Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 689

Rīgā 2022. gada 8. novembrī (prot. Nr. 56 4. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 658 "Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju"

Izdoti saskaņā ar Civilās aizsardzības
un katastrofas pārvaldīšanas likuma
15. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 658 "Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 223. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt ar 4.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.9. pasākumi militāra iebrukuma vai kara gadījumā (2.1 pielikums):

4.9.1. agrīnā brīdināšana un situācijas monitorings;

4.9.2. mobilitātes un pretmobilitātes pasākumi;

4.9.3. svarīgās infrastruktūras pastiprināta aizsardzība;

4.9.4. iedzīvotāju informēšana;

4.9.5. pašvaldību sabiedriskās kārtības nodrošināšana;

4.9.6. degvielas un kurināmā rezervju iesaistīšana;

4.9.7. pārtikas rezervju iesaistīšana;

4.9.8. dzeramā ūdens rezervju iesaistīšana;

4.9.9. patvertnēm piemēroto būvju izmantošana;

4.9.10. mobilo energoapgādes avotu iesaistīšana;

4.9.11. ārstniecības personāla un medicīnas resursu iesaistīšana;

4.9.12. pašvaldības teritorijā esošo personu, materiālo vērtību un citu priekšmetu evakuācija;

4.9.13. evakuēto personu uzņemšana pašvaldības teritorijā;

4.9.14. pašvaldības institūciju kritisko funkciju noteikšana.";

1.2. papildināt ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna sadaļu par darbību militāra iebrukuma vai kara gadījumā (2.1 pielikums) izstrādā sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku norīkoto amatpersonu darbam sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā.";

1.3. papildināt ar 5.2 punktu šādā redakcijā:

"5.2 Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna sadaļai par darbību militāra iebrukuma vai kara gadījumā pēc tās izstrādes (informācijas aizpildes) un apstiprināšanas tiek piešķirts ierobežotas pieejamības informācijas statuss, un tās kopija tiek nosūtīta attiecīgajai Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienībai.";

1.4. papildināt ar 5.3 punktu šādā redakcijā:

"5.3 Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija sadarbībā ar attiecīgo Nacionālo bruņoto spēku norīkoto amatpersonu ne retāk kā reizi gadā veic sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna sadaļas (vai tās atsevišķu elementu) par darbību militāra iebrukuma vai kara gadījumā praktisko vai teorētisko izspēli.";

1.5. izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI. Noslēguma jautājumi";

1.6. papildināt ar 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Šo noteikumu 4.9. apakšpunktā minēto sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna sadaļu par darbību militāra iebrukuma vai kara gadījumā sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā iekļauj līdz 2024. gada 1. janvārim.";

1.7. papildināt ar 2.1 pielikumu (pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedra,
aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒
iekšlietu ministrs K. Eklons

 

Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 8. novembra
noteikumiem Nr. 689

"2.1 pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. novembra
noteikumiem Nr. 658

Plānošanas vadlīnijas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna pasākumiem militāra iebrukuma vai kara gadījumā

 

I. Civilās aizsardzības darbības mērķi militāra iebrukuma vai kara gadījumā

1. Pašvaldības civilās aizsardzības darbības mērķi militāra iebrukuma vai kara gadījumā:

1.1. nodrošināt iedzīvotāju pamatvajadzības pašvaldības administratīvajā teritorijā;

1.2. atbalstīt valsts aizsardzības sistēmu.

2. Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības pasākumus militāra iebrukuma vai kara gadījumā iniciē un koordinē attiecīgā sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija (turpmāk - CA komisija).

 

II. Agrīnā brīdināšana un situācijas monitorings

3. Pamata un alternatīvo sakaru kanālu un aktualizētās kontaktinformācijas apkopošana un uzturēšana starp sadarbības teritorijas CA komisiju, attiecīgās pašvaldības policijas dežūrdaļu un par teritoriju atbildīgo Zemessardzes vienības operatīvo dežurantu.

4. Miera laikā atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk - NBS) prasībām izstrādāts un pārbaudīts mehānisms par NBS pieeju pašvaldības datubāzēm, kas nepieciešamas valsts apdraudējuma pārvarēšanai, kā arī piekļuves nodrošināšana pašvaldības padotībā esošo iestāžu videonovērošanas sistēmām (tiešsaistes režīmā) un tajās uzglabātajiem datiem valsts apdraudējuma gadījumā un plānoto militāro mācību laikā.

5. Sadarbības teritorijas CA komisiju un pašvaldības policijas dežūrdaļu pamata un alternatīvo sakaru kanālu un aktualizētas kontaktinformācijas uzturēšana ar Civilās aizsardzības operacionālās vadības centru.

