Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1996. gada 28. marta likumu: Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1996.gadā.

 

Saeima ir pieņēmusi
un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1995.gadā

1.pants. (1) Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek ieskaitīti republikas pilsētu budžetos 100 procentu apmērā, bet pārējās administratīvajās teritorijās 85 procenti no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek ieskaitīti pilsētu vai pagastu budžetos un 15 procenti - rajona budžetā.

(2) Šā likuma 1.pielikumā minētajām pašvaldībām noteiktu daļu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem ieskaita pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā. Ieskaitāmā summa nedrīkst pārsniegt šajā pielikumā noteikto lielumu.

2.pants. Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumi ir 75,1 miljons latu, ko veido pašvaldību atskaitījumi - 12,4 miljoni latu un valsts dotācija -62,7 miljoni latu.

3.pants. Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda izdevumus veido:

1) mērķdotācijas sociālās nodrošināšanas pasākumiem (psihoneiroloģisko pansionātu uzturēšanai) un izglītības pasākumiem (speciālo bērnudārzu bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, internātskolu un sanatorijas internātskolu, speciālo internātskolu bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem uzturēšanai) - saskaņā ar šā likuma 2.pielikumu;

2) dotācijas pašvaldībām - saskaņā ar šā likuma 3.pielikumu.

4.pants. (1) Rajona kopbudžeta prognozētie ieņēmumi (ņemot vērā ieņēmumus no zemes, īpašuma, iedzīvotāju ienākuma nodokļiem, pašu ieņēmumu vidējo lielumu, dotācijas un mērķdotācijas no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda) nedrīkst būt mazāki par rajona kopbudžeta ieņēmumiem iepriekšējā gadā.

(2) Rajoniem, kuri neatbilst šā panta pirmās daļas prasībām, trūkstošos līdzekļus kompensē no to rajonu ieņēmumiem, kuru kopbudžeta ieņēmumu prognozētais pieaugums pārsniedz 10 procentus no ieņēmumu vidējā pieauguma valstī.

5.pants. Pašvaldībām noteiktais minimālais normatīvs veselības aizsardzības izdevumiem ir 21 lats uz vienu iedzīvotāju.

6.pants. (1) Rajonu, rajonu pilsētu un pagastu pašvaldības var izveidot kopēju rezerves fondu, kurā ieskaita ne vairāk kā 10 procentus no to dotāciju apjoma, kas šīm pašvaldībām iedalītas no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda.

(2) Lēmumu par rezerves fonda izveidošanu un sadali pieņem attiecīgo pašvaldību domju un padomju priekšēdētāju sanāksmē, kuru sasauc rajona padomes priekšsēdētājs. Šīs sanāksmes lēmums ir saistošs tām pašvaldībām, kuras izveidojušas rezerves fondu. Izmaksas no rezerves fonda nodrošina rajona padome.

7.pants. Ministru kabinets šā likuma izpildes kontrolei izveido Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda padomi, kuras sastāvā iekļauj Valsts reformu ministrijas, Finansu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts statistikas komitejas pārstāvjus, kā arī četrus Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus. Izlīdzināšanas fonda padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

 

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinetam precizēt statistisko bāzi, uz kuras pamata nosakāmi dotāciju un atskaitījumu apmēri pašvaldību finansu izlīdzināšanai; ja nepieciešams, līdz 1995.gada 31.maijam sagatavot priekšlikumus par grozījumiem šajā likumā.

Ministru kabinetam mēneša laikā apstiprināt un darīt zināmu pašvaldībām prognozētos ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķinu algoritmu.

2. Rajonu pilsētu un pagastu budžetos paredzētie atskaitījumi no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ir ieskaitāmi ar rajona padomes starpniecību, nemainot noteiktās summas.

Rajona padome savā administratīvajā teritorijā ir tiesīga tām pilsētu un pagastu pašvaldībām, kuras nav izpildījušas šo pārejas noteikumu 4.punkta prasības, samazināt dotācijas par to summu, kāda nepieciešama, lai apmaksātu skolēnu apmācību citu pilsētu un pagastu pašvaldību pamata un vidējās vispārējās izglītības iestādēs.

