Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 276

Rīgā 2022. gada 10. maijā (prot. Nr. 26 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 12. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 73., 246. nr.; 2017, 91. nr.; 2018, 89. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Klasifikācijas iestāde no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētās valsts informācijas sistēmas "Sodu reģistrs" (turpmāk - Sodu reģistrs) tiešsaistes datu pārraides režīmā iegūst informāciju par būvuzņēmuma atbilstību šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētajām prasībām.";

1.2. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Klasifikācijas iestāde piešķir kvalifikācijas klasi no pirmās līdz piektajai, kur pirmā klase atbilst augstākajai kvalifikācijai, bet piektā - zemākajai.";

1.3. svītrot 11. punktu;

1.4. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Kvalifikācijas klasi nosaka, aprēķinot vidējo aritmētisko rezultātu no profesionālās pieredzes kritērijos (1., 3. un 4. kritērijs) iegūtās summas, ko koriģē atbilstoši būvuzņēmuma finansiāli ekonomiskajiem rādītājiem un ilgtspējas kritēriju vērtējumam.";

1.5. svītrot 25.7. apakšpunktu;

1.6. izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Lai klasificētu Latvijā reģistrētus komersantus, klasifikācijas iestāde no Sodu reģistra saņem ziņas par būvuzņēmuma pieļautajiem Krimināllikuma un citu likumu normu pārkāpumiem (tiesību akta nosaukums, kā arī pārkāptā tiesību norma un periods, par kādu ziņas pārbauda, norādīts šo noteikumu 3. pielikumā).";

1.7. svītrot 27.3. apakšpunktu;

1.8. svītrot 28.4. apakšpunktu;

1.9. izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Profesionālās pieredzes kritēriju grupā klasifikācijas iestāde konstatē atbilstību vienai vispārējai kvalifikācijas klasei.";

1.10. izteikt 32.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.1. 1. kritērijs - būvuzņēmumā nodarbinātajiem būvspeciālistiem piešķirto patstāvīgās prakses tiesību skaits trijos iepriekšējos gados. Ja būvuzņēmumā nodarbinātajiem būvspeciālistiem:
32.1.1. piešķirtas 15 patstāvīgās prakses tiesības katrā pārskata gadā vai vairāk - būvuzņēmums atbilst 1. klasei;
32.1.2. piešķirtas 10-14 patstāvīgās prakses tiesības katrā pārskata gadā - būvuzņēmums atbilst 2. klasei;
32.1.3. piešķirtas piecas līdz deviņas patstāvīgās prakses tiesības katrā pārskata gadā - būvuzņēmums atbilst 3. klasei;
32.1.4. piešķirtas viena līdz četras patstāvīgās prakses tiesības katrā pārskata gadā - būvuzņēmums atbilst 4. klasei;
32.1.5. nav piešķirtas patstāvīgās prakses tiesības nevienā pārskata gadā - būvuzņēmums atbilst 5. klasei;"

1.11. svītrot 32.3. apakšpunktu;

1.12. svītrot 33. punktu;

1.13. svītrot 33.1 punktu;

1.14. svītrot 34.1. apakšpunktu;

1.15. izteikt 34.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.2. 7. kritērijs - finanšu līdzsvara rādītājs, ko izsaka pašu kapitāla procentuālā attiecība pret aktīvu kopsummu:
34.2.1. 20 % un vairāk - būvuzņēmums atbilst 1. klasei;
34.2.2. no 15 % līdz 19,99 % - būvuzņēmums atbilst 2. klasei;
34.2.3. no 10 % līdz 14,99 % - būvuzņēmums atbilst 3. klasei;
34.2.4. no 5 % līdz 9,99 % - būvuzņēmums atbilst 4. klasei;
34.2.5. mazāk par 5 % - būvuzņēmums atbilst 5. klasei.";

1.16. izteikt 36.2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.2.7. piespiedu ietekmēšanas līdzekli, kas piemērots par šo noteikumu 3. pielikumā minēto Krimināllikuma normu pārkāpumu par 36 mēnešu periodu vai par citu likumu normu pārkāpumu par 12 mēnešu periodu pirms lēmuma pieņemšanas par klasifikāciju. Ja Sodu reģistra dati liecina par šo noteikumu 3. pielikumā minēto Krimināllikuma vai Darba likuma normu pārkāpumu darba tiesisko attiecību jomā, piemēro korekciju 0,5 punktu apmērā. Par pārējo šo noteikumu 3. pielikumā minēto likumu normu pārkāpumu piemēro korekciju 0,1 punkta apmērā;"

1.17. izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Lēmums par pagaidu un vienreizējas kvalifikācijas procesā klasificēta būvuzņēmuma klasifikāciju ir spēkā vienu gadu.";

1.18. izteikt 44.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.2.4. summējot korekciju, kas atbilstoši kvalifikācijai 7., 8., 9., 12., 13., 14., 15. un 16. kritērijā jāpiemēro katram apvienības dalībniekam;"

1.19. izteikt 44.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.2.1 uz šo noteikumu 44.2. apakšpunktā minētajā kārtībā iegūto kvalificēšanas rezultātu attiecina šo noteikumu 36.1 punktā minētos kvalificēšanas principus;"

