Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 424

Rīgā 2022. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 36 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 218. nr.; 2016, 239. nr.; 2017, 119. nr.; 2018, 137. nr.; 2019, 92. nr.; 2020, 51., 234. nr.; 2021, 93. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē - nodarbināto apmācības (ERAF)" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi".

2. Izteikt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 13. punktu".

3. Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" (turpmāk - 1.2.2.1. pasākums) un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē - nodarbināto apmācības (ERAF)" (turpmāk - 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķis) (turpmāk abi kopā - pasākums) pirmo un otro projektu iesniegumu atlases kārtu;".

4. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. 1.2.2.1. pasākuma ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir ERAF finansējums 14 735 844 euro apmērā."

5. Izteikt 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa finansējums ir 9 219 700 euro, tai skaitā ERAF finansējums - 7 766 409 euro un valsts budžeta finansējums - 1 453 291 euro:

5.11. finansējuma piešķīrums 2021. gadā ir 7 375 760 euro, tai skaitā ERAF finansējums - 6 213 127 euro un valsts budžeta finansējums - 1 162 633 euro, un tas ir pieejams līdz 2023. gada 31. decembrim;

5.12. finansējuma piešķīrums 2022. gadā ir 1 843 940 euro, tai skaitā ERAF finansējums - 1 553 282 euro un valsts budžeta finansējums - 290 658 euro, un tas ir pieejams līdz 2023. gada 31. decembrim."

6. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Pirmās atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums:

6.1. 1.2.2.1. pasākuma publiskais finansējums ir 9 000 000 euro;

6.2. 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa finansējums ir 3 898 000 euro, tai skaitā ERAF finansējums - 3 283 563 euro un valsts budžeta finansējums - 614 437 euro."

7. Izteikt 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Otrās atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums:

6.11. 1.2.2.1. pasākuma publiskais finansējums ir 5 735 844 euro;

6.12. 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa finansējums ir 5 321 700 euro, tai skaitā ERAF finansējums - 4 482 846 euro un valsts budžeta finansējums - 838 854 euro."

8. Svītrot 6.2 punktu.

9. Svītrot 6.3 punktu.

10. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. 1.2.2.1. pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji un to vērtības:

7.1. darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa iznākuma un rezultāta rādītāji līdz 2023. gada 31. decembrim:

7.1.1. atbalstīto komersantu skaits - 1 300;

7.1.2. komersantu skaits, kuri saņem grantus, - 1 300;

7.1.3. inovatīvo komersantu īpatsvars kopējā komersantu skaitā - 40 %;

7.2. pirmās atlases kārtas iznākuma rādītāji:

7.2.1. līdz 2018. gada 31. decembrim:

7.2.1.1. atbalstīto komersantu skaits - 280;

7.2.1.2. komersantu skaits, kuri saņem grantus, - 280;

7.2.1.3. personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu, - 5 620;

7.2.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

7.2.2.1. atbalstīto komersantu skaits - 600;

7.2.2.2. komersantu skaits, kuri saņem grantus, - 600;

7.2.2.3. personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu, - 10 500;

7.3. otrās atlases kārtas iznākuma rādītāji:

7.3.1. atbalstīto komersantu skaits - 150;

7.3.2. komersantu skaits, kuri saņem grantus, - 150;

7.3.3. personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu, - 2 740;

7.4. 1.2.2.1. pasākuma finanšu rādītājs - līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 3 736 236 euro apmērā."

11. Izteikt 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji un to vērtības:

7.11. atbalstīto komersantu skaits līdz 2023. gada 31. decembrim - 130:

7.11.1. komersantu skaits, kuri atbalstīti no finansējuma piešķīruma 2021. gadā, - 104;

7.11.2. komersantu skaits, kuri atbalstīti no finansējuma piešķīruma 2022. gadā, - 26;

7.12. komersantu skaits, kuri saņem grantus, līdz 2023. gada 31. decembrim - 130:

7.12.1. komersantu skaits, kuri saņem grantus no finansējuma piešķīruma 2021. gadā, - 104;

7.12.2. komersantu skaits, kuri saņem grantus no finansējuma piešķīruma 2022. gadā, - 26;

7.13. personu skaits līdz 2023. gada 31. decembrim, kuras saņem nefinansiālu atbalstu, - 520:

7.13.1. personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu no finansējuma piešķīruma 2021. gadā, - 416;

7.13.2. personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu no finansējuma piešķīruma 2022. gadā, - 104."

