Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 464

Rīgā 2022. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 36 89. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma
46.¹ panta trešo daļu, 46.² panta ceturto daļu
un 87. panta otro daļu, Izglītības likuma
11.² panta sesto daļu, 14. panta 27. un
30. punktu, Starptautisko skolu likuma
12. panta otro daļu un Profesionālās
izglītības likuma 7. panta 15.4 punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 129. nr.; 2020, 103B. nr.; 2021, 83., 159. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 46.¹ panta trešo daļu, 46.² panta ceturto daļu un 87. panta otro daļu, Izglītības likuma 11.² panta sesto daļu, 14. panta 27. un 30. punktu, Starptautisko skolu likuma 12. panta otro daļu un Profesionālās izglītības likuma 7. panta 15.4 punktu";

1.2. izteikt 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. studējošo un absolventu reģistram iesniedzamo datu apjomu un iesniegšanas kārtību, kā arī publiski pieejamās informācijas apjomu un publiskošanas kārtību;"

1.3. papildināt ar 1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.6. augstākās izglītības programmu absolventu monitoringā iekļaujamo datu saturu un apjomu un iegūto datu glabāšanas termiņu;"

1.4. papildināt ar 1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.7. kārtību, kādā Centrālajai statistikas pārvaldei tiek sniegti augstākās izglītības programmu absolventu monitoringam nepieciešamie dati no Augstskolu likuma 46.² panta otrajā daļā minētajām valsts informācijas sistēmām;"

1.5. papildināt ar 1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.8. kārtību, kādā apkopotus un nepersonificētus augstākās izglītības programmu absolventu monitoringa ikgadējos datus, kas iegūti no valsts informācijas sistēmām, Centrālā statistikas pārvalde sagatavo un iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai;"

1.6. papildināt ar 1.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.9. kārtību un apjomu, kādā aprēķina Augstskolu likuma 46.² panta trešajā daļā un ceturtās daļas 2. un 3. punktā minētā uzdevuma veikšanai nepieciešamo finansējumu un finansē šā uzdevuma veikšanu;"

1.7. papildināt ar 1.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.10. akadēmiskā personāla reģistrā iekļaujamos datus par Augstskolu likuma 87. panta pirmajā daļā minētajām personām, kā arī datu ievadīšanas un papildināšanas kārtību un termiņus;"

1.8. papildināt ar 1.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.11. sistēmā iesniedzamās informācijas apjomu par profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās tālākizglītības programmu absolventu iegūto profesionālo kvalifikāciju, nodarbinātību un ienākumiem, informācijas iesniegšanas kārtību, kā arī publiski pieejamās informācijas apjomu un publiskošanas kārtību un absolventu monitoringa veikšanai nepieciešamā finansējuma apjomu.";

1.9. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Izglītības iestāžu reģistrs, Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrs, Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrs, Pedagogu reģistrs, Izglītības programmu reģistrs, Valsts vienotās obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites datubāze, izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija, Psihologu reģistrs, Studējošo un absolventu reģistrs, Profesionālās izglītības programmu absolventu reģistrs, Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrs un Akadēmiskā personāla reģistrs ir sistēmas sastāvdaļa.";

1.10. izteikt 5.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.6. izglītības programmu absolventu nodarbinātības, ienākumu un ekonomiskās aktivitātes monitoringam;"

1.11. izteikt 12.2.9.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2.9.1 visu semestrī vai studiju gadā (kursā) paredzēto (atbilstoši studējošā studiju plānam) studiju kursu vidējā svērtā atzīme pilna laika klātienes studentiem, kuri studē pirmā līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmā, otrā līmeņa profesionālajā studiju programmā ar piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo bakalaura grādu un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai akadēmiskajā bakalaura studiju programmā. Šis punkts netiek attiecināts uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi un valsts drošības iestādes amatpersonām, kuru izglītības ieguvi finansē no valsts budžeta līdzekļiem;"

1.12. papildināt ar 14.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.3.1 dzimums;"

1.13. papildināt ar 14.3.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.3.2 dzimšanas datums;"

