Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15. nr.; 2000, 12., 13. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 11., 16., 22., 23. nr.; 2003, 10., 15. nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13. nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21. nr.; 2006, 1., 7., 22. nr.; 2007, 3., 15. nr.; 2008, 3., 24. nr.; 2009, 13., 15., 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193. nr.; 2010, 178., 199. nr.; 2011, 99., 117., 148., 199. nr.; 2012, 202. nr.; 2013, 61. nr.; 2014, 66., 70., 105., 204., 214. nr.; 2015, 11., 34., 227., 235. nr.; 2016, 31., 59., 81., 254. nr.; 2017, 124., 132. nr.; 2018, 90., 210. nr.; 2019, 123., 130. nr.; 2020, 119.C, 178., 250. nr.; 2021, 12.A, 139., 221.A nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 38.1 panta otrās daļas otro teikumu.

2. Izslēgt 40. panta otrās daļas trešo teikumu.

3. Izslēgt 41. panta 2.1 daļas otro teikumu.

4. Papildināt 46. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja šā likuma sevišķās daļas panta sankcija par izdarīto noziegumu paredz tikai vienu pamatsodu - brīvības atņemšanu, nosakot tās ilgumu, ņem vērā noziedzīgā nodarījuma raksturu, radīto kaitējumu, vainīgā personību, kā arī atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus."

5. 50. pantā:

izslēgt otrās daļas trešo teikumu;

izslēgt trešās daļas ceturto teikumu.

6. Izteikt 58. panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"No kriminālatbildības var atbrīvot apsūdzēto, kurš būtiski palīdzējis atklāt citas personas izdarītu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par viņa paša izdarīto noziedzīgo nodarījumu, ja šī cita persona par šo noziegumu saukta pie kriminālatbildības."

7. 58.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Personu, kura izdarījusi kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu un kura nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, kā arī pret kuru pēdējo piecu gadu laikā kriminālprocess nav izbeigts, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, prokurors var atbrīvot no kriminālatbildības nosacīti, ja, ņemot vērā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, apsūdzēto raksturojošas ziņas un citus lietas apstākļus, iegūta pārliecība, ka apsūdzētais turpmāk neizdarīs noziedzīgus nodarījumus.";

izteikt 1.1 daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Prokurors likumā noteiktajā kārtībā var atbrīvot no kriminālatbildības nosacīti arī personu, kuru apsūdz smaga nozieguma izdarīšanā, kura nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, kā arī pret kuru pēdējo piecu gadu laikā kriminālprocess nav izbeigts, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, un kura būtiski palīdzējusi atklāt citas personas izdarītu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par viņas pašas izdarīto noziedzīgo nodarījumu, ja šī cita persona par šo noziegumu saukta pie kriminālatbildības.";

izslēgt ceturtās daļas 2.1 punktu;

aizstāt ceturtās daļas 3. punktā vārdu "reģistrēties" ar vārdu "ierasties";

izslēgt ceturtās daļas 3.1 punktu;

izteikt ceturtās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

"5) periodiski ierasties soda izpildes iestādē un apmeklēt šīs iestādes norādīto speciālistu, lai veiktu atkarības diagnostiku, un pildīt speciālista norādījumus, tai skaitā ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu vai citas atkarības;";

papildināt ceturto daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) noteiktā termiņā iemaksāt garantijas naudu.";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Garantijas naudas apmēru prokurors nosaka, ievērojot noziedzīgā nodarījuma raksturu un ar to radīto kaitējumu, personas mantisko stāvokli, kā arī likumā paredzētā soda veidu un mēru.";

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šādos gadījumos iemaksātā garantijas nauda ieskaitāma valsts budžetā."

8. Izteikt 60. panta tekstu šādā redakcijā:

"Ja notiesātais palīdzējis atklāt citas personas izdarītu noziegumu, kas ir tikpat smags, smagāks vai bīstamāks par viņa paša izdarīto noziedzīgo nodarījumu, un šī cita persona par šo noziegumu saukta pie kriminālatbildības, tiesa var samazināt spriedumā noteikto sodu, bet piespriesto mūža ieslodzījumu aizstāt ar brīvības atņemšanu uz divdesmit gadiem."

9. 66.4 pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Noteiktajā laikā nesamaksāto naudas sodu nepilngadīgajam aizstāj ar sabiedrisko darbu, vienu minimālo mēnešalgu rēķinot kā četrdesmit sabiedriskā darba stundas, taču ne vairāk par divsimt astoņdesmit stundām.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

10. Izslēgt 70.6 panta 1.2 daļas otro teikumu.

11. Izslēgt 70.8 panta septītās daļas otro teikumu.

12. 70.11 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Noziedzīgi iegūta manta ir jebkāds ekonomisks labums, kas personas īpašumā vai valdījumā tieši vai netieši nonācis noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rezultātā.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Netieši noziedzīgi iegūta manta ir jebkāds ekonomisks labums, kas personas īpašumā vai valdījumā nonācis tieši noziedzīgi iegūtas mantas tālākas izmantošanas rezultātā, tai skaitā atkārtotas ieguldīšanas vai pārveidošanas rezultātā, vai līdzekļi, kurus persona ieguvusi no šādas mantas realizācijas, kā arī gūtie augļi un peļņa.";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "līdzekļus, ko persona ieguvusi no šādas mantas realizācijas, kā arī noziedzīgi iegūtas mantas izmantošanas rezultātā gūtos augļus".