Ja pašvaldības, kuras atrodas dažādu rajonu administratīvajās teritorijās, nav izpildījušas šo pārejas noteikumu 4.punkta prasības, Finansu ministrija ir tiesīga tām samazināt dotācijas par to summu, kāda nepieciešama, lai apmaksātu skolēnu apmācību pamata un vidējās vispārējās izglītības iestādēs.

3. Pilsētu un pagastu pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā ir pamata un vidējās vispārējās izglītības iestādes, noteikt šo iestāžu uzturēšanas normatīvus uz vienu skolēnu.

Rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām noteikt vispārēja profila sociālās palīdzības iestāžu uzturēšanas normatīvus uz vienu iemītnieku.

4. Pilsētu un pagastu pašvaldībām, kuru skolēni mācās citu pilsētu un pagastu pašvaldību pamata un vidējās vispārējās izglītības iestādēs, līdz 1995.gada 1.martam noslēgt līgumus ar attiecīgajām pašvaldībām par šo skolēnu apmācības apmaksu.

Rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām, kuru iedzīvotāji atrodas citu rajonu un republikas pilsētu pašvaldību vispārējā profila sociālās palīdzības iestādēs, līdz 1995. gada 1. martam noslēgt līgumus ar attiecīgajām pašvaldībām par šo iedzīvotāju uzturēšanās apmaksu.

5. Lai nodrošinātu iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu savlaicīgu ieskaitīšanu pašvaldību budžetos, atļaut Finansu ministrijai ieskaitīt šā nodokļa ieņēmumus pašvaldību budžetos atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajiem prognozētajiem ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

Šie iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu avansa maksājumi tiek veikti divas reizes mēnesī Ministru kabineta noteiktajos termiņos un kārtībā.

Lai saskaņotu attiecīgās pašvaldības avansā saņemto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apjomu ar patieso apjomu, izdarāms katras pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārrēķins pēc trim mēnešiem, pēc pirmā pusgada, pēc deviņiem mēnešiem un pēc kalendārā gada rezultātiem.

6. Likums ir spēkā visa saimnieciskā gada laikā.

 

Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 26.janvārī.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1995.gada 14. februārī

 

 

1.pielikums

 

Pašvaldība

 

Noteiktais procents no pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas ieskaitāms pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā

Maksimālā ieskaitāmā summa (Ls)

 

Rīgas pilsēta

17.7

9 565 434

Jelgavas pilsēta

6.0

201 341

Liepājas pilsēta

2.7

128 492

Ventspils pilsēta

31.1

1 320 222

Aizkraukles rajons

Aizkraukles pilsēta

40.0

162 891

Bauskas rajons

Bauskas pilsēta

5.5

29 502

Daugavpils rajons

Šēderes pagasts

21.1

30 336

Dobeles rajons

Dobeles pilsēta

3.4

18 905

Limbažu rajons

Salacgrīvas pilsēta

19.5

45 148

Ogres rajons

Ogres pilsēta

6.1

69 153

Ķeguma pilsēta

40.0

126 313

Rīgas rajons

Baložu pilsēta

2.2

4 177

Olaines pilsēta

17.0

119 275

Salaspils pilsēta

38.1

417 333

Saulkrastu pilsēta

12.3

29 842

Babītes pagasts

2.6

5 473

Carnikavas pagasts

1.0

1 954

Garkalnes pagasts

8.6

10 090

Inčukalna pagasts

2.3

2 696

Ķekavas pagasts

8.7

53 087

Mārupes pagasts

9.6

34 220

Olaines pagasts

16.0

27 762

Talsu rajons

Kolkas pagasts

0.4

222

Virbu pagasts

3.9

1 696

Tukuma rajons

Engures pagasts

1.8

2 336

Kopā   12 407 900

2.pielikums

Mērķdotācijas sociālās nodrošināšanas pasākumiem (psihoneiroloģisko pansionātu uzturēšanai) un izglītības pasākumiem (speciālo bērnudārzu bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, internātskolu un sanatorijas internātskolu, speciālo internātskolu bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem uzturēšanai)

 

Mērķdotācijas sociālās nodrošināšanas pasākumiem (Ls)