1.14. papildināt ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Sistēmā iekļauj šādu informāciju par personu, kurai jākārto profesionālās kvalifikācijas eksāmens, bet kura nav attiecīgās izglītības iestādes izglītojamais (turpmāk - profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtotājs):

14.11. vārds (vārdi);

14.12. uzvārds;

14.13. personas kods;

14.14. dzimums;

14.15. dzimšanas datums;

14.16. statuss Fizisko personu reģistrā;

14.17. miršanas datums;

14.18. iestāde, kurā kārtots profesionālās kvalifikācijas eksāmens;

14.19. datums, no kura un līdz kuram profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtotājs reģistrēts izglītības iestādē;

14.110. iegūstamā profesionālā kvalifikācija;

14.111. ja persona nokārtojusi profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, - dati par izsniegto profesionālās kvalifikācijas apliecību atbilstoši šo noteikumu 19. punktam;

14.112. profesionālās kvalifikācijas eksāmenā iegūtais vērtējums.";

1.15. papildināt ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Lai nodrošinātu datu publisku pieejamību, finanšu caurskatāmību un augstas izglītības kvalitātes prasības, sistēmā iekļauj šādus datus par akadēmisko personālu un Akadēmiskā personāla reģistrā iekļaujamajām personām:

15.11. vārds (vārdi);

15.12. uzvārds;

15.13. personas kods vai izglītības iestādes piešķirtais personas identifikācijas numurs, kas nesakrīt ar personas kodu (ja personai Latvijā nav piešķirts personas kods);

15.14. dzimums;

15.15. dzimšanas datums;

15.16. miršanas datums;

15.17. valstiskā piederība un tās veids (valstiskās piederības veidu norāda tikai personām, kurām Latvijā ir piešķirts personas kods);

15.18. statuss Fizisko personu reģistrā;

15.19. akadēmiskais amats, kurā persona ievēlēta;

15.110. amata nosaukums, ja persona nodarbināta kā viesprofesors, asociētais viesprofesors, viesdocents, vieslektors, viesasistents, vadošais viespētnieks vai viespētnieks (turpmāk - akadēmiskā viespersonāla amats);

15.111. augstākās izglītības iestādes nosaukums, kurā persona ieņem akadēmiskā vai akadēmiskā viespersonāla amatu;

15.112. akadēmiskā vai akadēmiskā viespersonāla amata pildīšanas sākuma un beigu datums augstākās izglītības iestādē;

15.113. akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozaru grupas, nozares un apakšnozares;

15.114. slodze iepriekšējā gadā, izteikta astronomiskajās stundās;

15.115. norāde, vai informācija par konkrēto personu ir Sodu reģistrā, un datums, kad pēdējoreiz aktualizēta informācija Sodu reģistrā;

15.116. ja persona ir bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, - atļauja strādāt par pedagogu, ko izsniegusi komisija, kas izvērtē, vai, izsniedzot šādu atļauju, netiks nodarīts kaitējums izglītojamo interesēm (turpmāk - komisija) (attiecīgā lēmuma veids, datums un numurs);

15.117. augstāko izglītību apliecinošie dokumenti saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu (izņemot datus par augstākās izglītības dokumentiem, kas izsniegti Latvijā pēc 2020. gada 1. jūnija).";

1.16. izteikt 16.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.9. amats.";

1.17. izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Par ārvalstīs izsniegtajiem izglītības dokumentiem, Izglītības likumā noteiktajām institūcijām, bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un psihologiem sistēmā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgo reģistru. Par izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju sistēmā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par minēto dokumentāciju.";

1.18. izteikt 19.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.10. augstākās izglītības dokumentiem, kas izsniegti ārvalstīs un nav iekļauti Ārvalstīs izsniegto dokumentu reģistrā vai izsniegti Latvijā līdz 2016. gada 31. decembrim, pievieno skenētu dokumenta datni vai elektroniski sagatavotu dokumentu.";

1.19. papildināt ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Augstākās un profesionālās izglītības programmu absolventu monitoringu (turpmāk - absolventu monitorings) veic:

