Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 96

Rīgā 2023. gada 7. martā (prot. Nr. 13 5. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 12. februāra noteikumos Nr. 72 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
32. panta sesto daļu
un Alkoholisko dzērienu aprites likuma
3. panta sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 12. februāra noteikumos Nr. 72 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 40. nr.; 2021, 41. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Iespējamais nodokļa parāds šo noteikumu izpratnē ir šo noteikumu 27.1, 29., 29.1, 29.2, 31. vai 42. punktā minētajā kārtībā aprēķinātais nodoklis."

2. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Nodrošinājumu iesniedz un reģistrē atsevišķi apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja, īslaicīgi reģistrēta saņēmēja, reģistrēta nosūtītāja, sertificēta saņēmēja, īslaicīgi sertificēta saņēmēja, citas dalībvalsts nosūtītāja tālpārdošanā darbībai, nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai un personas darbībai likuma "Par akcīzes nodokli" (turpmāk - likums) 23. panta septiņpadsmitajā daļā un 26. panta desmitajā daļā noteiktajā gadījumā."

3. Papildināt ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Persona, kas akcīzes preces saņem, lai tās izmantotu savām vajadzībām, prezentācijai vai izstādei saskaņā ar likuma 9.3 panta otrās daļas 3. punktu, iesniedz vienreizējo nodrošinājumu īslaicīgi sertificēta saņēmēja darbībai."

4. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Nodrošinājums nav jāiesniedz mazajai alkoholisko dzērienu darītavai, kuras saražotā vīna, raudzēto dzērienu vai starpproduktu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā un kuras speciālajā atļaujā (licencē) tas ir īpaši norādīts, izņemot gadījumu, ja mazā alkoholisko dzērienu darītava saražoto vīnu, raudzētos dzērienus vai starpproduktus pārvieto, piemērojot atliktās nodokļa maksāšanas režīmu."

5. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Lai saņemtu, pārreģistrētu vai anulētu vispārējā nodrošinājuma apliecību apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja vai reģistrēta nosūtītāja darbībai, nodrošinājuma iesniedzējs iesniedz iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu un, ja par nodrošinājumu iesniedz saistību izpildes apdrošināšanas polisi vai kredītiestādes galvojumu, pievieno attiecīgo polisi vai galvojumu ar nodrošinātāja drošu elektronisko parakstu parakstīta elektroniskā dokumenta veidā."

6. Papildināt ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Lai saņemtu, pārreģistrētu vai anulētu vispārējā nodrošinājuma apliecību, sertificēts saņēmējs iesniedz iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 1.1 pielikumu un, ja par nodrošinājumu iesniedz saistību izpildes apdrošināšanas polisi vai kredītiestādes galvojumu, pievieno attiecīgo polisi vai galvojumu ar nodrošinātāja drošu elektronisko parakstu parakstīta elektroniskā dokumenta veidā."

7. Papildināt ar 12.2 punktu šādā redakcijā:

"12.2 Lai saņemtu, pārreģistrētu vai anulētu vispārējā nodrošinājuma apliecību, citas dalībvalsts nosūtītājs tālpārdošanā vai nodokļa maksātāja pārstāvis iesniedz iesniegumu, kurā norāda nodokļu maksātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi un vispārējā nodrošinājuma summu. Ja nodokļa maksātāja pārstāvis par nodrošinājumu iesniedz saistību izpildes apdrošināšanas polisi vai kredītiestādes galvojumu, pievieno attiecīgo polisi vai galvojumu ar nodrošinātāja drošu elektronisko parakstu parakstīta elektroniskā dokumenta veidā."

8. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Ja mainās vispārējā nodrošinājuma apliecībā norādītā informācija, nodrošinājuma iesniedzējs 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās iesniedz iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 1. vai 1.1 pielikumu vispārējā nodrošinājuma apliecības pārreģistrācijai."

9. Izteikt 16.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4. iesniegtais vispārējais nodrošinājums ir paredzēts apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja, reģistrēta nosūtītāja vai sertificēta saņēmēja darbībai un nodrošinājuma iesniedzējam nav atbilstošas speciālās atļaujas (licences)."