13. Izslēgt 96. panta dispozīcijā vārdus "dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm".

14. Izslēgt 97. panta otrās daļas dispozīcijā vārdus "jūrai, piekrastei vai citāds būtisks kaitējums".

15. Izslēgt 98. panta otrās daļas, 99. panta otrās un trešās daļas un 101. panta otrās daļas dispozīcijā vārdus "dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm".

16. Izslēgt 102. panta otrās daļas dispozīcijā vārdus "dabas videi, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm".

17. Izslēgt 103. panta otrās daļas, 104. panta, 104.1 panta un 106. panta otrās daļas dispozīcijā vārdus "dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm".

18. Izslēgt 148. panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus "ar likumu aizsargātām personas interesēm".

19. Papildināt 149.1 panta otrās daļas dispozīciju ar vārdiem "vai par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās saistītas ar spīdzināšanu".

20. Papildināt 177. panta otrās daļas dispozīciju pēc vārda "krāpšanu" ar vārdiem "ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai".

21. Papildināt 179. panta otrās daļas dispozīciju pēc vārda "piesavināšanos" ar vārdiem "ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai".

22. Izslēgt 194.1 panta otrās daļas dispozīcijā vārdus "valstij vai ar likumu aizsargātām personas interesēm".

23. Izslēgt 195.1 panta otrās daļas dispozīcijā vārdus "valstij vai uzņēmējdarbībai, vai ar likumu aizsargātām citas personas interesēm".

24. Izslēgt 196. panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus "uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), organizācijas vai ar likumu aizsargātām citas personas interesēm".

25. Izslēgt 197. panta dispozīcijā vārdus "uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), organizācijai vai ar likumu aizsargātām citas personas interesēm".

26. Izslēgt 202. un 203. panta dispozīcijā vārdus "patērētāja veselībai, viņa mantai vai dabas videi".

27. Izslēgt 205. panta otrās daļas dispozīcijā vārdus "valstij vai ar likumu aizsargātām patērētāju interesēm".

28. Izslēgt 206. panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus "ar likumu aizsargātām personas interesēm".

29. Izslēgt 207. panta otrās daļas dispozīcijā vārdus "valstij vai ar likumu aizsargātām personas interesēm".

30. Izslēgt 210. panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus "valstij, kreditoram vai ar likumu aizsargātām citas personas interesēm".

31. Izslēgt 211. un 212. panta dispozīcijā vārdus "valstij vai ar likumu aizsargātām citas personas interesēm".

32. Izslēgt 216. panta dispozīcijā vārdus "viņa vai citu personu mantiskajām interesēm".

33. Izslēgt 217. panta otrās daļas un 225.1 panta pirmās un otrās daļas dispozīcijā vārdus "valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas interesēm".

34. Izslēgt 226. panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus "valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personu interesēm".

35. 230. pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "dzīvniekiem" ar vārdiem "dzīvnieku un dzīvnieka spīdzināšana";

papildināt pirmās daļas sankciju ar vārdiem "atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz trim gadiem";

papildināt otrās daļas dispozīciju ar vārdiem "vai par dzīvnieka spīdzināšanu, kā rezultātā tas gājis bojā vai sakropļots";

papildināt otrās daļas sankciju ar vārdiem "atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem".

36. Izslēgt 274. panta otrās daļas, 275. panta otrās daļas, 277. panta un 288.1 panta otrās daļas dispozīcijā vārdus "valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas interesēm".

37. Aizstāt 275.2 panta sankcijā vārdu "piespiedu" ar vārdiem "probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko".

38. Izslēgt 322. pantu.

39. Izslēgt 325. panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus "valsts vai sabiedrības interesēm vai ar likumu aizsargātām personas interesēm".

40. Papildināt pārejas noteikumus ar 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Personas, kuras šā likuma 322. pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarījušas līdz dienai, kad stājies spēkā grozījums par šā panta izslēgšanu, saucamas pie kriminālatbildības un sodāmas saskaņā ar tām šā likuma normām, kuras bija spēkā attiecīgā nodarījuma izdarīšanas laikā."

Pārejas noteikums

Grozījumi Krimināllikuma 58.1 panta ceturtās daļas 6. punktā, 4.1 un piektajā daļā stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Kriminālprocesa likuma 34. nodaļā, kas nosaka garantijas naudas piemērošanas procesuālo kārtību.

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 7. aprīlī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 20. aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Krimināllikumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 07.04.2022.Stājas spēkā: 04.05.2022.Tēma: KrimināltiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 76, 20.04.2022. OP numurs: 2022/76.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
331741
04.05.2022
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)