Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās

1.pants. Starptautiskās operācijas un piedalīšanās tajās

(1) Par starptautiskām operācijām uzskatāmas:

1) starptautiskās miera uzturēšanas operācijas, kuru mērķis ir atjaunot un uzturēt mieru konflikta zonās un kurās iesaistītajam personālam nav tiesību piedalīties karadarbībā, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams pašaizsardzības nolūkā;

2) starptautiskās miera nodrošināšanas operācijas, kuru mērķis ir atjaunot un uzturēt mieru konflikta zonās un kurās iesaistītajam personālam ir tiesības piedalīties karadarbībā;

3) starptautiskās glābšanas operācijas, kuru mērķis ir likvidēt dabas katastrofu sekas, evakuēt civiliedzīvotājus no apdraudētām vietām vai veikt līdzīga rakstura darbības;

4) starptautiskās humānās operācijas, kuru mērķis ir sniegt palīdzību civiliedzīvotājiem, kas cietuši karadarbības vai citu ekstremālu apstākļu rezultātā;

5) starptautiskās militārās operācijas, kuru mērķis ir īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 51.pantā noteiktās neatņemamās Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstu tiesības uz kolektīvo pašaizsardzību.

(2) Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus un Eiropas drošības un sadarbības organizācijas dokumentus, piedalās starptautiskajās operācijās pēc to starptautisko organizāciju rezolūcijas, rekomendācijas vai lūguma, kuru dalībvalsts ir Latvijas Republika vai ar kurām sadarbojas Latvijas Republika, kā arī pēc Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības dalībvalsts lūguma.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.01.1996. un 31.01.2002. likumu, kas stājas spēkā 09.02.2002.)

2.pants. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību pilnvaras

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalās starptautiskajās operācijās Apvienoto Nāciju Organizācijas vai citas starptautiskas organizācijas apstiprināta mandāta ietvaros vai saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Latvijas Republikas likumiem, kā arī ar Saeimas, Ministru kabineta vai — likumā īpaši paredzētajā gadījumā — aizsardzības ministra lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos starptautiskajās operācijās.

(06.12.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.01.2008.)

3.pants. Kopēju militāro vienību izveidošana

Latvijas Republika var izveidot kopējas militārās vienības ar Rietumeiropas savienību un Ziemeļatlantijas līguma organizāciju, kā arī ar citām valstīm.

4.pants. Militārpersonu skaits līdzdalībai starptautiskajās operācijās

(Izslēgts ar 08.03.2001. likumu, kas stājas spēkā 04.04.2001.)

5.pants. Lēmuma pieņemšana par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos starptautiskajās operācijās

(1) Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības saskaņā ar Saeimas lēmumu var nodot tās starptautiskās organizācijas vai valsts pārziņā, kura vada starptautisko operāciju — starptautisko operāciju veikšanai uz laiku un ar noteikumiem, ko nosaka Saeimas lēmums.

(2) Lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos starptautiskajās glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās pieņem Ministru kabinets. Pēc ārvalstu pieprasījuma par neatliekamās palīdzības nepieciešamību aizsardzības ministrs var pieņemt lēmumu par atsevišķu īpaši sagatavotu Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos starptautiskajās glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības dalībvalstīs.

(3) Ja pārkāpti šā likuma 1. panta otrajā daļā un 2. pantā minētie Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību izmantošanas noteikumi, kā arī gadījumos, kad nepieciešams nodrošināt Latvijas valsts intereses, šīs vienības jebkurā laikā var atsaukt ar Saeimas vai Ministru kabineta lēmumu.

(4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Nacionālie bruņotie spēki tiek iesaistīti starptautiskajās glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās pēc ārvalstu pieprasījuma par neatliekamās palīdzības nepieciešamību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.01.1996., 31.01.2002. un 06.12.2007. likumu, kas stājas spēkā 05.01.2008.)

