Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1996. gada 17. decembra noteikumus Nr. 455 "Alkoholisko dzērienu marķēšanas noteikumi".

Ministru kabineta noteikumi nr. 120

(prot. nr. 20, 19.§) Rīgā 1995. gada 18. aprīlī

Noteikumi par alkoholisko dzērienu marķēšanas kārtību

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 5. pantu

 

I. Noteikumos lietotie termini

Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marka - valsts institūcijas izdota speciāla marka, kas tiek uzlīmēta uz alkoholiskā dzēriena fasējuma un apliecina akcīzes nodokļa samaksu atbilstīgi akcīzes nodokļa apmēram.

Alkoholisko dzērienu speciālās marķēšanas zīme - alkoholisko dzērienu ražošanas uzņēmuma izstrādātam un Spirta monopola padomes apstiprinātam etalonparaugam atbilstīga alkoholiskā dzēriena marķējuma zīme.

Marķēts alkoholiskais dzēriens - šo noteikumu izpratnē - uz dzēriena fasējuma ar noteiktam kvalitātes (atbilstības) sertifikātam atbilstīgu akcīzes nodokļa marku vai speciālās marķēšanas zīmi apzīmēts alkoholiskais dzēriens.

Imports - šo noteikumu izpratnē - preču ievešana Latvijas Republikas muitas teritorijā brīvam apgrozījumam.

II. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka importējamo un Latvijas Republikā ražojamo alkoholisko dzērienu marķēšanu, izņemot tos alkoholiskos dzērienus, kurus Muitas kodeksā noteikto normu ietvaros Latvijas Republikā ieved fiziskās personas.

2. Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markas ir paredzētas alkoholisko dzērienu marķēšanai.

Aizliegta tādu alkoholisko dzērienu realizācija, nodošana realizācijai vai nodošana uz citiem nosacījumiem, kuri nav marķēti ar tiem atbilstīgām alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām vai speciālās marķēšanas zīmēm, izņemot šajos noteikumos minētos gadījumus.

Importējamos alkoholiskos dzērienus marķē ar alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām pirms to ievešanas Latvijas Republikā brīvam apgrozījumam.

Latvijas Republikā ražotos alkoholiskos dzērienus marķē ar alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām tikai tie alkoholisko dzērienu ražošanas uzņēmumi, kuri nav saņēmuši Spirta monopola padomes atļauju šo uzņēmumu ražotās alkoholisko dzērienu produkcijas marķēšanai ar Spirta monopola padomes apstiprināta parauga alkoholisko dzērienu speciālās marķēšanas zīmi.

Atļauta tikai tādu ārvalstīs ražoto alkoholisko dzērienu realizācija, kuri marķēti ar alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku, izņemot tirdzniecību beznodokļu veikalos, kur realizācija atļauta bez alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markas izmantošanas. Kārtību, kādā notiek alkoholisko dzērienu tirdzniecība beznodokļu veikalos esošajās tirdzniecības vietās, nosaka Ministru kabineta noteikumi par beznodokļu tirdzniecības veikaliem.

Īpašā kārtībā realizējamo alkoholisko dzērienu (konfiscēto, bezīpašnieka, atrasto un atrasto apslēpto alkoholisko dzērienu) marķēšanas kārtību nosaka Spirta monopola pārvalde.

3. Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marka:

3.1. apliecina, ka par attiecīgā dzēriena marķēto vienību atbilstīgi tā veidam, spirta saturam un tilpumam valsts budžetā tiek maksāts akcīzes nodoklis;

3.2. apliecina, ka attiecīgā dzēriena kvalitāte atbilst spēkā esošajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām;

3.3. sniedz valsts pilnvarotu institūciju noteiktā kārtībā šifrētu informāciju par izgatavotāju, importētāju un samaksātā akcīzes nodokļa apmēru.

4. Alkoholisko dzērienu speciālās marķēšanas zīmes izmanto Latvijas Republikā ražotu alkoholisko dzērienu marķēšanai. Alkoholisko dzērienu speciālās marķēšanas zīme var būt izveidota īpašas uzlīmes, uzraksta, perforēta etiķetes segmenta vai cita īpaša apzīmējuma veidā.