20.11. Centrālā statistikas pārvalde, kas ik gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes apstiprinātajai metodoloģijai apstrādā no Izglītības un zinātnes ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošajām informācijas sistēmām saņemtos datus;

20.12. ne retāk kā reizi sešos gados pēc ministrijas pasūtījuma organizējot absolventu aptaujas un pētījumus.";

1.20. izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk - datu sniedzējs) apstrādā, sagatavo un iesniedz sistēmā absolventu monitoringa datus par nodarbinātību, tai skaitā par nodarbinātību saimnieciskās darbības nozarēs un profesijās, ienākumiem, dibinātajiem uzņēmumiem un ekonomisko aktivitāti, apstrādājot sistēmas datus, Valsts ieņēmumu dienesta datus par personu nodarbinātību un ienākumiem, Nodarbinātības valsts aģentūras datus par personu ekonomiskās aktivitātes statusu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus par personām izsniegtajām īstermiņa uzturēšanās atļaujām, vecumu, dzimumu, deklarēto dzīvesvietu (turpmāk visi kopā - monitoringa dati).";

1.21. izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Datu sniedzējam katru gadu līdz 30. aprīlim no sistēmas nodod šādus datus par augstākās izglītības programmu absolventiem:

22.1. eksmatrikulācijas (ar diploma izsniegšanu) gads un doktora zinātniskā grāda iegūšanas gads;

22.2. augstākās izglītības iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu un Uzņēmumu reģistrā;

22.3. augstākās izglītības programmas kods;

22.4. personas kods;

22.5. no valsts vai starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem garantētā kredīta ņēmēja statuss;

22.6. matemātikas un latviešu valodas centralizēto eksāmenu vērtējumi vidējās izglītības pakāpē;

22.7. dzimšanas gads;

22.8. dzimums.";

1.22. papildināt ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Katru gadu līdz 30. aprīlim datu sniedzējam no sistēmas nodod šādus datus par profesionālās izglītības programmu absolventiem:

22.11. izglītības dokumenta par profesionālās kvalifikācijas ieguvi izsniegšanas gads;

22.12. profesionālās izglītības iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā;

22.13. profesionālās izglītības programmas kods;

22.14. personas kods;

22.15. dzimšanas gads;

22.16. dzimums.";

1.23. izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Atbilstoši šo noteikumu 22.1., 22.2. un 22.3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem datu sniedzējs katru gadu līdz 31. janvārim iesniedz sistēmā kopsavilkuma datus sadalījumā pa augstākās izglītības iestādēm, izglītības tematiskajām grupām un jomām, programmu grupām un studiju līmeņiem:

23.1. par absolventu nodarbinātību, bezdarbu un ienākumiem:

23.1.1. nodarbināto skaits;

23.1.2. bezdarbnieku un darba meklētāju skaits;

23.1.3. ekonomiski neaktīvo personu skaits;

23.1.4. emigrējušo personu skaits;

23.1.5. personu skaits, par kuriem nav datu;

23.1.6. vidējie gada ienākumi (euro);

23.1.7. no valsts vai starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem garantētā kredīta ņēmēju skaits;

23.1.8. centralizēto eksāmenu vidējie vērtējumi matemātikā un latviešu valodā vidējās izglītības pakāpē;

23.2. par absolventu skaitu pēc nodarbinātības nozares klasifikācijas koda (sadaļu līmenī) atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodiem (NACE 2. red.);

23.3. par absolventu skaitu pēc profesijas klasifikācijas koda (pamatgrupu līmenī) atbilstoši starptautiskajai standartizēto profesiju klasifikācijai (ISCO-08);

23.4. par absolventu sadalījumu pa statistiskajiem reģioniem atbilstoši deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adresei (Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Kurzemes statistiskais reģions, Latgales statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions un Zemgales statistiskais reģions);

23.5. par absolventiem, kuri dibinājuši uzņēmumus un kuriem pieder kapitāldaļas (skaits), un absolventu dibināto uzņēmumu skaitu.";

