.JPD.0550, Nr. 09.620.090.IP.LAC, Nr. 09.620.090.IP.SAUL, Nr. 04.900.003.JPD.0429, Nr. 04.900.P087.JPD.0429, Nr. 09.510.030.JPD.0570, Nr. 10.700.030.JPD.0570, Nr. 09.640.001.IP.KV, Nr. 09.219.001.IP.MV, Nr. 08.620.016.JPD.1200;

5.2. aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

5.2.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr. 08.210.030.JPD.0570, Nr. 06.600.001.JPD.1800, Nr. 04.120.P016.JPD.0550, Nr. 04.900.003.JPD.0429, Nr. 09.510.030.JPD.0570,

5.2.2. Jūrmalas Izglītības pārvaldei tāmes Nr. 09.640.001.IP.AP,

5.2.3. Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centram tāmi Nr. 08.290.001.KVDC,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

6. Izteikt 10.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"atbilstoši ar domes lēmumu veiktajām funkciju un uzdevumu pārdalēm starp budžeta finansētām institūcijām apstiprinot vai grozot tāmes budžeta finansētām institūcijām, ja:

10.5.1. netiek grozīta budžeta programmai apstiprinātā apropriācija, finansējuma avots un netiek pārsniegts ekonomiskajās kategorijās attiecīgajam mērķim domes apstiprinātais izdevumu apjoms;

10.5.2. finansējums tiek pārcelts uz budžeta finansētajai institūcijai noteikto funkciju īstenošanai atbilstīgāku budžeta programmu un ja netiek grozīts finansējuma avots un netiek pārsniegts ekonomiskajās kategorijās attiecīgajam mērķim domes apstiprinātais izdevumu apjoms."

Jūrmalas domes priekšsēdētāja R. Sproģe

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

Ieņēmumu un izdevumu tāmes ar aktivitātēm

Ieņēmumu un izdevumu tāmes bez aktivitātēm

Ieņēmumu un izdevumu tāmes ar rīkojumu

Informatīvs paskaidrojuma raksts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 "Par Jūrmalas valstspilsētas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 22.02.2024.Stājas spēkā: 27.02.2024.Zaudē spēku: 01.01.2025.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 40, 26.02.2024. OP numurs: 2024/40.22
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
350044
27.02.2024
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"