Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2027. gada 1. janvārī.
Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 4

Limbažos 2022. gada 27. janvārī
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā, Dūņezerā un Limbažu Lielezerā 2022.–2026. gadā
APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes 27.01.2022.
sēdes lēmumu Nr. 94 (prot. Nr. 1, 96. §)

PRECIZĒTI
ar Limbažu novada domes 24.02.2022.
sēdes lēmumu Nr. 147 (prot. Nr. 2, 43. §)

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Augstrozes Lielezers (platība – 400 ha), Dūņezers (platība 135,6 ha) un Limbažu Lielezers (platība 248,2 ha) atrodas Limbažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Augstrozes Lielezers, Dūņezers un Limbažu Lielezera dienvidu daļa (Limbažu pagasta teritorijā) atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonā, bet Limbažu Lielezera ziemeļu daļa (Limbažu pilsētas teritorijā) atrodas tā neitrālajā zonā. Augstrozes Lielezers un Dūņezers atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijās NATURA 2000 – attiecīgi dabas liegumā "Augstroze" un dabas liegumā "Dūņezers".

2. Augstrozes Lielezers, Dūņezers un Limbažu Lielezers saskaņā ar Civillikuma 1102. panta I pielikumu ir publiski ezeri, kuros zvejas tiesības pieder valstij.

3. Augstrozes Lielezeru, Limbažu Lielezeru un Dūņezeru apsaimnieko Limbažu novada pašvaldības aģentūra "ALDA" (turpmāk – p/a "ALDA").

4. Licencētā makšķerēšana Augstrozes Lielezerā, Dūņezerā un Limbažu Lielezerā tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" un 2014. gadā pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" izstrādātajiem un Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes apstiprinātajiem Augstrozes Lielezera un Limbažu Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, kā arī 2001. gadā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" izstrādātajiem Dūņezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, ar nolūku regulāri (vismaz vienu reizi trijos gados) papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt ezera un tā piekrastes antropogēno slodzi.

5. Licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā, Dūņezerā un Limbažu Lielezerā, pamatojoties uz Limbažu novada pašvaldības pilnvarojumu, organizē juridiska persona p/a "ALDA" (reģ. Nr. 40900023104, Burtnieku iela 2, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, mob. telefons 26142812, e-pasta adrese: alda@limbazunovads.lv).

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

6. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Augstrozes Lielezera, Dūņezera un Limbažu Lielezera platībā (kartes nolikuma 1., 2. un 3. pielikumā) no krasta, no ledus vai no laivām, kuras atbilst šī nolikuma 7. punkta apakšpunktu nosacījumiem.

7. Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" ar šādām atkāpēm:

7.1. Augstrozes Lielezerā un Dūņezerā makšķerēt atļauts tikai no airu laivām, kas reģistrētas saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumiem Nr. 213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība", ievērojot, ka atbilstoši noteikumiem par airu laivu tiek uzskatīts kuģošanas līdzeklis, kas paredzēts braukšanai, izmantojot airi (airus) vai motoru, kura jauda nepārsniedz 3,7 kW.

7.2. Limbažu Lielezerā makšķerēt atļauts no airu laivām vai kuģošanas līdzekļiem, kas reģistrēti saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumiem Nr. 213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība", un kuru jauda var pārsniegt 3,7 kW (t.sk. ūdens motocikliem, motorlaivām, kuteriem), ievērojot Limbažu novada pašvaldības 2010. gada 22. jūlija saistošos noteikumus Nr. 33. "Limbažu Lielezera ūdenstilpes un piekrastes zonas uzturēšanas kārtības noteikumi".

7.3. Augstrozes Lielezerā un Limbažu Lielezerā aizliegts makšķerēt no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam.

8. Augstrozes Lielezerā, Dūņezerā un Limbažu Lielezerā aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām.

III. Vides aizsardzība

9. Visiem licencētās makšķerēšanas dalībniekiem ir saistoši Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" un Ministru kabineta 2000. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 353 "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" paredzētie ierobežojumi, bet makšķerējot Augstrozes Lielezerā, papildus jāievēro arī Limbažu novada pašvaldības 2010. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 50 " Augstrozes Lielezera ūdenstilpes un piekrastes zonas uzturēšanas kārtības noteikumi" paredzētie ierobežojumi.

10. Transporta novietošana uz koplietošanas ceļiem Augstrozes Lielezera, Dūņezera un Limbažu Lielezera tuvumā atļauta tikai atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, bet uz privātām zemēm – ar zemes īpašnieka atļauju. Iebraukšana ezeru 10 m tauvas joslā vai nobraukšana no ceļa apmales stingri aizliegta.