1.24. papildināt ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Atbilstoši šo noteikumu 22.11., 22.12. un 22.13. apakšpunktā minētajiem kritērijiem datu sniedzējs katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz sistēmā kopsavilkuma datus sadalījumā pa profesionālās izglītības iestādēm, izglītības tematiskajām grupām un jomām, programmu grupām un studiju līmeņiem:

23.11. par absolventu nodarbinātību, bezdarbu un ienākumiem:

23.11.1. nodarbināto skaits;

23.11.2. bezdarbnieku un darba meklētāju skaits;

23.11.3. ekonomiski neaktīvo personu skaits;

23.11.4. emigrējušo personu skaits;

23.11.5. personu skaits, par kuriem nav datu;

23.11.6. vidējie gada ienākumi (euro);

23.12. par absolventu skaitu pēc nodarbinātības nozares klasifikācijas koda (sadaļu līmenī) atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodiem (NACE 2. red.);

23.13. par absolventu skaitu pēc profesijas klasifikācijas koda (pamatgrupu līmenī) atbilstoši starptautiskajai standartizēto profesiju klasifikācijai (ISCO-08);

23.14. par absolventu sadalījumu pa statistiskajiem reģioniem atbilstoši deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adresei (Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Kurzemes statistiskais reģions, Latgales statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions un Zemgales statistiskais reģions);

23.15. par absolventiem, kuri dibinājuši uzņēmumus un kuriem pieder kapitāldaļas (skaits), un absolventu dibināto uzņēmumu skaitu.";

1.25. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Absolventu nodarbinātības, ienākumu, dibināto uzņēmumu skaita un ekonomiskās aktivitātes monitoringu veic 10 gadus pēc augstākās izglītības iestādes vai profesionālās izglītības iestādes absolvēšanas.";

1.26. izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Monitoringa datus apstrādā, ievērojot šādus nosacījumus:

25.1. monitoringa datus apkopotā veidā sadalījumā pa augstākās izglītības iestādēm, programmu grupām, studiju līmeņiem, izglītības programmām reizi gadā uzkrāj sistēmā, kur tos glabā pastāvīgi;

25.2. absolventu monitoringa pētījumu veikšanai, tai skaitā starptautiski salīdzinošiem pētījumiem, kuru īstenošanai datu iegūšanas metode ir aptaujas, Izglītības un zinātnes ministrija vai pētījuma veicējs, ar kuru Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi līgumu, aptaujas nosūta personai uz e-adresi. Par personām, kurām nav aktivizēta e-adrese, Izglītības un zinātnes ministrija pieprasa un Valsts ieņēmumu dienests sniedz elektroniskās deklarēšanas sistēmā esošo personu kontaktinformāciju (elektroniskā pasta adresi un telefona numuru). No Valsts ieņēmumu dienesta saņemtā kontaktinformācija tiek glabāta vienu gadu pēc pētījuma beigām un atkarībā no pētījuma izpildītāja tiek glabāta ministrijas vai izpildītāja serverī. Nosacījumus pētījuma īstenošanai un prasības personu datu apstrādei un aizsardzībai nosaka līgumos starp ministriju un pētījuma izpildītāju;

25.3. Latvijas atvērto datu portālā reizi gadā apkopotā veidā publicē monitoringa datus par augstākās izglītības absolventu nodarbinātības līmeni, nodarbinātību saimnieciskās darbības nozarēs un profesijās, vidējiem ienākumiem, ekonomiskās aktivitātes līmeni sadalījumā pa izglītības iestādēm, augstākās izglītības programmu grupām un studiju līmeņiem un profesionālās izglītības programmām;

25.4. absolventu monitoringa finansēšanas principi:

25.4.1. absolventu monitoringa datu apstrāde tiek nodrošināta gadskārtējā valsts budžeta likumā Ekonomikas ministrijas budžetā minētajam mērķim paredzētā finansējuma ietvaros;

25.4.2. pētījumi tiek nodrošināti gadskārtējā valsts budžeta likumā Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā paredzētā finansējuma ietvaros.";

1.27. izteikt 29.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.1. līdz kārtējā gada 30. jūnijam, izmantojot Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmu, aktualizē šo noteikumu 11.28., 11.29., 11.30., 11.31., 14.8. un 14.112. apakšpunktā minēto informāciju. Ja minētajā informācijā notikušas izmaiņas pēc kārtējā gada 30. jūnija, sistēma tās saņem tiešsaistes režīmā no Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas;"

1.28. izteikt 29.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.2. informāciju profesionālo kvalifikāciju klasifikatorā un vispārējā izglītībā sasniedzamo rezultātu klasifikatoros atbilstoši normatīvajiem aktiem par vispārējās izglītības standartiem;"

1.29. izteikt 43. punktu šādā redakcijā:

"43. Atbilstoši augstākās izglītības iestādes, profesionālās pamata un vidējās izglītības iestādes vai nozares eksaminācijas centra ievadītajam eksāmenu kārtotāja vai profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtotāja personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 14.1., 14.2., 14.3., 14.3.1, 14.3.2, 14.4., 14.5., 14.11., 14.12., 14.13.14.14., 14.15., 14.16. un 14.17. apakšpunktā minēto informāciju.";

1.30. papildināt ar 43.2 punktu šādā redakcijā:

"43.2 Koledžas, profesionālās pamata un vidējās izglītības iestādes vai nozares eksaminācijas centri, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, ievada un aktualizē sistēmā šo noteikumu 14.13., 14.18., 14.19., 14.110. un 14.111. apakšpunktā minēto informāciju.";

1.31. papildināt ar 45.1 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Pamatojoties uz akadēmiskā personāla un viespersonāla iesniegtajiem dokumentiem un darbinieka personas lietā esošo informāciju, izglītības iestāde sistēmā ievada un aktualizē šo noteikumu 15.13., 15.19., 15.110., 15.111., 15.112., 15.113., 15.114. un 15.117. apakšpunktā minēto informāciju.";

1.32. papildināt ar 45.2 punktu šādā redakcijā:

"45.2 Atbilstoši izglītības iestādes ievadītajam akdēmiskā personāla un viespersonāla personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 15.11., 15.12., 15.13., 15.14., 15.15., 15.16., 15.17. un 15.18. apakšpunktā minēto informāciju.";

1.33. papildināt ar 45.3 punktu šādā redakcijā:

"45.3 Šo noteikumu 15.114. apakšpunktā minētos datus augstākās izgītības iestādes sistēmā ievada līdz kārtējā gada 1. aprīlim par iepriekšējo kalendāra gadu.";

1.34. izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Atbilstoši izglītības iestādes ievadītajam personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Sodu reģistra iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 15.17., 15.115. un 16.6. apakšpunktā minēto informāciju par izglītības iestādē nodarbinātajām personām, 17.14. apakšpunktā minēto informāciju par privātprakses pedagogiem, kā arī informāciju par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem.";

1.35. izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

"52. Informāciju par institūcijām, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un psihologiem ievada un aktualizē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgo reģistru.";

1.36. izteikt 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Sistēma automātiski pārvieto uz arhīva datubāzi šādus datus par personām:

55.1. par pretendentu uzņemšanu izglītības iestādē - mēneša laikā, kopš pagājis gads no personas attiecīgā statusa termiņa beigām;

55.2. par privātpraksē strādājošu pedagogu - mēneša laikā kopš personas attiecīgā statusa termiņa beigām;

55.3. par psihologu - mēneša laikā kopš personas attiecīgā statusa termiņa beigām;

55.4. par akadēmisko personālu un akadēmisko viespersonālu - mēneša laikā kopš personas attiecīgā statusa termiņa beigām;

55.5. par sistēmas lietotāju - mēneša laikā, kopš pagājuši divi gadi no personas attiecīgā statusa termiņa beigām.";

1.37. svītrot 56. punktu;

1.38. izteikt 57. punktu šādā redakcijā:

"57. Sistēma mēneša laikā pēc attiecīgā notikuma iestāšanās automātiski dzēš no aktuālās un arhīva datubāzes šādus datus:

57.1. ziņas par vecākiem - pēc personas 21 gada vecuma sasniegšanas, izņemot ziņas par tām personām, kuras iesniegušas pieteikumu sociālajai stipendijai "Studētgods";

57.2. par izglītojamā dzimšanas apliecību - pēc personas 18 gadu vecuma sasniegšanas;

57.3. ziņas par izglītojamā invaliditāti un ziņas, kas iegūtas no Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju informācijas sistēmas, - divus gadus pēc izglītojamā statusa beigām;

57.4. par pasi vai personas apliecību un šo noteikumu 83.1. apakšpunktā minētos datus par ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju - pēc dokumenta derīguma termiņa beigām;

57.5. par psihologiem - atbilstoši normatīvajiem aktiem par psihologu reģistru;

57.6. par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem - piecus gadus pēc bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja izslēgšanas no Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra;

57.7. šo noteikumu 12.2.7.1, 12.8. un 12.9. apakšpunktā minēto informāciju - 20 gadus pēc studējošā statusa beigām;

57.8. šo noteikumu 12.2.9.1 un 12.10. apakšpunktā minēto informāciju - dienā, kad sociālās stipendijas "Studētgods" saņēmējs vai sociālās stipendijas "Studētgods" pieteicējs ir sasniedzis 28 gadu vecumu;

57.9. šo noteikumu 15.7., 15.17., 17.9., 17.10. un 17.14. apakšpunktā minēto informāciju - divus gadus pēc pedagoga vai privātpraksē strādājoša pedagoga statusa beigām;

57.10. par tehnisko personālu - divus gadus pēc tehniskā personāla statusa beigām;

57.11. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā iekļautās izglītības dokumentu kopijas - piecus gadus pēc ziņu iekļaušanas Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā.";

1.39. izteikt 66.2 punktu šādā redakcijā:

"66.2 Sistēmā esošo informāciju var izsniegt zinātniskajām institūcijām, žurnālistiem un trešajām pusēm, kas veic pētījumus atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar Izglītības un zinātnes ministriju vai tās padotības iestādi, ja saņemts rakstveida pieprasījums, kurā norādīts, kādam mērķim tā tiks izmantota. Personu datus nodod, anonimizējot personu identificējošos datus, izņemot gadījumu, ja šajā punktā minētajos līgumos noteikts citādi.";

1.40. papildināt ar 82. punktu šādā redakcijā:

"82. Šo noteikumu 15.117. apakšpunktā minētos datus par personām, kas darba tiesiskās attiecības uzsākušas pirms 2022. gada 1. jūlija, sistēmā ievada līdz 2022. gada 31. decembrim.";

1.41. papildināt ar 83. punktu šādā redakcijā:

"83. Sistēmā attiecībā uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā minēto Ukrainas civiliedzīvotāju:

83.1. kurš nav Latvijas valstspiederīgais, šo noteikumu 15.6. apakšpunktā minētās informācijas vietā izglītības iestāde manuāli norāda ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas numuru, izdošanas datumu, izdošanas vietu, dokumenta derīguma termiņu;

83.2. ja šo noteikumu 15.7. apakšpunktā minētā informācija netiek saņemta no Fizisko personu reģistra atbilstoši šo noteikumu 45. punktam, tad 15.7. apakšpunktā minētās informācijas vietā izglītības iestāde manuāli norāda informāciju par faktiskās dzīvesvietas adresi;

83.3. šo noteikumu 11.25.1 apakšpunktā minētās informācijas vietā, kā arī par šo noteikumu 11.1 punktā minētajiem izglītojamiem norāda izglītojamā statusu "Ukrainas civiliedzīvotājs"."

2. Šo noteikumu 1.16. un 1.18. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. septembrī.

3. Šo noteikumu 1.27. apakšpunkts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministra
pienākumu izpildītājs ‒
labklājības ministrs G. Eglītis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 464Pieņemts: 14.07.2022.Stājas spēkā: 20.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 19.07.2022. OP numurs: 2022/137.16
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
334057
20.07.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)