Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 102

Rīgā 2023. gada 7. martā (prot. Nr. 13 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma
78. panta otro daļu un 79. panta 1.1 daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 52. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 233. nr.; 2017, 171. nr.; 2018, 42., 101., 142., 251. nr.; 2019, 108. nr.; 2020, 248. nr.; 2021, 48., 243., 248. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4. nodrošina šo noteikumu 32.3 punktā minētās informācijas par pacienta pilnvaroto personu iekļaušanu veselības informācijas sistēmā vai šīs informācijas dzēšanu nekavējoties pēc šo noteikumu 32.21. apakšpunktā minētā iesnieguma vai pilnvaras saņemšanas."

2. Izteikt 3.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.12. nosaka transkodēšanas (pielīdzināšanas un izmaiņu veikšanas) un tulkošanas procedūru pacienta datu pārrobežu apmaiņai;".

3. Papildināt ar 3.2 punktu šādā redakcijā:

"3.2 Lai nodrošinātu šo noteikumu 3.12. un 3.14. apakšpunktā minēto prasību izpildi:
3.21. Zāļu valsts aģentūra datus, ko satur Latvijas zāļu reģistrs un kas tiek izmantoti pārrobežu datu apmaiņā, pielīdzina pārrobežu datu apmaiņai izmantotajā datubāzē esošajiem terminiem un iesniedz tos Nacionālajam veselības dienestam;
3.22. Slimību profilakses un kontroles centrs starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijā (turpmāk - SSK-10) iekļautās diagnozes pielīdzina pārrobežu datu apmaiņai izmantotajā datubāzē esošajiem terminiem un iesniedz tās Nacionālajam veselības dienestam;
3.23. Veselības inspekcija datus, ko satur Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrs un kas tiek izmantoti pārrobežu datu apmaiņā, pielīdzina pārrobežu datu apmaiņai izmantotajā datubāzē esošajiem terminiem un iesniedz tos Nacionālajam veselības dienestam."

4. Papildināt ar 3.3 punktu šādā redakcijā:

"3.3 Ja Zāļu valsts aģentūra, Slimību profilakses un kontroles centrs vai Veselības inspekcija secina, ka šo noteikumu 3.2 punktā minētā pielīdzināšana nav iespējama, tās informē Nacionālo veselības dienestu."

5. Papildināt ar 6.9.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.9.1 nāves cēlonis;".

6. Izteikt 6.17.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.17.1. alerģijas tips, veids, alergēns (zāļu alerģijas gadījumā - arī medikamenta aktīvā viela un zāļu nosaukums) un tā izraisītā alerģiskā reakcija, tās smaguma pakāpe, kontrolējamība, konstatācijas apraksts, alerģijas konstatēšanas datums;".

7. Izteikt 6.17.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.17.2. diagnosticētās slimības un nepārejošie veselības stāvokļi atbilstoši SSK-10 un aktuālajai reto slimību klasifikācijai (ORPHA kods), to diagnosticēšanas datums;".

8. Izteikt 6.17.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.17.4. invaliditāte vai prognozējama invaliditāte - pamatdiagnoze, blakusdiagnoze atbilstoši SSK-10, invaliditātes grupa, invaliditātes vai prognozējamas invaliditātes sākuma un beigu datums, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma datums un numurs;".

9. Papildināt ar 11.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.2.1 Slimību profilakses un kontroles centrs - šo noteikumu 6.9.1 apakšpunktā norādītos datus;".

10. Izteikt 12.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2. valsts pārvaldes pakalpojumu portāla https://www.latvija.lv lietotāja saskarne;".

11. Papildināt ar 32.2 punktu šādā redakcijā:

"32.2 Pacients, kuram nav iespējas piekļūt veselības informācijas sistēmai, izmantojot noteiktos autentifikācijas veidus, var:
32.21. piešķirt tiesības citai personai apstrādāt veselības informācijas sistēmā uzkrātos datus pacienta vietā vienā no šādiem veidiem:
32.21.1. uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniegt klātienē Nacionālajā veselības dienestā papīra formātā parakstītu iesniegumu, kurā iekļauta šo noteikumu 32.3 punktā norādītā informācija;
32.21.2. nosūtot pa pastu Nacionālajam veselības dienestam pilnvaru, kurai ir notariāli apliecināts paraksta īstums, par personas tiesībām apstrādāt veselības informācijas sistēmā uzkrātos datus pacienta vietā un kurā iekļauta šo noteikumu 32.3 punktā norādītā informācija;
32.22. atcelt citai personai piešķirtās tiesības apstrādāt veselības informācijas sistēmā uzkrātos datus pacienta vietā, Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot Nacionālajā veselības dienestā iesniegumu."