5.1 pants. Lēmuma pieņemšana par to Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru piedalīšanos starptautiskajās operācijās, kuri nosūtīti dienestam Ziemeļatlantijas līguma organizācijas štābos, Eiropas Savienības militārajos štābos un šo organizāciju dalībvalstu daudznacionālajos štābos

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīrus, kuri ir nosūtīti dienestam Ziemeļatlantijas līguma organizācijas štābos, Eiropas Savienības militārajos štābos un šo organizāciju dalībvalstu daudznacionālajos štābos, var nosūtīt dalībai starptautiskajās operācijās, pamatojoties uz šo organizāciju lēmumu un saskaņā ar šā likuma 5.pantā noteikto kārtību.

(06.12.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.01.2008.)

6.pants. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību veidošana līdzdalībai starptautiskajās operācijās, šo vienību finansēšana un sagatavošana

Kārtību, kādā veidojamas, finansējamas un starptautiskajām operācijām sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās, nosaka Ministru kabinets.

7.pants. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu armiju vienību kopējas militārās mācības Latvijas Republikas teritorijā

(1) Saskaņā ar šā likuma 2. panta noteikumiem un pamatojoties uz kopēju militāro vienību izveidošanas dokumentiem vai atsevišķiem līgumiem, kuri apstiprināti Saeimā, Latvijas Republikas teritorijā var rīkot Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu armiju vienību kopējas militārās mācības.

(2) (Izslēgta ar 08.03.2001. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.03.2001. likumu, kas stājas spēkā 04.04.2001.)

8.pants. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanās kopējās militārajās mācībās ārzemēs

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības var nosūtīt uz kopējām militārajām mācībām, ko ārzemēs rīko šā likuma 3. pantā minētās organizācijas un valstis.

9.pants. Lēmuma pieņemšana par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā un ārzemēs

Lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos kopējās militārajās mācībās Latvijas Republikas teritorijā vai ārzemēs, ievērojot šā likuma 7. panta noteikumus, pieņem Ministru kabinets. Lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu armiju vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā, ja mācībās piedalās ne vairāk par 500 ārvalstu militārpersonām, pieņem aizsardzības ministrs pēc saskaņošanas ar Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.03.2001. likumu, kas stājas spēkā 04.04.2001.)

10.pants. Sociālās garantijas to vienību personālsastāvam, kas piedalās starptautiskajās operācijās

Sociālās garantijas to Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību personālsastāvam, kas piedalās starptautiskajās operācijās, tiek nodrošinātas atbilstoši Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Latvijas Republikas likumiem.

(06.12.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.01.2008.)

10.1 pants. Sociālās garantijas civilpersonām sakarā ar komandējumiem uz starptautisko operāciju rajoniem

(1) Ja Valsts prezidents, Saeimas deputāts, Ministru kabineta loceklis, parlamentārais sekretārs, ierēdnis vai cits valsts institūcijā nodarbinātais, kurš laikā, kad viņš atradās komandējumā uz starptautiskās operācijas rajonu, pildot darba (dienesta) pienākumus, ir cietis nelaimes gadījumā un guvis sakropļojumu vai citādu veselības bojājumu, bet nav kļuvis par invalīdu, viņam izmaksā šādu atlīdzību par kaitējumu darbspēju zaudējuma gadījumā:

1) smaga veselības traucējuma gadījumā — piecu mēnešalgu apmērā;

2) vidēji smaga veselības traucējuma gadījumā — triju mēnešalgu apmērā;

3) viegla veselības traucējuma gadījumā — vienas mēnešalgas apmērā.

(2) Ja Valsts prezidentam, Saeimas deputātam, Ministru kabineta loceklim, parlamentārajam sekretāram, ierēdnim vai citam valsts institūcijā nodarbinātajam amata pienākumu pildīšanas laikā vai dienesta vai darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā, vai gada laikā pēc amata atstāšanas vai dienesta vai darba tiesisko attiecību izbeigšanas noteikta invaliditāte tāda ievainojuma (sakropļojuma, kontūzijas) dēļ, kas iegūts laikā, kad viņš atradās komandējumā uz starptautiskās operācijas rajonu, pildot darba (dienesta) pienākumus, viņam izmaksā šādu atlīdzību par kaitējumu darbspēju zaudējuma gadījumā:

1) I grupas invalīdam — 20 mēnešalgu apmērā;

2) II grupas invalīdam — 15 mēnešalgu apmērā;

3) III grupas invalīdam — 10 mēnešalgu apmērā.

