Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 56

Rīgā 2022. gada 8. novembrī

Ministru kabineta sēdes protokols

Sēdi vada

Ministru prezidents ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ārlietu ministrs, finanšu ministra pienākumu izpildītājs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Iekšlietu ministrs, Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. §

Instrukcijas projekts "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība"

22-TA-2694 (DV)


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

2. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""

22-TA-753


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""

22-TA-781


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 658 "Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju""

21-TA-1017


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

5. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 187 "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība""

22-TA-1892


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

6. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība""

22-TA-1852


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

7. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 885 "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

22-TA-1891


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

8. §

Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis"

22-TA-1903


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

9. §

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumos Nr. 41 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi""

22-TA-2888


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

10. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 561 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumi""

22-TA-2870


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

11. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

22-TA-2361


(I. Indriksone, A. K. Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

12. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 587 "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi""

22-TA-2012


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

13. §

Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V134" Skultes pagastā, Limbažu novadā, nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā"

22-TA-2834


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

14. §

Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu "V374" Ilzenes pagastā, "V385" Veclaicenes un Ziemera pagastā, "V393" Annas pagastā un "V394" Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"

22-TA-2806


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

15. §

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 104" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"

22-TA-2908


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "d/s Mazcena Nr. 104" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 0497) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0497) 0,0568 ha platībā - Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 6 589 euro.

16. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi""

21-TA-1221


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

17. §

Rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2023. gada budžeta apstiprināšanu"

22-TA-2796


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

18. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumos Nr. 175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""

22-TA-2403


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

19. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 21. marta noteikumos Nr. 229 "Uztura padomes nolikums""

22-TA-1893


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

20. §

Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. resursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti" īstenošanas noteikumi"

22-TA-1558


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

21. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 669 "Mēslošanas līdzekļu un augu augšanas substrātu kontroles paraugu ņemšanas un sagatavošanas kārtība""

22-TA-272


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

22. §

Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Datu vākšana un apstrāde zivsaimniecības pārvaldības un zinātniskiem mērķiem""

22-TA-2228


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.

3. Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija 2022. gada 23. jūnijā iesniedza Eiropas Komisijā Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam. Lai neaizkavētu atbalsta saņemšanu, noteikumos paredzētais atbalsts tiks sniegts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai, 63. panta 2. punktu, kurā noteikts, ka izdevumi ir attiecināmi no Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda, ja tie atbalsta saņēmējam radušies un segti darbību īstenošanas gaitā laikposmā no dienas, kad programma iesniegta Komisijai, vai no 2021. gada 1. janvāra - atkarībā no tā, kurš no minētajiem datumiem ir agrāk.

23. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai""

22-TA-1997


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

24. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 638 "Kārtība, kādā tiek piešķirts un administrēts atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem, lai mazinātu Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku""

22-TA-3115


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

25. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

22-TA-3221


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

26. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

22-TA-3222


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

27. §

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 8. novembra noteikumos Nr. 718 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi""

22-TA-2531


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Veselības ministrijai nodrošināt, ka finansējuma saņēmējs sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru veic darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" vienošanās par projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 īstenošanu grozījumus, kas paredz 1 000 155 euro finansējuma samazinājumu.

28. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumos Nr. 158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi""

22-TA-2533


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Veselības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības projektā Nr. 9.2.5.0/17/I/001 "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu par 1 000 155 euro tikai pēc tam, kad ir stājušies spēkā:

3.1. grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 8. novembra noteikumos Nr. 718 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi", pārdalot finansējumu 1 000 155 euro apmērā 9.2.5. specifiskajam atbalsta mērķim;

3.2. grozījumi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Veselības ministrijas 2017. gada 19. septembra vienošanās par projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana" īstenošanu, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu par 1 000 155 euro.