12. Papildināt ar 32.3 punktu šādā redakcijā:

"32.3 Šo noteikumu 32.21. apakšpunktā minētajā iesniegumā un pilnvarā norāda tās personas vārdu (vārdus), uzvārdu un personas kodu, kura būs tiesīga apstrādāt veselības informācijas sistēmā uzkrātos datus pacienta vietā, un termiņu, uz kādu šīs tiesības piešķiramas. "

13. Izteikt 39.3 punktu šādā redakcijā:

"39.3 Šo noteikumu 32.4.3. un 32.4.4. apakšpunktā minēto prasību izpildi veselības informācijas sistēma nodrošina ar 2023. gada 1. jūliju."

14. Papildināt ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Šo noteikumu 13.3. apakšpunkts piemērojams ar 2024. gada 1. janvāri."

15. Izteikt 43. punktu šādā redakcijā:

"43. Šo noteikumu 31. punkts stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī. Līdz 2023. gada 31. decembrim pacients veselības informācijas sistēmas datiem piekļūst, autentifikācijai veselības informācijas sistēmā izmantojot kādu no valsts pārvaldes pakalpojumu portāla https://www.latvija.lv piedāvātajiem autentifikācijas veidiem. Uz ieslodzītajiem neattiecas nosacījums par autentifikāciju veselības informācijas sistēmā, izmantojot personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus."

16. Papildināt ar 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Veselības informācijas sistēmas lietotājs līdz 2023. gada 31. decembrim var autentificēties veselības informācijas sistēmā, izmantojot:
54.1. kādu no valsts pārvaldes pakalpojumu portāla https://www.latvija.lv piedāvātajiem autentifikācijas veidiem;
54.2. ārstniecības iestādes vai aptiekas (aptiekas filiāles) informācijas sistēmas autentifikācijas līdzekli, kas atbilst veselības informācijas sistēmas lietošanas drošības un tehniskajām prasībām."

17. Izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

18. Izteikt 10. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

19. Izteikt 12. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

20. Izteikt 13. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

21. Izteikt 14. pielikumu jaunā redakcijā (5. pielikums).

22. Izteikt 16. pielikumu jaunā redakcijā (6. pielikums).

23. Izteikt 18. pielikumu jaunā redakcijā (7. pielikums).

24. Izteikt 19. pielikumu jaunā redakcijā (8. pielikums).

25. Izteikt 20. pielikumu jaunā redakcijā (9. pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre L. Meņģelsone

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr. 102

"4. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134

Darbnespējas lapa

1. Darbnespējas lapas saņēmējs:

1.1. personas kods*;

1.2. vārds (vārdi), uzvārds;

1.3. dzimums;

1.4. dzimšanas datums;

1.5. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.6. bērna vai aizbilstamā personas kods*;

1.7. bērna vai aizbilstamā vārds (vārdi), uzvārds*;

1.8. bērna vai aizbilstamā dzimšanas datums.

2. Ārstniecības iestāde un ārstniecības persona, kas apstrādāja darbnespējas lapu (tai skaitā reģistrēja, slēdza, anulēja darbnespējas lapu, pagarināja darbnespējas periodu, veica atzīmes par režīma pārkāpšanu):

2.1. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.2. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.3. ārstniecības iestādes adrese;

2.4. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds;

2.5. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators.

3. Atzīme par aizvietošanu (ja darbnespējas lapu apstrādā cita ārstniecības persona)*.

4. Izsniegtās darbnespējas lapas veids - pirmreizēja vai turpinājums*.

5. Izsniegtās darbnespējas lapas tips - A lapa vai B lapa*.

6. Darbnespējas lapas reģistrēšanas (atvēršanas) datums veselības informācijas sistēmā.

7. Pamatojums, ja darbnespējas lapas reģistrēšanas datums veselības informācijas sistēmā nesakrīt ar darbnespējas perioda pirmo dienu, par kuru izsniegta darbnespējas lapa*.

8. Darbnespējas lapas reģistrācijas/identifikācijas numurs. Darbnespējas lapas reģistrācijas/identifikācijas numuru norāda šādi:

ĀI-T-GG-X, kur

ĀI - Ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

T - darbnespējas lapas tips (A vai B);

GG - gada pēdējie divi cipari;

X - darbnespējas lapas kārtas numurs ārstniecības iestādes un gada ietvaros.

Piemēram, 000111000-B-15-12345.

9. Iepriekšējās darbnespējas lapas reģistrācijas/identifikācijas numurs (ja darbnespējas lapas tips ir "Turpinājums")*.

10. Anulētās darbnespējas lapas reģistrācijas/identifikācijas numurs, uz kuras pamata atvērta jauna darbnespējas lapa*.

11. Pārejošas darbnespējas cēlonis*:

11.1. saslimšana ar tuberkulozi;

11.2. arodslimība;

11.3. nelaimes gadījums darbā;

11.4. ceļu satiksmes negadījums;

11.5. pirmsdzemdību periods;

11.6. pēcdzemdību periods;

11.7. slima bērna kopšana vai bērna izolācija karantīnas laikā;

11.8. slima bērna kopšana stacionārā;

11.8.1 smagi slima bērna kopšana saskaņā ar konsīlija lēmumu;

11.8.2 bērna ar kaulu lūzumu kopšana;

11.9. cits cēlonis (nenorādot konkrēti).