1.20. svītrot 44.3. apakšpunktu;

1.21. izteikt 44.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.5. ja kāds no apvienības dalībniekiem neatbilst 10. kritērija prasībām, klasifikācijas iestāde pieņem lēmumu par kvalificēšanas pārtraukšanu;"

1.22. papildināt ar 44.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.6. ja kāds no apvienības dalībniekiem ir klasificēts šo noteikumu 8. punktā noteiktajā kārtībā, apvienībai piešķir 5. kvalifikācijas klasi.";

1.23. svītrot 44.1 punktu;

1.24. svītrot 55.3. apakšpunktu;

1.25. izteikt 63. punktu šādā redakcijā:

"63. Reģistra publiski pieejamajā daļā iekļauj lēmuma pieņemšanas datumu un būvuzņēmumam piešķirto klasi.";

1.26. svītrot 1. pielikumu;

1.27. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

1.28. izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);

1.29. izteikt 5. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums);

1.30. izteikt 6. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums);

1.31. izteikt 8. pielikumu jaunā redakcijā (5. pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. septembrī.

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 10. maija
noteikumiem Nr. 276

"3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 211

Būvkomersantu klasifikācijas vajadzībām Sodu reģistrā pārbaudāmās tiesību normas

Nr. p. k.

Tiesību akta norma
I. Krimināllikums
(būvkomersanta pārbaudes periods - 36 mēneši)
1. 70.4 pants. Tiesību ierobežošana
2. 70.5 pants. Mantas konfiskācija
3. 70.6 pants. Naudas piedziņa
Krimināllikuma norma, uz kuras pamata izdots lēmums par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu
4. 99. pants. Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana
5. 100. pants. Bīstamu vielu neatļauta apglabāšana ūdeņos un zemes dzīlēs
6. 101. pants. Jūras piesārņošana
7. 102. pants. Zemes, mežu un ūdeņu piesārņošana un piegružošana
8. 103. pants. Atmosfēras gaisa piesārņošana
9. 104.1 pants. Iekārtu nelikumīga ekspluatācija
10. 105. pants. Pasākumu neveikšana dabas vides piesārņojuma likvidēšanai
11. 106. pants. Datu slēpšana par dabas vides piesārņojumu
12. 146. pants. Darba aizsardzības noteikumu pārkāpšana
13. 185. pants. Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana
14. 186. pants. Mantas iznīcināšana un bojāšana aiz neuzmanības
15. 187. pants. Elektrotīkla, publiskā elektronisko sakaru tīkla, siltumtīkla, gāzes, naftas un naftas produktu vada tīša iznīcināšana un bojāšana
16. 188. pants. Gāzes un naftas vadu iznīcināšana un bojāšana aiz neuzmanības
17. 202. pants. Preces un pakalpojuma kvalitātes nenodrošināšana
18. 203. pants. Preces un pakalpojuma drošuma prasību neievērošana
19. 207. pants. Uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas un bez atļaujas (licences)
20. 211. pants. Negodīga konkurence, maldinoša reklāma un negodīga komercprakse
21. 217. pants. Grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana
22. 229. pants. Nelikumīgas darbības ar kultūras priekšmetiem
23. 238. pants. Ražošanas drošības un tehniskās disciplīnas noteikumu pārkāpšana
24. 239. pants. Būvniecības noteikumu pārkāpšana
25. 240. pants. Ugunsdrošības noteikumu pārkāpšana
26. 275. pants. Dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošana un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšana un izmantošana
27. 279. pants. Patvarība
28. 280. pants. Personas nodarbināšanas noteikumu pārkāpšana
II. Darba likums
(būvkomersanta pārbaudes periods - 12 mēneši)
29.