29. §

Rīkojuma projekts "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai veiktu iemaksas par Latvijas dalību Eiropas aizsardzības aģentūras A kategorijas projektā, ar kuru izveido Eiropas Savienības Militāro informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas komandu operacionālo tīklu (MICNET)"

22-TA-3213


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Atļaut aizsardzības ministram slēgt vienošanos par Latvijas dalību Eiropas aizsardzības aģentūras A kategorijas projektā, ar kuru izveido Eiropas Savienības Militāro informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas komandu operacionālo tīklu (MICNET).

30. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

22-TA-2470


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

31. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē - nodarbināto apmācības (ERAF)" īstenošanas noteikumi""

22-TA-2140


(I. Indriksone, R. Lapiņš, E. Šadris, A. Muižniece, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 30. §) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)"" 2.2. apakšpunktu, atļaut pārdalīt atbrīvoto 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē - nodarbināto apmācības (ERAF)" ERAF finansējumu 2 250 000 euro apmērā šādiem pasākumiem:

3.1. 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākumam "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" - 1 481 153 euro;

3.2. 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākumam "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" - 768 847 euro.

4. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai līdz 2022. gada 9. decembrim iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā noslēgtās vienošanās Nr. 1.2.2.3/16/I/003 grozījumus, samazinot publisko finansējumu par 2 250 000 euro un sasniedzamos 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa rādītājus projekta līmenī līdz aktuālajai vērtībai uz 2022. gada 8. novembri.

32. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi""

22-TA-2685


(I. Indriksone, R. Lapiņš, E. Šadris, A. Muižniece, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības projektā Nr. 1.2.1.2/16/I/001 "Tehnoloģiju pārneses programma", palielinot kopējo finansējumu par 904 526 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) finansējums - 768 847 euro un valsts budžeta finansējums - 135 679 euro) un sasniedzamos projekta rādītājus uz 2023. gada 31. decembri tikai pēc tam, kad ir stājušies spēkā:

3.1. grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē - nodarbināto apmācības (ERAF)" īstenošanas noteikumi", pārdalot ERAF finansējumu 768 847 euro apmērā 1.2.1.2. pasākumam "Atbalsts tehnoloģiju sistēmas pārneses pilnveidošanai";

3.2. grozījumi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vienošanās par projekta Nr. 1.2.2.3/16/I/003 "Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei" īstenošanu, kas paredz ERAF finansējuma samazinājumu par 768 847 euro.

33. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

22-TA-2291


(I. Indriksone, R. Lapiņš, E. Šadris, A. Muižniece, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 30. §) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)" 2.2. apakšpunktu, atļaut veikt atbrīvotā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" ERAF finansējuma 1 481 153 euro apmērā pārdali uz darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" (turpmāk - 1.1.1.5. pasākums) otro atlases kārtu.

4. 1.1.1.5. pasākuma īstenošanai nepieciešamo finansējumu (nacionālo līdzfinansējumu) 261 380 euro apmērā pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".

5. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka 1.1.1.5. pasākuma kopējais attiecināmais finansējums par 1 742 533 euro (t. sk. ERAF finansējums 1 481 153 euro un valsts budžeta finansējums 261 380 euro) tiek palielināts tikai pēc tam, kad ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē - nodarbināto apmācības (ERAF)" īstenošanas noteikumi".

34. §

Informatīvais ziņojums "Par speciālās izglītības iestāžu tīkla izvērtējumu"

22-TA-2024


(A. Muižniece, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram līdz 2023. gada 31. maijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā", kas paredzētu:

2.1. izslēgt speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām no speciālās izglītības programmu veida un veikt attiecīgas izmaiņas Vispārējās izglītības likuma 50. panta astotajā daļā;

2.2. deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā izglītojamiem nodrošināmi internāta pakalpojumi speciālās izglītības iestādēs, kritērijus internāta pakalpojuma saņemšanai, internāta pakalpojumu saturu un to nodrošināšanai nepieciešamo personālu, kā arī internāta pakalpojumu uzraudzības kārtību;

2.3. noteikt, ka ar 2023. gada 1. septembri izglītojamos ar garīgās attīstības traucējumiem un izglītojamos ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem vispārizglītojošās izglītības iestādēs var uzņemt vienīgi attiecīgajās speciālās pamatizglītības programmās, nevis vispārizglītojošās programmās ar atbalsta pasākumiem.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram līdz 2023. gada 15. oktobrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām" vai jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu, lai nodrošinātu Valsts kontroles revīzijas Nr. 2.4.1-8/2020 ieteikumu ieviešanu.

4. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2023. gada 31. maijam izvērtēt nepieciešamību izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība".

5. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2023. gada 31. maijam turpināt sarunas ar speciālās izglītības iestāžu dibinātājiem un izvērtēt to administratīvajā teritorijā esošo speciālās izglītības iestāžu turpmākās attīstības iespējas.

6. Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram līdz 2023. gada 1. oktobrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu par Eiropas Savienības fondu investīciju nosacījumiem speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidei, lai 2023. gadā uzsāktu projektu iesniegumu atlasi un projektu īstenošanu.

7. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2023. gada 31. augustam izstrādāt vienotas prasības uzņemšanai profesionālās pamatizglītības programmās, nosakot kārtību, kādā izglītojamie ar speciālām vajadzībām minētajās izglītības programmās tiek uzņemti speciālās izglītības vai profesionālās izglītības iestādēs.

35. §

Informatīvais ziņojums "Par vienošanos par atlīdzības noteikšanu un izmaksu par 2022., 2023. un 2024. gadā veikto reprogrāfisko reproducēšanu valsts pārvaldē"

22-TA-2074


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt Ministru kabineta izveidotās komisijas atlīdzības noteikšanai par reprogrāfisko reproducēšanu panākto vienošanos ar biedrību "LATREPRO" par atlīdzības noteikšanu un izmaksu par 2022., 2023. un 2024. gadā veikto reprogrāfisko reproducēšanu valsts pārvaldē.

3. Pilnvarot kultūras ministru pēc tam, kad ir piešķirts papildu finansējums Kultūras ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 4. punktam, parakstīt vienošanos ar biedrību "LATREPRO" par atlīdzības noteikšanu un izmaksu par 2022., 2023. un 2024. gadā veikto reprogrāfisko reproducēšanu valsts pārvaldē.

4. Jautājumu par nepieciešamā papildu finansējuma piešķiršanu Kultūras ministrijai 2023., 2024. un 2025. gadam izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, paredzot Kultūras ministrijai finansējumu atlīdzības nodrošināšanai par 2022., 2023. un 2024. gadā reprogrāfisko reproducēšanu valsts pārvaldē.

5. Kultūras ministrijai 2024. gadā nodrošināt datu apkopošanu par ar autortiesībām aizsargāto darbu reprogrāfiskajai reproducēšanai izmantoto iekārtu skaitu valsts un pašvaldību izglītības iestādēs un bibliotēkās, un komisijai, pamatojoties uz apkopotajiem datiem, panākt vienošanos par atlīdzības noteikšanu un izmaksu par 2025., 2026. un 2027. gadā veikto reprogrāfisko reproducēšanu valsts pārvaldē.

6. Kultūras ministram pēc vienošanās panākšanas par atlīdzības noteikšanu un izmaksu par 2025., 2026. un 2027. gadā veikto reprogrāfisko reproducēšanu valsts pārvaldē vienošanos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

36. §

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformas un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.r. reformas "Administratīvi teritoriālā reforma" 3.1.1.1.i. investīcijas "Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana" īstenošanu"

22-TA-1733


(A. T. Plešs, I. Oša, T. Linkaits, I. Indriksone, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Investīcijas mērķis ir valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūve un atjaunošana novadu administratīvo centru un tajos pieejamo pakalpojumu un darbavietu sasniedzamībai un ceļu satiksmes drošības uzlabošanai, tai skaitā investīcijas īstenošanā iesaistītajām institūcijām līdz 2024. gada ceturtajam ceturksnim (ieskaitot) nodrošinot 210 km un līdz 2022. gada ceturtajam ceturksnim (ieskaitot) - 70 km pārbūvēto un atjaunoto autoceļu, atbilstoši normatīvajiem aktiem ceļu būvniecības un vides aizsardzības jomās, ievērojot principu "Nenodarīt būtisku kaitējumu".

