Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 261

Rīgā 2022. gada 26. aprīlī (prot. Nr. 23 17. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās - atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"
32.2 panta 4.6 daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās - atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 47. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana mājsaimniecībās, atbalstot siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu un piegādi mājsaimniecības vajadzībām, vai mājsaimniecību pieslēgumu izveidošanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai."

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - ministrija) ar līgumu deleģē sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk - Vides investīciju fonds) pienākumu pieņemt un vērtēt projektu iesniegumus, pieņemt lēmumus par finanšu instrumenta finansējuma (turpmāk - atbalsts) piešķiršanu vai par atbalsta piešķiršanas atteikumu, līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk - projekta līgums) sagatavošanu, noslēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu, pārbaudīt pārskatus, veikt projektu uzraudzību monitoringa periodā, kā arī atgūt projektiem izmaksātos finanšu instrumenta līdzekļus, kas atzīti par neattiecināmiem. Attiecībā uz šajā punktā minēto pārvaldes uzdevumu izpildi Vides investīciju fonds ir ministrijas pārraudzībā."

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Konkursa ietvaros pieejamais kopējais atbalsts ir 30 000 000 euro."

4. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Projekta iesniedzējs ir fiziska persona - Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, kuram zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju vai tās daļu, par kuru šī fiziskā persona iesniedz projekta iesniegumu (turpmāk - dzīvojamā māja), lai saņemtu atbalstu par īstenotu vienu vai vairākām šo noteikumu 16. punktā minētajām aktivitātēm."

5. Izteikt 9.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1. dzīvojamā māja saskaņā ar būvju klasifikācijas noteikumiem atbilst vienai no šādām dzīvojamo māju klasēm:

9.1.1. viena dzīvokļa mājas, viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1110);

9.1.2. viena dzīvokļa mājas (būves kods 111001);

9.1.3. dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot) (būves kods 11100101);

9.1.4. individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2 (būves kods 11100102);

9.1.5. individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra-koka ārsienām (būves kods 11100103);

9.1.6. divu dzīvokļu mājas, divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1121);

9.1.7. divu dzīvokļu mājas (būves kods 112101);

9.1.8. dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101);".

6. Papildināt ar 9.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.3.1 ja projekta iesniedzējs šo noteikumu 16.1. vai 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu uzstāda dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju vajadzībām citā ēkā, nevis dzīvojamā mājā, ēkai ir jābūt projekta iesniedzēja īpašumā vai kopīpašumā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā, un tajā nevar veikt saimniecisko darbību;".

7. Papildināt ar 9.3.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.3.2 ja projekta iesniedzējs šo noteikumu 16.1. vai 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu uzstāda dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju vajadzībām uz zemes, nevis dzīvojamā mājā, zemei ir jābūt projekta iesniedzēja īpašumā vai kopīpašumā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā;".

8. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Konkursa ietvaros atbalsts netiek piešķirts šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām iekārtām, ja dzīvojamā māja pēdējo triju gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Vides investīciju fondā ir atslēgta no centralizētās siltumapgādes sistēmas."

9. Izteikt 18.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1. Komisijas 2015. gada 28. aprīļa Regulas (ES) 2015/1189, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā katliem, prasībām, tai skaitā pieļaujamām gaisu piesārņojošo vielu emisijām;".

10. Izteikt 18.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2. Komisijas 2015. gada 27. aprīļa Deleģētajā regulā (ES) 2015/1187, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz cietā kurināmā katlu un cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektu energomarķējumu, minētajai energoefektivitātes klasei, augstākai par A+ (ieskaitot)."

11. Izteikt 19.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1. šo noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3. apakšpunktā minēto iekārtu iegādes izmaksas, ja tās iegādātas no komersantiem, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, un ir uzstādītas uz zemes, dzīvojamā mājā vai citās ēkās;".

12. Izteikt 19.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2. šo noteikumu 16.4. apakšpunktā minētā siltumapgādes veida projektēšanas un pieslēguma izveides izmaksas, ja to veic eksperti siltumapgādes sistēmu projektēšanā, kas reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji, un komersanti, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;".