12. Izteikt 13.2 punktu šādā redakcijā:

"13.2 Otrās atlases kārtas ietvaros šo noteikumu 10.11., 10.12. un 10.13. apakšpunktā minētajiem projekta iesniedzējiem ERAF finansējums tiek piešķirts un izmaksāts 100 % apmērā no projekta iesniegumā paredzētā, ievērojot šo noteikumu 13.1 punktā minēto maksimāli pieļaujamo ERAF finansējuma apmēru."

13. Svītrot 13.3 punktu.

14. Izteikt 13.4 punktu šādā redakcijā:

"13.4 Vienam projekta iesniegumam maksimāli pieļaujamais 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa finansējums pirmajā atlases kārtā ir 500 000 euro, izņemot šo noteikumu 10.2. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju apstrādes rūpniecības nozares kokapstrādes apakšnozarē, kam 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa finansējums netiek paredzēts, un izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē, kam maksimāli pieļaujamais 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa finansējums ir 1 800 000 euro."

15. Izteikt 13.5 punktu šādā redakcijā:

"13.5 Otrās atlases kārtas ietvaros šo noteikumu 10.11. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam apstrādes rūpniecības nozares kokapstrādes apakšnozarē maksimāli pieļaujamais 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa finansējums projekta iesniegumam ir 700 000 euro, izņemot projekta iesniedzēju apstrādes rūpniecības nozares nemetālisko minerālu ražošanas apakšnozarē, kam 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa finansējums ir 1 200 000 euro. Šo noteikumu 10.12. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē maksimāli pieļaujamais 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa finansējums projekta iesniegumam ir 6 860 000 euro, ja projektu paredzēts īstenot partnerībā, un 540 000 euro, ja projektu plānots īstenot individuāli. Šo noteikumu 10.13. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam maksimāli pieļaujamais 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa finansējums projekta iesniegumam ir 600 000 euro. Līgumā starp finansējuma saņēmēju un sadarbības iestādi attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz maksimāli pieļaujamo finansējuma, tai skaitā 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa finansējuma, apmēru."

16. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Finansējumu, tai skaitā 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa finansējumu, piešķir komersantu nodarbināto apmācībām jomās, kuras noteiktas šo noteikumu 2. pielikumā. Finansējumu piešķir tikai jauniem gala labuma guvēju apmācību pieteikumiem, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasības."

17. Izteikt 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Finansējumu, tai skaitā 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa finansējumu, piešķir komersantiem, kas pārstāv šo noteikumu 1. pielikumā minētās nozares un ar tām saistītās nozares. Finansējumu piešķir tikai jauniem gala labuma guvēju apmācību pieteikumiem, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasības."

18. Papildināt ar 18.3 punktu šādā redakcijā:

"18.3 Šo noteikumu 5.1 punktā minētā finansējuma finanšu plūsmu, ko piešķir komersantu nodarbināto apmācībām, nodala no šo noteikumu 5. punktā minētā ERAF finansējuma."

19. Izteikt 20.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.3. finansējuma saņēmējs, tai skaitā partnerībā esoša biedrība vai nodibinājums, ja projekts tiek īstenots partnerībā, nodrošinot pārbaudes dokumentēšanu, ir pārliecinājies, ka apmācību sniedzējs var sniegt apmācības, kas nodrošina pasākuma mērķu sasniegšanu, apmācību sniedzējs ir ar pietiekamu kapacitāti un apmācību kursa saturs ir atbilstošs komersantu apmācību vajadzībām."

20. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Apmācībās iesaistītais nodarbinātais projekta ietvaros nedrīkst apgūt vienu un to pašu apmācību kursu vairāk par vienu reizi, tai skaitā projektos, kurus finansējuma saņēmējs īsteno vienlaikus."