3. Ņemot vērā Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk - AF) plāna investīciju attiecināmības nosacījumus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, sniedzot informāciju Finanšu ministrijai 2022. gada ceturtajā ceturksnī par novadu administratīvo centru un tajos sniegto pakalpojumu un darbavietu drošu sasniedzamību, kā arī pašvaldību pilnvērtīgai funkcionēšanai atjaunotajiem un pārbūvētajiem valsts reģionālajiem un vietējiem autoceļiem, norādīt informatīvā ziņojuma 3. pielikumā iekļautos autoceļus, kuru būvdarbi pabeigti pēc 2021. gada 13. jūlija un kuri iekļauti informatīvajā ziņojumā "Par investīciju programmas valsts autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā īstenošanu", kas apstiprināts Ministru kabinetā 2021. gada 18. marta sēdē (prot. Nr. 28 40. §).

4. Satiksmes ministrijai AF plāna 3.1. reformas un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.1.i. investīcijas "Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana" īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2022.-2025. gadā ne vairāk kā 111 683 000 euro apmērā, tai skaitā 19 383 000 euro pievienotās vērtības nodokļa segšanai, pieprasīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļiem, paredzot finansējumu Satiksmes ministrijas budžeta programmas 74.00.00 "Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana" atsevišķā apakšprogrammā atbilstoši plānotajiem atjaunojamiem un pārbūvējamiem valsts reģionālajiem un vietējiem autoceļiem nepieciešamajam finansējumam attiecīgajā gadā, saskaņojot pieprasāmā finansējuma apmēru sadalījumā pa gadiem ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, ievērojot, ka īstenojamā investīcija ir saistīta ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetences jomu un veikto administratīvi teritoriālo reformu.

5. Satiksmes ministrijai 2022. gadā līdz 1. decembrim, bet 2023. gadā un 2024. gadā līdz attiecīgā gada 1. novembrim iesniegt priekšlikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par nākamajā gadā plānotajiem atjaunojamiem un pārbūvējamiem valsts reģionālajiem un vietējiem autoceļiem, kas norādīti informatīvā ziņojuma 1. pielikumā, t. sk. norādot projekta realizācijai nepieciešamo finansējumu, nepieciešamās dokumentācijas gatavības pakāpi un projekta prognozēto būvdarbu veikšanas laiku, lai nodrošinātu AF plānā noteikto investīcijas rādītāju sasniegšanu pa gadiem, līdz 2024. gada ceturtajam ceturksnim (ieskaitot) kumulatīvi nodrošinot vismaz 210 km valsts reģionālo un vietējo autoceļu atjaunošanu vai pārbūvi.

6. Pieņemt zināšanai, ka 2022. gadā atjaunojamos un pārbūvējamos valsts reģionālos un vietējos autoceļus, kas norādīti informatīvā ziņojuma 1. pielikumā, Satiksmes ministrija ir saskaņojusi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju pirms informatīvā ziņojuma izskatīšanas Ministru kabineta sēdē.

7. Satiksmes ministrijai informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par nepieciešamību precizēt attiecīgajā gadā atjaunojamo un pārbūvējamo valsts autoceļu sarakstu, tai skaitā sniedzot priekšlikumus iekļaut atjaunojamo un pārbūvējamo valsts autoceļu sarakstā valsts reģionālos un vietējos autoceļus, kuri norādīti informatīvā ziņojuma 2. pielikumā.