Mērķdotācijas izglītības pasākumiem (Ls)

Mērķdotācijas kopā (Ls)

 

Rīgas pilsēta

447 223

1 313 234

1 760 457

Daugavpils pilsēta

150 233

150 233

Jelgavas pilsēta

339 460

164 903

504 363

Jūrmalas pilsēta

47 955

47 955

Liepājas pilsēta

272 693

126 438

399 131

Rēzeknes pilsēta

158 360

158 360

Ventspils pilsēta

20 506

20 506

Aizkraukles rajons

240 195

126 106

366 301

Alūksnes rajons

234 739

234 739

Balvu rajons

208 748

208 748

Bauskas rajons

176 296

176 296

Cēsu rajons

149 447

516 072

665 519

Daugavpils rajons

135 976

135 976

Dobeles rajons

19 078

19 078

Gulbenes rajons

293 386

72 054

365 440

Jelgavas rajons

119 486

119 486

Jēkabpils rajons

269 153

269 153

Krāslavas rajons

125 660

59 957

185 617

Kuldīgas rajons

97 137

168 364

265 501

Liepājas rajons

64 010

310 661

374 671

Limbažu rajons

92 154

92 154

Ludzas rajons

80 013

92 201

172 214

Madonas rajons

64 010

109 960

173 970

Ogres rajons

106 209

106 209

Preiļu rajons

196 555

196 555

Rēzeknes rajons

264 898

264 898

Rīgas rajons

126 362

126 362

Saldus rajons

221 080

221 080

Talsu rajons

105 933

102 286

208 219

Tukuma rajons

209 684

437 793

647 477

Valkas rajons

77 452

125 869

203 321

Valmieras rajons

327 161

229 373

556 534

Ventspils rajons

104 370

124 042

228 412

Mērķdotācijas kopā 2 997 834 6 627 101 9 624 935

 

  3.pielikums

Pašvaldība No pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda iedalāmās dotācijas apjoms (Ls)

Daugavpils pilsēta

421 858

Jūrmalas pilsēta

136 509

Rēzeknes pilsēta

28 162

Kopā pilsētām

586 529

Aizkraukles rajons

1 551 455

Alūksnes rajons

1 010 060

Balvu rajons

1 198 798

Bauskas rajons

1 857 709

Cēsu rajons

2 188 085

Daugavpils rajons

2 122 461

Dobeles rajons

1 439 019

Gulbenes rajons

1 032 950

Jelgavas rajons

1 306 148

Jēkabpils rajons

2 056 893

Krāslavas rajons

1 439 919

Kuldīgas rajons

1 415 523

Liepājas rajons

1 762 957

Limbažu rajons

1 371 149

Ludzas rajons

1 460 253

Madonas rajons

1 760 616

Ogres rajons

2 141 490

Preiļu rajons

1 602 476

Rēzeknes rajons

1 525 147

Rīgas rajons

4 482 587

Saldus rajons

1 371 782

Talsu rajons

1 747 454

Tukuma rajons

1 935 749

Valkas rajons

1 237 083

Valmieras rajons

2 135 555

Ventspils rajons

581 370

Kopā rajoniem

43 734 688

 

 

Aizkraukles rajons

Jaunjelgavas pilsēta

22 929

Pļaviņu pilsēta

66 644

Aiviekstes pagasts

29 592

Aizkraukles pagasts

30 554

Bebru pagasts

67 329

Daudzeses pagasts

32 096

Iršu pagasts

20 438

Klintaines pagasts

35 261

Kokneses pagasts

86 540

Kurmenes pagasts

32 361

Mazzalves pagasts

25 090

Neretas pagasts

60 710

Pilskalnes pagasts

25 014

Seces pagasts

45 557

Sērenes pagasts

20 037

Skrīveru pagasts

95 055

Staburaga pagasts

18 290

Sunākstes pagasts

19 238

Valles pagasts

39 059

Vietalvas pagasts

33 373

Zalves pagasts

35 028

Kopā

840 195

 

 