IV. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par makšķerēšanas licencēm

11. Licenču veidi un maksa par licencēm

Licences veids

Cena

11.1. vienas dienas licence makšķerēšanai Augstrozes Lielezerā no krasta, ledus vai laivas (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam)

€ 3,00

11.2. vienas dienas licence makšķerēšanai Limbažu Lielezerā no krasta, ledus vai laivas (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam)

€ 3,00

11.3. vienas dienas licence makšķerēšanai Dūņezerā no krasta, ledus vai laivas

€ 3,00

11.4. viena mēneša licence makšķerēšanai Augstrozes Lielezerā, Dūņezerā, Limbažu Lielezerā no krasta, ledus vai laivas (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam Augstrozes Lielezerā un Limbažu Lielezerā)

€ 10,00

11.5. gada licence makšķerēšanai Augstrozes Lielezerā, Dūņezerā, Limbažu Lielezerā no krasta, ledus vai laivas (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam Augstrozes Lielezerā un Limbažu Lielezerā)

€ 30,00

11.6. gada bezmaksas licence makšķerēšanai Augstrozes Lielezerā no krasta, ledus vai laivas (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam)

€ 0,00

11.7. gada bezmaksas licence makšķerēšanai Limbažu Lielezerā no krasta, ledus vai laivas (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam)

€ 0,00

11.8. gada bezmaksas licence makšķerēšanai Dūņezerā no krasta, ledus vai laivas

€ 0,00

12. Kopējais vienas dienas, viena mēneša un gada maksas licenču skaits nav ierobežots.

13. Licenču derīguma termiņi:

13.1. vienas dienas licence – derīga vienu diennakti licencē norādītajā datumā makšķerēšanai licencē norādītajā ezerā no krasta, ledus vai laivas (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam Limbažu Lielezerā un Augstrozes Lielezerā).

13.2. viena mēneša licence – derīga vienu mēnesi licencē norādītajā laikā makšķerēšanai Augstrozes Lielezerā, Dūņezerā, Limbažu Lielezerā no krasta, ledus vai laivas (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam Limbažu Lielezerā un Augstrozes Lielezerā).

13.3. gada licence derīga makšķerēšanai Augstrozes Lielezerā, Dūņezerā, Limbažu Lielezerā no krasta, ledus vai laivas laika periodā no 1. janvāra līdz 31. decembrim (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam Limbažu Lielezerā un Augstrozes Lielezerā).

13.4. gada bezmaksas licence derīga makšķerēšanai licencē norādītajā ezerā no krasta, ledus vai laivas laika periodā no 1. janvāra līdz 31. decembrim(izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam Limbažu Lielezerā un Augstrozes Lielezerā).

V. Makšķerēšanas licenču cenu atlaižu piemērošana

14. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Augstrozes Lielezerā pēc Limbažu novada pašvaldības un licencētās makšķerēšanas organizētāja savstarpēji saskaņota saraksta ir tiesības saņemt:

14.1. Augstrozes Lielezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem,

14.2. Umurgas pagasta maznodrošinātiem iedzīvotājiem, kuriem šāds statuss piešķirts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

15. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Limbažu Lielezerā pēc Limbažu novada pašvaldības un licencētās makšķerēšanas organizētāja savstarpēji saskaņota saraksta ir tiesības saņemt:

15.1. Limbažu Lielezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem,

15.2. Limbažu pagasta un Limbažu pilsētas maznodrošinātiem iedzīvotājiem, kuriem šāds statuss piešķirts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

16. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Dūņezerā pēc Limbažu novada pašvaldības un licencētās makšķerēšanas organizētāja savstarpēji saskaņota saraksta ir tiesības saņemt:

16.1. Dūņezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem,

16.2. Limbažu pagasta un Limbažu pilsētas maznodrošinātiem iedzīvotājiem, kuriem šāds statuss piešķirts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

17. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Augstrozes Lielezerā, Dūņezerā un Limbažu Lielezerā ir tiesības saņemt arī:

17.1. bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem,

17.2. personām ar invaliditāti un politiski represētām personām,

17.3. personām vecākām par 65 gadiem;

17.4. personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.

(Grozīts ar Limbažu novada domes 24.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 55)

18. Lai šī Nolikuma 14., 15., 16. un 17. punktā minētās personas saņemtu gada bezmaksas licenci, tām jāiesniedz iesniegums, norādot ezeru vai ezerus, kurā tas vēlas saņemt licenci makšķerēšanai, un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kā arī, ja nepieciešams, attiecīgs dokuments, kas dod tiesības bezmaksas licences saņemšanai:

18.1. Umurgas pagasta pašvaldībā – šī Nolikuma 14. punktā minētām personām;

18.2. Limbažu novada pašvaldībā – šī Nolikuma 15. un 16. punktā minētām personām

18.3. licencētās makšķerēšanas organizētājam – šī Nolikuma 17. punktā minētām personām.

