Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 739

Rīgā 2022. gada 22. novembrī (prot. Nr. 59 38. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 420 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības
un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 420 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 131., 201. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Atbalsta periods ir sadalīts trijās kārtās:

4.1. pirmā kārta - periods no 2022. gada 1. februāra līdz 31. maijam vai kāds šī perioda mēnesis;

4.2. otrā kārta - periods no 2022. gada 1. jūnija līdz 31. oktobrim vai kāds šī perioda mēnesis;

4.3. trešā kārta - periods no 2022. gada 1. novembra līdz 31. decembrim vai kāds šī perioda mēnesis.";

1.2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Zemkopības ministrija līdz 2022. gada 1. decembrim oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņo pieejamā finansējuma atlikumu. Atbalsta pretendents iesniegumu avansa maksājuma saņemšanai trešajā kārtā un iesniegumu par pirmo un otro kārtu iesniedz līdz 2022. gada 15. decembrim.";

1.3. izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Ja pieprasītais atbalsts pārsniedz izsludināto finansējuma apmēru, dienests proporcionāli samazina atbalsta pretendentam izmaksājamo atbalsta summu.";

1.4. izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Ja ir pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta prasības, dienests uzliek par pienākumu atbalsta saņēmējam atmaksāt dienestam saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu. Atmaksu veic kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.";

1.5. papildināt ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Trešajā kārtā atbalsta pretendents var saņemt avansa maksājumu, ja atbalstu piešķir, pirms radušās attiecināmās izmaksas. Lai atbalsta pretendents saņemtu avansa maksājumu, dienests izmanto šo noteikumu 19.1. vai 19.3. apakšpunktā vai 23.1 un 23.2 punktā minēto attiecināmo izmaksu aprēķinus ar nosacījumu, ka tiek ievērots šo noteikumu 18.1. un 18.2. apakšpunktā un 22. punktā minētais maksimālais atbalsta apmērs. Dienests pārbauda attiecīgo maksimālo atbalsta apmēru, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām, un sešu mēnešu laikā pēc trešās kārtas beigām atgūst visus atbalsta maksājumus, kas pārsniedz minēto maksimālo atbalsta apmēru vai kas neatbilst atbilstības kritērijiem.";

1.6. izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Dienests datus par izmaksāto atbalstu glabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas šīs atbalsta programmas ietvaros, bet atbalsta saņēmējs datus par izmaksāto atbalstu glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.";

1.7. papildināt ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Finanšu ministrija, pamatojoties uz Zemkopības ministrijas sniegto informāciju, iesniedz Eiropas Komisijai ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu.";

1.8. papildināt ar 17.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.1 atbalsta perioda trešajā kārtā izlietotā iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieaugums uz vienu apgrozījuma vienību lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē atbalsta periodā ir vismaz 15 procenti, salīdzinot ar 2021. gada attiecīgo periodu, un šis izmaksu pieaugums pārsniedz ieņēmumu pieaugumu vismaz par pieciem procentiem vai EBIT samazinājums atbalsta periodā attiecībā pret 2021. gada attiecīgo periodu ir vismaz pieci procenti;"

1.9. izteikt 18.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1. kopējais ierobežota apmēra atbalsts saistīto personu grupai nepārsniedz 2 000 000 euro;"

1.10. izteikt 18.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2. atbalsta pretendents, kas darbojas ne tikai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē, bet arī lauksaimniecības produktu primārās ražošanas vai zvejniecības un akvakultūras nozarē, piemēram, izmantojot uzskaites nodalīšanu, nodrošina ieņēmumu un izdevumu izsekojamību katrā no šīm nozarēm, un kopējais ierobežota apmēra atbalsts saistīto personu grupai nepārsniedz 2 000 000 euro;"

1.11. papildināt ar 19.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.3. trešajā kārtā - EBIT samazinājumu atbalsta periodā lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē, salīdzinot ar atbilstošo periodu 2021. gadā. Atbalsta apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = EBIT2022 atb. - EBIT2021 ref., kur:

A - atbalsta apmērs (euro);

EBIT2021 ref. - EBIT vērtība 2021. gadā, kura atbilst atbalsta periodam (euro);

EBIT2022 atb. - EBIT vērtība atbalsta periodā.";

1.12. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Atbalsta pretendents šo noteikumu 7. punktā minētajā termiņā dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz:

20.1. iesniegumu, kurā pamato iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieauguma vai EBIT samazinājuma cēlonisko saikni ar Krievijas un Ukrainas kara sekām;

20.2. operatīvās bilances, peļņas un zaudējumu aprēķinu atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam par atbalsta periodu un attiecīgo laikposmu 2021. gadā;

20.3. ieņēmumu kontu apgrozījuma pārskatu un virsgrāmatu par atbalsta periodu un attiecīgo laikposmu 2021. gadā iepakojuma, energoresursu palielinājuma vai EBIT samazinājuma aprēķināšanai;

20.4. lēmumu par nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu atbilstoši šo noteikumu 17.1. apakšpunktam, ja attiecas;

20.5. nepieciešamos datus atbalsta aprēķināšanai un zvērināta revidenta ziņojumu par to patiesuma atbilstību šo noteikumu 17.3. vai 17.3.1 apakšpunktam;

20.6. datus provizoriska atbalsta apmēra aprēķināšanai saskaņā ar šajā nodaļā minētajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ja piesakās avansa maksājumam;

20.7. informāciju par iepriekš saņemtā vai plānotā atbalsta apmēru, tā piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju un normatīvo aktu, uz kuru pamatojoties piešķirts atbalsts.";