 

III. Mobilitāte un pretmobilitāte

6. Miera laikā nodrošināta NBS kā primārā civilmilitārās sadarbības partnera pieeja pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu rīcībā esošajām datorizēto ģeotelpiskās informācijas datu sistēmām un būvniecības informācijai par pašvaldības īpašumā esošajiem ceļiem, tiltiem, caurtekām un citiem NBS operatīvajos plānos iekļautajiem infrastruktūras objektiem, lai sekmētu pašvaldības rīcībā esošās infrastruktūras izmantošanu NBS mobilitātes un pretmobilitātes spēju plānošanai.

7. Pašvaldības un tās sadarbības partneru valdījumā esošo pretmobilitātes materiālu (piemēram, dzelzsbetons, koki, grants), smagās tehnikas un to apkalpojošā (pašvaldībā strādājošā) personāla apzināšana NBS vajadzībām pretmobilitātes pasākumu veikšanai valsts apdraudējuma gadījumā, kā arī šā personāla apmācība pretmobilitātes pasākumu veikšanai sadarbībā ar NBS. NBS pretmobilitātes materiāltehnisko līdzekļu izvietošana pašvaldību īpašumā miera laikā.

8. Miera laikā nodrošināta NBS pieeja pašvaldības rīcībā esošajai informācijai un datubāzēm par pašvaldības sakaru, elektrības un komunālo infrastruktūru, smago tehniku, kuras pastāvīgā atrašanās vieta ir pašvaldības teritorijā (reģistrētas filiāles, atrodas stāvlaukumi), kā arī par pretmobilitātei derīgo materiālu ražotājiem, lai sekmētu pretmobilitātes plānošanu miera laikā.

9. Informācijas apmaiņas mehānisma izveidošana NBS priekšlikumu iesniegšanai par nepieciešamajiem mobilitātes un pretmobilitātes pasākumiem attiecībā uz pašvaldības plānotajiem autoceļu būvprojektiem (un autoceļu kompleksā ietilpstošajām mākslīgajām būvēm - tiltiem un caurtekām) un meliorācijas sistēmām.

10. Miera laikā atrunāti pašvaldības pienākumi un rīcība iespējamā pretmobilitātes (šķēršļu) plāna realizācijas atbalstam atbilstoši NBS ekspertu sniegtajām vadlīnijām.

 

IV. Svarīgās infrastruktūras pastiprināta aizsardzība

11. Miera laikā definēts un pēc nozīmības prioritizēts pašvaldības teritorijā esošās infrastruktūras saraksts, kam valsts apdraudējuma laikā jānodrošina vai jāpastiprina esošā apsardze atbilstoši NBS izstrādātām vadlīnijām un principiem.

 

V. Iedzīvotāju informēšana kara laikā

12. Valsts apdraudējuma gadījumā pieejamie alternatīvie apziņošanas veidi - pašvaldību un to amatpersonu sociālo tīklu kontu izmantošana, īsziņu nosūtīšana ar mobilo sakaru operatoru starpniecību, radioamatieru staciju izmantošana, drukātu paziņojumu (skrejlapu) izplatīšana daudzdzīvokļu māju kāpņutelpās un publiskās vietās, paziņojumu (skrejlapu vai sociālo tīklu vietņu ziņu) izplatīšana ar pašvaldības teritorijā esošo nevalstisko organizāciju, reliģisko organizāciju, senioru un jauniešu organizāciju, skolu un uzņēmumu darba kolektīvu saziņas grupu starpniecību, namu pārvaldnieku iesaistīšana iedzīvotāju informēšanā, informācijas izlikšana pašvaldību sabiedriskajos transportlīdzekļos, apkaimju biedrību (grupu vadītāju) iesaistīšana informācijas izplatīšanā iedzīvotājiem, kā arī citi konkrētajā brīdī pieejamie alternatīvie apziņošanas veidi.

13. Lai ievērotu informācijas drošības prasības un nodrošinātu klasificētās informācijas aizsardzību, izstrādāts mehānisms, kā CA komisijas vēstījumi tiek koordinēti ar NBS (sadarbībā ar NBS kontaktpersonu). Lai efektivizētu CA komisijas darbību un iedzīvotāju informēšanu, CA komisijas sastāvā noteiktas vadošās pašvaldības amatpersonas vai darbinieki, kuri ir atbildīgi par komunikācijas jomu (sabiedriskās attiecības, stratēģiskā komunikācija).

 

VI. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

14. Pieeja aktuālajai informācijai par pašvaldības teritorijā reģistrētiem mednieku kolektīviem.

15. Pieeja aktuālajai informācijai par apsardzes firmām, kas pašvaldības teritorijā nodrošina apsardzes pakalpojumus (tehnisko vai fizisko apsardzi).

16. Pieeja aktuālajai informācijai par pašvaldības teritorijā reģistrētām šautuvēm un ieroču veikaliem.

17. Pieeja aktuālajai informācijai par personām, kam ir izsniegta ieroču nēsāšanas vai glabāšanas atļauja un kam ieroča glabāšanas vieta ir pašvaldības teritorijā deklarētā dzīvesvieta, norādīts piederošais nekustamais īpašums vai kopīpašums.

18. Pieeja kaimiņdrošības datubāzēm.

 

VII. Degvielas un kurināmo resursu rezerves

19. Informācija par pašvaldības teritorijā esošajiem degvielas lietotājiem (zemnieku saimniecībām, komersantiem, saimnieciskās darbības veicējiem), kuri izmanto degvielu un uzglabā degvielu tvertnēs, kas ir reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā. Informācija par pašvaldības teritorijā esošajām šķeldas un granulu ražotnēm un noliktavām.

 

VIII. Pārtikas rezerves

20. Informācija par pašvaldības teritorijā esošajām zemnieku saimniecībām, kas nodarbojas ar industriālo graudkopību, lopkopību, dārzeņu audzēšanu (piemēram, kaltes, dārzeņu pagrabi), kā arī pārtikas ražošanas un vairumtirdzniecības uzņēmumiem, kuriem ir gatavās produkcijas uzglabāšanas noliktavas.

 

IX. Dzeramā ūdens rezerves

21. Informācija par pašvaldības teritorijā esošajām ūdens rezervēm un tehniskā ūdens ieguves vietām (t. sk. artēziskiem urbumiem), kā arī tā pārvadāšanas līdzekļiem.

 

X. Patvertnēm piemērotas būves

22. Informācija par pašvaldības teritorijā esošajām patvertnēm un citām ēkām, kas atbilst patvertnes prasībām.

23. Kontaktinformācija saziņai ar NBS atbildīgo amatpersonu, kas var sniegt viedokli:

23.1. par esošo ēku atbilstību patvertnes prasībām;

23.2. par rekomendācijām, ja jaunceļama objekta būvprojektā vēlas paredzēt piemērotas telpas patvertnes prasībām;

23.3. par rekomendācijām pagaidu, īslaicīgu vai pielāgojamu ēku atbilstībai patvertnes prasībām.

 

XI. Mobilie energoapgādes risinājumi

24. Informācija par pašvaldības teritorijā pastāvīgi esošajiem elektroģeneratoriem, to lietošanas nosacījumiem un pieslēguma vietām, par mobilajiem apkures risinājumiem, to izejvielām, kā arī to apkalpojošo personālu.

 

XII. Ārstniecības personāls un medicīna

25. Pieeja aktuālajai informācijai par ārstniecības un farmācijas personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai prakses vieta deklarēta pašvaldības teritorijā.

26. Pieeja aktuālajai informācijai par ārstniecības privātpraksēm un farmācijas objektiem (aptiekām un noliktavām), kuru pastāvīgā atrašanās vieta deklarēta pašvaldības teritorijā.

27. Pieeja aktuālajai informācijai par veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniedzējiem, veterinārajām aptiekām, veterināro zāļu lieltirgotavām un to noliktavām un veterinārmedicīniskās prakses iestādēm, kuru pastāvīgā atrašanās vieta deklarēta pašvaldības teritorijā.

 

XIII. Evakuācija

28. Pasākumi un resursi pamatvajadzību nodrošināšanai, lai pašvaldības teritorijā uzņemtu tādu skaitu cilvēku, kas pielīdzināms vismaz 2 % no pašvaldībā dzīvojošo cilvēku skaita.

29. Pasākumi pašvaldības teritorijā esošo personu, materiālo vērtību un citu priekšmetu evakuācijai.

 

XIV. Kritisko funkciju definēšana

30. Pašvaldības iestāžu un dienestu prioritāro uzdevumu pārskatīšana, prioritāro funkciju noteikšana atbilstoši nepieciešamībai pildīt kritiskās funkcijas militāra iebrukuma vai kara gadījumā.

 

XV. Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna sadaļas klasifikācija par darbību militāra iebrukuma vai kara gadījumā

31. Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna sadaļai par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības darbību militāra iebrukuma vai kara gadījumā pēc tās izstrādes (informācijas aizpildes) un apstiprināšanas tiek piešķirts ierobežotas pieejamības informācijas statuss, un plāna sadaļas kopija tiek nosūtīta NBS struktūrvienībai, kuras atbildības rajonā ir attiecīgā CA komisija.

32. Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna sadaļa par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības darbību militāra iebrukuma vai kara gadījumā un ar to saistītā informācijas apstrāde (sagatavošana, izdrukāšana, skenēšana) un nosūtīšana tiek veikta kārtībā, kas regulē ierobežotas pieejamības informācijas apriti."

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 658 "Noteikumi par civilās aizsardzības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 689Pieņemts: 08.11.2022.Stājas spēkā: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 220, 11.11.2022. OP numurs: 2022/220.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
337092
01.01.2023
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"