Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 23/2022

2022. gada 12. oktobrī

Grozījumi Ķekavas novada domes 2021. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 19/2021 "Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā"

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 12. oktobra sēdes lēmumu Nr. 2
(prot. Nr. 33)

Precizēti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 26. oktobra sēdes lēmumu Nr. 33
(prot. Nr. 34)

Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro daļu, 33. panta trešo daļu, 36. panta piekto un
sesto daļu, Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra
noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības
materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās
palīdzības saņemšanu" 15. punktu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 19/2021 "Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Lēmumu par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem un sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu, aprēķināšanu un izmaksu veic Ķekavas novada sociālais dienests, (turpmāk - Sociālais dienests), normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā.".

2. Izteikt saistošo noteikumu 3.3.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3.1.2. pabalstu medikamentu, zobārstniecības un ārstniecības pakalpojumu apmaksai līdz 250,00 euro kalendāra gadā mājsaimniecībai, ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža, uzrādot Sociālajā dienestā stingrās uzskaites čekus/kvītis/rēķinus ar personas datiem un iesniedzot ģimenes ārsta izziņu par medikamentu lietošanas nepieciešamību.".

3. Svītrot 3.3.6. apakšpunktu.

4. Izteikt saistošo noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Par maznodrošinātu atzīstama mājsaimniecība, kuras ienākumi ir mazāki par 436,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā."

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

Saistošo noteikumu Nr. 23/2022 "Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 19/2021 "Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Ar grozījumiem saistošo noteikumu 2. punktā ir precizēts Ķekavas novada sociālā dienesta nosaukums.

1.2. Ar grozījumiem saistošo noteikumu 3.3.1.2. apakšpunktā paredzēts palielināt esošā pabalsta medikamentiem, zobārstniecībai un ārstniecības pakalpojumiem apmēru līdz 250,00 euro kalendāra gadā mājsaimniecībai, jo, saistībā ar straujo patēriņu cenu kāpumu energoresursiem, ir pieaugušas arī cenas pārtikas produktiem, degvielai, kā arī medikamentiem. Viena no biežākajām Ķekavas novada trūcīgo un maznodrošināto mājsaimniecību trauksmēm laikā, kad Krievijas uzsāktā kara Ukrainā dēļ viss kļūst arvien dārgāks, ir bažas par to, vai katrs varēs atļauties nopirkt ārsta izrakstītās zāles. Tās ir pamatotas bažas, jo cenas un izmaksas aug visam: ne tikai energoresursiem - elektrībai, gāzei u.c., bet secīgi arī izejvielām, transporta pārvadājumiem, darbaspēkam u.tml.

Likumsakarīgi ir manāma tendence, ka trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības arvien biežāk vēršas Sociālajā dienestā ar lūgumu palīdzēt atmaksāt medikamentu iegādi arī tad, kad saistošo noteikumu 3.3.1.2. apakšpunktā minētais pabalsts medikamentu, zobārstniecības un ārstniecības pakalpojumu apmaksai līdz 200 euro apmērā kalendāra gadā ir jau izlietots.

1.3. Ar grozījumiem no saistošiem noteikumiem paredzēts izslēgt 3.3.6. apakšpunktu - pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai. Proti, saistošo noteikumu 3.3.6.1. apakšpunktā ir noteikts, ka tiesības saņemt pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai ir tad, ja klients atbilst vienam no šādiem kritērijiem - ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss vai katrai personai mājsaimniecībā ienākumu līmenis mēnesī nepārsniedz divu Latvijas Republikā noteikto minimālo mēneša darba algu summu pirms nodokļu nomaksas.

Praksē nereti rodas situācijas, ka ne visi mājsaimniecības locekļi iesniedz kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem, lai varētu izvērtēt mājsaimniecības materiālo situāciju, kā to nosaka Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809. Līdz ar to pastāv iespēja, ka mājsaimniecībai nav iespējams piešķirt pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.