Alūksnes rajons

Alūksnes pilsēta

140 574

Apes pilsēta

58 442

Alsviķu pagasts

55 434

Annas pagasts

23 976

Gaujienas pagasts

39 658

Ilzenes pagasts

10 905

Jaunalūksnes pagasts

50 423

Jaunannas pagasts

19 038

Jaunlaicenes pagasts

16 811

Kalncempju pagasts

14 516

Liepnas pagasts

45 163

Malienas pagasts

17 176

Mālupes pagasts

27 629

Mārkalnes pagasts

21 451

Pededzes pagasts

35 725

Trapenes pagasts

34 188

Veclaicenes pagasts

21 261

Virešu pagasts

26 316

Zeltiņu pagasts

14 889

Ziemeru pagasts

34 481

Kopā

708 056

 

 

Balvu rajons

Balvu pilsēta

53 775

Viļakas pilsēta

47 735

Baltinavas pagasts

62 604

Balvu pagasts

25 777

Bērzkalnes pagasts

23 652

Bērzpils pagasts

40 803

Briežuciema pagasts

25 813

Krišjāņu pagasts

21 047

Kubuļu pagasts

33 161

Kupravas pagasts

33 199

Lazdukalna pagasts

49 970

Lazdulejas pagasts

14 983

Medņevas pagasts

36 872

Rugāju pagasts

74 594

Susāju pagasts

39 278

Šķilbēnu pagasts

61 073

Tilžas pagasts

43 405

Vectilžas pagasts

24 582

Vecumu pagasts

37 554

Vīksnas pagasts

38 349

Žīguru pagasts

17 133

  Kopā 805 359
  Bauskas rajons

Bārbeles pagasts

19 633

Brunavas pagasts

72 609

Ceraukstes pagasts

18 522

Codes pagasts

44 213

Dāviņu pagasts

42 195

Gailīšu pagasts

24 605

Iecavas pilsēta

90 327

Īslīces pagasts

18 975

Mežotnes pagasts

19 512

Rundāles pagasts

48 826

Skaistkalnes pagasts

45 284

Stelpes pagasts

26 100

Svitenes pagasts

18 073

Vecsaules pagasts

69 993

Vecumnieku pagasts

67 039

Viesturu pagasts

25 193

Kopā

651 099

 

 

Cēsu rajons

Cēsu pilsēta

65 089

Līgatnes pilsēta

51 615

Amatas pagasts

21 806

Drabešu pagasts

54 949

Drustu pagasts

41 596

Dzērbenes pagasts

37 519

Inešu pagasts

29 023

Jaunpiebalgas pagasts

49 732

Kaives pagasts

21 233

Liepas pagasts

3 543

Līgatnes pagasts

81 606

Mārsnēnu pagasts

31 868

Mores pagasts

26 547

Nītaures pagasts

32 706

Priekuļu pagasts

92 528

Raiskuma pagasts

49 377

Raunas pagasts

90 811

Skujenes pagasts

39 409

Stalbes pagasts

41 585

Straupes pagasts

37 969

Taurenes pagasts

37 586

Vaives pagasts

45 932

Vecpiebalgas pagasts

48 558

Veselavas pagasts

30 252

Zaubes pagasts

38 822

Zosēnu pagasts

21 751

Kopā

1 123 412

 

 

Daugavpils rajons

Ilūkstes pilsēta

11 992

Subates pilsēta

38 608

Ambeļu pagasts

37 719

Bebrenes pagasts

53 547

Biķernieku pagasts

32 596

Demenes pagasts

49 698

Dubnas pagasts

23 218

Dvietes pagasts

25 258

Eglaines pagasts

29 490

Kalkūnes pagasts

26 885

Kalupes pagasts

68 418

Laucesas pagasts

42 513

Līdumnieku pagasts

27 946

Līksnas pagasts

32 205

Maļinovas pagasts

26 572

Medumu pagasts

42 509

Naujenes pagasts

27 816

Nīcgales pagasts

24 242

Pilskalnes pagasts

36 400

Salienas pagasts

28 487

Skrudalienas pagasts

56 717

Sventes pagasts

39 408

Tabores pagasts

27 911

Vaboles pagasts

33 725

Vecsalienas pagasts

16 159

Višķu pagasts

61 827

Kopā

921 866

 