(3) Veselības traucējuma smaguma pakāpi un invaliditāti nosaka Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija.

(4) Ja Valsts prezidents, Saeimas deputāts, Ministru kabineta loceklis, parlamentārais sekretārs, ierēdnis vai cits valsts institūcijā nodarbinātais, kurš laikā, kad viņš atradās komandējumā uz starptautiskās operācijas rajonu, pildot darba (dienesta) pienākumus, gājis bojā, viņš tiek apbedīts par valsts līdzekļiem un viņa ģimenes locekļi (laulātais, bērni vai vecāki, ja viņam nav bērnu vai laulātā) saņem kompensāciju 50 000 latu apmērā.

(5) Ja Valsts prezidents, Saeimas deputāts, Ministru kabineta loceklis, parlamentārais sekretārs, ierēdnis vai cits valsts institūcijā nodarbinātais darba vai dienesta tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā vai gada laikā pēc amata atstāšanas vai dienesta vai darba attiecību izbeigšanas tāda ievainojuma (sakropļojuma, kontūzijas) dēļ, kas iegūts laikā, kad viņš atradās komandējumā uz starptautiskās operācijas rajonu, pildot darba (dienesta) pienākumus, gājis bojā, viņa ģimenes locekļi (laulātais, bērni vai vecāki, ja viņam nav bērnu vai laulātā) saņem kompensāciju 50 000 latu apmērā.

(6) Šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto atlīdzību izmaksā papildus normatīvajos aktos noteiktajām kompensācijām vai pabalstiem sakarā ar amata pienākumu izpildes laikā gūto sakropļojumu vai citādu veselības bojājumu.

(7) Šajā pantā minētās atlīdzības un kompensācijas neapliek ar likumos paredzētajiem nodokļiem un citiem obligātajiem maksājumiem.

(8) Ministru kabinets nosaka šā panta pirmajā, otrajā, ceturtajā un piektajā daļā noteikto atlīdzību un kompensāciju izmaksas kārtību.

(06.12.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.01.2008.)

11.pants. Individuālā un kolektīvā pašaizsardzība

Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūti un šā likuma noteikumi neierobežo Latvijas Republikas tiesības izmantot likumā minētās Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības individuālās un kolektīvās pašaizsardzības mērķiem.

Pārejas noteikums

Noteikt, ka līdz brīdim, kad stājas spēkā grozījumi likumā "Par valsts aizsardzību", kas paredz Ministru kabineta tiesības lemt par Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos starptautiskajās glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās, lēmumu par to pieņem Saeima.

Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 16.februārī.
Valsts prezidents G. Ulmanis
Rīgā 1995.gada 25.februārī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.02.1995.Stājas spēkā: 11.03.1995.Tēma: Valsts drošība un aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 30, 25.02.1995.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 7, 13.04.1995.
Dokumenta valoda:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
34028
{"selected":{"value":"05.01.2008","content":"<font class='s-1'>05.01.2008.-20.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.06.2014","iso_value":"2014\/06\/26","content":"<font class='s-1'>26.06.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2011","iso_value":"2011\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2011.-25.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2011","iso_value":"2011\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2011.-30.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.06.2011","iso_value":"2011\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.2011.-31.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.01.2009","iso_value":"2009\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2009.-20.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.01.2008","iso_value":"2008\/01\/05","content":"<font class='s-1'>05.01.2008.-20.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.01.2008","iso_value":"2008\/01\/04","content":"<font class='s-1'>04.01.2008.-04.01.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.2002","iso_value":"2002\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2002.-03.01.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.04.2001","iso_value":"2001\/04\/04","content":"<font class='s-1'>04.04.2001.-08.02.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.1996","iso_value":"1996\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.1996.-03.04.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.03.1995","iso_value":"1995\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.1995.-14.02.1996.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.01.2008
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva