Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 251

Rīgā 2023. gada 16. maijā (prot. Nr. 26 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par atbilstības novērtēšanu" 7. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 216. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.19. meža biomasa - no kokaugiem un krūmiem ražota biomasa, kas iegūta gan meža zemēs, gan ārpus meža, tai skaitā lauksaimniecības zemēs;".

2. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Biomasas kurināmajam ir jāatbilst šo noteikumu II, III un IV nodaļā minētajiem ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, ja:
5.1. to izmanto elektroenerģijas, siltumenerģijas, dzesēšanai vai saldēšanai nepieciešamās enerģijas ražošanas iekārtā vai degvielu ražošanas iekārtā, kuras kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda, summējot visu stacionāro tehnoloģisko sadedzināšanas iekārtu jaudu, ir 20 megavati (MW) vai lielāka cietā biomasas kurināmā gadījumā vai 2 megavati (MW) vai lielāka gāzveida biomasas kurināmā gadījumā;
5.2. to izmanto elektroenerģijas, siltumenerģijas, dzesēšanai vai saldēšanai nepieciešamās enerģijas ražošanas iekārtā vai degvielu ražošanas iekārtā, kurā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojumu tiek veiktas Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā iekļautās piesārņojošās darbības un kurai nepieciešama siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja."

3. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Ja saskaņā ar Enerģētikas likumu Ministru kabinets izsludina enerģētisko krīzi elektroenerģijas apgādē, Klimata un enerģētikas ministrija iesniedz Eiropas Komisijā paziņojumu, ka enerģētiskās krīzes laikā šo noteikumu 21. un 22. punktu nepiemēro, un pēc Eiropas Komisijas atzinuma saņemšanas par izņēmuma piemērošanas pamatotību šo noteikumu 21. un 22. punktu nepiemēro visā enerģētiskās krīzes periodā."

4. Izteikt 33.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.3. komersanta shēmas ietvaros."

5. Papildināt ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Ja šo noteikumu 5. punktā minētajā iekārtā tiek izmantots šo noteikumu 5. pielikumā minētajā biomasas biržā iegādātais cietais biomasas kurināmais, kas ražots no meža biomasas izejvielām, un cietā biomasas kurināmā atbilstība šo noteikumu III, IV, VI un VII nodaļā noteiktajām prasībām ir ar attiecīgo marķējumu un biržas ziņojumu apliecināta minētajā biomasas biržā, tad šāds biomasas kurināmais ir atzīstams par atbilstošu šo noteikumu III, IV, VI un VII nodaļā noteiktajām prasībām, ja minētā biomasas birža ir reģistrēta Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā ir spēkā tiesību akti, kas atļauj konkrētajai biomasas biržai nodrošināt atbilstības apliecināšanu."

6. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Šo noteikumu 40. punktā minētais komersants katru gadu līdz 1. jūlijam Būvniecības valsts kontroles biroja administrētajā Energoresursu informācijas sistēmā iesniedz šādu informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā katra izmantotā biomasas kurināmā un biogāzes sūtījuma atbilstību šo noteikumu II, III un IV nodaļā noteiktajiem ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem:
39.1. ja apliecināšanai tiek izmantota šo noteikumu 33.1. vai 33.2. apakšpunktā minētā shēma:
39.1.1. šo noteikumu 33.1. un 33.2. apakšpunktā minēto shēmu ietvaros izsniegtā sertifikāta (atbilstības apliecinājuma) vai ilgtspējas apliecinājuma numurs, kā arī augšupielādē regulas Nr. 2022/996 2. panta 4. punktā minēto sertifikātu vai regulas Nr. 2022/996 23. punktā minēto ilgtspējas apliecinājumu;
39.1.2. biomasas kurināmā apjoms, uz kuru attiecas ilgtspējas apliecinājums vai kas tiek deklarēts sertifikāta ietvaros;
39.2. ja apliecināšanai tiek izmantota šo noteikumu 33.3. apakšpunktā minētā shēma:
39.2.1. šo noteikumu 47.2 punktā minētais Ministru kabineta rīkojums;
39.2.2. šo noteikumu 47.3 punktā minētais pašapliecinājums vai neatkarīga auditora pārbaudes novērtējums vai ziņojums;
39.2.3. šo noteikumu 47.71. apakšpunktā minētais koksnes piegādes ķēdes sertifikāts, 47.72. apakšpunktā minētais sertifikāts (atbilstības apliecinājums) vai 47.92. apakšpunktā minētais pārbaudes apliecinājums;
39.2.4. biomasas kurināmā apjoms, uz kuru attiecas iesniegtie dokumenti un kas tiek deklarēts šo noteikumu 33.3. apakšpunktā minētās shēmas ietvaros;
39.3. ja saskaņā ar šo noteikumu 33.1 punktu tiek izmantots biomasas biržā iegādātais cietais biomasas kurināmais:
39.3.1. dokumenti, kas apliecina cietā biomasas kurināmā iegādi biomasas biržā;
39.3.2. biomasas biržas izsniegtais ziņojums par konkrētā biomasas iegādātā apjoma ilgtspējību."

7. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Informāciju saskaņā ar šo noteikumu 39. punktu sniedz komersants, kuram ir:
40.1. elektroenerģijas, siltumenerģijas, dzesēšanai vai saldēšanai nepieciešamās enerģijas ražošanas iekārta vai degvielu ražošanas iekārta, kuras kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda ir 20 megavati (MW) vai lielāka, kurā tiek izmantots tikai cietais biomasas kurināmais vai arī cietais biomasas kurināmais kopā ar fosilo kurināmo un kura neveic Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā iekļautās piesārņojošās darbības, kurām nepieciešama siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja;
40.2. elektroenerģijas, siltumenerģijas, dzesēšanai vai saldēšanai nepieciešamās enerģijas ražošanas iekārta vai degvielu ražošanas iekārta, kuras kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda ir 2 megavati (MW) vai lielāka un kurā tiek izmantota tikai biogāze vai arī biogāze kopā ar fosilo kurināmo."

8. Papildināt ar IX1 nodaļu šādā redakcijā:

"IX1. Komersanta shēmas darbības nosacījumi
47.1 Komersanta shēmas ietvaros piegādes ķēdē iesaistītie var pamatot atbilstību šo noteikumu III nodaļā noteiktajiem ilgtspējas kritērijiem un šo noteikumu 19. punktā ​​​​​noteiktajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem tikai attiecībā uz biomasas kurināmo, kas ir ražots no Latvijā audzētas un iegūtas meža biomasas.
47.2 Zemkopības ministrija katru gadu izvērtē uzraudzības un izpildes panākšanas sistēmas spēju nodrošināt atbilstību šo noteikumu 15. un 17. punktā minētajiem ilgtspējas kritērijiem, kā arī atbilstošos Latvijas tiesību aktus. Pēc izvērtēšanas Zemkopības ministrija sagatavo un līdz 20. decembrim iesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par Latvijas tiesību aktu, kā arī uzraudzības un izpildes panākšanas sistēmas atbilstību kārtējā kalendāra gadā.
47.3 Atbilstību šo noteikumu 19. punktā noteiktajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, ņemot vērā šo noteikumu VI nodaļā noteiktos nosacījumus, komersants nosaka, izmantojot:
47.31. siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma aprēķina rīku, kuru sadarbībā ar Būvniecības valsts kontroles biroju un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" izstrādājusi Klimata un enerģētikas ministrija. Minētās atbilstības pašapliecinājumu komersants iesniedz Energoresursu informācijas sistēmā;
47.32. siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinu, kuru komersants veicis saskaņā ar šiem noteikumiem un kura pareizību ir pārbaudījis un atbilstību šo noteikumu III nodaļā un 2. pielikumā noteiktajiem nosacījumiem apliecinājis neatkarīgs auditors.
47.4 Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumā un regulas Nr. 2022/996 VII pielikumā noteiktajiem nosacījumiem katru gadu līdz 20. decembrim aprēķina šo noteikumu 2. pielikuma 3. punktā minētās meža biomasas izejvielu ieguves un audzēšanas emisijas visai Latvijas teritorijai (šo noteikumu 2. pielikuma 3.1. apakšpunktā minētais eec rādītājs) un meža biomasas gada emisijas, kas rodas, zemes izmantojuma maiņas ietekmē mainoties oglekļa uzkrājumam (šo noteikumu 2. pielikuma 3.1. apakšpunktā minētais el rādītājs).
47.5 Komersants, kuram ir šo noteikumu 5. punktā minētā elektroenerģijas, siltumenerģijas, dzesēšanai vai saldēšanai nepieciešamās enerģijas ražošanas iekārta vai degvielu ražošanas iekārta, kā arī kurināmā piegādātājs:
47.51. izstrādā piegādes ķēdes izsekojamības un masas bilances piemērošanas procedūras;
47.52. ievieš un izmanto masas bilances sistēmu atbilstoši šo noteikumu VII nodaļā noteiktajiem nosacījumiem;
47.53. izstrādā un īsteno cietā biomasas kurināmā partiju identificēšanas un uzskaites procedūras.
47.6 Kurināmā piegādātājs iesniedz komersantam, kuram ir šo noteikumu 5. punktā minētā elektroenerģijas, siltumenerģijas, dzesēšanai vai saldēšanai nepieciešamās enerģijas ražošanas iekārta vai degvielu ražošanas iekārta un kuram kurināmā piegādātājs piegādā biomasas kurināmo:
47.61. informāciju par piegādātā kurināmā izcelsmi;
47.62. ja attiecināms - šo noteikumu 26. punktā minētās faktiskās vērtības, kas aprēķinātas piegādātajam biomasas kurināmajam.
47.7 Komersants, kuram ir šo noteikumu 5. punktā minētā elektroenerģijas, siltumenerģijas, dzesēšanai vai saldēšanai nepieciešamās enerģijas ražošanas iekārta vai degvielu ražošanas iekārta, lai apliecinātu, ka atbilstība ir pamatota atbilstoši šo noteikumu VII nodaļā noteiktajiem nosacījumiem:
47.71. var izmantot spēkā esošo koksnes piegādes ķēdes sertifikātu, kas komersantam izsniegts meža sertifikācijas shēmas ietvaros un kas apliecina masas bilances izmantošanu un piegādes ķēdes izsekojamību, sākot ar sertifikāta pirmreizējās izdošanas datumu;
47.72. var izmantot regulas 2022/996 2. panta 4. punktā minēto sertifikātu (atbilstības apliecinājumu), kas komersantam izsniegts šo noteikumu 33.1. vai 33.2. apakšpunktā minētās brīvprātīgās shēmas vai nacionālās shēmas ietvaros un kas apliecina masas bilances izmantošanu un piegādes ķēdes izsekojamību, sākot ar sertifikāta pirmreizējās izdošanas datumu;
47.73. attiecībā uz tā cietā biomasas kurināmā apjomu, kura atbilstība šajos noteikumos noteiktajiem nosacījumiem nav apliecināta šo noteikumu 33.1. vai 33.2. apakšpunktā minētās shēmas ietvaros un uz to nav attiecināms šo noteikumu 47.71. vai 47.72. apakšpunktā minētais sertifikāts, kas izsniegts meža sertifikācijas shēmas ietvaros vai šo noteikumu 33.1. vai 33.2. apakšpunktā minētas brīvprātīgas shēmas vai nacionālās shēmas ietvaros, katru gadu nodrošina izstrādāto piegādes ķēdes izsekojamības procedūru un ieviestās masas bilances sistēmas neatkarīgu auditu.
47.8 Šo noteikumu 47.73. apakšpunktā minēto auditu var veikt:
47.81. sertificēšanas institūcija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību;
47.82. Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulas (ES) 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, 8. pantā noteiktā pārraudzības organizācija, kuru ir atzinusi Eiropas Komisija.
47.9 Šo noteikumu 47.8 punktā minētā institūcija vai pārraudzības organizācija:
47.91. veic masas bilances izmantošanas un piegādes ķēdes izsekojamības pārbaudi, tai skaitā ievērojot regulas Nr. 2022/996 19. pantu un I pielikumu;
47.92. sagatavo pārbaudes ziņojumu un izdod pārbaudes apliecinājumu, kas apliecina komersanta atbilstību šo noteikumu III, IV, VI un VII nodaļā noteiktajiem nosacījumiem un ir spēkā līdz nākamajai pārbaudei.
47.10 Šo noteikumu 47.7 punktā minētie nosacījumi nav attiecināmi uz Latvijā audzētas un iegūtas meža biomasas izejvielu meža biomasas kurināmo, kas šo noteikumu 5. punktā minētajai iekārtai tiek piegādāts no meža biomasas ieguves vietas, ja konkrētais komersants attiecīgi uzskaita minēto meža biomasas kurināmo un spēj pierādīt šī kurināmā izcelsmi un izmantošanu uzreiz pēc ieguves."

9. Izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Šo noteikumu 35., 36., 37. un 39. punktā minēto prasību izpildi nodrošina ar 2024. gada 1. janvāri."

10. Papildināt ar 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Klimata un enerģētikas ministrija sadarbībā ar Būvniecības valsts kontroles biroju un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" līdz 2023. gada 1. oktobrim izstrādā šo noteikumu 47.31. apakšpunktā minēto rīku."

11. Papildināt ar 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" līdz 2023. gada 1. oktobrim veic šo noteikumu 47.4 punktā minēto aprēķinu par 2022. un 2023. gadu."

12. Papildināt ar 52. punktu šādā redakcijā:

"52. Šo noteikumu 47.73. apakšpunktā minēto auditu pirmo reizi komersants nodrošina līdz 2023. gada 1. augustam. Pirmajā auditā jāaptver viss biomasas kurināmais, kas tiek izmantots, sākot ar 2023. gada 1. janvāri, tai skaitā arī tas meža biomasas izejvielu apjoms, kas ir iegūts līdz 2023. gada 1. janvārim, un tas meža biomasas kurināmā apjoms, kas ir saražots vai iegādāts līdz 2023. gada 1. janvārim."

13. Papildināt ar 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Attiecībā uz šo noteikumu 5. punktā minēto iekārtu, izņemot šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minēto iekārtu, šos noteikumus piemēro ar 2023. gada 1. augustu."

14. Papildināt ar 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Attiecībā uz šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minēto iekārtu, ņemot vērā Komisijas 2018. gada 19. decembra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2018/2066 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 601/2012, 38. panta 6. punktu, šie noteikumi ir uzskatāmi par izpildītiem attiecībā uz bioloģiski šķidro kurināmo vai biomasas kurināmo, kas ir izmantots laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim."

15. Papildināt ar 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Šo noteikumu III nodaļā noteiktie ilgtspējas kritēriji netiek attiecināti uz Latvijā audzēto un līdz 2022. gada 31. decembrim (ieskaitot) iegūto meža biomasu."

16. Papildināt ar 56. punktu šādā redakcijā:

"56. Būvniecības valsts kontroles birojs izmaiņas Energoresursu informācijas sistēmā atbilstoši šo noteikumu 35. un 39. punktam veic līdz 2023. gada 31. decembrim."

17. Papildināt ar 5. pielikumu (pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Klimata un enerģētikas ministrs R. Čudars

 

Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 16. maija
noteikumiem Nr. 251

"5. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 2. novembra
noteikumiem Nr. 686

Biomasas biržu saraksts

Nr. p. k. Nosaukums Reģistrācijas valsts Reģistrācijas numurs
1. UAB "BALTPOOL" Lietuva 302464881

"

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 251Pieņemts: 16.05.2023.Stājas spēkā: 19.05.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 94, 18.05.2023. OP numurs: 2023/94.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Citi saistītie dokumenti
341937
19.05.2023
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"