12. (Svītrots no 01.03.2018. ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 504; sk. grozījumu 3. punktu)

13. Atzīmes par ārsta vai ārsta palīga noteiktā režīma pārkāpšanu*:

13.1. pārkāpuma apraksts;

13.2. režīma pārkāpšanas pirmā diena;

13.3. režīma pārkāpšanas pēdējā diena.

14. Darbnespējas periodi (vienai darbnespējas lapai var būt vairāki)*:

14.1. perioda sākuma datums;

14.2. perioda beigu datums.

15. Atzīmes par nosūtīšanu pie cita ārsta*.

16. Iemesls nesūtīt pie cita ārsta atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek apliecināta personas pārejoša darbnespēja*.

17. Datums, ar kuru darbnespējas lapas saņēmējam jāstājas darbā (tiek norādīts, slēdzot darbnespējas lapu, ja darbnespēja neturpinās)*.

18. Datums, ar kuru darbnespējas lapas saņēmējam darbnespēja turpināsies (tiek norādīts, slēdzot darbnespējas lapu, ja darbnespēja turpinās)*.

19. Piezīmes par nosūtīšanu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju*.

20. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmums:

20.1. lēmuma tips (pagarināt darbnespējas lapu/noteikt invaliditāti);

20.2. lēmuma datums;

20.3. lēmuma numurs.

20.5. datums, ar kuru noteikta invaliditāte.

21. Pārraudzības iestādes atzinums par darbnespējas lapas nepamatotu izsniegšanu:

21.1. atzinuma datums;

21.2. atzinuma numurs;

21.3. atzinuma tekstuālas piezīmes;

21.4. iestāde, kas sniedza atzinumu;

21.5. darbnespējas lapas anulēšanas perioda sākuma datums;

21.6. darbnespējas lapas anulēšanas perioda beigu datums.

22. Darbnespējas lapas anulēšanas pamatojums*.

23. Datums, kad darbnespējas dati nosūtīti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

24. Datums, kad darbnespējas dati nosūtīti Valsts ieņēmumu dienestam.

25. Darbnespējas lapas tekstuālas piezīmes*.

26. Darbnespējas lapas aktuālais statuss (atvērta, slēgta, anulēta), tā datums un statusa izmaiņu vēsture.

Piezīme. * Aizpilda ārstniecības iestāde."

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr. 102

"10. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134

Narkoloģiskā pacienta karte

1. Pacienta informācija:

1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

1.2. personas kods*;

1.3. dzimums;

1.4. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.5. deklarētās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods;

1.6. tautība*;

1.7. miršanas datums.

2. Ārstniecības iestāde un ārstniecības persona:

2.1. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.2. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.3. ārsta vārds (vārdi), uzvārds*;

2.4. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators*.

3. Iegūtā izglītība:

3.1. augstākais iegūtais izglītības līmenis*;

3.2. skološanās gadu skaits, ja ir nepabeigta pamatizglītība*.

4. Ekonomiskā aktivitāte*.

5. Mājokļa tips*.

6. Mājsaimniecības (ģimenes) sastāvs*.

7. Bērni (0-6 gadi):

7.1. kopējais skaits*;

7.2. bērnu skaits, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar pacientu*.

8. Bērni (7-17 gadi):

8.1. kopējais skaits*;

8.2. bērnu skaits, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar pacientu*.

9. Persona vai iestāde, kas nosūtījusi vai ieteikusi apmeklēt narkologu (bez personu identificējošas informācijas)*.

10. Diagnoze:

10.1. pamatdiagnoze - kods un nosaukums (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK-10))*;

10.2. blakusdiagnoze - kods un nosaukums (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK-10))*.

11. Ārstēšanas epizodes uzsākšanas datums*.

12. Plānotais ārstēšanas epizodes beigu datums*.

13. Apmeklējuma rezultāts/sniegtās palīdzības veids ambulatori un stacionārā*.

14. Ārstēšanas epizodes beigu datums*.


15. Ārstēšanas epizodes beigu iemesls*.

16. Patoloģiska tieksme uz azartspēlēm/datorspēlēm/internetu*.

17. Visbiežāk lietotā alkoholiskā dzēriena veids (pēdējo 30 dienu laikā)*.

18. Vidējais patērētā alkohola devu skaits dienā (pēdējo 30 dienu laikā)*.

19. Alkohola lietošanas dienu skaits (pēdējo 30 dienu laikā)*:

19.1. dienu skaits, kad lietoti 60 līdz 120 grami absolūtā alkohola;

19.2. dienu skaits, kad lietoti vairāk nekā 120 grami absolūtā alkohola.

