Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 22/2022

2022. gada 12. oktobrī

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 8. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2021 "Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju"

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 12. oktobra sēdes lēmumu Nr. 1 (prot. Nr. 33)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 8. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2021 "Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Lēmumu par pašvaldības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Ķekavas novada sociālais dienests, (turpmāk - Sociālais dienests), neizvērtējot materiālo situāciju.";

2. Svītrot saistošo noteikumu 11. punktu.

3. Izteikt saistošo noteikumu 12.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1. vienreizējs pabalsts 40,00 euro personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas, paredzēts personu pamatvajadzību nodrošināšanai, ja personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Ķekavas novadā un tā atradusies ieslodzījuma vietā ne mazāk kā sešus mēnešus.";

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai:

12.11. pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķir klientam individuālās sociālās rehabilitācijas procesā;

12.12. Sociālais dienests, pēc klienta individuālo vajadzību un resursu izvērtēšanas, izstrādā individuālo sociālās rehabilitācijas plānu;

12.13. pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai vienai personai piešķir līdz 300,00 euro kalendāra gadā;

12.14. pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai pārskaita pakalpojumu sniedzējam vai izņēmuma gadījumā, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu un individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, pārskaita klientam uz kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu.".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

Saistošo noteikumu Nr. 22/2022 "Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 8. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2021 "Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Ar grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 8. septembra saistošo noteikumu Nr. 21/2021 "Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju" 2. punktā un 12.1. apakšpunktā ir izpildīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lūgums novērst attiecīgo saistošo noteikumu punktu un apakšpunktu nepilnības, savukārt saistošo noteikumu 4.2. un 5.6.1. apakšpunktu nav iespējams svītrot, jo atsevišķos gadījumos sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā nav pieejama apakšpunktos norādītā informācija.

1.2. No saistošajiem noteikumiem ir svītrots 11. punkts - Ziemassvētku pabalsts saldumu paciņas veidā.

Pamatojums šādai rīcībai ir straujais patēriņu cenu kāpums energoresursiem, pārtikas produktiem, degvielai, kā arī medikamentiem. Proti, viena no biežākajām Ķekavas novada iedzīvotāju trauksmēm laikā, kad Krievijas uzsāktā kara Ukrainā dēļ viss kļūst arvien dārgāks, ir bažas par to, vai katrs varēs atļauties nopirkt ārsta izrakstītās zāles. Tās ir pamatotas bažas, jo cenas un izmaksas aug visam: ne tikai energoresursiem - elektrībai, gāzei u.c., bet secīgi arī izejvielām, transporta pārvadājumiem, darbaspēkam u.tml.

Likumsakarīgi ir manāma tendence, ka trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības arvien biežāk vēršas Sociālajā dienestā ar lūgumu palīdzēt atmaksāt medikamentu iegādi arī tad, kad Ķekavas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19/2021 "Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā" 3.3.1.2. apakšpunktā minētais pabalsts medikamentu, zobārstniecības un ārstniecības pakalpojumu apmaksai 200 euro apmērā kalendāra gadā ir jau izlietots.

Lai novērstu iepriekš minēto problēmu un palīdzētu Ķekavas novada iedzīvotājiem, ir rasts risinājums izslēgt no saistošajiem noteikumiem Ziemassvētku pabalstu saldumu paciņas veidā, un līdzekļus, kas bija paredzēti Ziemassvētku pabalstam saldumu paciņas veidā, novirzīt, lai varētu palielināt pabalsta medikamentiem, zobārstniecībai un ārstniecības pakalpojumiem apmēru no 200,00 euro uz 250,00 euro.

1.3. Paralēli šiem grozījumiem ir izstrādā arī grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 19/2021 "Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā", ar kuriem ir paredzēts izslēgt no saistošajiem noteikumiem 3.3.6. apakšpunktu ar tā apakšpunktiem - pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.

Proti, saistošo noteikumu 3.3.6.1. apakšpunktā ir noteikts, ka tiesības saņemt pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai ir tad, ja klients atbilst vienam no šādiem kritērijiem - ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss vai katrai personai mājsaimniecībā ienākumu līmenis mēnesī nepārsniedz divu Latvijas Republikā noteikto minimālo mēneša darba algu summu pirms nodokļu nomaksas.

Praksē nereti rodas situācijas, ka ne visi mājsaimniecības locekļi iesniedz kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem, lai varētu izvērtēt mājsaimniecības materiālo situāciju, kā to nosaka Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809. Līdz ar to pastāv iespēja, ka mājsaimniecībai nav iespējams piešķirt pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.

Lai novērstu iepriekš aprakstīto situāciju rašanos, pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai tiek iekļauts Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 8. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2021 "Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju", proti, pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai varēs saņemt bez mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas, balstoties uz sociālā darbinieka atzinumu un individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, ko izstrādā pēc klienta individuālo vajadzību un resursu izvērtēšanas.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošo noteikumu 2. punktā ir noteikts, ka lēmumu par pašvaldības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Ķekavas novada sociālais dienests, neizvērtējot materiālo situāciju.

2.2. Ir izslēgts saistošo noteikumu 11. punkts.

2.3. Saistošo noteikumu 12.1. apakšpunkts nosaka, ka vienreizējā pabalsta apmērs ir 40,00 euro personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas, paredzēts personu pamatvajadzību nodrošināšanai, ja personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Ķekavas novadā un tā atradusies ieslodzījuma vietā ne mazāk kā sešus mēnešus.

2.4. Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 8. septembra saistošie noteikumi Nr. 21/2021 "Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju" tiek papildināti ar 12.1 punktu, nosakot, ka pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķir klientam individuālās sociālās rehabilitācijas procesā; Ķekavas novada sociālais dienests pēc klienta individuālo vajadzību un resursu izvērtēšanas izstrādā individuālo sociālās rehabilitācijas plānu; pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai vienai personai piešķir līdz 300,00 euro kalendāra gadā; pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai pārskaita pakalpojumu sniedzējam vai izņēmuma gadījumā, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu un individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, pārskaita klientam uz kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu Saistošo noteikumu grozījumi neradīs izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ķekavas novada sociālais dienests.

5.2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Ķekavas novada pašvaldības mājaslapā www.kekavasnovads.lv un pieejami Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā Ķekavā un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldēs Baldonē, Baložos un Daugmalē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 8. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2021 .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22/2022Pieņemts: 12.10.2022.Stājas spēkā: 25.10.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 24.10.2022. OP numurs: 2022/206.26
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
336645
25.10.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)