13. Izteikt 24.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.4. dokumentus, kas apliecina kopējo kurināmā (energoresursu) patēriņu par pēdējo 12 mēnešu periodu, ja tiek īstenota šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētā aktivitāte;".

14. Papildināt ar XI nodaļu šādā redakcijā:

"XI. Noslēguma jautājums

57. Grozījumi šo noteikumu 9. punktā attiecībā uz atbalsta piešķiršanas nosacījumiem un 18. punktā attiecībā uz prasībām, kādas izvirzāmas koksnes biomasas katlam, kas piemērots granulu kurināmajam, piemērojami ar 2022. gada 9. martu."

15. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

16. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 26. aprīļa
noteikumiem Nr. 261

Informācija par maksimālo atbalsta apmēru finanšu instrumenta ietvaros siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādei, kā arī mājsaimniecības pieslēguma izveidei centralizētajai siltumapgādes sistēmai

1. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros granulu kurināmajam piemērota koksnes biomasas katla iegādei

1. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 10 (neieskaitot)

2 300

no 10 līdz 20 (neieskaitot)

2 700

no 20 līdz 30 (neieskaitot)

3 000

no 30 līdz 40 (neieskaitot)

3 200

no 40 līdz 50

3 400

2. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros siltumsūkņa (dažādu zemes un ūdens tipu) iegādei

2. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 10 (neieskaitot)

5 700

no 10 līdz 20 (neieskaitot)

7 700

no 20 līdz 30 (neieskaitot)

10 000

no 30 līdz 40 (neieskaitot)

11 400

no 40 līdz 50

13 000

3. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros siltumsūkņa (gaiss-ūdens tipa) iegādei

3. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 10 (neieskaitot)

3 700

no 10 līdz 20

4 700

4. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros siltumsūkņa (gaiss-gaiss tipa) iegādei

4. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 10 (neieskaitot)

1 200

no 10 līdz 20

2 400

5. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros saules kolektoru iegādei

5. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas akumulācijas tvertnes tilpums, l

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 100 (neieskaitot)

1 100

no 100 līdz 150 (neieskaitot)

1 200

no 150 līdz 200 (neieskaitot)

1 400

no 200 līdz 300

1 700

6. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanai un siltummezgla izveidei

6. tabula

Ēkas siltumenerģijas pieprasījuma jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanai un siltummezgla izveidei, euro

no 10 līdz 20 (neieskaitot)

4 500

no 20 līdz 30 (neieskaitot)

4 800

no 30 līdz 40 (neieskaitot)

5 000

no 40 līdz 50

5 100

7. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros saules elektrostaciju (ietverot saules paneļus un invertoru) iegādei

7. tabula

Elektroenerģijas ražošanas iekārtas (invertora) nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs elektroenerģijas ražošanas iekārtas un invertora iegādei, euro

līdz 1 (neieskaitot)

700

no 1 līdz 2 (neieskaitot)

1 000

no 2 līdz 3 (neieskaitot)

1 400

no 3 līdz 4 (neieskaitot)

1 800

no 4 līdz 5 (neieskaitot)

2 200

no 5 līdz 6 (neieskaitot)

2 500

no 6 līdz 7 (neieskaitot)

2 800

no 7 līdz 8 (neieskaitot)

3 200

no 8 līdz 9 (neieskaitot)

3 500

no 9 līdz 10 (neieskaitot)

3 800

no 10 līdz 11,1

4 000

8. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros vēja elektrostaciju (ietverot vēja ģeneratoru un invertoru) iegādei

8. tabula

Elektroenerģijas ražošanas iekārtas (invertora) nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs elektroenerģijas ražošanas iekārtas un invertora iegādei, euro

līdz 1 (neieskaitot)

1 000

no 1 līdz 2 (neieskaitot)

2 000

no 2 līdz 3 (neieskaitot)

3 000

no 3 līdz 4 (neieskaitot)

4 000

no 4 līdz 5 (neieskaitot)

5 000

no 5 līdz 6 (neieskaitot)

6 000

no 6 līdz 7 (neieskaitot)

7 000

no 7 līdz 8 (neieskaitot)

8 000

no 8 līdz 9 (neieskaitot)

9 000

no 9 līdz 10 (neieskaitot)

10 000

no 10 līdz 11,1

11 000

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 26. aprīļa
noteikumiem Nr. 261

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās - atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" projekta iesnieguma veidlapa

Projekta nosaukums

Projekta iesniedzējs

1. sadaļa - Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

Informācija par projekta iesniedzēju

1.