 

Dobeles rajons

Auces pilsēta

50 971

Annenieku pagasts

34 180

Augstkalnes pagasts

21 259

Auru pagasts

5 528

Bēnes pagasts

30 497

Bērzes pagasts

20 767

Bikstu pagasts

33 790

Bukaišu pagasts

19 520

Dobeles pagasts

18 220

Īles pagasts

16 203

Jaunbērzes pagasts

20 395

Krimūnu pagasts

5 953

Lielauces pagasts

9 696

Naudītes pagasts

14 250

Penkules pagasts

22 090

Tērvetes pagasts

7 369

Ukru pagasts

22 983

Vītiņu pagasts

29 379

Zebrenes pagasts

17 812

Kopā

400 862

 

 

Gulbenes rajons

Gulbenes pilsēta

24 879

Beļavas pagasts

58 165

Daukstu pagasts

45 047

Druvienas pagasts

20 675

Galgauskas pagasts

26 443

Jaungulbenes pagasts

48 898

Lejasciema pagasts

62 654

Līgo pagasts

21 531

Litenes pagasts

45 564

Lizuma pagasts

44 009

Rankas pagasts

64 283

Stāmerienas pagasts

41 128

Stradu pagasts

40 392

Tirzas pagasts

45 040

Kopā

588 708

 

 

Jelgavas rajons

Kalnciema pilsēta

36 981

Cenas pagasts

14 180

Elejas pagasts

16 977

Glūdas pagasts

49 251

Jaunsvirlaukas pagasts

36 199

Lielplatones pagasts

1 401

Līvbērzes pagasts

42 956

Ozolnieku pagasts

40 184

Platones pagasts

501

Sesavas pagasts

26 868

Sidrabenes pagasts

49 228

Svētes pagasts

23 313

Valgundes pagasts

52 099

Vilces pagasts

44 425

Vircavas pagasts

52 559

Zaļenieku pagasts

13 720

Kopā

500 842

 

 

Jēkabpils rajons

Jēkabpils pilsēta

86 096

Aknīstes pilsēta

37 765

Viesītes pilsēta

94 886

Ābeļu pagasts

22 645

Asares pagasts

21 609

Atašienes pagasts

30 412

Dignājas pagasts

24 984

Dunavas pagasts

28 420

Elkšņu pagasts

25 377

Gārsenes pagasts

36 130

Kalna pagasts

21 825

Krustpils pagasts

25 031

Kūku pagasts

56 422

Leimaņu pagasts

26 296

Mežāres pagasts

36 412

Rites pagasts

26 378

Rubenes pagasts

46 485

Salas pagasts

49 611

Saukas pagasts

28 803

Sēlpils pagasts

35 957

Variešu pagasts

39 866

Vīpes pagasts

26 146

Zasas pagasts

40 945

Kopā

868 501

 

 

Krāslavas rajons

Krāslavas pilsēta

239 908

Dagdas pilsēta

36 273

Andrupenes pagasts

64 912

Andzeļu pagasts

31 429

Asūnes pagasts

30 156

Aulejas pagasts

31 382

Bērziņu pagasts

23 216

Dagdas pagasts

22 314

Ezernieku pagasts

43 912

Grāveru pagasts

23 823

Indras pagasts

55 372

Izvaltas pagasts

40 890

Kalniešu pagasts

46 168

Kaplavas pagasts

32 334

Kastuļinas pagasts

47 450

Kombuļu pagasts

32 222

Konstantīnovas pagasts

27 043

Krāslavas pagasts

17 514

Ķepovas pagasts

17 808

Piedrujas pagasts

26 903

Robežnieku pagasts

42 825

Skaistas pagasts

37 673

Svariņu pagasts

21 796

Šķaunes pagasts

28 512

Šķeltovas pagasts

41 356

Ūdrīšu pagasts

38 316

Kopā

1 101 507

 

 