20. AUDIT** testa punktu skaits*.

21. Vecums, kad pirmo reizi lietota atkarību izraisošā viela (izņemot alkoholu, tabaku)*.

22. Pirmreizēji lietotā atkarību izraisošā viela (izņemot alkoholu, tabaku)*.

23. Psihoaktīvo vielu (izņemot alkoholu) lietošanas paradumi:

23.1. lietotā viela*;

23.2. lietotā viela ir galvenā - jā/nē*;

23.3. lietošanas veids*;

23.4. lietošanas biežums*;

23.5. vecums, kad viela lietota pirmo reizi*.

24. Iespējams noteikt galveno vielu*.

25. Iepriekš ārstējies opioīdu ilgtermiņa farmakoterapijas programmā*.

26. Injicēšanas pieredze*.

27. Injicēšanas piederumu kopīga izmantošana*.

28. Vecums, kad veikta pirmā injicēšana*.

29. HIV testa veikšana (pacienta sniegtā informācija)*.

30. HCV testa veikšana (pacienta sniegtā informācija)*.

31. Kartes aizpildīšanas datums*.

Piezīmes.

1. * Aizpilda ārstniecības iestāde.

2. ** AUDIT - alkohola lietošanas traucējumu identifikācijas tests."

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr. 102

"12. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134

Karte pacientam ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem

1. Pacienta informācija:

1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

1.2. personas kods*;

1.3. dzimums*;

1.4. tautība*;

1.5. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.6. deklarētās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods;

1.7. faktiskās dzīvesvietas adrese*;

1.8. faktiskās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods*;

1.9. miršanas datums.

2. Ārstniecības iestāde un ārstniecības persona:

2.1. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.2. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.3. ārstniecības personas vārds (vārdi) un uzvārds*;

2.4. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators*.

3. Slimības vēstures vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes numurs*.

4. Nodarbošanās*.

5. Dzīves apstākļu raksturojums*.

6. Ģimenes sastāvs*.

7. Augstākais iegūtās izglītības līmenis*.

8. Pamatiztikas līdzekļu avots*.

9. Pacienta aprūpes grupa*.

10. Datums, kad pacients iekļauts reģistrā (pirmo reizi mūžā)*.

11. Datums, kad pacients iekļauts reģistrā atkārtoti*.

12. Pirmo reizi piešķirtā invaliditāte psihiskas saslimšanas dēļ:

12.1. invaliditātes grupa*;

12.2. invaliditātes piešķiršanas gads*.

13. Atkārtoti piešķirtā invaliditāte psihiskas saslimšanas dēļ:

13.1. invaliditātes grupa*;

13.2. invaliditātes piešķiršanas gads*.

14. Sabiedriski bīstama darbība*.

15. Piespiedu ārstēšana ārstniecības iestādē saskaņā ar tiesas lēmumu*.

16. Persona vai iestāde, kas nosūtījusi vai ieteikusi apmeklēt psihiatru (bez personu identificējošas informācijas)*.

17. Diagnozes*:

17.1. psihisko traucējumu pamatdiagnoze - kods un nosaukums (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (turpmāk - SSK-10));

17.2. psihisko traucējumu blakusdiagnozes - kods un nosaukums (atbilstoši SSK-10);

17.3. citas blakusdiagnozes - kods un nosaukums (atbilstoši SSK-10)*;

17.4. sociālās blakusdiagnozes - kods un nosaukums (atbilstoši SSK-10)*.

18. Izmaiņas psihisko traucējumu pamatdiagnozē:

18.1. pamatdiagnoze precizēta - diagnozes kods un nosaukums (atbilstoši SSK-10)*;

18.2. pamatdiagnoze mainīta - diagnozes kods un nosaukums (atbilstoši (SSK-10)*.

19. Hospitalizāciju skaits pārskata gadā*.

20. Ārstēšana*.

21. Papildu informācija*.

22. Kartes aizpildīšanas datums*.

Piezīme. * Aizpilda ārstniecības iestāde."

 

4. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr. 102

"13. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134

Cukura diabēta pacienta karte

1. Pacienta informācija:

1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

1.2. personas kods*;

1.3. dzimums;

1.4. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.5. deklarētās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods;

1.6. tautība*;

1.7. miršanas datums.

2. Ārstniecības iestāde un ārstniecības persona:

2.1. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.2. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.3. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds*;

2.4. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators*.

3. Diagnoze - kods un nosaukums (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK-10))*.

4. Gads, kurā noteikta diabēta diagnoze*.

5. Gads, kurā uzsākta orālo antidiabētisko preparātu lietošana*.

6. Gads, kurā uzsākta insulīna terapija*.

7. Apmācības iemaņu izpilde*.

8. Grūtniecība pēdējo 12 mēnešu laikā*.

9. Klīnisko izmeklējumu un analīžu rezultāti pēdējo 12 mēnešu laikā*.

10. Cukura diabēta sarežģījumi, veiktie izmeklējumi un manipulācijas pēdējo 12 mēnešu laikā:

10.1. acu pārbaude, veiktās manipulācijas un konstatētās retinopātijas*;

10.2. pēdu pārbaude, veiktās manipulācijas un konstatētie sarežģījumi*;

10.3. termināli nieru sarežģījumi*.