21. Izteikt 23.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1.1. apmācību kursu, tai skaitā konsultāciju, kuras saistītas ar apmācību kursu īstenošanu, izmaksas:

23.1.1.1. kopējā pasniedzēju darba samaksa par darba stundām, kas nepārsniedz apmācību kursu ilgumu (tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);

23.1.1.2. pasniedzēju un nodarbināto ceļa (transporta) izdevumi;

23.1.1.3. pasniedzēju izmitināšanas izmaksas;

23.1.1.4. mentoringa izmaksas šo noteikumu 12.1 punktā minētā projekta iesniedzēja informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares projektam, ja tas tiek īstenots partnerībā;

23.1.1.5. nodarbināto izmitināšanas izmaksas, ja apmācības norisinās ārvalstīs;".

22. Papildināt ar 23.2.1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.2.1.7. surdotulku, reāllaika transkripcijas un subtitrēšanas pakalpojumu izmaksas."

23. Izteikt 25.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.1. finansējuma saņēmēja, tai skaitā partnerībā esošas biedrības vai nodibinājuma, ja projekts tiek īstenots partnerībā, darbinieki, atlīdzībā iekļaujot arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;".

24. Izteikt 26.2 punktu šādā redakcijā:

"26.2 Finansējuma saņēmējs, tai skaitā partnerībā esoša biedrība vai nodibinājums, ja projekts tiek īstenots partnerībā, apmācību projektā nodrošina Komisijas regulas Nr. 651/2014 4. panta 1. punkta "n" apakšpunktā noteiktās robežvērtības ievērošanu."

25. Izteikt 27.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.11. 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa finansējuma ietvaros apmācīto darbinieku atalgojums pēc apmācībām un to izmaiņas piecu gadu laikā;".

26. Izteikt 27.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.12. 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa finansējuma ietvaros apmācīto darbinieku nodarbinātība piecu gadu laikā pēc apmācībām."

27. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Finansējuma saņēmējs, tai skaitā partnerībā esoša biedrība vai nodibinājums, ja projekts tiek īstenots partnerībā, projekta īstenošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru."

28. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Finansējuma saņēmējs, tai skaitā partnerībā esoša biedrība vai nodibinājums, ja projekts tiek īstenots partnerībā, vērtē šo noteikumu 23. punktā minēto apmācību kursu izmaksu ekonomisko pamatotību, tai skaitā atbilstību tirgus cenām, un kursu lietderību."

29. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Ja apmācību kursiem nav iespējams noteikt tirgus cenu (nav salīdzināmu apmācību), finansējuma saņēmējs, tai skaitā partnerībā esoša biedrība vai nodibinājums, ja projekts tiek īstenots partnerībā, paskaidro, ar ko apmācības atšķiras no standarta apmācībām un kāds ir apmācību kursu ekonomiskais pamatojums un lietderība, pamatojot konkrēto apmācību nepieciešamību komersantam, kura nodarbinātie tiks apmācīti, un nodrošinot informācijas dokumentēšanu atbilstoši līgumam par projekta īstenošanu."

30. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Sadarbības iestāde izlases veidā pārliecinās, ka finansējuma saņēmējs, tai skaitā partnerībā esoša biedrība vai nodibinājums, ja projekts tiek īstenots partnerībā, ir nodrošinājis pakalpojumu cenu atbilstību tirgus cenām un nepastāv interešu konflikts starp apmācību sniedzēju un finansējuma saņēmēju, tai skaitā partnerībā esošu biedrību vai nodibinājumu, ja projekts tiek īstenots partnerībā, vai gala labuma guvēju. Ja atbalsts tiek sniegts šo noteikumu 19. punktā minētajām apmācībām, sadarbības iestāde pārliecinās par cenu atbilstību tirgus cenām."