Kuldīgas rajons

Kuldīgas pilsēta

328 082

Alsungas pilsēta

52 687

Skrundas pilsēta

73 099

Ēdoles pagasts

29 769

Gudenieku pagasts

28 891

Īvandes pagasts

13 021

Kabiles pagasts

31 413

Kurmāles pagasts

67 790

Laidu pagasts

51 703

Nīkrāces pagasts

26 627

Padures pagasts

35 555

Pelču pagasts

18 798

Raņķu pagasts

11 815

Rendas pagasts

38 521

Rudbāržu pagasts

32 435

Rumbas pagasts

48 199

Snēpeles pagasts

32 728

Turlavas pagasts

42 516

Vārmes pagasts

33 623

Kopā

997 272

 

 

Liepājas rajons

Aizputes pilsēta

113 826

Durbes pilsēta

33 550

Grobiņas pilsēta

14 633

Pāvilostas pilsēta

13 644

Priekules pilsēta

37 500

Vaiņodes pilsēta

67 853

Aizputes pagasts

29 622

Bārtas pagasts

21 369

Bunkas pagasts

39 524

Cīravas pagasts

50 355

Dunalkas pagasts

24 064

Dunikas pagasts

23 269

Embūtes pagasts

21 211

Gaviezes pagasts

26 167

Gramzdas pagasts

27 365

Grobiņas pagasts

17 999

Kalētu pagasts

32 128

Kalvenes pagasts

15 851

Kazdangas pagasts

28 022

Lažas pagasts

16 979

Medzes pagasts

30 118

Nīcas pagasts

64 076

Otaņķu pagasts

33 475

Priekules pagasts

19 015

Rucavas pagasts

48 539

Sakas pagasts

20 023

Tadaiķu pagasts

31 426

Vecpils pagasts

18 187

Vērgales pagasts

39 433

Virgas pagasts

20 095

Kopā

979 318

 

 

Limbažu rajons

Limbažu pilsēta

13 482

Ainažu pilsēta

30 886

Alojas pilsēta

43 314

Staiceles pilsēta

62 037

Braslavas pagasts

21 196

Brīvzemnieku pagasts

32 653

Katvaru pagasts

53 291

Lēdurgas pagasts

50 965

Liepupes pagasts

63 921

Limbažu pagasts

61 789

Pāles pagasts

32 597

Salacas pagasts

51 125

Skultes pagasts

39 161

Umurgas pagasts

35 708

Vidrižu pagasts

52 674

Viļķenes pagasts

56 322

Kopā

701 121

 

 

Ludzas rajons

Ludzas pilsēta

184 262

Kārsavas pilsēta

53 849

Zilupes pilsēta

50 703

Blontu pagasts

17 846

Briģu pagasts

26 577

Ciblas pagasts

37 900

Cirmas pagasts

22 603

Goliševas pagasts

19 546

Isnaudas pagasts

32 995

Istras pagasts

38 236

Lauderu pagasts

21 062

Līdumnieku pagasts

21 096

Malnavas pagasts

53 127

Mērdzenes pagasts

36 543

Mežvidu pagasts

45 870

Miglinieku pagasts

23 015

Nautrēnu pagasts

36 479

Nirzas pagasts

28 304

Nukšas pagasts

23 735

Pasienes pagasts

40 939

Pildas pagasts

30 446

Pureņu pagasts

20 585

Pušmucovas pagasts

26 611

Rendēnu pagasts

33 827

Salnavas pagasts

34 834

Zaļesjas pagasts

35 384

Zvirgzdenes pagasts

29 931

Kopā

1 026 305

 

 

Madonas rajons

Madonas pilsēta

102 040

Cesvaines pilsēta

59 978

Lubānas pilsēta

33 136

Varakļānu pilsēta

82 478

Aronas pagasts

54 612

Barkavas pagasts

53 609

Bērzaunes pagasts

52 037

Dzelzavas pagasts

45 577

Ērgļu pagasts

66 977

Indrānu pagasts

31 808

Jumurdas pagasts

7 121

Kalsnavas pagasts

4 105

Lazdonas pagasts

16 187

Liezēres pagasts

68 367

Ļaudonas pagasts

41 977

Mārcienas pagasts

56 362

Mētrienas pagasts

33 546

Murmastienes pagasts

32 614

Ošupes pagasts

46 841

Praulienes pagasts

52 239

Sarkaņu pagasts

48 047

Sausnējas pagasts

27 114

Varakļānu pagasts

24 296

Vestienas pagasts

30 010

Kopā

1 071 078

 