Lēmumu par attiecīgā uzņēmuma alkoholisko dzērienu marķēšanu ar noteiktu alkoholisko dzērienu speciālās marķēšanas zīmi pieņem Spirta monopola padome, kas apstiprina speciālās marķēšanas zīmes etalonparaugu katram alkoholisko dzērienu izstrādājumam.

5. Alkoholisko dzērienu speciālās marķēšanas zīme:

5.1. apliecina, ka alkoholiskā dzēriena ražotājs ir akcīzes nodokļa maksātājs;

5.2. apliecina, ka attiecīgā alkoholiskā dzēriena kvalitāte atbilst spēkā esošajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām;

5.3. sniedz šifrētu Spirta monopola pārvaldē reģistrētu informāciju par attiecīgo alkoholisko dzērienu un tā izgatavotāju.

6. Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markas izgatavo un piegādā konkursa kārtībā noteikts uzņēmums.

Spirta monopola pārvalde apstiprina konkursa noteikumus un rezultātus un organizē alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanu, saņemšanu, pārdošanu un izsniegšanu uzņēmumiem. Labklājības ministrijas Nacionālais pārtikas, parfimērijas, kosmētikas līdzekļu un rotaļlietu sertifikācijas centrs (tālāk tekstā - "Nacionālais sertifikācijas centrs") veic izsniedzamo alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku piesaisti uzņēmumam izdotajam attiecīgā dzēriena kvalitātes (atbilstības) sertifikātam.

7. Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markas izstrādājuma cenu nosaka Spirta monopola pārvalde, pamatojoties uz tās izgatavošanas, piegādes, uzskaites un izsniegšanas izdevumu summu un tai atbilstīgu pievienotās vērtības nodokli.

Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marka netiek aplikta ar muitas nodokli.

8. Alkoholisko dzērienu speciālās marķēšanas zīmi katra alkoholiskā dzēriena veida un fasējuma paraugam izstrādā un Spirta monopola padomei apstiprināšanai iesniedz attiecīgais Latvijas Republikas alkoholisko dzērienu ražošanas uzņēmums.

Ja iesniegtais alkoholisko dzērienu speciālās marķēšanas zīmes paraugs netiek apstiprināts, uzņēmums saskaņā ar šiem noteikumiem iegādājas alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markas.

III. Importējamo alkoholisko dzērienu marķēšana

9. Uzņēmums, kas Spirta monopola pārvaldē saņēmis licenci alkoholisko dzērienu importam (brīvai realizācijai vai bez tiesībām realizēt tos citām juridiskām personām), drīkst ievest tikai licencē minētos alkoholiskos dzērienus, ievērojot licencē norādīto apjomu un muitas noliktavu.

Ir aizliegta alkoholisko dzērienu ievešana Latvijas Republikā bez Spirta monopola pārvaldes izdotas licences.

10. Alkoholiskos dzērienus ir atļauts marķēt tikai tajā muitas noliktavā, kas norādīta uzņēmumam izsniegtajā licencē alkoholisko dzērienu ievešanai.

Alkoholiskos dzērienus ir tiesīgs marķēt tikai tas uzņēmums, kurš Spirta monopola pārvaldē saņēmis licenci attiecīgo alkoholisko dzērienu ievešanai.

11. No muitas noliktavas atļauta tikai ar alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām marķētu alkoholisko dzērienu izvešana, ja noformēta atbilstīga preču transporta pavadzīme, kurā norādīts kvalitātes (atbilstības) sertifikāts un marķēšanai izmantoto alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku sērija un numerācijas ietvari, izņemot šo noteikumu 2. punktā minētos gadījumus.

Aizliegta ārvalstīs ražotu alkoholisko dzērienu izvešana no licencē norādītās muitas noliktavas uz citu licencē nenorādītu muitas noliktavu, glabāšanas vai realizācijas vietu.

