Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ceļu satiksmes drošības direkcijas rīkojums nr. 11-3/1

1995. gada 6. janvārī

Par noteikumu apstiprināšanu

1. Apstiprināt ""Transporta līdzekļu valsts tehniskās apskates noteikumus"" un noteikt, ka tie stājas spēkā ar 1995.gada 9. janvāri.

2. Apstiprināt automobiļu un autobusu valsts tehniskās apskates uzlīmes paraugu un motociklu un piekabju valsts tehniskās apskates talona paraugu.

3. CSDD rajonu (pilsētu) nodaļu priekšniekiem nodrošināt valsts tehniskās apskates pieņemšanu saskaņā ar augstākminētajiem noteikumiem.

4. Rīkojuma izpildi kontrolēt tehniskās daļas priekšniekam R.Beikertam.

Pielikumā: 1. Transporta līdzekļu valsts tehniskās apskates noteikumi uz 34 lpp.;

2. Automobiļu un autobusu valsts tehniskās apskates uzlīmes paraugs;

3. Motociklu un piekabju valsts tehniskās apskates talona paraugs.

Direktors Ģ.Rorbaks

Transporta līdzekļu Valsts tehniskās apskates noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

1.1. Transporta līdzekļu Valsts tehniskās apskates noteikumi ir normatīvs dokuments, kas izstrādāts pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 169 ""Par ceļu satiksmi"", Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas un Ceļu satiksmes drošības direkcijas nolikumiem.

1.2. Valsts tehniskās apskates noteikumi ir obligāti visiem transporta līdzekļiem, kuri ir uzskaitē Latvijas Republikas Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

1.3. Valsts tehniskās apskates mērķis - transporta līdzekļa tehniskā stāvokļa pārbaude, reģistrācijas datu pārbaude, noteikto transporta nodevu nomaksas kontrole, meklēšanā atrodošos transporta līdzekļu atklāšana.

1.4. Valsts tehniskās apskates organizē Latvijas Republikas Ceļu satiksmes drošības direkcija (turpmāk - CSDD), tās veic CSDD rajonu (pilsētu) nodaļas šim nolūkam paredzētajās vietās, vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā šim nolūkam akreditētas personas.

1.5. Par transporta līdzekļu Valsts tehnisko apskati ir noteikta samaksa pēc cenrāža.

1.6. Valsts tehnisko apskati veic tikai Latvijas Republikā reģistrētiem transporta līdzekļiem.

1.7. Valsts tehniskā apskate jāveic tajā rajonā (pilsētā), kurā transporta līdzeklis ir reģistrēts.

Juridiskām personām, kurām transporta līdzekļi reģistrēti pēc juridiskās personas adreses un tās tiek pastāvīgi lietotas rajonu (pilsētu) struktūvienību vai filiāļu atrašanās vietās, valsts tehnisko apskati var veikt šajos rajonos, to iepriekš saskaņojot ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas tehnisko daļu.

1.8. Valsts tehniskā apskate netiek veikta transporta līdzekļiem, kuriem ir numura zīmes ar slāvu alfabēta burtiem, izņemot tos transporta līdzekļus, kuri Latvijā ir pagaidu uzskaitē.

1.9. Nākošā valsts tehniskā apskate transporta līdzeklim jāiziet līdz tā mēneša, kas norādīts (izkompostrēts) tehniskās apskates talonā, pēdējam datumam.

 

2. VALSTS TEHNISKO APSKAŠU PERIODISKUMS

 

2.1. Visiem transporta līdzekļiem Valsts tehniskā apskate jāveic vienu reizi gadā.

2.2. Nākošo Valsts tehniskās apskates mēnesi nosaka nākošajā gadā inspektors - eksperts, kurš veic tehnisko apskati, vadoties no transporta līdzekļa tehniskā stāvokļa, bet ne ātrāk kā pēc 8 mēnešiem un ne vēlāk kā pēc 16 mēnešiem no tehniskās apskates veikšanas dienas.

2.3. Jaunam vieglajam automobilim, kuram kopš izgatavošanas datuma līdz reģistrācijas datumam nav pagājis vairāk kā viens gads, tehniskās apskates uzlīmi par samaksu pēc cenrāža izsniedz reģistrācijas vietā bez tehniskās apskates veikšanas.

 

3. DOKUMENTI, KAS JĀUZRĀDA PIESTĀDOT TRANSPORTA LĪDZEKLI VALSTS TEHNISKAJAI APSKATEI

 

3.1. Transporta līdzekļa reģistrācijas dokuments.

3.2. Dokuments par noteikto transporta nodevu nomaksu.

3.3. Vadītāja apliecība.

3.4.Fiziskai personai piederošam transporta līdzeklim, transporta līdzekļa īpašnieka pase vai tās personas pase, kas piestādījusi transporta līdzekļi valsts tehniskajai apskatei (ja nav transporta līdzekļa īpašnieka pases).

 

4. PĀRBAUDES VEIDI

 

4.1. Pamatpārbaude - veic visiem transporta līdzekļiem valsts tehniskās apskates laikā. Pēc klienta vēlēšanās, veicot transporta līdzekļa pamatpārbaudi, novērtē tā tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību taksometru vai starptautisko pārvadājumu prasībām.

4.2. Atkārtotā pārbaude - veic transporta līdzekļiem, kuriem pamatpārbaudē tika konstatēti būtiski trūkumi vai bojājumi, kas var ietekmēt satiksmes drošību, un kopš pamatpārbaudes veikšanas nav pagājušas vairāk kā 30 dienas. Atkārtotās pārbaudes laikā kontrolē tikai to trūkumu vai bojājumu novēršanu, kuri tika konstatēti veicot pamatpārbaudi.

4.3. Papildpārbaude - veic transporta līdzekļiem, lai saņemtu pielaidi starptautiskajiem vai taksometru pārvadājumiem gadījumā, ja jau iepriekš šajā gadā ir veikta pamatpārbaude. Šī pārbaude ietver visas pamatpārbaudes prasības.