11. Sirds un asinsvadu slimības pēdējo 12 mēnešu laikā*.

12. Ārstēšana*.

13. Papildu informācija*.

14. Kartes aizpildīšanas datums*.

Piezīme. * Aizpilda ārstniecības iestāde."

 

5. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr. 102

"14. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134

Tuberkulozes pacienta karte

1. Pacienta informācija:

1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

1.2. personas kods*;

1.3. dzimums;

1.4. tautība*;

1.5. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.6. deklarētās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods;

1.7. faktiskās dzīvesvietas adrese*;

1.8. faktiskās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods*;

1.9. nodarbošanās:

1.9.1. veids*;

1.9.2. amats, ja pacients strādā ārstniecības iestādē*;

1.10. dzimšanas valsts*;

1.11. miršanas datums;

1.12. nāves cēlonis.

2. Ārstniecības iestāde un ārstniecības persona:

2.1. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.2. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.3. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds*;

2.4. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators*.

3. Administratīvās teritorijas kods, kurā pacients ņemts reģistra uzskaitē*.

4. Datums, kad pacients iekļauts reģistrā*.

5. Novērošanas grupa*.

6. Diagnoze:

6.1. kods un nosaukums (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK-10))*;

6.2. datums, kad diagnoze noteikta pirmo reizi*;

6.3. situācija, kādā diagnoze atklāta*;

6.4. metode, ar kuru diagnoze apstiprināta*.

7. Riska faktori*.

8. Ārstēšanas kursa sākšanas vieta un laiks*.

9. Ārstēšanas metode*.

10. Ķirurģiska ārstēšana*.

11. Abacilēts pēc 2-3 mēnešiem*.

12. Ārstēšana tiešā uzraudzībā*.

13. Datums, kad ārstēšanas kurss izvērtēts*.

14. Ārstēšanas rezultāts*.

15. Stacionārā pavadīto gultasdienu skaits*.

16. Datums, kad paņemts materiāls tuberkulozes mikobaktēriju jutības noteikšanai*.

17. Rezistence pret medikamentiem*.

18. Mainīta novērošanas grupa*:

18.1. veids;

18.2. datums, kad mainīta novērošanas grupa*.

19. Datums, kad pacients noņemts no uzskaites*.

20. Papildu informācija.

21. Pacients miris ar tuberkulozi pirmajā gadā/pirmajā mēnesī*.

22. Atkārtots ārstēšanas kurss:

22.1. diagnozes kods un nosaukums (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK-10))*;

22.2. vieta, kur sākta ārstēšana*;

22.3. datums, kad sākts ārstēšanas kurss*;

22.4. ārstēšanas metode*;

22.5. ķirurģiska ārstēšana*;

22.6. abacilēts pēc 2-3 mēnešiem*;

22.7. ārstēšana tiešā uzraudzībā*;

22.8. datums, kad ārstēšanas kurss izvērtēts*;

22.9. ārstēšanas rezultāts*;

22.10. stacionārā pavadīto gultasdienu skaits*.

23. Datums, kad karte aizpildīta*.

Piezīme. * Aizpilda ārstniecības iestāde."

 

6. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr. 102

"16. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134

Onkoloģiskā pacienta ārstēšanas karte

1. Pacienta informācija:

1.1. personas kods*;

1.2. vārds (vārdi), uzvārds;

1.3. dzimums;

1.4. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.5. deklarētās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods;

1.6. tautība*;

1.7. miršanas datums;

1.8. nāves cēlonis.

2. Ārstniecības iestāde un ārstniecības persona:

2.1. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.2. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.3. ārsta vārds (vārdi), uzvārds*;

2.4. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators*.

3. Diagnoze*:

3.1. diagnozes kods un nosaukums (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK-10))*;

3.2. audzēja lokalizācija pāra orgāniem, anatomiskām daļām.

4. Ķirurģiska ārstēšana:

4.1. ķirurģiskas ārstēšanas veids*;

4.2. operācijas nosaukums un kods atbilstoši NCSP+ klasifikācijai1*;

4.3. operācijas datums*.

5. Staru terapija:

5.1. staru terapijas sākuma un beigu datums*;

5.2. staru terapijas veids*.

6. Ķīmijterapija:

6.1. ķīmijterapijas sākuma un beigu datums*;

6.2. ķīmijterapijas kursa zāļu vispārīgie nosaukumi*;

6.3. ķīmijterapijas kursu skaits*;

6.4. ķīmijterapijas veids*.

7. Endokrīnā terapija:

7.1. endokrīnās terapijas sākuma un beigu datums*;

7.2. zāļu vispārīgais nosaukums*;

7.3. endokrīnās terapijas veids*.

8. Imūnterapija:

8.1. imūnterapijas sākuma un beigu datums*;

8.2. zāļu vispārīgais nosaukums*.