12. Uzņēmums, kas saņēmis licenci alkoholisko dzērienu ievešanai brīvai realizācijai vai licenci alkoholisko dzērienu ievešanai bez tiesībām tos realizēt citām juridiskajām personām, ir tiesīgs:

12.1. ievest alkoholiskos dzērienus Spirta monopola pārvaldes izsniegtajā licencē norādītajā muitas noliktavā tikai muitas atbildīgās amatpersonas pavadībā;

12.2. veikt alkoholisko dzērienu aprites uzskaiti tā, lai alkoholisko dzērienu kontroles jautājumos kompetentā trešā persona varētu ātri iegūt šādu informāciju:

12.2.1. kopējais alkoholisko dzērienu daudzums un alkoholisko dzērienu sortimenta katra nosaukuma dzēriena daudzums;

12.2.2. katra marķētā alkoholiskā dzēriena daudzums un katra nemarķētā alkoholiskā dzēriena daudzums;

12.2.3. saņemto alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku aprite un atbilstība noteiktam kvalitātes (atbilstības) sertifikātam;

12.2.4. katra alkoholiskā dzēriena muitas vērtība;

12.2.5. par katru alkoholisko dzērienu aprēķinātie nodokļi;

12.2.6. par katru alkoholisko dzērienu samaksātie nodokļi;

12.2.7. katras ievestās alkoholisko dzērienu partijas nosūtītājs un pārvadātājs;

12.2.8. katras izvestās alkoholisko dzērienu partijas pārvadātājs un precīza nogādes vieta (uzņēmums un adrese);

12.2.9. samaksa par katru sertificēto alkoholisko dzērienu partiju tās nosūtītājam;

12.2.10. katras realizēto alkoholisko dzērienu partijas samaksas norises gaita;

12.2.11. katras sertificētās alkoholisko dzērienu partijas marķēšanas gaita.

13. Lai saņemtu alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markas, licencēts alkoholisko dzērienu importētājuzņēmums:

13.1. iesniedz Spirta monopola pārvaldei pieteikumu alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku saņemšanai, kurā norāda attiecīgajā muitas noliktavā ievesto alkoholisko dzērienu:

13.1.1. veidu;

13.1.2. nosaukumu;

13.1.3. tilpumu;

13.1.4. absolūtā alkohola koncentrāciju;

13.1.5. marķējamo vienību skaitu;

13.2. iesniedz attiecīgās alkoholisko dzērienu partijas izcelsmes sertifi-kātu un pavaddokumentu kopijas un uzrāda to oriģinālus;

13.3. iesniedz Spirta monopola pārvaldei atbilstīgi noformētu attiecīgās alkoholisko dzērienu partijas muitas deklarāciju, kurai pievienots uzņēmuma izstrādāts un uzņēmuma pilnvarotas amatpersonas apliecināts skaidri saprotams un dzērienu partijai saskaņā ar likumiem noteikts nodokļu aprēķins, pamatojoties uz attiecīgā alkoholiskā dzēriena muitas vērtību;

13.4. saņem saskaņā ar iesniegto nodokļu aprēķinu Spirta monopola pārvaldes izrakstītu rēķinu akcīzes nodokļa samaksai un veic akcīzes nodokļa samaksu bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienestā un Spirta monopola pārvaldē reģistrētu bankas iestādes norēķinu kontu.

14. Spirta monopola pārvalde nodrošina alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku pārdošanu importētājuzņēmumam un veic šādas darbības:

14.1. pārbauda un apliecina importētājuzņēmuma pieteikuma atbilstību izsniegtajai licencei un kontrolē uzņēmuma licencē norādīto kopējā alkoholisko dzērienu ievešanas apjoma izmantošanu;

14.2. izsniedz importētājuzņēmumam rēķinu akcīzes nodokļa iemaksai valsts budžetā saskaņā ar importētājuzņēmuma iesniegto nodokļu aprēķinu;

14.3. kontrolē izsniegtajā rēķinā norādītās akcīzes nodokļa summas reālu saņemšanu valsts budžeta kontā;

14.4. pēc akcīzes nodokļa summas saņemšanas valsts budžeta kontā izsniedz atļauju Nacionālajam sertifikācijas centram attiecīgo alkoholisko dzērienu sertificēšanai;

14.5. izsniedz importētājuzņēmumam samaksai rēķinu par izdevumiem, kas saistīti ar sertificējamās alkoholisko dzērienu partijas akcīzes nodokļa marku izgatavošanu;

14.6. pēc alkoholisko dzērienu partijas sertificēšanas izsniedz importētāj-uzņēmumam alkoholiskā dzēriena kvalitātes (atbilstības) sertifikātam un samaksātā akcīzes nodokļa apmēram atbilstīgas akcīzes nodokļa markas.