 

5. TEHNISKĀS APSKATES KĀRTĪBA

 

5.1. Pirms transporta līdzekļa valsts tehniskās apskates klients veic samaksu CSDD par tehnisko apskati, norādot attiecīgo pārbaudes veidu, kā arī nomaksā ikgadējo transporta nodevu.

Ja ikgadējā transporta nodeva ir nomaksāta iepriekš, transporta līdzekļa īpašniekam (turētājam) jāuzrāda nodevas samaksas kvīts.

5.2. Izdarot augstāk minētās iemaksas, persona, kas piestādījusi transporta līdzekli valsts tehniskajai apskatei saņem aizpildītu Valsts tehniskās apskates protokolu. To jānodod inspektoram- ekspertam, kurš veiks tehnisko apskati.

5.3. Transporta līdzekļa tehnisko apskati sāk ar reģistrācijas dokumentos ierakstīto datu pārbaudi. Datu neatbilstības gadījumā klientam izsniedz izziņu par transporta līdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu un veic tehnisko apskati.

Par atklātām viltojuma pazīmēm transporta līdzekļa agregātu numerācijā, vadītāja apliecībā vai reģistrācijas dokumentos jāsastāda noteiktas formas akts un tālāk jārīkojas saskaņā ar CSDD un Policijas departamenta noteikto kārtību.

5.4. Transporta līdzekļa tehniskais stāvoklis un tā aprīkojums tiek pārbaudīts atbilstoši noteikumiem ,,Par transporta līdzekļu tehnisko stāvokli"".

Pārbaude tiek veikta izmantojot CSDD rajonu (pilsētu) nodaļās esošos pārbaudes stendus un iekārtas.

5.5. Transporta līdzekļa tehniskais stāvoklis un aprīkojums tiek novērtēts atbilstoši "Trūkumu un bojājumu novērtējumam" (1. pielikums).

Vadoties pēc transporta līdzekļu atsevišķu agregātu, konstrukcijas elementu un aprīkojuma trūkumu vai bojājumu nozīmīguma, transporta līdzekļa tehniskais stāvoklis un aprīkojums tiek novērtēts ar vienu no novērtējuma veidiem:

0 - pārbaudītais transporta līdzeklis tehniskā kārtībā, atbilst satiksmes drošības un apkārtējās vides aizsardzības prasībām

1 - pārbaudītajam transporta līdzeklim ir konstatēti sīki trūkumi vai bojājumi, kas tieši neietekmē satiksmes drošību

2 - pārbaudītajam transporta līdzeklim ir konstatēti būtiski trūkumi vai bojājumi, kas var ietekmēt satiksmes drošību. Ar šo vērtējumu transporta līdzeklim netiek izsniegta valsts tehniskās apskates uzlīme. Klientam tiek dota iespēja novērst konstatētos trūkumus vai bojājumus un 30 dienu laikā veikt atkārtotu tehnisko apskati par pazeminātu samaksu atbilstoši cenrādim.

3 - pārbaudītais transporta līdzeklis neatbilst satiksmes drošības prasībām un ir bīstams ekspluatācijai. Tās pašas dienas laikā ar transporta līdzekli jāatgriežas stāvvietā vai remontvietā, ievērojot nepieciešamo piesardzību. Transporta līdzeklim ir jānovērš visi konstatētie trūkumi vai bojājumi un jāveic atkārtota pamatpārbaude.

5.6. Ja transporta līdzekļa, tehniskais stāvoklis un aprīkojums ir novērtēts ar 0. vai 1. novērtējumu, personai, kas to piestādījusi tehniskajai apskatei, izsniedz aizpildītu tehniskās apskates uzlīmi ar izkompostrētu nākošās tehniskās apskates mēnesi.

Automobiļiem inspektors - eksperts talonu pielīmē pie virsbūves (kabīnes) priekšējā stikla iekšpusē labajā apakšējā stūrī. Tehniskās apskates uzlīme ir derīga tikai ar vienu kompostrējumu.

Ja transporta līdzeklim tika konstatēta faktisko datu neatbilstība norādītajiem reģistrācijas dokumentos, un izsniegta izziņa par agregātu numuru salīdzināšanu, tehniskās apskates uzlīmi izsniedz pēc pārreģistrācijas, pamatojoties uz tehniskās apskates protokolu.

Pēc tehniskās apskates veikšanas klientam izsniedz tehniskās apskates protokola oriģinālu, kurā atzīmēti visi tie trūkumi vai bojājumi, kuri ir jānovērš, neskatoties uz to vai ir saņemta tehniskās apskates uzlīme.

5.7. Pēc klienta pieprasījuma, veicot valsts tehnisko apskati, tiek pārbaudīta transporta līdzekļa atbilstība starptautisko autopārvadājumu vai pasažieru taksometru pārvadājumu prasībām.

Ja transporta līdzeklis atbilst visām obligātām prasībām, inspektors - eksperts izdara attiecīgu atzīmi tehniskās apskates protokolā.

5.8. Tehniskās apskates talona nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā pēc īpašnieka vai tā pilnvarotas personas lūguma izsniedz jaunu talonu par samaksu pēc cenrāža, pārliecinoties par datu atbilstību pēc kompjūtera informācijas.

 

6. VALSTS TEHNISKĀS APSKATES PROTOKOLA AIZPILDĪŠANAS KĀRTĪBA

 

Valsts tehniskās apskates protokols (pielikums Nr.2) ir obligāts transporta līdzekļu valsts tehniskās apskates dokuments. Tas tiek noformēts divos eksemplāros. Oriģināls pēc tehniskās apskates veikšanas tiek izsniegts klientam, bet kopija tiek uzglabāta pārbaudes vietā.

Valsts tehniskās apskates protokols sastāv no 5 daļām:

A - samaksas kvīts - aizpilda uz kompjūtera kases darbinieks

B - ziņas par īpašnieku un transporta līdzekli - aizpilda uz kompjūtera kases darbinieks, izmantojot reģistrācijas datu bāzi

Kases darbinieks klientam izsniedz valsts tehniskās apskates protokolu ar aizpildītām A un B daļām. Tehniskās apskates veikšanai, klients apskates protokolu nodod inspektoram - ekspertam.