9. Mērķterapija:

9.1. mērķterapijas sākuma un beigu datums*;

9.2. zāļu vispārīgais nosaukums*;

9.3. saņemto kursu skaits*.

10. 131J terapijas saņemšanas datums*.

11. Perifēro asins cilmes šūnu transplantācija:

11.1. autologās transplantācijas datums*;

11.2. allogēnās transplantācijas datums*;

11.3. allogēnās transplantācijas donors (nenorādot personu identificējošus datus)*.

12. Simptomātiskas terapijas sākuma datums*.

13. Slimības norise:

13.1. slimības progresijas diagnosticēšanas datums*;

13.2. lokālā recidīva diagnosticēšanas datums*;

13.3. attālo metastāžu diagnosticēšanas datums*;

13.4. attālo metastāžu lokalizācija un kods atbilstoši TNM klasifikācijai*;

13.5. slimības remisijas diagnosticēšanas datums*.

14. Pacienta turpmākā ārstēšana/novērošana*.

15. Papildu informācija*.

16. Kartes aizpildīšanas datums*.

Piezīmes.

1. 1 Ziemeļvalstu Medicīnas statistikas komitejas (Nordic Medico-Statistical Committee (NOMESCO)) Ķirurģisko manipulāciju klasifikācijas ar papildinājumu (NOMESCO Classification of Surgical Procedures (NCSP+)) aktuālā versija.

2. * Aizpilda ārstniecības iestāde."

 

7. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr. 102

"18. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134

Arodslimību pacienta dinamiskās novērošanas karte

1. Pacienta informācija:

1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

1.2. personas kods*;

1.3. dzimums;

1.4. tautība*;

1.5. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.6. deklarētās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods.

2. Ārstniecības iestāde un ārstniecības persona:

2.1. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.2. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.3. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds*;

2.4. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators*.

3. Nosūtītājs:

3.1. ārstniecības iestādes nosaukums*;

3.2. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā*;

3.3. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds*;

3.4. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators*.

4. Ārsta apmeklējuma datums*.

5. Arodslimību pacienta reģistrācijas kartes numurs*.

6. Invaliditāte*:

6.1. datums, kad piešķirta invaliditāte arodslimības dēļ*;

6.2. arodslimības diagnoze (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (turpmāk - SSK-10))*;

6.3. vispārējās slimības diagnoze (atbilstoši SSK-10)*;

6.4. invaliditātes grupa*;

6.5. darbspēju zaudējuma procents*;

6.6. nāves cēlonis (nāves cēlonis un kods atbilstoši SSK-10);

6.7. datums, kad iestājusies nāve;

6.8. nāves saistība ar arodslimību*.

7. Pārskata gadā pārciestās slimības*:

7.1. diagnoze (atbilstoši SSK-10)*;

7.2. pirmreizēja vai hroniska saslimšana*;

7.3. darbnespējas dienu skaits*;

7.4. ārstēšanās stacionārā bez rehabilitācijas*;

7.5. ārstēšanās rehabilitācijas iestādē*.

8. Obligātajās veselības pārbaudēs konstatētās slimību diagnozes (atbilstoši SSK-10)*.

9. Hronisko slimību diagnozes līdz kaitīgā darba sākumam (atbilstoši SSK-10)*.

10. Arodslimību un to izraisītājfaktoru klasifikācija atbilstoši arodslimību izmeklēšanu un uzskaiti regulējošajiem normatīvajiem aktiem*:

10.1. arodslimība*;

10.2. konkrētā arodslimības izraisītājfaktora noteicošās arodslimības diagnoze (atbilstoši SSK-10)*;

10.3. arodslimību izraisītājfaktors*;

10.4. arodslimību izraisītājfaktora lietojuma kategorija*.

11. Kartes aizpildīšanas datums*.

Piezīme. * Aizpilda ārstniecības iestāde."

 

8. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr. 102

"19. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134

Karte pacientam ar iedzimtām anomālijām

1. Ārstniecības iestāde un ārstniecības persona:

1.1. ārstniecības iestādes nosaukums;

1.2. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

1.3. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds*;

1.4. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators*.

2. Slimības vēstures vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes numurs*.

I. Bērns

3. Pacienta informācija:

3.1. personas kods*;

3.2. datums, kad pacients dzimis*;

3.3. vārds (vārdi), uzvārds;

3.4. dzimums;

3.5. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

3.6. deklarētās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods;

3.7. faktiskās dzīvesvietas adrese*;

3.8. faktiskās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods*.

4. Dzimis dzīvs/nedzīvs*.

5. Asistētas apaugļošanas tips*.

6. Ziņas par grūtniecību*.

7. Ziņas par dzemdībām:

7.1. kurās dzemdībās dzimis*;

7.2. kurā grūtniecības nedēļā dzimis*;

7.3. ķermeņa svars*;

7.4. ķermeņa garums*.