10. Papildināt ar 16.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.5. iesniegtais vispārējais nodrošinājums ir paredzēts citas dalībvalsts nosūtītāja tālpārdošanā darbībai vai nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai un nodrošinājuma iesniedzējs nav reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs."

11. Izteikt 17.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1. minētajai personai ir nodokļa parāds, kas pārsniedz 150 euro (izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu samaksas termiņi nodokļus reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti vai ja pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi un persona iepriekš minētās nodokļa parāda saistības pilda);".

12. Izteikt 22.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.2. nodrošinājuma iesniedzējs pēc atkārtota uzaicinājuma nav ieradies Valsts ieņēmumu dienestā vai pēc atkārtota uzaicinājuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus vai informāciju."

13. Izteikt 23.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.5. nodrošinājuma iesniedzējs ir iesniedzis iesniegumu par vispārējā nodrošinājuma apliecības anulēšanu saskaņā ar šo noteikumu 1. vai 1.1 pielikumu."

14. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Ja vispārējā nodrošinājuma apliecība anulēta saskaņā ar šo noteikumu 23.3. apakšpunktu, Valsts ieņēmumu dienests iesniegto nodrošinājumu izmanto personas iespējamā nodokļa parāda samaksas nodrošināšanai un pārreģistrē iesniegto vispārējo nodrošinājumu personas darbībai uz laiku līdz nākamā mēneša divdesmit trešajam datumam pēc taksācijas perioda beigām, kurā atbilstošā speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai anulēta, nepiemērojot nodrošinājuma samazinājumu. Ja pārreģistrētais nodrošinājums nav pietiekams, persona iesniedz papildu nodrošinājumu 100 procentu apmērā no iespējamā nodokļa parāda."

15. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Vispārējā nodrošinājuma apmēru nosaka nodrošinājuma iesniedzējs. Minētā persona ir atbildīga par to, lai vispārējā nodrošinājuma apmērs būtu aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 29., 29.1, 29.2 un 31. punktam un pastāvīgi tiktu veikta tā izlietojuma uzskaite."

16. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Vispārējā nodrošinājuma apmērs apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja vai reģistrēta nosūtītāja darbībai ir 100 procentu no iespējamā nodokļa parāda, kas var rasties taksācijas periodā, bet ne mazāks par šo noteikumu 32. un 33. punktā minēto attiecīgajam akcīzes preces veidam noteikto lielumu."

17. Papildināt ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Vispārējā nodrošinājuma apmērs sertificētam saņēmējam, citas dalībvalsts nosūtītājam tālpārdošanā un nodokļa maksātāja pārstāvim ir 100 procentu no iespējamā nodokļa parāda, kas var rasties taksācijas periodā."

18. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Vispārējā nodrošinājuma apmēru apstiprināta noliktavas turētāja darbībai aprēķina, summējot šādus lielumus:

29.1. šo noteikumu 31.1., 31.2. un 31.4. apakšpunktā minētos lielumus;

29.2. aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kas taksācijas periodā nodotas patēriņam Latvijas Republikā, no brīža, kad akcīzes preces nodod patēriņam, līdz brīdim, kad nodoklis par tām ir samaksāts vai tās saskaņā ar likumu ir atbrīvotas no nodokļa maksāšanas;

29.3. aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras uzglabā akcīzes preču noliktavā vai ar kurām akcīzes preču noliktavā veic citas likumā noteiktās darbības atliktās nodokļa maksāšanas režīmā;

29.4. aprēķināto nodokli par saņemtajām, bet neizmantotajām nodokļa markām;".

19. Papildināt ar 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Vispārējā nodrošinājuma apmēru reģistrēta saņēmēja darbībai aprēķina, summējot šādus lielumus:

29.11. aprēķināto nodokli par reģistrēta saņēmēja darbības vietā saņemtajām akcīzes precēm no to saņemšanas brīža līdz brīdim, kad nodoklis par tām ir samaksāts vai tās saskaņā ar likumu ir atbrīvotas no nodokļa maksāšanas;

29.12. nodokļa parādu (tajā skaitā par patēriņam nodotajām akcīzes precēm aprēķināto nodokli, kura samaksas termiņš nodokļus reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināts vai pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi);

29.13. aprēķināto nodokli par saņemtajām, bet neizmantotajām nodokļa markām."