C - aizpilda inspektors - eksperts, ierakstot transporta līdzekļa nobraukumu, atgāzu kontroles rezultātus, bremžu efektivitātes mērījumus (ja pārbaude notiek izmantojot bremžu stendu.)

Piezīmēs inspektors - eksperts var atzīmēt tos iztrūkumus vai bojājumus, kas nav uzskaitīti protokola D daļā

D - aizpilda eksperts, atzīmējot tos trūkumus vai bojājumus, kas tiek konstatēti tehniskās apskates laikā.

Lai atzīmētu konstatēto trūkumu, apļveida lodziņā, kas izvietoti blakus katra parametra numuram, izdara atzīmi (skat. pielikumu Nr. 2.).

Bez konstatēto trūkumu vai bojājumu atzīmēšanas, protokola ""D"" daļā eksperts vēl novērtē katru grupu atsevišķi. Šim nolūkam kvadrātveida lodziņā, kas izvietoti pie katras grupas nosaukuma (skat...), eksperts izdara atzīmi 0, 1, 2 vai 3 atbilstoši novērtējumam, kas izskaidrots 5.5. punktā.

Piezīme : Grupas novērtējumam jāsakrīt ar viszemāko kaut viena šīs grupas apakšpunkta novērtējumu.

Piemēram, ja kāds no grupas apakšpunktā minētā parametra trūkumiem vai bojājumiem ir novērtēts kā būtisks trūkums vai bojājums (2 novērtējums), un grupā nav neviena zemāka vērtējuma, grupa arī tiek novērtēta ar 2. novērtējumu

E - aizpilda inspektors - eksperts tehniskās apskates beigās.

Lai atzīmētu transporta līdzekļa kopējo novērtējumu un papildvērtējumu, nosvītro visu nevajadzīgo , atstājot atbilstošo novērtējuma punktu, kā arī papildvērtējuma punktu, ja transporta līdzeklis atbilst starptautisko autopārvadājumu vai pasažieru taksometru pārvadājumu prasībām.

Piezīme : transporta līdzekļa kopējam novērtējumam jāsakrīt ar grupas novērtējumu, kura novērtēta viszemāk.

Ja transporta līdzeklim izsniedz valsts tehniskās apskates uzlīmi, inspektors - eksperts protokolā ieraksta uzlīmes numuru un atzīmē nākošās tehniskās apskates termiņu.

Protokolu inspektors - eksperts apliecina ar parakstu un personīgo spiedogu, norādot uzvārdu.

1. Pielikums

TRŪKUMU UN BOJĀJUMU NOVĒRTĒJUMS

 

Valsts tehniskā apskatē konstatēto trūkumu un bojājumu novērtējums izstrādāts pamatojoties uz noteikumiem ,,Par transporta līdzekļu tehnisko stāvokli"". Atkarībā no trūkumu vai bojājuma nozīmīguma, tie tiek iedalīti 3 grupās:

1 - sīks trūkums vai bojājums, kas tieši neietekmē satiksmes drošību

2 - būtisks trūkums vai bojājums, kas var ietekmēt satiksmes drošību

3 - bīstams trūkums vai bojājums, ar ko transporta līdzeklis neatbilst satiksmes drošības prasībām un ir bīstams ekspluatācijai

Trūkumu un bojājumu attiecīgais novērtējuma veids apzīmēts ar ""X"".

Ja vienam un tam pašam trūkumam vai bojājumam doti vairāki novērtējuma veidi, tad galējo vērtējumu par defekta nozīmīgumu veic eksperts, vadoties no tā faktiskās ietekmes uz satiksmes drošību un vadoties no transporta līdzekļa piederības kādai no atsevišķām transporta līdzekļu grupām.

Nr. 1. GRUPA. APRĪKOJUMS NOVĒRTĒJUMS
  1 2 3
101. Agregātu Nr./ firmas plāksnīte:
101.1. Šasijas (virsbūves) Nr. neatbilst reģistrācijas
dokumentiem, nav oriģināls   X
101.2.Motora Nr. neatbilst reģistrācijas dokumentiem nav oriģināls   X
101.3.Firmas plāksnīte nav, nepilnīga, nav nostiprināta, nav salasāma X
102. Valsts reģistrācijas numura zīmes:
102.1.Nav, neatbilst reģistrācijas dokumentiem, nav salasāmas.   X
102.2.Nepareizs tips, nepareizi nostiprināta. X
103. Atpakaļskata spoguļi:
103.1.Nav, nepietiekams skaits, neefektīvi.   X
103.2.Viegli bojāts, regulēšanas ierīce nedarbojas vai neefektīva. X
104. Skaņas signālierīce:
104.1.Nav, nestrādā; uzstādīts skaņas signāls
ar mainīgu toņu augstumu.   X
104.2.Darbība mazefektīva. X
105. Kontroles / mērīšanas ierīces:
Spidometrs:
105.1.Nav, nestrādā.   X
105.2.Viegli bojāts (darbību neierobežo). X
Kontroles mērierīces:
105.3.Bojātas, nedarbojas. X
105.4. Tahometrs bojāts, nedarbojas.   X
106. Riteņu paliktņi:
106.1.Nav, neatbilstošs, bojāts. X X
106.2.Stiprinājums neatbilstošs, bojāts. X X
107. Avārijas apstāšanās zīme
(sarkans mirgojošs lukturis):
107.1. Nav.   X
107.2. Neatbilst prasībām, neapmierinošs stāvoklis. X
108. Medicīniskā aptieciņa:
108.1. Nav.   X
108.2. Neatbilst prasībām. X
109. Ugunsdzēšamais aparāts:
109.1.Nav,nepietiekošs skaits.   X
109.2.Beidzies derīguma laiks (nav tehniskās kontroles atzīmes). X
109.3.Nepareizi novietots, neatbilstoši nostiprināts. X
110. Radiotraucējumu slāpēšanas ierīces:
110.1Nav, neatbilst prasībām. X
111. Uzraksti, atšķirības zīmes:
11.1.Uzraksti neatbilst LR valodas likumam X
11.2.Citas valsts simbolika.   X
 