8. Satiksmes ministrijai nodrošināt, ka valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" vismaz divas reizes gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteiktajos termiņos, kas pielāgoti pusgada ziņojuma sniegšanas termiņiem Eiropas Komisijai (katru gadu līdz 28. februārim un 31. augustam), pārvaldības deklarācijas un veikto investīciju progresa apkopojuma sagatavošanai par pārskata periodu ievada šo dokumentu izstrādei nepieciešamo informāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā, kā arī desmit dienu laikā no šī informatīvā ziņojuma apstiprināšanas Ministru kabineta sēdē aizpilda datu kopu laukus Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā un iesniedz minētajā sistēmā investīcijas 3.1.1.1.i. "Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana" iepirkumu plānu.

9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai šī protokollēmuma 5. un 7. punktā minētos Satiksmes ministrijas iesniegtos priekšlikumus un informāciju izskatīt viena mēneša laikā no saņemšanas dienas un sniegt viedokli par iesniegtajiem priekšlikumiem vai ierosinātajiem precizējumiem attiecīgā gada atjaunojamo un pārbūvējamo valsts autoceļu sarakstā, atbilstoši kuram Satiksmes ministrija veic precizējumus vai sniedz pamatotu skaidrojumu, ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas viedoklis netiek ņemts vērā.

10. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt Satiksmes ministrijas Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā ievadītās informācijas atbilstību AF plāna ietvaros noteiktajiem investīciju rādītājiem un par izvērtējuma rezultātiem informēt Finanšu ministriju.

11. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Finanšu ministrijas noteiktajos termiņos apkopot Satiksmes ministrijas un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" sniegto informāciju un iesniegt to Finanšu ministrijā progresa ziņojuma, pusgada ziņojuma un maksājumu pieprasījuma sagatavošanai un iesniegšanai Eiropas Komisijā, tai skaitā ievadot informāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā.

12. Satiksmes ministrijai līdz katra ceturkšņa pēdējā mēneša piecpadsmitajam datumam sniegt Finanšu ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informāciju par investīcijas rādītāju sasniegšanas progresu, kā arī informāciju par problēmām un riskiem, kas ierobežo rādītāju sasniegšanu un progresu, un sniegt priekšlikumus iespējamai rīcībai problēmu un risku novēršanai.

37. §

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformas un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.2. reformas "Administratīvi teritoriālā reforma" investīcijas 3.1.1.2.i. "Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai" īstenošanu"

22-TA-2152


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt Latvijas Atveseļošanas fonda plāna investīcijas 3.1.1.2.i. "Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai" projekta īstenošanu atbilstoši informatīvajā ziņojumā noteiktajam pašvaldību spēju veidošanas tvērumam, īstenojot pašvaldību publisko pakalpojumu novērtējumus, nodrošinot metodoloģiskā atbalsta sniegšanu un spēju veidošanu, kā arī sniedzot atbalstu publisko pakalpojumu plānošanas un sniegšanas veidu izmēģināšanai.

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Latvijas Atveseļošanas fonda plāna investīcijas 3.1.1.2.i. "Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai" īstenošanai 2022.-2026. gadā nepieciešamo finansējumu ne vairāk kā 3 025 000 euro apmērā, tai skaitā valsts budžeta finansējumu ne vairāk kā 525 000 euro apmērā pievienotās vērtības nodokļa segšanai, pieprasīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļiem, paredzot finansējumu atsevišķā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apakšprogrammā.

4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Latvijas Atveseļošanas fonda plāna investīcijas 3.1.1.2.i. "Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai" veiksmīgai īstenošanai piesaistīt divus jaunus darbiniekus un katram plānošanas reģionam pa vienam jaunam darbiniekam uz līguma pamata, nodrošinot, ka piesaistītie darbinieki strādā uz investīcijas īstenošanas laiku un tikai ar šīs investīcijas īstenošanu, atbilstoši Eiropas Komisijas saskaņojumam, kas sniegts Latvijas Atveseļošanas fonda plāna saskaņošanas procesā par investīciju ietvaros atbalstāmajām darbībām un pirms šī informatīvā ziņojuma izskatīšanas Ministru kabinetā.