20. Papildināt ar 29.2 punktu šādā redakcijā:

"29.2 Vispārējā nodrošinājuma apmēru sertificēta saņēmēja darbībai aprēķina, summējot šādus lielumus:

29.21. aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras pārvieto no brīža, kad likuma 26. panta septītajā daļā minētais elektroniskais vienkāršotais administratīvais dokuments ir akceptēts datorizētajā sistēmā (ar nodokļa markām marķējamo preču gadījumā - no brīža, kad saņemtas akcīzes nodokļa markas), līdz brīdim, kad nodoklis par saņemtajām akcīzes precēm ir samaksāts vai tās saskaņā ar likumu ir atbrīvotas no nodokļa maksāšanas, vai kad datorizētajā sistēmā ir iesniegta informācija, ka elektroniskais vienkāršotais administratīvais dokuments ir novirzīts, lai nogādātu preces atpakaļ sertificētajam nosūtītājam, vai manuāli noslēgts;

29.22. aprēķināto nodokli par akcīzes preču zudumiem to pārvietošanas laikā līdz brīdim, kad nodoklis ir samaksāts vai tās saskaņā ar likumu ir atbrīvotas no nodokļa maksāšanas;

29.23. nodokļa parādu (tajā skaitā par aprēķināto nodokli, kura samaksas termiņš nodokļus reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināts vai par kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi)."

21. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Apstiprinātam noliktavas turētājam (izņemot mazo alkoholisko dzērienu darītavu un šo noteikumu 33. punktā minēto apstiprināto noliktavas turētāju, kuram piešķirts atzītā uzņēmēja statuss muitas jomā vai Padziļinātās sadarbības programmas sudraba vai zelta līmeņa dalībnieka statuss) ir tiesības saņemt iesniedzamā vispārējā nodrošinājuma samazinājumu ne vairāk kā 90 procentu apmērā no vispārējā nodrošinājuma apmēra saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem kritērijiem, bet iesniedzamais vispārējais nodrošinājums nedrīkst būt mazāks par šo noteikumu 32. punktā minēto minimālo lielumu. Valsts ieņēmumu dienests var nepiešķirt iesniedzamā vispārējā nodrošinājuma samazinājumu, ja:

30.1. personai ir nodokļa parāds (izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu samaksas termiņi nodokļus reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti vai ja pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi un persona iepriekš minētās nodokļa parāda saistības pilda);

30.2. personai pirms iesnieguma iesniegšanas vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai vai pārreģistrācijai vismaz divus gadus pēc kārtas nav bijis speciālās atļaujas (licences) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem vai reģistrēta saņēmēja darbībai;

30.3. persona divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai vai pārreģistrācijai vismaz deviņus mēnešus gadā nav veikusi darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem, kas atļautas speciālajā atļaujā (licencē) apstiprināta noliktavas turētāja vai reģistrēta saņēmēja darbībai."

22. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Iesniedzamā vispārējā nodrošinājuma minimālais lielums apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ir šāds:

32.1. darbībām ar alkoholiskajiem dzērieniem - 15 000 euro;

32.2. darbībām tikai ar alu, kuru ražo patstāvīgā mazā alus darītavā, - 1500 euro;

32.3. darbībām mazajās alkoholisko dzērienu darītavās - 800 euro;

32.4. darbībām ar tabakas izstrādājumiem - 500 000 euro;

32.5. darbībām ar naftas produktiem - 200 000 euro;

32.6. darbībām ar naftas produktiem, kuru saņemtais daudzums kalendāra gada laikā nepārsniedz 3 000 000 litru, - 71 000 euro;

32.7. darbībām tikai ar naftas gāzēm vai pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem - 20 000 euro;