158. pants. Darba līguma nenoslēgšana rakstveida formā

30. 159. pants. Valsts noteiktās minimālās mēneša darba algas nenodrošināšana
31. 160. pants. Atteikšanās no sarunām par darba koplīguma slēgšanu
32. 161. pants. Atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšana darba tiesisko attiecību jomā
33. 162. pants. Citu darba tiesiskās attiecības regulējošu normatīvo aktu pārkāpšana
III. Darba aizsardzības likums
(būvkomersanta pārbaudes periods - 12 mēneši)
34. 29. pants. Darba vides riska novērtējuma neveikšana vai darba aizsardzības pasākumu plāna neizstrādāšana
35. 30. pants. Nodarbināšana bez obligātās veselības pārbaudes
36. 31. pants. Darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšana
37. 32. pants. Tāda darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšana, kura rezultātā nodarbinātajam radušies smagi veselības traucējumi vai iestājusies viņa nāve
38. 33. pants. Drošības zīmju nelietošana un to atbilstoša neizvietošana darba vidē
39. 34. pants. Nodarbināto nenodrošināšana ar darbam nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem
40. 35. pants. Neatbilstoša darba aprīkojuma lietošana vai drošības prasību neievērošana
41. 36. pants. Nodarbināto neinstruēšana vai apmācības neveikšana jautājumos par nodarbinātā drošību un veselību darbā
42. 37. pants. Citu darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai
43. 38. pants. Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana, pārkāpjot normatīvajos aktos kompetentiem speciālistiem un kompetentām institūcijām noteiktās prasības
44. 39. pants. Neatbilstoša darba vides iekšējā uzraudzība, sniedzot darba aizsardzības pakalpojumus
IV. Likums "Par piesārņojumu"
(būvkomersanta pārbaudes periods - 12 mēneši)
45. 61. pants. Administratīvā atbildība vides piesārņošanas jomā
46. 62. pants. Administratīvā atbildība piesārņojošu darbību jomā
V. Ūdens apsaimniekošanas likums
(būvkomersanta pārbaudes periods - 12 mēneši)
47. 27. pants. Administratīvie pārkāpumi ūdens resursu aizsardzības un apsaimniekošanas jomā
VI. Likums "Par zemes dzīlēm"
(būvkomersanta pārbaudes periods - 12 mēneši)
48. 25. pants. Administratīvā atbildība zemes dzīļu izmantošanas jomā
VII. Atkritumu apsaimniekošanas likums
(būvkomersanta pārbaudes periods - 12 mēneši)
49. 43. panta otrā daļa
VIII. Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likums
(būvkomersanta pārbaudes periods - 12 mēneši)
50. 22. pants. Piesārņošana no kuģiem un termināļiem
IX. Likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"
(būvkomersanta pārbaudes periods - 12 mēneši)
51. 27. pants. Administratīvie pārkāpumi ietekmes uz vidi novērtējuma jomā
X. Ķīmisko vielu likums
(būvkomersanta pārbaudes periods - 12 mēneši)
52. 19. pants. Administratīvie pārkāpumi ķīmisko vielu, maisījumu, izstrādājumu, biocīdu un apstrādātu izstrādājumu jomā
XI. Likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"
(būvkomersanta pārbaudes periods - 12 mēneši)
53. 32. pants. Kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana
54. 33. pants. Kultūras pieminekļu, to teritoriju un aizsardzības zonu pārveides, izpētes un arheoloģisko izrakumu veikšanas noteikumu pārkāpšana
XII. Ceļu satiksmes likums
(būvkomersanta pārbaudes periods - 12 mēneši)
55. 82. pants. Ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana
XIII. Aizsargjoslu likums
(būvkomersanta pārbaudes periods - 12 mēneši)
56. 66.11 pants. Aizsargjoslās ap naftas un naftas produktu cauruļvadiem, tilpnēm vai krātuvēm noteikto aprobežojumu pārkāpšana
XIV. Būvniecības likums
(būvkomersanta pārbaudes periods - 12 mēneši)
57. 25. pants. Administratīvā atbildība par patvaļīgu būvniecību
58. 26. pants. Administratīvā atbildība par normatīvajos aktos noteikto būves konservācijas vai norobežošanas prasību neievērošanu
59. 27. pants. Administratīvā atbildība par būvniecības pakalpojumu sniegšanu bez civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
60. 28. pants. Administratīvā atbildība būvju ekspluatācijas jomā
61. 29. pants. Administratīvā atbildība būvizstrādājumu jomā
62. 30. pants. Administratīvā atbildība par būvniecības pakalpojumu sniegšanu bez reģistrācijas būvkomersantu reģistrā
63. 31. pants. Administratīvā atbildība par tehnisko noteikumu, atļauju, saskaņojumu vai atteikumu neizdošanu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos vai noteiktajā veidā
XV. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums
(būvkomersanta pārbaudes periods - 12 mēneši)
64. 55. pants. Ugunsdrošības prasību neievērošana
XVI. Likums "Par nodokļiem un nodevām"
(būvkomersanta pārbaudes periods - 12 mēneši)
65. 144. pants. Regulējuma neievērošana attiecībā uz elektronisko informācijas uzskaiti būvlaukumā

"

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 10. maija
noteikumiem Nr. 276

"4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 211

IESNIEGUMS PAR PAGAIDU KLASIFIKĀCIJU

Norādījumi iesnieguma aizpildīšanai

Ja iesniegumu aizpilda elektroniski, iesniedzējam jāaizpilda tikai neiekrāsotie lauki. Apstiprinot izvēlni "Kopēt no oficiālo reģistru informācijas", lauki tiks aizpildīti automātiski. Ziņas neiekrāsotajos laukos iespējams labot manuāli.

Ziņas aizpilda par iepriekšējo 3 gadu periodu vai par tādu periodu, par kādu pieejami dati.

I sadaļu aizpilda BIS darbinieks. Turpmākās sadaļas aizpilda iesniedzējs.

I. PAMATINFORMĀCIJA par dokumentu

BIS reģistrācijas numurs  
Dokumenta nosaukums Iesniegums par pagaidu klasifikāciju
Dokumenta tips Jauns iesniegums
Dokumenta statuss  
Saņemšanas datums Datuma piešķiršana
Lietvedības numurs  

II. Pamatinformācija par KOMERSANTu

Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs  
Nosaukums  
BKR numurs  
BKR reģistrācijas datums Izvēlēties datumu
Komersanta veids  
Juridiskā adrese  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

Šeit un turpmāk, ja veidlapu aizpilda elektroniski, pēc Uzņēmumu reģistra piešķirtā reģistrācijas numura ievadīšanas pārējo lauku automātisku aizpildi iniciē, spiežot izvēlni "Kopēt no oficiālo reģistru informācijas". Ja dati neatbilst aktuālajai situācijai, neiekrāsotajos laukos tos iespējams labot. Ja iesniedzējs veicis minētos labojumus, iesniegumam jāpievieno dokumentāras liecības izmaiņu pamatojumam.

