Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 378

Rīgā 2022. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 33 52. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 684 "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
3. panta septīto daļu
un 16. panta piekto un sesto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 684 "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 140. nr.; 2012, 70. nr.; 2021, 124. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 3. panta septīto daļu un 16. panta piekto un sesto daļu";

1.2. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā alkoholiskajiem dzērieniem piemēro likuma "Par akcīzes nodokli" (turpmāk - likums) 16. panta pirmās daļas 4.1, 5., 7., 8., 9. un 10. punktā minētos akcīzes nodokļa atbrīvojumus;

1.2. prasības un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests izsniedz, pārreģistrē un anulē atļauju alkoholisko dzērienu iegādei, lai alkoholiskos dzērienus izmantotu atbilstoši likuma 16. panta pirmās daļas 4.1, 5., 7., 8., 9. un 10. punktam, prasības un kārtību, kādā piegādā alkoholiskos dzērienus lietotājam, kā arī nosaka informāciju, kas ietverama atļaujā alkoholisko dzērienu iegādei, atļaujas alkoholisko dzērienu iegādei spēkā stāšanās nosacījumus un darbības termiņu, kā arī prasības alkoholisko dzērienu piegādātājam un lietotājam, kas izpildāmas nodokļa atbrīvojuma piemērošanai;

1.3. prasības un kārtību, kādā alkoholiskos dzērienus izmanto tādu uztura bagātinātāju ražošanai, kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem, un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību (turpmāk - uztura bagātinātāji).";

1.3. papildināt ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"1.1 Lai komersants alkoholiskos dzērienus varētu izmantot atbilstoši likuma 16. panta pirmās daļas 4.1, 5., 7., 8., 9. un 10. punktam (turpmāk - lietotājs), komersants saņem Valsts ieņēmumu dienesta atļauju iegādāties alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu (turpmāk - lietotāja atļauja) (1.1 pielikums).";

1.4. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Alkoholiskos dzērienus atbrīvo no akcīzes nodokļa, pamatojoties uz likuma 16. panta pirmās daļas 4.1, 5., 7., 8., 9. un 10. punktu, ja akcīzes nodokļa maksātājs piegādā alkoholiskos dzērienus saskaņā ar šiem noteikumiem (turpmāk - piegādātājs) personai, kurai ir lietotāja atļauja.";

1.5. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Lietotāja atļauja ir nepieciešama arī tad, ja piegādātājs pats izmanto alkoholiskos dzērienus, kuri atbrīvoti no akcīzes nodokļa. Lietotāja atļaujas saņemšanai šajā gadījumā nav nepieciešams iesniegt šo noteikumu 15.8. apakšpunktā minēto dokumentu.";

1.6. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Uztura bagātinātājus, kuru ražošanai nepieciešams izmantot alkoholiskos dzērienus, ir atļauts ražot Latvijas Republikā, izmantojot spirtu.";

1.7. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Lai saņemtu lietotāja atļauju iegādāties alkoholiskos dzērienus, komersants iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu atļaujas saņemšanai iegādāties alkoholiskos dzērienus, kurus atbrīvo no akcīzes nodokļa (2. pielikums).";

1.8. izteikt 15.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2. ja komersants ražo uztura bagātinātājus, - tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai saražotu vienu attiecīgā uztura bagātinātāja vienību;"

1.9. papildināt ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Ja alkoholiskos dzērienus paredzēts izmantot tādu uztura bagātinātāju ražošanai, kuri satur etilspirtu un kuru iepakojuma vienība pārsniedz 150 mililitrus, iesniegumā atļaujas saņemšanai norāda likuma 16. panta pirmās daļas 5. punkta "e" apakšpunktā noteikto izmantošanas mērķi.";

1.10. izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Lietotāja atļauju izsniedz par katru alkoholisko dzērienu veidu, un tā ir derīga vienu gadu.";

1.11. izteikt 20.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.7. lietotājam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kura kopsumma pārsniedz 150 euro, izņemot gadījumu, ja attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti vai ja pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un persona iepriekš minētās nodokļu parāda saistības pilda.";

1.12. svītrot 22.5. apakšpunktu;

1.13. papildināt ar 22.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.6. nav pierādījumu par tā galaprodukta saražošanu un realizāciju, kura ražošanai tika iegādāti alkoholiskie dzērieni.";

1.14. svītrot 23. punktu;

1.15. papildināt ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Ja lietotāja atļauja tiek anulēta vai tā zaudē spēku, 10 darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā par lietotāja atļaujas anulēšanu vai dienas, kad atļauja zaudējusi spēku, lietotājs veic inventarizāciju un Valsts ieņēmumu dienestā deklarē alkoholisko dzērienu atlikumu.";

1.16. papildināt ar 23.2 punktu šādā redakcijā:

"23.2 Ja lietotāja atļauja ir anulēta vai zaudējusi spēku, alkoholisko dzērienu iznīcināšana, atdošana atpakaļ piegādātājam, realizācija vai nodošana citam lietotājam, kuram ir izsniegta lietotāja atļauja, vai pārvietošana uz citām lietotāja struktūrvienībām no alkoholisko dzērienu uzglabāšanas un izmantošanas vietas ir atļauta ar Valsts ieņēmumu dienesta atļauju. Atļauju izsniedz, pamatojoties uz lietotāja iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

23.21. lietotāja nosaukums;

23.22. lietotāja nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

23.23. lietotāja atļaujas numurs;

23.24. alkoholisko dzērienu uzglabāšanas vietas adrese;

23.25. alkoholisko dzērienu veids;

23.26. alkoholisko dzērienu atlikums;

23.27. plānotās darbības ar alkoholisko dzērienu atlikumu;

23.28. alkoholisko dzērienu saņēmēja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, atļaujas vai licences numurs un piegādes vietas adrese, ja alkoholisko dzērienu atlikumu plānots atdot atpakaļ alkoholisko dzērienu piegādātājam, realizēt vai nodot citam lietotājam, kuram ir lietotāja atļauja;

23.29. informācija par komersantu, kas iznīcinās alkoholisko dzērienu atlikumu, alkoholisko dzērienu iznīcināšanas vieta, ja alkoholisko dzērienu atlikumu plānots iznīcināt;

23.210. iesnieguma iesniegšanas datums, atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts.";

1.17. papildināt ar 23.3 punktu šādā redakcijā:

"23.3 Šo noteikumu 23.2 punktā minētajam iesniegumam pievieno alkoholisko dzērienu iegādi apliecinoša dokumenta kopiju, kuru apliecinājis lietotājs, un dokumentus, kas pamato darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem (piemēram, līgums par preču realizāciju vai iznīcināšanu).";

1.18. izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

 

Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 378

"2. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 684

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM

Iesniegums atļaujas saņemšanai/pārreģistrācijai iegādāties alkoholiskos dzērienus, kurus atbrīvo no akcīzes nodokļa

Lietotāja nosaukums  
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  
tālrunis  
elektroniskā pasta adrese  

Alkoholiskā dzēriena veids  
Absolūtā spirta daudzums (%)  
Nepieciešamais alkoholiskā dzēriena daudzums Litros Absolūtā spirta litros

Adrese (adreses), kur alkoholiskie dzērieni tiks uzglabāti un izmantoti (saskaņā ar teritorijas un telpu plānu)  
Darba laiks Pirmdien Otrdien Trešdien Ceturtdien Piektdien Sestdien Svētdien
             

Izmantošanas mērķis (var atzīmēt vairākus):
1) uztura bagātinātāji, kuri satur etilspirtu un kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību, ja uztura bagātinātāja iepakojuma vienība nepārsniedz 150 mililitrus

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 4.1 punkts)

 
2) spirts, kuru izmanto zinātniskās pētniecības vajadzībām

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 5. punkta "a" apakšpunkts)

 
3) spirts, kuru izmanto citu produktu vai preču (izņemot alkoholiskos dzērienus) kvalitātes noteikšanai

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 5. punkta "b" apakšpunkts)

 
4) spirts, kas kā neatņemama sastāvdaļa ietilpst ierīcēs un mehānismos vai nodrošina ierīču un mehānismu darbību

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 5. punkta "c" apakšpunkts)

 
5) spirts, kuru izmanto kosmētikas līdzekļu ražošanā

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 5. punkta "d" apakšpunkts)

 
6) spirts, kuru izmanto pārtikas rūpniecībā (izņemot izmantošanu par izejvielu alkoholisko dzērienu ražošanā un tādu spirtu saturošu produktu ražošanā, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2106. un 3302. preču pozīcijā)

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 5. punkta "e" apakšpunkts)

 
7) spirts, kuru izmanto tādu vielu ražošanā, ko lieto zāļu un veterināro zāļu ražošanā

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 5. punkta "f" apakšpunkts)

 
8) alkoholiskie dzērieni, kurus satur šokolādes produkti vai citi pārtikas produkti

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 7. punkts)

 
9) spirts, kuru satur etiķis vai citi produkti, kas ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2209. preču pozīcijā

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 8. punkts)

 
10) spirts, kuru satur produkti, kas paredzēti tādu pārtikas produktu vai bezalkoholisko dzērienu izgatavošanai, kuros faktiskais spirta daudzums nepārsniedz 1,2 tilpumprocentus

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 9. punkts)

 
11) produkti, kuri atbilst alkoholisko dzērienu definīcijai un kurus iznīcina vai kā citādi nodrošina, lai tie nebūtu lietojami uzturā vai izmantojami alkoholisko dzērienu vai citu uzturā lietojamu produktu ražošanā

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 10. punkts)

 

Atbildīgā persona:
amats  
vārds, uzvārds  
datums1    

/

   

/

        paraksts1  

Piezīme.
1 Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 684 "Kārtība, kādā atsevišķiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 378Pieņemts: 21.06.2022.Stājas spēkā: 01.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 123, 29.06.2022. OP numurs: 2022/123.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
333560
01.07.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)