32.8. darbībām tikai ar naftas gāzēm vai pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem, ja attiecīgos naftas produktus piegādā personām, kuras tos izmanto par kurināmo vai gāzes krāsnīs un citās iekārtās, nevis par degvielu, vai darbībām tikai ar degvieleļļu, kuras kolorimetriskais indekss ir 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir 25 mm2/s vai lielāka, tās aizstājējproduktiem un komponentiem - 10 000 euro;

32.9. darbībām tikai ar biodegvielu, ja biodegvielu uzglabā, ražo, sajauc, apstrādā vai pārstrādā, - 30 000 euro;

32.10. darbībām tikai ar tādiem naftas produktiem, kurus izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo, - 10 000 euro;

32.11. darbībām tikai ar tādiem naftas produktiem, kuriem Latvijas Republikā ir pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti), un pievienotā absolūtā spirta saturs veido 70-85 tilpumprocentus (ieskaitot) no kopējā produktu daudzuma, ja veic minēto produktu uzglabāšanu, ražošanu, sajaukšanu, apstrādi vai pārstrādi, - 3000 euro;

32.12. darbībām tikai ar nodokli neapliekamu produktu (izņemot naftas produktus) pārstrādes rezultātā iegūtiem galaproduktiem, kuri izmantojami par degvielu vai kurināmo, - 3000 euro;

32.13. darbībām tikai ar tabakas lapām, smēķējamo tabaku, cigāriem, cigarillām, karsējamo tabaku vai augu smēķēšanas produktiem vai tikai tādām darbībām ar tabakas izstrādājumiem, kurām piemēro likumā noteiktos atbrīvojumus no nodokļa, vai darbībām beznodokļu tirdzniecības veikalā - 15 000 euro."

23. Izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Lai saņemtu vai pārreģistrētu vienreizējā nodrošinājuma apliecību īslaicīgi reģistrēta saņēmēja darbībai, nodrošinājuma iesniedzējs iesniedz iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu un, ja par nodrošinājumu iesniedz saistību izpildes apdrošināšanas polisi vai kredītiestādes galvojumu, pievieno attiecīgo polisi vai galvojumu ar nodrošinātāja drošu elektronisko parakstu parakstīta elektroniskā dokumenta veidā."

24. Papildināt ar 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Lai saņemtu, pārreģistrētu vai anulētu vienreizējā nodrošinājuma apliecību īslaicīgi sertificēta saņēmēja darbībai, nodrošinājuma iesniedzējs iesniedz iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu un:

44.11. ja ir zināms citas dalībvalsts sertificēts nosūtītājs, iesniegumā norāda sertificēta nosūtītāja akcīzes identifikācijas numuru;

44.12. ja nav zināms citas dalībvalsts sertificēts nosūtītājs, sertificēta nosūtītāja akcīzes identifikācijas numuru paziņo Valsts ieņēmumu dienestam, tiklīdz tas kļūst zināms."

25. Izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Lai dzēstu nodrošinājumu īslaicīgi reģistrēta saņēmēja vai īslaicīgi sertificēta saņēmēja darbībai, nodrošinājuma iesniedzējs izpilda ar nodrošinājumu uzņemtās saistības - iesniedz nodokļa deklarāciju un samaksā nodokli, bet īslaicīgi reģistrēts saņēmējs iesniedz iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 4. punktu."

26. Izteikt 48.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"48.1. nodrošinājums nav iesniegts vai šo noteikumu 42. punktā minētā nodrošinājuma lielums ir mazāks par iesniegumā norādīto nodokļa summu;".

27. Izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Valsts ieņēmumu dienests anulē vienreizējā nodrošinājuma apliecību īslaicīgi reģistrēta saņēmēja darbībai, ja saņemts iesniegums saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 4. punktu."

28. Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Ja nodrošinājuma iesniedzējs par nodrošinājumu vēlas izmantot drošības naudu, tas iemaksā Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kontā naudas summu, kas nav mazāka par šo noteikumu 27., 27.1 vai 42. punktā minēto lielumu. Valsts ieņēmumu dienests uzskaita iemaksātās drošības naudas summas."