8. Datums, kad iestājusies bērna nāve.

9. Dzīvildze ilgāk par vienu nedēļu*.

10. Diagnoze noteikta dzīvam/mirušam*.

11. Diagnozes:

11.1. pamatdiagnoze*:

11.1.1. noteikšanas datums*;

11.1.2. nosaukums un kods (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (turpmāk - SSK-10))*;

11.1.3. retās slimības nosaukums un kods (nosaukums un orfānais kods atbilstoši Orphanet reto slimību klasifikācijai)*;

11.2. blakusdiagnozes (iedzimtās anomālijas) (atbilstoši SSK-10)*;

11.3. patologanatomiskā diagnoze (atbilstoši SSK-10)*.

12. Diagnozes noteikšanas laikposms*.

13. Prenatālā diagnostika:

13.1. ultrasonogrāfija:

13.1.1. grūtniecības nedēļa, kurā veikta*;

13.1.2. rezultāts*;

13.1.3. diagnoze (atbilstoši SSK-10)*;

13.2. horiona biopsija:

13.2.1. grūtniecības nedēļa, kurā veikta*;

13.2.2. rezultāts*;

13.2.3 diagnoze (atbilstoši SSK-10)*;

13.3. amniocentēze:

13.3.1. grūtniecības nedēļa, kurā veikta*;

13.3.2. rezultāts*;

13.3.3. diagnoze (atbilstoši SSK-10)*;

13.4. citi izmeklējumi (ieskaitot bioķīmiskos, kombinētos un citus riskus)*:

13.4.1. grūtniecības nedēļa, kurā veikts*;

13.4.2. rezultāts*;

13.4.3. diagnoze (atbilstoši SSK-10)*;

13.4.4. papildu informācija par izmeklējumu*.

14. Slimības tips*.

15. Slimības ģenētiskais tips*.

16. Monogēnas slimības kods atbilstoši McKusick klasifikatoram*.

17. Kariotipa raksturojums*.

II. Māte

18. Vārds (vārdi), uzvārds.

19. Personas kods*.

20. Vecums*.

21. Deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese.

22. Deklarētās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods.

23. Faktiskās dzīvesvietas adrese*.

24. Faktiskās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods*.

25. Cik ilgi dzīvo deklarētajā vai faktiskajā dzīvesvietā (pilni gadi)*.

26. Iepriekšējās dzīvesvietas adrese*.

27. Tautība*.

28. Profesija grūtniecības 1. trimestrī*.

29. Kaitīgums darbā*.

30. Kaitīgie ieradumi*.

31. Reprodukcijas vēsture*:

31.1. kopējais grūtniecību skaits*;

31.2. dzīvi dzimušo bērnu skaits*;

31.3. nedzīvi dzimušo bērnu skaits*;

31.4. mirušo bērnu skaits*;

31.5. spontāno un nenotikušo (missed) abortu skaits*;

31.6. legālo abortu skaits*;

31.7. medicīnisko abortu skaits*.

32. Hronisko slimību diagnozes pirms grūtniecības (iedzimtās anomālijas) (atbilstoši SSK-10)*.

33. Slimības grūtniecības laikā*:

33.1. grūtniecības nedēļa*;

33.2. diagnoze (atbilstoši SSK-10)*.

34. Kaitīgie faktori grūtniecības laikā (katram faktoram norāda grūtniecības nedēļu)*:

34.1. apstarošana*;

34.2. zāļu lietošana*;

34.3. citi faktori*.

35. Folijskābes lietošana*.

III. Tēvs

36. Vārds (vārdi), uzvārds.

37. Personas kods*.

38. Vecums*.

39. Tautība*.

40. Profesija*.

41. Kaitīgums darbā*.

42. Kaitīgie ieradumi*.

43. Hroniskās slimības (atbilstoši SSK-10)*.

IV. Ģimene

44. Radnieciska laulība*.

45. Iepriekšējie bērni ar iedzimtām anomālijām:

45.1. dzimums*;

45.2. dzimšanas gads*;

45.3. diagnoze (atbilstoši SSK-10)*.

46. Iedzimtās anomālijas mātes ģimenē (diagnozes nosaukums un kods atbilstoši SSK-10)*.

47. Iedzimtās anomālijas tēva ģimenē (diagnozes nosaukums un kods atbilstoši SSK-10)*.

48. Kartes aizpildīšanas datums*.

Piezīme. * Aizpilda ārstniecības iestāde.

"

 

9. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr. 102

"20. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134

Multiplās sklerozes pacienta karte

I. Pamatinformācija

1. Pacienta informācija:

1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

1.2. personas kods*;

1.3. dzimums;

1.4. tautība*;

1.5. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.6. deklarētās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods;

1.7. faktiskās dzīvesvietas adrese*;

1.8. faktiskās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods*;

1.9. nodarbošanās*;

1.10. invaliditāte*;

1.11. miršanas datums.

2. Ārstniecības iestāde un ārstniecības persona:

2.1. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.2. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.3. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds*;

2.4. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators*.