Nr. 2. GRUPA. GAISMAS IERĪCES NOVĒRTĒJUMS
  1 2 3
201. Galvenie lukturi:
201.1. Neatbilstošs lukturu tips, skaits.   X
201.2. Izmainīta lukturu konstrukcija.   X
201.3. Bojājumi. X X
202. Tuvā gaisma:
202.1. Nedeg kāds no lukturiem.   X
202.2. Nepareizs lukturu regulējums.   X
203. Tālā gaisma:
203.1. Nedeg kāds no lukturiem.   X
203.2. Nepareizs lukturu regulējums.   X
203.3. Pārsniegts maksimālais gaismas stiprums.   X
204. Priekšējie miglas lukturi:
204.1. Neatbilstošs lukturu tips un skaits.   X
204.2. Neatbilstošs novietojums. X X
204.3. Bojājumi. X X
204.4. Nepietiekams stiprinājums. X X
204.5. Izmainīta konstrukcija.   X
204.6. Nepareiza darbība.   X
204.7. Nepareizs regulējums.   X
205. Gabarītlukturi:
205.1. Neatbilstoša krāsa un novietojums.   X
205.2. Bojājumi. X X
205.3. Nepareiza darbība.   X
206. Reģistrācijas numura zīmes apgaismojums:
206.1. Neatbilstība izgatavotājuzņēmuma prasībām.   X
206.2. Bojājumi. X
206.3. Nepareiza darbība.   X
207. Virzienrādītāji. Avārijas signalizācija:
207.1. Neatbilstoša krāsa un novietojums. X X
207.2. Nepareiza darbība.   X
207.3. Bojājumi. X X
208. Bremzēšanas signāllukturi:
208.1. Neatbilstoša krāsa un novietojums.   X
208.2. Neatbilstošs lukturu skaits.   X
208.3. Nepareiza darbība.   X
208.4. Bojājumi. X X
209. Pakaļējie miglas lukturi:
209.1. Neatbilstoša krāsa un novietojums.   X
209.2. Nepareiza darbība.   X
209.3. Bojājumi. X X
210. Stāvgaismas lukturi:
210.1. Komplektācija. X X
210.2. Bojājumi. X X
210.3. Nepareiza darbība.   X
211. Atstarotāji:
211.1. Neatbilstoša krāsa, forma.   X
211.2. Neatbilstošs novietojums. X
212. Atpakaļgaitas lukturi:
212.1. Neatbilstošs skaits, krāsa un novietojums. X X
212.2. Nepareiza darbība.   X
212.3. Neatbilstošs regulējums. X
212.4. Bojājumi. X
213. Papildus lukturi:
213.1. Neatbilstošs lukturu tips, skaits.   X
213.2. Pārsniegts maksimāli pieļaujamais gaismas stiprums.   X
 
Nr. 3. GRUPA. STŪRES IEKĀRTA. NOVĒRTĒJUMS
  1 2 3
301. Stūres rats:
301.1. Neatļauta konstrukcija X X
301.2. Bojāts X X
301.3. Nenostiprināts   X
301.4. Nenostiprināts apvalks X X
302. Stūres rata brīvkustība:
302.1. Pārsniedz uzrādītos lielumus   X
303. Stūres statnis:
303.1. Palielināta stūres rata brīvkustība aksiālā un radiālā virzienā X X
303.2. Stūres statnis nenostiprināts   X
303.3. Bojāta regulēšanas ierīce X X
304. Pretaizbraukšanas ierīce:
304.1. Bojāta   X
305. Stūres mehānisms:
305.1. Darbības traucējumi   X
305.2. Nenostiprināts   X
305.3. Putekļaizsargu tehniskais stāvoklis X X
305.4. Neblīvs X X
306. Stūres piedziņa:
306.1. Nenostiprinātas detaļas   X
306.2. Bojātas, izdilušas piedziņas detaļas X X
307. Stūres stieņi / svira:
307.1. Nenostiprināti   X
307.2. Bojāti, deformēti   X X
307.3. Remontēti metinot, karsējot, lodējot   X X
307.4. Pieskaras transporta līdzekļa citām daļām X
308. Stūres šarnīri:
308.1. Nenostiprināti   X
308.2. Palielināta brīvkustība detaļu savienojumos X X
308.3. Putekļu aizsargu tehniskais stāvoklis X X
309. Stūrējamo riteņu pagrieziena ierobežotāji:
309.1. Nenostiprināti, nav   X
309.2. Nenoregulēti X X
310. Stūres piedziņa ar pastiprinātāju:
310.1. Nedarbojas   X
310.2. Pastiprinātāja detaļu bojājumi X X
310.3. Neblīvs X X
310.4. Nenostiprinātas detaļas   X
310.5. Cauruļu novietojums X X
311. Triecienu slāpētājs:
311.1. Nenostiprināts   X
311.2. Bojāts X X
311.3. Neblīvs X X
312. Stūrējamo riteņu iestatīšanas leņķi:
312.1. Leņķi neatbilst izgatavotāja prasībām X X
 