Vārds, uzvārds  

2.

Personas kods  

3.

Deklarētā adrese Iela, mājas Nr.
Pilsēta, novads
Pasta indekss

4.

E-pasta adrese  

5.

Tālrunis  

6.

Bankas konta rekvizīti Banka
Konta Nr.
SWIFT

2. sadaļa - Projekta apraksts

2.1. Projekta kopsavilkums un dzīvojamās mājas apraksts

Īsi aprakstīt projekta būtiskākās aktivitātes un rezultātus (ne vairāk kā 2000 zīmes).

2.2. Dzīvojamās mājas raksturojums

Nr.
p. k.

Dzīvojamās mājas parametri

Raksturlielumi

1.

Dzīvojamās mājas adrese  

2.

Dzīvojamās mājas nekustamā īpašuma kadastra numurs  

3.

Dzīvojamās mājas kadastra apzīmējuma numurs  

4.

Dzīvojamās mājas statuss ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja

5.

Dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība

tiek veikta saimnieciskā darbība

6.

Dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība (ja attiecināms) dzīvojamā mājā ir reģistrēta sabiedrības juridiskā adrese, bet tā nesakrīt ar tās pašas vai citas sabiedrības saimnieciskās darbības vietas (birojs, noliktava, veikals u. c.) adresi

saimnieciskās darbības veikšanas vietas faktiskā adrese nav projekta iesniegumā norādītās dzīvojamās mājas adrese

dzīvojamās mājas adresē ir vairākas ēkas, un saimnieciskā darbība tiek veikta citās ēkās, kurās netiks īstenotas projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes

saimnieciskā darbība tiek veikta ārpus dzīvojamās mājas (piemēram, lauksaimniecības darbi, lopkopība u. c.)

7.

Dzīvojamās mājas tips viena dzīvokļa mājas, viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1110)

viena dzīvokļa mājas (būves kods 111001)

dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot) (būves kods 11100101)

individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2 (būves kods 11100102)

individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra-koka ārsienām (būves kods 11100103)

divu dzīvokļu mājas, divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1121)

divu dzīvokļu mājas (būves kods 112101)

dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101)

8.

Esošais apkures veids  

9.

Esošais karstā ūdens saražošanas veids  

10.

Kopējā dzīvojamās mājas platība

m2

11.

Kopējais kurināmā (energoresursu) patēriņš pēdējo 12 mēnešu periodā (ja attiecināms)

m3/gadā vai l/gadā, vai kg/gadā

12.

Ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva un fāžu skaits (ja attiecināms)  

3. sadaļa - Projekta finansēšanas rādītāji

3.1. Projekta izmaksu tāme

Nr.
p. k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Iekārtas nosaukums, modelis

Iekārtas nominālā jauda/
akumulācijas tvertnes tilpums (saules kolektoriem)

Iekārtas pārdevēja/
uzstādītāja nosaukums

Rēķina Nr. (kases čeka Nr.) vai nomaksas pirkuma līguma Nr. un datums

Samaksas datums

Izmaksas kopā, euro (ar PVN)

Finanšu instrumenta atbalsts, euro

1. Siltumenerģiju vai elektroenerģiju ražojoša iekārta:              
1.1. koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam  

kW

         
1.2. saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni  

l

         
1.3. siltumsūknis (zeme-ūdens tipa)  

kW

         
1.4. siltumsūknis (gaiss-ūdens tipa)  

kW

         
1.5. siltumsūknis (gaiss-gaiss tipa)  

kW

         
1.6. saules elektrostacija (invertors)  

kW

         
1.7. vēja elektrostacija (invertors)  

kW

         
2. Mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide              
 

Kopā

   

4. sadaļa - Papildus iesniedzamo dokumentu saraksts

Nr.
p. k.