29. Izteikt 52.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.3. citu nodokļu parādu segšanai;".

30. Izteikt 52.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.4. turpmākajiem nodokļu maksājumiem;".

31. Izteikt 56. punktu šādā redakcijā:

"56. Ja gada laikā pēc nodrošinājuma dzēšanas vai nodrošinājuma apliecības spēka zaudēšanas nodrošinājuma iesniedzēja iesniegums nav saņemts, Valsts ieņēmumu dienests iemaksāto drošības naudu pārskaita šo noteikumu 52. punktā minētajā kārtībā vai ieskaita valsts budžeta ieņēmumu kontā, ja iestājas šo noteikumu 53. punktā minētie nosacījumi."

32. Izteikt 61. punktu šādā redakcijā:

"61. Kredītiestādes un apdrošinātāji galvojumus un apdrošināšanas polises izsniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstīta elektroniskā dokumenta veidā saskaņā ar šo noteikumu 6., 7., 8. un 9. pielikumu uz laikposmu, kas nepārsniedz 12 mēnešus no attiecīgā dokumenta spēkā stāšanās dienas."

33. Papildināt ar 62.1 punktu šādā redakcijā:

"62.1 Ar iemaksāto drošības naudu nodrošinājuma iesniedzējs var pārņemt kredītiestādes galvojuma vai apdrošināšanas polises saistības, par to informējot Valsts ieņēmumu dienestu."

34. Izteikt 63. punktu šādā redakcijā:

"63. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 62. un 62.1 punktā minēto saistību pārņemšanas dzēš iepriekšējo nodrošinājumu saistību izpildes apdrošināšanas polisē vai kredītiestādes galvojumā norādītajā apjomā un par to informē nodrošinātāju."

35. Papildināt ar 1.1 pielikumu (1. pielikums).

36. Izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

37. Izteikt 6. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

38. Izteikt 7. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

39. Izteikt 8. pielikumu jaunā redakcijā (5. pielikums).

40. Izteikt 9. pielikumu jaunā redakcijā (6. pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs A. Ašeradens

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr. 96

"1.1 pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 12. februāra
noteikumiem Nr. 72

Iesniegums akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības sertificēta saņēmēja darbībai

 

saņemšanai

 

Nr._____________ pārreģistrācijai sakarā ar:

   

nodrošinājuma apmēra maiņu

   

citu iemeslu _______________________________

 

Nr. _____________ anulēšanai vai nodrošinājuma dzēšanai

1. Nodokļa maksātājs

Nosaukums/vārds, uzvārds

 

Reģistrācijas kods

 

Tālrunis

 

2. Komercdarbības veids

Apstiprināts noliktavas turētājs

   

Reģistrēts saņēmējs

   

Vairumtirdzniecība

   

Mazumtirdzniecība

   

3. Akcīzes preču veids, ar kurām paredzētas darbības

Alkoholiskie dzērieni

 

Tabakas izstrādājumi

 

Naftas produkti

 

4. Iesniegtais vispārējais nodrošinājums euro

 

5. Apliecinu, ka veiktajos akcīzes preču pārvietojumos (tajā skaitā pārvietojumos, ko veic vienlaikus) iespējamais kopējais akcīzes nodokļa parāds nepārsniegs iesniegto vispārējo nodrošinājumu

 

6. Informācija par nodrošinātāju

Nosaukums

 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

 
 

Polises vai galvojuma Nr.

 

Izsniegšanas datums

 

Iemaksātās drošības naudas summa (euro)

 

Drošības naudas iemaksas datums

 
 

7. Dokumentu iesniedzējs

Vārds, uzvārds

 

Amats uzņēmumā

 

8. Piezīmes/komentāri

"

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr. 96

"4. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 12. februāra
noteikumiem Nr. 72

Iesniegums akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecības

   

saņemšanai


   

Nr. _________ pārreģistrācijai sakarā ar _______________________________


   

Nr. _________ anulēšanai vai nodrošinājuma dzēšanai

1. Saņēmējs

Nosaukums

 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

 

Tālrunis

 

Speciālās atļaujas (licences), atļaujas vai izziņas sērija un numurs

 

2. Nosūtītājs

Nosaukums

 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
(Latvijas Republikā reģistrētam komersantam)

 
 

Akcīzes identifikācijas numurs1

 
 

3. Informācija par akcīzes precēm

Nr.
p. k.