III. Kvalifikācijas Informācija

1. Finanšu dati*

Pārskata gads

Rādītājs

euro

euro

euro

Izvēlēties pārskata gadu Izvēlēties pārskata gadu Izvēlēties pārskata gadu
Pašu kapitāls (bilances pasīva sastāvā)      
Aktīvi (aktīvu kopsumma bilancē)      
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

Piezīme. * Dati no uzņēmuma bilances (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums).

2. KOPĒJAIS SNIEGTO BŪVNIECĪBAS PAKALPOJUMU APJOMS

Apjomu norādīt, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Būvniecības darbi Latvijā (summa euro)  
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
Būvniecības darbi ārpus Latvijas (summa euro)  
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

3. Vidējā darba samaksa uzņēmumā

Gads Vidējā bruto darba samaksa uzņēmumā (euro)
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

4. Maksātspēja

Iesniedzējs apliecina, ka iesnieguma aizpildīšanas dienā attiecībā uz komersantu nav spēkā lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu, kā arī nav pasludināta uzņēmuma maksātnespēja.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds  

5. Ziņas par Valsts Ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, kas taksācijas periodā pārsniedz 150 euro

Aizpilda par viena gada periodu, skaitot no iesnieguma datuma.

Periods Nodokļu parāda summa (euro)
Izvēlēties pārskata gadu
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

6. AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA PAR BŪVSPECIĀLISTIEM

Gads Būvspeciālista vārds, uzvārds Līguma numurs Līguma datums Sfēra/joma Sertifikāta numurs (no būvspeciālistu reģistra)
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
   
Pievienot rindu  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

7. Uzņēmumā ieviestās sertificētās pārvaldības sistēmas

Sertificētā sistēma Sertifikāta Nr., izdevējs (iestādes nosaukums)
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

8. Dati par piemērotajiem sodiem

Atzīmē, ja iepriekšējo 3 gadu periodā attiecībā uz uzņēmumu stājies spēkā saistošs, neapstrīdams lēmums, prokurora priekšraksts par sodu vai galīgs tiesas spriedums, ar kuru atstāts spēkā lēmums par būvdarbu apturēšanu vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piemērotu sodu, kas pamatots ar: (a) būvniecību regulējošo normu pārkāpumiem, (b) vides piesārņojuma normu pārkāpumiem, (c) ugunsdrošības normu pārkāpumiem, (d) darba drošības normu pārkāpumiem, (e) noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, (f) personu nodarbināšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī (g) piespiedu ietekmēšanas līdzekli, kas piemērots, pamatojoties uz vispārējās drošības un sabiedriskās kārtības pārkāpumiem vai uz jebkuru no šeit minēto normu pārkāpumiem.

Lēmuma datums Lēmuma izdevējs Lēmuma numurs Būvobjekts (nosaukums, adrese)
Izvēlēties datumu      
Izvēlēties datumu      
Izvēlēties datumu      
Izvēlēties datumu      
   
Iegūt ziņas no Sodu reģistra  

9. dalība būvniecības nozares profesionālajā organizācijā

Aizpilda, ja būvuzņēmums ir dalībnieks kādā no Latvijas Republikā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētām būvniecības nozares darba devēju un profesionālajām organizācijām (NACE 2. redakcija 94.1 grupa).

Organizācijas nosaukums  
   
Pievienot rindu  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

10. KOPLĪGUMS

Aizpilda, ja uzņēmums, kas ir nacionālā līmeņa darba devēju organizāciju apvienības biedrs, ir noslēdzis darba koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrību apvienības biedre, un šis koplīgums ir spēkā esošs.

Arodbiedrība, ar kuru apvienības dalībnieks noslēdzis koplīgumu  
Koplīguma darbības periods  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

IV. PAPILDINFORMĀCIJA

Ja dati BIS sistēmā neatbilst iesnieguma saturam vai ja tiek sniegta papildinformācija, iesniedzējs pievieno apliecinošus dokumentus un norāda pievienoto dokumentu saturu.

 
Pievienot dokumentus  

Parakstītājs

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds  
   
Pievienot rindu  
   
Paraksts*  
   
Pievienot rindu  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Datums, laiks

       "

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 10. maija
noteikumiem Nr. 276

"5. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 211

IESNIEGUMS PAR VIENREIZĒJU KLASIFIKĀCIJU

Norādījumi iesnieguma aizpildīšanai

Ziņas aizpilda par iepriekšējo 3 gadu periodu vai par tādu periodu, par kādu pieejami dati.

I sadaļu aizpilda BIS darbinieks. Turpmākās sadaļas aizpilda iesniedzējs.

