Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 36

2022. gada 30. jūnijā

Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"

APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes
30.06.2022. sēdes lēmumu Nr. 708 (prot. Nr. 9, 87.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu

Izdarīt Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas" šādus grozījumus:

1. Papildināt 21.5. punktu aiz vārdiem "deklarēts pašvaldības administratīvajā teritorijā" ar vārdiem "3 (trīs) mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas".

2. Izteikt pielikumus Nr. 1 "IESNIEGUMS par bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē" un Nr. 2 "IESNIEGUMS par izmaiņām pieteikumā par bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē" jaunā redakcijā (Pielikumā).

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs

 

Pielikums Nr. 1
Limbažu novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 10
"Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību
Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs,
kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas
"

     
   

(iesniedzēja vārds, uzvārds)

     
   

(personas kods)

     
   

(deklarētā dzīvesvietas adrese)

 

/

 
 

(tālrunis)

(elektroniskā pasta adrese)

IESNIEGUMS
par bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē

Limbažu novada pašvaldības
Pirmsskolas izglītības programmas vietu sadales komisijai
Rīgas ielā 16, Limbažos, LV-4001

Bērna dati:

vārds, uzvārds  
personas kods  
dzimšanas datums, mēnesis, gads  
deklarētā dzīvesvietas adrese  

Pamatojoties uz Limbažu novada pašvaldības 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 10 "Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas" lūdzu reģistrēt manu bērnu pirmsskolas izglītības programmā, kods 01 011111 ar 202_. gada ____.______________________.

Atzīmēt, prioritārā secībā numurējot, vēlamās 3 (trīs) PII:

N.p.k.

Pirmsskolas izglītības iestāde Adrese
  Limbažu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde "Buratīno" Parka iela 5, Limbaži
  Limbažu pilsētas 2. pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis" Zāles iela 6, Limbaži
  Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde "Spārīte" Dārza iela 6, Limbaži
  Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde Ābeļu iela 4, Ozolaine, Limbažu pag.
  Skultes pirmsskolas izglītības iestāde "Aģupīte" "Mandegas", Skulte, Skultes pag.
  Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola "Viļķenes skola", Viļķene, Viļķenes pag.
  Pāles pamatskola Skolotāju iela 4, Pāle, Pāles pag.
  Lādezera pamatskola Skolas iela 1, Lādezers, Limbažu pag.
  Umurgas pamatskola Ulda Sproģa iela 7, Umurga, Umurgas pag.
  Umurgas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Pociemā Pociema iela 7, Pociems, Katvaru pag.
  Vidrižu pamatskola Skolas iela 5, Vidriži, Vidrižu pag.
  Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis" Parka iela 13, Aloja, Limbažu novads
  Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis" struktūrvienība Vilzēnos "Vilzēnu pamatskola", Vilzēni, Braslavas pag., Limbažu novads
  Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis" struktūrvienība Puikulē ''Sabiedriskais centrs'', Puikule, Brīvzemnieku pag., Limbažu novads
  Staiceles pamatskola Sporta iela 4, Staicele, Limbažu novads
  Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola Parka iela 12, Ainaži, Limbažu novads
  Liepupes pamatskola "Veiksmes", Liepupe, Liepupes pag., Limbažu novads
  Pirmsskolas izglītības iestāde "Vilnītis" Pērnavas iela 29, Salacgrīva, Limbažu novads
  Pirmsskolas izglītības iestāde "Vilnītis" filiāle Korģenē Zītaru iela 2, Korģene, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads
  Pirmsskolas izglītības iestāde "Vilnītis" filiāle Svētciemā Dārza iela 26, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads

Papildu atzīmes:

 

bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns
bērns no Limbažu novada administratīvajā teritorijā deklarētajām audžuģimenēm;
normatīvo aktu regulējums (pielikumā izziņa no darbvietas)
dvīņi vai vairāki vienās dzemdībās dzimuši bērni
kāds no bērniem jau apmeklē izvēlēto PII: bērna vārds, uzvārds ____________________________
vecāks ir darbinieks attiecīgajā PII

Vecāku ievērībai:

1. Iesnieguma iesniegšana Limbažu novada pašvaldībā negarantē bērnam tūlītēju vietas piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādē.

2. Vecākiem ir pienākums informēt Limbažu novada pašvaldības Pirmsskolas izglītības programmas vietu sadales komisiju par izmaiņām iesniegumā norādītajā vecāku/bērna kontaktinformācijā 10 darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka vecāki nesaņems izziņu (paziņojumu) par vietas piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādē, kurā norādīts termiņš, kādā vecākiem jāierodas pirmsskolas izglītības iestādē. Ja vecāki noteiktajā termiņā neierodas pirmsskolas izglītības iestādē, izziņa (paziņojums) zaudē spēku un bērna vieta reģistrā tiek anulēta.

Kontaktinformācija: Rīgas iela 16, Limbažos, tālr. 64023003; e-pasts: pasts@limbazunovads.lv

202_. gada   .      
         

(iesniedzēja paraksts)*

* Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu
elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts, izmantojot
e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" portālā www.latvija.lv.

 

Pielikums Nr. 2
Limbažu novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 10
"Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību
Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs,
kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas
"

     
   

(iesniedzēja vārds, uzvārds)

     
   

(personas kods)

     
   

(deklarētā dzīvesvietas adrese)

 

/

 
 

(tālrunis)

(elektroniskā pasta adrese)

IESNIEGUMS
par izmaiņām pieteikumā par bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē

Limbažu novada pašvaldības
Pirmsskolas izglītības programmas vietu sadales komisijai
Rīgas ielā 16, Limbažos, LV-4001

Bērna dati:

vārds, uzvārds  
personas kods  
dzimšanas datums, mēnesis, gads  
deklarētā dzīvesvietas adrese  

Pamatojoties uz Limbažu novada pašvaldības 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 10 "Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas" lūdzu veikt izmaiņas pieteikumā:

 vēlos mainīt uzņemšanas laiku ar 202___. gada____.__________________
vēlos mainīt izglītības iestādi NO: _______________________________________________

UZ:

Limbažu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde "Buratīno"

Limbažu pilsētas 2. pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis"

Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde "Spārīte"

Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde

Skultes pirmsskolas izglītības iestāde "Aģupīte"

Staiceles pamatskola

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola

Liepupes pamatskola

Pirmsskolas izglītības iestāde "Vilnītis"

Pirmsskolas izglītības iestāde "Vilnītis" filiāle Korģenē

Pirmsskolas izglītības iestāde "Vilnītis" filiāle Svētciemā

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola

Pāles pamatskola

Lādezera pamatskola

Umurgas pamatskola

Umurgas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Pociemā

Vidrižu pamatskola

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis"

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis" struktūrvienība Vilzēnos

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis" struktūrvienība Puikulē

ar 202_. gada ____.______________________

 
20___. gada ____.______________    
   

(iesniedzēja paraksts)*

* Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu
elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts, izmantojot
e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" portālā www.latvija.lv.

 

Paskaidrojuma raksts
Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 30. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 36 "Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas""

Paskaidrojuma raksta

sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punkts nosaka pašvaldības autonomo funkciju gādāt par iedzīvotāju izglītību, tajā skaitā nodrošināt pirmsskolas un skolas vecuma bērnus ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs. Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka: pieteikumu reģistrācijas kārtību. Saistošo noteikumu redakcija papildināta ar papildus piezīmi- par deklarēšanās nosacījumu prioritātes izvērtēšanā saistošo noteikumu 21.5. punktā. To pielikumā veicama "Iesniegumu" veidlapu aktualizācija.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās Limbažu novada Izglītības pārvalde, kas nodrošina Pirmsskolas izglītības programmas vietu sadales komisijas darbu.
5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādē tika veiktas konsultācijas ar privātpersonām, ar Limbažu novada pašvaldības izglītības jomas speciālistiem. Saistošo noteikumu projekts ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv.

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Limbažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 36Pieņemts: 30.06.2022.Stājas spēkā: 19.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 136, 18.07.2022. OP numurs: 2022/136.30
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
334007
19.07.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)