VI. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums

19. Licence (šī Nolikuma 4.11. pielikums) ir stingrās uzskaites veidlapa un tajā tiek norādīts:

19.1. licences nosaukums (veids);

19.2. licences numurs;

19.3. licences derīguma laiks;

19.4. licences cena;

19.5. licencētās makšķerēšanas vieta;

19.6. ziņas par licencētās makšķerēšanas organizētāju;

19.7. makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods, paraksts;

19.8. makšķernieka e-pasta adrese un tālruņa numurs;

19.9. licences izsniedzēja paraksts (izņemot internetā iegādātajām licencēm).

20. Visas licences, var iegādāties interneta vietnē www.manacope.lv un šī Nolikuma VII nodaļā norādītajā licenču realizācijas vietā; licencēs tiek norādīts:

20.1. makšķernieka vārds, uzvārds (minēto apliecina autorizējoties caur internetbanku vai ar elektronisko parakstu);

20.2. makšķernieka personas kods;

20.3. makšķernieka e-pasta adrese un tālruņa numurs;

20.4. licences derīguma datums;

20.5. licences veids;

20.6. licences cena;

20.7. ūdenstilpes nosaukums, kurā atļauts makšķerēt ar licenci.

21. Visas licences tiek numurētas un uzskaitītas īpašā licenču uzskaites žurnālā. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu.

22. Licences izmantošanas periodu ieraksta licences pārdevējs. Licences ar labojumiem un bez makšķerēšanas datuma vai termiņa norādes, vai bez izsniedzēja paraksta nav derīgas.

23. Licencētās makšķerēšanas organizētājs reģistrē personas, kas ir pārkāpušas šajā nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, sazinoties pa licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņo par nepieciešamību steidzami iesniegt loma pārskatu, bet ne ilgāk kā 14 dienu laikā. Ja pēc šī termiņa lomu pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

VII. Makšķerēšanas licenču realizācijas un izsniegšanas kārtība

24. Makšķerēšanas licences var iegādāties vai saņemt:

24.1. p/a "ALDA", Limbažos, Burtnieku ielā 2, Limbažos, mob.telefons 26142812, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00;

24.2. Internetā www.manacope.lv

25. Makšķerēšanas licenču iegādes kārtība:

25.1. persona drīkst iegādāties makšķerēšanas licenci citai personai, norādot tās vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa nr. un e-pasta adresi saziņai.

25.2. Latvijas pilsoņiem, iegādājoties makšķerēšanas licenci, ir jānorāda personas kods, bet citu valstu pilsoņiem ir jānorāda personas identificējošā dokumenta numurs vai personas kods.

25.3. Nav iespējams iegādāties makšķerēšanas licenci personai, kura nav reģistrējusi lomu kādai no iepriekš iegādātām licencēm, kam beidzies darbības termiņš.

25.4. Katra licencētās makšķerēšanas dalībnieka pienākums ir iepazīties ar šo nolikumu un pildīt tā prasības, ko viņš apliecina, veicot atzīmi, iegādājoties licenci elektroniski.

25.5. Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu atņemto licenču vērtība makšķerniekam vai vēžotājam netiek atmaksāta.

25.6. Persona, kas, iegādājoties elektronisko makšķerēšanas licenci, apzināti mainījusi personas datus, attiecīgā licence tiks anulēta un atgriezta tirdzniecībā, neatmaksājot personai licences vērtību. Licences anulēšanas gadījumā makšķerniekam tiks nosūtīts anulēšanas iemesla paskaidrojums uz pirkšanas brīdī norādīto makšķernieka e-pasta adresi.

25.7. Makšķerniekam, kurš nodarbojas ar licencēto makšķerēšanu, ir jābūt klāt dokumentam, kas ļauj identificēt personu un tās vecumu (fotogrāfija, vārds, uzvārds un personas kods), licencei, kā arī attiecīgajā laika periodā derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei, ja makšķernieks ietilpst to personu skaitā, kurām tādai ir jābūt saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. Personām ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 gadiem jābūt klāt invaliditātes apliecībai.