I. PAMATINFORMĀCIJA par dokumentu

BIS reģistrācijas numurs  
Dokumenta nosaukums Iesniegums par vienreizēju klasifikāciju
Dokumenta tips Jauns iesniegums
Dokumenta statuss  
Saņemšanas datums Datuma piešķiršana
Lietvedības numurs  

II. Pamatinformācija par KOMERSANTu

Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai līdzvērtīgs identifikators  
Nosaukums  
Darbība būvniecības nozarē kopš Izvēlēties datumu
Komersanta veids  
Juridiskā adrese  
E-pasta adrese  

Šeit un turpmāk iesniegumam jāpievieno dokumentāras liecības par datu atbilstību, piemēram, izziņa no komersantu reģistrācijas iestādes uzņēmuma reģistrācijas valstī, kompetentas iestādes izdota izziņa vai komersanta apliecinājums par darbību būvniecības nozarē.

Elektroniski dokumentus augšuplādē, iesnieguma III sadaļā spiežot izvēlni "Pievienot dokumentus".

III. Kvalifikācijas Informācija

1. Finanšu dati*

Pārskata gads

Rādītājs

euro

euro

euro

Izvēlēties pārskata gadu Izvēlēties pārskata gadu Izvēlēties pārskata gadu
Pašu kapitāls (bilances pasīva sastāvā)      
Aktīvi (aktīvu kopsumma bilancē)      

Piezīme. * Dati no uzņēmuma bilances.

2. KOPĒJAIS SNIEGTO BŪVNIECĪBAS PAKALPOJUMU APJOMS

Apjomu norādīt, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Būvniecības darbi (summa euro)  
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  

3. Vidējā darba samaksa uzņēmumā

Gads Vidējā bruto darba samaksa uzņēmumā (euro)
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  

4. Maksātspēja

Iesniedzējs apliecina, ka iesnieguma aizpildīšanas dienā attiecībā uz komersantu nav spēkā lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu, kā arī nav pasludināta uzņēmuma maksātnespēja.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds  

5. Ziņas par nodokļu parādu, kas taksācijas periodā pārsniedz 150 euro

Aizpilda par viena gada periodu, skaitot no iesnieguma datuma.

Periods Nodokļu parāda summa (euro)
Izvēlēties pārskata gadu
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  

6. AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA PAR BŪVSPECIĀLISTIEM

Gads Būvspeciālista vārds, uzvārds Līguma numurs Līguma datums Sfēra/joma Specializāciju apliecinošā dokumenta veids un numurs
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
   
Pievienot rindu  

7. Uzņēmumā ieviestās sertificētās pārvaldības sistēmas

Sertificētā sistēma Sertifikāta Nr., izdevējs (iestādes nosaukums)
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  

8. Dati par piemērotajiem sodiem

Atzīmē, ja iepriekšējo 3 gadu periodā attiecībā uz uzņēmumu stājies spēkā saistošs, neapstrīdams lēmums, prokurora priekšraksts par sodu vai galīgs tiesas spriedums, ar kuru atstāts spēkā lēmums par būvdarbu apturēšanu vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piemērotu sodu, kas pamatots ar: (a) būvniecību regulējošo normu pārkāpumiem, (b) vides piesārņojuma normu pārkāpumiem, (c) ugunsdrošības normu pārkāpumiem, (d) darba drošības normu pārkāpumiem, (e) noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, (f) personu nodarbināšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī (g) piespiedu ietekmēšanas līdzekli, kas piemērots, pamatojoties uz vispārējās drošības un sabiedriskās kārtības pārkāpumiem vai uz jebkuru no šeit minēto normu pārkāpumiem.

Lēmuma datums Lēmuma izdevējs Lēmuma numurs Būvobjekts (nosaukums, adrese)
Izvēlēties datumu      
Izvēlēties datumu      
Izvēlēties datumu      
Izvēlēties datumu      
   
Iegūt ziņas no Sodu reģistra  

9. dalība būvniecības nozares profesionālajā organizācijā

Aizpilda, ja būvuzņēmums ir dalībnieks kādā no Latvijas Republikā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētām būvniecības nozares darba devēju un profesionālajām organizācijām (NACE 2. redakcija 94.1 grupa)

Organizācijas nosaukums  
   
Pievienot rindu  

10. Koplīgums

Aizpilda, ja uzņēmums, kas ir nacionālā līmeņa darba devēju organizāciju apvienības biedrs, ir noslēdzis darba koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrību apvienības biedre, un šis koplīgums ir spēkā esošs.

Arodbiedrība, ar kuru apvienības dalībnieks noslēdzis koplīgumu  
Koplīguma darbības periods  

IV. PAPILDINFORMĀCIJA

Ja tiek sniegta papildinformācija, iesniedzējs pievieno apliecinošus dokumentus un norāda pievienoto dokumentu saturu.

 
Pievienot dokumentus  

Parakstītājs

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds  
   
Pievienot rindu  
   
Paraksts*  
   
Pievienot rindu  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Datums, laiks

       "

 

4. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 10. maija
noteikumiem Nr. 276

"6. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 211

IESNIEGUMS PAR BŪVUZŅĒMUMU APVIENĪBAS KLASIFICĒŠANU

Norādījumi iesnieguma aizpildīšanai

Ja iesniegumu aizpilda elektroniski, iesniedzējam jāaizpilda tikai neiekrāsotie lauki. Apstiprinot izvēlni "Kopēt no oficiālo reģistru informācijas", lauki tiks aizpildīti automātiski. Ziņas neiekrāsotajos laukos iespējams labot manuāli.