31. Izteikt 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Ja kāda no Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām vai finansējuma saņēmējs, tai skaitā partnerībā esoša biedrība vai nodibinājums, ja projekts tiek īstenots partnerībā, konstatē jebkuru no šādiem gadījumiem, finansējuma saņēmējs, tai skaitā partnerībā esoša biedrība vai nodibinājums, ja projekts tiek īstenots partnerībā, apmācību sniedzējam un apmācītajam komersantam izsaka brīdinājumu un attiecīgo apmācību izmaksas tiek atzītas par neatbilstoši veiktām:

33.11. apmācību sniedzējs nav sniedzis apmācības komersantam atbilstoši sadarbības iestādē iesniegtajā apmācību grafikā norādītajai apmācību tēmai;

33.12. apmācību sniedzējs nav sniedzis komersantam apmācības sadarbības iestādē iesniegtajā apmācību grafikā norādītajā vietā."

32. Izteikt 33.2 punktu šādā redakcijā:

"33.2 Ja kāda no Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām vai finansējuma saņēmējs, tai skaitā partnerībā esoša biedrība vai nodibinājums, ja projekts tiek īstenots partnerībā, atkārtoti konstatē jebkuru no šo noteikumu 33.1 punktā minētajiem gadījumiem, sadarbības iestāde par konstatēto informē visus pasākuma finansējuma saņēmējus, tai skaitā partnerībā esošo biedrību vai nodibinājumu, ja projekts tiek īstenots partnerībā, un finansējuma saņēmēji, tai skaitā partnerībā esoša biedrība vai nodibinājums, ja projekts tiek īstenots partnerībā, neslēdz jaunus līgumus par apmācību veikšanu ar attiecīgo apmācību sniedzēju vai apmācāmo komersantu."

33. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Projekta īstenošanas laikā 1.2.2.1. pasākuma ietvaros finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu, kas nepārsniedz 35 % no projekta ERAF finansējuma apmēra."

34. Izteikt 38.1 punktu šādā redakcijā:

"38.1 Šo noteikumu 23.1.1.4. apakšpunktā minētās izmaksas sedz kā 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa finansējumu. To sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. pantu, un tas ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu gala labuma guvējam."

35. Izteikt 38.2 punktu šādā redakcijā:

"38.2 Šo noteikumu 23.1.3. apakšpunktā minētās izmaksas sedz kā 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa finansējumu. To sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, un tas ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu gala labuma guvējam."

36. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Finansējumu šo noteikumu 23.1.2. un 23.1.2.1 apakšpunktā minēto izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, un tas ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu finansējuma saņēmējam, tai skaitā partnerībā esošai biedrībai vai nodibinājumam, ja projekts tiek īstenots partnerībā."

37. Izteikt 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Šo noteikumu 23.1.4. apakšpunktā minētās izmaksas sedz kā 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa finansējumu. To sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, un tas ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu finansējuma saņēmējam, tai skaitā partnerībā esošai biedrībai vai nodibinājumam, ja projekts tiek īstenots partnerībā."

38. Izteikt 39.2 punktu šādā redakcijā:

"39.2 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa finansējums tiek piešķirts tikai tad, ja finansējuma saņēmējs, tai skaitā partnerībā esoša biedrība vai nodibinājums, ja projekts tiek īstenots partnerībā, un gala labuma guvējs atbilst visām Komisijas regulā Nr. 1407/2013 un normatīvajos aktos par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem noteiktajām prasībām."

39. Papildināt ar 39.3 punktu šādā redakcijā:

"39.3 Sadarbības iestāde pirms de minimis atbalsta piešķiršanas finansējuma saņēmējam, tai skaitā partnerībā esošai biedrībai vai nodibinājumam, ja projekts tiek īstenots partnerībā, pārbauda, vai tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, par kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums."

40. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Atbalsts šo noteikumu 23.1.2.3. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu, ja finansējuma saņēmējs, tai skaitā partnerībā esoša biedrība vai nodibinājums, ja projekts tiek īstenots partnerībā, nodrošina projekta vadību, piemērojot šo noteikumu 29. punktā minēto procedūru. Ja finansējuma saņēmējs, tai skaitā partnerībā esoša biedrība vai nodibinājums, ja projekts tiek īstenots partnerībā, nodrošina projekta vadību atbilstoši šo noteikumu 25.1. apakšpunktam, tad šo noteikumu 23.1.2.1. un 23.1.2.2. apakšpunktā minēto izmaksu segšana ir uzskatāma par komercdarbības atbalstu finansējuma saņēmējam, tai skaitā partnerībā esošai biedrībai vai nodibinājumam, ja projekts tiek īstenots partnerībā, ko sniedz atbilstoši šo noteikumu 39. punktam."