VIII. Līdzekļu izlietojums, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences

26. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 20 % reizi pusgadā – līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu, pārskaitāmi valsts budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

27. 80 % no iegūtās summas paliek licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā un, savstarpēji saskaņojot ar Limbažu novada pašvaldību un licencētās makšķerēšanas organizētāju, tiek izmantoti Augstrozes Lielezera, Dūņezera un Limbažu Lielezera vides un zivju resursu aizsardzības, zivju krājumu pavairošanas un licencētās makšķerēšanas organizēšanas pasākumu nodrošināšanai.

IX. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība

28. Makšķernieks katras dienas lomu ieraksta licences otrajā pusē norādītajā uzskaites formā (šī Nolikuma 4.11. pielikums), norādot lomu kilogramos pa atsevišķām sugām (limitētās sugas arī gabalos), vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas.

29. Ar loma uzskaites datiem aizpildītā licence pēc tās derīguma termiņa beigām jānodod šī Nolikuma 24.1. punktā norādītā licenču tirdzniecības vietā vai 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām jānosūta licencētās makšķerēšanas organizētājam uz licencē norādīto adresi, vai nofotografētu iesūtīt uz e-pastu: alda@limbazunovads.lv vai Watsapā uz licencē norādīto tālruņa numuru.

30. Internetvietnē www.manacope.lv iegādātajām licencēm pēc tās derīguma termiņa beigām loma uzskaites datus aizpilda un iesniedz elektroniski.

X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi un sniegtie pakalpojumi

31. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi ir:

31.1. sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldību sniegt informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, makšķerēšanas organizētāju un licences iegādes iespējām Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas" un Limbažu novada laikrakstā "Auseklis", kā arī nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu Augstrozes Lielezera, Dūņezera un Limbažu Lielezera piekrastē;

31.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību šī Nolikuma 24.1. punktā norādītajā licenču realizācijas vietā;

31.3. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

31.4. nodrošināt to līdzekļu, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, izlietošanu atbilstoši šī Nolikuma VIII nodaļai;

31.5. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī Nolikuma IX nodaļa noteiktai kārtībai;

31.6. iepazīstināt makšķerniekus ar šo Nolikumu un informēt tos par publiskām piekļuves vietām Augstrozes Lielezerā, Dūņezerā un Limbažu Lielezerā;

31.7. nodrošināt ārvalstu tūristiem angļu un krievu valodā informāciju par saziņas iespējām ar licencētās makšķerēšanas organizētāju, licencētās makšķerēšanas, noteikumiem, licenču veidiem, skaitu, to maksu, kā arī lomu uzskaiti;

31.8. nozīmēt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās personas vai pašvaldības pilnvarotās personas statusa iegūšanas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz Valsts vides dienestā informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpes apsaimniekošanā, tai skaitā par šī Nolikuma 27. punktā paredzētiem pasākumiem zivju resursu papildināšanā un aizsardzībā, kā arī licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;

31.9. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam un 15. janvārim – par iepriekšējo pusgadu;

31.10. iesniegt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "BIOR" līdz katra nākamā gada 1. februārim makšķernieku aizpildītās un atpakaļ atgrieztās licences tālākai datu apstrādei un zivju resursu novērtēšanai;

31.11. izīrēt laivas;

31.12. veikt zivju krājumu pavairošanu saskaņā ar:

31.12.1. 2014. gada Augstrozes Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un Pasākumu plānu zivju resursu saglabāšanai un papildināšanai Augstrozes Lielezerā 2022.–2026. gadā;

31.12.2. 2014. gada Limbažu Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un Pasākumu plānu zivju resursu saglabāšanai un papildināšanai Limbažu Lielezerā 2022.–2026. gadā;

31.12.3. 2001. gada Dūņezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un Pasākumu plānu zivju resursu saglabāšanai un papildināšanai Dūņezerā 2022.–2026. gadā (12. pielikums).

31.12. reģistrēt personas, kas ir pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, izmantojot licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņot par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu. Ja minētajā termiņā loma pārskats nav iesniegts, par konstatēto pārkāpumu informēt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

XI. Makšķerēšanas un vides aizsardzības kontrole un atbildība

32. Licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu savas kompetences ietvaros kontrolē pašvaldības attiecīgi pilnvarotās pašvaldības vides kontroles amatpersonas, pašvaldības policija, Valsts policija, bet Augstrozes Lielezerā un Dūņezerā arī Dabas aizsardzības pārvalde.

33. Kontroli par šī Nolikuma ievērošanu veic pašvaldības attiecīgi pilnvarotās pašvaldības vides kontroles amatpersonas vai pašvaldības policija.

34. Šī Nolikuma pārkāpēji saucami pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Minētā atbildība neatbrīvo pārkāpējus no pienākuma atlīdzināt zivju resursiem un dabai nodarīto kaitējumu.

