Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 836

Rīgā 2022. gada 23. novembrī (prot. Nr. 59 25. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. marta rīkojumā Nr. 78 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 49.0. versija)"

Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 2. marta rīkojumā Nr. 78 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 49.0. versija)" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 44. nr.; 2021, 29. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 49.0. versijā projekta "Kadastra informācijas sistēmas modernizācija un datu pakalpojumu attīstība" (turpmāk - projekts) aprakstu un projekta izmaksas 3 899 500 euro apmērā."

2. Papildināt ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Atbalstīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 49.0. versijā iekļautā projekta konsolidēto aprakstu (kopsavilkumu)."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

 

(Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2020. gada 2. marta
rīkojumu Nr. 78)

Kadastra informācijas sistēmas modernizācija un datu pakalpojumu attīstība

Projekta apraksts (kopsavilkums)

Valsts zemes dienesta (turpmāk - VZD) projektu plānots īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros.

Projekta virsmērķis ir veicināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" sasniegšanu, īstenojot projekta mērķus attiecībā uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk - NĪVKIS) pielāgošanu jauniem procesiem, datu apmaiņu ar citām valsts informācijas sistēmām (turpmāk - VIS) un datu pakalpojumu attīstību, - nodrošināt kadastra datu pieejamību sabiedrībai un citām VIS ērtā, kvalitatīvā un mūsdienu prasībām un standartiem atbilstošā veidā, kā arī nodrošināt klientiem efektīvus, starp VIS integrētus biznesa procesus un e-pakalpojumus datu reģistrācijai, aktualizācijai un izmantošanai. Lai šo mērķi sasniegtu, ir nepieciešams modernizēt NĪVKIS un attīstīt datu pakalpojumus.

Projektu paredzēts īstenot 25 mēnešu laikā - līdz 2023. gada 15. decembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 3 899 500 euro.

Projekta mērķi

1. Pilnveidot valsts teritorijā esošo nekustamo īpašumu, to objektu, zemes vienību daļu un to īpašnieku, tiesisko valdītāju un lietotāju uzskaites un pārraudzības procesus, lai nodrošinātu īpašuma vienotas reģistrācijas procedūru starp NĪVKIS un Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu (turpmāk - VVDZ).

2. Paaugstināt NĪVKIS datu kvalitāti, ticamību un aktualitāti, paredzot kadastra datu izmaiņu monitoringu.

3. Pilnveidot NĪVKIS datu apmaiņas procesus ar citām VIS (tai skaitā pašvaldību informācijas sistēmām), optimizējot VZD biznesa procesus.

4. Pilnveidot kadastrālās vērtēšanas procesus, nodrošinot kadastrālās vērtības modeļu pilnveidošanu.

5. Nodrošināt aktuālu un ticamu NĪVKIS datu pieejamību sabiedrībai.

Darbības projekta mērķu sasniegšanai

Lai sasniegtu projekta ietvaros noteiktos rezultāta un iznākuma rādītājus, VZD īstenos noteiktu darbību kopumu: projekta mērķiem atbilstoša risinājuma plānošanu un prasību sagatavošanu, izstrādi, risinājuma kvalitātes uzraudzību, NĪVKIS lietotāju un administratoru apmācības un risinājuma ieviešanu.

Projekta īstenošanas pieeja:

1) atbilstoši detalizētā projekta apraksta 8. nodaļā "Projekta organizācija un pārvaldība" minētajam tiks izveidota projekta vadības grupa, kas nodrošinās projekta mērķu un rezultātu sasniegšanu, vadīs projekta darbību īstenošanu, sekojot projekta tvērumam un termiņiem un plānojot finanšu plūsmu, koordinēs sadarbības partneru iesaisti, organizēs publiskos iepirkumus un pārvaldīs projekta riskus un problēmas;

2) tiks veikta padziļināta situācijas un VZD procesu analīze un sagatavota NĪVKIS risinājuma izstrādes tehniskā specifikācija un cita ar to saistītā dokumentācija;

3) tiks izstrādāts NĪVKIS risinājums, tai skaitā sistēmanalīze, projektēšana, risinājuma īstenošana, datu migrācija. Izstrādes laikā izstrādātājam pirms risinājuma piegādes jāveic arī funkcionalitātes, lietojamības, drošības un veiktspējas testēšana;

4) tiks nodrošināta NĪVKIS risinājuma izstrādes kvalitātes uzraudzība, lai nodrošinātu nodevumu kvalitāti un atbilstību VZD noteiktajām prasībām;

5) tiks veikts neatkarīgs izstrādātā NĪVKIS risinājuma drošības un veiktspējas audits;

6) tiks apmācīti NĪVKIS lietotāji un administratori;

7) atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitāti, saziņu un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu tiks rīkoti publicitātes pasākumi par projekta īstenošanas gaitu, kā arī projekta "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma - 2. kārta" ietvaros tiks īstenoti sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi par projektā izveidotajiem publiskajiem e-pakalpojumiem;

8) tiks veiktas normatīvo aktu izmaiņas, lai pielāgotu normatīvos aktus pilnveidotajiem biznesa procesiem;

9) tiks veikta VZD informācijas sistēmu migrācija uz LVRTC mākoņskaitļošanas platformu.