 

Ogres rajons

Ikšķiles pilsēta

27 710

Lielvārdes pilsēta

111 236

Birzgales pagasts

41 206

Jumpravas pagasts

47 096

Krapes pagasts

25 655

Ķeipenes pagasts

38 313

Lauberes pagasts

22 205

Lēdmanes pagasts

52 950

Madlienas pagasts

42 825

Mazozolu pagasts

22 102

Meņģeles pagasts

28 423

Ogresgala pagasts

32 269

Rembates pagasts

32 136

Suntažu pagasts

67 588

Taurupes pagasts

39 732

Tīnūžu pagasts

41 754

Kopā

673 200

 

 

Preiļu rajons

Preiļu pilsēta

171 729

Līvānu pilsēta

264 620

Aglonas pagasts

73 533

Aizkalnes pagasts

34 374

Galēnu pagasts

46 824

Jersikas pagasts

25 744

Pelēču pagasts

36 989

Preiļu pagasts

24 301

Riebiņu pagasts

43 255

Rožkalnu pagasts

29 881

Rožupes pagasts

47 900

Rudzātu pagasts

46 172

Rušonas pagasts

68 267

Saunas pagasts

48 209

Silajāņu pagasts

24 731

Sīļukalna pagasts

30 753

Stabulnieku pagasts

37 976

Sutru pagasts

25 501

Turku pagasts

36 501

Upmalas pagasts

51 100

Vārkavas pagasts

29 463

Kopā

1 197 823

 

 

Rēzeknes rajons

Viļānu pilsēta

92 257

Audriņu pagasts

37 385

Bērzgales pagasts

25 263

Čornajas pagasts

56 944

Dekšāres pagasts

33 750

Dricānu pagasts

41 761

Feimaņu pagasts

46 195

Gaigalavas pagasts

36 019

Griškānu pagasts

24 736

Ilzeskalna pagasts

50 136

Kantinieku pagasts

26 324

Kaunatas pagasts

49 342

Lendžu pagasts

29 863

Lūznavas pagasts

54 511

Mākoņkalna pagasts

30 803

Maltas pagasts

99 188

Nagļu pagasts

17 868

Ozolaines pagasts

30 670

Ozolmuižas pagasts

31 315

Pušas pagasts

26 926

Rikavas pagasts

32 406

Sakstagala pagasts

54 107

Silmalas pagasts

134 521

Sokolu pagasts

31 413

Stoļerovas pagasts

29 045

Stružānu pagasts

22 274

Verēnu pagasts

31 554

Viļānu pagasts

55 905

Kopā

1 232 481

 

 

Rīgas rajons

Baldones pilsēta

106 115

Siguldas pilsēta

27 665

Vangažu pilsēta

2 232

Ādažu pagasts

29 493

Allažu pagasts

34 132

Daugmales pagasts

16 407

Krimuldas pagasts

55 514

Mālpils pagasts

80 630

Ropažu pagasts

108 947

Salas pagasts

23 741

Sējas pagasts

38 361

Siguldas pagasts

41 569

Stopiņu pagasts

52 159

Kopā

616 965

 

 

Saldus rajons

Saldus pilsēta

36 264

Brocēnu pilsēta

20 420

Blīdenes pagasts

29 675

Ezeres pagasts

41 334

Gaiķu pagasts

30 863

Jaunauces pagasts

18 615

Jaunlutriņu pagasts

36 028

Kursīšu pagasts

29 861

Lutriņu pagasts

27 436

Nīgrandes pagasts

48 797

Novadnieku pagasts

38 264

Pampāļu pagasts

23 497

Remtes pagasts

26 763

Rubas pagasts

35 664

Saldus pagasts

28 218

Šķēdes pagasts

25 812

Vadakstes pagasts

22 138

Zaņas pagasts

25 247

Zirņu pagasts

50 619

Zvārdes pagasts

13 316

Kopā

608 831

 

 