38. §

Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmas "Digitālā Eiropa" līdzfinansētā projekta "Genomic Data Infrastructure" īstenošanai"

22-TA-2297


(D. Pavļuts, J. Plūme, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atļaut Veselības ministrijai laika posmā no 2022. gada līdz 2026. gadam uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības dalības nodrošināšanai Eiropas Komisijas Eiropas veselības un digitālā izpildaģentūras programmas "Digitālā Eiropa" projektu konkursa Nr. DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01 "Federatīvā Eiropas infrastruktūra genoma datiem" (Federated European infrastructure for genomics data) projekta "Genomic Data Infrastructure" (turpmāk - GDI projekts) īstenošanai, tajā skaitā Eiropas Komisijas līdzfinansējums GDI projekta īstenošanai plānots indikatīvi 212 948 euro apmērā.

3. Noteikt, ka Veselības ministrija GDI projekta īstenošanai nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējumu un priekšfinansējumu indikatīvi 213 317 euro apmērā no 2022. gada līdz 2026. gadam nodrošina Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Vienlaikus, ņemot vērā GDI projekta ciešo sasaisti ar Eiropas Atveseļošanas fondā ieplānoto 4.1.1. reformu "Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība", Veselības ministrijai izvērtēt iespējas GDI projekta valsts budžeta līdzfinansējumam novirzīt Eiropas Atveseļošanas fonda līdzekļus.

4. Veselības ministrijai pēc gala maksājuma saņemšanas no GDI projekta koordinatora nodrošināt saņemto līdzekļu no valsts budžeta (priekšfinansējuma finansēšanai) ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos indikatīvi 370 euro apmērā.

39. §

Informatīvais ziņojums par 2022. gada 7. novembra Euro grupas un 2022. gada 8. novembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

22-TA-3288 (IP)


(E. Rinkēvičs, N. Sakss, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Finanšu ministram J. Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2022. gada 7. novembra sanāksmē un Finanšu ministrijas valsts sekretārei B. Bānei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2022. gada 8. novembra sanāksmē.

40. §

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2022. gada 11. novembra sanāksmei

22-TA-3296 (IP)


(N. Sakss, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par Eiropas Savienības 2023. gada budžeta projektu un 2023. gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr. 1".

3. Pastāvīgajai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā L. Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2022. gada 11. novembra sanāksmē.

41. §

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 14. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

22-TA-3297


(E. Rinkēvičs, N. Puntulis, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 14. novembra sanāksmē.

42. §

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru 2022. gada 15. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

22-TA-3302


(K. Eklons, J. Garisons, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Ministru prezidenta biedram aizsardzības ministram A. Pabrikam un nepieciešamības gadījumā Latvijas Republikas pārstāvim Eiropas Savienības Politiskajā un drošības komitejā vēstniekam I. Lasim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru neformālajā sanāksmē 2022. gada 15. novembrī.

43. §

Informatīvais ziņojums "Nacionālā tirgus uzraudzības stratēģija 2022.-2026. gadam"

22-TA-2579 (IP)


(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Atbalstīt informatīvā ziņojuma 7. nodaļā "Secinājumi un tirgus uzraudzības jomas izaicinājumi" tirgus uzraudzībā iesaistītajām iestādēm noteikto pasākumu īstenošanu atbilstoši šo iestāžu kompetencei un tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

44. §

Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem

22-TA-3294


(K. Eklons, A. K. Kariņš)

Pieņemt zināšanai sniegto prezentāciju.

45. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420271221

22-TA-3274 (IP)


(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai par apelācijas sūdzību lietā Nr. A420271221.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420271221, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

Sēdi slēdz plkst. 11:20

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 56Pieņemts: 08.11.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 221, 14.11.2022. OP numurs: 2022/221.3
337132
2540
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"