Projekta rezultāta rādītāji

Nr.
p. k.

Rezultāta rādītājs

Mērvienība

Sākotnējā vērtība

Sasniedzamā vērtība divus gadus pēc projekta beigām

Sasniedzamā vērtība trīs gadus pēc projekta beigām

1.

NĪVKIS automātiski pievienotu VVDZ paziņojumu par nekustamā īpašuma datu izmaiņām īpatsvars (gadā)

%

57

75

90

2.

Reģistrētas transakcijas gadā NĪVKIS datu izmaiņām, kuras inicializētas no būvniecības informācijas sistēmas

skaits

6 000

15 000

15 000

3.

NĪVKIS automātiski reģistrētas adrešu datu izmaiņas no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas (ņemot vērā, ka tiks sakārtoti adrešu dati, nepieciešamība aktualizēt adreses nākotnē mazināsies)

skaits

23 000

20 000

20 000

Projekta iznākuma rādītāji

Nr.
p. k.

Iznākuma rādītājs

Mērvienība

Sasniedzamā vērtība projekta beigās

1.

Pilnveidoti darbības procesi

skaits

14

2.

Pilnveidots NĪVKIS risinājums (tai skaitā datu struktūra, pilnveidots objektu reģistrācijas process, veiktas izmaiņas lietojumprogrammatūras moduļos) un izvietots LVRTC VESCP

skaits

1

3.

Pilnveidota NĪVKIS datu apmaiņa ar citām VIS

skaits

4

4.

Izveidoti jauni e-pakalpojumi

skaits

1

5.

Atvērto datu portālā pieejamās datu kopas

skaits

10

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos

1. Projekts tiešā un formālā veidā nav saistīts ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem.

2. Projektā netiek risinātas VZD iekšējās vajadzības, bet gan sabiedrības un citu VIS prasības attiecībā uz efektīviem biznesa procesiem valsts pārvaldē un VIS uzkrāto datu pieejamību. Projekta aktualitāti nosaka tajā noteiktie mērķi.

3. Projekta mērķi noteikti, ievērojot ERAF programmas specifiskā atbalsta mērķa un tā pasākuma saturu, tādējādi nodrošinot projekta būtisku ieguldījumu kopējā programmas mērķu sasniegšanā. Projekta mērķi ir tiešā veidā saistīti ar valsts publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu, efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību, NĪVKIS iesaisti publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (turpmāk - IKT) platformu risinājumos, kā arī publiskās pārvaldes procesu optimizēšanu un attīstību. NĪVKIS kā valsts informācijas sistēmai ir neaizvietojama un nozīmīga loma kopējā valsts publiskās pārvaldes IKT platformā, tādēļ projekta problēmu risināšana ir būtiska specifiskā atbalsta mērķu sasniegšanai.

4. Projekta rezultāta un iznākuma rādītāju sasniegšana sniedz ieguldījumu specifiskā atbalsta mērķu kopējā rezultāta un iznākuma rādītāju sasniegšanā.

5. Atsevišķos procesos datu apmaiņa starp VIS nav pilnīga un to ir nepieciešams uzlabot, lai automatizētu un optimizētu valsts pārvaldes biznesa procesus un mazinātu administratīvo slogu sabiedrībai, kas tai rodas, vēršoties VZD.

6. NĪVKIS modernizācija un ilgtspēja nākotnē. NĪVKIS datu struktūra un tehnoloģiskie risinājumi vairs neatbilst mūsdienu prasībām un vairs nav optimāli un efektīvi. Bez tūlītējas NĪVKIS attīstīšanas tā pilnā apjomā vairs nespēs nodrošināt sabiedrības un saistīto VIS prasības pēc kadastra datiem, kā arī netiks nodrošinātas normatīvajos aktos ietvertās prasības. Ņemot vērā NĪVKIS kā valsts informācijas sistēmas būtisko nozīmi kopējā publiskajā valsts pārvaldē, ir svarīgi, lai šī sistēma spētu iekļauties un attīstīties līdz ar citām valstī izstrādātajām IKT infrastruktūras un risinājumu koncepcijām.

7. Ar projektā plānotajām darbībām būs iespējams visefektīvāk sasniegt projekta mērķus un atrisināt problēmas, jo risinājums ir plānots un orientēts tieši specifisko problēmsituāciju risināšanai, ņemot vērā arī kopējos IKT infrastruktūras attīstības projektus un inovācijas valstī šajā laika periodā. Tas ļaus NĪVKIS iekļauties kopējā VIS attīstības ciklā un starp iestādēm vienotajos biznesa procesos, un publiskās pārvaldes attīstības koncepcijās.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. marta rīkojumā Nr. 78 "Par informācijas sabiedrības attīstības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 836Pieņemts: 23.11.2022.Stājas spēkā: 23.11.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 228, 24.11.2022. OP numurs: 2022/228.22
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
337366
23.11.2022
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)