Dokumenta nosaukums*

Ir

Nav

NA**

1.

Ja projekta iesniegumu iesniedz projekta iesniedzēja pilnvarotā persona, - pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pilnvarojumu par tiesībām pārstāvēt projekta iesniedzēju konkursā un veikt visas darbības, kas nepieciešamas projekta iesniedzēja pienākumu atbilstošai izpildei saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 261 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās - atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums" (turpmāk - noteikumi)      

2.

Iekārtas uzstādītāja sastādīts un projekta iesniedzēja parakstīts pieņemšanas un nodošanas akts, kas apliecina noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3. apakšpunktā minēto prasību izpildi par uzstādīto siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu, tai skaitā veiktos darbus, uzstādītās siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas parametrus, iekārtu kopuma ieregulēšanu un projekta iesniedzēja instruktāžas veikšanu      

3.

Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltummezgla un pieslēguma izveidotāja sastādīts un projekta iesniedzēja parakstīts pieņemšanas un nodošanas akts, kas apliecina noteikumu 16.4. apakšpunktā minēto prasību izpildi      

4.

Dokumenti, kas apliecina kopējo kurināmā (energoresursu) patēriņu par pēdējo 12 mēnešu periodu, ja tiek īstenota šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētā aktivitāte      

5.

Siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanas vietas (vietu) vai pieslēguma vietas centralizētajai siltumapgādes sistēmai fotofiksācija, tai skaitā uzstādītās iekārtas tehnisko rādītāju vai uzstādītās iekārtas modeļa koda fotofiksācija      

6.

Kases čeka kopija vai cits pirkuma apmaksu apliecinošs dokuments par siltumenerģijas vai elektroenerģijas iekārtas iegādi      

7.

Ja siltumenerģijas vai elektroenerģijas iekārtas iegādei slēgts nomaksas pirkuma līgums, - kases čeka kopija vai cits pirkuma maksas daļas (tai skaitā avansa maksājuma) samaksu apliecinošs dokuments un nomaksas pirkuma līguma kopija      

8.

Kases čeka kopija vai cits samaksu apliecinošs dokuments par pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanu un siltummezgla izveidi      

9.

Ražotāja apliecinājums par granulu kurināmajam piemērota koksnes biomasas katla atbilstību ekodizaina prasībām attiecībā uz pieļaujamām emisijām un atbilstību noteiktajai energoefektivitātes klasei atbilstoši noteikumu 18. punktā minētajām prasībām      

10.

Ja ēka ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis vai tā daļa, - Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums par projektā īstenoto aktivitāšu atbilstību kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām      

11.

Dokuments, kas apliecina atslēgšanos no dabasgāzes izmantošanas apkurei      

12.

Līguma kopija par mājsaimniecības pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai      

13.

Elektroenerģijas sadales sistēmas operatora izsniegtās atļaujas kopija par elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu sistēmai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanu, ja iekārta tiek uzstādīta dzīvojamā mājā ar pieslēgumu elektroenerģijas sistēmai      

14.

Ja projekts tiek īstenots dzīvojamā mājā, kas ir kopīpašums un pieder diviem vai vairāk īpašniekiem, no kuriem viens ir projekta iesniedzējs, - notariāli apliecināta vai ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstīta citu īpašnieku piekrišana par projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm kopīpašumā      

15.

Citi dokumenti      

Piezīmes.
* Ja papildus iesniedzamais dokuments nav latviešu valodā, tam pievieno apliecinātu dokumenta tulkojumu latviešu valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi tulkojumi valsts valodā.
** NA - nav attiecināms.

5. sadaļa - Apliecinājums

Es, projekta iesniedzējs   ,
 

(dzīvojamās mājas īpašnieka vārds, uzvārds)

 

apliecinu, ka projekta iesniegšanas dienā -   -
 

(dd.mm.gggg.)