15. Nacionālais sertifikācijas centrs:

15.1. reģistrē Spirta monopola pārvaldes atļauju attiecīgā alkoholiskā dzēriena sertificēšanai;

15.2. labklājības ministra noteiktajā kārtībā izsniedz alkoholiskā dzēriena kvalitātes (atbilstības) sertifikātu vai motivētu atteikumu minētā sertifikāta izdošanai un par šo atteikumu paziņo Spirta monopola pārvaldei, kā arī ievada šos datus minētā centra datu bāzē un ieraksta izsniedzamo alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku sērijas un numurus attiecīgajā sertifikātā;

15.3. izveido, uztur un aktualizē kvalitātes (atbilstības) sertifikātu un tiem atbilstīgo alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku reģistru.

16. Valsts ieņēmumu dienests:

16.1 kontrolē alkoholisko dzērienu uzskaiti tajās muitas noliktavās, kuras uzglabā alkoholiskos dzērienus brīvam apgrozījumam Latvijas Republikā;

16.2. kontrolē ievedamo alkoholisko dzērienu pavaddokumentos un muitas deklarācijā minēto datu atbilstību kravas saturam;

16.3. nodrošina informācijas sniegšanu no tā muitas punkta, kurā robežu šķērso alkoholisko dzērienu krava, šādām iestādēm:

16.3.1. Spirta monopola pārvaldei;

16.3.2. muitas noliktavai, kura norādīta Spirta monopola pārvaldes izsniegtajā licencē;

16.3.3. muitas iestādei, kuras kontroles zonā atrodas Spirta monopola pārvaldes izsniegtajā licencē norādītā muitas noliktava;

16.4. pārbauda akcīzes nodokļa samaksu.

IV. Latvijas Republikā ražoto alkoholisko dzērienu marķēšana

17. Tie uzņēmumi, kuri saskaņā ar Spirta monopola pārvaldes izdotu licenci ražo alkoholiskos dzērienus, marķē ražotos dzērienus ar Spirta monopola padomes apstiprināta parauga alkoholisko dzērienu speciālās marķēšanas zīmi.

18. Uzņēmumi, kuri nav saņēmuši atļauju marķēt alkoholiskos dzērienus ar attiecīgu speciālās marķēšanas zīmi, pēc tam, kad Spirta monopola pārvaldei iesniegts Nacionālā sertifikācijas centra noteiktajā kārtībā izdots kvalitātes (atbilstības) sertifikāts un banku iestādes atbilstīga garantija par akcīzes nodokļa samaksu likumā noteiktajā termiņā un apmērā, saņem alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markas.

Šādu garantiju pieņem tikai no tās banku iestādes, kurai ir Valsts ieņēmumu dienestā un Spirta monopola pārvaldē reģistrēts norēķinu konts norēķiniem par alkoholiskajiem dzērieniem.

19. Alkoholisko dzērienu ražošanas uzņēmumi akcīzes nodokli maksā atbilstīgi akcīzes nodokļa aprēķinam un saņemtajām alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām alkoholisko dzērienu realizācijas gaitā, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc akcīzes nodokļa marku saņemšanas.

20. Ar alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku netiek marķēti eksportam paredzētie alkoholiskie dzērieni.

Ja eksportējamajai produkcijai tiek izmantota alkoholisko dzērienu speciālās marķēšanas zīme, uzņēmums iesniedz apstiprināšanai īpašu eksportam paredzētu alkoholisko dzērienu speciālās marķēšanas zīmes etalonparaugu.