XII. Nolikuma spēkā stāšanās laiks un darbības ilgums

35. Licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības ilgums ir līdz 2026. gada 31. decembrim.

36. Ar jaunā nolikuma spēkā stāšanos attiecīgi spēku zaudē iepriekš izdotais nolikums.

XIII. Nolikuma pielikumi:

37. Augstrozes Lielezera, Dūņezera un Limbažu Lielezera shēma (1.3. pielikums).

38. Licenču paraugi ar loma uzskaites formu (4.11. pielikums).

39. Pasākumu plāni zivju resursu saglabāšanai un papildināšanai Augstrozes Lielezerā, Dūņezerā un Limbažu Lielezerā 2022.–2026. gadā (12. pielikums).

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
1. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā,
Dūņezerā un Limbažu Lielezerā 2022.–2026. gadā
Augstrozes Lielezera shēma

2. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā,
Dūņezerā un Limbažu Lielezerā 2022.–2026. gadā
Dūņezera shēma

3. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā,
Dūņezerā un Limbažu Lielezerā 2022.–2026. gadā
Limbažu Lielezera shēma

4. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā,
Dūņezerā un Limbažu Lielezerā 2022.–2026. gadā
Licenču paraugi ar loma uzskaites formu

Pašvaldību aģentūra "ALDA" (reģ. Nr. 40900023104 Burtnieku iela 2, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, m. t. 26142812)

Vienas dienas licence makšķerēšanai
Augstrozes Lielezerā no krasta, ledus vai laivas

(izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam)

CENA € 3,00Nr.___

Derīga _____gadā ____________
______________________________________________
______________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas
kods, e-pasta adrese un tālruņa numurs)

Kas jāzina licences īpašniekam

1. Licence nav derīga no 1. maija līdz 31. maijam makšķerējot no laivas.

2. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un licencētās makšķerēšanas nolikumu.

3. Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 26142812.

4. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē. Licenci atdodiet tās iegādes vietā (portālā www.manacope.lv iegādātās licences pēc tās derīguma termiņa beigām aizpilda elektroniski) vai 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām nosūtiet organizētājam uz licencē norādīto adresi.

5. Licencētās makšķerēšanas organizētājs reģistrē personas, kas ir pārkāpušas šajā nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, sazinoties pa licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņo par nepieciešamību steidzami iesniegt loma pārskatu ne ilgāk kā 14 dienu laikā. Ja pēc šī termiņa lomu pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes. 

Licenci izsniedza  
 (paraksts, datums) 
Licenci saņēma  
 (paraksts, datums) 
Lomu uzskaites forma
Zivs sugaSkaits, gab.Kopējais svars, kg
   
   
   
   
   
   
   
5. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā,
Dūņezerā un Limbažu Lielezerā 2022.–2026. gadā
Licenču paraugi ar loma uzskaites formu

Pašvaldību aģentūra "ALDA" (reģ. Nr. 40900023104 Burtnieku iela 2, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, m. t. 26142812)

Vienas dienas licence makšķerēšanai
Limbažu Lielezerā no krasta, ledus vai laivas (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam)

CENA € 3,00Nr.___

Derīga _____gadā ____________
______________________________________________
______________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas
kods, e-pasta adrese un tālruņa numurs)

Kas jāzina licences īpašniekam

1. Licence nav derīga no 1. maija līdz 31. maijam makšķerējot no laivas.

2. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un licencētās makšķerēšanas nolikumu.

3. Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 26142812.

4. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē. Licenci atdodiet tās iegādes vietā (portālā www.manacope.lv iegādātās licences pēc tās derīguma termiņa beigām aizpilda elektroniski) vai 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām nosūtiet organizētājam uz licencē norādīto adresi.

5. Licencētās makšķerēšanas organizētājs reģistrē personas, kas ir pārkāpušas šajā nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, sazinoties pa licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņo par nepieciešamību steidzami iesniegt loma pārskatu ne ilgāk kā 14 dienu laikā. Ja pēc šī termiņa lomu pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

Licenci izsniedza  
 (paraksts, datums) 
Licenci saņēma  
 (paraksts, datums) 
Lomu uzskaites forma
Zivs sugaSkaits, gab.Kopējais svars, kg
   
   
   
   
   
   
   
6. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā,
Dūņezerā un Limbažu Lielezerā 2022.–2026. gadā
Licenču paraugi ar loma uzskaites formu

Pašvaldību aģentūra "ALDA" (reģ. Nr. 40900023104 Burtnieku iela 2, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, m. t. 26142812)

Vienas dienas licence makšķerēšanai
Dūņezerā no krasta, ledus vai laivas

CENA € 3,00Nr.___

Derīga _____gadā ____________
______________________________________________
______________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas
kods, e-pasta adrese un tālruņa numurs)

Kas jāzina licences īpašniekam

1. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un licencētās makšķerēšanas nolikumu.

2. Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 26142812.

3. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē. Licenci atdodiet tās iegādes vietā (portālā www.epakalpojumi iegādātās licences pēc tās derīguma termiņa beigām aizpilda elektroniski) vai 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām nosūtiet organizētājam uz licencē norādīto adresi. Šī nosacījuma neievērošana liegs jums turpmāko iespēju iegādāties licenci un makšķerēt Dūņezerā šā gada laikā

4. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē. Licenci atdodiet tās iegādes vietā (portālā www.manacope.lv iegādātās licences pēc tās derīguma termiņa beigām aizpilda elektroniski) vai 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām nosūtiet organizētājam uz licencē norādīto adresi.

5. Licencētās makšķerēšanas organizētājs reģistrē personas, kas ir pārkāpušas šajā nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, sazinoties pa licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņo par nepieciešamību steidzami iesniegt loma pārskatu ne ilgāk kā 14 dienu laikā. Ja pēc šī termiņa lomu pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

Licenci izsniedza  
 (paraksts, datums) 
Licenci saņēma  
 (paraksts, datums) 
Lomu uzskaites forma
Zivs sugaSkaits, gab.Kopējais svars, kg
   
   
   
   
   
   
   
7. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā,
Dūņezerā un Limbažu Lielezerā 2022.–2026. gadā
Licenču paraugi ar loma uzskaites formu

Pašvaldību aģentūra "ALDA" (reģ. Nr. 40900023104 Burtnieku iela 2, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, m. t. 26142812)

Viena mēneša licence makšķerēšanai
Augstrozes Lielezerā, Limbažu Lielezerā, Dūņezerā no krasta, ledus vai laivas (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam Augstrozes Lielezerā un Limbažu Lielezerā)

CENA € 10,00Nr.___

Derīga _____gadā  no __________ līdz ____________
______________________________________________
______________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas
kods, e-pasta adrese un tālruņa numurs)

Kas jāzina licences īpašniekam

1. Licence nav derīga Augstrozes Lielezerā un Limbažu Lielezerā no 1. maija līdz 31. maijam makšķerējot no laivas.

2. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un licencētās makšķerēšanas nolikumu.

3. Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 26142812.

4. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē. Licenci atdodiet tās iegādes vietā (portālā www.manacope.lv iegādātās licences pēc tās derīguma termiņa beigām aizpilda elektroniski) vai 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām nosūtiet organizētājam uz licencē norādīto adresi.

5. Licencētās makšķerēšanas organizētājs reģistrē personas, kas ir pārkāpušas šajā nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, sazinoties pa licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņo par nepieciešamību steidzami iesniegt loma pārskatu ne ilgāk kā 14 dienu laikā. Ja pēc šī termiņa lomu pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

Licenci izsniedza  
 (paraksts, datums) 
Licenci saņēma  
 (paraksts, datums) 
Lomu uzskaites forma
Zivs sugaSkaits, gab.Kopējais svars, kg
   
   
   
   
   
   
8. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā,
Dūņezerā un Limbažu Lielezerā 2022.–2026. gadā
Licenču paraugi ar loma uzskaites formu

Pašvaldību aģentūra "ALDA" (reģ. Nr. 40900023104 Burtnieku iela 2, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, m. t. 26142812)

Gada licence makšķerēšanai
Augstrozes Lielezerā, Limbažu Lielezerā, Dūņezerā no krasta, ledus vai laivas (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam Augstrozes Lielezerā un Limbažu Lielezerā)

CENA € 30,00Nr.___

Derīga _____gadā  no __________ līdz ____________
______________________________________________
______________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas
kods, e-pasta adrese un tālruņa numurs)

Kas jāzina licences īpašniekam

1. Licence nav derīga Augstrozes Lielezerā un Limbažu Lielezerā no 1. maija līdz 31. maijam makšķerējot no laivas.

2. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un licencētās makšķerēšanas nolikumu.

3. Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 26142812.

4. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē. Licenci atdodiet tās iegādes vietā (portālā www.manacope.lv iegādātās licences pēc tās derīguma termiņa beigām aizpilda elektroniski) vai 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām nosūtiet organizētājam uz licencē norādīto adresi.