II. Ģimenes anamnēze

3. Mātei diagnosticētās hroniskās saslimšanas (diagnozes nosaukums un kods atbilstoši SSK-10)*.

4. Tēvam diagnosticētās hroniskās saslimšanas (diagnozes nosaukums un kods atbilstoši SSK-10)*.

5. Brāļiem, māsām diagnosticētās hroniskās saslimšanas (diagnozes nosaukums un kods atbilstoši SSK-10)*.

6. Bērniem diagnosticētās hroniskās saslimšanas (diagnozes nosaukums un kods atbilstoši SSK-10)*.

7. Multiplās sklerozes saslimšanas gadījumi ģimenē:

7.1. mātei*;

7.2. tēvam*;

7.3. brāļiem, māsām*;

7.4. bērniem*.

III. Dzīves anamnēze

8. Veiktā vakcinācija:

8.1. pret tuberkulozi*;

8.2. pret difteriju, garo klepu, stinguma krampjiem*;

8.3. gads, kad veikta pēdējā vakcinācija pret ērču encefalītu*;

8.4. gads, kad veikta pēdējā vakcinācija pret difteriju*;

8.5. cita vakcinācija*;

8.6. iemesls, ja vakcinācija nav veikta*.

9. Pārslimotās infekcijas slimības nosaukums.

10. Endokrīnās slimības - diagnozes kods un nosaukums (atbilstoši SSK-10)*.

11. Ginekoloģiskā anamnēze:

11.1. ginekoloģiskās slimības - diagnozes kods un nosaukums (atbilstoši SSK-10)*;

11.2. vecums, kad sākās menstruācijas*;

11.3. gads, kad sākās menopauze*;

11.4. ginekoloģiskas operācijas un gads, kad tās veiktas*;

11.5. dzemdības:

11.5.1. veids*;

11.5.2. gads*;

11.6. aborts:

11.6.1. skaits*;

11.6.2. gads, kurā veikts*.

IV. Multiplās sklerozes anamnēze

12. Pirmo klīnisko simptomu izpausme:

12.1. raksturojums*;

12.2. sākuma datums*.

13. Otrā paasinājuma klīniskie simptomi:

13.1. raksturojums*;

13.2. sākuma datums*.

14. Faktiskā dzīvesvieta (pilsēta) multiplās sklerozes saslimšanas laikā*.

15. Pēdējā paasinājuma klīniskie simptomi:

15.1. raksturojums*;

15.2. sākuma datums*.

V. Neiroloģisko funkcionālo traucējumu dinamika

(16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. un 24. punktā - gads, kad norādītie simptomi ir nepastāvīgi un/vai pastāvīgi)

16. Redzes traucējumi*.

17. Smadzeņu stumbra funkcijas traucējumi*.

18. Jušanas traucējumi*.

19. Zarnu un urīnpūšļa darbības traucējumi*.

20. Kustību traucējumi*.

21. Kustību koordinācijas traucējumi*.

22. Augstākās nervu sistēmas darbības traucējumi*.

23. Seksuālo funkciju traucējumi*.

24. Veģetatīvās sistēmas traucējumi*.

25. Diagnoze:

25.1. kods un nosaukums (atbilstoši SSK-10)*;

25.2. datums, kad diagnoze noteikta*.

VI. Ziņas par pēdējo apmeklējumu

26. Sūdzības pēdējā apmeklējuma laikā:

26.1. redzes traucējumi*;

26.2. smadzeņu stumbra funkcijas traucējumi*;

26.3. jušanas traucējumi*;

26.4. zarnu un urīnpūšļa darbības traucējumi*;

26.5. kustību traucējumi*;

26.6. kustību un koordinācijas traucējumi*;

26.7. centrālās nervu sistēmas darbības traucējumi*;

26.8. seksuālo funkciju traucējumi*;

26.9. veģetatīvās sistēmas traucējumi*.

27. Neiroloģiskā stāvokļa novērtējums pēc Kurtzke neiroloģisko funkciju traucējumu skalas.

28. Izvērstā funkcionālā neiroloģiskā stāvokļa izvērtējums pēc Kurtzke neiroloģisko funkciju traucējuma skalas*.

29. Slimības norise*.

30. Slimības forma*.

31. Slimības fāze*.

32. Multiplās sklerozes diagnozes apstiprinājums ar magnētiskās rezonanses izmeklējumu*.

33. Datums, kad veikts magnētiskās rezonanses izmeklējums*.

34. Uzskaites grupa un gads, kurā pacients iekļauts attiecīgajā grupā*.

35. Imunoloģiskā atrade:

35.1. slēdziens*;

35.2. datums, kad veiktas analīzes*.

36. Datums, kad karte aizpildīta*.

Piezīme. * Aizpilda ārstniecības iestāde."

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 102Pieņemts: 07.03.2023.Stājas spēkā: 15.03.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 52, 14.03.2023. OP numurs: 2023/52.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
340153
15.03.2023
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"