V. Īpaši nosacījumi

21. Alkoholisko dzērienu kvalitātes (atbilstības) sertifikātu derīguma termiņu nosaka Labklājības ministrijas pilnvarota institūcija.

22. Maksu par uzņēmumam izsniedzamo alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku izstrādājuma daudzumu attiecīgais uzņēmums iemaksā Spirta monopola pārvaldes speciālā budžeta norēķinu kontā.

23. Alkoholisko dzērienu speciālās marķēšanas zīmi piestiprina uz dzēriena pudeles vai cita veida minimālās tilpuma vai fasēšanas vienības tā, lai tā skartu izstrādājuma pamatetiķeti vai aizvākojuma atdalāmo daļu. Pieļaujama akcīzes nodokļa markas izvietošana uz fasējuma aizvākojuma, ja aizvākojuma izmēri atļauj izvietot akcīzes nodokļa marku, to nedeformējot.

Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markas piestiprināšanas vietu nosaka Spirta monopola pārvalde, norādot to sertificēšanai izsniegtajā atļaujā.

24. Citas šajos noteikumos neminētās darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem veicamas un sankcijas par šo noteikumu pārkāpšanu piemērojamas saskaņā ar Ministru kabineta 1994.gada 25.janvāra noteikumiem nr.37 "Par spirta un alkoholisko dzērienu valsts monopolu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 59., 82.nr.).

VI. Pārejas jautājumi

25. Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markas projektēšanas un izgatavošanas sākotnējos izdevumus Spirta monopola pārvalde sedz no ieņēmumiem, kas gūti no valsts nodevas par izsniegtajām licencēm.

26. Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markas ieviešanas termiņš -1995. gada 1. jūlijs.

Alkoholisko dzērienu speciālās marķēšanas zīmju izmantošanas kārtības ieviešanas termiņš - 1995. gada 1. maijs.

27. Līdzšinējā kārtībā līdz 1995. gada 1. jūlijam izdotās Nacionālā sertifikācijas centra marķēšanas uzlīmes derīgas līdz 1995.gada 1.augustam.

28. Valsts ieņēmumu dienestam pēc saskaņošanas ar Spirta monopola pārvaldi līdz 1995. gada 1. jūnijam noteikt tos muitas kontrolpunktus un muitas noliktavas, kuri izmantojami alkoholisko dzērienu ievešanai.

29. Alkoholiskos dzērienus, kuri marķēti un ievesti brīvam apgrozījumam līdz 1995. gada 1. jūlijam, bet kurus līdz 1995. gada 1. augustam nav iespējams realizēt, uzņēmumi līdz 1995. gada 1. augustam deklarē Spirta monopola pārvaldē, apliecinot, ka ir veikta par šiem dzērieniem noteiktā akcīzes nodokļa samaksa un šo dzērienu sertifikācija.

Pēc akcīzes nodokļa samaksas un sertificēšanas apliecināšanas atbilstīgi deklarēto alkoholisko dzērienu daudzumam Spirta monopola pārvalde izsniedz alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markas un iekasē maksu par šo marku izgatavošanu.

Pēc 1995. gada 1. augusta šādus dzērienus var realizēt tikai ar dubultu marķējumu - ar marķējumu, kas veikts saskaņā ar kārtību, kāda ir bijusi spēkā līdz šo noteikumu pieņemšanai, un ar alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markas marķējumu. Uzglabāt alkoholiskos dzērienus bez dubultā marķējuma ir atļauts tikai saskaņā ar šiem noteikumiem noteiktajās un attiecīgajās licencēs norādītajās muitas noliktavās.

30. Ar 1995.gada 1.jūliju atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 1994.gada 25.janvāra noteikumu nr.37 "Par spirta un alkoholisko dzērienu valsts monopolu" 147.7. un 147.8. apakšpunktu.

Ministru prezidents M.Gailis

Finansu ministrs, Ministru prezidenta biedrs A.Piebalgs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par alkoholisko dzērienu marķēšanas kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 120Pieņemts: 18.04.1995.Stājas spēkā: 29.04.1995.Zaudē spēku: 01.01.1997.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 28.04.1995.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
34872
29.04.1995
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)