Ziņas aizpilda par iepriekšējo 3 gadu periodu vai par tādu periodu, par kādu pieejami dati.

I sadaļu aizpilda BIS darbinieks. Turpmākās sadaļas aizpilda iesniedzējs.

I. PAMATINFORMĀCIJA par dokumentu

BIS reģistrācijas numurs  
Dokumenta nosaukums Iesniegums par piegādātāju apvienības klasificēšanu
Dokumenta tips Jauns iesniegums
Dokumenta statuss  
Saņemšanas datums Datuma piešķiršana
Lietvedības numurs  

II. Pamatinformācija par KOMERSANTiem

1. Ziņas par apvienības dalībnieku (1)

Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs  
Nosaukums  
BKR numurs  
BKR reģistrācijas datums Izvēlēties datumu
Komersanta veids  
Juridiskā adrese  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

Šeit un turpmāk, ja veidlapu aizpilda elektroniski, pēc Uzņēmumu reģistra piešķirtā reģistrācijas numura ievadīšanas pārējo lauku automātisku aizpildi iniciē, spiežot izvēlni "Kopēt no oficiālo reģistru informācijas". Ja dati neatbilst aktuālajai situācijai, neiekrāsotajos laukos tos iespējams labot. Ja iesniedzējs veicis minētos labojumus, iesniegumam jāpievieno dokumentāras liecības izmaiņu pamatojumam.

2. Ziņas par apvienības dalībnieku (2)

Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs  
Nosaukums  
BKR numurs  
BKR reģistrācijas datums Izvēlēties datumu
Komersanta veids  
Juridiskā adrese  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

Ja nepieciešams.

Pievienot informācijas bloku  

III. Kvalifikācijas Informācija

1. Finanšu dati*

1.1. Dati par apvienības dalībnieku (1)

Pārskata gads

Rādītājs
euro euro euro
Izvēlēties pārskata gadu Izvēlēties pārskata gadu Izvēlēties pārskata gadu
Pašu kapitāls (bilances pasīva sastāvā)      
Aktīvi (aktīvu kopsumma bilancē)      
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

Piezīme. * Dati no uzņēmuma bilances (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums).

1.2. Dati par apvienības dalībnieku (2)

Pārskata gads

Rādītājs
euro euro euro
Izvēlēties pārskata gadu Izvēlēties pārskata gadu Izvēlēties pārskata gadu
Pašu kapitāls (bilances pasīva sastāvā)      
Aktīvi (aktīvu kopsumma bilancē)      
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

Ja nepieciešams.

Pievienot informācijas bloku  

2. KOPĒJAIS SNIEGTO BŪVNIECĪBAS PAKALPOJUMU APJOMS

2.1. Dati par apvienības dalībnieku (1)

Apjomi norādīti, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Būvniecības darbi Latvijā (summa euro)  
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
Būvniecības darbi ārpus Latvijas (summa euro)  
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

2.2. Dati par apvienības dalībnieku (2)

Apjomu norādīt, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Būvniecības darbi Latvijā (summa euro)  
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
Būvniecības darbi ārpus Latvijas (summa euro)  
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

Ja nepieciešams.

Pievienot informācijas bloku  

3. Vidējā darba samaksa uzņēmumā

3.1. Dati par apvienības dalībnieku (1)

Gads Vidējā bruto darba samaksa uzņēmumā (euro)
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

3.2. Dati par apvienības dalībnieku (2)

Gads Vidējā bruto darba samaksa uzņēmumā (euro)
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

Ja nepieciešams.

Pievienot informācijas bloku  

4. Maksātspēja

Iesniedzējs apliecina, ka iesnieguma aizpildīšanas dienā attiecībā uz komersantu nav spēkā lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu, kā arī nav pasludināta uzņēmuma maksātnespēja.

4.1. Ziņas par apvienības dalībnieku (1)

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds  

4.2. Ziņas par apvienības dalībnieku (2)

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds  

Ja nepieciešams.

Pievienot informācijas bloku  

5. Ziņas par Valsts Ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, kas taksācijas periodā pārsniedz 150 euro

Aizpilda par viena gada periodu, skaitot no iesnieguma datuma.

5.1. Ziņas par apvienības dalībnieku (1)

Periods Nodokļu parāda summa (euro)
Izvēlēties pārskata gadu
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

5.2. Ziņas par apvienības dalībnieku (2)

Periods Nodokļu parāda summa (euro)
Izvēlēties pārskata gadu
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

Ja nepieciešams.

Pievienot informācijas bloku  

6. AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA PAR BŪVSPECIĀLISTIEM

6.1. Informācija par apvienības dalībnieku (1)

Gads Būvspeciālista vārds, uzvārds Līguma numurs Līguma datums Sfēra/joma Sertifikāta numurs (no būvspeciālistu reģistra)
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
   
Pievienot rindu  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

6.2. Informācija par apvienības dalībnieku (2)

Gads Būvspeciālista vārds, uzvārds Līguma numurs Līguma datums Sfēra/joma Sertifikāta numurs (no būvspeciālistu reģistra)
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
   
Pievienot rindu  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

Ja nepieciešams.