1.13. papildināt ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Šo noteikumu 20.2., 20.3. un 20.5. apakšpunktā minētos dokumentus un informāciju par faktiskajām attiecināmajām izmaksām atbalsta pretendents, kas pieteicies avansa maksājumam trešajā kārtā, iesniedz līdz 2023. gada 31. janvārim.";

1.14. papildināt ar 20.2 punktu šādā redakcijā:

"20.2 Ja saņemtais avansa maksājums pārsniedz summu, ko dienests aprēķinājis pēc šo noteikumu 20. punktā minēto dokumentu izvērtēšanas, atbalsta saņēmējs dienestam atmaksā starpību 30 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta atgūšanu. Ja atbalsta saņēmējs attiecīgo summu neatmaksā noteiktajā termiņā, dienests nelikumīgi saņemto komercdarbības atbalstu atgūst atbilstoši šo noteikumu 12. punktam.";

1.15. izteikt 21.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.2. dabasgāzes vai elektroenerģijas gala cena (euro/kWh), ko atbalsta pretendents kā galapatērētājs maksājis atbalsta periodā, ir palielinājusies vairāk nekā divas reizes (par 200 procentiem) salīdzinājumā ar vidējo dabasgāzes vai elektroenerģijas cenu 2021. gadā;"

1.16. papildināt ar 21.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.2.1 trešajā kārtā dabasgāzes vai elektroenerģijas gala cena (euro/kWh), ko atbalsta pretendents kā galapatērētājs maksājis atbalsta periodā, ir palielinājusies vairāk nekā 1,5 reizes salīdzinājumā ar vidējo dabasgāzes vai elektroenerģijas cenu 2021. gadā;"

1.17. papildināt ar 23.2 punktu šādā redakcijā:

"23.2 Trešajā kārtā atbalstu piešķir 50 procentu apmērā no attiecināmajām izmaksām. Attiecināmās izmaksas aprēķina kā reizinājumu starp dabasgāzes un elektroenerģijas apjomu, ko atbalsta pretendents kā galapatērētājs iepircis no piegādātājiem atbalsta periodā, un cenas pieaugumu, ko atbalsta pretendents maksā par izmantoto dabasgāzes un elektroenerģijas apjomu. Cenas pieaugumu aprēķina kā starpību starp cenu par dabasgāzes un elektroenerģijas vienību konkrētajā mēnesī, ko atbalsta pretendents maksājis attiecināmajā laikposmā, un vidējo cenu par vienību, ko atbalsta pretendents maksājis references periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, kas reizināta ar 1,5.

Attiecināmās izmaksas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Attiecināmās izmaksas = (p(t) - p(ref) x 1,5) x q(t), kur:

p - vienības cena EUR/kWh;

q - galapatērētāja iepirktais daudzums kWh;

ref - references periods no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;

t - attiecīgais mēnesis atbalsta periodā.";

1.18. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Atbalsta pretendents šo noteikumu 7. punktā noteiktajā termiņā dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz:

24.1. iesniegumu, kurā pamato dabasgāzes vai elektroenerģijas cenas pieauguma cēlonisko saikni ar Krievijas un Ukrainas kara sekām;

24.2. dabasgāzes vai elektroenerģijas piegādātāju rēķinus par dabasgāzi vai elektroenerģiju atbalsta periodā un attiecīgajā laikposmā 2021. gadā šo noteikumu 21.2. apakšpunktā un 23. vai 23.2 punktā noteiktās dabasgāzes un elektroenerģijas cenas un iepirktā daudzuma aprēķināšanai;

24.3. provizoriskos datus par dabasgāzes vai elektroenerģijas patēriņu un cenu atbalsta periodā un attiecīgajā laikposmā 2021. gadā šo noteikumu 21.2. apakšpunktā un 23. punktā noteiktās dabasgāzes un elektroenerģijas cenas un iepirktā daudzuma aprēķināšanai, ja atbalsta pretendents piesakās avansa maksājumam;

24.4. lēmumu par nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu atbilstoši šo noteikumu 21.1. apakšpunktam, ja attiecas;

24.5. zvērināta revidenta ziņojumu par atbalsta saņemšanai nepieciešamo datu patiesuma atbilstību šo noteikumu 21.2. apakšpunktam un 23. vai 23.2 punktam;

24.6. informāciju par iepriekš saņemtā vai plānotā atbalsta apmēru, tā piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju un normatīvo aktu, uz kuru pamatojoties piešķirts atbalsts.";

1.19. papildināt ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Šo noteikumu 24.2. un 24.5. apakšpunktā minētos dokumentus un informāciju par faktiskajām attiecināmajām izmaksām atbalsta pretendents, kas pieteicies avansa maksājumam trešajā kārtā, iesniedz līdz 2023. gada 31. janvārim.";

1.20. papildināt ar 24.2 punktu šādā redakcijā:

"24.2 Ja saņemtais avansa maksājums pārsniedz summu, ko dienests aprēķinājis pēc šo noteikumu 24. punktā minēto dokumentu izvērtēšanas atbilstoši šo noteikumu 13.1 punkta nosacījumiem, atbalsta saņēmējs dienestam atmaksā starpību 30 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta atgūšanu. Ja atbalsta saņēmējs attiecīgo summu neatmaksā noteiktajā termiņā, dienests nelikumīgi saņemto komercdarbības atbalstu atgūst atbilstoši šo noteikumu 12. punktam."

2. Zemkopības ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, publicē attiecīgu paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".​ Šos noteikumus piemēro ar nākamo dienu pēc minētā paziņojuma publicēšanas.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 420 "Valsts atbalsta piešķiršanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 739Pieņemts: 22.11.2022.Stājas spēkā: 25.11.2022.Piemērojams ar: 07.12.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 228, 24.11.2022. OP numurs: 2022/228.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
  • Ārējās saites
337376
25.11.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)