5. Licencētās makšķerēšanas organizētājs reģistrē personas, kas ir pārkāpušas šajā nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, sazinoties pa licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņo par nepieciešamību steidzami iesniegt loma pārskatu ne ilgāk kā 14 dienu laikā. Ja pēc šī termiņa lomu pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

Licenci izsniedza  
 (paraksts, datums) 
Licenci saņēma  
 (paraksts, datums) 
Lomu uzskaites forma
Zivs sugaSkaits, gab.Kopējais svars, kg
   
   
   
   
   
9. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā,
Dūņezerā un Limbažu Lielezerā 2022.–2026. gadā
Licenču paraugi ar loma uzskaites formu

Pašvaldību aģentūra "ALDA" (reģ. Nr. 40900023104 Burtnieku iela 2, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, m. t. 26142812)

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai
Augstrozes Lielezerā no krasta, ledus vai laivas (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam)

BezmaksasNr.___

Derīga _____gadā  no __________ līdz ____________
______________________________________________
______________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas
kods, e-pasta adrese un tālruņa numurs)

Kas jāzina licences īpašniekam

1. Licence nav derīga Augstrozes Lielezerā no 1. maija līdz 31. maijam makšķerējot no laivas.

2. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un licencētās makšķerēšanas nolikumu.

3. Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 26142812.

4. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē. Licenci atdodiet tās iegādes vietā (portālā www.manacope.lv iegādātās licences pēc tās derīguma termiņa beigām aizpilda elektroniski) vai 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām nosūtiet organizētājam uz licencē norādīto adresi.

5. Licencētās makšķerēšanas organizētājs reģistrē personas, kas ir pārkāpušas šajā nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, sazinoties pa licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņo par nepieciešamību steidzami iesniegt loma pārskatu ne ilgāk kā 14 dienu laikā. Ja pēc šī termiņa lomu pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

Licenci izsniedza  
 (paraksts, datums) 
Licenci saņēma  
 (paraksts, datums) 
Lomu uzskaites forma
Zivs sugaSkaits, gab.Kopējais svars, kg
   
   
   
10. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā,
Dūņezerā un Limbažu Lielezerā 2022.–2026. gadā
Licenču paraugi ar loma uzskaites formu

Pašvaldību aģentūra "ALDA" (reģ. Nr. 40900023104 Burtnieku iela 2, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, m. t. 26142812)

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai
Limbažu Lielezerā no krasta, ledus vai laivas (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam)

BezmaksasNr.___

Derīga _____gadā  no __________ līdz ____________
______________________________________________
______________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas
kods, e-pasta adrese un tālruņa numurs)

Kas jāzina licences īpašniekam

1. Licence nav derīga Limbažu Lielezerā no 1. maija līdz 31. maijam makšķerējot no laivas.

2. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 2015. gada 22.decembra noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un licencētās makšķerēšanas nolikumu.

3. Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 26142812.

4. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē. Licenci atdodiet tās iegādes vietā (portālā www.manacope.lv iegādātās licences pēc tās derīguma termiņa beigām aizpilda elektroniski) vai 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām nosūtiet organizētājam uz licencē norādīto adresi.

5. Licencētās makšķerēšanas organizētājs reģistrē personas, kas ir pārkāpušas šajā nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, sazinoties pa licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņo par nepieciešamību steidzami iesniegt loma pārskatu ne ilgāk kā 14 dienu laikā. Ja pēc šī termiņa lomu pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

Licenci izsniedza  
 (paraksts, datums) 
Licenci saņēma  
 (paraksts, datums) 
Lomu uzskaites forma
Zivs sugaSkaits, gab.Kopējais svars, kg
   
   
   
   
   
   
   
11. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā,
Dūņezerā un Limbažu Lielezerā 2022.–2026. gadā
Licenču paraugi ar loma uzskaites formu

Pašvaldību aģentūra "ALDA" (reģ. Nr. 40900023104 Burtnieku iela 2, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, m. t. 26142812)

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai
Dūņezerā no krasta, ledus vai laivas

BezmaksasNr.___

Derīga _____ gadā
______________________________________________
______________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas
kods, e-pasta adrese un tālruņa numurs)

Kas jāzina licences īpašniekam

1. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un licencētās makšķerēšanas nolikumu.

2. Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 26142812.

3. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas. Licenci atdodiet tās iegādes vietā vai 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām nosūtiet organizētājam uz licencē norādīto adresi

4. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē. Licenci atdodiet tās iegādes vietā (portālā www.manacope.lv iegādātās licences pēc tās derīguma termiņa beigām aizpilda elektroniski) vai 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām nosūtiet organizētājam uz licencē norādīto adresi.