Akcīzes preces veids2, nosaukums

Eiropas Savienības kombinētās nomen-
klatūras kods

Akcīzes preces daudzums, mērvienības

Akcīzes nodokļa likme (izņemot likmi tabakas izstrādā-
jumiem) (euro)

Akcīzes nodokļa summa (euro)

Alkoholisko dzērienu stiprums3 tilpum-
procentos

Cigarešu maksi-
mālā mazum-
tirdznie-
cības cena

Cigarešu skaits paciņā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kopā

 

X

X

X

4. Informācija akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecības īslaicīgi reģistrēta saņēmēja darbībai anulēšanai vai nodrošinājuma dzēšanai

Akcīzes preču nosūtīšanas vieta

     

(adrese)

 

(datums)


Akcīzes preču saņemšanas vieta

     

(adrese)

 

(datums)


Akcīzes preču pavaddokumenta numurs

     
     

(datums)


 

Apstiprinu šajā iesniegumā minēto datu pareizību


 

Izsniegtā vienreizējā nodrošinājuma apliecība netika izmantota

5. Dokumentu iesniedzējs

Vārds, uzvārds

 

Amats

 

Piezīmes.
1 Īslaicīgi reģistrētam saņēmējam - Eiropas Savienībā apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja numurs, īslaicīgi sertificētam saņēmējam - Eiropas Savienībā sertificēta nosūtītāja numurs.
2 Saskaņā ar likumā "Par akcīzes nodokli" noteikto akcīzes nodokļa likmju sadalījumu.
3 Norāda tikai alum un pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem."

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr. 96

"6. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 12. februāra
noteikumiem Nr. 72

Kredītiestādes galvojums Nr. _________
akcīzes nodokļa vispārējam nodrošinājumam

1. Galvinieks:

1.1. nosaukums

 

1.2. juridiskā adrese

 

1.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

 

2. Galvojuma ņēmējs:

2.1. nosaukums

 

2.2. juridiskā adrese

 

2.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

 

3. Galvinieks uzņemas saistību atbildēt par galvojuma ņēmēja iespējamo akcīzes nodokļa parādu kā pats parādnieks, ja galvojuma ņēmējs neizpildīs saistības attiecībā uz akcīzes nodokļa parāda segšanu.

4. Galvojuma ņēmējs piekrīt, ka galvinieks var iegūt no Valsts ieņēmumu dienesta jebkādu informāciju saistībā ar akcīzes nodokļa vispārējo nodrošinājumu.

5. Galvojums izsniegts par iesniedzamo vispārējo nodrošinājumu līdz

 

euro.

(summa cipariem un vārdiem)


6. Galvojums derīgs no

 

līdz

 

(datums)

(datums)

7. Galvojuma ņēmējam izsniegts galvojums ar drošu elektronisko parakstu parakstīta elektroniskā dokumenta veidā.

8. Galvinieka atbildīgā amatpersona

 
 

(amats, vārds, uzvārds)

"

 

4. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr. 96

"7. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 12. februāra
noteikumiem Nr. 72

Kredītiestādes galvojums Nr. _________
akcīzes nodokļa vienreizējam nodrošinājumam

1. Galvinieks:

1.1. nosaukums

 

1.2. juridiskā adrese

 

1.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

 

2. Galvojuma ņēmējs:

2.1. nosaukums

 

2.2. juridiskā adrese

 

2.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

 

3. Galvinieks uzņemas saistību atbildēt par galvojuma ņēmēja iespējamo akcīzes nodokļa parādu kā pats parādnieks, ja galvojuma ņēmējs neizpildīs saistības attiecībā uz akcīzes nodokļa parāda segšanu.

4. Galvojuma ņēmējs piekrīt, ka galvinieks var iegūt no Valsts ieņēmumu dienesta jebkādu informāciju saistībā ar akcīzes nodokļa vienreizējo nodrošinājumu.