Pievienot informācijas bloku  

7. Uzņēmumā ieviestās sertificētās pārvaldības sistēmas

7.1. Ziņas par apvienības dalībnieku (1)

Sertificētā sistēma Sertifikāta Nr., izdevējs (iestādes nosaukums)
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

7.2. Ziņas par apvienības dalībnieku (2)

Sertificētā sistēma Sertifikāta Nr., izdevējs (iestādes nosaukums)
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

Ja nepieciešams

Pievienot informācijas bloku  

8. Dati par piemērotajiem sodiem

Atzīmē, ja iepriekšējo 3 gadu periodā attiecībā uz uzņēmumu stājies spēkā saistošs, neapstrīdams lēmums, prokurora priekšraksts par sodu vai galīgs tiesas spriedums, ar kuru atstāts spēkā lēmums par būvdarbu apturēšanu vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piemērotu sodu, kas pamatots ar: (a) būvniecību regulējošo normu pārkāpumiem, (b) vides piesārņojuma normu pārkāpumiem, (c) ugunsdrošības normu pārkāpumiem, (d) darba drošības normu pārkāpumiem, (e) noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, (f) personu nodarbināšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī (g) piespiedu ietekmēšanas līdzekli, kas piemērots, pamatojoties uz vispārējās drošības un sabiedriskās kārtības pārkāpumiem vai uz jebkuru no šeit minēto normu pārkāpumiem.

8.1. Ziņas par apvienības dalībnieku (1)

Lēmuma datums Lēmuma izdevējs Lēmuma numurs Būvobjekts (nosaukums, adrese)
Izvēlēties datumu      
Izvēlēties datumu      
Izvēlēties datumu      
Izvēlēties datumu      

8.2. Ziņas par apvienības dalībnieku (2)

Lēmuma datums Lēmuma izdevējs Lēmuma numurs Būvobjekts (nosaukums, adrese)
Izvēlēties datumu      
Izvēlēties datumu      
Izvēlēties datumu      
Izvēlēties datumu      

Ja nepieciešams.

Pievienot informācijas bloku  

9. dalība būvniecības nozares profesionālajā organizācijā

Aizpilda, ja būvuzņēmums ir dalībnieks kādā no Latvijas Republikā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētām būvniecības nozares darba devēju un profesionālajām organizācijām (NACE 2. redakcija 94.1 grupa)

9.1. Ziņas par apvienības dalībnieku (1)

Organizācijas nosaukums  
   
Pievienot rindu  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

9.2. Ziņas par apvienības dalībnieku (2)

Organizācijas nosaukums  
   
Pievienot rindu  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

Ja nepieciešams.

Pievienot informācijas bloku  

10. Koplīgums

Aizpilda, ja uzņēmums, kas ir nacionālā līmeņa darba devēju organizāciju apvienības biedrs, ir noslēdzis darba koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrību apvienības biedre, un šis koplīgums ir spēkā esošs.

10.1. Ziņas par apvienības dalībnieku (1)

Arodbiedrība, ar kuru apvienības dalībnieks noslēdzis koplīgumu  
Koplīguma darbības periods  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

10.2. Ziņas par apvienības dalībnieku (2)

Arodbiedrība, ar kuru apvienības dalībnieks noslēdzis koplīgumu  
Koplīguma darbības periods  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

Ja nepieciešams

   
Pievienot informācijas bloku  

IV. PAPILDINFORMĀCIJA

Ja dati BIS sistēmā neatbilst iesnieguma saturam vai arī ja tiek sniegta papildinformācija, iesniedzējs pievieno apliecinošus dokumentus un norāda pievienoto dokumentu saturu.

 
Pievienot dokumentu  

Parakstītāji

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds Uzņēmuma nosaukums Būvkomersanta reģistrācijas numurs Paraksts*
       
       
   
Pievienot rindu  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Datums, laiks

       "

 

5. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 10. maija
noteikumiem Nr. 276

"8. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 211

IESNIEGUMS PAR ATKĀRTOTU KLASIFIKĀCIJU

Norādījumi iesnieguma aizpildīšanai

Ja iesniegumu aizpilda elektroniski, iesniedzējam jāaizpilda tikai neiekrāsotie lauki. Apstiprinot izvēlni "Kopēt no oficiālo reģistru informācijas", lauki tiks aizpildīti automātiski. Ziņas neiekrāsotajos laukos iespējams labot manuāli.

Ziņas aizpilda par iepriekšējo 3 gadu periodu vai par tādu periodu, par kādu pieejami dati.

I sadaļu aizpilda BIS darbinieks. Turpmākās sadaļas aizpilda iesniedzējs.