Nr. 4. GRUPA. BREMŽU IEKĀRTA NOVĒRTĒJUMS
  1 2 3
401. Darba bremzes - priekšējā ass:
401.1. Nedarbojas vispār, nedarbojas vienā pusē   X X
401.2. Nepietiekama darbība, neatbremzējas   X
401.3. Darbības nevienmērīgums starp vienas ass riteņiem
vairāk par 30%   X
402. Darba bremzes - pakaļējā ass:
402.1. Nedarbojas vispār, nedarbojas vienā pusē   X X
402.2. Nepietiekama darbība, neatbremzējas   X
402.3. Darbības nevienmērīgums starp vienas ass riteņiem
vairāk par 30%   X
403. Darba bremzes - iedarbības pakāpenība un darbības ilgums:
403.1. Nav darba bremžu un rezerves bremžu pakāpeniskas darbības   X
403.2. Pilnībā nospiežot bremžu pedāli, spiediens riteņu bremžu
cilindros vai kamerās pieaug pārāk lēni   X
404. Darba bremžu iekārta - hermētiskims, noplūde:
404.1. Nav pietiekošs noblīvējums X X X
405. Darba bremžu iekārta - pedāļa, sviras gājiens:
405.1. Pārāk liels, nepietiekama gājiena rezerve   X
405.2. Pedāļa virsma slidena X X
405.3. Izdiluši savienojumi vai apgrūtināta vadība   X
406. Stāvbremze - darbība:
406.1. Nedarbojas, darbojas nepietiekami X X
407. Stāvbremze - vienlaicīga abu riteņu nobremzēšanās:
407.1. Darbības nevienmērība vairāk par 50%   X
408. Stāvbremze - sviras gājiens / sprūdierīce:
408.1. Pārāk liels sviras gājiens, nobremzējot apmierinoši   X
408.2. Sprūdierīce bojāta, palielināta spēle salāgojumos X X
409. Papildbremze:
409.1. Nav, nedarbojas   X
409.2. Pārlieku vāja / stipra darbība, nav iedarbības pakāpeniskuma X X
410. Inerces bremze, drošības trose (uzstumšanās inerces ierīce):
410.1. Neatļauts izpildījums   X X
410.2. Nepietiekama darbība   X
410.3. Pārlieku liels uzstumšanās pārvietojums X X
410.4. Drošības trose nav vai ir neapmierinošs tehniskais stāvoklis X X
411. Mehāniskā bremzes pārvada troses / stiepņi.
411.1. Bremžu trose bojāta, bez aizsargapvalka, bojātas vadīklas X X
411.2. Troses un stiepņi nepietiekami nostiprināti X X
411.3. Savienojumi nav nodrošināti pret atvienošanos   X
412. Loku izvēršanas vārpstiņa,
bremžu pārvada regulēšanas mehānisms:
412.1. Apgrūtināta kustība, salāgojumu izdilums, ierobežota darbība   X
413. Kompresors - balonu uzpildīšanas laiks:
413.1. Uzpildīšanas laiks pārlieku liels   X
414. Avārijas spiediena signalizators / manometrs:
414.1. Bojāts avārijas spiediena signalizators / signalizācijas lampiņa   X
414.2. Bojāts manometrs   X
415. Saspiestā gaisa balons:
415.1. Bojāts, nehermētisks no balona nav iespēja
izlaist kondensātu   X X
415.2. Nav izgatavotājuzņēmuma plāksnīte X
415.3. Bojāts stiprinājums X X
416. Bremzēšanas spēka pastiprinātājs,
bremžu galvenais cilindrs:
416.1. Galvenais bremžu cilindrs - nehermētisks,
nepietiekams stiprinājums   X X
416.2. Nepietiekams bremžu šķidruma līmenis X X
416.3. Bremzēšanas spēka pastiprinātājs bojāts, nedarbojas X X
417. Bremžu pārvada vārsti / gaisa spiediena regulators:
417.1. Nepilnīga darbība X X
417.2. Gaisa spiediena regulēšana neatbilst prasībām   X
418. Bremžu pārvada cauruļvadi - priekšā:
418.1. Bojājumi X X X
418.2. Nepareizs novietojums, nepietiekams stiprinājums X X
419. Bremžu pārvada cauruļvadi - aizmugurē:
419.1. Bojājumi X X X
419.2. Nepareizs novietojums, nepietiekams nostiprinājums X X
420. Bremžu pārvada cauruļvadi - vidū:
420.1. Bojājumi X X X
420.2. Nepareizs novietojums, nepietiekams nostiprinājums X X
421. Bremžu šļūtenes - priekšā, kreisā un labā pusē:
421.1. Bojājumi X X
421.2. Iespējams pārrāvums   X
421.3. Savērpušās, krāsotas X X
422. Bremžu šļūtenes - aizmugurē, kreisā un labā pusē:
422.1. Bojājumi X X
422.2. Iespējams pārrāvums   X
422.3. Savērpušās, krāsotas X X
423. Riteņu hidrauliskie darba cilindri,
pneimokameras - gājiens / putekļaizsargi:
423.1. Nenostiprināts, ar bojājumiem, nepareizi nostiprināts
bremžu cilindrs, pneimokamera   X
423.2. Gājiens pārlieku liels   X
423.3. Putekļu aizsargu neapmierinošs stāvoklis X
424. Bremžu trumuļi, bremžu diski:
424.1. Palielināta mešana, pārlieku liels nodilums,
spēcīgi rievota virsma   X
424.2. Plaisas vai lūzuma iespēja     X
425. Bremžu uzlikas - priekšā / aizmugurē:
425.1. Nodilums ievērojami pārsniedz robežlielumu,
ko nosaka izgatavotājrūpnīca   X
425.2. Neatļauts izpildījums X X
426. Riteņu bremžu mehānisms, brīvgājiens:
426.1. Regulējums X X
427. Bremžu pārvadu savienojumi ""vilcējs - piekabe"":
427.1. Vārsta neblīvums, fiksējošo izciļņu nodilums X X
427.2. Nepareizs savienojums, samainītas savienotājgalvu daļas   X
428. Manometru pieslēgšanas kontrolizvadi:
428.1. Bojājumi vārsta mehānismā X X
429. Bremzētājspēku regulatora plāksnīte (ALB):
429.1. Iztrūkst, nav salasāma, ieregulējamie lielumi nepastāvīgi X X
430. Energoakumulatora bremžu ierīce:
430.1. Darbības nepilnība   X
430.2. Brīdinājuma ietaise nedarbojas   X
431. Antibloķēšanas iekārta (ABS):
431.1. Devēju stāvoklis neapmierinošs X X
431.2. Nedarbojas režīmā, kāds norādīts
ekspluatācijas noteikumos X X
 