Lai novērstu iepriekš aprakstīto situāciju rašanos, pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai tiks iekļauts Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 8. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2021 "Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju", proti, pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai varēs saņemt bez mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas, bet balstoties uz sociālā darbinieka atzinumu un individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, ko izstrādā pēc klienta individuālo vajadzību un resursu izvērtēšanas.

1.4. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešajā daļā pašvaldībām ir deleģētas tiesības noteikt maznodošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni līdz 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Saistošo noteikumu 5. punktā ir noteikts, ka par maznodrošinātu atzīstama mājsaimniecība, kuras ienākumi ir mazāki par 376,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 263,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 8.1 panta pirmo daļu, no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušiem tiks piešķirts valsts pabalsts (30 euro, 20 euro vai 10 euro mēnesī atkarībā no personas pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra) energoresursu cenu pieauguma apstākļos 2022./2023. gada apkures sezonā.

Valsts pensijas un atlīdzības tiek indeksētas saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" 26. pantu, pārejas noteikumu 152. punktu un 416. punktu. Katru gadu summa, kuru indeksē, palielinās. Šogad tā ir 534 euro. Ja pensija vai atlīdzība ir līdz šim apmēram, indeksē visu summu, ja pārsniedz, indeksē šo pensijas vai atlīdzības daļu - 534 euro. Vairākām grupām indeksē visu pensiju. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2022. gada augustā indeksē pensijas un atlīdzības vai to daļu, kas nepārsniedz 534 euro mēnesī. Indeksē vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2022. gada 31. jūlijam. Vienlaikus tiek palielinātas arī piešķirtās piemaksas par stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim.

Lai nerastos situācija, kad pensijas vecuma personas un personas ar I vai II grupas invaliditāti, saņemot valsts pabalstu energoresursu cenu pieauguma apstākļos, kā arī pensijas indeksācijas dēļ, saņemot lielāku pensiju, zaudētu tiesības saņemt maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, ir jāpalielina minimālo ienākumu slieksnis sociālās palīdzības sniegšanai tādām maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurās ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar I vai II grupas invaliditāti, nosakot, ka iepriekš minēto personu mājsaimniecības ir atzīstamas par maznodrošinātām, ja to ienākumi ir mazāki par 436,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Pārējos gadījumos mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tā ir mājsaimniecības, kuras ienākumi ir mazāki par 376,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 263,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošo noteikumu projekta mērķis ir precizēt Ķekavas novada sociālā dienesta nosaukumu.

2.2. Saistošo noteikumu projekta mērķis ir palielināt pabalsta medikamentiem, zobārstniecībai un ārstniecības pakalpojumiem apmēru līdz 250,00 euro kalendāra gadā mājsaimniecībai.

2.3. Saistošo noteikumu projekta mērķis ir izslēgt 3.3.6. apakšpunktu.

2.4. Saistošo noteikumu projekta mērķis ir palielināt minimālo ienākumu slieksni sociālās palīdzības sniegšanai tādām maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurās ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar I vai II grupas invaliditāti, nosakot, ka iepriekš minēto personu mājsaimniecības ir atzīstamas par maznodrošinātām, ja to ienākumi ir mazāki par 436,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu Šobrīd Ķekavas novadā ir 335 trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības. Lai palielinātu pabalsta medikamentiem, zobārstniecībai un ārstniecības pakalpojumiem apmēru līdz 250,00 euro, papildus būs nepieciešami 16750,00 euro. Nepieciešamie līdzekļi tiks novirzīti no saldumu paciņu pabalsta veida.

Palielinot maznodrošināto mājsaimniecību ienākumu slieksni nebūs nepieciešami papildus finanšu līdzekļi 2022.gada Sociālā dienesta budžetā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ķekavas novada sociālais dienests.

Saistošie noteikumi publicējami Ķekavas novada pašvaldības mājaslapā www.kekavasnovads.lv un pieejami Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā Ķekavā un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldēs Baldonē, Baložos un Daugmalē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ķekavas novada domes 2021. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 19/2021 "Sociālās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 23/2022Pieņemts: 12.10.2022.Stājas spēkā: 02.11.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 212, 01.11.2022. OP numurs: 2022/212.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
336832
02.11.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)