41. Izteikt 41.1 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Finansējuma saņēmējs, tai skaitā partnerībā esoša biedrība vai nodibinājums, ja projekts tiek īstenots partnerībā, pirms de minimis atbalsta un Komisijas regulā Nr. 651/2014 paredzētā atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai gala labuma guvējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, par kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums."

42. Izteikt 43.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.5. finansējuma saņēmējam, tai skaitā partnerībā esošai biedrībai vai nodibinājumam, ja projekts tiek īstenots partnerībā, administratīvo izmaksu segšanai 100 % apmērā, nepārsniedzot šo noteikumu 23.1.2., 23.1.2.1 apakšpunktā un 40. punktā minēto ierobežojumu;".

43. Izteikt 43.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.6. finansējuma saņēmējam, tai skaitā partnerībā esošai biedrībai vai nodibinājumam, ja projekts tiek īstenots partnerībā, šo noteikumu 23.1.4. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai 100 % apmērā, nepārsniedzot šo noteikumu 41. punktā minēto ierobežojumu."

44. Izteikt 48.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"48.3. ja gala labuma guvējs atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteiktajai definīcijai;".

45. Izteikt 48.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"48.4. ja gala labuma guvējs nav sniedzis informāciju atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktam;".

46. Papildināt ar 48.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"48.5. ja gala labuma guvējs pirms komercdarbības atbalsta piešķiršanas nav sniedzis apliecinājumu par šo noteikumu 48.3. apakšpunktā noteiktās prasības ievērošanu, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta "c" apakšpunkta."

47. Izteikt 49.1 punktu šādā redakcijā:

"49.1 Ja konstatē, ka Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpuma dēļ finansējuma saņēmējs, tai skaitā partnerībā esoša biedrība vai nodibinājums, ja projekts tiek īstenots partnerībā, saņēmis nelikumīgu komercdarbības atbalstu, finansējuma saņēmējam, tai skaitā partnerībā esošai biedrībai vai nodibinājumam, ja projekts tiek īstenots partnerībā, ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kurus aprēķina no dienas, kad nelikumīgais komercdarbības atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, tai skaitā partnerībā esošai biedrībai vai nodibinājumam, ja projekts tiek īstenots partnerībā, līdz tā atgūšanas dienai, no līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu."

48. Izteikt 49.2 punktu šādā redakcijā:

"49.2 Ja pārkāptas Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasības, finansējuma saņēmējam, tai skaitā partnerībā esošai biedrībai vai nodibinājumam, ja projekts tiek īstenots partnerībā, ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu nelikumīgo projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kurus aprēķina no dienas, kad nelikumīgais atbalsts pirmo reizi nodots gala labuma guvējam, līdz tā atgūšanas dienai, no līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu. Minētajā gadījumā finansējuma saņēmējam, tai skaitā partnerībā esošai biedrībai vai nodibinājumam, ja projekts tiek īstenots partnerībā, ir tiesības no gala labuma guvēja saņemt kompensāciju atmaksātā nelikumīgā atbalsta (kopā ar procentiem) apmērā."

49. Izteikt 49.3 punktu šādā redakcijā:

"49.3 Ja konstatē, ka Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpuma dēļ gala labuma guvējs saņēmis nelikumīgu komercdarbības atbalstu, finansējuma saņēmējam, tai skaitā partnerībā esošai biedrībai vai nodibinājumam, ja projekts tiek īstenots partnerībā, ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem, kurus aprēķina no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts gala labuma guvējam, līdz tā atgūšanas dienai, no līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu. Minētajā gadījumā finansējuma saņēmējam, tai skaitā partnerībā esošai biedrībai vai nodibinājumam, ja projekts tiek īstenots partnerībā, ir tiesības no gala labuma guvēja saņemt kompensāciju atmaksātā nelikumīgā atbalsta (kopā ar procentiem) apmērā."

50. Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Gala labuma guvējs, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. pantu, de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Ja par vienām un tām pašām projekta attiecināmajām izmaksām tiek sniegts atbalsts vairāku valsts atbalsta programmu ietvaros, gala labuma guvējs finansējuma saņēmējam, tai skaitā partnerībā esošai biedrībai vai nodibinājumam, ja projekts tiek īstenots partnerībā, iesniedz informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu (tai skaitā plānoto atbalsta piešķiršanas datumu), atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu."

51. Papildināt ar 51.1 punktu šādā redakcijā:

"51.1 Finansējuma saņēmējs, tai skaitā partnerībā esoša biedrība vai nodibinājums, ja projekts tiek īstenots partnerībā, de minimis atbalstu nedrīkst kumulēt ar citu de minimis vai citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam."

52. Izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

"52. Finansējuma saņēmējs, tai skaitā partnerībā esoša biedrība vai nodibinājums, ja projekts tiek īstenots partnerībā, un gala labuma guvējs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas dienas, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktā un Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā noteiktajam."

53. Izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Sadarbības iestāde izvērtē pirmās un otrās atlases kārtas finansējuma saņēmēju, tai skaitā partnerībā esošas biedrības vai nodibinājuma, ja projekts tiek īstenots partnerībā, atbilstību Komisijas regulai Nr. 1407/2013. Finansējuma saņēmējs vai partnerībā esoša biedrība vai nodibinājums, ja projekts tiek īstenots partnerībā, izvērtē pirmās un otrās atlases kārtas gala labuma guvēju atbilstību Komisijas regulai Nr. 651/2014 un Komisijas regulai Nr. 1407/2013. Izvērtējuma dokumentus iesniedz sadarbības iestādē. Lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu finansējuma saņēmējam, tai skaitā partnerībā esošai biedrībai vai nodibinājumam, ja projekts tiek īstenots partnerībā, saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un gala labuma guvējam saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un Komisijas regulu Nr. 651/2014 ir sadarbības iestādes lēmums par atbilstību komercdarbības atbalsta normām."

54. Izteikt 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Finansējuma saņēmējs, tai skaitā partnerībā esoša biedrība vai nodibinājums, ja projekts tiek īstenots partnerībā, nodrošina projekta īstenošanu šādā kārtībā:

55.1. projekts tiek īstenots Latvijas Republikas teritorijā;

55.2. projekta īstenošanas vieta attiecas uz apmācīto nodarbināto darba vietu;

55.3. apmācības var notikt gan Latvijas Republikas teritorijā, gan ārvalstīs;

55.4. apmācības var nodrošināt gan klātienē, gan attālināti."

55. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (​pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs ‒
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

 

Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 424

"1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 27. oktobra
noteikumiem Nr. 617

Atbalstāmās nozares

Finansējums darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē - nodarbināto apmācības (ERAF)" pirmās un otrās atlases kārtas ietvaros tiek sniegts biedrībām vai nodibinājumiem, kas pārstāv šādu nozaru komersantus:

1. Apstrādes rūpniecība (saskaņā ar NACE 2. red. C sadaļu) un šādas apstrādes rūpniecības apakšnozares:

1.1. kokapstrāde;

1.2. mašīnbūve un metālapstrāde;

1.3. elektrisko un optisko iekārtu ražošana;

1.4. ķīmiskā rūpniecība;

1.5. pārtikas un dzērienu ražošana;

1.6. nemetālisko minerālu ražošana;

1.7. vieglā rūpniecība;

1.8. papīra ražošana un poligrāfija.

2. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. J sadaļu).

3. Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. I sadaļu).

4. Finanšu un apdrošināšanas darbības (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. K sadaļu).1

5. Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. M sadaļu).1

6. Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. N sadaļu).1

Piezīme. 1 Otrajā atlases kārtā - tikai starptautisko biznesa pakalpojumu centros nodarbinātajiem."

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 424Pieņemts: 14.07.2022.Stājas spēkā: 20.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 19.07.2022. OP numurs: 2022/137.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
334091
20.07.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)