Talsu rajons

Talsu pilsēta

103 280

Sabiles pilsēta

38 143

Stendes pilsēta

19 330

Valdemārpils pilsēta

70 305

Abavas pagasts

73 211

Balgales pagasts

28 457

Dundagas pagasts

84 742

Ģibuļu pagasts

66 780

Īves pagasts

20 331

Kūļciema pagasts

15 413

Laidzes pagasts

32 804

Laucienas pagasts

61 186

Lībagu pagasts

65 582

Lubes pagasts

23 487

Mērsraga pagasts

11 054

Rojas pagasts

46 870

Strazdes pagasts

18 260

Valdgales pagasts

48 385

Vandzenes pagasts

61 763

Kopā

889 383

 

 

Tukuma rajons

Tukuma pilsēta

59 845

Kandavas pilsēta

77 124

Cēres pagasts

20 770

Degoles pagasts

14 332

Džūkstes pagasts

29 871

Irlavas pagasts

44 762

Jaunpils pagasts

47 181

Jaunsātu pagasts

33 145

Kandavas pagasts

48 878

Lapmežciema pagasts

20 056

Lestenes pagasts

18 579

Matkules pagasts

29 854

Pūres pagasts

51 507

Sēnes pagasts

40 750

Slampes pagasts

38 666

Smārdes pagasts

36 750

Tumes pagasts

17 255

Vānes pagasts

51 160

Viesatu pagasts

16 740

Zantes pagasts

29 361

Zemītes pagasts

34 350

Zentenes pagasts

21 807

Kopā

782 743

 

 

Valkas rajons

Valkas pilsēta

8 627

Sedas pilsēta

1 722

Smiltenes pilsēta

8 673

Strenču pilsēta

12 078

Bilskas pagasts

58 121

Blomes pagasts

35 558

Brantu pagasts

14 810

Ērģemes pagasts

29 154

Ēveles pagasts

19 146

Grundzāles pagasts

35 162

Jērcēnu pagasts

16 074

Kārķu pagasts

21 638

Launkalnes pagasts

12 037

Palsmanes pagasts

41 457

Plāņu pagasts

21 331

Smiltenes pagasts

22 115

Trikātas pagasts

20 805

Valkas pagasts

41 811

Variņu pagasts

24 194

Vīciema pagasts

21 505

Zvārtavas pagasts

21 175

Kopā

487 193

 

 

Valmieras rajons

Valmieras pilsēta

133 291

Mazsalacas pilsēta

67 506

Rūjienas pilsēta

48 294

Bērzaines pagasts

19 755

Brenguļu pagasts

25 477

Burtnieku pagasts

28 994

Dikļu pagasts

33 480

Ipiķu pagasts

13 442

Jeru pagasts

40 221

Kauguru pagasts

44 384

Kocēnu pagasts

61 876

Ķoņu pagasts

22 372

Lodes pagasts

19 596

Matīšu pagasts

20 805

Naukšēnu pagasts

17 968

Ramatas pagasts

22 013

Rencēnu pagasts

58 473

Sēļu pagasts

19 198

Skaņkalnes pagasts

28 135

Vaidavas pagasts

37 632

Valmieras pagasts

26 772

Vecates pagasts

20 853

Vilpulkas pagasts

22 690

Zilaiskalna pagasts

7 698

Kopā

840 925

 

 

Ventspils rajons

Piltenes pilsēta

64 870

Ances pagasts

32 207

Jūrkalnes pagasts

17 050

Popes pagasts

39 046

Puzes pagasts

46 593

Tārgales pagasts

51 560

Ugāles pagasts

131 363

Usmas pagasts

23 727

Užavas pagasts

24 747

Vārves pagasts

65 435

Ziru pagasts

29 305

Zlēku pagasts

20 800

Kopā

546 703

 

 

Kopā rajonu pilsētām un pagastiem

21 161 748

 

Dotācijas kopā

65 482 965

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1995.gadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 26.01.1995.Stājas spēkā: 28.02.1995.Zaudē spēku: 01.01.1996.Tēma: Bankas, finanses, budžets; PašvaldībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 14.02.1995.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 6, 23.03.1995.
Saistītie dokumenti
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
33887
28.02.1995
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)