 

5.1. pret mani vai dzīvojamās mājas īpašnieku nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;

5.2. neesmu atzīts(-a) vai dzīvojamās mājas īpašnieks nav atzīts(-a) par vainīgu (ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams) jebkurā no zemāk minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem:

5.2.1. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labuma pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana vai tirgošanās ar ietekmi;

5.2.2. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

5.2.3. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

5.2.4. proliferācijas finansēšana, terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācība terora aktu veikšanai;

5.3. dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā, un to apliecina ieraksts zemesgrāmatā;

5.4. dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība;

5.5. neesmu reģistrēts(-a) vai dzīvojamās mājas īpašnieks nav reģistrēts(-a) kā parādnieks Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā;

5.6. pēdējo triju gadu laikā dzīvojamā māja nav atslēgta no centralizētās siltumapgādes sistēmas.

Apliecinu, ka tad, ja projekta iesniegums tiks apstiprināts:

5.7. projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes nav iesniegtas un netiks iesniegtas līdzfinansēšanai citu finansējuma programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

5.8. projektā norādītās aktivitātes ir īstenotas pēc noteikumu spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

Apliecinu, ka vismaz piecus gadus pēc projekta līguma parakstīšanas nodrošināšu šādu nosacījumu izpildi:

5.9. projekta iesniegumā iekļauto iekārtu ekspluatāciju un sasaisti ar īpašumu kā neatņemamu tā sastāvdaļu;

5.10. elektroenerģija vai siltumenerģija, kas saražota ar projekta iesniegumā iekļautajām iekārtām, tiks izmantota mājsaimniecības pašpatēriņa vajadzībām;

5.11. dzīvojamai mājai netiks mainīts lietošanas veids, un tā netiks demontēta;

5.12. dzīvojamā māja netiks izmantota saimnieciskās darbības veikšanai;

5.13. dzīvojamās mājas atsavināšanas gadījumā projekta iesniegumā noteiktās projekta iesniedzēja saistības pārņems tās jaunais īpašnieks vai tiks veikta atmaksa par saņemto atbalstu 100 % apmērā;

5.14. katru gadu tiks veikts monitorings par saražoto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) vai elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un patērēto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) vai elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un līdz katra nākamā gada trīsdesmitajai dienai pēc lēmuma pieņemšanas par projekta apstiprināšanu monitoringa pārskats tiks iesniegts Vides investīciju fondā;

5.15. ņemot vērā, ka Vides investīciju fondam ir tiesības 66 mēnešus pēc komisijas lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu pārbaudīt projekta iesnieguma veidlapā sniegto informāciju, apsekojot projekta īstenošanas vietu, nodrošināšu piekļuvi projekta īstenošanas vietai un projekta dokumentācijai.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas dēļ pret mani kā projekta iesniedzēju var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

Apzinos, ka, ja projekta iesniegumā vai tā pielikumos ir sniegta nepatiesa informācija vai piecu gadu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu tiek konstatēts, ka es nenodrošinu noteikumu 52. punktā minēto prasību izpildi, Vides investīciju fonds rakstiski informē mani par visa man izmaksātā atbalsta atgūšanu un es atgūstamo atbalstu atmaksāju Vides investīciju fondam atbilstoši Vides investīciju fonda noteiktajai kārtībai.

  Paraksts*    

* Dokumenta rekvizītu "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Informējam, ka personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu projekta iesniegumā noteiktās prasības, kura parakstītājs ir datu subjekts, vai veiktu pasākumus pēc datu subjekta pieprasījuma pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas.

Šajā pieteikumā norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Vides investīciju fonds", pārziņa adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010, e-pasts: pasts@lvif.gov.lv, datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija __________________. Personas datu saņēmēji - normatīvajos aktos noteiktās personas.

Jūsu personas dati tiks glabāti piecus gadus (līdz _________). Jums ir tiesības piekļūt Jūsu personas datiem, labot un dzēst tos, iebilst pret to apstrādi, kā arī iesniegt Datu valsts inspekcijā sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 261Pieņemts: 26.04.2022.Stājas spēkā: 30.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 83, 29.04.2022. OP numurs: 2022/83.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
331974
30.04.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)