Nr. 5.GRUPA. RITEŅI, RIEPAS NOVĒRTĒJUMS
  1 2 3
501. Riepas - bojājumi:
501.1.Bojātas.   X X
501.2.Viegli vietēji bojājumi. X
502. Riepas - protektora zīmējuma augstums:
502.1.Nepietiekams.   X
503. Riepas - izmērs, konstrukcija:
503.1Izmērs vai konstrukcija atšķiras no atļautām riepām. X X
503.2.Dažāda izpildījuma, izmēra riepu nepieļaujama lietošana.   X
504. Riteņi - bojājumi:
504.1.Plaisas, izlūzumi, stipri deformēti.   X X
504.2.Nelieli vietēji bojājumi. X
505. Riteņi - stiprinājums:
505.1.Trūkst riteņu stiprinājuma uzgriežņi vai skrūves. X X
505.2.Nenostiprināti, nepareizs izpildījums.   X X
506. Riteņi - izmērs, konstrukcija:
506.1.Izmērs vai konstrukcija neatbilst prasībām. X X
506.2.Neatļauts izpildījums.   X X
 
 
Nr. 6. GRUPA. ŠASIJA UN VIRSBŪVE NOVĒRTĒJUMS
  1 2 3
601. Rāmis / nesošie elementi - lūzumi, plaisas:
601.1.Lūzumi, plaisas, deformācijas.   X X
602. Rāmis / nesošie elementi - korozija:
602.1.Ievērojami korozijas bojājumi, kas būtiski samazina rāmja
un nesošo elementu stiprību.   X X
602.2.Nelieli korozijas bojājumi uz nesošiem un papildus
nesošiem elementiem, kas neprasa elementa konstrukcijas
atjaunošanu vai speciālu remontmezglu pielietošanu. X
603. Rāmis / nesošie elementi - vīteņsavienojumi,
kniedētie un metinātie savienojumi:
603.1.Rāmja elementiem bojāts kniedējums,
skrūves vaļīgas vai lūzušas.   X X
03.2.Bojātas atsevišķas kniedes vai skrūves. X
603.3.Metinājuma šuves ar plaisām vai nepareizs izpildījums.   X X
604. Rāmis / nesošie elementi - nepareizs remonts:
604.1.Remonta darbi veikti nepareizi. X X X
605. Pakaļējās un sānu drošības konstrukcijas:
605.1.Nepareizs novietojums vai izpildījums.   X
605.2.Bojājumi, deformācijas. X X
606. Priekšējais tilts - tilta sija, balstiekārta, dakša:
606.1.Tilta sijai plaisas, deformācijas, lūzumi, ievērojami
korozijas bojājumi, nepareizs remonts.   X X
606.2.Balstiekārtas elementi izdiluši, deformēti, lūzumi, plaisas,
ievērojamas brīvkustības, nepietiekami nostiprināti.   X X
606.3.Savienojumu izjukšanas bīstamība.     X
606.4.Bojāta pneimatiskā balstiekārta.   X X
Motocikla dakša:
606.5.Izmainīta konstrukcija, stipri bojāta,
nepieļaujams izpildījums.   X X
607. Priekšējais tilts - atsperes, stabilizators:
607.1.Bojājumi, pārlieku liels nolietojums, lūzumi.   X X
Stiprinājums:
607.2.Izdilumi, brīvkustības (kronšteins, skrūve, saistenis). X X X
607.3.Nedaudz pārvietojušās atsperu loksnes, slikts eļļojums, rūsa. X
607.4.Nepieļaujamas izmaiņas konstrukcijā.   X X
608. Priekšējais tilts - amortizatori:
608.1.Nav.   X
608.2.Bojāts, nenostiprināts. X X
609. Priekšējais tilts - riteņu rumbas gultņi:
609.1.Palielināta brīvkustība. X X
610. Pakaļējais tilts - tilta sija, balstiekārta, vienpleca svārstsvira:
610.1.Tilta sijai plaisas, deformācijas, lūzumi, ievērojami
korozijas bojājumi, nepareizs remonts.   X X
610.2.Balstiekārtas elementi izdiluši, deformēti, lūzumi, plaisas,
ievērojamas brīvkustības, nepietiekami nostiprināti.   X X
610.3.Savienojumu izjukšanas bīstamība.     X
610.4.Bojāta pneimatiskā balstiekārta.   X X
Motocikla svārstsvira:
610.5.Nav oriģināla, neatļauts izpildījums. X X
610.6. Bojājumi. X X X
611. Pakaļējais tilts - atsperes, stabilizators:
611.1.Bojājumi, pārlieku liels nolietojums, lūzumi.   X X
Stiprinājums:
611.2.Izdilumi, brīvkustības (kronšteins, skrūve, saistenis). X X X
611.3.Viegli pārvietojušās atsperes loksnes, slikts eļļojums, rūsa. X
611.4.Nepieļaujamas izmaiņas konstrukcijā.   X X
612. Pakaļējais tilts - amortizatori:
612.1.Nav.   X
612.2.Bojāts, nenostiprināts. X X
613. Pakaļējais tilts - riteņu rumbas gultņi:
613.1.Palielināta brīvkustība. X X
614. Motors / transmisija - stiprinājums:
614.1.Bojāts, neatbilstošs. X X
615. Motors / transmisija - eļļas noplūde. X X
616. Motors / transmisija - sajūga darbība:
616.1.Darbības traucējumi. X X
617. Motors / transmisija - kardānu piedziņa,
ķēde, ķēdes apvalks:
Kardānu piedziņa:
617.1.Izdilums, bojāts stiprinājums. X X
617.2.Bojāti putekļu aizsargi. X
Ķēde,ķēdes apvalks:
617.3.Ķēde bojāta;apvalks nav vai bojāts. X X
618. Vilcēja sakabes iekārta / sedlu ierīce:
618.1.Ierobežota darbība, pārlieku liela spēle
(pārsniegta izdiluma robeža), bojāta, nepietiekams
stiprinājums, neatļauts izpildījums.   X X
618.2.Vilcēja sakabes iekārtas fiksējošās ierīces bojātas. X X
618.3.Nav izgatavotājrūpnīcas plāksnīte. X
619. Vilkšanas ierīce - priekšējā, pakaļējā:
619.1.Nav, neatbilstošas. X X
620. Piekabes sakabes ierīce - stiprinājums:
620.1.Neatbilstošs.   X X
620.2.Palielināta brīvkustība.   X X
621. Piekabes sakabes ierīce - bojājumi:
621.1.Nav izgatavotājuzņēmuma plāksnīte. X
Dakšveida stiepnis, sakabes caurule:
621.2.Neatbilstoša, stipri deformēta, plaisas.   X X
621.3.Nepieļaujams vai nepareizs remonts.   X X
621.4.Nepieļaujams izpildījums.   X
Sakabes cilpa:
621.5.Pārsniegts atļautais izdilums.   X
622. Piekabes sakabes ierīce - augstuma regulēšanas
ierīce, atbalstierīce:
622.1.Augstuma regulēšanas ierīce bojāta. X X
622.2.Neatļauts izpildījums.     X
622.3.Atbalstierīce nav, bojāta. X X
622.4.Neatļauts atbalstierīces izpildījums.   X
623. Virsbūve - kabīne, motocikla aizsargkonstrukcijas:
623.1.Nepieļaujamas izmaiņas.   X
623.2.Korozijas bojājumi. X X
Motocikla aizsargkonstrukcijas:
623.3.Lūzumi, plaisas, deformācijas, korozijas bojājumi.
Neatbilstošs stiprinājums, nepieļaujams izpildījums. X X
624. Virsbūve - transporta līdzekļa bīstamie elementi:
624.1.Ārējie. X X
624.2.Iekšējie. X X
625. Virsbūve - dubļusargi:
625.1.Nav, nepietiekami, nepareizs novietojums. X X
626. Virsbūve - gaisa aptecētāji:
626.1.Nepietiekams stiprinājums. X X
626.2.Neatbilstošs izpildījums, bojājumi. X X
627. Virsbūve - pakāpieni:
627.1.Nepieļaujams izpildījums. X X
627.2.Nedroši, korozijas bojājumi. X X
628. Virsbūve - durvis, pārsegi, rokturi, aizslēgi, fiksatori:
628.1.Iespējama nejauša atvēršanās.   X X
628.2.Korozijas bojājumi. X X
628.3Nepietiekams stiprinājums. X X
629. Virsbūve - stikli, saules sargi:
629.1.Apgrūtināta redzamība (bojājumi galvenās redzamības zonā).   X
629.2.Nepieļaujami stikli vai pārklājumi.   X
629.3.Priekšējā stikla follijas platums
(pārsniegta pieļaujamā virsma). X X
629.4.Citi trūkumi. X X
629.5.Saules aizsargi: visi trūkumi. X
630. Virsbūve - stiklu tīrītāji, apskalotāji:
630.1.Nav stikla tīrītāja, nedarbojas.   X
630.2.Bojāta stikla tīrītāja slotiņa. X
630.3.Nedarbojas stikla apskalotāji.  
631. Virsbūve - sēdekļi, kāju balsti, stāvbalsti:
Sēdekļi:
631.1.Bojāti, nepietiekams stiprinājums. X X
631.2.Nedroša atzveltnes fiksācija. X X
631.3.Neatļauti sēdekļi.   X
Motocikls:
631.4.Neatļauts sēdekļa atzveltnes augstums.   X
631.5.Nav kāju balsti.   X
631.6.Kāju balsti bojāti, nepareizs novietojums. X X
631.7.Nav stāvbalsts, nenodrošina atbilstošās funkcijas.   X
631.8.Stāvbalsts bojāts. X X
632. Virsbūve - drošības jostas, rokturi:
632.1. Drošības jostas nav.   X
632.2.Bojātas, neatļauts vai nepareizs izpildījums (montāža). X
632.3. Drošības rokturi nav, bojāti. X X
633. Virsbūve - rezerves ritenis, stiprinājums:
633.1.Ārējais rezerves ritenis neatbilstoši nostiprināts.   X
633.2.Nepietiekoša fiksācija. X X
634. Kravas nodalījums - grīda, sienas:
634.1.Nedrošs stiprinājums, ievērojami bojājumi.   X
634.2.Atsevišķas skrūves vai kniedes ir vaļīgas. X
635. Kravas nodalījums - tents, karkass, slēģi:
635.1.Tents bojāts, neatbilstošs. X X
635.2.Karkass bojāts, nepietiekams stiprinājums. X X
635.3.Borta aizslēgi vai šarnīri bojāti. X
636. Kravas nodalījums - ierīces iekraušanai un izkraušanai:
636.1.Ierīce neatbilstoša, bojāta   X
636.2.Neatbilstošs stiprinājums, bojāts X X
636.3.Spriegošanas ierīce nav, nedarbojas.   X
636.4.Hidrauliskie un pneimatiskie mezgli neblīvi X X
637. Bagāžas novietne:
637.1.Neatbilstoša, nepietiekams stiprinājums, bojājumi.   X
637.2.Aizsegta numura zīme, apgaismojums. X X
638. Motocikla blakusvāģis:
638.1.Neatbilstošs, nepieļaujamas izmaiņas.   X
638.2.Bojājumi. X X
639. Apsilde / ventilācija:
639.1.Nav, neatļauts izpildījums; neatbilst prasībām. X
639.2.Nedarbojas noteiktajos režīmos. X
 