I. PAMATINFORMĀCIJA par dokumentu

BIS reģistrācijas numurs  
Dokumenta nosaukums Iesniegums par atkārtotu klasifikāciju
Dokumenta tips Jauns iesniegums
Dokumenta statuss  
Saņemšanas datums Datuma piešķiršana
Lietvedības numurs  

II. Pamatinformācija par KOMERSANTu

Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs  
Nosaukums  
BKR numurs  
BKR reģistrācijas datums Izvēlēties datumu
Komersanta veids  
Juridiskā adrese  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

Šeit un turpmāk, ja veidlapu aizpilda elektroniski, pēc Uzņēmumu reģistra piešķirtā reģistrācijas numura ievadīšanas pārējo lauku automātisku aizpildi iniciē, spiežot izvēlni "Kopēt no oficiālo reģistru informācijas". Ja dati neatbilst aktuālajai situācijai, neiekrāsotajos laukos tos iespējams labot. Ja iesniedzējs veicis minētos labojumus, iesniegumam jāpievieno dokumentāras liecības izmaiņu pamatojumam.

III. Kvalifikācijas Informācija

1. Finanšu dati*

Pārskata gads

Rādītājs
euro euro euro
Izvēlēties pārskata gadu Izvēlēties pārskata gadu Izvēlēties pārskata gadu
Pašu kapitāls (bilances pasīva sastāvā)      
Aktīvi (aktīvu kopsumma bilancē)      
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

Piezīme. * Dati no uzņēmuma bilances (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums).

2. KOPĒJAIS SNIEGTO BŪVNIECĪBAS PAKALPOJUMU APJOMS

Apjomu norādīt, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Būvniecības darbi Latvijā (summa euro)  
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
Būvniecības darbi ārpus Latvijas (summa euro)  
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

3. Vidējā darba samaksa uzņēmumā

Gads Vidējā bruto darba samaksa uzņēmumā (euro)
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
Izvēlēties pārskata gadu  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

4. Maksātspēja

Iesniedzējs apliecina, ka iesnieguma aizpildīšanas dienā attiecībā uz komersantu nav spēkā lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu, kā arī nav pasludināta uzņēmuma maksātnespēja.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds  

5. Ziņas par Valsts Ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, kas taksācijas periodā pārsniedz 150 euro

Aizpilda par viena gada periodu, skaitot no iesnieguma datuma.

Periods Nodokļu parāda summa (euro)
Izvēlēties pārskata gadu
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
Izvēlēties datumu  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

6. AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA PAR BŪVSPECIĀLISTIEM

Gads Būvspeciālista vārds, uzvārds Līguma numurs Līguma datums Sfēra/joma Sertifikāta numurs (no būvspeciālistu reģistra)
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
Izvēlēties pārskata gadu          
   
Pievienot rindu  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

7. Uzņēmumā ieviestās sertificētās pārvaldības sistēmas

Sertifikācijas sistēma Sertificēšanas iestāde/sertifikāta Nr.
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
Izvēlēties sertifikācijas sistēmu  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

8. Dati par piemērotajiem sodiem

Atzīmē, ja iepriekšējo 3 gadu periodā attiecībā uz uzņēmumu stājies spēkā saistošs, neapstrīdams lēmums, prokurora priekšraksts par sodu vai galīgs tiesas spriedums, ar kuru atstāts spēkā lēmums par būvdarbu apturēšanu vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piemērotu sodu, kas pamatots ar: (a) būvniecību regulējošo normu pārkāpumiem, (b) vides piesārņojuma normu pārkāpumiem, (c) ugunsdrošības normu pārkāpumiem, (d) darba drošības normu pārkāpumiem, (e) noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, (f) personu nodarbināšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī (g) piespiedu ietekmēšanas līdzekli, kas piemērots, pamatojoties uz vispārējās drošības un sabiedriskās kārtības pārkāpumiem vai uz jebkuru no šeit minēto normu pārkāpumiem.

Lēmuma datums Lēmuma izdevējs Lēmuma numurs Būvobjekts (nosaukums, adrese)
Izvēlēties datumu      
Izvēlēties datumu      
Izvēlēties datumu      
Izvēlēties datumu      
   
Iegūt ziņas no Sodu reģistra  

9. dalība būvniecības nozares profesionālajā organizācijā

Aizpilda, ja būvuzņēmums ir dalībnieks kādā no Latvijas Republikā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētām būvniecības nozares darba devēju un profesionālajām organizācijām (NACE 2. redakcija 94.1 grupa).

Organizācijas nosaukums  
   
Pievienot rindu  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

10. KOPLĪGUMS

Aizpilda, ja uzņēmums, kas ir nacionālā līmeņa darba devēju organizāciju apvienības biedrs, ir noslēdzis darba koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrību apvienības biedre, un šis koplīgums ir spēkā esošs.

Arodbiedrība, ar kuru apvienības dalībnieks noslēdzis koplīgumu  
Koplīguma darbības periods  
   
Kopēt no oficiālo reģistru informācijas  

IV. PAPILDINFORMĀCIJA

Ja dati BIS sistēmā neatbilst iesnieguma saturam vai arī ja tiek sniegta papildinformācija, iesniedzējs pievieno apliecinošus dokumentus un norāda pievienoto dokumentu saturu.

 
Pievienot dokumentus  

Parakstītājs

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds  
   
Pievienot rindu  
   
Paraksts*  
   
Pievienot rindu  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Datums, laiks

       "

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 211 "Būvkomersantu klasifikācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 276Pieņemts: 10.05.2022.Stājas spēkā: 01.09.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 91, 12.05.2022. OP numurs: 2022/91.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
332253
01.09.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"