5. Licencētās makšķerēšanas organizētājs reģistrē personas, kas ir pārkāpušas šajā nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, sazinoties pa licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņo par nepieciešamību steidzami iesniegt loma pārskatu ne ilgāk kā 14 dienu laikā. Ja pēc šī termiņa lomu pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

Licenci izsniedza  
 (paraksts, datums) 
Licenci saņēma  
 (paraksts, datums) 
Lomu uzskaites forma
Zivs sugaSkaits, gab.Kopējais svars, kg
   
   
   
   
   
   
   
12. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā,
Limbažu Lielezerā un Dūņezerā 2022.–2026. gadā
Pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai un papildināšanai  Augstrozes Lielezerā, Dūņezerā un Limbažu Lielezerā 2022.–2026. gadā

Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas, zivju uzskaišu rezultātus, 2014. gadā Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvaldes un pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" saskaņojumiem Augstrozes Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, 2001. gadā Valsts Zivsaimniecības pārvaldē apstiprinātos Dūņezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus un 2001. gadā Valsts Zivsaimniecības pārvaldē apstiprinātos Dūņezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus ar nolūku regulāri (vismaz vienu reizi trijos gados) papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt ezera un tā piekrastes antropogēno slodzi, īsteno šādu pasākumu plānu:

1. Augstrozes Lielezerā:

1.1. 2023.gads – zandartu krājumu pavairošana, ielaižot ap 30 tūkstošiem zandartu vienvasaru mazuļu.

1.2. 2024.gads – līdaku krājumu pavairošana, ielaižot ap 30 tūkstošiem līdaku vienvasaru mazuļu.

1.3. 2026.gads – zandartu krājumu pavairošana, ielaižot ap 30 tūkstošiem zandartu vienvasaru mazuļu.

1.4. Pie intensīvas makšķerēšanas zivju krājumi varētu tikt papildināti vēl papildus.

1.5. Maluzvejniecības samazināšana, regulāra noteikumu ievērošanas kontrole un makšķerēšanas licenču pārbaude.

2. Dūņezerā:

2.1. 2022.gads – līdaku krājumu pavairošana, ielaižot ap 7 tūkstošiem līdaku vienvasaru mazuļu.

2.2. 2024.gads – līdaku krājumu pavairošana, ielaižot ap 7 tūkstošiem līdaku vienvasaru mazuļu.

2.3. 2026.gads – līdaku krājumu pavairošana, ielaižot ap 7 tūkstošiem līdaku vienvasaru mazuļu.

2.4. Pie intensīvas makšķerēšanas zivju krājumi varētu tikt papildināti vēl papildus.

2.5. Maluzvejniecības samazināšana, regulāra noteikumu ievērošanas kontrole un makšķerēšanas licenču pārbaudes.

3. Limbažu Lielezerā:

3.1. 2022.gads – līdaku krājumu pavairošana, ielaižot ap 20 tūkstošiem līdaku vienvasaru mazuļu.

3.2. 2024.gads – zandartu krājumu pavairošana, ielaižot ap 20 tūkstošiem zandartu vienvasaru mazuļu.

3.3. 2026.gads līdaku krājuma pavairošana, ielaižot ap 20 tūkstošu līdaku vienvasaru mazuļu.

3.4. Pie intensīvas makšķerēšanas zivju krājumi varētu tikt papildināti vēl papildus.

3.5. Maluzvejniecības samazināšana, regulāra noteikumu ievērošanas kontrole un makšķerēšanas licenču.

 

Saskaņojumu lapa nolikumam par licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā, Dūņezerā un Limbažu Lielezerā
2022.–2026. gadā

Zemkopības ministrija:

202_. g. "___" ______________  

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR":

202_. g. "___" ______________  

Valsts vides dienests:

202_. g. "___" ______________  

Dabas aizsardzības pārvalde:

202_. g. "___" ______________  

Limbažu novada dome:

202_. g. "___" ______________  
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nolikums par licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā, Dūņezerā un Limbažu Lielezerā 2022.–2026. .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Limbažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4Pieņemts: 27.01.2022.Stājas spēkā: 10.03.2022.Zaudē spēku: 01.01.2027.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 48, 09.03.2022. OP numurs: 2022/48.11
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330588
{"selected":{"value":"31.12.2022","content":"<font class='s-1'>31.12.2022.-31.12.2026.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.12.2022","iso_value":"2022\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2022.-31.12.2026.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.03.2022","iso_value":"2022\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2022.-30.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.12.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)