5. Galvojums izsniegts par vienreizējo nodrošinājumu līdz

 

euro.

(summa cipariem un vārdiem)


6. Galvojums derīgs no

 

līdz

 

(datums)

(datums)

7. Galvojuma ņēmējam izsniegts galvojums ar drošu elektronisko parakstu parakstīta elektroniskā dokumenta veidā.

8. Galvinieka atbildīgā amatpersona

 
 

(amats, vārds, uzvārds)

"

 

5. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr. 96

"8. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 12. februāra
noteikumiem Nr. 72

Saistību izpildes apdrošināšanas polise Nr. _________
akcīzes nodokļa vispārējam nodrošinājumam

1. Apdrošinātājs:

1.1. nosaukums

 

1.2. juridiskā adrese

 

1.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

 

2. Apdrošinājuma ņēmējs:

2.1. nosaukums

 

2.2. juridiskā adrese

 

2.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

 

3. Apdrošinātājs uzņemas saistību atbildēt par apdrošinājuma ņēmēja iespējamo akcīzes nodokļa parādu, ja apdrošinājuma ņēmējs neizpildīs saistības attiecībā uz akcīzes nodokļa parāda segšanu.

4. Apdrošinājuma ņēmējs piekrīt, ka apdrošinātājs var iegūt no Valsts ieņēmumu dienesta jebkādu informāciju saistībā ar akcīzes nodokļa vispārējo nodrošinājumu.

5. Apdrošinājuma summa (vispārējā nodrošinājuma apmēram)

 

euro.

(summa cipariem un vārdiem)


6. Apdrošināšanas prēmija

 

euro.

(summa cipariem un vārdiem)


7. Apdrošināšanas prēmija samaksāta pilnā apmērā

   

(datums)

 

8. Apdrošināšanas polise derīga no

 

līdz

 

(datums)

(datums)

9. Apdrošinājuma ņēmējam izsniegta apdrošināšanas polise ar drošu elektronisko parakstu parakstīta elektroniskā dokumenta veidā.

10. Apdrošinātāja atbildīgā amatpersona

 
 

(amats, vārds, uzvārds)

"

 

6. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr. 96

"9. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 12. februāra
noteikumiem Nr. 72

Saistību izpildes apdrošināšanas polise Nr. _________
akcīzes nodokļa vienreizējam nodrošinājumam

1. Apdrošinātājs:

1.1. nosaukums

 

1.2. juridiskā adrese

 

1.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

 

2. Apdrošinājuma ņēmējs:

2.1. nosaukums

 

2.2. juridiskā adrese

 

2.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

 

3. Apdrošinātājs uzņemas saistību atbildēt par apdrošinājuma ņēmēja iespējamo akcīzes nodokļa parādu, ja apdrošinājuma ņēmējs neizpildīs saistības attiecībā uz akcīzes nodokļa parāda segšanu.

4. Apdrošinājuma ņēmējs piekrīt, ka apdrošinātājs var iegūt no Valsts ieņēmumu dienesta jebkādu informāciju saistībā ar akcīzes nodokļa vienreizējo nodrošinājumu.

5. Apdrošinājuma summa (vienreizējam nodrošinājumam)

 

euro.

(summa cipariem un vārdiem)


6. Apdrošināšanas prēmija

 

euro.

(summa cipariem un vārdiem)


7. Apdrošināšanas prēmija samaksāta pilnā apmērā

   

(datums)

 

8. Apdrošināšanas polise derīga no

 

līdz

 

(datums)

(datums)

9. Apdrošinājuma ņēmējam izsniegta apdrošināšanas polise ar drošu elektronisko parakstu parakstīta elektroniskā dokumenta veidā.

10. Apdrošinātāja atbildīgā amatpersona

 
 

(amats, vārds, uzvārds)

"

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 12. februāra noteikumos Nr. 72 "Noteikumi par akcīzes nodokļa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 96Pieņemts: 07.03.2023.Stājas spēkā: 22.03.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57, 21.03.2023. OP numurs: 2023/57.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
340341
22.03.2023
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"