 
Nr. 7.GRUPA. UGUNSDROŠĪBA NOVĒRTĒJUMS
  1 2 3
701. Degvielas iekārtas - cauruļvadi, tvertne:
701.1.Neatļautas izmaiņas.   X
701.2.Degvielas padeves sistēmā sūces, noplūdes, bojājumi.   X
701.3.Neatbilstošs, bojāts stiprinājums.   X
701.4.Gāzes iekārtām nav vai nederīgs kontroles talons.   X
702. Elektroinstalācija:
702.1.Bojāta izolācija, var rasties īssavienojums vai aizdegšanās.   X X
702.3.Niecīgi izolācijas bojājumi. X
702.2.Neatbilstošs stiprinājums, iespējami izolācijas nodilumi. X
703. Akumulatora baterijas stiprinājums / pārsegs:
703.1.Akumulatora baterija nav nostiprināta; nav pārsegs. X X
 
 
Nr. 8. GRUPA. ATGĀZES UN TROKŠŅI NOVĒRTĒJUMS
  1 2 3
801. Atgāzu izplūdes sistēma - bojājumi, stiprinājums:
801.1.Ievērojami izplūdes sistēmas bojājumi.   X
801.2.Viegli bojājumi. X
801.3.Neatbilstošs vai nepietiekošs stiprinājums. X X
802. Atgāzu izplūdes sistēma - neatļauts izpildījums:
802.1.Oriģinālā sistēma izmainīta vai nomainīta. X X
803. Dūmošana:
Dīzeļmotoriem:
803.1.Dūmainība pārsniedz pieļaujamās robežvērtības,
ko nosaka Vides aizsardzības komiteja   X
Benzīnmotoriem:
803.2.Ievērojama dūmošana brīvgaitas režīmos.   X
804. Atgāzu raksturojums:
804.1. CO un CH koncentrācija atgāzēs pārsniedz robežvērtību,
ko nosaka transporta līdzekļu izgatavotājuzņēmums. X
804.2. CO un CH koncentrācija atgāzēs pārsniedz robežvērtību,
ko nosaka Vides aizsardzības komiteja.   X
805. Trokšņu līmenis:
805.1.Transporta līdzekļa radītie trokšņi brīvgaitā un kustībā
pārsniedz pieļaujamo vērtību.   X
 
Nr. 9. GRUPA. AUTOBUSU APRĪKOJUMS NOVĒRTĒJUMS
  1 2 3
901. Ārējie uzraksti / apzīmējumi:
901.1.Neatbilstoši ārējie uzraksti, apzīmējumi. X
902. Iekšējie uzraksti / apzīmējumi:
902.1.Neatbilstoši iekšējie uzraksti, apzīmējumi X
903. Ieeja un izeja:
903.1.Salona durvis nevar atvērt no iekšpuses, lietojot
avārijas krānu vai durvju atvēršanas ierīci.   X
903.2.Bojāti gumijas aizsargelementi. X X
903.3.Aizverot vai atverot salona durvis, iespējamas traumas
pasažieriem (bojāta ierīce, kas izslēdz iespēju pasažierus
piespiest ar durvīm; pārlieku lieli reversēšanas spēki).   X
903.4. Ieejas vai izejas apgaismojums nav, nestrādā. X
904. Grīdas pārklājums:
904.1.Nepietiekama drošība pret paslīdēšanu. X
904.2.Bojāts (iespējams paklupt). X X
905. Pretapžilbināšanas aprīkojums:
905.1.Nav, nepietiekams. X
906. Sēdvietas / stāvvietas / guļvietas / drošības rokturi:
906.1. Neatbilstošs sēdvietu skaits.   X
906.2.Nav stāvvietu norobežojuma. X
906.3.Drošības rokturu skaits nepietiekams. X
906.4.Drošības rokturi nepareizi uzstādīti. X
906.5.Guļvietas nepareizi iekārtotas.   X
907. Avārijas izejas:
907.1.Avārijas izeju skaits un gabarīti neatbilst prasībām,
piekļūšana ierobežota.   X
907.2.Nav avārijas āmurīši, nav pielietojami. X X
908. Salona apgaismojums / pārnēsājamais lukturis:
Salona apgaismojums:
908.1.Nav, nepietiekams, bojāts. X X
908.2. Pārnēsājamais lukturis nav, bojāts. X
910. Iekšējā sakaru sistēma / durvju aizvēršanās kontrolierīces:
910.1. Iekšējā sakaru sistēma nav, bojāta,
nenodrošina atbilstošās funkcijas. X X
910.2.Durvju aizvēršanās kontroles sistēma nav, bojāta.   X
 
Nr. 10. GRUPA. TAKSI NOVĒRTĒJUMS
  1 2 3
1001. Ārējie uzraksti / konstrukcija:
1001.1.Neatbilstoši ārējie uzraksti. X
1001.2.Neatbilstoša konstrukcija.   X
1002. Taksometru pazīšanas zīme:
1002.1.Nav, neatbilstoša.   X
1002.2.Nepietiekami nostiprināta; nav apgaismojuma. X
1003. Informācija par vadītāju (uzņēmēju):
1003.1.Nav, nepilnīga. X
1004. Taksometrs:
1004.1.Nav, nedarbojas.   X
 
Nr. 11. GRUPA. SPECIĀLO TRANSPORTA LĪDZEKĻU NOVĒRTĒJUMS
APRĪKOJUMS 1 2 3
1101. Speciālais krāsojums / uzraksti / apzīmējumi:
1101.1. Krāsojums neatbilstošs.   X
1101.2. Uzraksti vai apzīmējumi neatbilstoši.   X
1102. Bākugunis, speciālās gaismas ierīces:
1102.1. Neatļauta pielietošana.   X
1102.2. Neatbilstošs tips, skaits, novietojums. X X
1102.3. Nedarbojas, nenodrošina atbilstošās funkcijas. X X
1103. Speciālie skaņas signāli:
1103.1. Neatļauta pielietošana.   X
1103.2. Nedarbojas, nenodrošina atbilstošās funkcijas. X X

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par noteikumu apstiprināšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Satiksmes ministrija Veids: rīkojums Numurs: 11-3/1Pieņemts: 06.01.1995.Stājas spēkā: 09.01.1995.Zaudē spēku: 08.01.1996.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 27, 21.02.1995.
34016
09.01.1995
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)